www.archive-no-2012.com » NO » D » DIFI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 102 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Hva er los? | Los
  Descriptive info: .. Hopp til hovedinnhold.. Los.. Hjem.. Hva er los?.. Los er ein felles terminologi for offentlege tenester med.. brukarorientert vokabular.. felles og gjenkjenneleg presentasjon på ulike portalar.. standard for utveksling av informasjon.. Strukturen i Los består av.. 400 emneord (kontrollert vokabular).. meir enn 1500 søkeord/hjelpeord (synonym, utgåtte termar osv.. ).. navigasjonsstruktur med 15 hovudtema og 78 undertema.. lenkjer til statlege tenester kopla til eitt eller fleire emneord.. Strukturen  ...   meny for tenester.. Kommunen kan kategorisera eigen tenesteinformasjon med emneord.. Statlege lenkjer kan importerast i portalen.. Los løyser samordningsproblem.. ved at.. brukaren finn fram til offentlege tenester frå ulike forvaltningsnivå uavhengig av kjennskap til sektor- og forvaltningsgrenser.. Meny.. Hva er Los?.. Last ned Los.. Historikk.. Struktur.. Direktoratet for forvaltning og IKT -.. www.. difi.. no.. -.. redaksjonen@difi.. - +47 22 45 10 00 - Org.. nr: 991 825 827..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Last ned Los | Los
  Descriptive info: Eksportfiler for Los v 1.. 1.. Du finn XML-filene her:.. http://los.. norge.. no/eksport-filer/v1.. 1/los-alt.. xml.. 1/los-dekningsomraade.. 1/los-nettressurs.. 1/los-struktur.. XTM-filene følgjer spesifikasjonen for XML Topic Maps 1.. 0.. Du kan lesa meir om den her:.. http://topicmaps.. org/xtm/.. Du finn XTM-filene her:.. xtm..

  Original link path: /last-ned-los
  Open archive

 • Title: Historikk | Los
  Descriptive info: Historikk Vi har nå oppdatert Los med ny struktur v 1.. Leverandørar av Los-støtta portalar har fått tilsendt informasjon om endringar i samband med oppdatering av Los.. Det er ønskjeleg at leverandørane følgjer opp denne oppdateringa mot dei kommunane som brukar Los.. Dokumenter:.. Håndbok for innføring av Los.. pdf.. Los - Teknisk handbok Rapport 2008.. Orientering til leverandørane om endringar i Los 1 1 VF.. Endringar Los 1.. 0 til Los 1.. ods.. Los Temastruktur v 1.. Alfabetisk og tematisk emneordsliste til Los v 1 0..

  Original link path: /historikk
  Open archive

 • Title: Hjem - Los
  Descriptive info: los.. Temaer.. Arbeid.. tema.. arbeid.. Barn og familie.. barn-og-familie.. Bolig og eiendom.. bolig-og-eiendom.. Forbrukerspørsmål.. forbrukerspoersmaal.. Helse.. helse.. Individ og samfunn.. individ-og-samfunn.. Innvandring og integrering.. innvandring-og-integrering.. Kultur, idrett og fritid.. kultur-idrett-og-fritid.. Næring.. naering.. Natur og miljø.. natur-og-miljoe.. Omsorg, trygd og sosiale tjenester.. omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester.. Rettslige spørsmål.. rettslige-spoersmaal.. Skatter og avgifter.. skatter-og-avgifter.. Skole og utdanning.. skole-og-utdanning.. Trafikk, reiser og samferdsel.. trafikk-reiser-og-samferdsel.. Norsk (bokmål).. Norsk (nynorsk).. Samisk.. Engelsk.. Valgt språk:.. Det tok 9 ms å hente 15 objekter fra databasen.. Se alle.. temaer.. , alle.. emner.. eller alle.. nettressurser..

  Original link path: /struktur/
  Open archive

 • Title: Arbeid - Los
  Descriptive info: Temaer.. Arbeidsliv.. arbeidsliv.. Arbeidssøking og rekruttering.. arbeidssoeking-og-rekruttering.. Inntekt.. inntekt.. Permisjonsordninger.. permisjonsordninger.. Det tok 10 ms å hente 4 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/arbeid
  Open archive

 • Title: Barn og familie - Los
  Descriptive info: Barnehage.. barnehage.. Barnevern og familievern.. barnevern-og-familievern.. Barn og foreldre.. barn-og-foreldre.. Samliv.. samliv.. Det tok 11 ms å hente 4 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/barn-og-familie
  Open archive

 • Title: Bolig og eiendom - Los
  Descriptive info: Bygging.. bygging.. Eiendom.. eiendom.. Flytting.. flytting.. Kjøp og salg.. kjoep-og-salg.. Kommunal planlegging.. kommunal-planlegging.. Leie og utleie.. leie-og-utleie.. Tekniske tjenester.. tekniske-tjenester.. Det tok 9 ms å hente 7 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/bolig-og-eiendom
  Open archive

 • Title: Forbrukerspørsmål - Los
  Descriptive info: Privatøkonomi.. privatoekonomi.. Varer og tjenester.. varer-og-tjenester.. Det tok 9 ms å hente 2 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/forbrukerspoersmaal
  Open archive

 • Title: Helse - Los
  Descriptive info: Folkehelse.. folkehelse.. Helsetjenester.. helsetjenester.. Pasientrettigheter.. pasientrettigheter.. Psykisk helse.. psykisk-helse.. Svangerskap og fødsel.. svangerskap-og-foedsel.. Det tok 9 ms å hente 5 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/helse
  Open archive

 • Title: Individ og samfunn - Los
  Descriptive info: Beredskap og sikkerhet.. beredskap-og-sikkerhet.. Dødsfall.. doedsfall.. Flagg og ordener.. flagg-og-ordener.. Innbyggerrettigheter.. innbyggerrettigheter.. Media og kommunikasjon.. media-og-kommunikasjon.. Personopplysninger.. personopplysninger.. Politikk og valg.. politikk-og-valg.. Religion og livssyn.. religion-og-livssyn.. Samfunnsplanlegging.. samfunnsplanlegging.. Språk.. spraak.. Det tok 11 ms å hente 10 objekter fra databasen..

  Original link path: /struktur/tema/individ-og-samfunn
  Open archive

 • Title: Innvandring og integrering - Los
  Descriptive info: Innvandring og innreise.. innvandring-og-innreise.. Integrering.. integrering..

  Original link path: /struktur/tema/innvandring-og-integrering
  Open archive


 • Archived pages: 102