www.archive-no-2012.com » NO » D » DABODO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 367 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Vi satser på Bodø og Nordland - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: .. Hopp til innhold.. Hopp til meny.. Hopp til søk.. Nfk.. no.. Større skrift.. Lytt til tekst.. Jobb i Nfk.. For ansatte.. Kontakt.. Hovedside.. Om DA Bodø.. Søknader.. Tilsagn.. Aktuelt.. Kontakt DA Bodø.. Tilpass ditt søk.. ">.. Vi satser på Bodø og Nordland.. Utsikt mot Bodø fra Nyholmen Skanse.. Terje Rakke/ Nordic Life.. DA Bodø ønsker gjennom sin satsning å forsterke Bodø og Nordlands rolle i utformingen og utviklingen av nordområdene.. For å sikre fortsatt vekst i et samlet nordnorsk næringsliv legges tre overordnede, strategiske målsettinger til grunn for bruk av DA-midler:.. Økt kunnskap og kompetanse.. Økt satsing på kultur, opplevelser og attraksjoner.. Nasjonal og internasjonal posisjonering av Bodø og landsdelen.. DA Bodø har valgt å prioritere fire pilarer som har det til felles at de hver for seg bidrar til å oppfylle flere av de strategiske målsettingene.. Disse pilarene er.. Universitetet i Nordland.. ,.. Bodø Nye Kulturhus.. Utviklingsprogrammet Byen og havna.. og.. tunnel gjennom Tjernfjellet.. DA Bodø vil, innenfor gjeldende økonomiske  ...   konkurransekraft, lønnsomhet og kompetanse, samt bidra til flere arbeidsplasser i regionen.. Det kan søkes om tilskudd til utviklingstiltak innen følgende kategorier:.. FoUoI (forskning og utvikling og innovasjon) prosjekter som inneholder utvikling av produkter, prosesser eller tjenester.. Kunnskapsarbeidsplasser - prosjekter som bidrar til å øke antall kunnskapsarbeidsplasser, eller som øker kunnskapsnivå og kompetanse både i og utenfor bedriftene.. Bedrifter med entrepenørfokus, med fokus på barn og unge, og prosjekter som bidrar til at Bodø blir en av Norges mest nyskapende byer vil kunne få støtte.. Opplæringstiltak/kompetanseheving rettet mot utviklingstiltak.. Ordinære driftspregede tiltak kan ikke støttes.. Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan søke støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter.. Denne støtten gjelder kjøp av ekstern konsulentbistand som tilfører bedriften ny/forbedret kompetanse, deltakelse på messer og utstillinger.. Investeringer prosjekter koblet mot utviklingstiltak prioriteres.. Innovasjon Norge forvalter disse midlene for DA Bodø.. Søknad sendes inn via.. søknader Innovasjon Norge.. Tilbake.. Utskriftsvennlig versjon.. Redaktør:.. Geir Johnsen.. - Webansvarlig:.. Karianne Pedersen.. -.. Nettstedkart.. Webdesign: mpDesign.. Publiseringsløsning: ACOS..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2129&AId=15704
  Open archive

 • Title: Fotokonkurranse: Delta og vinn! - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Annonsering.. Forsikringer.. Kurs og konferanse.. Logo, profil og maler.. Nettbutikk.. Personal.. Profilartikler.. Skjemaer.. Rutiner.. Tjenestereise.. Reiseregning.. Varsling / Beredskap.. Visittkort.. FBIL.. Nordland fylkeskommune.. E-post:.. post@nfk.. Telefon: 75 65 00 00.. Org.. nr.. 964982953.. Kontakt oss.. Trykk her for lese avsnittet.. Fotokonkurranse: Delta og vinn!.. Alle ansatte i Nordland fylkeskommune inviteres med dette til å delta i fotokonkurranse.. Helsefremmende arbeidsplass er hovedfokus, og tre ganger i løpet av dette året vil det komme et nytt tema.. Knips bilde og delta i konkurransen.. Frist for innsending andre runde: 31.. desember 2012.. Tema fra 1.. oktober - 31.. desember er.. Matglede.. Husk:.. God oppløsning.. Bildet skal sendes inn i jpg-format.. Tekst om hvor bildet er tatt og hvem som er på bildet.. Navn på fotograf.. Bilde sendes til.. foto@nfk.. Se innsendte bilder til denne rundens Matglede.. Alle innsendte bilder blir fortløpende vist på fylkeskommunens intranett- og.. internettside, og kan bli brukt på fylkeskommunale publikasjoner, intranett..  ...   kåret fire vinnerbilder per år (ett for hvert kvartal).. Premie for hvert.. vinnerbilde er kr 1500,- til fotograf (må være ansatt i Nordland fylkeskommune) og kr 10.. 000 til a.. rbeidsplassen til vinneren som skal brukes til helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.. Les mer om fotokonkurransen.. Juryen består av:.. Rolf Arne Tønseth.. - Organisasjon -og personal.. Sturla Storvand.. - Hovedvernombud.. Bjørn-Are Melvik.. - Folkehelse.. Rita Bogholm Engen.. - Kommunikasjonstjenesten.. For hvert kvartal blir fotografen til vinnerbildet honorert med kr 1500,- og arbeidsplassen til vinneren vil motta kr 10.. 000 som skal brukes til helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.. Fotografen må være ansatt i Nordland fylkeskommune.. Arbeidsplassen skal rapportere bruken av midlene, og.. det skal leveres tekst og bilder til en sak på intranett.. om hva midlene er brukt til.. Artikkel (2).. Vinner av fotokonkurransen - arbeidsglede.. Vinnerbildet er kåret.. Arbeider du i Nfk og mangler.. tilgang til intranett?.. Send e-post til.. intranett@nfk.. Fysikkelever på Danmarkstur..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2991&AId=20061
  Open archive

 • Title: Om DA Bodø - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Pilarer.. Handlingsplan.. Organisering.. Vedtekter.. Om DA Bodø.. Ernst Furuhatt / Salten Museum.. DA Bodø (DA Utviklingsprogram Bodø) er en ordning der Nordland fylkeskommune fram til og med 2013 får overført omlag 150 millioner kroner per år for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.. Kompensasjonen gis fra Kommunal- og regionaldepartementet fordi næringslivet i Bodø har høyere arbeidsgiveravgift enn næringslivet i de øvrige kommunene i Nordland.. DA Bodø skal bidra til:.. Å videreutvikle Bodø som en markert og velfungerende fylkeshovedstad slik at det gir positive ringvirkninger for resten av Nordland.. Verdi- og nyskaping i næringsliv og samfunn.. Å skape gode rammebetingelser og gjøre Bodø og Nordland attraktivt som bo- og etableringssted, særlig for unge mennesker.. Å utvikle flere kompetansearbeidsplasser til nytte  ...   millioner kroner per år i 2010 og 2011.. Innovasjon Norge behandler som hovedregel alle bedrifts- og bransjerettede søknader.. Infrastruktur og byutviklingstiltak:.. DA Bodø behandler søknader fra offentlige aktører, institusjoner/ virksomheter og samarbeid mellom næringsliv og offentlige virksomheter.. Også søknader fra næringslivet behandles dersom prosjektet ikke berøres av EØS-regelverket.. I 2010 og 2011 er den økonomiske rammen på 55 millioner kroner per år.. Pilarer:.. DA Bodø har valgt å sette av midler hvert år i programperioden til fire pilarer som skal bidra til å oppfylle DA Bodøs strategiske målsetninger.. Disse pilarene er Universitetet i Nordland, Bodø Nye Kulturhus, Utviklingsprogrammet "Byen og havna" og tunnel gjennom Tjernfjellet.. Årlig økonomisk ramme for pilarene i 2010 og 2011 er på til sammen 63,6 millioner kroner..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2128&AId=12031
  Open archive

 • Title: Søknader DA Bodø - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Krav.. Søke tilskudd.. Rapporteringsskjema.. Søknader DA Bodø.. Har du en god prosjektidé som kan bidra til utvikling av Bodø og omegn?.. Les under "Om DA Bodø" i menyen til venstre om du kan søke tilskudd.. Kravene til søknaden finner du også i venstremenyen.. Det gis ikke støtte til drift eller faste stillinger, og prosjektet må ikke være igangsatt.. Hvem har ansvar for hva?.. Forvaltningen av DA-midlene gjøres av:.. DA Bodø.. for de prosjektene som gjelder infrastruktur og byutvikling.. Innovasjon Norge.. for de bedriftsrettede prosjektene..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2130&AId=13076
  Open archive

 • Title: Tilsagn DA Bodø 2012 - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. Nærings- og utviklingssjef.. Jørn Sørvig.. Fylkeshuset.. 8048.. Bodø.. E-post :.. Telefon.. :.. 75 65 03 58.. Tilsagn DA Bodø 2012.. Søker.. Prosjektnavn.. Sum tilsagn.. Bodø Næringsforum.. Styrekurs for unge voksne.. 97 500.. Bodø Jazz Open.. Bodø Jazz Open 2012.. 300 000.. Statens vegvesen Region Nord.. Reguleringsplanlegging Rv..  ...   100.. Tilsagn Innovasjon Norge 2012 (DA-midler).. Virkemiddel.. Jobb Norge AS.. Bedriftsutviklingstilskudd.. 60 000.. PowerOffice AS.. S T Interiør AS.. 400 000.. Kjerringøy Markedsråd BA.. 99 000.. KNA Bodø.. Stella Polaris AS.. 750 000.. Galleri Bodø gaard AS.. 166 000.. Bodø Golfsenter AS.. 905 500.. Publisert av Rannveig K.. Essarti.. Sist endret 23.. 04.. 2012..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2133&AId=19874
  Open archive

 • Title: Aktuelt DA Bodø - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Fristilling av DA-midlene.. (04.. 07.. 2012).. - Fristillingen av DA-midlene gir ringvirkninger, sier næringsråd Arve Knutsen (KrF).. Les mer.. Endret strategi for DA Bodø.. (27.. 02.. Fylkestinget i Nordland vedtok på sitt møte den 20.. februar å stoppe all saksbehandling av DA-midlene inntil at Stortinget i juni 2012 har besluttet  ...   nye kampfly.. Dette betyr at DA Bodø inntil videre ikke tar i mot søknader om støtte fra DA-midlene.. Nytt søknads- og rapporteringssystem tatt i bruk.. 01.. Nå er det enkelt å holde oversikt over søknadene dine, status på saksbehandling, rapportering og utbetaling.. Første.. Forrige.. |.. Neste.. Siste.. Vis alle.. RSS-feed..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=3643&AId=1026
  Open archive

 • Title: Kontakt DA Bodø - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Kontakt DA Bodø.. Adresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø.. dabodo@nfk.. www.. dabodo.. Kontaktpersoner for DA-ordningen generelt:.. Andreas Flåm.. seniorrådgiver: Tlf.. 75 65 03 40/.. 993 17 102.. Innovasjon Norge.. Besøksadresse: Torvgata 2, 2.. etasje.. Postadresse: Postboks 488, 8001 Bodø.. innovasjonnorge.. no/dabodo.. Kontaktperson for bedriftsutviklingsprosjekter.. Bjørn Kymre.. , spesialrådgiver: Tlf 75 54 20 44 / 900 98 296..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2454&AId=12025
  Open archive

 • Title: Kunnskap og kompetanse - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Kunnskap og kompetanse.. Kunnskap og kompetanse er selve navet i regjeringens nordområdesatsing.. Statistikk viser at arbeidsmarkedet i nord har liten tiltrekning på arbeidstakere mellom 20 og 40 år.. Underskuddet på kompetanse innenfor teknologi, økonomi, samfunnsfag helse/medisin ventes å øke i årene som kommer.. Hele landsdelen trenger mer arbeidskraft enn det som er tilgjengelig, og kampen om kompetansen tiltar stadig.. Høgskolen i Bodø - inngang.. Lillian Jonassen / Høgskolen i Bodø.. DA Bodø ønsker å bidra til å  ...   næringslivet.. DA Bodø vil prioritere:.. FoU-prosjekter mellom institusjon og næringsklynger/aktører.. Samarbeidsprosjekter som kan bidra til å fremme synergi mellom de tre utdanningsinstitusjonene i Nordland, samt prosjekter som kan bidra til å redusere frafallet i videregående skole.. Infrastruktur innen marin økologi og miljøovervåkning i tilknytning til olje- og gassvirksomhet utenfor landsdelen.. Utviklingsprosjekter med entreprenør-, nyskapings-, og real og samfunnsfagsfokus, herunder etablering av infrastruktur.. Gå til.. https://regionalforvaltning.. for å søke om tilskudd.. Artikkel (1).. Vi satser på Bodø og Nordland..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2129&AId=15705
  Open archive

 • Title: Kultur, opplevelser og attraksjon - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Kultur, opplevelser og attraksjon.. Publikum på Parkenfestival.. Helge Grønmo.. Kunst, kultur, fritidstilbud og opplevelser er sentralt for menneskers livskvalitet og levekår.. I tillegg til attraktive arbeidsplasser, er slike tilbud avgjørende for å beholde særlig unge, kompetente mennesker i landsdelen, samtidig som det stimulerer nye grupper til å flytte nordover.. DA Bodø kan støtte prosjekter som tilrettelegger for næringsutvikling og verdiskaping innenfor kunst, kultur og idrett – og som gir  ...   samt utvikle eksisterende og nye opplevelses- og servicetilbud.. Infrastruktur og nye arenaer for kultur og opplevelsesnæringer.. Kompetanse- og nettverksbygging i og mellom bedrifter og bransjer.. Samarbeidstiltak mellom kompetanse- og forskningsinstitusjoner og næringslivet.. Tiltak som bedrer rammebetingelsene og tilrettelegger for nye etableringer Nye nasjonale og internasjonale arrangement som profilerer Bodø, regionen og landsdelen.. Tydeliggjøre reisemålet Bodø og regionen rundt som et attraktivt reisemål.. Utvikling av helhetlige opplevelser i Bodø og regionalt..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2129&AId=15706
  Open archive

 • Title: Nasjonal og internasjonal posisjonering - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Nasjonal og internasjonal posisjonering.. DA Bodø vil bidra til å styrke Bodø og Nordlands posisjon nasjonalt og internasjonalt.. En sterk og synlig fylkeshovedstad, som samtidig fungerer som møtested, arena, kompetanselevrandør og service- og kommunikasjonssenter er en forutsetning for at resten av fylket og til dels landsdelen skal lykkes med en nasjonal og internasjonal posisjonering.. Frihetskjemperen.. Roger Johansen / NordNorsk Reiseliv.. DA Bodø kan støtte prosjekt som bidrar til å posisjonere Bodø og Nordland nasjonalt og internasjonalt, som kan komme næringsliv og samfunnsliv direkte eller indirekte til nytte.. Fellesprosjekter med internasjonalt perspektiv,  ...   som flybyen i Norge.. Nordområdesatsing med utvikling av spesifikke funksjoner, kompetanseområder og arrangementer i Bodø.. Petroleumssektoren, for å utvikle funksjoner som sikrer en større verdiskaping og regionale ringvirkninger av petroleumsnæringen.. Transport og logistikk med bedre transportløsninger til, fra og gjennom Bodø.. Omdømmebygging.. Forsvar, for å sikre viktige nasjonale forsvarsfunksjoner i et nordområdeperspektiv.. Sentrumsutvikling med tanke på å utvikle fylkeshovedstaden til et bedre reisemål og møteplass for fylkets befolkning, og til en mer velfungerende portal for turister til resten av fylket.. Nasjonale og internasjonale arrangementer som setter Bodø og fylket på kartet..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=2129&AId=15713
  Open archive

 • Title: Universitetet i Nordland - Nordland fylkeskommune
  Descriptive info: Universitetet i Nordland.. Student Høgskolen i Bodø.. Pilar kunnskap og kompetanse.. DA Bodø vil gjennom satsningen på pilaren Universitetet i Nordland bidra til å øke tiltrekningskraften på studenter og faglig personell til landsdelens utdanningsinstitusjoner.. Målsettingen er å etablere et tilbud som kan rekruttere både nasjonalt og internasjonalt.. Dette har vært Høgskolen i Bodø sin strategi gjennom  ...   at arbeidet har vært både viktig og riktig.. Med endret status vil universitetet også kunne respondere raskere på utdanningsområder hvor en har tilstrekkelig kompetanse, enten alene eller sammen med andre institusjoner, så vel nasjonalt som internasjonalt.. Avsetning til Universitetet i Nordland 2010-2011: 14,4 mill (7,2 mill pr.. år).. Avsetning til Universitetet i Nordland 2007-2013: 50 mill..

  Original link path: /artikkel.aspx?MId1=3616&AId=15646
  Open archive


 • Archived pages: 367