www.archive-no-2012.com » NO » E » ELEVOMBUDENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 275 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Elev
  Descriptive info: Elev.. Disse sidene er for deg som er elev på videregående skole.. Her kan du finne ut mer om rettighetene dine, tips om hvordan du går fram for å ta opp en sak, brosjyrer og maler for klagebrev.. Sidene er delt inn etter hva slags skole du går på – offentlig eller privat.. Klikk på det som passer deg i menyen til venstre.. Hvis det er noe du savner på disse sidene, ta kontakt!..

  Original link path: /vestfold/for-elever?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Rettigheter i offentlig skole
  Descriptive info: Velkommen til.. Elev- og lærlingombudet i Vestfold.. Hjem.. For elever.. For lærlinger.. For elevråd.. Kontakt.. Rettigheter i offentlig skole.. Artikkelindeks.. Rettigheter i offentlig skole.. Rett til videregående opplæring.. Gratis skole.. Tilpasset opplæring.. Elevmedvirkning.. Skolemiljø.. Vurdering.. Fravær.. Klage på vurdering.. Refsing/ straff.. Kilder.. Alle sider.. Side 1 av 11.. Generelt.. Her kan du  ...   videregående skole.. Du finner også linker som kan være nyttige for deg.. Kontakt gjerne elev- og lærlingombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. Forrige -.. Neste.. Hovedmeny.. Rettigheter i den offentlige skolen.. Rettigheter i privat skole.. Slik forandrer du noe.. Klageveileder.. Rettighetene dine..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-den-offentlige-skolen
  Open archive

 • Title: Rettigheter i privat skole
  Descriptive info: Rettigheter i privat skole.. Inntak.. Skolepenger.. Forbrukerrettigheter.. Side 1 av 12.. Disse sidene er tilpasset for deg som er elev på en vanlig privat videregående skole med godkjenning etter privatskoleloven.. Kontakt gjerne ombudet om du trenger mer informasjon eller om du ikke finner svar på det du lurer på.. Som elev i en privat videregående skole har du mange av de samme rettighetene som elever i offentlige skoler, men noen ting er forskjellig.. Privatskolene drives etter privatskoleloven og forskrift til den.. Mange av reglene er de samme som i opplæringsloven, blant annet reglene om vurdering.. Reglene i opplæringsloven om spesialundervisning og skolemiljø gjelder også for private skoler.. Når  ...   hva loven krever.. Fordi du har kjøpt en tjeneste av skolen, har du rett til å få det du har betalt for.. Hvis du kan dokumentere at du ikke har fått god nok opplæring og at skolen ikke har rettet opp i dette innen rimelig tid etter du har bedt om det, kan du ha krav på avslag i prisen, heving av avtalen eller erstatning.. Skolen kan ikke gjøre ulovlige eller urimelige avtalevilkår gjeldende, og kan heller ikke gi deg feil informasjon om hva du kjøper.. Rettighetene du finner her gjelder for deg som går på en vanlig privat videregående skole med parallell i offentlig skole, godkjent etter privatskoleloven..

  Original link path: /vestfold/for-elever/rettigheter-i-privat-skole
  Open archive

 • Title: Slik forandrer du noe
  Descriptive info: Slik forandrer du noe.. Hvis du ønsker å forandre på noe i din skoledag, så er det mange måter å gjøre det på.. Her er noen tips om hvordan gå fram.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg hvis du er usikker eller trenger hjelp til å ta opp noe.. Noen generelle tips.. Hvem som helst kan syte og klage.. De som får til noe, er de som er opptatt av å finne løsninger.. Lag forslag selv, eller still spørsmål om hvordan problemet kan løses.. Vær bevisst på hvordan du prater og oppfører deg når du tar opp en sak, enten du snakker med en medelev, en lærer, rektor eller andre.. Det er utrolig hvor langt du kommer med et hyggelig smil, en seriøs og saklig tone.. Lytt mer enn du snakker.. Hvis du både viser at du lytter og gjør det klart at du har oppfattet det som sies, kommer du langt.. Vis respekt - og du får lettere respekt tilbake.. Ta opp ting med én gang.. Ikke vent - det gjør bare vondt verre.. Snakk med den det gjelder først.. De fleste er ikke klar over at du er misfornøyd.. Vær konkret.. Snakk om problemet på en måte som gjør at det er mulig å skjønne hva du mener.. Blir du for generell, er det vanskelig å vite akkurat hva som er galt.. Når du ikke når  ...   for å veilede læreren.. Normalt vil avdelingsleder/ rektor ta det du kommer med på alvor, og gjennomføre en medarbeidersamtale med læreren det gjelder.. Da bør du se forbedringer over en periode på 2-4 uker.. Hvis du ikke kan se det, bør du ta kontakt med avdelingsleder/ rektor igjen - helst skriftlig.. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage.. Eksempler på klagebrev finner du på denne siden.. (.. link til klageveileder.. ) Klagen sendes til rektor.. Når du vil forandre saker skolen ikke kan gjøre noe med.. Noen ting er utenfor skolens kontroll.. Det kan være penger til nytt ventilasjonsanlegg (som ofte koster flere titalls millioner), skriftlige eksamensoppgaver, opptak til høyere utdanning og liknende.. Disse sakene styres høyere opp i systemet, og besluttes politisk.. Hvis du ønsker å forandre på slike ting, er det mye du kan gjøre.. Du kan:.. Ta saken opp i elevrådet, som evt.. kan bringe den videre i.. (hvis skolen er medlem).. Du kan også ta kontakt med Elevorganisasjonen direkte.. Ta kontakt med media eller skriv leserinnlegg i avisa.. Ta kontakt med politikere i kommunen, i fylkeskommunen eller på stortinget.. Engasjer deg i et politisk ungdomsparti eller en interesseorganisasjon som er enig med deg om saken din.. Bruk sosiale medier, lag facebookgruppe, twitre, lag blogg.. Det er mange politikere som er på sosiale medier!..

  Original link path: /vestfold/for-elever/slik-forandrer-du-noe
  Open archive

 • Title: Klageveileder
  Descriptive info: Klageveileder.. Før du vurderer å klage, bør du kikke på siden om hvordan du forandrer på noe.. link.. ) Ofte er det enklere og mer uformelle veier å nå frem på enn å skrive en klage.. Du har likevel rett til å klage på mange forhold ved opplæringen og opplæringsstedet, både som elev og som lærling.. Se mer om dette på rettighetssidene.. Når du klager setter du i gang en formell prosess hvor skolen/ lærebedriften, fylkeskommunen, Fylkesmannen og/ eller Arbeidstilsynet må forholde seg til det du tar opp.. Hvordan du klager og hvem som skal behandle klagen avhenger litt av hva du klager på.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg om du er usikker.. Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt.. Sett opp klagen i et formelt brev.. Nedenfor finner du eksempler og maler for klagebrev som du kan laste ned.. Klager fra elever skal alltid sende til skolen.. Skolen er ansvarlig for å sende klagen videre til rett mottaker.. Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på - for eksempel “Jeg ønsker å klage på ulovlig bruk av overtid” eller “Elevene i 2 SAA ønsker å klage på temperaturen i klasserommet vårt.. ”.. Deretter  ...   bør si noe om hvorfor du mener forholdene er feil - for eksempel “Arbeidstiden er langt utover det som tillates av lov eller avtale” eller “Temperaturen i klasserommet er for lav til at det er behagelig å være der.. Det mener vi er i strid med § 9a-2 i opplæringsloven.. Klagen bør si noe om hva du ønsker av tiltak.. For eksempel: “Jeg ber om at bruken av overtid begrenses, slik at den kommer inn under lovens rammer” eller “Vi ber skolen om å iverksette tiltak for å rette på temperaturforholdene.. ” Det er bra hvis du kan komme med forslag til løsninger.. Husk å underskrive klagen.. De du klager til skal svare innen rimelig tid, normalt innen ca 3 uker.. Hvis du ikke får medhold i en klage til en offentlig instans (skolen, fylkeskommunen, Fylkesmannen) kan du som regel klage på vedtaket (anke).. Får du ikke medhold i en klage til Arbeidstilsynet kan du ikke anke.. Send gjerne kopi av klagen til elev- og lærlingombudet, da har du gitt ombudet adgang til å ha innsyn og ombudet kan følge med i saken.. Bruk den hjelpen du kan få av.. elev- og lærlingombudet.. ,.. og fagforening/tillitsvalgt.. Brevmaler:.. Mal for klage til rektor.. Mal for klage til fylkesmannen..

  Original link path: /vestfold/for-elever/klageveileder
  Open archive

 • Title: Rettighetene dine
  Descriptive info: Rettighetene dine.. Opplæring.. Gratis opplæring.. Medvirkning.. Krav til lærebedriften.. Arbeidsmiljø.. Avtale/ kontrakt.. Side 1 av 9.. Som lærling er du både arbeidstaker og under opplæring.. Dermed har du to sett med rettigheter: Rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven.. Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger.. Lærlinger har minst like mye nytte av å være medlem av en arbeidstakerorganisasjon som andre arbeidstakere..

  Original link path: /vestfold/for-laerlinger/rettighetene-dine
  Open archive

 • Title: Slik forandrer du noe
  Descriptive info: Hvis du ønsker å forandre på noe i din arbeidshverdag, så er det mange måter å gjøre det på.. Her er noen tips for å få til endring.. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem eller trenger hjelp til å ta opp noe.. Under finner du en grei måte å gjøre det på hvis du for eksempel har problemer med opplæringen i bedriften:.. Ta med lista med stikkord og løsninger og gå til instruktøren eller faglig leder i bedriften.. De har ansvar for opplæringen og for å veilede de andre  ...   med den det gjelder.. Da bør du se forbedringer over en periode på et par uker.. Hvis du ikke kan se det, bør du ta kontakt med faglig leder igjen - gjerne skriftlig.. Hvis bedriften er medlem av et opplæringskontor, kan det være på tide å ta kontakt med dem også.. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage til fylkeskommunen eller Arbeidstilsynet.. (link).. NB! Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven bør varsles til bedriftsledelsen med en gang, og hvis de ikke gjør noe, meld fra til Arbeidstilsynet med en gang..

  Original link path: /vestfold/for-laerlinger/slik-forandrer-du-noe
  Open archive

 • Title: Klageveileder
  Original link path: /vestfold/for-laerlinger/klageveileder
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Klageveileder
  Original link path: /vestfold/for-elevrad/klageveileder
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lærling
  Descriptive info: Lærling.. Disse sidene er for deg som er lærling eller lærekandidat i videregående opplæring.. Klikk i menyen til venstre for det du har bruk for!.. Hvis det er noe du savner på disse sidene, så ta kontakt med ombudet!..

  Original link path: /vestfold/for-laerlinger?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Lærling
  Original link path: /ostfold/for-laerlinger?tmpl=component&print=1&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 275