www.archive-no-2012.com » NO » C » CAMPUSONLINE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 202 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Norskkurs på nett - Nettbasert norskopplæring | CampusOnline.no
  Descriptive info: .. Meld deg på vårt nyhetsbrev.. Nyhetsbrev.. For å motta nyhetsbrev fra CampusOnline.. no vennligst skriv inn din epost-adresse i feltet nedenfor.. E-post:.. Current language:.. NO.. EN.. PL.. RU.. Hjem.. Norskkurs.. Norskkurs med veiledning fra kr 2 200,-.. Norskkurs som selvstudium fra kr 998,-.. Kursinfo.. Lær norsk - online.. Demo.. Tekniske krav.. Betalingsmetoder.. Kursbetingelser.. Nyheter.. Norsktest.. Ta norsktesten.. Det europeiske rammeverket.. Læreplan og spor.. Om offesielle norskprøver.. Referanser.. Spørsmål og svar.. Send oss ditt spørsmål.. Hvem er vi?.. Våre nettveiledere.. Ledige stillinger.. Kontakt oss.. Lær norsk i dag.. Hvor du vil, når du vil - med fleksible løsninger.. Noen av våre kurs:.. Norskkurs for voksne.. Kurs i samfunnskunnskap.. Arbeidsrettede norskkurs for voksne.. Se full kursoversikt.. Studentene som bruker nettkursene lærer mye mer, med mer glede og raskere.. Katarzyna Michniewicz-Veisland.. Faglærer i norsk ved Nordisk Insitutt.. Lær norsk som selvstudium.. Noen av våre selvstudium-kurs:.. et engasjerende norskopplæringsprogram som gir elevene et relevant ordforråd og god innsikt i ulike sider ved det norske samfunn.. Odd-Arne Riise.. Undervisningsleder i Norgesbuss AS.. Hvilket norskkurs skal jeg velge?.. Meld deg på i dag!.. På bakgrunn av litt informasjon om deg kan vi finne riktig.. norskkurs.. for deg!.. 1.. Hva trenger du?.. Velg fra listen.. Introduksjonskurs.. Generelt norskkurs.. Arbeidsrettet norskkurs.. Vedlikehold av norskferdigheter.. Norsk høyere nivå/Bergenstesten.. 2.. Velg pedagogisk metode:.. Fortellende form med film og bilder.. Tekster og interaktive øvelser.. Vektlegging av en og en ferdighet.. Ønsker du veiledning?.. Ja, jeg ønsker veiledning.. Nei, jeg ønsker å arbeide på egenhånd.. Ta gratis norsktest her.. Hvor mye norsk kan du? Og hvilket nivå ligger du på?.. Ta norsktesten nå.. Les mer om norsktesten.. Spørsmål og svar » Norskkurs.. Hva er CampusOnline.. no?.. Hva er forskjellen mellom filmbasert, tekstbasert og ferdighetsbasert norskkurs?.. Hva vil det si at kurset er "godkjent"?.. Hva inneholder kursene?.. Spørsmål og svar relatert til våre norskkurs.. Mer om norskkursene våre.. Kurstilbud.. Kurstilbud.. Vi tilbyr førti nettbaserte  ...   passer for deg som har god arbeidsdisiplin.. Selvstudium er ikke anerkjent som.. godkjent.. av norske myndigheter.. De fleste av våre norskkurs finnes også med nettveiledning og de er godkjent ved søknad om oppholdstillatelse.. Bedriftskunder.. Bedriftskunder.. Vi tilbyr bedrifter tilrettelagte kurspakker med godkjent norskopplæring på CampusOnline.. Kurspakkene inkluderer rapportering og tett oppfølging.. Kursansvarlig i bedriften får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.. I tillegg tilbyr vi skreddersydde kursopplegg basert på bedriftens behov og ønske.. Ta kontakt med Julia Schmidt på telefon +47 23 30 24 19 eller e-post.. julia.. schmidt@campusonline.. for rådgivning og et uforpliktende demonstrasjonsmøte!.. Gangen i kursene.. Gangen i kursene.. Når du har sendt inn ditt påmeldingsskjema, vil du motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord og informasjon om kurset ditt.. Din personlige.. nettveileder.. tar direkte kontakt med deg.. Hvis du ikke er nybegynner kan du ta.. norsktest.. og din personlige nettveileder sørger for at du starter på riktig nivå i kurset.. Du kan arbeide med kurset når du vil og i ditt eget tempo.. Du får arbeide med multimediale tekster der tekst, bilde, video, ordforklaringer og oppgaver henger nøye sammen.. Les mer om gangen i kursene.. Tekniske krav.. Du trenger en datamaskin med lyd og må sørge for at datamaskinen er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.. Les mer om tekniske krav.. Se demo.. Vil du se nærmere på norskkursene før du melder deg på?.. Prøv gratis demo her!.. Våre kurs.. Kurs med online veiledning, fra kr 2 200,-.. Samfunnskunnskap.. Kurs som selvstudium, fra kr 998,-.. CampusOnline.. no tilbyr en gratis språktest i norsk.. Demo av våre norskkurs.. Vi tilbyr 40 ulike.. som varierer i lengde og pedagogisk fremgangsmåte.. Demo av kurs.. Telefon: +47 55 38 88 00.. info@campusonline.. Privatkunder:.. Philippe Prillard.. Bedriftskunder:.. Julia Schmidt.. Kommuner:.. Kay Andersen.. Webdesign.. ,.. e-handel.. og.. publiseringsløsning.. fra.. Argo Internett AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Learn Norwegian Online - Norwegian Language Courses | CampusOnline.no
  Descriptive info: Sign up for news from CampusOnline.. Newsletter.. To sign up for CampusOnline.. no newsletters, please enter your e-mail below and submit.. E-mail address:.. Home.. Course overview.. Course with supervision, from NOK 2,200.. Self-study course, from NOK 998.. Course info.. Learn Online - How it works.. Technical requirements.. Methods of payment.. Course conditions.. News.. Language test.. Take the language test.. The Common European Framework.. Curriculum and track.. About official Norwegian language tests.. References.. F.. A.. Q.. Send us your questions.. Who are we?.. Online language Norwegian Tutors.. Job vacancies.. Contact.. Learn Norwegian Online.. Where you like, when you like – with flexible online solutions.. Some of our Norwegian language courses:.. Online Norwegian language course for adults.. Vocational Norwegian language course for adults.. Social studies (samfunnskunnskap).. See full course overview.. Those students who use online courses learn faster, more effectively and with more pleasure.. Norwegian language teacher at the Nordic Institute.. Learn Norwegian as self-study.. Where you like, when you like – with flexible solutions.. Some of our self-study courses.. Norwegian language courses for adults.. Norwegian for health care workers.. Norwegian for construction workers.. an engaging programme which gives the students a relevant range of vocabulary and a good insight into various aspects of the Norwegian society.. Teaching coordinator at Norgesbuss AS.. Which Norwegian language course should I choose?.. Sign up today!.. Based on a little information about you we can find you the right.. Norwegian language course!.. What are you looking for?.. Choose.. Introductory course.. General language course.. Work-related course.. Course that will help me maintain and refresh my Norwegian skills.. Preferred learning method?.. A narrative form with films and pictures.. Texts and interactive excercises.. Focus on mastering particular language skills.. Do you want online tuition?.. Yes, I want a personal tutor.. No, I want to work on my own.. How good is your Norwegian?.. Learn Norwegian.. - Take the Norwegian language test and find out your level!.. The language test is free of charge and you can either take it now or when you have registered for a course.. The language test takes between ½ and 1½ hour.. Take the test now.. Language test info.. Frequently asked questions.. What is CampusOnline.. What is the difference between Migranorsk and Veien inn?.. What does it mean that the courses are “approved”?.. What do the courses contain?..  ...   During a self-study course you work on your own using the interactive e-learning program.. You can use all functions within the program, but you will not be able to sent completed tasks and assignments to online tutor.. Self-study is suitable for those with good work-discipline.. Self-study is not.. approved.. by Norwegian authorities as official documentation of your knowledge of Norwegian.. Most of our courses offer online tuition and they are approved when applying for permanent residence permit.. Corporate customers.. Corporate customers.. We provide packages with approved Norwegian language courses for corporate customers.. Included in the course packages are regular reporting and follow-up.. The person responsible for the courses in the company will receive reports throughout the course with up-to-date information about the students’ progress and results.. We can also tailor courses to the company’s particular requirements.. Contact Julia Schmidt (tel.. : +47 23 30 24 19 / e-mail:.. ) for closer information and to arrange a demonstration meeting, without obligation.. Course format.. Course format.. Once you have sent in your registration form, you will receive a confirmation in an e-mail, which also contains your username and password, and information about your course.. Your personal Norwegian tutor will contact you directly.. The results of the.. Norwegian language test.. you will take, along with the input of your personal online supervisor, will ensure that you start the course at the correct level.. You can work with the course when you like and at your own pace.. You will work with multimedia texts containing intricately connected texts, images, videos, explanations of words and assignments.. Read more about our course format.. Technical requirements.. You need a computer with a sound card and must be sure that the computer has an Internet connection with enough capacity to allow transfer of the course contents, including the multimedia elements.. Read more.. View demo.. Would you like to test out the courses before registering?.. Norwegian language courses.. Courses with supervision, from NOK 2,200.. Vocational Norwegian language courses.. Social studies (Samfunnskunnskap).. Learn Norwegian online.. Test your Norwegian online.. no offers a free language test in Norwegian.. Take the test.. Demo of our courses.. We offer 40 different courses of varying length and pedagogical approache.. Learn Norwegian!.. Demo courses.. Contact us.. Tel: +47 55 38 88 00.. Private customers:.. Corporate customers:.. Municipalities:.. e-commerce.. CMS.. from..

  Original link path: /english
  Open archive

 • Title: Język norweski online – internetowy kurs języka norweskiego | CampusOnline.no
  Descriptive info: Strona startowa.. Przegl d kursów.. Kurs z indywidulanymi konsultacjami online, od 2 200 NOK.. Kursy w trybie self-study.. O kursach.. Start i przebieg kursu.. Wersja demonstracyjna.. Wymagania techniczne.. Formy p atno ci.. Warunki kursu.. Newsy.. Test i egzamin.. O teście językowym.. Poziom bieg o ci j zykowej.. Program nauczania i «ścieżki dydaktyczne».. Państwowe egzaminy z jezyka norweskiego.. Referencje.. Pytania i odpowiedzi.. Zapytaj nas!.. Kim jeste my?.. Nasi nauczyciele.. Wolne stanowiska.. Archiwum wiadomo ci.. Skontaktuj si z nami.. Zacznij naukę norweskiego już dziś.. Dzięki elastycznym internetowym rozwiązaniom możesz.. uczyć się w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.. Niektóre z naszych kursów:.. Ogólne kursy norweskiego dla dorosłych słuchaczy.. Kursy przygotowujące do podjęcia pracy w Norwegii.. Wiedza o społeczeństwie (samfunnskunnskap).. Zobacz pełen katalog kursów.. Osoby, które korzystają z internetowych kursów uczą się szybciej, bardziej efektywnie i z większym zapałem.. Wykładowca języka norweskiego na Katedrze Skandynawistyki.. Uniwersytetu Gdańskiego.. Ucz się norweskiego online.. Jeśli lubisz pracować samodzielnie.. po prostu zaloguj się i działaj.. Niektóre z naszych kursów w trybie self-study:.. Norweski dla początkujących.. wciągający program do nauki norweskiego, który pomaga szybko rozwinąć zasób słownictwa i poznać różne aspekty życia w norweskim społeczeństwie.. Kierkownik działu nauczania w Norgesbuss AS.. Który kurs powinienem wybrać?.. Podaj nam kilka informacji, a znajdziemy właściwy.. dla Ciebie!.. Czego szukasz?.. Wybierz z listy.. Kurs wprowadzający dla początkujących.. Ogólny kurs języka norweskiego.. Kurs z związany z tematyką zawodową.. Kurs odświeżający i pogłębiający znajomość norweskiego.. Preferowana metoda nauki.. Nauka poprzez formy narracyjne, film i obraz.. Nauka poprzez czytanie tesktów i rozwiązywanie zadań.. Nauka poprzez ćwiczenie konkretnych umiejętności.. Kurs z e-nauczycielem?.. Tak.. Nie, chcę pracować samodzielnie.. Jak dobrze znasz język norweski?.. Rozwiąż test językowy i dowiedz się, na jakim jesteś poziomie!.. Test jest darmowy, możesz rozwiązać go teraz, bądź po zapisaniu się na kurs.. Rozwiązanie testu zajmie Ci od pół do półtorej godziny.. Rozwiąż test teraz.. Dowiedz się więcej o teście.. Czym jest CampusOnline.. Jaka jest ró nica pomi dzy Migranorsk i Veien inn?.. Jak mog przyst pi do testów Norskprøve lub Bergenstest?.. Co to znaczy, e kurs jest "uznany"?.. Zobacz więcej pytań i odpowiedzi.. Nasze kursy.. Oferta.. Oferta.. Oferujemy  ...   trybie samokształcenia.. Kurs w trybie samodzielnej nauki.. Ten typ kursu pozwala Ci pracować całkowicie samodzielnie z internetowym programem do nauki norweskiego.. Możesz korzystać ze wszystkich funkcji, poza mozliwością wysyłania zadań do oceny nauczycielowi.. Ten tryb nauki jest odpowiedni dla osób z dużą motywacją i wewnętrzną dyscypliną.. Kurs w trybie samodzielnej nauki nie nie jest.. uznany.. przez norweskie władze jako podstawa do ubiegania się o prawo stałego pobytu w Norwegii.. Prawie wszytskie kursy oferowane przez CampusOnline są dostępne w wersji autoryzowanej, z konsultacjami online, i mogą służyć jako oficjalna dokumentacja znajomości norweskiego.. Klienci beznesowi.. Klienci biznesowi.. Klientom biznesowym oferujemy gotowe zestawy kursów języka norweskiego.. W skład każdego zestawu wchodzi regularne raportowanie i monitorowanie postępów.. Wyznaczona przez Państwa firmę osoba odpowiedzialna za kursy otrzymywać będzie raporty na temat postępów i osiągnięć uczestników.. Chętnie też dopasujemy naszą ofertę do potrzeb Państwa firmy.. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej i umówić się na niezobowiązujące spotkanie demonstracyjne, mogą Państwo skontaktowac się z Julią Schmidt (tel.. ).. Przebieg kursów.. Przebieg kursów.. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz potwierdzenie pocztą e-mail.. Prześlemy Ci Twoją nazwę użytkownika, hasło oraz informacje o wybranym kursie.. Twój osobisty przewodnik skontaktuje się z Tobą bezpośrednio.. Test językowy.. oraz konsultacje z osobistym przewodnikiem służą temu, byś zaczął kurs na właściwym poziomie.. Kursy umożliwiają pracę w dogodnym dla Ciebie czasie i tempie.. Proponujemy Ci teksty multimedialne, w których tekst, obraz, film, słownictwo i ćwiczenia są ze sobą ściśle związane.. Wymagania techniczne.. Będziesz potrzebował komputera z głośnikami i kartą dźwiękową.. Upewnij się, że Twój komputer posiada połączenie z internetem umożliwiające pracę z multimedialnymi elementami kursu w trybie online.. Zobacz wersję demonstracyjną.. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kursach?.. ZOBACZ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ!.. Kurs z indywidulanymi konsultacjami, od 2 200 NOK.. Ogólne kursy języka norweskiego dla dorosłych.. Zawodowe kursy języka norweskiego.. Kurs „Wiedza o społeczeństwie” (Samfunnskunnskap).. Kursy w trybie samokształcenia, od 998 NOK.. Sprawdź swój norweski online.. Na stronie CampusOnline.. no znajdziesz darmowy test z języka norweskiego.. Rozpocznij test.. Wersje demo naszych kursów.. Oferujemy ponad 40 kursów różniących się długością i metodyką.. Skontaktuj się z nami.. Osoby prywatne:.. Firmy:.. Gminy i inne instytucje:..

  Original link path: /polski
  Open archive

 • Title: Норвежский язык онлайн | CampusOnline.no
  Descriptive info: Обзор курсов.. Курс с преподавателем онлайн, от 2200,-.. Курс-самоучитель, от 998 норв.. кр.. Этапы курсов норвежского языка.. -.. Новое.. Учебный план и темпы.. Об официальных тестах на знание норвежского языка.. Учите норвежский сегодня.. Где вы хотите, когда вы хотите, используя гибкие решения.. Некоторые из наших курсов:.. Курс норвежского языка для взрослых.. Обществоведение.. Целевой курс норвежского языка для тех, кто начинает работать.. Смотрите полный список курсов.. Студенты использующие онлайн курсы учат болше, быстрее и радостнее.. Преподаватель норвежского языка Кафедра Скандинавистики Гданьского университета, Польша.. Курс-самоучитель.. Некоторые из наших курсов-самоучители:.. увлекательная программа обучения норвежскому языку, которая помогает пополнять словарный запас и понять различные аспекты общественной жызни страны.. Заведующий отделением образования Norgesbuss AS.. Какой курс мне выбрать?.. Зарегист-рируйся сегодня!.. Ответьте на несколько вопросов, и мы выберем для вас подходящий курс!.. Что мне нужно?.. Выберите из списка.. Ознакомительный языковой курс.. Общий курс норвежского языка.. Целевой курс норвежского языка для тех, кто начинает работать.. Поддержание навыков норвежского языка.. Метод обучения?.. Форма рассказа с фильмами и иллюстрациями.. Тексты и интерактивные задания.. Постепенное освоение языковых навыков.. 3.. Онлайн-преподаватель?.. Мне нужен онлайн-преподаватель.. Я хочу работать самостоятельно.. Каков Ваш уровень владения норвежским языком?.. Пройдите тест на знание норвежского языка и выясните, каков Ваш уровень!.. Языковое тестирование бесплатное, и Вы можете пройти тест сейчас или, когда зарегистрируетесь на курсе.. Тестирование занимает от ½ до 1 ½ часа.. Выполните языковой тест сейчас.. Узнайте больше о тесте.. Часто задаваемые вопросы.. Migranorsk ( ) Veien inn ( )?.. , ” ”?.. ?.. Посмотрите другие вопросы и ответы.. Наши курсы.. Перечень курсов.. Мы предлагаем.. Мы предлагаем сорок разных курсов норвежского языка по интернету, а также курс обществоведения.. Продолжительность курсов разная, от двух месяцев до двух лет.. Вы можете выбирать разные педагогические методы и программы обучения, дающие Вам возможность получить постоянный вид на жительство – Migranorsk, Veien inn и Mot målet.. Подробнее о наших курсах.. Курсы для постоянного вида на жительство.. Курсы для постоянного вида на жительство.. Наши  ...   предприятия.. Обратитесь к Юлии Шмидт (телефон: +47 23 30 24 19 / е-почта.. ), чтобы узнать больше и устроить демонстрационную встречу, без обязательств.. Курсы самостоятельного изучения языка.. Курсы самостоятельного изучения языка.. На наших курсах самостоятельного изучения языка Вы работаете самостоятельно с интерактивной программой обучения по интернету.. Вы можете использовать все функции кроме сдачи заданий на проверку.. Курсы самостоятельного изучения языка подходят тем, кто дисциплинирован и умеет работать систематически.. Самостоятельное изучение языка не утверждено норвежскими органами власти в качестве обучения, которое может являться.. основанием.. для получения постоянного вида на жительство в Норвегии.. Большинство наших курсов норвежского языка можно приобрести с консультациями персонального онлайн-преподавателя; такое обучение утверждено норвежскими органами власти, то есть после прохождения таких курсов можно подавать ходатайство о постоянном виде на жительство в Норвегии.. Этапы курса.. Этапы курса.. После отправки схемы регистрации на курсе Вы получите подтверждение по электронной почте с именем пользователя и паролем, а также информацией о Вашем курсе.. Ваш личный онлайн куратор свяжется с Вами напрямую.. Выполнение.. языкового теста.. и рекомендации Вашего личного онлайн куратора помогут Вам начать курс на нужном уровне.. Вы можете работать над курсом в любое время и в Вашем личном темпе.. Вы будете работать с мультимедийными текстами, где текст, картинки, видео, объяснение слов и задания представляют собой единое целое.. Подробнее.. Технические требования.. Технические требования.. Вам потребуется компьютер с возможностью воспроизведения звука и подключением.. к Интернету, достаточным для передачи содержания курса включая мультимедийные элементы.. СМОТРИ ДЕМО.. Хотите познакомиться поближе с курсами перед регистрацией?.. СМОТРИ ДЕМО-ВЕРСИЮ!.. Курсы с онлайн-преподавателем, от 2 200,- норвежских крон.. Курсы норвежского языка для взрослых.. Курсы самостоятельного изучения языка, от 998, - норвежских крон.. Тест по норвежскому языку.. no предлагает бесплатный электронный языковой тест по норвежскому языку.. Пройди тест.. Демо наших курсов.. Мы предлагаем 40 разных курсов норвежского языка различающихся длительностью и методикой.. Демо курсов.. Как с нами связаться.. тел.. : +47 55 38 88 00.. Для частных лиц:.. Для предприятий:.. Для муниципалитетов:..

  Original link path: /russian
  Open archive

 • Title: Norskkurs på nett | CampusOnline.no
  Descriptive info: Undermeny.. Våre norskkurs er todelt: Du kan enten kjøpe dem med online veiledning eller som selvstudium.. Norskkurs med online veiledning, fra kr.. 2 200,-.. no tilbyr en rekke ulike kurs på nett.. Lengden på kursene varierer fra to måneder til to år, og du kan velge mellom kurs på forskjellige nivå og med ulik læringsmetode, alt etter hva som passer best for deg.. Klikk på kurset du er interessert i for å lese mer, prøve demo og melde deg på.. Kurs med veiledning, fra kr.. no tilbyr en rekke ulike.. på nett.. Velg mellom korte eller lengre kurs.. Se demo og velg den læringsmetoden som passer for deg.. I våre norskkurs tildeles du en personlig nettlærer som hjelper deg gjennom kurset.. Du velger kurs og kurslengde, vi hjelper deg gjennom læringsarbeidet.. Norskkurs, filmbasert.. Les mer.. Godkjent kurs.. Med veiledning.. Fra kr.. 3 400,-.. Norskkurs, ferdighetsbasert.. Norskkurs, tekstbasert.. Norsk innføringskurs – lyder og ord.. Norskkurs på høyere nivå.. 5 900,-..  ...   Dette kurset i samfunnskunnskap skal hjelpe deg som nylig er flyttet til Norge, slik at det blir lettere å forstå og ta del i det som skjer i samfunnet rundt deg.. Kurset er godkjent for søknad om permanent oppholdstillatelse for deg som er omfattet av Introduksjonsloven.. 50 timer samfunnskunnskap.. 2 999,-.. Norskkurs som selvstudium, fra kr.. 998,-.. no tilbyr en rekke ulike norskkurs på nett.. Klikk på norskkurset du er interessert i for å lese mer, prøve demo og melde deg på.. I våre norskkurs arbeider du interaktivt online med varierte oppgaver i ditt eget tempo, tilpasset din egen hverdag.. Norskkurs, tekstbasert, selvstudium.. 1 299,-.. Norsk rettskrivingskurs.. Norskkurs, filmbasert, selvstudium.. Norsk innføringskurs - Lyder og ord, selvstudium.. Norskkurs, ferdighetsbasert, selvstudium.. Helsefagarbeider selvstudium.. Barn og omsorg selvstudium.. Salg, service og kantine selvstudium.. Bygg og anlegg selvstudium.. Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor eller kontakt oss på telefon:.. +47 55 38 88 00.. eller epost.. Navn:.. Telefonnummer:.. Din beskjed:..

  Original link path: /norskkurs
  Open archive

 • Title: Norskkurs med veiledning fra kr. 2 200,- | CampusOnline.no
  Original link path: /norskkurs/norskkurs-med-veiledning
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Norskkurs som selvstudium | CampusOnline.no
  Original link path: /norskkurs/norskkurs-som-selvstudium
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kursinfo | CampusOnline.no
  Original link path: /kurs
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Gangen i våre norskkurs | CampusOnline.no
  Descriptive info: Når du har sendt inn påmeldingsskjemaet ditt via CampusOnline.. no, vil du kort tid etter motta en bekreftelse på e-post med brukernavn og passord som gir tilgang til.. kurset.. du har meldt deg på.. Du vil også få tilsendt nærmere informasjon om kurset ditt.. Har du valgt et kurs med personlig.. , tar din nettlærer direkte kontakt med deg få dager etter kursstart.. Sammen setter dere opp en individuell opplæringsplan.. Før kursstart tar du en digital.. Du kan selv velge om du tar språktesten før eller etter du sender inn påmeldingsskjemaet.. Testresultatet anbefaler hvilket nivå du bør begynne kurset på.. Du velger selv hvilket språk  ...   til person (mellom ½ og 1 ½ time).. Du kan når som helt avbryte og logge deg på igjen senere for å fullføre språktesten.. Din nettlærer plasserer deg på riktig nivå, og du kan arbeide når du vil og i ditt eget tempo.. Du kan lese mer om de ulike.. kursene her.. Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis med informasjon om gjennomført timetall og veiledning.. Kursbeviset kan blant annet brukes til å søke om oppholdstillatelse dersom du er omfattet av Introduksjonsloven.. Ønsker du en demonstrasjon av våre norskkurs finner du det på.. demo-siden.. Ønsker du en demo av våre løsninger finner du det på..

  Original link path: /gangen-i-norskkursene
  Open archive

 • Title: Demo av våre norskkurs | CampusOnline.no
  Descriptive info: Vi tilbyr en rekke ulike kurs som varierer i lengde og læringsmetode.. Alle kursene er knyttet opp mot en interaktiv læringsressurs.. De tre læringsressursene våre er Migranorsk, Veien inn og Mot målet.. Migranorsk passer for dem med lite eller ingen forkunnskap i norsk språk, og de som foretrekker å lære gjennom bilder og video.. Veien inn benytter i større grad tekster i norskopplæringen, men bilder og illustrasjoner er  ...   grad av forkunnskap i norsk, og for de som foretrekker tekster som læremateriell og har lengre utdanning fra før.. Mot målet er en læringsressurs som gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap samtidig.. Mot målet kursene inneholder også arbeidsbøker til støtte eller til bruk når du er off line.. Klikk på ønsket demo nedenfor for å få en smakebit av kursene våre.. Demo Migranorsk.. Demo Veien inn.. Demo Mot Målet..

  Original link path: /demo-norskkurs
  Open archive

 • Title: Tekniske krav | CampusOnline.no
  Descriptive info: Alle kursene på CampusOnline.. no foregår via Internett, og du må selv sørge for at datamaskinen din er koblet til Internett med tilstrekkelig kapasitet til å få overført innholdet i kursene, inkludert multimedieelementene.. I tillegg gjelder følgende for hver av programvarene i kursene:.. Veien inn og Mot målet.. Kurs på Veien inn og Mot målet kan kjøres i alle nettlesere, på alle aktuelle operativsystemer.. Plugin til Flash og Java må være tilgjengelig i nettleseren.. Skjermoppløsning på minimum 1024x768 px anbefales.. Migranorsk.. Minimumskrav for å kjøre Migranorsk-kurs er at datamaskinen din har installert følgende:.. Microsoft Windows operativsystem versjon Windows 2000 eller nyere med til enhver tid siste oppdatering fra  ...   må tillate popups for adressen (gjelder Migranorsk-kurs): http://web1.. migranorsk.. Adobe Reader 6,0 eller nyere.. Lydkort, hodetelefon med mikrofon.. God internettforbindelse/bredbånd.. Datamaskinen må til enhver tid ha en oppdatert versjon av programvaren.. I tillegg krever kursene i Migranorsk følgende programvare som kan lastes ned gratis:.. Flash Player versjon 7 eller nyere (animasjoner og samtidig samhandling).. NIAS Audio versjon 1.. 3.. 2 eller nyere (for å kunne lese inn, ta opp og sende lydfiler).. Brannmurer i nettverk.. For å sikre en fullverdig bruk av programmet må en eventuell brannmur åpnes for følgende adresser:.. web1.. media1.. norskinteraktiv.. com1.. Filer som brukes for å kjøre lyd og video:.. Lyd: Mp3 Video: Wmv..

  Original link path: /tekniske-krav
  Open archive


 • Archived pages: 202