www.archive-no-2012.com » NO » B » BAFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: .. Nettstedskart.. Hjem.. Om Bafo.. Medlemsforsikringer.. Forsikringsmegling.. Medarbeidere.. Forsikringsselskaper.. Linker.. Kontakt oss.. Bafo Forsikring.. Velkommen til Bafo Forsikringsmegling.. Bafo Forsikringsmegling er Norges ledende forsikringsmegler og rådgiver innen utvikling, megling og drift av medlemsforsikringer.. Både for privatpersoner og næringsliv.. Vi bidrar til at våre kunder til enhver tid har gode medlemsforsikringer til konkurransedyktige betingelser.. Gode  ...   oss.. her.. Våre kunder.. Fagforeninger.. Yrkesorganisasjoner.. Små- og mellomstore bedrifter.. Bransjeorganisasjoner.. Interesseorganisasjoner.. Idrettsforbund.. Bafo Forsikringsmegling AS.. Telefon:.. + 47 23 11 35 50.. Besøksadresse:.. Postboks 1344 Vika.. Faks:.. + 47 22 83 33 85.. Stortingsgaten 30 - 4.. etasje.. N-0113 Oslo.. E-post:.. post@bafo.. no.. Alle rettigheter Bafo Forsikringsmegling AS.. Design og utvikling:.. kompis webbyrå..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Telefon: +47 23 11 35 50.. Faks: +47 22 83 33 85.. E-post:.. Se kart her.. Kontaktskjema.. Navn:.. Virksomhet:.. Tlf:.. Ditt spørsmål:..

  Original link path: /kontakt.asp?m=9707
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Welcome to Bafo.. Bafo is Norway's leading insurance broker specialised in the growing affinity market.. We enable our business partners to increase loyalty, growth and revenues through our affinity insurance programs.. We work closely with most of the insurance companies in Norway and have excellent partners in the English market.. Contact!.. If you would like to know more about what Bafo can do for you, please do not hesitate to.. call us on +47 23 11 35 50 or mail us at..

  Original link path: /default.asp?m=9737&langID=ENG
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Original link path: /sitemap.asp?m=0
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Vi er spesialister innenfor vår nisje.. Siden oppstarten i 1994 har vi utelukkende jobbet med medlemsforsikringer.. Vi representerer et stadig økende antall kunder overfor forsikringsselskapene.. I Bafo skaper vi merverdi for våre kunder gjennom å gi tilgang til et profesjonelt.. fagmiljø, med høy servicegrad og aktiv rådgivning.. Vi bidrar til at våre oppdragsgivere blir prioritert av forsikringsselskapene! Vår målsetting.. er å etablere langsiktige relasjoner gjennom å være en aktiv og profesjonell samarbeidspartner.. Fakta.. Bafo  ...   ansatte og holder til i sentrale lokaler i Oslo.. Bafo Forsikringsmegling AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsmegling etter reglene i lov om forsikringsformidling.. Se Finanstilsynets.. register.. Konsesjonen gir Bafo rett til å:.. · megle direkte forsikring til forsikringsgivere i Norge og forsikringsgivere med hovedsete i stat innenfor EØS.. · drive rådgivning innenfor forsikring og relaterte områder.. Vårt organisasjonsnummer er 971 189 452.. Daglig leder.. Pål Bøhler,.. pb@bafo.. Ansvarlig redaktør.. Kurt Olsen,.. kurto@bafo..

  Original link path: /default.asp?m=9700
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Hvorfor medlemsforsikringer?.. · Gode medlemsforsikringer gir mer fornøyde og lojale medlemmer!.. · Gode medlemsforsikringer er viktig i prosessen med å rekruttere nye medlemmer.. Gode forsikringsordninger er den viktigste økonomiske medlemsfordelen en organisasjon kan.. tilby sine medlemmer, enten det er privatpersoner eller bedrifter.. Mange av våre oppdragsgivere benytter også medlemsforsikringene til å understøtte egen merkevarebygging.. Arbeidsprosess.. 1.. I nært samarbeid med våre oppdragsgivere utvikler vi forsikringsprodukter tilpasset gruppens sammensetning og behov som for eksempel profesjon, tariffavtaler, særlige risiki, alder/kjønn etc..  ...   tilgang til det norske og internasjonale forsikringsmarkedet.. Vi forhandler med forsikringsselskapene ved årsfornyelsen, og vi er ansvarlige for hele prosessen ved anbudskonkurranser.. 3.. Vi har god kompetanse og erfaring med markedsføring av medlemsforsikringer til store grupper.. Synliggjøring av forsikringsordningene gjennom målrettet bearbeiding er avgjørende for suksessfulle medlemsforsikringer.. Moderne internettløsninger integreres på oppdragsgivernes hjemmesider og er tilgjengelig for medlemmene.. 4.. Vi forvalter medlemsforsikringene daglig gjennom oppdragsgivernes egne forsikringskontor.. Hit kan medlemmene ringe og snakke med våre forsikringsrådgivere om alle typer forsikringsspørsmål..

  Original link path: /default.asp?m=9741
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Hvorfor benytte Bafo Forsikringsmegling?.. · Optimale forsikringsordninger til konkurransedyktige betingelser.. · Uavhengig vurdering av forsikringsprodukter og selskaper.. · Tilgang og kunnskap om det norske og internasjonale forsikringsmarkedet.. · Tilretteleggelse og gjennomføring av anbudskonkurranser.. · Forvaltning av forsikringsordningene.. · Bistand i skadesaker.. Forsikringsmegling er lovregulert.. Forsikringsmegling er regulert gjennom lov om forsikringsformidling og er.. underlagt kontroll av Finanstilsynet.. Forsikringsmegleren er kundens rådgiver og opptrer på vegne av.. kunden i forhold til forsikringsselskapene.. Lovverket forplikter:.. · Å gi kundene råd og opplysninger for  ...   dokumentasjon for å etablere en forsikringsavtale.. · Ved skade skal megleren yte kunden nødvendig bistand.. Bafo benytter markedet effektivt!.. Vi kjenner forsikringsselskapene og vil ofte anbefale å benytte flere selskaper for å dekke kundens forsikringsbehov.. På denne måten utnyttes markedet best mulig.. Utenlandske forsikringsselskaper er etablert i Norge og tilbyr sine produkter i konkurranse med norske selskaper.. Mange distribuerer kun gjennom forsikringsmeglere.. Vi åpner opp markedet og gir kunden mulighet til å benytte alle relevante tilbydere for å finne den beste forsikringsløsningen..

  Original link path: /default.asp?m=9703
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Vårt fagmiljø.. Bafogruppen har 25 ansatte med kompetanse og erfaring fra mange fagområder innen forsikring, som:.. · Autoriserte forsikringsmeglere.. · Autoriserte forsikringsrådgivere.. · Siviløkonomer / økonomer.. · Skadebehandlere.. · Risikoingeniør.. De ansatte er vår viktigste ressurs, og har erfaring fra forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, skadeoppgjørsselskap.. og organisasjoner.. Ledige stillinger.. Bafo er et selskap i positiv utvikling.. Vi er alltid  ...   Bafo med din kompetanse og erfaring? Da ber vi deg ta kontakt med Pål Bøhler for en uformell prat.. Tor Berg Eriksen.. Styreleder / Aut.. forsikringsmegler.. Telefon:.. 908 50 006.. tbe@bafo.. Pål Bøhler.. Daglig leder / Aut.. forsikringsmegler.. 901 75 003.. Jan Kjetil Hvamstad.. Aut.. Forsikringsmegler.. 414 59 410.. jkh@bafo.. Ellen Lindén Døviken.. 917 40 450.. eld@bafo..

  Original link path: /default.asp?m=9704
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Her er en oversikt over de forsikringsselskaper Bafo i dag samarbeider med..

  Original link path: /default.asp?m=9705
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Lover og forskrifter.. Lov om bilansvar.. Lov om folketrygd.. Lov om foretakspensjon.. Lov om forsikringsformidling.. Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.. Lov om obligatorisk tjenestepensjon.. Lov om yrkesskadeforsikring.. Lov om skadeerstatning.. Lov om forsikringsavtaler.. Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.. Offentlige etater.. NAV.. NAV utland.. Kredittilsynet.. Statistisk sentralbyrå.. Finansdepartementet.. Felleskontoret for LO/NHO-ordningene.. Organisasjoner.. Norske Forsikringsmegleres Forening.. Finansnæringens Fellesorganisasjon..

  Original link path: /default.asp?m=9706
  Open archive

 • Title: Bafo Forsikringsmegling AS
  Descriptive info: Bafo Forsikring AS er et søsterselskap av Bafo Forsikringsmegling AS.. Selskapet er etablert som et multiagentselskap og har spesialisert virksomheten på formidling av private skadeforsikringer til organisasjonsmarkedet.. Selskapet har 6 ansatte med sterk forsikringskompetanse og lang erfaring med formidling av private skadeforsikringer.. Bafo Forsikring AS er organisert etter Finanstilsynets regulatoriske krav i henhold til rundskriv 13/2008 - Organisatoriske krav til forsikringsmeglerforetak som etablerer forsikringsagentforetak.. Kontaktinformasjon:.. Bafo Forsikring AS.. Marita Jansen.. Telefon: 9072 9573.. Telefon: 23 11 35 71.. mj@bafo..

  Original link path: /default.asp?m=9848
  Open archive


 • Archived pages: 11