www.archive-no-2012.com » NO » B » BAMSEPRODUKTER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 222 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Bamse Produkter - Startside
  Descriptive info: .. Startside.. Om oss.. Om produktene.. Behandlingsprinsipper.. Behandlingspakker.. Nettbutikk.. Velkommen til Bamse Produkter! Leverandør av fysikalske hjelpemidler til bruk i behandling av spedbarn, småbarn, ungdom og voksne.. Gå til vår nettbutikk hvis du ønsker å se produktene.. Vi tar utgangspunkt i motorisk utvikling, normale bevegelsesmønstre kontra forsinket motorikk med umodne eller patologiske mønstre og posisjonering.. Ettersom menneskekroppen er og blir den samme virker det logisk at alle metoder vi har lært beskriver samme sak, bare på svært forskjellige måter.. De viljestyrte musklene brukes hovedsakelig til å kontrollere alle ytre bevegelser, blant annet å gå.. Disse musklene har vi kontroll over, og vi sender kontinuerlig instrukser til dem i forbindelse med bevegelser.. Leddene i skjelettet som også er involvert i disse ytre bevegelsene, er beskyttet av leddbånd, som består av en type fleksibelt  ...   av balanse desto mer muskelaktivitet må til for å holde den oppreist inn i normale bevegelsesmønstre, og desto lettere benytter vi oss av umodne og patologiske bevegelsesmønstre.. Vi vet at skjelettet har som hovedoppgave å gjøre det mulig for kroppen å bevege seg, derfor er kroppsstillingen så viktig.. Det er kroppen vi posisjonerer for å gi riktig informasjon til skjelettsystemet.. Vi tilrettelegger ligge, sitte, stå og gå stillingen for å oppnå en best mulig normal kroppsstilling.. Vi jobber for symmetri, midtstilling, koordinert muskelarbeid, stabilitet, balanse og forflytting.. Vi bruker våre produkter slik at personen vi jobber med får den optimale posisjonering og slik den riktige informasjonen til muskler og skjelett.. Søk i sidene:.. BAMSE PRODUKTER AS.. Titangaten 13.. 1630 Gamle Fredrikstad.. Tlf: 69 30 01 05.. info@bamseprodukter.. no.. Skriv ut.. Nettstedskart.. idium.. webpublisering..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Bamse Produkter - Om oss
  Descriptive info: Av Eva Anderssen.. Denne hjemmesiden presenterer vårt sortiment av produkter til bruk ved forskjellige tilstander og problemstillinger.. Min bakgrunn som barnefysioterapeut gjør at hovedvekten er lagt på barns behov, men produktene er nå også tilpasset voksnes og eldres behov.. Tanken bak Bamse produkter startet da jeg var ung studine på professor Vogler Schule i Berlin, der de alt for over 30 år siden hadde utmerkede forelesninger om motorisk utvikling, primitive reflekser og innføring i behandling av barn etter Bobath konseptet.. Fra Berlin gikk turen videre til Heidelberg Universitetsklinikk.. I Heidelberg jobbet jeg med tverrsnittslamme, og gjennom dette arbeidet lærte jeg hvor viktig god posisjonering og helhetstenkning 24 timer i døgnet er i behandlingen.. Veien gikk hjem til Norge igjen, hvor jeg tilbrakte fem år ved Tromsø Universitetssykehus.. Her jobbet jeg ved prematuravdelingen, avdeling for store barn og deltok i poliklinisk behandling.. De var kommet langt i tidlig intervensjon av premature og nyfødte barn med funksjonsnedsettelse.. Arbeidet med premature og nyfødte med funksjonsnedsettelse gjorde at jeg kunne opparbeide meg en god forståelse av problemene innenfor dette feltet.. Jeg er utdannet både som Vojta- og Bobath-terapeut i regi av NFF, og har lært mye av Vojta instruktør Andrea Rose-Schall fra Internationale Vojta Gesellschaft som viste meg veien til forståelsen av  ...   jeg tatt et nytt Bobath-kurs med Paul Beelen fra det Belgiske Bobath-senteret som lærer.. Takket være ham fikk jeg en enda større forståelse av motorisk utvikling og pedagogikk, og fikk en helhetsforståelse i forhold til å tenke motorisk utvikling også når barnet sitter, står og går.. Ikke minst lærte jeg mye om hvordan man skal behandle barn med CP.. Dette har vi brukt i vår tankegang når vi lager bord og stol, bygger ståstativ og gåstativ og tilrettelegger for aktiv oppreisning fra liggende til stående.. Paul Beelen hadde en fantastisk evne til å omsette ny lærdom til praksis, noe som også har vært vårt ideal i Bamse Produkter.. Gjennom ti år med eget institutt har vi jobbet frem produktene i denne varekatalogen, mens vi har tatt i bruk prinsipper vi har lært gjennom de forskjellige metodene.. Gjennom aktiv behandling har vi fått prøvd oss frem for å lage de løsningene og produktene vi mener må til for å gi best mulig behandling.. Vi er meget fornøyd med resultatene av de barna vi behandlet på Bamse-instituttet.. Gjennom denne bakgrunnen ønsker vi å formidle våre teorier og våre produkter, slik at også du kan få glede og nytte av dette.. Lykke til!.. Eva Sølvi Anderssen.. Grunnlegger og fagspesialist Bamse Produkter..

  Original link path: /hXGYBm2tDU3t.20.idium
  Open archive

 • Title: Bamse Produkter - Om produktene
  Descriptive info: Om Produktene.. Bamse Produkter er spesialtilpasset utstyr som er utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne.. Produktene er utviklet av fysioterapeut som har arbeidet med habilitering og rehabilitering i over 30 år.. MATERIALE:.. Produktene lages av celleplast med lukkede celler, og absorberer derfor verken fuktighet, smuss eller bakterier.. Materialet er uten ftalater, latex og andre toksiske substanser.. Produktene er lette, har fin temperatur og stabilitet, de har god friksjon og er passe trykkfast.. BRUKSOMRÅDE:.. Produktene må sees som mobile former som kan brukes sammen eller hver for seg, alt etter hvilken sammensetting av putene en ønsker seg.. De kan brukes fra barnet er nyfødt og følger barnet oppover i alder.. For at barnet skal få kontinuitet/helhet i behandlingstilbudet, er produktene tenkt brukt i hjemmet, barnehager, skoler, institusjoner, kommunehelsetjenesten og fysikalske institutter.. Posisjonerings og behandlingsutstyret gir mulighet for uendelige variasjoner.. KOMFORT:.. På grunn av materialets tetthet og lave vekt , vil trykket på putene bli fordelt på en stor flate.. Slik oppnås en meget god trykkavlastning.. HYGIENE:.. Produktene er enkle å rengjøre.. De kan vaskes med våt klut og såpe, eller et desinfiserende middel.. Et håndkle kan eventuelt legges over putene ved bruk.. LEVETID/ØKONOMI:.. Den høye kvaliteten i materialet gjør at putene kan brukes ofte og over lang tid uten at egenskapene i putene forsvinner.. TERAPI:.. Tverrfaglig arbeide er  ...   funksjonell anatomi.. AKTUELLE DIAGNOSER KAN VÆRE:.. Cerebral parese, sen- og avvikende bevegelsesutvikling, tortikollis, scolioser, perifere pareselammelser, ryggmarksbrokk, artogryposis, syndromer som for eksempel Down syndrom muskelsykdommer, lungelidelser, rygg og holdningsproblematikk, fot- og hoftefeil, Kiss-kid syndrom og syn-og hørselsnedsettelse.. Produktene er i hovedsak brukt i behandling av barn, men brukes også i økende grad i behandling av ungdom, voksne og eldre.. Produktene egner seg ved behandling av sykdommer i nerve- og muskelsystemet, og kan brukes ved basisterapi av alle pasienter, både innen nevrologi, pediatri, ortopedi, kirurgi og indremedisin.. Våre produkter er tilpasset menneskets normale bevegelsesutvikling i første leveår.. Dette er basis for vår tenkemåte i behandling og posisjonering.. Ved å plassere pasienten i bestemte stillinger og samtidig behandle eller posisjonere ønsker vi å påvirke sentralnervesystemet.. BEHANDLINGEN:.. Vi ser behandling og posisjonering som helhetlig terapi, hvor pasienten blir stimulert til å ta i bruk mer hensiktsmessige bevegelsesmønstre, eller bruke muskler som delvis er satt ut av funksjon.. Målet er å få pasienten til å utvikle andre bevegelsesmønstre- og koordinasjonsmønstre gjennom øvelsesterapi og riktig posisjonering.. Vårt ønske er å kunne påvirke til endring ved bruk av Bamse Produkter, slik at vi kan oppnå:.. -Fysiologisk strekk av columna/ryggraden.. -Sentrering av alle ledd, særlig hofte og skulderledd.. - Muskeldifferensiering: Samspill mellom postural (holdende) og fasisk (bevegende) muskulatur, og en tilnærmet normalisering av muskelspenning..

  Original link path: /hXGYBnglLWZC.20.idium
  Open archive

 • Title: Bamse Produkter - Behandlingsprinsipper
  Descriptive info: Våre Behandlingsprinsipper.. Våre produkter er tenkt for å støtte opp om barn med motoriske problemer, slik at de kan hjelpes inn i en mer normal motorisk utvikling.. Vi ser på kvaliteten og kvantiteten av bevegelser, hva barnet kan og ikke kan.. Vi setter opp mål for behandlingen og tilrettelegger med våre produkter for et godt resultat.. Utviklingsprinsippene er programmert, bevegelsesmønstrene og rekkefølgen bestemt, men vi ser variasjon i bevegelsestempo, bevegelsesrikdom og bevegelseskvalitet.. Dette avhenger av evner og anlegg, modning av CNS og ytre påvirkninger.. Viktige momenter i utviklingen er motorikken, hvor vi ser på automatisk styring av kroppsleie, den tilsvarende posturale oppreisningsmekanisme og den målrettede resiproke bevegelighet.. Vi legger vekt på sansing og persepsjon (det som gir innhold og betydning) og samspill (det som vekker interesse , gir kontakt, respons og stimulering).. Dynamikken i det utviklede sentrale nervesystemet er grunnsteinen i vår utredning, posisjonering og behandling, hvor vårt mål er å utvikle best mulig motorik.. I en patologisk eller umoden utvikling er motorikken enten ufullkommen eller ikke utviklet.. Vi tar utgangspunkt i den normale motoriske utvikling fra nyfødt alder til ett år.. Hos nyfødte er barnet dominert av massebevegelser samt asymmetri i kropp og lemmer, barnet ligger i nyfødt bøyestilling og det er dominert av reflekser.. Det dreier hodet fra side til side.. Ved 3 mnd.. alder finner barnet støttepunkter, barnet har en begynnende symmetri og en begynnende stabilitet i nakke og skuldre.. Vi ser en begynnende hånd-munn-koordinasjon, og hodeløft til 45.. Ved 6 mnd.. har barnet symmetri i kroppen og bevegelsene er mer koordinerte.. Barnet ligger stabilt i rygg og mageleie.. Det bøyer og strekker armer og ben nesten i ytterstilling, det har full bøy og strekk i kroppen, følger gjenstander 180 , løfter hodet til 90 og det er klart til å begynne å trene på å rulle.. Det er  ...   (alle fire ekstremitetene er angrepet, armene minst like dårlige som bena).. Barn med vekseltonus er ofte slappe som nyfødte, har vansker med symmetri og støttepunkter, de har mye motorisk uro og stivhet som kan ristes ut, og prosessen opp mot stående stilling er ofte lite regelbundet.. Bevegelsesmønstrene blir lært, øvd og automatisert.. Hos et friskt spedbarn går utviklingen raskt, mens hos et barn med forsinket motorisk utvikling skjer aktiviteten langsommere og med umodne bevegelsesmønstre.. Hos barn med patologisk utvikling skjer aktiviteten langsommere og inn i patologiske bevegelsesmønstre.. Våre produkter er tenkt til en posisjonering av barnet på en måte som fremmer normal motorisk utvikling.. Ved å endre utgangstillingen i rygg, side og mageleie inn i mer normale bevegelsesmønstre, endrer vi de afferente (oppadstigende) stimuli som går til hjernen.. Disse vil i neste omgang endre de efferente (nedadstigende) signalene som går ut i kroppen.. I neste omgang vil de efferente signalene til sener og muskler endres, slik at nye bevegelsesmønstre vil utvikles.. Vi får slik endret muskeltonus , oppreisning og forflytting.. Produktene kan brukes til posisjonering av barnet tilpasset det motoriske nivået barnet er på, og slik bedre spontanmotorikken, hudfarge, respirasjon og blikkfiksasjon.. Vi ønsker å endre disharmoni til harmoni, utilfredshet til tilfredshet, uro til ro, interesseløshet til interesse, utålmodighet til tålmodighet, verbal stillhet til lyder og lav frustrasjonsterskel til høy frustrasjonsterskel.. Vårt mål med produktene er at de skal virke i samspill med barnet, som bør posisjoneres inn i utgangsstillinger som fremmer koordinert muskelarbeid, nye bevegelsesmønstre, endret muskeltonus og gir friere og mer dynamiske bevegelser.. En funksjonell bevegelse i spontanmotorikken, eks.. rulle (fra rygg til mage) er avhengig av flere faktorer.. Symmetri og midtstilling, strekk og rotasjon i columna, god muskelkoordinering og differensiert muskelbruk samt stabilitet og god oppreisning i alle faser av motorisk utvikling.. Slik oppnår man et fritt resiprokt bevegelsesmønster..

  Original link path: /hXGZzSwJzO5X.20.idium
  Open archive

 • Title: Bamse Produkter - Behandlingspakker
  Descriptive info: Tverrfaglig arbeid:.. Terapeuter har ulik bakgrunn og ulik målsetting.. Felles for alle er at vi arbeider med sansemotorikk og sosial/spesialpedagogikk.. Bamse trenings og behandlingsutstyr er med på å fremme individets krav og forutsettinger for bedre funksjon.. For at de forskjellige yrkesgruppene skal ha best mulig resultat med sin behandling er det viktig at individets utgangsstilling er optimal.. Egen helse:..  ...   gjøre treningen og behandlingen lettere for terapeuten.. Vi samarbeider med helsesøster, leger, annet helsepersonell, førskolelærere, spesialpedagoger, barnefysioterapeuter, andre fysioterapeuter, bedriftsfysioterapeuter, familien, ergoterapeuter og lærere.. Produktene passer derfor i bruk for alle faggrupper.. Alle våre produkter kan bestilles via hjelpemiddelsentralen http://www.. hjelpemiddeldatabasen.. Hovedmeny.. Spedbarnsbehandling.. Posisjonerings-, behandlings og stimuleringspakker.. Posisjoneringspakker for spedbarn.. Posisjoneringspakke for barn fra ett år og oppover i alder..

  Original link path: /hXGZzSgZrYXI.20.idium
  Open archive

 • Title: Bamse Produkter - Nettbutikk
  Descriptive info: Stelleunderlag NY!.. Mål i cm 50b x 60d x 75/1h.. Kr 1 763,00.. Ant.. Babypakke A, posisjonering for barn fra 0 år og oppover i alder.. Trykk for mer info.. Kr 19 826,00.. Babypakke C for posisjonering 0-12 måneder.. Kr 6 792,00.. Sittepute barnestol NY!.. Mål i cm 38b x 26d  ...   Ø12,5 L40.. Kr 848,00.. Matte E NY!.. Mål i cm: 150l x 65b x 1,5h.. Kr 865,00.. (Prisene er eks.. mva.. ).. Sitteputer og kileputer.. Rektangel med utskjæring og kuber.. Benker og fotunderlag.. Pøller og halvmåner.. Matter og liggeunderlag.. Forhøyningsputer.. Gåhinder.. Stelleunderlag og korreksjonskiler.. Ryggstøtte.. Balanseputer.. Moduler for trening og avspenning..

  Original link path: /?module=Shop;action=productGroups
  Open archive

 • Title: Startside
  Original link path: /?template=print;module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2632781
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Bamse Produkter - Startside
  Original link path: /sitemap.20.idium
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Bamse Produkter - Handlekurv
  Descriptive info: Handlekurv.. Sum: Kr 0,00 inkl.. (Kr 0,00 eks.. Adresse.. Navn:*.. Adresse:*.. Postnummer:*.. Poststed:*.. Telefon:.. E-Post:*.. Ev.. kommentar til bestillingen:.. *.. Må fylles ut.. Frakt.. Frakt kommer i tillegg og beregnes ut fra pakkens størrelse.. Velg en fraktmåte.. Normal sending med post.. Betaling.. Velg en betalingsmåte.. Faktura Kr 0,00.. Totalsum: Kr.. 0,00.. inkl.. (Kr.. eks.. )..

  Original link path: /?module=Shop;action=viewCart;cart=
  Open archive

 • Title: Om oss
  Original link path: /hXGYBm2tDU3t.20.idium?template=print;module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2632777
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om produktene
  Original link path: /hXGYBnglLWZC.20.idium?template=print;module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2641983
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 222