www.archive-no-2012.com » NO » D » DCARK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 293 . Archive date: 2012-11.

 • Title: DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: Noen kunder.. ønsker faglige innspill og ideer, andre ønsker arkitekttjenester fra utredning til.. komplette prosjekter fra A - Å.. Les mer.. Vivaldi - Moderne boligkonsept designet for Norske Hus.. Se konseptet på Norske hus sin hjemmeside.. Bodøsjøen Borettslag 10 boligblokker med 200 leiligheter, ferdigstillet 1975, tålte ikke å stå ute.. Stella Polaris.. Stella Polaris sitt servicebygg er nesten ferdig på kaiområdet i Bodø.. Bygget skal blant annet brukes som omkledningrom for Stella Polaris sine kunder.. Stilkopiering?.. Nordbohus i Bodø, presenterer sitt prosjekt Skeidalen Elvepark i mars 2006.. Påfallende  ...   med sine 266 leiligheter ble ferdigstillet sommeren 2008.. 1.. 2.. neste.. siste.. Søk.. Tilfeldig bilde.. Siste prosjekter.. Byggdesign og ENØK.. Narvik Panorama_Byggdesign 2010.. Byggdesign 2010_Optimalisering av næringseiendom.. Villa Kvelheim, Fauske.. Moseveien 4, Bodø.. Anton Gisle Johnsonsvei 1B.. Villa furutoppen.. Snekkerveien 3, Bodø.. Narvik Panorama.. Støver Boligpark Byggdesign 1999.. Prosjektfakta.. Tiltaksklasse III:.. 97.. Tiltaksklasse II:.. 83.. Tiltaksklasse I:.. 92.. Totalt antall:.. 272.. Bygg:.. 490 931 m².. Planarbeider:.. 370 332 m².. Hjem.. Verktøy.. Tjenester.. Ansatte.. Bilder.. Prosjekter.. DesignCompagniet Arkitekter AS | Postboks 867, 8001 Bodø | Breidablikkveien 15 | 75549550..

  Original link path: /d5/
  Open archive

 • Title: Noen kunder | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: Her er du.. Vi har i mange år hatt sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering, bygningsfysisk prosjektering og ansvarlig søker.. Ordet Arkitekt , betyr rett oversatt: Øverste byggmester.. Faglig leder, Arkitekt/M.. Sc.. design Vidar Fagerheim født 1960, var tidlig interessert i arkitektur og design.. Hans faglige tilnærming startet i deltidsjobb på siden av ungdomsskolen, i større entreprenørfirma sommeren 1975.. Etter examen artium 1980 var man kjent med en del åpenbare utfordringer arkitektfaget byr på.. Faglige kommunikasjonsproblemer, mellom arkitekter, ingeniører og utførende håndtverkere, sådde tvil om riktig utdanningsvei.. Tilbud om fast stilling som tømrer sommeren 1980 under læremester Jarle Fagerheim, med mesterbrev fra 1947 gjorde valget enkelt.. Høyere utdanning ble utsatt til 1985.. Tømrerlæren gikk ut på å bygge arkitekttegnede boliger og næringsbygg under en særdeles kunnskapsrik og erfaren byggmester som aldri så problemer, bare utfordringer.. Med Svenneprøve i tømrerfaget og totalt 11 år utdanning etter artium 1980, er det lagt et solid grunnlag for faglig utvikling.. Erfaring fra mer enn 300 egne arkitektoppdrag og tett samarbeid med mange dyktige og inspirerende arkitekter i mer enn 20 år.. Det er flott å konstatere at dette faget aldri blir kjedelig.. Arkitekt, eller Øverste mester er en profesjon hvor man aldri blir ferdig utlært.. De fleste  ...   faglige rammer og økonomiske rammer.. Arkitekt for ombyggingsprosjekter kan ofte være krevende mhp.. stedlig beskaffenhet, byggskader, utfordringer omkring bærekonstruksjoner og ikke minst hvis vi har drømmekundene , engasjerte og designbeviste oppdragsgivere som ønsker spesielle rom og formspråklige utrykk, som igjen betinger avanserte statiske utfordringer.. Med erfaringer fra mer enn 300 oppdrag siden sitt første oppførte prosjekt i 1982, har faglig leder konkludert med at byggebransjen er full av selvoppnevnte eksperter.. Dess dårligere håndtverkerene er faglig utrustet, dess mer problemer ser de, løsningsevnen mangler og av fattig evne er de ofte så håpløst påståelig at et samarbeid blir et slit.. Med dårlige håndtverkere får byggherrer problem og arkitekten må være på byggeplassen oftere enn ønskelig for å unngå at gode prosjekter ødelegges av ukvalifserte anbydere.. Det er slik at et hvert vellykket prosjekt, krever kvalifiserte håndtverkere.. Vi er derfor aktivt med under utvelgelse av utførende entreprenør eller byggmester.. Dårlige utførende avslører seg selv tidlig.. Vi ønsker å bidra til en forsvarlig og hyggelig prosjekteringsfase.. Vår erfaring er at prosessen med å vurdere entreprenører etter tilbuds/anbudsrunden legger det viktigste grunnlaget for prosjektets endelige kvalitet.. Det å stille krav til utførende er en vinne - vinne situasjon for alle parter.. Fundamentale prinsipper for arkitektur:.. SKJØNNHET * FORMÅLSTJENLIG * VARIGHET..

  Original link path: /d5/node/289
  Open archive

 • Title: Vivaldi - Moderne boligkonsept designet for Norske Hus | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: By.. vidar.. - Posted on.. 10 januar 2011.. Vivaldi`s karakteriske.. kubeform og design har rene rette linjer.. Pipen i stål er plassert.. sentralt med gjennomgående peis mellom stue og kjøkken.. Rektangulære.. vinduer tilbaketrukket i fasade, plassert ut mot hjørnene av rommene,.. gjør denne boligen til noe spesielt i tid og rom.. Stor usjenert.. takterrasse forsterker arkitekturen..

  Original link path: /d5/node/303
  Open archive

 • Title: Bodøsjøen Borettslag 10 boligblokker med 200 leiligheter, ferdigstillet 1975, "tålte ikke å stå ute". | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: 16 november 2009.. Fra forfall til total ombygging.. Byggeår 1973 - 1975.. Bygningene tålte ikke å stå ute.. Vedlikeholdskostnadene løp løpsk.. Et nytt styre med Arkitekt Vidar Fagerheim som styreformann, overtok styringen våren 1991.. Jappetidens etterdønninger medførte høy ledighet i byggebransjen og mange arkitekter ble arbeidsledige.. Vidar Fagerheim ble sagt opp fra sin stilling hos Boarch Arkitekter AS i mai 1991.. Ideen bak konseptet for konvertering av miljø og ombygging av blokkene kom ca.. 2 uker senere under ferieopphold i Alcudia på Mallorca.. Konseptet ble videre utviklet hjemme i Ankerveien 8, 4 etasje.. Skisser og konseptuelle betraktninger ble presentert for resten av styret, som entusiastisk støttet prosessen ag var aktivt med på å kvalitetssikre og utvikle finansieringsløsninger for prosjektet.. Det var en hektisk tid frem til prosjektet kunne presenteres for ekstraordinær Generalforsamling 04.. 11.. 1991.. 104 av 108 stemmer gikk inn for videre prosjektering av ombyggingsplanene ihht.. styrets anbefaling.. Vidar sin stilling tilbake hos Boarch og kunne gå i gang med full prosjektering av ombyggingsplanene allerede høsten 1991.. Våren 1992 var prosjektet godkjent og arbeidene med total ombygging foregikk i perioden 1992-1994.. Resultatet ble nominert til byggeskikksprisen 1994.. Etter vedtak om videre prosjektering måtte Vidar Fagerheim tre ut av styret grunnet habilitet.. Formspråk og materialvalg var resultat av et møysommelig og gjennomarbeidet konsept.. Designet ble ikke helt forstått av innleid rådgivende for byggeteknikk, ingeniør Allan Bell.. Designet med balkonger på kun  ...   det ment å hensynta stedlig form i bakkenivå og avrette.. samt hellelegge terrasser skjermet av hekkbeplanting.. Beboerne i bakkeplan kunne nyttiggjort seg store deler av plenene.. Arkitekturen var.. ment representert med puss, stål og betong.. Men så var det utformingen av utenomhusanlegget og uteplasser i første etasje som ble isolert til et selvstendig oppdrag.. Dette skjer dessverre av og til.. noen har en annen forutsetning og/eller innlevelse i prosjektet.. Utenomhusanlegget ble utviklet som et selvstendig oppdrag og ledet av Boarchs ansvarlige arkitekt Dag Øvre Neiden.. I sluttfasen av byggetiden ble det foretatt en del forbedringer , som jeg i det lengste argumenterte i mot, men som prosjektansatt er mandatet begrenset, dessverre.. Fra prosjektet ble vedtatt i GF til ferdisgtillelse ble prosjektlederen byttet ut hele 4 ganger.. Som arkitekt for bygningenes nye form og utrykk, er det mange sosiologiske observasjoner , jeg sitter igjen med.. Følgelig er det kjedelig å måtte forklare grisebingene i bakkeplanet.. Det er derfor viktig for meg å presisere at disse trebalkongene med rekkverk i tre, er utviklet på selvstendig initiativ av siv.. ark.. mnal Dag Ø.. Neiden i tett dialog med Einar Rognli i BBBL.. Grisebingelooken har gjennom årene blitt kommentert av flere kolleger og andre arkitekturinterresserte.. Slik skulle det aldeles ikke være i bakkeplan.. Viktig presisering.. Mvh.. Vidar Fagerheim Arkitekt/M.. design.. Presentasjon av prosjektet fra A - Å:.. http://www.. dcark.. no/d5/index.. php?q=gallery g2_itemId=1257.. Se faktaopplysninger her..

  Original link path: /d5/node/292
  Open archive

 • Title: Stella Polaris | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: admin.. 03 desember 2008.. Flere bilder av prosjektet kan du se i albumet..

  Original link path: /d5/node/276
  Open archive

 • Title: Stilkopiering? | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: 29 april 2008.. I tiden sommeren 2004 til sommeren 2005 hadde vi ansvaret for regulering og utvikling av boliger for en vakkert beliggende sydvendt eiendom i Skeidalen, Bodø.. I sør grenser eiendommen til Bodøelva.. Sol, lys og topografi var viktige inngangsparametere i vårt design.. Vi utviklet en bygningskropp som gjorde det mulig å nyte ettermiddags og kveldssol fra en balkong i 3 etasje.. I dette prosjektet beregnet vi oss lavt honorar, men hadde strenge føringer mhp.. opphavsrett til design og åndsverk i vår kontrakt med Boligutvikling Nord AS.. Bygningenes formspråk høstet positive tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere og fra fagmiljø.. Vår oppdragsgiver Boligutvikling Nord AS, solgte eiendommen videre, etter at bebyggelsesplanen var vedtatt i oktober 2005.. Vi orienterte umiddelbart de nye eierne om hvilke kontrakter som ligger i bunnen for designet vårt og inviterte til videre samarbeid med de nye eierne av nytt prosjekt, Skeidalen Elvepark.. Ingen  ...   tid og krefter å utvikle gode design.. Noen design er så gode at de blir kopiert.. Grensegangen for stilkopiering er noe diffus og mange vet å benytte seg av andres ideer.. Uetisk og frekt, men desverre skjer dette mange steder.. I dette tilfellet er det oppsiktsvekkende at Nordbohus påberoper seg opphavsrett til designet.. Bygningene deres er påfallende like i formspråk og profil.. De er planlagt på samme eiendom, slik at dette reiser spørsmål om etikk.. Vi ser av Nordbohus advokaters korrespondanse at dette vil kreve tid og ressurser i rettsystemet.. I slike saker har vi null-toleranse.. Rett skal være rett, men som en klok mann en gang sa - det er en grunn til at øynene er forran på hodet - vi skal se fremover.. Man behøver neppe være geni for å skjønne at et prosjekt på nivå som dette koster mye å utvikle:.. php?q=gallery g2_itemId=1363..

  Original link path: /d5/node/9
  Open archive

 • Title: Hoff Terrasse | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: Nye balkonger er utviklet for å imøtekomme tidsriktige sikkerhets og funksjonskrav.. Bygningenes vitalitet og arkitektoniske egenverdi søktes beholdt.. Sammen med Norut Teknologi AS har vi utviklet balkonger med kun 1 bæresøyle.. Søylens skygge faller utenfor balkongen.. Resultatet har fått positiv omtale og løsningskonseptet er nå tatt inn i Byggforskserien.. Fagblad 726.. 605 Balkonger_Utbedring, utvidelse og.. utskifting.. Det er alltid hyggelig å kunne bidra til nye og formålstjenlige.. løsninger.. Arkitektoniske betraktninger:.. Materialvalg og kvalitet skal bidra til et varig kvalitativt estetisk utrykk..  ...   vandring med varierende skygge- situasjoner kan gi ”knitrelyder” i lette metaller pga.. temperatur-endring, mens nedbør kan høres som ”trommevirvler”.. Leilighetene i Hoff Terrasse har soverom vendt ut mot balkongsiden.. Dette betinger spesielt fokus på material-egenskaper.. Designet er utviklet for optimal utnyttelse av soltimer og lys.. Konseptet ble utviklet i 1991 for Bodøsjøen Borettslag i Bodø.. Resultatet ble positivt mottatt og senere nominert til byggeskikksprisen i 1994.. Statisk bæresystem med enkel søyleplassering begrenser skyggeinnfall.. Formen begrenser ”lystrakten”, som følge av.. økt dybde..

  Original link path: /d5/node/19
  Open archive

 • Title: DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: Støver Boligpark.. Sommeren 1998, ble vi forespurt om vi kunne bistå med å regulere et 270 mål stort område på Støver, ca.. 10 km.. utenfor Bodø sentrum.. Villa Karolin er ferdigstillet.. første.. forrige..

  Original link path: /d5/node?page=1
  Open archive

 • Title: Lysbilde4 | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Descriptive info: /.. Boliger.. Lindealleèn 18, Kjelsås, Oslo.. / Lysbilde4.. Lysbilde4.. previous.. 4 of 12.. next.. Download photo (1040x720)..

  Original link path: /d5/index.php?q=gallery&g2_itemId=1528&g2_GALLERYSID=a49758ef179434b2a62520a61f09b8cb
  Open archive

 • Title: Byggdesign og ENØK | DesignCompagniet Arkitekter AS
  Original link path: /d5/node/302
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 293