www.archive-no-2012.com » NO » C » CASPAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 260 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Caspar Forlag - startside
  Descriptive info: .. startside.. bøker.. tangenten.. matemania.. aktuelt.. om Caspar.. Caspar Forlag AS.. pb 2966 Landås.. 5825 Bergen.. post@caspar.. no.. Caspar Forlag gir ut lærebøker i matematikk / matematikk.. fagdidaktikk for førskole/allmennlærerutdanning.. Les mer.. Tangenten.. er vårt tidskrift for matematikkundervisning.. I løpet av studieåret 2011 / 2012 gav Caspar ut flere nye bøker om matematikk/matematikkdidaktikk.. John Mason: Å lære algebraisk tenkning.. Læringssamtalen i matematikkfagets praksis.. Rom for matematikk - i barnehagen.. Flere utgivelser kommer i skoleåret 2012/2013.. Følg med på vår hjemmeside.. Vi legger ut informasjon om bøkene og muligheter for å lese utdrag av noen kommende utgivelser.. Informasjon om retur av bøker.. Fra 01.. 09.. 12 fjerner Caspar Forlag AS den frie returretten på bøker.. Det vil si at dersom kunden vil returnere bøker, vil kunden selv.. måtte betale de kostnadene som er knyttet til returen.. Lamis sommerkurs 9.. - 12.. august 2012 i Bergen.. Caspar  ...   Tangenten Inspirasjonsbok.. Boka er tenkt som en kilde til gode ideer i matematikkundervisningen - hovedsaklig for videregående skole.. Her finner du stoff fra matematikkens historie, utvalgte emner fra geometri, algebra og sannsynlighetsregning, IKT i klasserommet, modellering, didaktiske artikler og tips til matematiske aktiviteter og oppgaver.. Reinert Rinvold.. Visuelle Perspektiver:.. Avbildinger og symmetri.. Lineær algebra.. Tallteori.. Dette er en serie på tre bøker beregnet på fordypningsstudier i matematikk ved lærerutdanningen.. Christoph Kirfel.. Eksperimentering med matematikk 1.. (.. og 2.. ).. Bøkene konkretiserer en undervisningsmetode der eksperimentet står sentralt.. Både det matematikkfaglige og metode er tema.. Aktuelle både i den videregående skole og lærerutdanningen.. Begynneropplæring og tilpassa undervisning.. - kva skjer i klasserommet.. Boken presenterer det som skjer i klasserommet utfra mange ulike perspektiv.. Forfatterne arbeider alle ved Høgskolen i Volda - redaktør er Peder Haug.. les gjerne også om boken - artikkel fra Aftenposten 16/1.. les mer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Caspar Forlag - bøker
  Descriptive info: boktitler.. Bøker.. fagdidaktikk for førskole/allmennlærerutdanning.. I tillegg har vi kompendier med oppgaver for elever i grunnskolen og den vidergående skole.. Mange av våre bøker inneholder inspirasjon, ideer og konkrete undervisningsopplegg som kan benyttes på ulike alderstrinn og nivå.. Ved å søke på tittel får du mer infomasjon om den enkelte bok.. For bestilling eller annen informasjon kan vi nåes på:.. e-post:.. Bokliste..

  Original link path: /boker.php
  Open archive

 • Title: Caspar Forlag - tangenten
  Descriptive info: tidligere nummer.. søk i arkivet.. bestill.. Tidsskrift for matematikkundervisning.. Fire nummer per år.. Første årgang 1989.. Utvalgte artikler fra siste nummer av Tangenten (.. 2/2012.. ) kan du lese ved å klikke på bildet.. På arkiv-siden finner du en innholdliste over tidligere utgitte Tangenten.. Er det bidrag som lærer/elever eller studenter har laget, og  ...   oss et ord på.. tangenten@caspar.. Kjære forfattere! Les våre ".. Retningslinjer for forfattere.. " - der står det en del viktig informasjon.. Les også "barnehageheftet" som Caspar Forlag ga ut i 2008.. Dette ble sendt til alle barnehager, skoler med barnetrinn og førskolelærerstudenter.. Du kan nå laste ned heftet i PDF-form (klikk på bildet)..

  Original link path: /tangenten.php
  Open archive

 • Title: Caspar Forlag - matemania
  Descriptive info: Mellomtrinn.. Ungdomstrinn.. Vi er stolte av å kunne presentere det digitale læremiddelet.. Dette er utviklet i samarbeid mellom Seksjon for matematikk fagdidaktikk og Mediesenteret (begge ved Høgskolen i Bergen).. Læremiddelet er nettbasert, og inviterer til en reise i et matematisk landskap.. Elevene, foreldre og lærere vil kunne navigere mellom forskjellige fagområder og ulike arbeidsmåter og aktiviteter som hører hjemme i matematikken på mellom- og ungdomstrinnet.. Læremiddelet er interaktivt og gjennom egne valg vil elever og lærer raskt kunne finne fram til det stoffet de velger å arbeide med.. Eksperimentering og  ...   som verksteder som representerer ulike matematiske emner.. På ungdomstrinnet er det blant annet et flott Pytagorasverksted.. Begge versjonene har et spennende origamiverksted, ulike spill, tangramverksted og spikebrettaktiviteter.. Læremiddelet skal fungere som supplement til allerede eksisterende tilbud og er læreverk- uavhengig.. Det er differensierende i den forstand at problemstillinger og arbeidsmåter er tilrettelagt for å gi utfordringer på ulike nivåer.. De mange veivalgene, samt åpne problemstillinger bidrar også til dette.. Samtidig som opplegget har til hensikt å utfordre elever til undersøkende virksomhet, vil de få muligheter til å utvikle matematiske ferdigheter..

  Original link path: /matemania.php
  Open archive

 • Title: Caspar Forlag -
  Descriptive info: Caspar Forlag A/S har utstilling på sommerkurset.. for program og infor om sommerkurset.. 12.. og 13.. januar arrangeres det konferanse om praksis ved Hib.. Caspar Forlag vil være tilstede på konferansen og presentere flere nye bøker.. November konferansen arrangeres i Trondheim fra 31/11 - 1/12 - 2011.. Temaet til konferansen er VARIERT I MATEMATIKKUNDERVISNIG.. Lamis.. har som mål å være en samlende organisasjon  ...   for å styrke fagets plass i barnehagen og skolen, skape bevisstgjøring omkring faglige og didaktiske problemstillinger.. Lamis har lokallag i hele landet som arrangerer temakvelder.. Norsma konferanse 2011: New trends in Special Needs Education in Mathematics.. Problems and Possibilities.. This is the sixth Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA) which will take place in Kristiansand, Norway..

  Original link path: /aktivitetskalender.php
  Open archive

 • Title: Caspar Forlag - om Caspar
  Descriptive info: kontakt.. Caspar Forlag AS - 25 år i 2006.. Caspar utgikk fra matematikkseksjonen ved Bergen Lærerhøgskole og ble stiftet en maidag i 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen Høines.. Planene var både nøkterne og ambisiøse: For å stimulere matematikkdidaktikk som faglig område; for å stimulere skriving, utprøving og diskusjon, trenger vi et miljø.. Et miljø der folk er støttende på slike måter at de diskuterer hverandres tekster og der en er tilstrekkelig kritiske.. Et miljø der det er rom for nye stemmer.. Et miljø til danning for didaktisk kultur.. Et miljø som virker i praksisfeltet og som er teoribyggende.. Caspar skulle virke til dette.. De første utgivelsene forelå i stensilform , og ble solgt som kompendier til kolleger i lærerutdanningen.. Dette ga økonomi til å samles på seminar, til matematikkdidaktiske diskusjoner i lærerutdanning og skole.. Slik utviklet det seg et fagfellesskap  ...   verden.. Paulus Gerdes diskuterer frozen mathematics med Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen-Høines i Bergen sentrum i 1986.. Forlaget utgir matematikkdidaktisk og pedagogisk litteratur, har utviklet det digitale læremiddelet matemania.. no for grunnskolen i samarbeid med Høgskolen i Bergen, og utgir TANGENTEN, tidsskrift for matematikk i skolen der Christoph Kirfel er redaktør.. Veksten har vært jevn og er tydelig gjennom at vi har 40 titler på boklista, fordelt på mer enn 20 forfattere.. Tangenten har nesten 5000 abonnenter.. Støttespillerne er grunn til Caspars suksess.. Vi har en selvstendig og lojal stab; den daglige driften utøves av Eli Irene Nordås Høines, Renate Jensen og Aasmund Kvamme.. De mange støttespillerne i fagmiljøene - nasjonalt, nordisk og også internasjonalt - er tydelige gjennom å vise tillit og omsorg, være diskuterende og skrivende - til å opprettholde det praksisrettede, det teori orienterte, det argumenterende og det idealistiske..

  Original link path: /omCaspar.php
  Open archive

 • Title: Mason
  Descriptive info: forfatter-liste.. valgt bok.. Aktivitetskalender.. lenker.. Algebra har alltid representert et vannskille for elever som lærer matematikk.. Denne boka vil gjøre deg i stand til å tenke på deg selv som en som lærer algebra på en ny måte.. Du vil bli bedre på å undervise algebra, overvinne vanskeligheter, og bygge på ferdigheter som alle elever har.. Boka er basert på prinsipper for undervisning som har blitt utviklet av teamet ved The Open University s Centre for Mathematics Education som har 20 års erfaring med innovative fremgangsmåter for undervisning og læring av algebra.. Boka er skrevet for lærere som arbeider med elever i alderen 7 16 år, og inneholder mengder av oppgaver som kan omarbeides til bruk i din egen undervisning.. Oppgavene diskuterer  ...   lærerutdannere.. Boka er en ressurs matematikklærere må ha , enten de underviser på barneskolen eller ungdomsskolen.. Alle som ønsker å skape forståelse for og entusiasme omkring algebra, basert på forskning og god praksis, vil like boka.. Eit skrytesitat:.. Mason, Graham og Johnston-Wilder har på en beundringsfull måte lyktes med å behandle store deler av skole-algebraen som aktiviteter som omhandler generalisering ikke bare det typiske numeriske og geometriske mønsterbaserte arbeidet, men også løsningen av kvadratiske og simultane ligninger, plotting av ligninger og faktorisering.. Forfatterne får oss til å bli oppmerksomme på omfanget av generalisering og styrken ved å bruke dette som et utgangspunkt ikke bare for algebraen men for all matematikk! Professor Carolyn Kieran, Département de Mathématiques, Université du Québec à Montréal.. ISBN 978-82-90898-56-9..

  Original link path: /Mason.php
  Open archive

 • Title: LIMP
  Descriptive info: Læringssamtalen i matematikkfagets praksis - Bok I er den første av to bøker som beskriver sammenhenger mellom samtale, læring og matematikk.. De er knyttet til elevers læring i klasseromsundervisning og også til elevers læring i praktiske og samfunnsmessige sammenhenger.. Elever lærer eksempelvis matematikk gjennom å samarbeide med bedrifter, der matematikk brukes.. Bøkene belyser sammenhenger mellom samtale og profesjonalisering som  ...   i matematikk.. Kapitlene gir innsikt i hvordan samtaler kan være forskjellige, hvordan ulike samtaler er rettet mot ulik type kunnskapsutvikling, og hvordan ønske om kvaliteter ved læringsutbytte forutsetter måter å snakke på i klasserommet.. Bøkene utdyper ulike matematiske tema, som geometri, modellering og bruk av definisjoner.. De er bidrag til diskusjoner omkring undersøkende tilnærminger i matematikkundervisningen.. ISBN 978-82-90898-58-3.. Pris: 250,-..

  Original link path: /LIMP.php
  Open archive

 • Title: Rom for matematikk
  Descriptive info: Rom for matematikk - i barnehagen er en nødvendig bok for arbeid med matematikk i barnehagelærer utdanningen.. Forfatterne viser ulike matematikk didaktiske innfallsvinkler til fagområdet matematikk og barn.. Fagstoffet blir presentert med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt inn i faglige og historiske sammenhenger.. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns matematiske verden.. ISBN 978-82-90898-57-6.. Pris: 345,-..

  Original link path: /rom-for-matematikk.php
  Open archive

 • Title: Matematiske utfordringer
  Descriptive info: Tangentens oppgavehefte (nynorsk):.. Matematiske utfordringer.. redaktør:.. Mona Røsseland.. I dette heftet har vi samlet en del oppgaver som har vært trykket i tidsskriftet Tangenten.. I tillegg har vi samlet mange oppgaver fra andre kilder, og noen er laget nye for dette heftet.. Noen er oppgaver ; andre er aktiviteter og noen er grubliser.. Mange oppgaver av den typen vi presenterer i dette heftet har ingen klar kilde; det er  ...   dette heftet er gjort av Mona Røsseland, Mariann Tallis Sandvik, Per Olaf Tangen og Sven Torkildsen.. Heftet er delt inn i seks ulike kategorier.. Innenfor hver kategori er oppgavene antydningsvis plassert i stigende vanskelighetsgrad.. Spennvidden er fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.. Til de fleste oppgavene er det først en kopieringsoriginal til eleven; bak denne kommer evt.. kommentarer til læreren eller fasit.. Noen av aktivitetene har bare et lærerark.. Pris: 440,-.. (Kopieringsoriginaler)..

  Original link path: /matematiskeutfordringer.php
  Open archive

 • Title: Tenk kreativt
  Descriptive info: Tenk kreativt 1 og 2.. Ingrid Olsson.. Omsett til nynorsk av: Rønnhaug Åsebø.. 200 problemoppgåver.. Døme:.. I matsalen sit der 8 barn ved kvart bord.. Åge slår mjølk opp i glasa.. Ein mjølkekartong rekk til 6 glas.. Kor mange mjølkekartongar treng Åge til 4 bord?.. Kopieringsoriginalar, Pris: 440,- per hefte..

  Original link path: /tenkkreativt.php
  Open archive


 • Archived pages: 260