www.archive-no-2012.com » NO » D » DANICA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 300 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Danica Pensjon
  Descriptive info: .. Privat.. Bedrift.. Rådgiver.. Om Danica Pensjon.. Danica Nettpensjon.. Logg inn.. Søk.. Danica Nettpensjon BankID.. Danica Nettpensjon e-safekey.. Danica Bedriftsportal.. Danica Privatportal.. Personforsikring.. Pensjon.. Sparing og plassering.. Innskuddspensjon.. Danica Gruppeliv.. Danica Uførerente.. Person og skadeforsikring.. Aktuelt.. Fripoliser med investeringsvalg.. Forslaget om investeringsvalg på fripoliser betyr større valgfrihet og kontroll over hvordan pensjonspengene dine plasseres.. Finn ut hva dette betyr.. «Verdt å vite».. Les vårt nyhetsbrev «Verdt å vite».. I nyhetsarkivet finner du oversikt over våre nyhetsbrev og tilhørende artikler.. Les nyhetsbrevet.. Beregn din pensjon.. Vet du hvordan økonomien din blir  ...   benytte deg av skattefordelen du får ved sparing til pensjon.. Les om skattefordelen.. Skriv eller ring til oss.. Kontakt rådgiver, privat.. Kontakt rådgiver, bedrift.. Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank konsernet.. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge.. Danica Pensjon er under tilsyn av det norske Finanstilsynet.. Danica Pensjon, Nordregt.. 12, N-7011 Trondheim.. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.. nr: 977465478.. Copyright ©2008 - 2010 Danske Bank Group.. Les.. Vilkår for bruk.. og.. Behandling av opplysninger.. ved besøk på webstedet til Fokus Bank..

  Original link path: /nb-no/Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Privat
  Descriptive info: Hjem.. Pensjon.. DNT.. Norsk Pensjon.. Kontakt oss.. Kontakt rådgiver.. Personforsikring.. Er du økonomisk i stand til å takle uforutsette hendelser? Danica gir deg økonomisk trygghet.. Les mer.. En av to aner ikke hva de får i pensjon.. Danica kan gi deg økonomisk trygghet også som pensjonist.. Sparing og plassering.. I investeringsprofilene Danica Valg investerer Danica Pensjon din sparing på bakgrunn av den avkastningsprofilen du selv ønsker.. Nyttige lenker.. Hva blir min pensjon?.. Over 40? Forbered pensjonsalderen nå.. Råd for samboere..  ...   regne med en halvering av inntekten.. Les mer om pensjon.. 2 av 3 får ikke kreft.. Hvert år får ca.. 55 000 nordmenn en av diagnosene kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag.. Les mer om Trippelforsikring.. Hva blir min pensjon?.. På.. norskpensjon.. no.. får du en samlet oversikt over dine pensjonsavtaler.. Turpartner for Den Norske Turistforening.. DNT legger til rette for naturopplevelser, mens Danica Pensjon premierer sunn livsstil.. Gå videre.. Skjema.. Fondsbytteskjema.. Fondsbytteskjema Privat.. Enkeltfond.. Forenklet fondsbytteskjema.. Bestillingsblankett.. IPS.. Fondskonto.. Flexipensjon.. Flyttefullmakt pensjonkapitalbevis..

  Original link path: /nb-no/privat/Pages/Privat.aspx
  Open archive

 • Title: Bedrift
  Descriptive info: Forsikring.. Gruppeliv.. Uførerente.. Selvstendig næringsdrivende.. Pensjonsreformen.. Kontaktinfo for Mindre Bedrift.. Med profesjonell rådgiving innenfor pensjons- og forsikringsområdet ønsker vi å oppleves som en merverdi av våre kunder.. Et godt og fremtidsrettet produktutvalg bidrar til å understøtte bedriftens personalpolitikk og øvrige forsikringsbehov.. Innskuddspensjon.. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd til de ansattes alderspensjon.. Danica Uførerente.. Danica Uførerente er en uførhetsforsikring med månedlige utbetalinger som kan tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte.. Forsikringer.. Danica tilbyr mange dekninger innenfor personforsikring, samt en rekke skadeforsikringer.. Danica Gruppeliv.. Danica Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall.. Pensjonsreformen.. Her kan du lese om endringene i  ...   Pensjon for selvstendig næringsdrivende.. Det er frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende, men med en pensjonsordning fra Danica Pensjon kan du få økonomisk trygghet som pensjonist.. Medlemmer i DNT får rabatt i Danica.. Kundefordeler.. Kunder med Innskuddspensjon i Danica via arbeidsgiver får rabatt på personforsikring og privat pensjonsparing.. Les mer om kundefordeler.. Norsk Pensjon.. Ønsker du en samlet oversikt over dine samlede pensjonsrettigheter?.. Uførhet.. Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidsmessig uførhet som medfører krav på ytelser fra Danica Pensjon.. Dødsfall.. Skjema fylles ut av arbeidsgiver ved arbeidstakers død.. Begunstigelseskjema Gruppeliv.. Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende.. Spørsmål og svar.. Her kan du se en oversikt over ofte stilte spørsmål..

  Original link path: /nb-no/bedrift/Pages/bedrift.aspx
  Open archive

 • Title: Om Danica Pensjon
  Descriptive info: SRI.. Jobb.. Presse.. Organisasjon.. Økonomi.. Kontakt.. Markedskommentar.. Forsikringsagenter.. Danica Pensjonsforsikring AS er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap.. Danica er et selskap i.. Danske Bank konsernet.. , et av Nordens ledende finanskonsern.. Morselskapet.. Danica Pension.. er markedsleder i Danmark, og forvalter ca 260 mrd kroner på vegne av over 600 000 kunder.. Over 100.. 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon.. Selskapet har ca 80 ansatte.. Hovedkontoret er i Trondheim.. I tillegg har Danica flere salgskontorer i landet forøvrig.. Danicas produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og  ...   meglere, If Skadeforsikring, vårt eget salgskorps og vårt søsterselskap.. Fokus Bank.. Danica Pensjonsforsikring AS har røtter tilbake fra 1997, og er en sammenslåing av de tidligere selskapene Nordenfjeldske Personforsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF.. De to førstnevnte ble kjøpt opp av Danica i 2004.. Selskapets kjerneverdier er: kompetent, verdiskapende, ordentlig, tilgjengelig og engasjert.. Danica Pensjon samarbeider med.. Den Norske Turistforening.. De legger til rette for bedre helse og naturopplevelser for sine medlemmer, og gjennom dette samarbeidet vil Danica forsterke selskapets fokus på en sunn livsstil.. Rapporter.. Økonomirapporter.. Organisasjonskart..

  Original link path: /nb-no/Om-Danica-Pensjon/Pages/Om-Danica-Pensjon.aspx
  Open archive

 • Title: Home
  Descriptive info: Velkommen til Danica Nettpensjon.. Nå får du oversikt over dine private avtaler og pensjon fra arbeidsgiver i samme portal.. Private avtaler.. I Danica Nettpensjon har du full tilgang til å se dine private avtaler, utviklingen av disse og oversikt over forventet utbetaling.. Du som har din pensjon gjennom arbeidsgiver hos Danica, finner oversikt over din pensjonssparing i menyen til venstre under Innskuddspensjon.. Her kan du se hvor stor din pensjonssparing er, og hva den har gitt i avkastning.. Du kan også endre sammensetningen av investeringene og endre din innbetalingsprofil..

  Original link path: /nb-no/danica-nettpensjon/Pages/Danica-Nettpensjon.aspx
  Open archive

 • Title: Søk
  Descriptive info: Søk.. Sunnhetsmåler.. Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene.. Beregn din levealder..

  Original link path: /nb-no/soek/pages/soek.aspx
  Open archive

 • Title: Personforsikring
  Descriptive info: Trippelforsikring.. Dødsfall.. Uførhet Total.. Kritisk sykdom.. Barne og ungdomsforsikring.. Forsikringskalkulator.. Bestill informasjon.. Produktark og forsikringsbestemmelser.. Hva skjer med familiens økonomi dersom noe uforutsett skjer?.. De fleste har forsikret bil og bolig, men har glemt det viktigste – seg selv og familien.. Alle kan bli rammet av en ulykke eller sykdom.. Ved sykdom, uførhet eller dødsfall vil inntektene bli vesentlig lavere.. Er du økonomisk i stand til å takle uforutsette hendelser?.. Danica kan gi deg økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje og tilbyr fleksible  ...   hjerneslag.. Les mer om trippelforsikring.. Forsikring ved død.. Økonomisk trygghet for familien dersom en forsørger faller fra.. Les mer om forsikring ved død.. Uførhet Total.. Uføreforsikring som utbetales når du trenger det.. Les mer om Uførhet Total.. Uførerente.. Reduser inntektsbortfall ved varig arbeidsuførhet.. Les mer om Uførerente.. Barne- og ungdomsforsikring.. Ikke glem å forsikre det viktigste - barna.. Les mer om barne- og ungdomsforsikring.. Kritisk sykdom.. Reduser inntektsbortfall ved alvorlig sykdom.. Les mer om forsikring ved kritisk sykdom.. Hva vil personforsikringen koste?.. Prøv forsikringskalkulatoren..

  Original link path: /NB-NO/PRIVAT/PERSONFORSIKRING/Pages/Personforsikring.aspx
  Open archive

 • Title: Pensjon
  Descriptive info: Flexipensjon.. Fripoliser.. IPA.. Livrente.. Samle din pensjonsparing.. Danica Valg.. Fondsmeny.. Markedsnytt.. Markedskommentarer.. Priser.. Bestillingsblanketter.. Fondsbytte.. Forbered pensjonsalderen.. De fleste må regne med en halvering av inntekten.. Privat pensjonssparing kan gi deg mulighet til tidligere pensjonsalder og økt pensjonsinntekt i tillegg til utbetaling fra folketrygd og tjenestepensjon.. Oversikt.. Stans i aktivt salg av IPS.. På grunn av foreslåtte endringer i skattereglene fra og med 2011 har Danica Pensjon nå stanset aktivt salg av sparing i IPS.. Flexipensjon - Fleksibel pensjonssparing.. Flexipensjon er pensjonssparing  ...   oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.. Investeringsprofiler - Danica Valg.. I Danica Valg velger du den investerings- profilen som passer best til din sparing.. Beregn din fremtidige pensjon med vår kalkulator.. Lettere å forstå pensjon.. Se e-læring fra NAV om alderspensjon.. Få oversikt over dine pensjonsavtaler.. I Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.. Du logger på med BankID og kan sende oversikten direkte til din rådgiver.. Finn dine pensjonsavtaler..

  Original link path: /nb-no/privat/Pensjon/Pages/Pensjon.aspx
  Open archive

 • Title: Sparing og plassering
  Descriptive info: Sparekalkulator.. Langsiktig sparing og plassering, arv og skifte, eller sparing til barn og barnebarn?.. Danica Pensjon tilbyr løsninger tilpasset de fleste behov.. Våre rådgivere hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning!.. Under Sparing og plassering finner du.. Fondskonto.. Fondssparing med frihet, fleksibilitet og full kontroll.. Gratis fondsbytte og ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales.. Les mer om Fondskonto.. Danica Valg.. Trolig markedets  ...   mer om Danica Valg.. Fondsmeny.. I Danica Pensjon får du tilgang til et bredt og rikholdig fondsutvalg på over 50 fond fra de beste forvalterne i markedet.. Gå til fondsmenyen.. Markedskommentarer.. Her finner du markedskommentarer fra Danske Invest.. Gå til markedskommentarer.. Sosialt ansvarlige investeringer.. Danica Pensjon sikrer at kundenes midler plasseres i sosialt ansvarlige investeringer.. Les om Danicas SRI-politikk.. Beregn fremtidig verdi av din sparing..

  Original link path: /NB-NO/PRIVAT/SPARING-OG-PLASSERING/Pages/sparing-og-plassering.aspx
  Open archive

 • Title: Innskuddspensjon
  Descriptive info: Sparing.. Investeringsvalg.. Fripoliser og pensjonkapitalbevis.. Nyhetsbrev.. Elektronisk kommunikasjon.. Skjema og Forsikringsvilkår.. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd (sparebeløp) til de ansattes alderspensjon.. Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen, som fastsettes i samarbeid mellom Danica Pensjon og arbeidsgiver.. Alle bedrifter har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte.. Minimumskravet er en ordning med 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp).. Forsikringsdekningen innskuddsfritak er også obligatorisk.. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, ved å foreta egne investeringsvalg.. Innskuddsfritak.. Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon.. Ved uførhet på 20 % eller mer, er de ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd frem til pensjonsalder.. Innskuddsfritak utbetales i henhold til fastsatt uføregrad og har en karenstid på 12 måneder.. Dette betyr at den ansatte må ha vært sykemeldt i 12 måneder for at retten til innskuddsfritak skal inntre.. Premien på innskuddsfritak avhenger av kjønn og alder, samt uførerisikoen til bedriften.. Det er mulig å velge at innskuddsfritak under utbetaling skal reguleres med opptil 3 % årlig.. Med regulering  ...   har også betydning for størrelsen på innbetalinger og utbetalinger fra tjenestepensjon og de fleste personforsikringer.. Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget per 1.. mai hvert år.. Det kan forekomme at grunnbeløpet blir justert flere ganger per år.. Per 01.. 05.. 2012 er Folketrygdens grunnbeløp 82.. 122 kr.. Innskuddsplan.. Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen.. Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).. Innskuddsplanens utforming og størrelse kan fastsettes i samarbeid mellom arbeidsgiver og Danica Pensjon, slik at de valgmuligheter man har kan drøftes og innskuddsplanen fastsettes ut fra dette.. Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og fastsettes som prosent av lønn:.. mellom 2 % og 5 % av lønn mellom 1 og 6 G.. maksimalt 8 % av lønn mellom 6 og 12 G.. Prosentsatsen for lønn mellom 6 og 12 G kan maksimalt utgjøre det dobbelte av prosentsatsen som er satt for lønn mellom 1 og 6 G.. Fast beløp og prosent av folketrygdens grunnbeløp (G):.. fast beløp kan maksimalt fastsettes som 22 % av G..

  Original link path: /nb-no/bedrift/Innskuddspensjon/Pages/Innskuddspensjon.aspx
  Open archive

 • Title: Gruppeliv
  Descriptive info: For at du skal ha best mulig valgfrihet tilbyr Danica to ulike varianter av gruppeliv.. Bedriften kan velge forsikringssum ut fra lønn eller ut fra folketrygdens grunnbeløp (G).. Nedtrapping.. Det kan avtales at hovedforsikringssummen nedtrappes med saldo på innskuddspensjon eller som en prosentvis nedtrapping fra 44 til 60 år.. Dette betyr at ansatte som nærmer seg 60 år vil få en lavere utbetaling ved dødsfall.. Barnetillegg.. Det kan avtales at ordningen skal inneholde barnetillegg.. Barnetillegget kan settes til 10 % eller 20 % av hovedforsikringssummen.. Barnetillegget utbetales per barn til den ansattes egne barn, stebarn eller fosterbarn som den ansatte forsørget eller pliktet å  ...   kravene for medlemskap må inkluderes.. Det betyr at man ikke kan velge å ekskludere enkelte grupper.. Man kan derimot danne objektive grupper av ansatte, som kan ha forskjellige forsikringssummer.. Opphørsalderen kan settes mellom 55 og 67 år, men må settes likt for alle i samme gruppe.. Ved dødsfall regulerer Forsikringsavtalelovens §15-1 hvem som har rett til forsikringssummen, dersom ingenting annet er avtalt.. Det er verdt å merke seg at samboer ikke er likestilt med ektefelle i Forsikringsavtalelovens §15-1.. Det kan derimot avtales mellom bedriften og Danica Pensjon at samboer likestilles med ektefelle, og at medlemmet selv kan velge hvem forsikringssummen skal utbetales til.. Order..

  Original link path: /nb-no/bedrift/Pages/Gruppeliv.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 300