www.archive-no-2012.com » NO » 7 » 7STERKE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 216 . Archive date: 2012-11.

 • Title: 7sterke - Industrien i Sør-Hedmark
  Descriptive info: .. 7sterke.. Hjem.. Om 7sterke.. Styret.. Bedriftene.. Årsberetning 2011.. Årsberetning 2010.. Årsberetning 2009.. Årsberetning 2008.. Årsberetning 2007.. Nettverksoperatørene.. Kommunene.. Kontakt oss.. Nyhetsbrev.. 7nyhetene mai 2012.. 7nyhetene april 2012.. 7nyhetene mars 2012.. 7nyhetene desember 2011.. 7nyhetene januar 2012.. 7nyhetene oktober 2011.. 7nyhetene september 2010.. 7nyhetene mars 2010 ekstrautgave.. 7nyhetene mars 2010.. 7nyhetene november 2009.. 7nyhetene september 2009.. 7nyhetene mai 2009.. 7nyhetene mars 2009.. 7nyhetene desember 2008.. 7nyhetene november 2008.. 7nyhetene oktober 2008.. 7nyhetene juni 2008.. 7nyhetene februar 2008.. 7nyhetene desember 2007.. 7nyhetene november 2007.. Aktivitetskalender.. Et lokomotiv for utvikling.. 80 sterke bedrifter i 7 kommuner er et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning.. Derfor har vi laget fellesarenaen 7sterke.. 7sterke gir industrien én stemme.. Vi påvirker regional næringsutvikling og politikk og skaper regional attraksjon.. Vi stimulerer til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsfører Sør-Hedmark som industriregion.. 7sterke er en viktig alliert for alle som vil vekst og utvikling.. Kongsvinger-regionen kan industri.. Kongsvinger-regionen har den største industritettheten i Hedmark.. Vi produserer landskjente merkevarer.. Vi har bedrifter i Sintefs SFI-ordning.. Vi har samarbeid mellom industrien, myndighetene og utdanningsinstitusjonene som står modell for resten av landet.. Dette er saker 7sterke  ...   NAV.. Fast industriforum – gjennom 7sterkes Produksjonsnettverk.. HR-nettverk og HR-forum.. Markedsnettverk.. Samarbeid mellom skole og næringsliv.. For nyheter og oppdateringer følg oss på Facebook.. Søk etter:.. Aktuelt.. Rådgiver i industriens vekstselskap 10nye.. 7sterke Industriforum: Rekordstort Industriforum med Lean-fokus.. 7sterke Industriforum: Eksempler til etterfølgelse.. 7sterke Industriforum: Rydder klasserommet med Lean-filosofi.. 7sterke Industriforum: Lean gir læringsresultater.. Lean – motiverende og holdningsskapende.. Invitasjon til 7sterke Industriforum.. Inspirerende HR-forum.. Vinn konsert med Levi Henriksen og Thomas Mårud.. Velkommen til nytt møte i 7sterkes markedsnettverk.. Nyhetsbrev og invitasjoner:.. Laster skjema ….. – 7sterkes vekstselskap.. 10nye er 7sterkes vekstselskap som tar opp lærdommen fra vekstsentertida og profesjonaliserer de gode erfaringene fra fire år med 7sterke.. Les mer på 10nye.. no.. Norvald Strands v 109, 2212 Kongsvinger.. Org.. nr.. 891 296 592.. Kontakt: Trond Hagerud, adm.. dir.. Mapei AS.. 91 56 94 20,.. trond.. hagerud@mapei.. no.. 7sterkes produksjonsnettverk.. Kontakt: Jan Roger Broen, fabrikksjef Mapei AS.. 95 10 56 21,.. jan.. roger.. broen@mapei.. 7sterkes HR-nettverk.. Kontakt: Ellinor Bjerke, prosjektleder Tretorget.. 41 22 09 48,.. ellinor@tretorget.. 7sterkes markedsnettverk.. Kontakt: Jannicke S.. Mykkestue, markedskonsulent, Eskoleia.. 95 17 52 02,.. jannicke.. mykkestue@eskoleia.. Industrien i Sør-Hedmark.. Webdesign og webutvikling av.. Gandalf..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Et sterkt navn for industrien - 7sterke
  Descriptive info: Et sterkt navn for industrien.. 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Sør-Hedmark.. Industrien er en viktig samfunnsaktør.. 7sterke er industriens samfunnsarena i de 7 kommunene fra Våler til Nord-Odal og åpen for alle industribedrifter.. Til sammen representerer industrien i disse kommunene ca 80 bedrifter, 3.. 500 arbeidsplasser og 6.. 000 millioner kroner i omsetning.. Gjennom 7sterke skal vi påvirke regional næringsutvikling og politikk, vi vil skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion.. Og kjære politikere – dette er ikke en kamp mellom sør og nord, Kongsvinger og Hamar.. Det er oss eller utlandet.. Derfor må dere heve blikket og tenke i større linjer.. Dette er de sakene vi prioriterer høyest.. Tilgang påkvalifisert arbeidskraft.. Bedriftene i 7sterke trenger flere medarbeidere med høy kompetanse.. Derfor arbeider vi aktivt mot skole og  ...   om 4 felts Rv2.. Nå!.. Konkurransedyktig region.. En synlig, tydelig og attraktiv region er en forutsetning for en sterk industri.. 7sterke understreker behovet for positiv befolkningsutvikling, særlig i aldersgruppen 20–35 år.. Vi skal være tydelige.. Gjennom 7sterke skal industrien la sin stemme høres i offentlige og private nettverk.. Vi kanaliserer informasjon og standpunkt, vi knytter sammen mennesker som trenger å snakke med hverandre, vi utveksler informasjon mellom medlemmene, og vi informerer publikum.. 7sterke møter statsråder og ordførere, embetsverk og direktorater, og vi markedsfører oss i grupper der vi finner de jobbkandidatene vil gjerne vil ha tak i.. Styrketrening.. Styrketrening er 7sterkes samlinger og seminarer, hovedsakelig for medlemmene, noen ganger også for medlemmer og andre grupper – politikere, organisasjoner, forskere.. Styrketrening gjør deg sterkere.. Styrketrening med 7sterke er mer enn prat, det er nødvendige og relevante samlinger med klare og konkrete mål..

  Original link path: /et-sterkt-navn-for-industrien
  Open archive

 • Title: Styret i 7sterke - 7sterke
  Descriptive info: Styret i 7sterke.. Trond Hagerud.. Styreleder.. ,.. Nord-Odal.. Peter Didriksson.. Styremedlem.. Blowtech GP.. Kongsvinger.. Bernt Snapa.. Nortura Samvirkekylling.. Våler.. Erik Nilssen.. Eskoleia AS.. Svein Petter Stangnæs.. H-vinduet Magnor AS.. Eidskog.. Hans-Olof Petersson.. Maarud AS.. Sør-Odal.. Morten Herud.. Styrets sekretær.. 10nye AS..

  Original link path: /styret-i-7sterke
  Open archive

 • Title: 7sterke har mange sterke navn - 7sterke
  Descriptive info: 7sterke har mange sterke navn.. De.. 7 kommunene.. i 7sterke har til sammen vel 80 industribedrifter med ca 3.. De representerer et overaskende stort spenn i bransjer og produkter.. Felles for dem er avansert virksomhet og høye kompetansekrav.. ABAS AS.. , Eidskog.. Adas AS.. , Konsviner.. Bergene Holm AS.. , Kongsvinger.. Berggren AS.. Blowtech GP, Kongsvinger.. EDAB AS, Eidskog..  ...   Grue.. Glåma Bygg AS.. , Grue.. Grue Sparebank.. Hydro Aluminium Profiler Magnor AS,.. Ibas AS.. Jordan AS.. , Åsnes.. KB Gruppen (.. Contiga AS.. Spennteknikk AS.. Betong Øst.. m.. fl.. ), Kongsvinger.. Magnor Glassverk AS.. , Nord-Odal.. NorDan AS.. Norske Backer AS.. , Våler.. Schütz Nordic AS.. Solør Bioenergi Holding AS.. Spetals Verk AS.. Söderhamn Eriksson AS.. Wictek AS..

  Original link path: /7sterke-har-mange-sterke-navn
  Open archive

 • Title: Årsberetning 2011 - 7sterke
  Descriptive info: Et år med positive industrinyheter.. Industrien er en viktig vekstfaktor i Kongsvinger-regionen fordi den skaper arbeidsplasser og etterspør kompetanse.. Derfor er alle gode nyheter om bedriftene godt nytt, ikke bare for den enkelte bedriften, men for hele samfunnet.. I dette perspektivet blir industriens samarbeid gjennom 7sterke dobbelt viktig fordi det bidrar til økt konkurransekraft og bedre rammebetingelser.. Samarbeid nytter.. Også i 2011 har vi sett at 7sterke-modellen fungerer:.. Samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer, ofte med myndighetene involvert, har for eksempel ført til fagskoleutdanning, effektiviseringsprosjekter i bedriftene, en etterlengtet traineeordning og praksisplasser for drop-outs fra videregående.. Med sine nettverk for produksjon og HR har 7sterke skapt arenaer for idéutveksling og inspirasjon.. Det er gledelig at bedriftene ser nytten av samarbeid gjennom 7sterke.. I 2011 fikk foreningen fem nye medlemmer.. Vekstselskap på plass.. I 2011 var vekstselskapet 10nye et viktig gjennombrudd.. Her har 7sterke bidratt til at de tunge nasjonale vekstverktøyene SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing har engasjert seg i regionen.. Det er en stor gladnyhet for innovasjon og utvikling.. Nå blir det fulgt videre opp med samarbeidsprosjektet ”Økt innovasjonsgrad i Glåmdalsregionen” som også involverer Norwegian Center of Expertice Raufoss.. Da har vi hele topp idrettssenteret for industriutvikling med oss i regionen.. Nyttige nettverk.. For medlemmene har 7sterke etablert et HR-nettverk, et Produksjonsnettverk og et Innkjøpsnettverk.. Vi holder jevnlige industriforum, vi gir ut nyhetsbrevet 7nyhetene, har nettstedet 7sterke.. no og side på facebook.. Setter spor.. 7sterke er industriens stemme og et lokomotiv for løsning og endring, vi har tydelig profil og vilje til makt.. Det fortsetter å sette synlige spor.. Trond Hagerud, styreleder, Mapei AS, Nord-Odal,.. Hans-Olof Petersson, Maarud AS, Sør-Odal.. Peter Didriksson, Blowtech GT, Kongsvinger.. Bjørn Rotheim, Edab AS, Eidskog.. Bernt Snapa, Nortura Samvirkekylling, Våler.. Styrets sekretær: Morten Herud, 10nye AS.. Medlemmer 2011.. 7sterke hadde 27 medlemmer pr 31.. 12.. 2011, opp fra 22 året før.. Et medlem (KB-gruppen) omfatter flere bedrifter.. Langt de fleste av de største industribedriftene i regionen er med.. Styret ønsker å øke antall medlemmer, spesielt blant små og mellomstore industribedrifter.. ABAS AS, Eidskog.. Adas AS, Kongsvinger.. Bergene Holm AS, Sør-Odal/Kongsvinger/Grue.. Berggren AS, Kongsvinger.. Eidskog Varmesentral, Eidskog.. Elmico, Sør-Odal.. Eskoleia AS, Kongsvinger.. Glåma Bygg AS, Grue.. Grue sparebank, Grue.. Hydro Aluminium Profiler Magnor AS, Eidskog.. IBAS AS, Kongsvinger.. Jordan AS, Åsnes.. KB Gruppen (Contiga AS, Spennteknikk AS, Betong Øst, Ø.. M.. Fjeld m.. Maarud AS, Sør-Odal.. Magnor Glassverk AS, Eidskog.. Mapei AS, Nord-Odal.. NorDan AS, Åsnes.. Norske Backer AS, Kongsvinger.. Nortura Samvirkekylling, Våler.. Schütz Nordic AS, Kongsvinger.. Solør Bioenergi Holding AS, Grue.. Spetals Verk, Kongsvinger.. Söderhamn Ericsson AS, Kongsvinger.. Wictek AS, Kongsvinger.. Medlemmer i 7sterkes HR-nettverk, leder Ellinor Bjerke, Tretorget.. Bergene Holm AS/Leif Viggo Nilsen.. Berggren AS/Hans Christian Berggren.. Blowtech GP/Olav Mellem.. EDAB AS/Bjørn Rotheim.. Eskoleia AS/Frode Ek Skarnes.. GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær/Tove Lilleskjæret.. Glåma Bygg AS/Hege Devik.. Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring/Gry Høgberg.. Hydro Aluminium Profiler Magnor AS/Olav Schulstad.. Høgskolestiftelsen i Kongsvinger/Knut Raabe.. IBAS AS Trond/Erik Bråthen.. John Deere Forestry AS/Ole-Anders Nygård.. Maarud AS/Ole Skjellestad.. Mapei AS/Berit Sætre.. Mapei AS/Grethe Sagen.. NAV Kongsvinger/Tom Østhagen, Paal Aasvangen.. NorDan AS/Bjørge Ljøstad.. Schûtz Nordic AS/Mona Øien.. SSB/Jan Byfuglien.. SSB/Rachel Snekkerbakken.. Øyvind M.. Fjeld AS/Ole-Erik Ruud.. Medlemmer i 7sterkes Produksjons- og Innkjøpsnettverk, leder Jan Roger Broen, Mapei.. Berggren AS/Tore Berggren.. Eskoleia/Arne Hagen.. GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær/Tommy Larsen.. Maarud AS/Hans Olof Petersson.. Mapei AS/Jan Roger Broen.. Mapei AS/Rolf Einar Sanderud.. Nortura Samvirkekylling/Espen Sørlie.. Schütz Nordic AS/Mona Øien.. Sentrum videregående skole/Atle Dyrøy.. 7sterkes industriforum.. 7sterkes produksjonsnettverk inviterer til industriforum med medlemsbedrifter som vertskap.. Det har vært et aktivt år med ett industriforum, Lean-samlinger og regionens første Industripub.. Årets industriforum var i oktober hos Maarud i Sør-Odal.. Der fortalte Bjørge Stensbøl om ledelsesmetodene som har gjort lille Norge til verdens beste vinteridrettsnasjon.. I tillegg presenterte EDAB, Moelven Våler og Nortura Samvirkekylling resultater av effektivisering og innovasjon.. 7 Sterke presenterte sitt samarbeidsprosjekt med NAV – Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte, og vekstselskapet  ...   med SRM der bedrifter får tilgang til deres landsledende innovasjonskompetanse.. Som en følge av eierskapet og prosjektsamarbeidet har SRM etablert avdelingskontor på Kongsvinger, samlokalisert med 10nye.. Rv 2-utbygging.. 7sterke har sterkt fokus på å få den nye motorveien Kløfta–Kongsvinger ferdig til 2019.. Vi må innse at dette er det tidligste realistiske tidspunktet.. Dette må ikke gli videre ut.. 7sterke-medlemmer har allerede kjempet for 2010, 2015 og 2016! Regionens politikere, kommuner og næringsliv må stå samlet om dette felles standpunktet.. Den pågående utbyggingen Slomarka–Kongsvinger kom i gang etter sterkt lokalt press for å bompengeproposisjonen fra Samferdselsdepartementet til Stortinget våren 2011.. 7sterke tok initiativ og var aktive i denne prosessen.. Praksisplasser til drop-outs fra videregående.. Sammen med NAV har 7sterke satt inn et nytt tiltak for å hjelpe ungdom som ikke har fullført videregående skole.. 1.. november møtte ungdommene opp på praksisplasser i sju bedrifter i prosjektet.. Der ble de møtt av veiledere som har fått spesialutdanning for å hjelpe dem, også det gjennom prosjektet.. Prosjektet har vakt oppmerksomhet i media.. NRK var på plass da praktikantene hadde sin første arbeidsdag.. Sju bedrifter i seks kommuner er med på prosjektet: Mapei, Nord-Odal, Maarud, Sør-Odal, Eskoleia, Kongsvinger, Blowtech GP, Kongsvinger, Hydro Aluminium Profiler Magnor, Eidskog, GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær, Grue, Moelven, Våler.. Landets største bedriftsbesøk.. I juni 2011 besøkte 527 8.. -klassinger fra 9 skoler 18 bedrifter i 7 kommuner i det som trolig er landets største industribesøk for ungdomsskoleelever.. På denne måten vill 7sterke vise alle elevene i regionen at vi har viktige bedrifter med landskjente merkevarer.. 7sterke har som en av sine målsetninger å bidra til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.. Elevene ble samlet på to baser.. Derfra besøkte de bedriftene i puljer, mens de som ventet hadde fellesopplegg på basen.. Besøket var fullfinansiert av næringslivet selv gjennom RDA-midler og arrangert i samarbeid med Magnor næringshage.. Trainee Innlandet.. 7sterke har lagt mye arbeid i å få Kongsvinger-regionen inn i Trainee Innlandet.. Bedriftene i regionen er nå tilknyttet ordningen via Hedmark Kunnskapspark, og hadde i 2011 to av de i alt 14 traineene i ordningen.. Et traineeløp går over 24 måneder fordelt på opphold i tre ulike virksomheter.. Det kreves mastergradsutdannelse for å kunne søke.. 7sterke har etablert et HR-nettverk for de som arbeider med personalutvikling, rekruttering og kompetansebehov i bedriftene.. Det er stor interesse for å delta i nettverket, også fra virksomheter utenfor industrien.. SSB, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og GIV er formelle medlemmer.. Ellinor Bjerke, Tretorget, er leder for HR-nettverket.. 7sterkes Produksjonsnettverk.. 7sterke har opprettet nettverk for produksjonsledere for å styrke mellomlederne og dermed konkurransekraft.. De siste årene har nettverket hatt stor aktivitet for å bygge bedriftenes Lean-kompetanse.. Produksjonsnettverket er et fagforum på tvers av bedriftsgrenser for alle som arbeider med produksjon og logistikk.. Jan Roger Broen i Mapei er leder for Produksjonsnettverket.. 7sterkes Innkjøpsnettverk.. Innkjøpsnettverket ble opprettet i 2009.. Formålet er gode innkjøpsbetingelser på varer og tjenester som er felles på tvers av bransjer.. Nettverket har ligget nede i 2011, men vil bli løftet i gang igjen i 2012.. 7sterkes Markedsnettverk.. 7sterke har startet etableringen av et Markedsnettverk som skal være åpent for alle som arbeider med markedsføring, i og utenfor industrien, i byråer, i privat og offentlig virksomhet, og som frilansere.. Initiativtakerne Jannicke Mykkestue i Eskoleia og Hege Ness i Norske Backer leder arbeidet med etableringen.. Kraftig markedsverktøy.. Et av formålene med 7sterke er å vise at Kongsvinger-regionen har en sterk og attraktiv industri.. Dette er det alt for få som vet.. Derfor har 7sterke utarbeidet flere markedsverktøy.. Det viktigste er en multimediepresentasjon som tar i bruk lyd, animasjoner og levende bilder.. Den ble fornyet i 2011.. Innholdet i presentasjonen er også gitt ut som brosjyre.. I 2011 deltok 7sterke også i arbeidet med å lage en generell presentasjon av industrien i Sør-Hedmark med lysark og stikkord til manus.. Disse virkemidlene er til fri og gratis disposisjon for medlemmene..

  Original link path: /arsberetning-2011
  Open archive

 • Title: Årsberetning 2010 - 7sterke
  Descriptive info: Økt konkurransekraft og SIVA på banen.. I 2010 førte utradisjonelt og nytt samarbeid gjennom 7sterke til økt produktivitet og forbedret konkurransekraft.. 2010 ble også året da SIVA kom på banen igjen i regionen.. 7sterke gjør industrien til en pådriver for regional utvikling.. Da industrien i regionen ble rammet av nedleggelser og nedbemanning, tok 7sterke tak.. I samarbeid med NAV har 7sterke gjennomført tidenes største kompetanseprosjekt i industrien i Kongsvinger-regionen.. Det førte til mer effektiv produksjon og bedre konkurranseevne.. Gjennom 7sterke tar industrien ansvar både for seg selv og samfunnet.. 7sterke tenker offensive, nye tanker og er villige til å samarbeide på utradisjonelle måter for å komme videre.. Den ferskeste idéen er 7sterke industriPub.. Også i 2010 har vi sett at 7sterke-modellen fungerer:.. SIVA på banen igjen.. SIVA har vedtatt å etablere en industriinkubator i Kongsvinger.. Nå gjenstår kun finansieringen.. 7sterke blir den største eieren i selskapet.. En annen eier blir SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM), landets ledende miljø for moderne industriproduksjon.. Som en del av prosjektet vil SRM åpne eget kontor i regionen sammen med 7sterke.. Det gir 7sterke større ressurser til å gjøre enda mer av det vi har gjort med suksess så langt; industriutvikling, nettverksarbeid, profilering, kompetanseutvikling, samarbeid med utdanningsinstitusjoner.. Vi får også et nytt tilbud til gründere og bedrifter som vil flytte til regionen.. Økt konkurranseevne.. Lean er en produksjonsmetodikk for kontinuerlig forbedring av produktiviteten.. 7sterke har tatt initiativ til samarbeid bedrifter i mellom og med NAV om opplæring i denne metodikken.. Det førte til et omfattende forbedringsarbeid som har økt konkurranseevne og produktivitet hos de bedriftene som deltok.. Landets største skolebesøk.. 7sterke inviterte alle de 615 8.. -klassingene i regionen til å besøke bedriftene og se med egne øyne at vi har sterke bedrifter med interessante og utfordrende jobber.. Rv 2.. 7sterke er vaktbikkje for å få den nye rv 2 ferdig til 2016.. I april 2011 tok 7sterke initiativ til et felles brev fra 7sterke, NHO Innlandet og LO Hedmark til statsministeren og samferdselsministeren om fortgang i Stortingsbehandlingen av bompengeproposisjonen.. Det er grunn til å tro at denne felleshenvendelsen fra hele næringslivet bidro til at saken nå endelig er oversendt til Stortinget.. RDA-midler til 7sterke-prosjekter.. 7sterke har fått i overkant av 400.. 000 kroner i RDA-midler.. Midlene skal blant annet brukes til å etablere et innkjøpsnettverk, videreutvikle HR-nettverket og utvikle et konsept for et MTM-studium.. Kraftige markedsverktøy.. 7sterkes multimediepresentasjon viser at Kongsvinger-regionen har en sterk og attraktiv industri.. Presentasjonen ble fornyet i 2010.. Innholdet er også gitt ut som brosjyre, som også kom i ny utgave.. Vi holder jevnlige industriforum, vi gir ut nyhetsbrevet 7nyhetene og har nettstedet www.. 7sterke.. De er i ferd med å sette synlige spor.. styreleder Rescon Mapei, Nord-Odal.. Christer Johansson.. Gera Technology AS, Kongsvinger.. Terje Nyland.. Eskoleia, Eidskog.. Bjørn Rotheim.. Nortura, Samvirkekylling, Våler.. Medlemmer.. 7sterke hadde 23 medlemmer pr 31.. 2010.. Medlemmer per 2010.. www.. bergeneholm.. berggren.. EDAB AS.. edab.. eidskog.. kommune.. Elmico.. elmico.. eskoleia.. Gera Technology AS.. geratech.. Holz100 Nordic AS..  ...   med medlemsbedrifter som vertskap.. Det har vært to samlinger i 2010.. Den første samlingen var i mars hos Rescon Mapei i Nord-Odal.. Der utfordret blant annet Innovasjon Norge industrien i regionen til å utnytte virkemiddelapparatet bedre.. Høstsamlingen foregikk på Maarud Gaard, Disenå, i september.. Den oppsummerte det store Lean-prosjektet med erfaringer og suksessfaktorer.. I tillegg presen¬terte NAV samarbeidet med industrien om Lean kompetanseprosjekt og skisserte på nye samarbeidsmuligheter.. I 2009 kom det ut fire utgaver.. 7nyhetene har ca 200 abonnenter som fordeler seg på industrien, politikere i kommuner, fylket og på Stortinget, administrasjon og media.. I sitt fjerde år har 7sterke fortsatt å gjennomføre tiltak for å fremme hovedmålsettingene og kan vise til flere konkrete resultat.. 7sterke har sterkt fokus på å få den nye rv 2 ferdig til 2016.. Regionens politikere, kommuner og næringsliv står samlet om dette felles standpunktet.. I april 2011 tok 7sterke initiativ til et felles brev fra 7sterke, NHO Innlandet og LO Hedmark til statsministeren og samferdselsministerene om fort¬gang i Stortingsbehandlingen av bompengeproposisjonen.. Dersom den ikke hadde kommet til behandling våren 2011, ville byggestarten for Slomarka–Kongsvinger blitt enda ett år forsinket.. Det er grunn til å tro at denne felleshenven¬delsen fra hele næringslivet bidro til at saken nå endelig er oversendt fra Samferdselsdepartementet til Stortinget.. Gjennom 7sterke har ni industribedrifter i Kongsvinger-regionen hatt unikt samarbeid med NAV om et kompetanseprosjekt som har gjort dem mer produktive og konkurransedyktige.. I prosjektet fikk bedriftene opplæring i produksjonsmetodikken Lean, en anerkjent metode for forbedringsarbeid.. Prosjektet var det første i sitt slag der industrien tok et felles initiativ til samarbeid med NAV.. Kompetansesatsingen som fulgte, var den største noensinne i regionen.. Bedriftene har brukt 4 millioner kroner på bedrifts¬intern opplæring gjennom prosjektet, og NAV stilte med en tilsvarende sum.. Prosjektet pågikk til og med våren 2010.. Til sammen ble det holdt ca 1.. 000 kursdager.. På grunnlag av forprosjektet i regi av 7sterke har SIVA vedtatt å etablere et vekstselskap for omstilling og nyetablering, en industriinkubator, i Kongsvinger.. Det gir 7sterke større ressurser til å gjøre enda mer av det vi har gjort med suksess så langt; industriutvikling, nettverksarbeid, profilering, kompetan¬seutvikling, samarbeid med utdanningsinstitusjoner.. Industrinettverk blir vanligvis ikke knyttet til en SIVAS’ vekstselskap på denne måten.. I juni 2010 besøkte 615 8.. Arrangementet var fullfinansiert av næringslivet selv.. Midlene skal blant annet brukes til å utarbeide et nytt høgskoletilbud.. RDA (regional differensiert arbeidsgiver¬avgift) er kompenasjonsmidler fra staten som en følge av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift.. Gjennom denne ordningen har 7sterke fått støtte til etablering av et innkjøps¬nettverk, videreutvikling av HR-nettverket og konseptutvik¬ling av et MTM-studium.. 7sterke har opprettet nettverk for produksjonsledere for å styrke mellomlederne og dermed produksjonen.. Produksjonsnettverket er et fagforum på tvers av bedrifts¬grenser for alle som arbeider med produksjon og logistikk.. Jan Roger Broen i Rescon Mapei er leder for Produksjons¬nettverket.. Leder er Arne Hagen, Eskoleia.. Den ble fornyet i 2010.. Innholdet i presentasjonen er også gitt ut som brosjyre, som også kom i ny utgave i 2010..

  Original link path: /arsberetning-2010
  Open archive

 • Title: Årsberetning 2009 - 7sterke
  Descriptive info: Kriseåret 2009 det viktigste til nå for 7sterke.. Da markedsforholdene gikk fra beinharde til enda verre, demonstrerte vi at samarbeidet gjennom 7sterke gir konkrete, praktiske resultater som er med på å styrke bedrifter og redde arbeidsplasser.. I et år preget av nedleggelser og nedbemanning har industrien bevist at den er en drivkraft for omstilling.. Eksemplene fra Union i Skien, Raufoss og Årdal viste at kriser også kan gi grobunn for nye muligheter når indu strien står sammen og samarbeider med virkemiddel apparatet i stat, fylke og kommuner.. Industrien i Kongsvingerregionen er dokumentert innovativ.. Elisabet Norderup Michelson i Elmico ble kåret til årets kvinnelige gründer av Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge.. Og også i år fikk vi en Gazelle da Solør Bioenergi ble gazelleforklart for andre år på rad.. Her er noen gode eksempler på at det fungerer:.. Rv2 er alltid topp prioritert hos 7sterke.. I 2009 ga vi viktig input til rulleringen av NTP.. Vi merket oss dessuten at fylkesrådsleder Siv Tørudbakken på vegne av bompengeselskapet slo fast at det blir sammenhengende utbygging av de gjenstående strekningene.. Eksportbedriftene på SIVA industriområde på Kong s vinger ble hardt rammet av kriseåret.. Der er det nå i gang et forprosjekt for å starte et SIVA-støttet vekst selskap.. Her samarbeider 7sterke med SIVA, Kongsvinger kommune og fylkeskommunen.. Sju bedrifter har gått sammen med NAV om opplæring i og innføring av produksjonsteknikken Lean Manu facturing.. Bedriftene stilte med 4 millioner kroner, og.. det er avholdt mer enn 1.. I 2009 samarbeidet bedrifter i 7sterke om å etablere et innkjøpsnettverk og videreut vikle HR-nettverket, og vi start et konsept utvikling av et MTM-studium.. Vi har blitt en del av Trainee Innlandet og trekker nye kompetanse personer til regionen.. De to første begynte i 2009.. Begge har mastergrad.. 7sterke har vært med på å starte fagskolestudium i maskinteknisk drift på Kongsvinger.. 7 studenter er i gang med studiet, alle med stipend fra 7sterke.. Samarbeidet skole–næringsliv fortsetter.. I 2009 hadde vi skoleledere og u-skoleelever på bedriftsbesøk, og det var en ny omgang av Matteknekker´n.. Vi holder jevnlige industriforum, vi gir ut nyhetsbrevet 7nyhetene og har nettstedet 7sterke.. 7sterke er industriens stemme og et lokomotiv for løsning og endring, og vi har tydelig profil og vilje til makt.. 7sterke er kommet for å bli.. Styret har hatt seks møter i perioden.. Werner Melby, Kongsvinger Kunnskapspark, er styresekretær.. Luxo, Grue.. Gaute Enger.. NorDan, Åsnes.. Medlemmene.. 7sterke hadde 21 medlemmer i 2009.. Styret vil prioritere tiltak for å øke antall medlemmer, spesielt blant små og mellomstore industribedrifter.. Medlemmer per 2009.. ADAS AS.. adas.. tiauto.. Metso Minerals AS.. metsominerals.. TI Automotive AS.. Medlemmer i  ...   1970-tallet.. 7sterke har fått 150.. 000 kroner til forprosjektet fra SIVA og 450.. 000 kroner fra Kongsvinger kommune.. 7sterke og NAV med offensivt samarbeid.. Gjennom 7sterke har ni industribedrifter i Kongsvinger regionen innledet et unikt samarbeid med NAV om et Lean kompetanseprosjekt.. Det er første gang industrien i Kongsvingerregionen går sammen og tar initiativ til et felles, samordnet kompetanseprosjekt i samarbeid med NAV.. Opplegget er den største felles kompetansesatsingen noen sinne i regionen.. Bedriftene skal bruke 4 millioner kroner på bedriftsintern opplæring gjennom prosjektet, og NAV stiller opp med en tilsvarende sum.. Startskuddet gikk 1.. juni 2009.. Til sammen vil det bli holdt ca 1.. I mars i 2009 fastslo Siv Tørudbakken, fylkesrådsleder i Hedmark og styreleder i bompengeselskapet RV2 Kongsvingervegen AS, at rv 2-utbyggingen fortsetter som sammenhengende pro s jekt med ferdigstilling i 2016.. Løsningen er mulig fordi bom pengeselskapet sikrer finansieringen med låneopptak.. SSB, Høg skolestiftelsen i Kongsvinger og GIV er formelle medlemmer.. 7sterke har opprettet nettverk for produksjonsledere etter mønster fra de gode erfaringene med HR-nettverket.. Målet er å styrke mellomlederne og dermed produksjonen.. Produksjonsnettverket er et fagforum på tvers av bedriftsgrenser for alle som arbeider med produksjon og logistikk på mellomledernivå.. Det skaper en arena for læring og erfaringsdeling som bedriftene har manglet.. Det finnes flere slike miljøer på landsbasis, men ingen i Kongsvingerregionen før nå.. Driftsjef Jan Roger Broen i Rescon Mapei er leder for Prouksjonsnettverket.. Innkjøpsnettverket er en nyhet i 2009.. De første traineeløpene i gang.. To sterke traineer med utdanning på masternivå har startet de første traineeløpene i Kongsvingerregionen.. Ordningen har kommet i stand etter sterkt påtrykk fra 7sterke.. Kongsvinger Kunnskapspark er koordinator for traineeordningen i regionen gjennom sitt medlemskap i Trainee Innlandet.. Teknisk fagskole i gang.. Teknisk fagskole med fordypning i maskinteknisk drift startet ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger høsten 2009.. Utdanningen, som er et samarbeid med Fagskolen i Gjøvik, har sju studenter som tar utdanningen ved siden av fullt arbeid.. 7sterke har gitt til sammen 225.. 000 kroner i stipend til studieavgift.. Stipendmidlene kommer fra RDA-midler som er tildelt 7sterke/Kunnskapsparken.. Skoleledere på bedriftsbesøk.. I samarbeid med 7sterkes HR-nettverk arrangerer Høgskolestiftelsen i Kongsvinger to årlige næringslivssturer for skoleledere fra hele distriktet.. Skolen og næringslivet kan lett bli to forskjellige verdener.. Det er helt nødvendig at de møtes og utveksler informasjon om hverandre.. På den siste turen deltok 13 skoleledere.. Et av formålene med 7sterke er å vise at Kongsvinger regionen har en sterk og attraktiv industri.. Derfor har 7sterke utarbeidet flere markeds verktøy.. Det viktigste er en multimediepresen tasjon som tar i bruk lyd, animasjoner og levende bilder.. Både multimediepresentasjonen og brosjyren vil bli oppdatert våren 2010..

  Original link path: /arsberetning-2009
  Open archive

 • Title: Årsberetning 2008 - 7sterke
  Descriptive info: 7sterke viktigere enn noen gang.. – for industrien og for regionen.. Når markedsforholdene går fra beinharde til enda verre, da trenger vi 7sterke og samordnede tiltak mer enn noen gang.. Den selvfølgelige snakkisen i styreberetningen for 7sterkes andre år er selvfølgelig lavkonjunkturen.. Den har nådd vår region og våre medlemmer slik som den plager resten av Industri-Norge.. Og som i resten av landet rammer den ulikt.. Noen opplever at hele bunnen ramler ut av markedet, andre segmenter går mer eller mindre fri.. Mat og snacks vil vi ha uansett.. Ny bil og boliginvesteringer får vente.. De 7 kommunene som utgjør Kongsvingerregionen – Våler, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Kongsvinger – er en sterk industriregion.. I forhold til folketallet er vi det nest største industriområdet i Hedmark og Oppland.. Vel 80 bedrifter har om lag 3.. 000 arbeidsplasser og omsetter for 6.. 000 millioner kroner.. Det sier seg selv at krise gir konsekvenser, både for selskapene og for samfunnet de arbeider i.. Tiltak som er nødvendige for å møte denne situasjonen, faller klart sammen med den tankemodellen og den aktiviteten som 7sterke står for.. Og har gjennomført i 2008.. Et nøkkelord er kompetanse.. Når markedene hardner, må du være enda bedre for å klare deg.. Enda høyere og enda mer relevant kompetanse blir en enda viktigere konkurranse-faktor.. I samsvar med vårt formål om å ta ansvar for egen og regionens utvikling, har 7sterke i 2008 arbeidet med flere tiltak som vil tilføre regionen mer kompetanse – traineeordningen som starter nå, Fagskole teknisk drift, kompetanseprosjektet i samarbeid med NAV.. En annen suksessfaktor er samarbeid.. Industrien og regionen lever i en klassisk vinn-vinn-situasjon.. Det som er bra for industrien, er bra for regionen, og omvendt.. Derfor tenker 7sterke utradisjonelt på samarbeid til industriforum å være.. Vi har løpende, tett kontakt med myndighetene – på bare to år fra stiftelsen har vi sammen med NHO Innlandet møterett i Glåmdal regionråd.. Vi åpner våre nettverk og forum for alle virksomheter.. SSB er med oss sammen med NAV og flere utdanningsinstitusjoner.. Det spiller ingen rolle at de ikke er industri.. Forrige gang vi hadde industriforum, hadde vi 125 deltakere.. I 2008 har 7sterke fortsatt arbeidet for raskere utbygging av rv 2, vi er med på å etablere Fagskole teknisk drift i samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og et traineeopplegg for kandidater på masternivå.. For medlemmene har 7sterke etablert et HR-nettverk og et Produksjonsnettverk,  ...   og kan vise til flere konkrete resultat.. 7sterke står fortsatt langt fram i kampen om å få den nye rv 2 ferdig til 2015.. Regionens politikere, kommuner og næringsliv står samlet om dette felles standpunktet, som 7sterke blant har vært med på å legge fram for Stortingets samferdselskomité og for næringsminister Sylvia Brustad da hun var 7sterkes gjest i Kongsvingerregionen sammen med fylkesmann Sigbjørn Johnsen.. Rv 2 er med i Nasjonal transportplan 2010–2019 med oppstart Slomarka–Kongsvinger i 2010.. Bevilgningene i planen er ikke store nok alene til nødvendig framdrift, men bompengeselskapet ved styreleder Siv Tørudbakken har garantert for oppstart og kontinuerlig utbygging med lånefinansiering gjennom selskapet.. Per Johnny Hansen, Eskoleia, er leder for HR-nettverket.. 7sterkes produksjonsnettverk.. Det finnes flere slike miljøer på landsbasis, men ingen i Kongsvinger regionen før nå.. Driftsjef Jan Roger Broen i Rescon Mapei er leder for Produksjonsnettverket.. Tre traineestillinger.. 15 kandidater, alle med utdanning på masternivå, er med i intervjurunder til tre nye traineestillinger i Kongsvinger regionen.. Traineeløpene strekker seg over to år fordelt på 8 måneder i hver av tre virksomheter.. De som starter nå er en økonom og en merkevare- og profilbygger.. Høsten 2010 begynner et løp for en produksjonsingeniør.. Teknisk fagskole.. Det er nå klart for Teknisk fagskole med fordypning i Maskinteknisk drift ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.. Utdanningen starter høsten 2009 og er et samarbeid med Fagskolen i Gjøvik Studiet går over fire år og er beregnet på studenter som er i fullt arbeid.. Etter endt utdanning blir kandidatene fagskoleingeniører.. To stipendordninger.. 7sterke har etablert to stipendordninger.. Den ene er på totalt 450.. 000 kroner og retter seg mot elever ved det nye fagskole studiet.. Den andre er på 400.. 000 kroner og skal brukes til basisopplæring i lesing, skriving og PC-bruk ved Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV).. I samarbeid med 7sterkes HR-nettverk arrangerer Høgskolestiftelsen i Kongsvinger årlige næringslivssturer for skoleledere fra hele distriktet.. Samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing.. 7sterke har inngått samarbeidsavtale med SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM), et av de aller sterkeste utviklingsmiljøene for industri i Norge.. SRM er Center of Expertise – Manufacturing og er et toppidrettssenter for den vareproduserende industrien i Norge.. Samarbeidet innebærer blant annet at eksperter fra SRM kan besøke 7sterke-bedrifter for å vurdere aktuelle prosjekter og potensialet i dem uten kostnader for bedriften.. SRM tar for seg både produkt og prosess i utviklingsarbeidet.. Derfor har 7sterke utarbeidet flere markedsverktøy i perioden.. Multimediepresentasjonen ligger til nedlasting på..

  Original link path: /arsberetning-2008
  Open archive

 • Title: Årsberetning 2007 - 7sterke
  Descriptive info: Industrien viktig for regionen, regionen viktig for industrien.. 7.. februar 2007 stiftet industrien i Kongsvingerregionen 7sterke.. Det fikk vi sterk applaus for.. Industrien er viktig for vår region.. Og regionen er viktig for industrien.. Det er derfor vi har stiftet 7sterke som en arena der industrien både kan utvikle seg selv og regionen.. 500 arbeidsplasser og omsetter for 6.. Bedriftene er høyteknologiske og internasjonalt orientert med høy standing på sine områder.. De er jevnt spredd over hele regionen og er hjørnesteiner i kommunene.. 7sterke har som mål at bedrifter fra alle kommunene skal være representert i styret.. Disse bedriftene er en maktfaktor i samfunnet.. Det sier 7sterke rett ut, både med navnet vi har valgt og i det uttalte formålet.. Vi vil vise at vi er sterke og ønsker innflytelse.. Vi vil vise at vi tar ansvar for egen og regionens utvikling.. Vi vil vise at industrien er en maktfaktor som vil bli hørt.. Denne klare, åpne talen er tatt godt i mot hos myndig hetene, i media og blant medlemmene.. 7sterke ble umiddelbart en politisk samtalepartner med møterett i region rådet, Glåmdalen hilste oss velkommen på lederplass, NHO la merke til oss, vi registrerer engasjement og økt selvtillit blant medlemmene.. Og det kreative navnet festet seg med det samme.. Vi tror det er fordi vi har en klassisk vinn-vinn-situasjon.. Det som er bra for industrien, er bra for regionen.. Det speiler seg i de sakene 7sterke prioriterer: vi vil skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanse utvikling og markedsføre Sør-Hedmark som industri region.. I 2007 har vi derfor arbeidet spesielt med raskere utbygging av rv 2, og vi er i ferd med å få på plass et nytt teknisk utdanningstilbud på fagskole- og høgskolenivå i samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.. For medlemmene har 7sterke etablert et HR-forum og et industriforum med jevnlige samlinger.. Styret har hatt 10 møter i perioden.. Lars Joramo, Kraft Foods har trådd ut av styret pga flytting.. Rolf Johan Sørli.. RJ Consulting, Kongsvinger.. Arild Lande.. Nortura, Våler.. 7sterke har 19 medlemmer.. Langt de fleste av de største bedriftene i regionen er med.. Styret vil prioritere tiltak for å øke medlemstallet, særlig blant små og mellomstore bedrifter.. Medlemmer per april 2008.. BG Norge AS.. bgnorge.. KB Gruppen (Contiga AS, Spennteknikk AS, Betong Øst m.. Kraft Foods AS.. kraftfoods.. sbgruppen.. Til nå har det kommet tre utgaver.. Det har ca 200 abonnenter som fordeler seg på industrien, politikere i kommuner, fylket og på Stortinget, administrasjon og media.. Flere saker fra hver utgave har gitt  ...   på rv 20.. Kommunene, fylkeskommunene og næringslivet må mobilisere alle ressurser for å øke investeringsrammene og fremskynde ferdigstillelsen.. Det er stor interesse for å delta i nettverket som Per Johnny Hansen, Eskoleia, er leder for.. HR-nettverket er et ledd i 7sterkes arbeid for å utvikle kompetanse og gjøre bedriftene mer attraktive.. Nettverket tar utgangspunkt i en HR-undersøkelse som 7sterke har gjennomført hos 67 bedrifter i Kongsvinger regionen.. Undersøkelsen viser dagens kompetansestatus og kartlegger bedriftenes behov.. Lokale bedrifter har stor tro på 2008 og venter positiv utvikling de neste fem årene.. Det er stigende behov for faglært arbeidskraft, og det er en utfordring i et arbeidsmarked med lav ledighet.. HR-nettverket vil samordne kompetansetiltak og etablere kontakter mellom HR-ansvarlige i bedriftene.. GIV.. Teknisk fagskoleutdanning i Kongsvinger.. Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har inngått samarbeidsavtale med Fagskolen i Gjøvik om fagskoleutdanning i Kongsvinger.. Utdanningen er teknisk fagskole med fordypning i maskinteknisk drift og skal i gang fra høsten 2009.. Studiet går over fire år og er beregnet på studenter som er i fullt arbeid.. Det tilsvarer en 2-årig fagskole på fulltid.. Et unikt samarbeid er i gang mellom Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Solør, Sentrum og Skarnes videregående skoler og 7sterke om etablering av Teknikkcollege Sør-Hedmark.. De første tiltakene er kurs for lærere i videregående og felles innkjøp av program- og maskinvare til de videre gående skolene.. Rolf Johan Sørli fra 7sterke og RJ Consulting sitter i prosjektgruppa sammen med representanter fra de tre videregående skolene, Glåmdal regionråd, Tretorget på Kirkenær og daglig leder Knut Raabe ved Høgskole stiftelsen.. Trainee-ordning.. 7sterke arbeider for å etablere en trainee-ordning for Sør-Hedmark.. Ordningen vil rette seg mot personer med utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå.. Trainee-programmet skal gå over to år.. Partnerskapsavtale for utvikling.. Hedmark fylkeskommune, NHO Innlandet, Glåmdal regionråd og kommunene i Kongsvingerregionen har inngått en partner skapsavtale om utvikling i regionen.. Avtalen beskriver et felles program for næringsliv og politikk.. Sammen med NHO har 7sterke vært pådriver for å få til dette samarbeidet, som er unikt i Norge.. NHO-innlandet arbeider nå for å etablere lignende avtaler i andre regioner.. Utgangspunktet for partnerskapsavtalen er industriens ønske om at myndighetene må samarbeide tettere med nærings livet og bruke det som premissgiver og ressurs.. Avtalen har fire innsatsområder: samferdsel, utdanning, næringsutvikling og attraksjon.. Partnerskapsavtalen om utvikling mellom Hedmark fylkeskommune, NHO Innlandet, Glåmdal regionråd og kommunene i Kongsvingerregionen er unik i Norge.. 7sterke har vært pådriver for avtalen.. Fra venstre regionrådgiver Anne H.. Huse, leder i regionrådet Arve Bones og styreleder Trond Hagerud i 7sterke og NHO Innlandet.. Foto: Arnljot Bringedal..

  Original link path: /arsberetning-2007
  Open archive

 • Title: Nettverksoperatørene - 7sterke
  Descriptive info: Nettverksoperatørene i Glåmdal.. er en gruppe kunnskapsparker og næringshager i Glåmdalsregisonen som har gått sammen for å skape sterkere bånd, bedre samarbeid og økt nyskaping i regionen..

  Original link path: /nettverksoperatorene
  Open archive

 • Title: Midt i Skandinavia - 7sterke
  Descriptive info: Midt i Skandinavia.. Øst-vest aksen Oslo–Kongsvinger–Karlstad og videre til Stockholm er en viktig næringskorridor med et betydelig utvikingspotensial.. Midt i denne aksen ligger 7sterke.. Derfor er det her vi må satse.. De 7 kommunene har til sammen 54.. 000 innbyggere.. Innbyggertallet stagnerer og går ned i flere av kommunene.. Bolyst og attraksjon for aldersgruppen 20–35 år er et hovedmål for 7sterke.. Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn i resten av landsdelen.. Det må vi gjøre noe med.. Kommunenes hjemmesider..

  Original link path: /midt-i-skandinavia
  Open archive


 • Archived pages: 216