www.archive-no-2012.com » NO » B » BALSFJORDBEGRAVELSESBYRA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2012-12.

 • Title: - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: .. Praktisk informasjon.. Økonomi.. Informasjon.. Om byrået.. Byråets tjenester.. Kister og urner.. Blomster.. Minneord.. Gravminner.. Vakttelefon : 905 39 808.. Design og produksjon: www.. bubba.. no (C) 2009..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: kistedekorasjon - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: kistedekorasjon..

  Original link path: /p.php?l=0&p=24
  Open archive

 • Title: Praktisk informasjon ved dødsfall - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Praktisk informasjon ved dødsfall.. Melding om dødsfall.. Pårørende eller Begravelsesbyrået må ta kontakt med lensmann/tingrett i avdødes bostedskommune så snart det lar seg gjøre eller innen 60 dager etter dødsfallet.. Ved dødsfall er det slik at ingen har rett til å disponere avdødes etterlatte verdier uten at skifteretten har samtykket eller gitt den nødvendige skifteattest i anledning dødsfallet.. Som hovedregel får offentlige kontorer melding om dødsfallet.. Dette gjelder tingretten, trygdekontor, menighetskontor, kirkegård og kirkeverge.. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familen tar kontakt.. Andre instanser som bør få melding om dødsfallet som familien selv må ta hånd om..  ...   som sørger for gravferden.. Gravferdsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.. Enhver som har fylt 18 år kan i en skriftlig erklæring bestemme hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden etter seg ( hvem som har gravferdsretten).. Erklæringen skal være underskrevet og datert.. Hvis det ikke foreligger en slik erklæring fra den døde, har den dødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden.. Retten går i denne rekkefølgen:.. Ektefelle eller partner eller samboer som levde i ekteskapslignende forhold med den døde.. Barn.. Foreldre.. Barnebarn.. Besteforeldre.. Søsken.. Søskens barn.. Foreldres søsken..

  Original link path: /p.php?l=8&p=22
  Open archive

 • Title: Gravferdsstønad - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Gravferdsstønad.. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 17 952 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 17 952  ...   i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 1 795 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge.. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.. Les mer og finn søknadsskjema på nav.. no..

  Original link path: /p.php?l=10&p=20
  Open archive

 • Title: Når en av våre nærmeste dør - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Når en av våre nærmeste dør.. Når en som står en nær dør, blir livet fylt av sorg, og mange tanker og følelser vil komme.. Det kan virke umulig å forsone seg med det som har skjedd, og i tillegg til dette må man også forholde  ...   noen kan det imidlertid være godt å ta fatt på noe praktisk i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides.. I oversikten som følger gir vi et innblikk i hva vi som skjer når noen har gått bort..

  Original link path: /p.php?l=20&p=17
  Open archive

 • Title: Om byrået - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Når noen som står oss nært dør, blir livet fylt av sorg.. I de første dagene etter et dødsfall er det mange tanker og følelser som snur opp ned på livet.. Balsfjord Begravelsesbyrå har eget samtalerom men kan også utføre konferansesamtaler der vi kan komme hjem til familie og pårørende om ønskelig.. Vi kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet og gravferden.. Vi skal bidra slik at dere pårørende får god veiledning og svar på eventuelle spørsmål som dere måtte ha..

  Original link path: /p.php?l=30&p=19
  Open archive

 • Title: Byråets tjenester - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse.. Pårørende bestemmer selv hvilke tjenester de ønsker byrået skal utføre, og hva de eventuelt vil ordne selv.. Vi skal rette oss så langt det lar seg gjøre for å imøtekomme deres ønsker.. At det blir en verdig avskjed.. Balsfjord Begravelsesbyrå forplikter seg til å følge strenge, fastlagte krav og bestemte etiske regler, som blent annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførlesen.. Begravelsesbyrået har taushetsplikt om personlige forhold.. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være akutelle.. Nedlegging i kiste og stell av den avdøde.. Kiste og utstyr.. Fastsettelse av tid og sted for sermoni.. Gravsted.. Syning/båreandakt.. Formidle dødsannonser.. Salmer, musikk og eventuelt solosang.. Trykking av program, type og antall.. Minnesamvær-ordner lokaler og servering.. Transport av kisten.. Trekors med navn, i påvente av gravmonument.. Gravmonument og/eller inskripsjon.. Gravlykter/lys.. Orden med oppgjør med trygdekontor.. Ordner alt vedrørende kremasjon.. Skjemaer som skal fylles ut:.. Melding som dødsfallet til lensmann/skifterett om arv og skifte.. Søknad om gravferdsstønad og evt transportrefusjon fra trygdekontor.. Gravferdsmelding til kirkegårdsmyndigheten.. Kremasjonstillatelse til politiet ved kremasjon.. Stell av den døde.. Ofte skjer dødsfall på institusjon, enten på  ...   Sermonien.. I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker som begravelsen.. Disse ønskene bør naturligvis respekteres.. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig viljeserklæring om dette.. Begravelsen finner vanligvis sted i løpet av 8 dager.. Balsfjord Begravelsesbyrå er behjelpelig med valg av tid og hvor sermonien skal være , og sørger også for at alle som skal medvirke blir informert.. Kremajon.. Kisten med den døde blir brent i et krematorium og asken taes i en urne.. Urnen med asken settes etter en stund ned i jorden på gravlund/kirkegård.. Dette kalles urnenedsettelse og må ifølge gravferdsloven skje innen seks måneder etter dødsfallet.. Gravlund/kirkegård.. Gravstedet kan være en festegrav, frigrav, familiegrav.. Alle, uansett livssyn og religion , gravlegges på en gravlund (norsk lov) eller kirkegård i Norge.. En festegrav innebærer at en person leier gravstedet i 20 år med mulighet til fornyelse av festekontrakten.. Avdøde har rett til gravplass i den kommunen han eller hun er bosatt i.. Det kan også gi tillatelse til personer uten bopel i kommunen å gravlegges på en kirkegård i kommunen.. Da kreves det som oftest dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav..

  Original link path: /p.php?l=40&p=18
  Open archive

 • Title: Bårer - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Bårer.. Dette er de bårene vi fører.. De leveres av Trostrud Freno.. Klikk på bildene for større versjon.. http://trostrud-freno.. no/.. Prisener inkl.. teppesett.. Nordica.. Profil.. Kultur.. 6.. 700,-.. 9.. 000,-.. 11.. 900,-.. Furu.. 9200,-.. Ornament.. Mahogny.. 10.. 500..

  Original link path: /p.php?l=50&p=21
  Open archive

 • Title: Sorgbinderi - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Sorgbinderi.. Når det gjelder blomster og sorgbinderi, har vi egne dyktige blomsterdekoratører som tar seg av det.. http://www.. naturhandverket.. Tlf 77835900.. Bloksberg, Anita Stensland.. Tlf 77727336..

  Original link path: /p.php?l=55&p=23
  Open archive

 • Title: Kistedekorasjon - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Kistedekorasjon..

  Original link path: /p.php?l=55&p=26
  Open archive

 • Title: Vers - Balsfjord Begravelsesbyrå
  Descriptive info: Vers.. Takk for din kjærlighet, godhet og varme.. Takk for den omsorg ga til oss alle.. Mor/far har rakt ut hånden, far/mor har grepet den.. Nå er de begge samlet i himmelens hjem.. Takk for alt du for oss var, takk for lyse, gode minner.. Kjærlig trygghet du oss ga, ingen slik på jord vi finner.. Ei ord eller blomster kan takke deg, mor/far, for alt hva du var og ga.. De lyse minner vi alltid vil gjemme, din gode omsorg vi aldri skal glemme.. Med takk vi deg i vårt hjerte gjemmer, din hjertegodhet vi aldri glemmer.. To snille øyne er lukket, et eiegodt hjerte har sluttet å slå.. Takk for all kjærlighet du lot oss få.. Lang var din sykdom, tålmodig du led.. Nå har du utstridt, hvil i fred.. Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet, og du fikk fred.. Du sovnet så stille da reisen var slutt.. Fra alt som deg plaget, nå hviler du ut.. Still kom døden, den kom som en venn.. Tok deg ved hånden og førte deg hjem.. Du kjempet lenge, men måtte gi tapt.. Takk for ditt smil og gode humør og for alt du har gitt oss.. Hva du led, det ingen visste, stille selv du smerten bar.. Smilte blidt til dine kjære, takk for alt du for oss var.. Borte for alltid, men ikke glemt, hos oss vil du alltid være.. For i våre hjerter har vi gjemt de skjønneste minner, du kjære.. Så lukker vi deg i vårt hjerte inn og gjemmer deg innerst der inne.. Der skal du evig få bo i våre sinn som et kjært og dyrebart minne.. Takk for hver gledesstund på jord, det trøster når vår  ...   led mot kveld og solen gikk ned.. Ditt hjerte sluknet og du fikk fred.. Et hjerte av godhet har sluttet å slå.. En gavmild hånd har dovnet.. Vondt å miste, ufattelig å forstå.. Men fred du fikk da du sovnet.. Så kom dagen og siste timen,livets vei til ende var.. Takk for alle år og stunder.. Takk for alt du for oss var.. Ditt liv du alltid bygget på kjærlighetens grunn.. Du tenkte først på andre helt til din siste stund.. De trette lemmer har lagt seg til hvile, de flittige hender har lagt seg til ro.. Du legges i heimbygdas rolige favn der barndommens vogge har stått.. Ved denne kirke har du funnet din havn,og på disse stier har du gått.. Det er heimbygdas klokker som ringer, Guds fred er den hilsen de bringer.. Takk for alle gode minner.. Takk for alt du var og gav.. Skjønt å få hvile når kreftene dovner,trett etter årenes slit og strev.. Skjønt i den evige hvile få sove,vi ønsker deg alle: Hvil i fred.. Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle, og øyne som lyste og strålte så ømt,.. har stanset og sloknet til sorg for oss alle.. Hva du har gjort skal aldri bli glemt.. Fritt suser trærne rundt hjemmet du elsket.. Farvel, nikker blomstene du vernet så godt.. Takk, kvitrer fuglene som du var så glad i, stille hvisker vinden: Sov i ro.. Du sovnet så stille da reisen var slutt, fra alt som deg plaget, nå hviler du ut.. Vi unner deg hvilen, men savner deg så.. Så lukker vi deg i våre hjerter inn, og gjemmer deg innerst inne.. Der skal du fredfullt få bo i våre sinn som et kjært og dyrebart minne..

  Original link path: /p.php?l=60&p=27
  Open archive


 • Archived pages: 12