www.archive-no-2012.com » NO » 1 » 123BSU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-07.

 • Title: 123BSU - Din oversikt over boligsparing for ungdom
  Descriptive info: .. 123BSU.. Din oversikt over boligsparing for ungdom.. no.. BSU-guiden.. Om 123BSU.. BSU - boligsparing for ungdom.. Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som gir deg.. mulighet for store skattefradrag ganske enkelt gjennom å spare penger.. BSU-sparing regnes av de fleste skatteeksperter som det enkleste grepet du kan gjøre for å få igjen penger på skatten.. Du kan hvert år få igjen inntil hele kr.. 4 000 i skattefradrag, gjennom BSU-fradrag!.. Lurer du på noe om BSU?..  ...   om BSU.. Selvangivelse og skattefradrag ved BSU.. BSU-regler.. BSU-sparing og din BSU-konto.. Om bruke penger av BSU-kontoen din.. Tips og råd om BSU.. 123BSU gir deg nå tilgang til.. Fordelaktige lån!.. Har du BSU kan Finansa AS gi deg gode tilbud på fordelaktige boliglån!.. Få rente helt ned i 3,65 % !.. Boliglån.. fra Finansa AS.. Huslån er et nettsted fra.. Finansa.. Lån.. og.. kredittkort.. Andre tjenester fra Finansa AS:.. Lån.. Kredittkort.. Forbrukslån.. Billån.. MC-lån.. Caravanlån.. lånekalkulator.. Lånekalkyl.. Refinansiering..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: BSU-guiden fra 123BSU
  Descriptive info: Spørsmål om boligsparing for ungdom er delt opp i følgende kategorier:.. Selvangivelse og skattefradrag ved BSU.. Om å bruke penger av BSU-kontoen din.. (kommer).. (kommer).. no og Finansa AS tar inget ansvar for eventuelle feil i tekst, og kan ikke stilles ansvarlig.. Svar på spørsmål og artikler er fortolkninger av.. Skatteloven.. Hva er BSU?.. Hvem tilbyr BSU?.. Hvordan får jeg BSU?.. Hvorfor spare i BSU?.. Hvorfor er ordningen BSU lagt opp?.. Til toppen.. Hvor mye kan jeg få igjen på skatten ved sparing i BSU?.. Hvilke poster i selvangivelsen skal jeg fylle ut når jeg har BSU?.. Er det en post i min likning for BSU?.. Hva sier  ...   BSU-sparing.. Hvor mye kan jeg spare hvert år i BSU?.. Hvor mye kan jeg totalt spare i BSU?.. Hva skjer om jeg ikke sparer / ikke setter inn penger på BSU-kontoen?.. Hva kan jeg bruke pengene jeg har spart til?.. Kan jeg bruke BSU til oppussing?.. Kan jeg bruke BSU til leie av bolig?.. Kan jeg ta ut penger fra BSU-kontoen?.. Hva skjer om jeg ikke ønsker å bruke BSU til bolig?.. Spar jevnt til BSU.. Begynn med BSU når du tjener nok.. Vurdér å låne penger til BSU-sparing.. Sett opp en BSU-konto.. før.. du kjøper bolig.. Husk at BSU åpner for rimelige boliglån.. Fordeler og ulemper med BSU..

  Original link path: /bsu/default.asp
  Open archive

 • Title: Hva er BSU?
  Descriptive info: Hva er BSU?.. BSU er en forkortelse for boligsparing for ungdom.. Boligsparing for ungdom er en særdeles fordelaktig spareordning som gir deg:.. 20 % skattefradrag på innbetalt beløp for inneværende år.. Du kan spare inntil kr.. 20 000,-hvert år og få denne fordelen.. Dette gir deg inntil kr.. 4 000,-som du kan trekke av på skatten hvert år.. 150 000,-totalt.. Totalt kan du da få kr.. 30 000,-i skattefradrag!.. BSU gir deg spesielle fordeler som kan gi deg bedre rente ved boliglån og førstehjemslån.. Som oftest en meget god rente på sparingen (høyrente).. Tilbake til..

  Original link path: /bsu/hva-er-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Hvem tilbyr BSU?
  Descriptive info: Hvem tilbyr BSU?.. De fleste banker i Norge og i EØS-landene tilbyr boligsparing for ungdom.. Store banker som:.. DnB NOR.. BNP Paribas.. Nordea.. Landkreditt Bank.. Skandiabanken.. Postbanken.. De fleste SpareBank 1 bankene.. og et utvalg andre banker tilbyr BSU.. Ikke alle kan bli BSU kunde i en hvilken som helst bank.. Ikke alle banker vil ha alle som kunde generelt, eller  ...   kommunen eller tilsvarende.. De fleste banker tilbyr gratis opprettelse av konto.. For å finne ut om din bank tilbyr BSU er det letteste å ta en telefonsamtale eller gå på din banks nettside for å sjekke.. Forhør deg også om renten! Den svinger kraftig fra bank til bank.. Det er selvsagt viktig å ta renten i betraktning ift.. det totale kundeforhold..

  Original link path: /bsu/hvem-tilbyr-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Hvordan får jeg BSU?
  Descriptive info: Hvordan får jeg BSU?.. Å få BSU via telefon.. Ring banken din.. Spør om:.. Tilbyr dere boligsparing for ungdom?.. Ikke alle banker tilbyr BSU.. Kan jeg opprette en BSU-konto hos dere?.. Noen banker krever lokal tilhørighet, lokal adresse eller tilbyr kun BSU dersom du også er med i spesielle kundeprogrammer.. Hva er renten på BSU?.. Ring andre banker som Skandiabanken, Nordea eller evt.. andre  ...   bør være kostnadsfritt!.. Basert på hvilke svar du får fra punkt 2 kan du be om å få opprettet en konto!.. Å få BSU via internett.. Flere banker tilbyr deg muligheten til å opprette BSU på egen hånd.. Sammenlign rente mellom de forskjellige banker.. Denne listen er nyttig å bruke.. Følg banken du ønsker å opprette BSU-konto hos sin fremgangsmåte for å opprette BSU-konto..

  Original link path: /bsu/hvordan-faa-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Hvorfor finnes BSU-ordningen?
  Descriptive info: Hvorfor finnes BSU-ordningen?.. Boligsparing for ungdom er en ordning opprettet av staten for å gjøre det lettere for ungdom / unge å kjøpe egen bolig.. Ordningen er innarbeidet og de fleste banker tilbyr BSU-sparing.. Spareordningen åpner for en skattefordel, 20 % av beløpet kan trekkes som skattefradrag.. Men kun kr.. 20 000,- kan spares hvert år.. Dette innebærer at maksimalt skattefradag hvert år kan kun være kr.. 4 000,-..

  Original link path: /bsu/hvorfor-finnes-bsu-ordningen.asp
  Open archive

 • Title: Hvor mye kan jeg få igjen på skatten ved å spare i BSU?
  Descriptive info: Hvor mye kan jeg få igjen på skatten ved å spare i BSU?.. P.. t.. kan du trekke av inntil kr.. 4 000,-på skatten hvert år.. Dette fordrer at du sparer kr.. 20 000,-hvert år.. 20 % av alt du sparer får du igjen av.. Du kan maksimalt spare kr.. 150 000,-, noe som gir deg totalt kr.. 30 000,-i skattefradrag over hele perioden du sparer..

  Original link path: /bsu/faa-igjen-skatten-spare-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Poster i selvangivelsen som skal fylles ut dersom du har BSU
  Descriptive info: Poster i selvangivelsen og BSU.. Post 1.. 5.. 3 skal fylles ut med informasjon om din BSU.. Som regel fylles dette automatisk ut, men det er ikke alltid Skatteetaten får tilstrekkelig eller tidsnok informasjon fra bankene til ligningen.. Husk å sjekke og korrigere! Bruk gjerne post 5.. 0 for  ...   felt 5.. 0 på en slik måte at du.. mener at dette er riktig, men er ikke sikker.. Dersom du ordlegger deg slik som teksten i.. kursiv.. over så unngår du ved eventuelle feil fra din side at Skatteetaten straffer deg for å oppgi feil informasjon om din likning..

  Original link path: /bsu/poster-selvangivelse-likning-ligning-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Er det en post i min likning for BSU?
  Descriptive info: Post i min likning for BSU?.. 3 brukes til informasjon om boligsparing for ungdom.. Vanligvis er informasjon om BSU ferdigutfylt, men det lønner seg å sjekke at Skatteetaten har fått med seg dette i din likning..

  Original link path: /bsu/post-likning-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Skatteloven og BSU-sparing
  Descriptive info: Skatteloven og BSU-sparing.. Les om BSU i Skatteloven på denne linken:.. http://www.. lovdata.. no/all/tl-19990326-014-070.. html#16-10.. Under følger et utdrag av loven:.. Skatteloven om boligsparing for ungdom (BSU).. 16-10.. Skattefradrag ved boligsparing for ungdom (BSU).. (1) Personlig skattyter gis til og med det inntektsåret vedkommende fyller 33 år, fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for innskudd på boligsparekonto i innenlandsk bank, samvirkelag eller fast organisert innenlandsk spareforening, eller i tilsvarende spareinstitusjon i annen EØS-stat, når innskuddet skal brukes til erverv av - eller til nedbetaling av gjeld på - egen bolig som er anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått.. Fra og med det år skattyteren disponerer over sparebeløpet etter denne bestemmelsen gis det ikke skattefradrag.. En person får fradrag bare for innskudd på en konto.. (2) Skattefradrag for boligsparing gis med 20 prosent av innbetalt sparebeløp.. Fradraget avrundes nedover til nærmeste kronebeløp.. (3) Innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 15.. 000 kroner pr.. inntektsår.. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan  ...   summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift.. Det overskytende beløpet kan ikke fremføres til senere fradrag.. (5) Fødselsnummer skal registreres når boligsparekonto opprettes.. Fradrag gis på grunnlag av melding fra vedkommende spareinstitusjon.. Ved sparing på boligsparekonto i annen EØS-stat gis fradrag på grunnlag av dokumentasjon fra skattyter.. (6) Når det er gitt skattefradrag etter første ledd, og vilkårene for boligsparing anses brutt, skal det gjøres et tillegg i utlignet skatt for det året vilkårene anses brutt.. Tillegget skal svare til det skattebeløpet som det tidligere er gitt fradrag for.. (7) Departementet kan gi regler om adgangen til å disponere over avkastningen på kontoen.. (8) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.. Endret ved lover 12 des 2003 nr.. 107 (f o m inntektsåret 2004), 10 des 2004 nr.. 77 (f o m inntektsåret 2005).. Endret ved lover 17 des 1999 nr.. 94 (f o m inntektsåret 2000), 21 des 2001 nr.. 112 (f o m inntektsåret 2002)..

  Original link path: /bsu/skatteloven-boligsparing-for-ungdom-bsu.asp
  Open archive

 • Title: Når kan jeg begynne å spare i BSU?
  Descriptive info: Når kan jeg begynne med BSU?.. Du kan begynne å spare i BSU så lenge du ikke har fylt 34 år, det er ingen nedre aldersgrense.. Dersom du ønsker skattefradrag er det ikke noe poeng i å begynne å spare dersom du ikke tjener nok penger til at du betaler skatt..

  Original link path: /bsu/begynne-bsu-sparing.asp
  Open archive


 • Archived pages: 16