www.archive-no-2012.com » NO » C » CARDIF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: .. Forsikringsprodukter.. Betalingsforsikring.. Produkter.. Kontakt.. Skademelding.. Om du ikke er fornøyd.. Cardif.. En global samarbeidspartner.. Organisasjon.. Nyheter og aktuelt.. Cardif og Bank Norwegian inngår samarbeid.. Cardif Norge flytter fra Lysaker til Vika 13 mars.. Jobb hos Cardif.. Cardif Skadeforsikring og Cardif Livsforsikring tilbyr personforsikringer i samarbeid med banker, kredittkortselskaper og finansieringsselskaper.. Målet er å kunne tilby fleksible forsikringsløsninger tilpasset våre samarbeidspartnere og deres kunders behov.. Vi selger kun forsikringer gjennom våre samarbeidspartnere.. Vision statement.. Cardif Norway wants to change the market for individual  ...   and consumer markets.. Betalingsforsikring er vårt hovedprodukt.. Cardif kan også tilby andre produkter, for nærmere beskrivelse se siden.. Siden Er under utvikling, ny side blir lansert høsten 2012.. © 2008 Cardif Nordic -.. Terms of use.. -.. Privacy policy.. www.. cardif.. com.. Verdt å lese.. Cardif Norge flytter fra Lysaker til Vika.. Vise flere linker.. Kontakt oss.. Postadresse: Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo.. Besøksadresse: Munkedamsveien 35, 0250 Oslo.. Telefon: 67 10 90 40.. Kundeservice og skadebehandling tlf: 800 41 010, e-post: cardifmailbox@crawco.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Spørsmål.. Navn.. Person- eller forsikringsnummer.. E-mail.. Telefon.. Fyll i kontrollorden..

  Original link path: /oversikt/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: >.. Hva er betalingsforsikring?.. En betalingsforsikring gir økt økonomisk trygghet.. Forsikringen kan knyttes opp mot ulike lån som boliglån, kredittkortlån, forbrukslån eller billån og den kan bestå av forkjellige dekninger.. En betalingsforsikring kan hjelpe kunden å betale sine månedlige kostnader (renter og avdrag) på lånet dersom vedkommende skulle bli ufrivillig arbeidsledig, permittert eller 100%  ...   ved diagnose av en kritisk sykdom.. Erstatning kan utbetales til långiver eller til den forsikrede.. Hvorfor tilby betalingsforsikring?.. Kunder ønsker generelt gode og relevante forsikringsdekninger som gir økt trygghet.. Forsikringen bidrar til å sikre betalingsevnen og forsikringen kan tegnes på en god og enkel måte.. En betalingsforsikring kan bidra til økt kundelojalitet og være merkevarestyrkende..

  Original link path: /betalingsforsikring/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: I tillegg til Betalingsforsikring tilbyr Cardif også ulike levestandardsforsikringer, slik som.. SHOPPING BASKET.. STANDARD OF LIVING GUARANTEE (income).. BILL PROTECTION.. ACCOUNT PROTECTION.. CARD PROTECTION..

  Original link path: /produkter/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Når en skade inntreffer.. Melde en skade:.. Hvis du vil melde en skade og ønsker å få tilsendt et skadeskjema, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 800 41 010.. Skadebehandling:.. Den forsikrede er ansvarlig for å gi Cardif alle opplysninger som er nødvendige for skadebehandlingen.. Spørsmål om en konkret skadesak kan rettes til Cardif på telefon 800 40 010,.. cardifmailbox@crawco.. no..

  Original link path: /skademelding/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Cardif sin policy er å besvare og håndtere klager og spørsmål gjennom direkte kontakt med den som har kommet med klagen eller spørsmålet.. Cardif beskytter sine kunders personlige integritet.. Cardif kommer derfor aldri til å besvare eller kommentere saker som berører en forsikringstaker, en forsikret eller en annen person i et offentlig forum (for eksempel på TV eller på Internett) uten først å ha diskutert med og fått samtykke fra berørte parter.. All håndtering av personlige opplysninger skjer i henhold til gjeldende lover (Personopplysningsloven) og forsikringsavtalen mellom Cardif og forsikringstakeren.. I Cardif arbeider vi kontinuerlig med å forbedre våre arbeidsrutiner og produkter.. Vi ønsker at du som kunde skal være fornøyd, og setter derfor stor pris på ris og ros fra våre kunder.. Dette gir oss en mulighet til å bli et enda bedre forsikringsselskap.. Vår klagenemnd.. Dersom din klage ikke relaterer seg til erstatning for et skadetilfelle, men vedrører misnøye med et forsikringsprodukt eller vår service kan du henvende deg til vår klagenemnd.. For å sikre en rett og fullstendig  ...   om vennligst å vedlegge disse dokumenter.. Ditt klagebrev vil bli behandlet av vår klagenemnd så snart som mulig.. Dersom din klage omhandler kompliserte forhold vil saksbehandlingstiden bli noe lengre.. Klageansvarlig hos Cardif er sjefsjurist Eva Lindgren.. Ny behandling av en skadesak.. Dersom du er uenig i en avgjørelse i en skadesak kan du:.. a)begjære ny behandling hos vår saksbehandler b)begjære ny behandling hos vår skadenemnd.. Dersom du er uenig i vår endelige avgjørelse i en skadesak kan du henvende deg til:.. Finansklagenemnda (FInKN).. Her kan du få en eventuell tvist prøvd i Finansklagenemnda.. Finanssklagenemndas behandling er gratis.. Finanssklagenemndas uttalelser er rådgivende.. Ytterligere informasjon finner du på.. finkn.. Finanssklagekontoret (FInKN).. Postboks 53 Skøyen.. 0212 Oslo.. Telefon: 23 13 19 60.. Forbrukerrådet.. Her kan du som forbruker få hjelp til å si opp din forsikring, samt til å klage på ulike problemer i forbindelse med tegning av forsikring og skadeoppgjør ved tingskade.. forbrukerportalen.. Postboks 4594 Nydalen.. 0404 Oslo.. Telefon: 815 58 200.. Domstolsbehandling.. Du kan også bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling..

  Original link path: /om_du_ikke_er_fornoyd/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: > Cardif >.. Cardif sine kjerneverdier.. Reactivity:.. Rapidity in the evaluation of situations and trends, for example to identify opportunities and risks.. Effectiveness in decision-taking and the implementation of actions.. Creativity:.. Promotion of new initiatives and ideas.. Giving recognition to the originator.. Conviction:.. Commitment at the service of customers and success  ...   challenges and leadership.. The will and team spirit to win a competition of which the sole judge is the customer.. These values reflect the international and.. multicultural dimension of BNP Paribas.. They express the will to promote individual initiatives and to make best use of the staff's professional expertise and personal skills..

  Original link path: /cardif_en_global_samarbeidspartner/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Cardif Nordic AB (SE Org.. nr.. 556591-7902, Box 24110, 400 22 Göteborg) er registert hovedkontor og mor- og administrasjonsselskap til de svenske forsikringsselskapene Cardif Försäkring AB (SE Org.. 516406-0567) och Cardif Livförsäkring AB (SE Org.. 516406-0559).. Cardif Nordic er også generalagent i Sverige for det engelske forsikringsselskapet Pinnacle Insurance  ...   del av forsikringsvirksomheten innen BNP Paribas, en av Europas største banker.. Kontaktinformasjon til Cardif i Norge:.. Cardif Livsforsikring NUF, org.. nr.. 892 001 782.. Cardif Skadeforsikring NUF, org.. 992 001 720.. Munkedamsveien 35, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo.. Telefon: +47 67 10 90 40.. Fax: +47 67 10 90 40..

  Original link path: /cardif_organisasjon/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: > Nyheter og aktuelt >.. Cardif og Bank Norwegian har inngått samarbeid om å tilby betalingsforsikringer til kunder som tar opp forbrukslån hos Bank Norwegian.. Se.. banknorwegian..

  Original link path: /nyheter_og_aktuelt_cardif_og_bank_norwegian_inngar_samarbeid/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Vi flytter 13.. mars 2012 til nye lokaler i Vika og vil med dette gi melding om at all post må sendes til følgende adresse:.. Munkedamsveien 35, Postboks 106 Sentrum, 0102 Oslo..

  Original link path: /nyheter_og_aktuelt_cardif_norge_flytter_fra_lysaker_til_vika_13_mars/
  Open archive

 • Title: Cardif Nordic
  Descriptive info: Det er for tiden ingen ledige stillinger..

  Original link path: /jobb_hos_cardif/
  Open archive


 • Archived pages: 13