www.archive-no-2012.com » NO » D » DE-FACTO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 218 . Archive date: 2012-11.

 • Title: De Facto
  Descriptive info: .. Om De Facto.. Nyheter.. Publikasjoner.. Medarbeidere.. Kursoversikt.. Mediekurs.. Kontakt oss.. Dag Seierstad.. Spekter angriper De Facto og Lederne.. Spekter-topp Lars Haukaas går i et innlegg i DN hardt ut mot De Facto og Lederne som svarer.. Les mer.. Mediekurs i januar.. 7.. og 8.. januar 2013 arrangerer De Facto mediekurs for tillitsvalgte.. Bruk  ...   Aftenblad og Aftenposten har et større oppslag om Ledelsesbarometret.. De Facto.. - kunnskapssenter for fagorganiserte samarbeider med fagbevegelsen om å utvikle kritiske analyser, alternative strategier og spennende skolering av tillitsvalgte og medlemmer.. Gjennom mer enn 20 års virke har vi befestet vår posisjon som en solid medspiller for aktive og offensive fagforeninger.. Utviklet av Renommé..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: De Facto
  Original link path: /default.asp?meny=9
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: De Facto
  Descriptive info: Ansatte i De Facto.. Styret i De Facto.. Presentasjon av De Facto.. De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte er en uavhengig stiftelse som driver med kunnskapsarbeid for alle deler av norsk fagbevegelse.. Vi utfører.. utrednings- og forskningsoppdrag.. , bistår organisasjoner og tillitsvalgte med dokumentasjon, analyser og utviklingsarbeid, og driver en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet mot hele spekteret av fagforeningsmiljøer.. De Facto ønsker å bidra til en sterk og kunnskapsrik fagbevegelse.. I arbeidet for det gode fellesskap og solidariske løsninger samarbeider vi med fagbevegelsen om å utvikle kritiske analyser, alternative strategier og spennende skolering av tillitsvalgte og medlemmer.. Utfordringer og omstillinger.. Hvordan skal arbeidstakerne og deres fagforeninger møte alle de utfordringer og omstillinger som stadig dukker opp? Hva skjer? Hvem er pådriverne? Hva blir konsekvensene? Hva er alternativene? Hvilke muligheter har fagbevegelsen? Hvem er allierte?.. Dette er som regel utgangspunkt for de mange utrednings- og forskningsoppdrag De Facto får.. Noen ganger er prosjektene forholdsvis store og basert på anerkjente forskningsmetoder.. Andre ganger bruker vi noen dager til å systematisere et bestemt materiale og presentere det i en kortfattet og forståelig form.. Fra tid til annen produserer vi  ...   og lignende i fagbevegelsen.. Noen ganger inviteres vi til temaer som inngår i fagforeningenes egne kurs eller konferanser, andre ganger utvikler vi helt nye kurs i samarbeid med aktuelle oppdragsgivere, og i tillegg inviterer vi regelmessig til våre egne De Facto-kurs innenfor flere aktuelle temaer.. Se.. kursoversikten.. for mer informasjon om hva som er aktuelt akkurat nå.. Ta kontakt dersom dere trenger foredragsholdere eller ønsker at vi skal utvikle et godt kursopplegg for deres organisasjon.. Rett til ekstern kompetanse.. Fagforeninger og tillitsvalgte inviteres ofte med i, eller må i det minste forholde seg til, store omstillinger for bedriften, virksomheten, bransjen eller samfunnet.. Hovedavtalene gir organisasjonene rett til å hente inn ekstern kompetanse når det planlegges store endringer for arbeidstakerne, og i mange sammenhenger fungerer De Factos medarbeidere som veiledere og konsulenter for tillitvalgte.. Med vår erfaring og kompetanse bidrar vi til at fagforeningene kan møte omstillingene mer offensivt og at de blir bedre i stand til å forsvare medlemmenes interesser.. Omfanget og vår rolle avklares selvsagt i nær dialog med oppdragsgiver.. Det gjelder også når vi bistår i forbindelse med organisasjons- og strategiutvikling i fagforeninger og organisasjoner..

  Original link path: /om_De_Facto.asp?meny=1
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: Bruk anledningen til å lære mediestrategi og medieopptreden.. Målstyring i Norsk Ledelsesbarometer.. (18.. 10.. 12) Dagens Næringsliv hadde onsdag 17.. 10 et to siders oppslag der de presenterer Norsk Ledelsesbarometer 2012.. Ny bok fra Bjerke.. (15.. 12) De Factos Paul Bjerke skriver om kvalitet i ny bok om journalistikk.. Mye styring, lite ledelse.. (05.. 09.. 12) Ny artikkel av Stein Stugu og Bitten Nordrik publisert i Manifest Tidsskrift.. Likelønn for barnehageledere.. (04.. 06.. 12) Basert på Norsk Ledelsesbarometer konstateres det at barnehageledere har oppnådd likelønn:.. Stein Stugu om autoritær ledelse.. (01.. 12) Stein Stugu skriver i Dagbladet om likheten mellom "Hard HR" og AKPs kadervurderinger.. Stugu om Orkla.. (14.. 05.. 12) Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla, nå rådgiver i De Facto, har skrevet et innlegg i Dagbladet om Orklas problemer.. Bitten Nordrik i Tekna.. (10.. 12) De Factos Bitten er intervjuet om amerikanske ledelsesmodeller.. Karakterer i norsk arbeidsliv.. (09.. 12) Du bør kanskje venne deg til tanken på å få karakterer på jobben.. Ifølge kunnskapssenteret De Facto er det en stigende trend i norske bedrifter, skriver VG Nett.. Nytt om Norsk Ledelsesbarometer.. (08.. 12) De Facto utfører underlagsarbeidet for Norsk Ledelsesbarometer.. Lederne har sendt ut pressemelding basert på at undersøkelsen viser økende geografiske lønnsforskjeller.. Notat om offentlig uførepensjon.. (29.. 3.. 12) De Factos Stein Stugu har skrevet et notat om ny offentlig uførepensjon.. Fra ombruk til engangsemballasje.. 02.. 12) De Facto har skrevet en rapport for NNN som belyser konsekvensene av en eventuell overgang fra ombruksemballasje til engangsemballasje i norsk drikkevareindustri.. Seierstads EØS-utredning.. 12) Dag Seierstad har skrevet en grundig kritisk analyse av EØS.. Utredningen foreligger nå som De Facto-rapport.. Stugu om LOs EØS-krav.. (27.. 1.. 12) I 1990 stilte LO 15 «fundamentale krav» til EØS-avtalen, som det da ble forhandlet om.. Fri Fagbevegelse har bedt to EU-eksperter Fafos Anne-Mette Ødegård og De Factos Stein Stugu vurdere i hvilken grad kravene er innfridd, 21 år etterpå.. Seierstad på De Factos web-side.. 01.. 12) Dag Seierstads ukentlige artikler om EU blir fra nå også publisert på De Factos hjemmeside.. Ikt-rapport for Negotia.. (19.. 11.. 11) De Facto har laget en omfattende rapport om ikt-ansatte for Negotia.. Stein Stugu i NRKs.. (21.. 11) De Factos Stein Stugu var torsdag 20.. 10 en del av panelet i NRKs debattprogram.. Ny rapport om vikarbyråbruk.. (12.. 11) De største vikarbyråene har nå flere ansatte bygningsarbeidere enn de store entreprenørene.. Rapport om sosial dumping.. 9.. 11) De Factos rapport om mer effektiv kamp mot sosial dumping kan nå bestilles hos oss.. Ledere hører ikke.. (8.. 11) 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer de ansatte i viktige beslutninger.. Fortsatt kamp mot sosial dumping.. (5.. 11) Problemene med sosial dumping øker og brer seg nå til stadig nye deler av arbeidslivet.. Til tross for at det er offisiell politikk at norsk tariff skal gjelde i norsk arbeidsliv, går utviklingen gal vei.. Stugu om offentlig pensjon.. 8.. 11) Stein Stugu har skrevet en rekke notater om pensjon for Forsvar offentlig pensjon.. HR i NRK.. 11) De Factos undersøkelser for fagforeningen Lederne fikk bred omtale i NRK sist uke.. Hefte om sosial dumping.. (1.. 7.. 11) I august utgir De Facto et hefte om kampen mot sosial dumping.. HR-ledelse truer norske verdier.. 6.. 11) Det er en av konklusjonene i Norsk Ledelsesbarometer 2011 som De Facto har utarbeidet for Lederne.. Stugu hos Unio.. (25.. 11) Norge har høy sysselsetting og høye lønninger.. Men det tåles når økonomien er så stabil.. Norske industribedrifter går godt igjen.. Tellef Hansen om forbundsfusjoner.. 03.. 11) De Factos Tellef Hansen har skrevet masteroppgave om organisasjonsendringer i fagbevegelsen.. Nordrik i Morgenbladet.. 11) Bitten Nordrik er intervjuet i Morgenbladet om psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger.. Hører ikke på tillitsvalgte.. (03.. 11) Syv av ti tillitsvalgte føler ikke at ledelsen er interessert i å høre på hva de har å si.. 11) Stein Stugu har skrevet et debattinnlegg i Aftenposten om konsekvensene av Orklas strategier under Stein Erik Hagens ledelse.. Forsvar offentig pensjon.. 11) Stein Stugu har skrevet et notat om offentlig sektors pensjonsordning.. HR-ledelse i norsk arbeidsliv.. 11) Hvordan påvirker HR-ledelsen vårt arbeidsliv og de ledelsesmodellene det er styrt etter, og hva får det å si for din arbeidshverdag?.. NHO-fella.. De Facto har laget et notat til For Velferdsstaten i samband med NHOs årskonferanse.. Nordrik i Aftenposten.. Bitten Nordriks forskning og bok om arbeidsmiljøundersøkelser er bredt omtalt i Aftenposten.. Samarbeid med Universitetet i Oslo.. De Facto har inngått samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo om et kurs i organisasjonspsykologi for tillitsvalgte.. Ny bok fra De Factos Bitten Nordrik.. "Psykososial arbeidsmiljøkartlegging - en trojansk hest" er tittelen på Nordriks nye bok.. De Facto om vikarbyrå-høring.. Stein Stugu og Roar Eilertsen har nå skrevet en kommentar til høringsnotatet om Vikarbyrådirektivet.. Ny  ...   i offentlig sektor vil handle om pensjon.. De ansatte har mye å miste.. Er garantier nok?.. De Facto har analysert regjeringas proposisjon om EUs tjenestedirektiv.. Eilertsen kritiserer regjeringen.. Jeg synes regjeringen er talentløs i forhold til å bruke situasjonen til å markere en offensiv kurs i forhold til hvor de vil.. De kommer hele tiden for seint.. Stugu advarer om pensjon.. Offentlig ansatte kan tape svært mye hvis de aksepterer privat sektors AFP-løsning, sier De Factos Stein Stugu.. De Facto om tjenestedirektivet.. De Factos utredninger om EUS tjenestedirektiv har fått ny oppmerksomhet etter at regjeringa sprakk på spørsmålet.. Ledere sliter seg ut.. På oppdrag fra organisasjonen Lederne har De Facto gjennomført en undersøkelse blant 1333 ledere i ulike bransjer.. Svarene viser at de fleste av disse lederne jobber under stadig tøffere krav.. Krever mer av arbeidsgivere.. Bitten Nordriks rapport om unge uføre brukes som argumentasjon i FO-bladet.. Når de svakeste taper.. På en konferanse arrangert av Fagforbundet 9.. juni ble det lagt fram to De Facto rapporter om rus og psykiatri.. Tjenestedirektiv gir sosial dumping.. Hvis Norge godtar EUs tjenestedirektiv er det stor muligheter for at det vil det føre til økt sosial dumping.. Stor interesse for rapport om unge uføre.. Bitten Nordriks rapport om unge uføres erfaringer har vakt betydelig interesse, både i media, blant Nav-brukere og i administrasjonen.. CV: Ung og ufør.. I en ny rapport beskriver Bitten Nordrik hvordan 24 unge mennesker ble uføretrygdet i ung alder.. De Facto inn i AFP-striden.. De Factos og AFP-aksjonens beregninger bringes inn i striden før tariffoppgjøret.. De Facto kritiserer Sintef-rapport.. Et notat laget av Roar Eilertsen på oppdrag for Fagforbundet, peker på store mangler ved Sintef-rapport til Helse SørØst.. 70.. 000 i franchise-sektoren.. Franchise-systemet vokser kraftig.. Minst 70 000 arbeidstakere er nå i en sektor uten tariffavtaler og elementære arbeidstakerrettigheter.. Utredning om regionreformen.. De Facto har nå startet jobben med å utrede regionformen, etter oppdrag fra NTL.. Artikkelserie om AFP.. Striden om AFP er på vei inn i sluttfasen.. De Facto har skrevet en artikkelserie om pensjonsreformen og den nye tidligpensjoneringsordningen.. De Facto-rapport om ortopediplanen i Helse Førde.. De Facto-rapporten "Den enes brød.. Om konsekvensene for lokalsykehusene av ortopediplanen for Helse Førde HF" ble presentert på en pressekonferanse på Nordfjordeid fredag 10.. august.. Eilertsen svarer på kritikken.. Ledelsen ved Helse Førde har kommet med svært sterke angrep på De Factos rapport om foretakets ortopediplan.. De Facto-rapport om Telenor.. Televerket ble statsaksjeselskap i 1994, skiftet navn til Telenor i 1995, ble børsnotert i 2000 og er i dag en av landets mest verdifulle selskaper.. Hva har skjedd underveis og hva er dagens situasjon? Det klargjør en rapport fra De Facto , skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu.. AFP-debatt i Dagbladet.. "FAFO skjønnmaler regjeringas pensjonsforslag", hevder Stein Stugu og Roar Eilertsen i et Dagblad-innlegg.. De Facto gransker franchise.. De Facto er engasjert av LO-forbundet Handel og Kontor for å gjennomføre en undersøkelse av franchise-systemer.. Unge uføre i A-magasinet.. Unge uføre er i ferd med å bli et tema i offentligheten.. De Factos Bitten Nordrik er en av få forskere som arbeider med temaet.. Eilertsen styreleder i Klassekampen.. Avisa Klassekampen har fått tre nye.. store eiere: Fagforbundet samt forlagene Pax og Oktober.. De Factos daglige leder er valgt til leder i det nye styret.. Hva skjer med lokalsykehusene.. I januar presenterte De Facto en ny rapport om utviklingen ved lokalsykehusene i Norge.. Rapporten om tjenestedirektivet kan lastes ned.. De Factos rapport om EUs tjenestedirektiv er utsolgt, men kan nå lastes ned fra "publikasjoner" på vår hjemmeside.. De Facto-prosjekt om unge uføre trenger informanter.. De Factos Bitten Nordrik søker intervjuobjekter til et forskningsprosjekt om unge mennesker som er blitt uføretrygdet.. - Det norske bedriftsdemokratiet er truet.. Den norske modellen for bedriftsdemokrati er i fare på grunn av ensidig fokus på kortsiktig børskurs, med redusert ansatteinnflytelse.. De Facto-medarbeider med journalistikk-bok.. "Journalistikk i risikosamfunnet" er tittelen på De Facto-forsker Paul Bjerkes nye, kritiske bok om journalistikk.. Les De Factos analyse av tjenestedirektivet.. EU-parlamentet godkjente forrige uke tjenestedirekivet.. LO-ledelsen ville gjøre det samme, men møtte massiv kritikk.. Les De Factos rapport om spørsmålet.. TILBUD:.. Vi selger nå boka "Privatisering - en kritikk" av Roar Eilertsen og Paul Bjerke for 99 kroner (+ porto).. Mer skatt til de rike.. Bruk kontantstøtten til barnehager.. Dette er to av Roar Eilertsens forslag til de rødgrønne.. NITO om IT-rapport.. Det er utrolig at det kan være slik i dagens samfunn, sier Leif Eskedal i NITO i en kommentar til De Factos rapport.. Eilertsen om registrering.. Hydro kartlegger fagorganiserte.. "Oppsiktsvekkende", sier Roar Eilertsen til Norsk Telegrambyrå.. Ny hjemmeside.. De Facto presenterte mandag 3.. juli sin nye Web-side.. Design og tekniske løsninger er laget av Kommunikasjonshuset Renomme, men innholdet står vi selv for..

  Original link path: /aktuelt.asp?meny=5
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: RAPPORTER.. NOTATER.. BESTILLE PUBLIKASJON.. ELDRE PUBLIKASJONER.. Fleksibelt for hvem?.. En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.. Notater om EUs tjenestedirektiv.. De Facto har laget et notat om EUs tjenestedirektiv som nå er tatt inn i norsk rett.. Vi har også skrevet et svar.. Arbeidsmiljøundersøkelser - maktkampens trojanske hest.. Av Bitten Nordrik og Paul Bjerke.. De Facto rapport 11:2009.. På oppdrag fra Safe.. Kr.. 250 + porto.. Tjenestedirektivet og sosial dumping.. Av Roar Eilertsen og Stein Stugu.. Status og utfordringer for det psykiske helsevernet i hovedstadsområdet.. Av Roar Eilertsen.. Av Bitten Nordrik, Stein Stugu og Roar Eilertsen.. Curriculum Vitae: Ung og Ufør.. Om unge uføres erfarte avgang fra arbeidslivet og deres fremtidsvurderinger.. Av Bitten Nordrik.. Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar - ansvar uten makt.. AFP eller alt for lite pensjon.. Om tidligpensjon i det nye pensjonssystemet.. Rapporten kan hentes gratis hos De Facto, Dronningens gate 22,.. En beskrivelse av utviklingen ved norske lokalsykehus fra innføringen av sykehusreformen i 2002 til i dag.. Orkla - bedriftskultur og bedriftsdemokrati  ...   2006.. Privatisering - en kritikk.. Av Roar Eilertsen og Paul Bjerke.. En bok om årsaker til og virkninger av privatisering og markedsløsninger.. TID: Penger eller velferd.. Av Bitten Nordrik og Turid Moskvil.. For lite penger - for lite demokrati.. Av Roar Eilertsen.. Status i sykehusreformen januar 2005.. EU-domstol eller fagforeningsmakt.. Av Idar Helle, Sigbjørn Gjelsvik, Tellef Hansen og Paul Bjerke.. Er EU svaret på fagbevegelsens utfordringer?.. Hva skjer med velferdsstaten?.. En oversikt over de viktigste vedtakene om liberaliseringer og dereguleringer.. Det nye arbeidslivet - en rapport om IKT-myter.. Av Paul Bjerke.. En beskrivelse av strukturen på og arbeidsforholdene i den norske IKT-bransjen.. Folkestyre eller markedsstyre.. Om angrepene på velferdskommunen og kampen om framtida.. EU-utvidelsen og sosial dumping.. Om EU-utvidelsens betydning for problemet med sosial dumping.. Mars 2004.. Fagstolthet.. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?.. Hva skjer i Høyanger?.. Av Idar Helle.. Om Norsk Hydros politikk overfor Høyanger.. Når sykehus blir butikk.. Om etableringen av et sykehusmarked i Norge.. Eldre publikasjoner.. For kjøp av eldre publikasjoner, kontakt De Facto..

  Original link path: /publikasjoner.asp?meny=7
  Open archive

 • Title: De Facto Hvem er vi
  Descriptive info: Roar Eilertsen, daglig leder.. Roar Eilertsen har vært i De Facto helt siden oppstarten i 1989, og har fungert som senterets leder i mesteparten av denne tiden.. Han er utdannet samfunnsøkonom (Universitet i Bergen, 1988), og er MSc.. i Internasjonal Politisk Økonomi (London School of Economics, 2000).. I tillegg har han lang erfaring som industriarbeider og tillitsvalgt i fagbevegelsen, og han har vært journalist i dagspressen.. Roar Eilertsen har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsoppgaver for De Facto, han er (med)forfatter til flere bøker og hefter, han har vært gjesteskribent i flere fagblader, og er en hyppig brukt konsulent og foredragsholder i store deler av fagbevegelsen.. Tellef Hansen, seniorrådgiver.. Tellef Hansen.. Tellef Hansen har vært i De Facto siden 1989.. Fra starten og frem til 1995 var han daglig leder.. Han er utdannet cand.. mag.. fra Universitetet i Bergen med fagene Sammenlignende politikk, Administrasjon, organisasjonsvitenskap og arbejdsliv-hostorie-samfunn.. Tellef Hansen har over 30 års erfaring med fagforeningsarbeid, som tillitsvalgt, som faglig leder i AKP og som utreder og konsulent siden 1989.. Han har deltatt i en rekke utredningsprosjekter og var prosjektleder for et større EU-finansiert nettverksprosjekt for fagforeningene i Kværner internasjonalt.. Arbeider i dag først og fremst innfor følgende hovedområder:.. " Organisasjon og organisasjonsutvikling.. " Fagbevegelsen og internasjonalisering.. " Kompetanse og kompetanseutvikling.. Tellef Hansen er en mye brukt foredragsholder, spesielt innenfor feltene strategiutvikling i fagbevegelsen, fagforeningsbevissthet, tale- og debatteknikk, forhandlinger og forhandlingsteknikk og omstilling.. Bitten Nordrik, forsker.. Bitten Nordrik ble ansatt i De Facto i 2002.. Hun er  ...   Fra 2007 er han ansatt i De Facto på heltid.. Stein ble ansatt på Frydenlund Bryggeri i 1977, og har vært tillitsvalgt siden 1980.. Av vervene kan nevnes at han satt i Orklas konsernstyre (1994 2004) var konserntillitsvalgt i Orkla (1994 2004), konserntillitsvalgt i Ringnes Norge (1990 - 2006) og satt i arbeidsutvalget i Carlsbergs Europeiske konsernutvalg (2004 - 2007).. Han satt også i Bærum kommunestyre for Rød Valgallianse fra 1983 til 1995.. Før han begynte på Frydenlund tok han sosialøkonomi, lavere grad (exam.. oecon).. Stein har bred erfaring fra arbeid med næringspolitikk og omstillinger, et arbeid han har videreført i De Facto.. Stein har i De Facto ellers særlig jobbet med arbeidslivsspørsmål, pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus på sosial dumping.. Paul Bjerke, forsker.. Paul Bjerke har vært ansatt i De Facto siden 1998.. Han er PhD i medievitenskap (2009) og mag.. art i sosiologi (1982) fra Universitetet i Oslo.. Fra 1982 til 1998 arbeidet Bjerke i dagspressa, fra 1985 til 1997 var han nyhetsredaktør og senere ansvarlig redaktør i Klassekampen.. Paul Bjerke har gjennomført flere utredninger og forskningsoppdrag innenfor fire hovedområder:.. - ulike former for privatisering og omstillinger av offentlig sektor.. - arbeidsforhold m.. v.. i helse- og sosialsektoren.. - medias dekning av politikk og fagbevegelse.. - presseetikk.. Han har videre utført en rekke kurs og konsulentoppdrag, særlig om fagbevegelsens utfordringer (globalisering, privatisering, individualisering) og fagbevegelsen og media.. Bjerke er også førsteamanuensis II ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda..

  Original link path: /om_De_Facto.asp?meny=1,10
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: Kalender.. Påmelding.. Kursønsker.. Brosjyre.. Lønnsstatistikk.. Kurs i psykososialt arbeidsmiljø.. Et todagers kurs basert på boka "Psykosiale arbeidsmiljøkartkegging - en trojansk hest" som utkom i 2010.. Kurs for ansatterepresentanter i styret.. En grunnkurs for styrerepresentanter.. Sterke fagforeninger.. Et lederutviklingskurs for faglig tillitsvalgte.. Mediekurs for tillitsvalgte.. Lær å lage mediestrategier og takle journalister.. Tale-, debatt- og møteteknikk.. Fagbevegelsens oppbygging og virkemåte.. Omstilling I.. Omstilling II.. Grunnkurs pensjon.. Grunnkurs jus.. Kurs for erfarne tillitsvalgte..

  Original link path: /kurs.asp?meny=3
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: Hva lærer du.. Samlinger.. Pris.. Spørsmål.. Påmeldingsfrist.. Pensum.. MEDIEKURS FOR TILLITSVALGTE.. -8.. JANUAR 2013 OSLO.. HVORFOR ER MEDIA VIKTIG?.. HVORDAN VIRKER MEDIA?.. HVORDAN TAKLER VI MEDIA?.. PRAKTISKE ØVELSER.. Fagbevegelsen jobber i stor grad fortsatt gjennom «politiske kanaler» ved å ha direkte, personlig kontakt med partier og sentralt og lokalt byråkrati.. Politikere, bedriftsledere, byråkrater og andre makthavere har derimot satset storstilt på å skaffe seg kunnskap om medier, profilering og mediestrategier gjennom kursing og ved å knytte til seg medierådgivere.. På dette feltet har fagbevegelsens motparter fått et klart forsprang.. Fagorganiserte har i for liten grad tatt inn over seg at de tradisjonelle kanalene har fått mindre betydning og ofte undervurdert betydning av media og følgelig betydningen av å faglig strategi som er tilpasset en mediestyrt virkelighet.. I vår tid overføres politisk makt fra valgte, politiske organer til markedet.. Det betyr blant annet at stadig flere viktige avgjørelser fattes i lukkede styrerom.. Men også bedriftsstyrer må ta hensyn til media og til opinionen.. Det kan være ubehagelig å få media mot seg.. Det kan dessuten ha økonomiske konsekvenser.. Selv om de politiske organer har mistet mye makt, er de fortsatt svært viktige.. Men politiske organer fungerer i dag på en annen måte enn for 20 år siden.. Det skyldes først og fremst at de politiske partiene har endret karakter fra å være store politiske masseorganisasjoner til små, statsfinansierte pr-organisasjoner for toppolitikere.. Slike partier styres lett av kortsiktige stemningsbølger i befolkningen, slik  ...   takle og utnytte media i det faglige arbeidet.. Det betyr ikke bare å være flink i media , men også å lage faglige strategier som er tilpasset mediesamfunnet.. Kurset avsluttes med en sesjon der deltakerne får prøve sine kunnskaper i møte med sisteårs tv-journalistikkstudenter.. Kursledere: Paul Bjerke (forsker og lærer i journalistikk) og Boye Ullman (tillitsvalgt mm.. med betydelig medieerfaring).. TEMAER.. POLITISKE PROSESSER OG MEDIA.. - historisk oversikt.. - hvordan fattes beslutninger i dag.. - medias betydning for beslutningene.. - forholdet media/politikere.. - forholdet media/ledere/fagforeninger.. MEDIAS ORGANISERING OG VIRKEMÅTE.. - hvordan ser det norske mediebildet ut.. - hvilke medier har betydning (for hvem; for hva).. - hvordan er medienes interne organisering.. - hvem bestemmer hva som kommer på trykk/på lufta?.. - hvem jobber i media og hvorfor.. - hva er medierådgivingsbransjen?.. MEDIESTRATEGI I.. - mediestrategi: politikk eller teknikk?.. - hvordan legge opp en mediestrategi i ulike typer saker ?.. MEDIESTRATEGI II.. - hvordan få media interessert ?.. - hvordan holde media unna?.. - eksempler på vellykkede og mislykkede mediekampanjer.. MEDIETRENING.. - hvordan lage en medievennlig faglig strategi.. - hvordan beholde initiativet overfor media.. - hvordan legge premissene for mediadekningen.. - hvordan skrive pressemeldinger/avisinnlegg.. - hvordan møte journalister (med skrekkeksempler fra virkeligheten).. - hvordan opptre i radio og tv (intervjuer, debatter).. PRIS: 2500 KRONER PR.. PRS.. PÅMEDLING INNEN 1.. desember 2012 TIL.. paul.. bjerke@de-facto.. no eller på www.. de-facto.. no (Mediekurs).. Kontaktperson: Paul Bjerke paul.. no tlf.. 95 21 28 52..

  Original link path: /lenker.asp?meny=8
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: De Facto - Kunnskapssenter for fagbevegelsen.. Dronningensgate 22, 0154 Oslo.. Tlf.. +47 22 33 33 35.. Fax: + 47 22 33 67 65.. E-post:.. defacto@de-facto.. no.. Org.. nr.. 871 279 152 m.. a.. Postgiro: 0807 27 84635.. Bankgiro: 1607 52 18749.. Ansatte:.. Roar Eilertsen.. Daglig leder,  ...   no.. Seniorrådgiver, Senior Project Manager.. Mobil: +47 908 55 517.. tellef.. hansen@de-facto.. Paul Bjerke.. Forsker, Senior Research Officer.. Mobil: +47 952 12 852.. Bitten Nordrik.. Forsker, Research Officer.. Mobil: +47 970 46 843.. bitten.. nordrik@de-facto.. Stein Stugu.. Rådgiver,.. Mobil: +47 928 43 813.. E-post.. stein.. stugu@de-facto..

  Original link path: /kontaktoss.asp?meny=2
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: (17.. 12) Anbud på togreiser?.. Avviser vi jernbanedirektivet, kan vi bruke anbud så mye vi vil hvis det er lønnsomt og lurt.. 12) Hvor er krisemotstanden.. EUs sentrum-venstre-regjeringer har overalt ført en variant av den nyliberale krisepolitikken.. 12) Baksida av medaljen.. EUs fristilte markeder har tvunget Europas sterkeste fagbevegelse i kne.. 12) Italia på vippepunktet.. Berlusconi satser på et come-back med brodd mot euroen og mot Tyskland.. (20.. 12) Fredspris til EU.. Det kan bli avgjørende for freden i verden hvordan EU oppfattes utafor Europa.. Det har ikke Jagland skjønt.. (13.. 12) Heller frihandelsavtale!.. Hvis Norge går ut av EØS, sikrer WTO-reglene oss samme adgang til EU-markedet som i dag.. (06.. 12) Ekko fra 1972 og 1994.. Må vi ha EØS for å få solgt varene våre til EU?.. 12) Det tyske hovedansvaret.. - Tysk politikk har ansvaret for at EU-krisa ble verre enn nødvendig - og ekstra vanskelig å løse.. (22.. 12) Helse mot patentmakt.. - Kan regjeringer gi blaffen i medisinpatenter når folkehelsa trues?.. 12) Enda ei skjebneuke.. Det avgjørende blir utviklingen i Spania og forhandlingene mellom tyske og spanske velgere.. 12) Etter EØS hva da?.. For første gang etter 1992 har vi fått en reell debatt om den EØS-avtalen som få er glad i.. 12) Sjølkritikk fra IMF.. Kan 1200 økonomer ta feil? Ja, i høyeste grad - hvis de er ansatt i IMF.. 08.. 12) Ikke hvitvask IMF..  ...   ble gjenvalgt som president på EU-motstand og politikeravsky.. (30.. 12) Statskuppet fiskalpakt.. Austerity forever : Når knallblå krisepolitikk feier demokratiske innvendinger til side.. (23.. 12) Syrizas tilbud til EU.. Syriza: - Hele EU-prosjektet er i fare hvis Hellas bryter sammen økonomisk og sosialt.. (16.. 12) Meninger på tvers i EU.. Er Angela Merkel den mest respekterte krisepolitikeren i alle EU-land unntatt Hellas?.. (02.. 12) Utleiedirektivet.. Britene har tatt EUs vikarbyrådirektiv inn lovverket.. Etter det har bruken av innleie økt.. (26.. 12) Som skapt for Keynes?.. Når velgere snur seg til venstre for å finne alternativer til kuttpolitikken.. 12) Ingen lysning i sikte.. Gjennom EØS knyttes Norge til et EU som er i ei stadig djupere krise.. 12) Angrefrist i EØS?.. En friere flyt av kjæledyr over grensene kan spre sjukdommer både til dyr og mennesker.. 12) Jo fattigere, jo bedre?.. De laveste inntektene er for høye for krisepolitikken til EU og IMF.. 4.. 12) Stille før stormen?.. 12) Nå gjelder det Spania.. 12) Streikerett i Monti II.. (31.. 12) Kan EØS slankes?.. (24.. 12) Brister knoppene?.. 12) Alternativene til EØS.. 12) Kvinner rammes verst.. (3.. 12) Kamp om krisepolitikk.. 2.. 12) Alternativet fins.. 12) Fra euro til drakmer.. 12) Norge på sitt beste.. (4.. 12) LOs 15 krav til EØS.. 12) Hvilket EU binder EØS oss til.. 12) Nulltoll og tullprat.. 12) Skatt på spekulasjon.. 12) Er 249 smått?.. Hjelp som hjelper..

  Original link path: /paamelding.asp?meny=4
  Open archive

 • Title: De Facto
  Descriptive info: Innlegget fra Haukaas og svaret finner du på Ledernes web-side:.. her..

  Original link path: /aktuelt.asp?meny=5&act=read&recno=363
  Open archive


 • Archived pages: 218