www.archive-no-2012.com » NO » B » BORGINNOVASJON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 111 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Grønn satsing hos Borg Innovasjon - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Flere saker i arkiv.. Nyhetsbrev arkiv.. Du er her:.. Hjem.. |.. Content1 | col3.. 1152;Fra venstre Geir Langeland, daglig leder og gründer i Green Ideas, Biobes produksjonssjef Olav Larsen og inkubatorleder Jørn Brandstorp i Borg Innovasjon.. FOTO: Tom Helgesen, Byavisa Sarpsborg.. Grønn satsing hos Borg Innovasjon.. Nå har de inngtt avtale med firmaet Green Ideas, som utvikler innovative løsninger for avfallshåntering.. Det er ønskelig å etablere et fond for investeringer i bedrifter som jobber innen miljøområdet.. Byavisa Fredrikstad og Sarpsborg skrev om denne saken onsdag 1.. februar 2012.. Les hele artikkelen.. her..

  Original link path: /?ItemID=1193
  Open archive

 • Title: Helseinnovasjon kan gi Nedre Glomma et løft - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1141;INNOVASJONSMILJØ: Et eget bygg i området rundt det nye sykehuset på Kalnes ville gitt regionen et kompetanseløft, mener Bjørn Horten.. ILLUSTRASJON PROSJEKT NYTT ØSTFOLD SYKEHUS.. Helseinnovasjon kan gi Nedre Glomma et løft.. Nedre Glomma kan bli hovedsete for utvikling av nye produkter for omsorgssektoren.. Borg Innovasjon har inntatt førersetet for å skape nye produkter og et nordisk marked for omsorgs- og velferdsteknologi.. Det gir unike muligheter for næringsutvikling i regionen.. Byavisa Fredrikstad skrev om denne saken onsdag 18.. januar 2012.. Hele artikkelen leser du..

  Original link path: /?ItemID=1191
  Open archive

 • Title: Borg Innovasjon vil ha teknoomsorg - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1131;MODERNE ELDREOMSORG.. Fiktive fru Paulsen kommuniserer her med hjemmetjenesten via en forenklet utgave av Skype.. Borg Innovasjon vil ha teknoomsorg.. Borg Innovasjon jakter på løsninger som øker eldres livskvalitet.. 25 eldre i Fredrikstad skal snart teste ut fremtidens teknoomsorg, slik at de kan bli boende hjemme lenger.. Prosjektet ble omtalt i Fredrikstad Blad torsdag 19.. Hele artikkelen kan du lese..

  Original link path: /?ItemID=1190
  Open archive

 • Title: VRI - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Les om alle våre prosjekter.. VRI.. 1186;.. Borg Innovasjon er prosjektleder for delprosjektet "Helse - nye omsorgstjenester ved bruk av teknologi".. Et overordnet mål i VRI Helse-prosjektet er å øke anvendelsen av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren, og å øke innovasjonstakten hele veien fra utvikling, via uttesting og implementering til kommersialisering.. I 2012 gjennomføres det en Foresight-prosess som skal ende opp i noen "fyrtårnsprosjekter" som blir viktige for utvikling av ny teknologi og nye tjenester i sektoren.. Både inn  ...   vil være å skape felles fremtidsbilder i tett samarbeid med både brukere, deres pårørende, helsepersonell, bedrifter og FoU-miljøer.. Mye av teknologien er allerede utviklet.. Det som mangler er testing av helhetlige løsninger for den enkelte bruker, herunder tjenester relatert til installering, tilpasning, oppfølging og anvendelse.. Siden det finnes lite forskning på området, skal det dessuten etableres innovasjonsprosjekter for å lære mer om utfordringene tilknyttet dette.. Brukernes eget hjemmemiljø blir forsknings- og utviklingsarena ved bruk av en metode som heter Living Lab..

  Original link path: /?ItemID=1289
  Open archive

 • Title: God sommer! - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: Content2 | col2.. 1363;.. God sommer!.. Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det går mot ferie for mange.. Neste nyhetsbrev fra VRI kommer ut i slutten av august, da med spennende fagstoff fra helse- og omsorgssektoren.. Har du noen ønsker om hva vi skal skrive om? Kommenter gjerne på.. LinkedIn.. -siden vår!.. Ha en riktig god sommer!..

  Original link path: /?ItemID=1308
  Open archive

 • Title: Vinn et gavekort! - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1362;.. Vinn et gavekort!.. Vi ønsker større aktivitet på vår LinkedIn-side med mange innspill og gode diskusjoner.. Delta gjerne i samtaler eller start en diskusjon på.. -siden vår og vær samtidig med i trekningen av et gavekort på 500 kr i bokhandel! Innlegg eller kommentarer som utmerker seg med konstruktive innspill, råd eller tips belønnes med gavekort.. Vinneren blir kåret i neste VRI-nyhetsbrev som kommer ut i slutten av august..

  Original link path: /?ItemID=1306
  Open archive

 • Title: Spennende prosjekter i startfasen - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1360;.. Spennende prosjekter i startfasen.. Foresight-arbeidsverkstedet i begynnelsen av juni genererte flere ideer til innovasjon i helse- og omsorgssektoren.. Fire nye spennende prosjekter er i startfasen.. Disse er.. Østfold-boksen , Nytt studieløp på HiØ , Østfold-pad n og Samhandlingsform på nett.. Prosjektene vil konkretiseres nærmere utover høsten og det vil bli søkt midler fra ulike virkemidler for å videreutvikle prosjektene til større FoU-prosjekter.. Østfold-boksen.. Det er en utfordring at svært få leverandører har en komplett løsning som integrerer data fra flere kilder.. Løsningen kan være en boks som tar i mot data og sender de videre for behandling.. Behandlingen kan være respons i sanntid på avvik, eller det kan være verdier som passerer terskelverdier eller analyser av datasett i ettertid.. Dette kan være enkle signaler som temperatur og fallalarm, men også mer omfattende informasjon om bilde og lys.. Nytt studieløp på HiØ.. Fremveksten av ny teknologi som skal brukes i helsevesenet krever ny kompetanse og kunnskap blant ansatte og brukere.. Ingeniørene som skal designe løsningene trenger større kunnskap om helsefagene, samtidig som helsepersonell trenger økt teknisk kompetanse.. For at bruken av teknologi skal kunne fremme samhandlingsreformens målsetninger er det en forutsetning at denne kompetansen utvikles.. Høgskolen i Østfold ønsker å tilby studier som adresserer  ...   og samtidig være trygg i eget hjem.. Her er fokuset først og fremst på tryggheten man får ved å bli sett og hørt, og ideen er å utvikle applikasjoner for lesebrett og telefoner.. Målet er å gjøre kommunikasjonen mellom brukere, pårørende og helsepersonell enklere.. En kommune kan eksempelvis lage en app som bedrer kommunikasjonen mellom bruker og helsepersonell, samt velferdstjenester som blir tilbudt.. I dette prosjektet må det legges til rette for bruken av en utviklingsplattform som gjør dette mulig.. Samhandlingsform på nett.. Kommunikasjonen mellom helsepersonell, behandlingsinstitusjon, fastlege og pasient har forbedringspotensial.. Pasienter har i økende grad mer kunnskap om egen sykdom og vil gjerne bli tatt med i prosessen.. Prosjektgruppen ser for seg en applikasjon basert på et verktøy som har mange av de samme funksjonene som en Facebook-gruppe (men selvfølgelig ikke basert på Facebook som åpent sosialt medium).. Tanken er at alle involverte parter kommuniserer i en lukket gruppe , på den måten kan pasienten få økt kunnskap om egen sykdom.. Ønskede gevinster av et slikt verktøy kan testes ut i et forskningsprosjekt, ved for eksempel å benytte følgeforskning på noen pasientgrupper som bruker denne kommunikasjonsformen, samtidig som man følger en referansegruppe som bruker dagens løsninger.. Kom med innspill eller diskuter ideene på..

  Original link path: /?ItemID=1304
  Open archive

 • Title: Foresight strategiprosess - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1359;.. Foresight strategiprosess.. Onsdag 5.. juni var det tid for et nytt Foresight-arbeidsverksted, denne gang på Quality hotell i Sarpsborg.. Omtrent 20 deltakere fra offentlig virksomhet og næringsliv var samlet for å diskutere innovasjon i helse- og omsorgssektoren.. Ulike interesser og kompetansefelt i gruppene resulterte i flere spennende forslag til prosjekter  ...   være konkretisering av forsknings- og utviklingsprosjekter som skal dekke behov og ønsker vi ikke finner i markedet i dag.. I strategiverkstedet ble det definert fire spennende prosjekter som skal arbeides videre med utover høsten.. Se egen sak.. med beskrivelse av disse prosjektene.. Takk til alle deltakere for spennende diskusjoner og gode innspill!..

  Original link path: /?ItemID=1295
  Open archive

 • Title: Spennende Foresight i VRI Helse prosjektet - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1354;.. Spennende Foresight i VRI Helse prosjektet.. Torsdag 10.. mai møttes 30 personer til arbeidsverksted i Foresight prosessen som gjennomføres i VRI Helseprosjektet i Østfold.. Temaet for dagen var fremtidige muligheter og utfordringer i helse- og omsorgsektoren.. Neste arbeidsverksted arrangeres 5.. juni.. Borg Innovasjon er prosjektleder for VRI Helseprosjektet i Østfold (Virkemidler for Regional Innovasjon).. Østfold har som mål å bli et foregangsfylke i Norge innen helse- og omsorgsinnovasjon.. Implementering av ny teknologi og nye tjenester som øker brukernes livskvalitet er spesielt viktig for en bedre og mer effektiv helse- og omsorgssektor.. VRI Helseprosjektet og Foresight et godt utgangspunkt.. Foresight er et verktøy for å kunne gi antagelser  ...   ulike typer kompetanser, på den måten heves gjerne kvaliteten på prosessen.. 10.. mai ble den første av i alt fire arbeidsverksteder gjennomført på Quality Hotell i Fredrikstad.. Her jobbet 30 deltakere i grupper om noen felles fremtidsbilder innen helse- og omsorgssektoren.. Neste arbeidsverksted 5.. juni vil ha fokus på å generere felles strategier med bakgrunn i fremtidsbildene som ble behandlet 10.. mai.. I dette verkstedet skal vi se på hva som må til av beslutninger og FoU for å lykkes med strategiene.. Vi håper du har lyst til å være med videre i prosessen mot en bedre og mer effektiv helse- og omsorgssektor!.. Følg gjerne diskusjonen videre på..

  Original link path: /?ItemID=1288
  Open archive

 • Title: Månedens tema - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1351;.. Månedens tema.. VRI Helse vil fremover sende ut månedlige nyhetsbrev som omhandler temaer relatert til helse- og omsorgsinnovasjon.. Hver måned vil det være fokus på et felles tema i nyhetsbrev, nettside og i diskusjonsforumet på LinkedIn.. Vi ønsker å få innspill til aktuelle tema fra leserne.. Har du forslag til interessante tema? Vet du om noen spennende saker vi bør omtale? Kom gjerne med tilbakemelding på.. InkedIn-siden.. vår eller send mail til Henriette i Borg Innovasjon (.. henriette.. naess@borginnovasjon.. )..

  Original link path: /?ItemID=1276
  Open archive

 • Title: Månedens bedrift - Borg Innovasjon AS
  Descriptive info: 1088;.. Månedens bedrift.. Hver måned fremover vil VRI Helse omtale en bedrift på Borg Innovasjon sin nettside.. Har du en historie å fortelle fra din arbeidsplass? Har dere et spennende prosjekt på gang? Vi vil komme i kontakt med interessante bedrifter og kompetansemiljøer og gjerne presentere din virksomhet!.. Diskuter saken på.. , eller ta kontakt med Henriette hos Borg Innovasjon (..

  Original link path: /?ItemID=1275
  Open archive


 • Archived pages: 111