www.archive-no-2012.com » NO » C » CAMPUSKJELLER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 291 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Kjeller Innovasjon
  Descriptive info: .. Nav view search.. Navigation.. Kjeller Innovasjon.. Om Oss.. Medarbeidere.. Styret.. Eiere.. Samarbeidspartnere.. Satsingsområder.. Prosjekter.. Selskaper.. Eierskap og investeringer.. Fond.. Portefølje.. Kontakt oss.. Kjeller Innovasjon AS.. Campus Kjeller innovasjonssenter.. Finn veien.. login.. Veibeskrivelse.. Publikasjoner.. Aftenposten_23102012.. Aftenposten_29102012.. Aftenposten 17 juni 2012.. ISO9001 - Sertifikat.. Årsrapport 2011.. Årsrapport 2010.. Information in English.. Gunnar Randers vei 24, Kjeller.. Postboks 102, 2027 Kjeller.. Telefon: 64 84 43 00.. Org.. nr: 974360829 MVA.. Norges beste oppfinnelse.. Details.. 09.. Nov.. 2012.. Aftenpostens fagjury bestående av administrerende direktør i Kjeller Innovasjon Mariann Ødegård, Per A.. Foss fra Patentstyret og Johan H.. Andresen var ikke i tvil om at flerfaseteknologien er Norges beste oppfinnelse etter 1980.. - Flerfaseteknologien har bidratt  ...   til å vinne internasjonale kontrakter.. Denne kompetansen gjør Norge til en ledende innenfor utvinning av olje og gass, sier Mariann Ødegård.. Aftenposten29102012.. Les mer.. Rekeskall blir miljøvennlig plantevernmiddel.. Et glitrende eksempel på at avfall ikke er et problem, men en ressurs – er rekeskall.. Det lukter ille, men er høypotent og kan omdannes til både plantevernmiddel og astmamedisin.. Kjeller Innovasjon har et nært samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap og bidrar inn i prosjektet.. Nyhetsarkiv.. Innovasjon innen fornybar energi.. Airbus tester norsk askedetektor.. Kjellermiljøet har forskning i verdensklasse.. Hydrogenstasjon åpnet i Akershus EnergiPark.. Sommerfest med mye å feire.. Ny giv på Kjeller!.. Overtar Statoils hydrogenstasjoner.. Robust mobilløsning kan gjøre oss mindre sårbare..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kjeller Innovasjon
  Descriptive info: Kjeller Innovasjon.. Category:.. Nyheter.. Kjeller Innovasjon genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv.. I samarbeid med våre partnere tar vi noen av ideene videre inn i prosjektfasen og bistår i forhold til bedriftsetablering, markedsintroduksjon og finansiering.. Kjeller Innovasjon har sitt hovedfokus innenfor områdene energi, IT og samfunns sikkerhet, helse og miljø og bioteknologi..  ...   et initiativ fra forskningsinstituttene på Kjeller, Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune.. Kjeller Innovasjon samarbeider tett med næringsliv, myndig heter, forskning og virkemiddelapparat og kan vise til gode resultater i form av verdiskaping.. Kjeller Innovasjon har gjennom samarbeidet med Akershus Teknologifond og Norsk Innovasjonskapital partnere med finansiell styrke som kan bygge videre på skapte verdier.. Tweet.. Tilbake..

  Original link path: /kjeller-innovasjon-organisasjon/kjeller-innovasjonssenter
  Open archive

 • Title: Medarbeidere
  Descriptive info: Mariann Ødegård.. – Administrerende direktør.. E-post: This e-mail address is being protected from spambots.. You need JavaScript enabled to view it.. Telefon: 64 84 43 03.. Mobil: 911 69 419.. Mariann har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo og tok sin fagoppgave ved UNIK på Kjeller.. Hun har en mastergrad innenfor ledelse fra BI, og har tatt lederutdanning ved INSEAD i 2011 og 2012.. Else Pran.. – Direktør innovasjon.. Telefon: 64 84 43 09.. Mobil: 900 60 938.. Else er ansvarlig for Campus Kjeller Innovasjonssenter i tillegg til å være direktør innovasjon.. Else er Cand.. philol med hovedfag i litteraturvitenskap fra UiO.. Hun har også et masterprogram i Consulting fra BI.. Else har tidligere vært administrerende direktør i Schibsted-eide Bokkilden og Tiden Norsk Forlag.. Hun har også vært direktør i Hjemmet Mortensen.. Terje Landsgård.. – Direktør porteføljeutvikling.. E-post:.. This e-mail address is being protected from spambots.. Mobil: 970 45 731.. Terje har ansvar for porteføljeutvikling i Kjeller Innovasjon.. Han har en master fra NTNU i industriell økonomi.. Terje har vært involvert i flere oppstartselskaper (primært innen IKT) og har tidligere erfaring som rådgiver for Kjeller Innovasjon.. Terje har også jobbet som analytiker/porteføljeforvalter i Norsk Vekst ASA og Arendals Fossekompani ASA.. Vidar Sannerhaugen.. – Spesialrådgiver.. Telefon: 64 84 43 07.. Mobil: 905 29 088.. Vidar leder Akershus Teknologifond og finansiering av prosjekter og oppstartselskaper.. Vidar har bred erfaring fra forskning og produktutvikling, internasjonal industriell innovasjon, erfaring fra egne oppstarter, internasjonal markedsføring, nettverksbygging, implementering av kvalitetssystemer, patenteringer, administrasjon/ledelse.. Bente K.. Mykland.. – Økonomisjef.. Telefon: 64 84 43 12.. Mobil: 951 26 787.. Bente Mykland har ansvaret for utleie, økonomi og regnskap.. Bente har utdanning fra Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole.. Gro Mette Garmo.. – Inkubatorleder.. Telefon: 64 84 43 06.. Mobil: 995 70 542.. Gro Mette leder Kjeller Innovasjons inkubator.. Gro Mette har sertifisert inkubatoren gjennom masterprogrammet Inkubasjonsledelse ved NTNU.. Hun er også er diplomøkonom fra BI med grunnfag i privatrett fra  ...   43 04.. Mobil: 464 64 646.. Fredrik har jobbet som forretningsrådgiver i et tyvetalls høyteknologiprosjekter og oppstartselskaper.. I tillegg til arbeid med teknologilisensiering og prosjektfinansiering har han bred erfaring fra prosjektevaluering- og utvelgelse.. Fredrik tok sin ingeniørgrad i Industriell Design ved Høgskolen i Østfold og sin mastergrad i Innovasjon og Entreprenørskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.. I tillegg har Fredrik gjennomført «Advanced Entrepreneurship Program» ved Boston University.. Per Christian Aas.. Telefon: 64 84 43 11.. Mobil: 911 66 540.. Per Christian bistår oppstartsbedrifter i prosessen fra idé til kommersiell suksess.. Per Christian har bakgrunn som gründer, hvor han ledet et selskap som utviklet et teknologikonsept fra idé til internasjonalt salg.. Han har bred erfaring med forretningsutvikling, salg av oppstartsselskap til internasjonalt konsern.. Per Christian har en Bachelor of Business Administration fra Pacific Lutheran University i Seattle og i tillegg var han høyskolekandidat i økonomi ved Universitetet i Stavanger.. Vetle Engesbak.. - Rådgiver.. Mobil: 992 30 377.. Vetle er særlig er involvert i prosjekter fra utdanningsinstitusjonene Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetssenteret på Kjeller og Universitet for miljø- og biovitenskap.. Vetle har en master i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI.. Han har samtidig med studiene vært involvert i oppstartselskaper innen områder som olje og fornybar energi, både i Norge og USA.. Mari Lie Venjum.. – Rådgiver.. Mobil: 413 32 437.. Mari er særlig involvert i samhandlingsprosjekter i samarbeid mellom Ahus, kommunene på Romerike og HiOA.. Mari har en master i entreprenørskap og innovasjon fra UMB, og en Bachelor i produktdesign fra HiOA.. Hun har også gjennomført Gründerskolen i Shanghai, hvor hun jobbet i bioteknologibedriften Viva Biotech Ltd.. Anette Gangnæs.. - Markedskoordinator.. Mobil: 995 74 711.. Anette har ansvar for kommunikasjon og markedsføring i Kjeller Innovasjon og har en sentral rolle i arbeidet med å utvikle Campus Kjeller Innovasjonssenter.. Anette har en mastergrad i markedsføring fra Leeds Metropolitan University i England, og en Bachelor i International Business fra samme universitet..

  Original link path: /kjeller-innovasjon-organisasjon/vare-ansatte
  Open archive

 • Title: Styret
  Descriptive info: Kjeller Innovasjons styre er sammensatt av både eiere og samarbeidspartnere.. Styreleder Paal Berg Norsk institutt for luftforskning.. Styremedlem Ole Homb SIVA SF.. Styremedlem Ann-Kristin Hageløkken SIVA SF.. Styremedlem Svein Rollvik Forsvarets forskningsinstitutt.. Styremedlem Bjørn P.. Ringvold Statoil Technology Invest AS.. Styremedlem Thore Desserud Akershus fylkeskommune.. Styremedlem Tore B.. Gimse Institutt for energiteknikk..

  Original link path: /kjeller-innovasjon-organisasjon/kjeller-innovasjon-styret
  Open archive

 • Title: Eiere
  Descriptive info: Kjeller Innovasjons eiere er aktører innen forskning, innovasjon og offentlig sektor.. De to største er SIVA SF – selskapet for industrivekst og Statoil Technology Invest AS.. Akershus fylkeskommune.. Forsvarets forskningsinstitutt.. Høgskolen i Oslo og Akershus.. Institutt for energiteknikk.. Justervesenet.. Norges Geotekniske Institutt.. NORSAR.. Norsk institutt for luftforskning.. Scandpower Risk Management AS.. SIVA SF.. Skedsmo kommune.. SPT Group.. Statoil Technology Invest AS.. UNIK - Universitetssenteret på Kjeller..

  Original link path: /kjeller-innovasjon-organisasjon/kjeller-innovasjon-eiere
  Open archive

 • Title: Samarbeidspartnere
  Descriptive info: Kjeller Innovasjon har et nært samarbeid med forskningsmiljøer, finansmiljøer og næringsliv.. Våre viktigste samarbeidspartnere er:.. Akershus Teknologifond.. Akershus universitetssykehus.. Bioforsk.. Forsvarets logistikkorganisasjon.. Høgskolen i Vestfold.. Innovasjon Norge.. Kadabra produktdesign.. Kunnskapsbyen Lillestrøm.. Nofima.. Norges Astma- og Allergiforbund.. Norges forskningsråd.. Norges veterinærhøgskole.. Norsk Innovasjonskapital.. Norsk institutt for skog og landskap.. Norsk institutt for vannforskning.. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike.. Simula.. SIVA.. Televenture Management.. Universitetet for miljø- og biovitenskap.. Veterinærinstituttet..

  Original link path: /kjeller-innovasjon-organisasjon/kjeller-innovasjon-samarbeidspartnere
  Open archive

 • Title: Satsingsområder
  Descriptive info: De fire satsingsområdene energi, IT og samfunnssikkerhet, helse og miljø og bioteknologi er Kjeller Innovasjons strategiske plattform.. Områdene energi, miljø og samfunnssikkerhet var Kjeller Innovasjons viktigste satsingsområder fram til 2010.. Da ble det i større grad enn tidligere rom for å samarbeide med nye partnere og innenfor nye fagfelt.. Helse og bioteknologi er to områder hvor det er store samfunnsmessige utfordringer og hvor det vil satses på innovasjon nasjonalt og internasjonalt de kommende årene..

  Original link path: /satsningsomrader/satsingsomrader
  Open archive

 • Title: Prosjekter
  Descriptive info: FORNY.. Kjeller Innovasjon jobber med prosjekter fra forskning og næringsliv på Kjeller, i Ås og i Oslo.. Her er noen utvalgte eksempler som viser noe av det vi utvikler sammen med våre samarbeidspartnere.. Miljøvennlig plantevernmiddel.. Prosjektansvarlig i Kjeller Innovasjon:.. Mobil:.. +47 464 64 646.. Forskere ved UMB har isolert polysakkarider med en betydelig sopphemmende effekt.. Det miljøvennlige sluttproduktet som kan brukes som plantevernmiddel er opp mot 50 ganger så potent som dagens kommersielt tilgjengelige soppdrepende midler.. Det betyr i praksis at mengden fungicider i landbruket kan reduseres betraktelig.. Dette kan ha en enorm betydning både for produsenter av plantevernmiddel som stadig møter restriksjoner for sine giftige produkter, og for produksjon av giftfri mat til en økende verdensbefolkning.. Prosjekteier: Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).. PCC.. Prosjektansvarlig i Kjeller Innovasjon.. : Vetle Engesbak.. +47 992 30 377.. PCC er en forkortelse for Precipitated Calcium Carbonate, eller utfelt kalsiumkarbonat.. Utfelling er en kjemisk prosess hvor ioner løst i vann ikke lenger kan være oppløst og feller ut som fast material.. Ideen er å kunne levere PCC av høyere kvaliteter til konkurransedyktige priser.. I denne prosessen trenger man ikke like mye varme som i den tradisjonelle prosessen, og det antas derfor å være vesentlig mer energieffektiv.. En annen fordel er at det er mulig å bruke urene bergarter, som ellers ikke brukes industrielt.. Prosjekteier: Institutt for energiteknikk (IFE).. «Vanntracere».. +47 970 45 731.. I flere tiår har sporstoffer, eller tracere, blitt brukt til å analysere transport av injisert vann eller gass i oljereservoar, som sentral teknologi for å optimalisere oljeproduksjon.. IFE er i dag en av verdens ledende aktører i dette markedet og tilbyr både egenutviklede tracere og analyser og andre tjenester knyttet til teknologien.. Et bredt spekter av kvalitets-tracere er avgjørende for IFE for ytterligere å utvide sin internasjonale virksomhet.. Det er også et viktig verktøy for å øke eksisterende kunders bevissthet og bruk av sporstoff i sine arbeidsprosesser.. Prosjekteier: Institutt for Energiteknikk (IFE).. Superfresh.. : Solveig Østby Vitanza.. E-post.. :.. Mobil:.. +47 982 15 678.. Nofima har i samarbeid med Vartdal Plasindustri flere år gjort pakkeforsøk med  ...   oppgang i markedet, da den chilenske oppdrettsnæringen nå er på vei oppover etter å ha lidd under store sykdomsutbrudd.. Prosjekteier: Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet.. Mobil medisinsk service.. Prosjektansvarlig i Kjeller Innovasjon:.. E-post:.. 900 60 938.. Mobil medisinsk service er et kartleggingsprosjekt som går ut på å utforske hvilke helsetjenester det er mest lønnsomt og størst behov for å gjøre mobile.. Prosjektet er et samhandlingsprosjekt hvor Ahus, Lørenskog kommune, Kadabra produktdesign og Kjeller Innovasjon er involvert.. Prosjektet er finansiert gjennom programmet Design Pilot (Norsk Designråd, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge).. Prosjekteier: Akershus universitetssykehus (Ahus).. Plattform for elektronisk samhandling.. + 47 413 32 437.. Prosjekt Plattform for elektronisk samhandling er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus og kommunene på Romerike og i Follo.. Prosjektet skal utarbeide en håndbok som skal beskrive nødvendige forberedelser som må gjøres for å ta i bruk elektroniske meldinger ved inn- og utskrivning av pasienter.. En velfungerende helhetlig elektronisk informasjonsutveksling bidrar til bedre informasjonsflyt som sikrer at pasienter får rett behandling, på rett sted, til rett tid.. Prosjekteier: Akershus universitetssykehus og 21 kommuner.. Akershus EnergiPark - FoU-bygg.. : Else Pran.. +47 900 60 938.. Akershus Energi har etablert en ny varmesentral i Akershus EnergiPark på Åråsen.. Anlegget produserer fjernvarme basert på lokale fornybare energikilder.. Energiparken inneholder også et kombinert service, besøks- og undervisningsbygg og et FoU-bygg.. FoU-bygget skal brukes til undervisningsaktivitet og innovasjonsprosjekter.. Ambisjonen med etableringen er å bidra til økt nyskaping innen fornybar energi, om mange miljøer er involvert: Akershus Energi, Kjeller Innovasjon, Hynor Lillestrøm, Kunnskapsbyen Lillestrøm og UNIK.. Prosjekteier: Akershus Energi.. Mobil Røntgen.. +47 413 32 437.. Mobil røntgen er tjeneste hvor en radiograf fra Ahus kjører ut og tar røntgen av pasienter som befinner seg i sykehjem eller fengsler.. Etter at tjenesten startet opp har radiografer sett behov for nye produkter som vil gjøre tjenesten enklere og bedre.. Produktdesignstudenter ved HiOA samarbeider derfor tett med radiografer om utvikling av tilleggsprodukter til mobil røntgen.. Dette er en del av Touchpoint-samarbeid som skal bidra til å utvikle et sterkt tverrfaglig FoU-miljø hvor Ahus, HiOA og Kjeller Innovasjon samarbeider med SNR-kommunene.. Prosjekteier: Akershus universitetssykehus og 8 kommuner..

  Original link path: /satsningsomrader/prosjekter
  Open archive

 • Title: Selskaper
  Descriptive info: Selskaper.. I Kjeller Innovasjon får nystartede selskaper den støtten de trenger for å få lansert sin idé i markedet og skape lønnsom virksomhet på kortest mulig tid.. Til enhver tid er det 12-15 utvalgte selskaper i inkubatoren, hvor de gjerne er i to til tre år.. Inkubatoraktiviteten er finansiert av SIVA og Akershus fylkeskommune.. Inkubatorens hovedmål er å bidra til verdiskaping og.. vekst i selskapene etter endt kommersialiseringsløp.. Condalign AS.. Daglig leder: Mark Buchanan.. CondAlign har utviklet en nano-teknologi som forbedrer material egenskapene til en rekke produkter slik som solceller, sensorer, antistatiske produkter og batterier.. Teknologien muliggjør en tifolds-reduksjon av ledende partikler, samtidig som ledeevne beholdes, materialet får bedre egenskaper og kostnaden for produksjon av materialene reduseres.. Conterra Technology AS.. Kontakt: Hans Troye.. Epost:.. Conterra Technology jobber med norsk teknologi for fremstilling av organisk biogjødsel fra avløpsslam og annet organisk avfall.. I fremtiden vil det bli krav om å ta i bruk organisk basert gjødsel i storskala landbruk, for å bedre jordsmonn, hindre avrenning og øke avlingene.. Samtidig foreligger det store miljøutfordringer.. Conterra Technologys biogjødsel er et bedre alternativ enn dagens metoder.. Nicarnica Aviation AS.. Daglig leder: Svein Knudsen.. Nicarnica Aviation har utviklet en sensor for deteksjon av vulkansk aske i luft.. Fly med dette montert kan detektere aske på 10 mils avstand og dermed unngå å fly i områder med høy askekonsentrasjon.. Dermed kan man fly tilnærmet som normalt også i perioder hvor det er utslipp av vulkansk aske i luftrommet og man er usikker på hvor dette har spredd seg.. Fordelene både for passasjerer og flyindustri er betydelige.. Hynor Lillestrøm AS.. Daglig leder: Jan Carsten Gjerløw.. Hynor Lillestrøm skal bygge og drifte et anlegg for hydrogenproduksjon og en fyllestasjon i Lillestrøm.. Hydrogenet skal produseres av fornybar energi som sol- og bioenergi, i tillegg til vannkraft.. Hynor Lillestrøm vil bidra til at klimavennlig drivstoff tas i bruk innen transport.. På denne måten bidrar Hynor Lillestrøm også til  ...   for overvåking av SO2- og aske-utslipp.. Følgende markeder vil utvikles fremover: vulkanovervåking, skipsutslipp, havne- utslippsovervåkning, industrielle utslipp av SO2, miljøovervåking og støvstormovervåking.. Solsystem AS.. Daglig leder: Per Berg.. Sol System AS utvikler, produserer og selger produkter for rensing og sterilisering basert på blant annet baser på prosessen fotokatalyse.. Selskapet har to utviklingsprosjekter gående, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo.. FotoFish AS.. Daglig leder: Mia Bencze Rørå.. PhotoFish er utviklet basert på marin spisskompetanse for å overvåke laksens farge, fett- og pigmentinnhold under produksjon.. Mens den dominerende løsningen for oppdrettsnæringen fortsatt er kostbare og tidkrevende kjemiske analyser, har PhotoFish en helautomatisk digital analyseløsning som utføres online og direkte på merdkanten.. PhotoFish dekker oppdrettsnærings behov for effektiv beslutningsverktøy for å styre produksjon, produksjonsøkonomi og produktkvalitet.. PhotoFish er tildelt idé og nyskapningspris i næringslivet av Innovasjon Norge.. Flood Securities AS.. Daglig leder: Jan Bratland.. Flood Securities AS utvikler produkter og tjenester for å begrense skader etter flom og ras som følge av et endret klima.. Sahara sandsekkfylleapparat er utprøvd og brukes til å lage flombeskyttelses-voller i rekordfart.. Et flombeskyttelses system- Flood Management System – er under utvikling og skal ivareta kravene i EUs Flomsikrings direktiv.. Jet Aid.. Daglig leder: Knut R.. Johannessen.. Jet Aid tilrettelegger et beredskapssystem for nødhjelpslogistikk til bruk under større naturkatastrofer.. Jet Aids Service Delivery System muliggjør at hjelpeorganisasjoner (og andre aktører) når ut til katastroferammede områder på en raskere og mer effektiv måte en hva som er mulig i dag.. Dette skal gjøre det mulig å redde flere menneskeliv og redusere omfanget av humanitær lidelse og nød.. Hugin Munin AS.. Daglig leder: Jonas Støre.. Hugin Munin Consults innehar verdensledende kompetanse innen tiltak mot C-IED.. Hugin Munin utvikler simulasjoner som vil sette kundene i stand til å gjøre mottiltak mot terrorhendelser.. Simulasjonene intefreres som tabletopøvelser/spill og i form av software eller en kombinasjon av disse.. Tjenester skreddersys til kundene i samarbeid med verdensledende ekspertise innenfor fagområdet..

  Original link path: /satsningsomrader/selskaper
  Open archive

 • Title: Fond
  Descriptive info: Fondet Norsk Innovasjonkapital ble etablert i 2010 i samarbeid med Televenture Management.. Etableringen var en direkte oppfølging av Akershus Teknologifond som ble etablert i samarbeid med Akershus fylkeskommune i 2009.. Kjeller Innovasjon har gjennom dette fått en samarbeidspartner med finansiell styrke som kan bygge videre på skapte verdier.. Eierskapet i Akershus Teknologifond er som følger:.. Akershus fylkeskommune 57,43 %.. Kjeller Innovasjon 36,95 %.. SIVA 5,62 %..

  Original link path: /eierskap-og-investeringer/kjeller-innovasjon-fond
  Open archive

 • Title: Portefølje
  Descriptive info: Kjeller Innovasjon investerer årlig i flere nye selskaper og jobber aktivt for å sikre optimal finansiering i vekstfasen.. Målet er at selskapene i porteføljen skal få tilgang til nødvendig kapital og god innsikt i finansieringsprosesser.. Dette gjør vi ved å samarbeide med både offentlig virkemiddelapparat og ulike investorer.. Selskap.. Bransje.. Ar-lab AS.. Augmented Reality- teknologi.. Crisis Training AS.. Samfunnssikkerhet..  ...   HYOP AS.. Detaljhandel drivstoff (hydrogen).. Campus Kjeller.. Innovasjonssoftware.. Inkubator Halden.. Inkubator.. Kadabra Kjeller AS.. Produktdesign.. Kunnskapsbyen Eiendom AS.. Eiendom.. Leogriff AS.. IPR- rådgivning.. IT.. Nextelco Norway AS.. Telekommunikasjon.. Kamerabasert teknologi.. Nordic THM AS.. Sensorovervåking.. Nordic Airport Solutions AS.. OBEO AS.. Seismic Innovation AS.. Seismisk software.. Syntech AS.. Televenture Management IX.. Bedriftsrådgivning.. VIVA AS.. Testpark for vindmølle.. Xymphonic Systems AS.. Softwareselskap..

  Original link path: /eierskap-og-investeringer/kjeller-innovasjon-portefolje
  Open archive


 • Archived pages: 291