www.archive-no-2012.com » NO » C » CARNEGIEAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 61 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Carnegie Asset Management Norway
  Descriptive info: .. local sites.. international.. denmark.. germany.. norway.. sweden.. united kingdom.. /.. sitemap.. print.. søk.. Kapitalforvaltning.. Aktiv Forvaltning.. Fond.. VPS Investortjenester.. Informasjonsmateriale.. Investeringsfilosofi.. Om Carnegie Kapitalforvaltning AS.. Risikoinfo til kunder.. Forside.. Carnegie Kapitalforvaltning AS -.. Carnegie Asset Management i Norge.. Carnegie Kapitalforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn til risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter.. Vi tilbyr også individuell forvaltning etter avtale, såkalt aktiv forvaltning.. Carnegie Kapitalforvaltning AS overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko.. Carnegies forvaltningsvirksomhet er  ...   00 eller e-post.. kapitalforvaltning@carnegieam.. no.. Carnegie Kapitalforvaltning AS inngår i gruppen Carnegie Asset Management (CAM) som er et nordisk kapitalforvaltningskonsern med et komplett tilbud av forvaltningstjenester.. CAM-gruppen forvaltet ved årsskiftet ca.. NOK 70 mrd.. og driver virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Luxembourg.. Per 31.. desember 2011 har konsernet ca.. 100 ansatte.. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet.. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.. Info om fondene.. Aktuelt.. Kjøp og salg..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: sitemap
  Descriptive info: / sitemap.. Carnegie Aksje Norge.. Avkastning.. Kurser.. Carnegie Aksje Norden.. Carnegie Aksje Europa.. Carnegie WorldWide.. Carnegie WorldWide Etisk II.. Carnegie Medical.. Carnegie Østeuropa.. Carnegie Norge Indeks.. Carnegie Multifond.. Carnegie Pengemarked.. Carnegie Likviditet.. Carnegie Forvaltning.. Carnegie Obligasjon.. Rapporter.. Prospekt/ Vedtekter.. Kjøp og salg av fond.. Bestill informasjon.. For aksjonærene.. Ansatte.. Portfolio Managers Norway.. Portfolio Managers Denmark.. Portfolio Managers Sweden.. Carnegies historie..

  Original link path: /toppages/sitemap
  Open archive

 • Title: Kapitalforvaltning
  Descriptive info: / Kapitalforvaltning.. Carnegie Kapitalforvaltnings målsetning er å være en kapitalforvalter av verdensklasse som forbindes med konsistent meravkastning og solid historikk.. Vår forretningsidé er å skape merverdier for våre kunder både gjennom våre produkter og gjennom personlig og nær oppfølging.. En totalleverandør av forvaltningstjenester.. Det å kunne tilby en sammensetning av finansielle aktiva som er tilpasset kundens totale investeringsbehov danner basis for vår virksomhet.. Et bredt spekter av aksje- og renteprodukter samt alternative investeringer innen eiendom, farmasi og helse setter oss i stand til å tilby godt diversifiserte porteføljer.. Med utgangspunkt  ...   investeringsstrategien vil være bestemmende både for hvilke finansielle aktiva kunden skal ha, og hvor stor andel av porteføljen som skal allokeres i de ulike aktivaklasser.. Sentralt i Carnegies investeringsfilosofi er viktigheten av å kunne identifisere langsiktige trender.. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi, bransjer og selskaper danner basis for vår virksomhet.. Våre analyser foretas i samarbeid med resten av vår internasjonale gruppe.. All investeringssamarbeid tar utgangspunkt i samme overordnede.. investeringsfilosofi,.. og våre kunder bør som hovedregel han en langsiktig investeringshorisont.. Les mer om våre fond under menyen..

  Original link path: /kapitalforvaltning
  Open archive

 • Title: Aktiv Forvaltning
  Descriptive info: / Aktiv Forvaltning.. Carnegies aktiv forvaltningstjenester.. Carnegie er et av Nordens ledende selskaper innen aktiv.. forvaltningstjenester og har gjennom en årrekke forvaltet.. midler for norske institusjoner og formuende privatpersoner.. Hvem passer det for?.. Aktiv Forvaltning passer for kunder som selv vil fatte overgripende beslutninger om allokering og risikonivå, men som vil overlate beslutningen om sammensetning av de enkelte verdipapirer og fond til Carnegies erfarne forvaltere.. Sammensetting av en kundeportefølje.. Carnegie utarbeider i tett samarbeide med kunden strategien for kundeporteføljen.. I dette arbeidet treffes de viktige veivalgene knyttet til allokering mellom ulike verdipapirklasser og markeder.. Carnegies rådgivere har lang erfaring i å forme forvaltningsstrategier som passer profilen til hver enkelt kunde.. Dette arbeidet tar utgangspunkt i oppdragsgivers tidshorisont, tapsterskel og avkastningskrav.. Når strategien er avgjort er  ...   til tradisjonell fondsforvaltning.. Kunden har til enhver tid full oversikt over alle sider ved porteføljen og får en detaljert beskrivelse av hva som bidrar til avkastningen.. Rapporteringen gir et bilde av porteføljens utvikling i flere dimensjoner.. Man kan for eksempel se hvilken betydning én aksje eller én aktivaklasse har for porteføljen totalt sett.. Carnegies profesjonelle medarbeidere tar seg av den løpende forvaltning, rapportering, administrasjon og annet forefallende arbeid til en hver tid.. Tegne aktiv forvaltningsavtale.. For å tegne aktiv forvaltningsavtale i Carnegie Forvaltning AS bør minimumsinvesteringen være kr.. 10.. 000.. Provisjonssatsene avhenger av porteføljens størrelse og fordelingen mellom aksje- og rentepapirer.. Ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon 22009800, eller send en e-mail til.. dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre aktiv forvaltningstjenester..

  Original link path: /aktiv-forvaltning
  Open archive

 • Title: Fond
  Descriptive info: / Fond.. Carnegies verdipapirfond.. Carnegie Kapitalforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn på risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter.. Kontakt Carnegies rådgivere på tlf.. 22009800 eller e-mail.. Aksjefond:.. *.. Indeksfond:.. Kombinasjonsfond:.. Rentefond:.. Link til fondenes prospekt/ vedtekter..

  Original link path: /fond
  Open archive

 • Title: VPS Investortjenester
  Descriptive info: / VPS Investortjenester.. (Klikk på logo for pålogging).. Som kunde i Carnegies verdipapirfond kan du benytte internettjenesten VPS Investortjenester.. Tjenesten gir oversikt over alle VPS-konti og alle VPS-registrerte verdipapirer som er tilknyttet ditt person- eller organisasjons-nummer.. Tjenesten gir også mulighet til å kjøpe og selge andeler i Carnegies fond, opprette spareavtaler, sjekke transaksjoner og endringsmeldinger som er sendt av Verdipapirsentralen  ...   har kjøpt andeler i Carnegies fond.. Nye kunder får tilsendt brev noen dager etter at kjøpet er registert med informasjon om tjenesten og passord.. Er du kunde og ønsker tilsendt bruker-id og nytt passord, send en melding til:.. eller ring 22009800.. Ta også kontakt hvis du har andre spørsmål til tjenesten.. Ved påloggingsproblemer, noter ned feilmeldingen før du kontakter Carnegie..

  Original link path: /vps-investortjenester
  Open archive

 • Title: Informasjonsmateriale
  Descriptive info: / Informasjonsmateriale.. -.. Rapporter.. Prospekt/Vedtekter/Nøkkelinfo..

  Original link path: /informasjonsmateriale
  Open archive

 • Title: Investeringsfilosofi
  Descriptive info: / Investeringsfilosofi.. All aksjeforvaltning i Carnegie Asset Management har basis i en felles investeringsstrategi.. Vi søker først å identifisere de globale trendene som i fremtiden kommer til å skape de største verdiene.. Samtidig analyseres den makroøkonomiske situasjonen og forventet utvikling.. Sammen med de langsiktige trendene sier dette oss noe om vekstpotensialet innen de forskjellige sektorene.. Denne brede analysen av vekstpotensialet for økonomien generelt og innen sektorer spesielt danner bakteppet når våre forvaltere skal velge ut enkeltaksjer og finne frem til de selskaper som har best forutsetninger for å lykkes.. Når man ser bakover i tid, er de lange trendene enkle å identifisere.. Ett eksempel er de siste tiårenes utvikling innen telekommunikasjon og den enorme informasjonstilgjengeligheten dette har medført.. I tillegg til at en ny industri har vokst frem, med de avkastningsmulighetene det har gitt, har denne utviklingen hatt vidtrekkende konsekvenser også for andre sektorer.. Teknisk, økonomisk, politisk og demografisk utvikling utgjør således grobunnen for mange slike trender.. Det å forstå utviklingen og tidlig kunne identifisere disse langsiktige globale trendene, samt å kunne vurdere hvilke verdier som blir skapt på grunn av dem, mener vi er den beste måten å velge de rette investeringsområdene på.. Selv om man har funnet frem til slike investeringstrender, betyr ikke det at aksjeinvesteringer her vil gi avkastning  ...   selskap og dets konkurransesituasjon.. Det er en absolutt obligatorisk del av forvaltningsprosessen å evaluere det enkelte selskap og den enkelte aksje mot Carnegies egne nedfelte kriterier.. Det er nødvendig å ha inngående kjennskap til hvert selskap vi investerer i eller vurderer å investere i, for å kunne bedømme hvordan forandringer i omverdenen vil påvirke det enkelte selskap.. Av den grunn vil man finne kun 25 - 30 aksjer i de fleste av alle Carnegies porteføljer.. Våre forvaltere og analytikere har dermed mulighet til å ha inngående kjennskap til alle selskapene i porteføljen samtidig som de nøye overvåker selskapenes rammebetingelser i forhold til konkurrenter og myndigheter.. Kriterier for aksjeutvelgelse.. Dyktig ledelse.. Dominerende posisjon.. Konkurranseevne.. Strategisk merittliste.. Høy kontantstrøm.. Lav gjeldsgrad.. Stabil inntjeningsvekst.. Corporate Governance.. Lett omsettelige aksjer.. Til slutt er det avgjørende at aksjen er attraktivt priset.. Et veldrevet selskap med god inntjening som vi regner med vil påvirkes positivt av investeringstrendene skal ikke nødvendigvis være en del av porteføljen.. Hvis forventningene markedet har lagt til grunn ved prising av aksjen etter vår mening er for høy, er aksjen for dyr.. Et annet viktig punkt er at aksjen er likvid slik at vi ved eventuelt salg oppnår riktig markedspris.. Det å velge rett aksje til rett pris er selve kunsten i såkalt stock-picking..

  Original link path: /investeringsfilosofi
  Open archive

 • Title: Om Carnegie Kapitalforvaltning AS
  Descriptive info: / Om Carnegie Kapitalforvaltning AS.. CAM Holding Norge med datterselskapet Carnegie Kapitalforvaltning AS eies av CAM Holding Denmark A/S.. Eierne av CAM Holding Denmark A/S er Altor Fund III.. www.. altor.. se.. (52 %) og Bure Equity AB.. bure.. (publ) (28 %) og de resterende 20 % av selskapet eies av de ansatte.. I CAM-gruppen inngår fondsforvaltning og aktiv forvaltning.. Et stabilt  ...   I Norge består.. forvalterteamet.. av investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen, porteføljeanalytiker Benedikte Waage og investeringsansvarlig for renteforvaltning Jon-Vegard Bjerknes.. Oversikt over alle ansatte i Oslo er tilgjengelig.. her.. De øvrige porteføljeforvalterne jobber hovedsakelig på vårt.. hovedkontor i København.. og på vårt.. Stockholmskontor.. Carnegie Kapitalforvaltning AS.. Fjordalléen 16,.. Aker Brygge.. Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo.. Telefon: 22 00 98 00.. Fax: 22 00 98 11..

  Original link path: /om-carnegie-kapitalforvaltning-as
  Open archive

 • Title: Risikoinfo til kunder
  Descriptive info: / Risikoinfo til kunder.. Vennligst les gjennom vedlagte informasjon før opprettelse av kundeforhold.. Kunden skal være kjent med:.. Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter (Aksjer, Aksjerelaterte instrumenter og obligasjoner):.. at investering eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko.. at man må sette seg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår  ...   sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil.. at man fortløpende må overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter man har posisjoner i.. at man selv må reagere ved å selge sine posisjoner hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for tap på egne plasseringer eller andre posisjoner.. - Mer utfyllende informasjon om Risiko..

  Original link path: /risikoinfo-til-kunder
  Open archive

 • Title: Aktuelt
  Descriptive info: / Aktuelt.. E-post adresse for tegninger/innløsninger eller andre henvendelser:.. Last ned pdf-versjon av følgende publikasjoner:.. Markedsrapport.. Markedsrapporten inneholder markedsforventninger og fondskommentar.. Siste årsrapport.. Carnegie Kapitalforvaltning AS årsrapport 2011.. *.. Siste halvårsrapport.. Carnegie Kapitalforvaltning AS halvårsrapport 2012.. Informasjon om Carnegie-fondene.. Vi tilbyr en rekke elektroniske tjenester for våre kunder, blant annet månedlig status- og markedkommentar  ...   rente-, valuta- og råvaremarkedene.. Vi sender også årsrapporten elektronisk for de av kundene som ønsker dette, en svært miljøvennlig og raskere måte å motta rapporten på.. Vi oppfordrer alle våre kunder til å abonnere på elektroniske tjenester!.. Informasjon fra Verdipapirfondenes forening.. Les mer om sparing, fond og generell info fra den uavhengige kilden VFF..

  Original link path: /informasjonsmateriale/aktuelt
  Open archive


 • Archived pages: 61