www.archive-no-2012.com » NO » B » BORGINNOVASJON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 111 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Amplio AS - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Bedrifter i inkubatoren.. Klar-Ferdig-Gå.. Produktutvikling.. Du er her:.. Hjem.. |.. Content1 | col3.. 1223;Daglig leder Frode Aamodt.. Amplio AS.. Amplio er et produktutviklingsselskap med egen produktportefølje, men tar også eksterne oppdrag.. Av egne produkter bør nevnes et komplett prøvetakersystem for kornmøller.. Dette inneholder både fysiske prøvetakere og rørsystemer, samt en avansert programvare sammen med et analyseapparat.. Les mer om Amplio på www.. amplio..

  Original link path: /?ItemID=1199
  Open archive

 • Title: - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1198;.. Klar.. Målsettingen er i fellesskap å gjøre en overordnet vurdering om din idé kan utvikles til en gjennomførbar forretningsidé.. Med forretningsidé mener vi en idé som har kommersielle muligheter.. Vi stiller ingen spesielle krav utover at vi finner din idé interessant ved første henvendelse til oss.. Dette betyr at din idé er teknologi- og/eller kunnskapsbasert og representerer  ...   uker arbeider vi i fellesskap frem en vurdering av din idé.. I denne perioden ser vi nærmere på teknologi, forholdet til konkurrerende løsninger, markedspotensial, økonomi og finansiering.. Vurderingen resulterer i en anbefaling om hva du bør foreta deg videre.. medfører ingen kostnader for deg!.. Ta kontakt med oss for å se om din idé passer i vårt inkubator-program..

  Original link path: /?ItemID=1182
  Open archive

 • Title: - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1199;.. Ferdig.. Målsettingen er å legge grunnlaget for etableringen av din bedrift gjennom å verifisere og sikre forretningsideen teknologisk og kommersielt.. Sammen utarbeider vi en første utgave av forretningsplanen.. Inngangsporten til.. er en positiv konklusjon fra.. var en vurdering av ideen i forhold til følgende kriterier:.. - Teknologi.. - Marked.. - Egen kompetanse og motivasjon.. En god idé har ingen verdi dersom den ikke gjennomføres.. Det er lang vei fra idé til bedrift! Det betyr at vi også må stille noen krav til deg som person.. Først og fremst er det viktig at du viser gjennomføringsevne basert på interesse, motivasjon og evnen til å være selvdrivende.. Du bør også ha god kompetanse og erfaring innen det fagfelt eller bransje din idé representerer.. fokuserer på 2 områder:.. - Verifisering – teknologi og kommersialisering.. - Utvikle første utgave av en forretningsplan.. Verifisering av teknologi og kommersialisering: Utvikling av nye teknologibaserte løsninger er komplisert.. Først og fremst  ...   kunne være som følger:.. - Teknologisk kompleksitet.. - Nyhetsverdi – innovasjonshøyde.. - Produktutvikling og industridesign.. - Unikhet – lignende løsninger.. - Kommersielle rettigheter.. - Markedsbehov.. - Markedstilgang og distribusjon.. - Internasjonalt potensial.. - Behov og tilgang til kapital.. - Kompetanse og ressurser.. Forretningsutvikling og forretningsplan: Forretningsutvikling er prosessen som leder frem til forretningsplanen.. Forretningsplanen beskriver den bedrift som skal etableres og en plan for dette arbeidet.. En utarbeidet forretningsplan er et svært viktig og nødvendig verktøy bl.. a.. i kommunikasjon med partnere, samtidig som arbeidet med å utvikle forretningsplanen tilfører deg kunnskaper og nettverk som styrker dine muligheter for en vellykket etablering.. En forretningsplan er et levende dokument.. Nedenstående punkter er et eksempel på disposisjon til en forretningsplan:.. - Sammendrag.. - Forretningsidé.. - Mål og strategi.. - Problemet/behovet i markedet.. - Produktet/løsningen.. - Organisering og ledelse.. - Marked.. - SWOT.. - Forretningsmodell.. - Handlingsplan.. - Økonomi og finansiering.. - Kritiske suksessfaktorer.. Ta kontakt nå!..

  Original link path: /?ItemID=1184
  Open archive

 • Title: - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1200;.. Gå.. Målsettingen er å kommersialisere din idé gjennom å etablere og utvikle din bedrift etter en utarbeidet forretningsplan.. Du må oppfylle visse kriterier for å bli tatt opp i vårt inkubator-program.. Vanligvis er det gjennom.. at vi lærer deg å kjenne og kan evaluere din forretningsidé.. De viktigste kriteriene er:.. - Konkurransefortrinn - deriblant beskyttelse av forretningsidé.. - Innovasjonshøyde.. - Kapitalbehov hva og når.. - Etablerers gjennomføringsevne.. Hvis begge parter finner det hensiktsmessig å samarbeide, inngår vi en inkubator-avtale.. Dette er en 2-årig  ...   at du har utarbeidet en forretningsplan for din bedrift og er klar til å stifte et selskap.. Ofte er dette et aksjeselskap.. Du er den viktigste personen i dette arbeidet, men programmet gir deg støtte, kompetanse og nettverk i en spennende, men også svært utfordrende fase.. Med bakgrunn i ditt og bedriftens behov tilbyr vi og vårt nettverk coaching innenfor en rekke kompetanseområder, bl.. :.. - Industrielle rettigheter.. - Organisasjon og organisasjonsutvikling.. - Markedsføring og profilering.. - Salg og distribusjon.. - Styre og styresammensetning..

  Original link path: /?ItemID=1185
  Open archive

 • Title: SimSam - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Les om alle våre prosjekter.. VRI.. 1358;.. SimSam.. Borg Innovasjon og Sykehuset Østfold har gått sammen om å gjennomføre et forprosjekt for å utrede forutsetninger for etablering av et innovasjons- og simuleringssenter for samhandling og helhetlig pasientforløp i helse- og omsorgssektoren.. På samme måte som de andre fylkene i Norge, står Østfold overfor store utfordringer med tanke på morgendagens velferdsordninger.. Med en stadig økende andel aldrende befolkning, og en forventet netto tilflytning, vil helsevesenet i Østfold kontinuerlig måtte innovere og omstille seg for å kunne tilby en bærekraftig løsning tilpasset innbyggernes krav og forventning.. Samhandlingsreformen er et viktig tiltak for å møte disse utfordringene.. Helse- og velferdsteknologi vil  ...   at sykehuset skal lykkes slik det er tenkt.. Sykehuset vil kunne legge sin egne spesialtrening senter inn i samme kompleks.. Sykehuset Østfold vil stille ledelseskompetanse og annen nødvendig kompetanse til rådighet for prosjektet.. Et slikt bygg også bør inneholde et innovasjonssenter hvor virksomheter med interesse opp mot senterets innhold kan etablere seg, store nasjonale og internasjonale selskaper kan legge sin FoU-avdeling, og nystartede virksomheter innen sektoren kan få oppstartshjelp i en inkubator.. Kalnes videregående skole ligger rett i nærheten og det kan tenkes spennende samarbeid mellom et slikt senter og skolen.. Ikke ulikt de tanker man har for et samarbeid og samlokalisering mellom Radiumhospitalet og Ullern VGS i Oslo..

  Original link path: /?ItemID=1292
  Open archive

 • Title: MedTech - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1357;.. MedTech.. For å møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren må det satses på kommunal FoU og innovasjonssystemer.. I MedTech-prosjektet skal det utvikles en medisinteknisk utviklingsplattform i Østfold og Fyrbodal for både tjenester og produkter.. Målet er en modell som er gjeldende i alle kommuner for å ta nytte av medarbeidernes ideer til innovative produkter og tjenester.. MedTech vil utvikle innovasjonskraften  ...   i temaer relatert til kommunal omsorg og helsetjenester.. Målet er at minst 30 innovative produktideer skal evalueres når prosjektperioden er over.. Prosjektansvarlige er Borg Innovasjon og Högskolecentrum Bohuslän.. Prosjektdeltakere er Moss kommune, Fyrbodals kommunalförbund og Uddevalla kommune.. Prosjektet er delfinansiert av Interreg Sverige - Norge programmet.. Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Bjørn Horten, Borg Innovasjon AS, tlf: 90 59 94 96..

  Original link path: /?ItemID=1291
  Open archive

 • Title: Serviceinnovasjon - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1217;Bedrifter som lykkes med serviceinnovasjon.. Serviceinnovasjon.. Borg Innovasjon har tatt initiativ til og er bedriftspartner i et stort forskningsprosjekt på Handelshøyskolen BI kalt Verdidrevet Serviceinnovasjon.. "Verdidrevet Serviceinnovasjon" ledes av Handelshøyskolen BI og har finansiering fra Norges Forskningsråd.. Målet i delprosjektet "Brukerstyrt helse- og omsorgsinnovasjon" er å finne nye servicekonsepter og tjenestemodeller som på en bedre måte kan adressere kommende ressursutfordringer i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med  ...   vil særlig se på nye tjenester tilknyttet velferdsteknologi og verdiskapingsmodeller der offentlige og private aktører jobber sammen.. Forskningsprosjektet ved BI er et internasjonalt prosjekt.. Det er innledet et samarbeid med University of Oxford, England, og University of Berkeley, USA, samt forskningsmiljøet CITRIS som er etablert på campusen på Berkeley.. Ønsker du mer informasjon om forskningsprosjektet kan du også kontakte Peder Inge Furseth på Handelshøyskolen BI, tlf.. +47 46410612..

  Original link path: /?ItemID=1158
  Open archive

 • Title: Living Lab i omsorgsinnovasjon - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1205;.. Living Lab i omsorgsinnovasjon.. Borg Innovasjon har status som Living Lab i omsorgsinnovasjon og er medlem av European Network of Living Labs (ENoLL).. Nettverket består av innovative miljøer innen ulike bransjer som bruker Living Lab-metodikken i sitt daglige virke.. Nettverket består av nærmere 300 aktører, både fra Europa og andre kontinenter.. Borg Innovation Living Lab er særlig knyttet til vårt satsingsområde helse- og omsorgsinnovasjon.. Det finnes flere definisjoner på Living Lab, og definisjonen under illustrerer godt hva dette er.. A Living Lab is a user-centric innovation milieu built on everday practice and research, with an approach  ...   sustainable values.. - Bergvall-Kåreborn, b.. , Ihlström Eriksson, C.. , Ståhlbröst, A.. Svensson, J.. (2009).. Living Lab er først og fremst en arbeidsmetodikk der brukeren står i fokus.. Ulike interessenter bringes sammen for ågode løsninger i fellesskap.. I vår Living Lab ønsker vi å ta utgangspunkt i de eldres eller andre brukere sine behov og utfordringer i hverdagen.. Fokuset er på løsninger i den enkeltes hjem.. Living Lab er en viktig metodikk i innovasjonsprosjektene våre innen helse og omsorg, og ambisjonen er å utvikle et miljø i virkelige omgivelser for uttesting og utvikling av innovative løsninger i Østfold..

  Original link path: /?ItemID=1188
  Open archive

 • Title: Frokostmøte helse- og omsorgsinnovasjon 07.12.11 - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Flere saker i arkiv.. Nyhetsbrev arkiv.. Frokostmøte helse- og omsorgsinnovasjon 07.. 12.. 11.. Borg Innovasjon inviterer til helse- og omsorgsinnovasjon onsdag 7.. desember kl 0815-1030 på Inspiria Science center.. Velferdsteknologi og innovasjon i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor som katalysator for utvikling av en bærekraftig velferdsstat.. - Velkommen ved Bjørn Horten, daglig leder i Borg Innovasjon AS.. - Anna-Karin Østlie, Senior Manager i Ernst & Young snakker om temaet med utgangspunkt i to rapporter de nylig har gitt ut..  ...   annet Sverige, og tilsvarende rapport "The state of remote care in Norway" som ser på åtte prosjekter i Norge.. Sammen gir rapportene en stor erfaringsbase for hva som er ledende praksis på området både i Norge og utlandet.. - Diskusjon på bakgrunn av Anna-Karin Østlies foredrag.. - Orientering om samhandlingsprosjektet "Helse- og Omsorgsteknologi" i VRI Østfold og det norsk-svenske prosjektet "IKT i seniorers hjem" hvor Borg Innovasjon er prosjektledere.. Gratis deltakelse.. Enkel servering.. Påmelding innen mandag 05.. til marit.. hansen@borginnovasjon..

  Original link path: /?ItemID=1241
  Open archive

 • Title: Presentasjoner fra frokostmøte 20.6.11 - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Presentasjoner fra frokostmøte 20.. 6.. Mandag 20.. juni arrangerte Borg Innovasjon frokostmøte for eksisterende og nye deltakere i nettverket som er etablert i forbindelse med satsingen på helse- og omsorgsinnovasjon.. Nettverket består idag av både offentlige og private virksomheter samt akademia og FoU miljøer.. Nettverket er tett koblet mot prosjektene som Borg Innovasjon er involvert i, med fokus på teknologi, tjenester og samhandling i helse-  ...   16) - Nasjonal helse og omsorgsplan (2011 - 2015).. Just Ebbesen - administrerende direktør på Sykehuset Østfold - innledet med å presentere fremtidens spesialisthelsetjeneste.. Rebecca Setsaas Skage, eldreoverlege i Sarpsborg kommune, og kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Jens Espeland, snakket begge to om fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste med gode eksempler på samhandling.. Se presentasjonene her:.. Presentasjon Just Ebbesen.. Presentasjon Rebecca Setsaas Skage.. Presentasjon Jens Espeland..

  Original link path: /?ItemID=1242
  Open archive

 • Title: VRI Østfold - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: VRI Østfold.. Det refereres til pressemelding fra Østfold Fylkeskommune.. Østfold er tildelt 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet fra programmet virkemidler for regional forskning og innovasjon, forkortet VRI.. Sammen med bidrag fra Østfold fylkeskommune og bedriftene i fylket vil dette gi gode muligheter for å øke FoU-aktiviteten i næringslivet i Østfold.. Dette er den andre perioden Østfold deltar i VRI-programmet.. Den nye satsingen bygger på erfaringer fra de første årene, men er tilpasset Østfolds utfordringer og styrker i 2011.. Bak prosjektet står Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, LO Østfold, Høgskolen i Østfold, Innovasjon Norge, Østfoldforskning, Handelshøyskolen BI, Borg Innovasjon og NCE Smart Energy Markets.. Prosjektet varer i første omgang ut 2013.. I løpet av denne perioden er målet å få igang flere og større næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor noen utvalgte innsatsområder.. Men forskning og utvikling må også føre til nye produkter, tjenester, nye  ...   og energi, grønne løsninger i Smarte byer.. Et forskingsprosjekt i tilknytning til VRI skal øke forståelsen for innovasjon som skjer i nettverk i og mellom bedrifter, og hvor også offentlige aktører, brukere og forskere deltar.. Gjennom forskningsprosjektet skal man utvikle kompetansen på innovasjonsforskning hos våre regionale forskningsmiljøer, Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning.. ”- Vi er veldig glad for den anerkjennelsen vi nå har fått for samarbeidet om å øke innovasjonsarbeidet og forskningsinnsatsen i næringslivet i Østfold.. Midlene gjør oss i stand til å mobilisere til mer forskingsaktivitet og til å styrke samarbeid og kunnskapsdeling innen viktige sektorer i Østfold.. Nå gleder vi oss til å komme i gang med en rekke aktiviteter som skal øke interessen for forskning i næringslivet.. Dette vil på sikt gi økt verdiskaping og sikre arbeidsplassene i regionen”, sier Inger Christin Torp, leder av styringsgruppen for VRI Østfold..

  Original link path: /?ItemID=1243
  Open archive


 • Archived pages: 111