www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Arbeidsliv - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Arbeidsliv (brev).. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Rapportering av strømulykker.. Fredag 14.. august 2009.. EBL har i samarbeid med EL IT Forbundet og Norsk Teknologi sendt brev til DSB og bedt om et møte for å diskutere rapportering av strømulykker.. Les videre.. ».. Arkivert  ...   Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt/arbeidsliv/?metaCatID=116
  Open archive

 • Title: IA på 1-2-3 - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Inkluderende arbeidsliv.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. Lønn og tariff.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Energi Norge mener.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Informasjon for energibransjen.. Spørsmål og svar.. Bakgrunn om smart strøm.. Relevante nyhetssaker.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. IA på 1-2-3.. Onsdag 24.. februar 2010.. Et godt arbeidsmiljø kan redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet.. Relaterte artikler.. Gode eksempler i idebanken.. Vi gir deg en rask oversikt over hva IA er, og hva den betyr for partene i arbeidslivet.. Hva er IA-avtalen?.. Avtale mellom NHO, KS, HSH, Spekter, LO, YS, Unio, Akademikerne og myndighetene for å få flere i arbeid og færre på trygd.. Når gjelder den fra - og til?.. Den nye avtalen inngås for fireårsperioden 1.. mars 2010 til 31.. desember 2013.. Hva er de største endringene i avtalen?.. Gradert sykemelding skal være hovedregelen ved sykemelding.. Dialogmøte 1 flyttes frem fra innen 12 til innen 8 uker.. Oppfølgingsplan skal lages innen 4 uker, ikke 6 uker som i dag.. Det blir ingen endring i dagens sykelønnsordning, hvor arbeidsgiver har ansvar for de første 16 dagene.. Avtalen spesifiserer at Regjeringen vil ikke foreslå endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere i avtaleperioden, med mindre partene er enige i dette.. Blir det flere egenmeldinger.. ?.. Det blir ingen utvidelse i antall egenmeldinger.. Dagens ordning videreføres.. For IA-bedrifter kan egenmelding brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.. Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager.. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 8 dager per sykefraværstilfelle.. For ikke-IA bedrifter kan egenmelding brukes i til sammen 12 kalenderdager i løpet av en  ...   bli innført noen lovendring på dette punktet.. Tilretteleggingsplikten innebærer at hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.. l.. , skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne få beholde eller få et passende arbeid.. Avtalen presiserer at tilrettelegging og oppfølging forutsetter at arbeidstaker følger opp sin medvirkningsplikt iht.. arbeidsmiljøloven og aktivitetsplikt iht.. folketrygdloven.. Den nye avtalen innebærer at det settes økt fokus på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt, med mål om få redusert sykefraværet gjennom økt bruk av graderte sykemeldinger.. Hvorfor har vi IA-avtalen?.. For å sikre et bærekraftig arbeidsliv for framtiden med tilgang på kvalifisert arbeidskraft, må vi arbeide for et inkluderende arbeidsliv og forebygge overgang fra arbeid til trygd.. Hva er målene i IA-avtalen?.. Reduksjon i sykefraværet med 20 pst.. i forhold til nivået i andre kvartal 2001.. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).. Hvorfor innføres det ikke en egenandel eller karens dager på sykefravær?.. Regjeringen har lagt to premisser til grunn som det ikke skal forhandles om:.. 1.. Retten til full lønn under sykdom skal ikke røres.. 2.. Arbeidsgivernes samlede kostnader skal ikke økes.. Hva koster sykelønnsordningen arbeidsgiverne i dag?.. Nesten 20 milliarder kroner årlig går med til utbetaling av lønn til sykemeldte.. I tillegg anslår SINTEF at bedriftens kostnad for en fraværsdag er på 1900 kroner.. Hva koster sykelønnsordningen staten?.. I 2010 bruker Folketrygden 33 milliarder kroner for å dekke sykepenger til arbeidstakere.. Kontaktpersoner.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 247277..

  Original link path: /inkluderende-arbeidsliv/ia-paa-1-2-3-article7781-513.html
  Open archive

 • Title: Mekling for energioverenskomsten - Energi Norge
  Descriptive info: Mekling for energioverenskomsten.. Mandag 25.. juni 2012.. Les mer om energioverenskomsten og forhandlingsprosessen.. Mekling for energioverenskomsten mellom Energi Norge og El IT Forbundet er fastsatt til 27.. og 28.. El IT Forbundet har varslet plassfratredelse for 463 ansatte ved 14 bedrifter.. El IT Forbundet har varslet plassfratredelse ved disse energivirksomhetene.. Sira Kvina Kraftselskap.. SFE Nett.. SFE Produksjon.. Istad Energimontasje.. Istad Kraft.. Istad Nett.. BE Energimontasje (Bodø).. Vesterålskraft Nett.. Vesterålskraft Produksjon.. Statkraft Varme.. EB Energimontasje.. EB Kraftproduksjon.. EB Nett.. Hadeland Nettpartner.. En streik vil ramme drift og vedlikehold av kraftnett og kraftproduksjon..  ...   bedrifter har nå etablert avtaler om arbeid under konflikt med sine tillitsvalgte, som gjør at de kan rykke ut og rette feil der det dreier seg om liv og helse.. Les mer om energioverenskomsten.. Meklingen starter klokken 10.. 00 onsdag 27.. juni og skal være avsluttet klokken 24.. 00 den 28.. juni.. Uten løsning blir det konflikt fra arbeidstidens start fredag 29.. Henvendelser fra media kan rettes til Energi Norges pressevakttelefon: 92 03 66 00.. Kontaktperson.. Ståle Borgersen.. Direktør arbeidsgiverpolitikk.. ">Ståle Borgersen.. Dir: 23088925.. Mob: 91317515.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-arbeidsliv/mekling-for-energioverenskomsten-article9402-241.html
  Open archive

 • Title: Anbefaler samarbeid om smart strøm - Energi Norge
  Descriptive info: Anbefaler samarbeid om smart strøm.. Onsdag 13.. Vil inn som deleiere av nytt målesystem.. Det er stort behov for å fortsette samarbeidet mellom kraftnæring, Statnett og myndighetene for å få på plass organisering og design av sentrale AMS-systemer.. Dette var blant hovedkonklusjonene da Energi Norge la fram sluttrapporten fra kraftnæringens prosjekt om smart strøm (AMS).. På Energi Norges AMS-konferanse på Gardermoen 12.. -13.. juni ble sluttrapporten for kraftnæringens Smart strøm-prosjekt presentert.. Prosjektet har engasjert et stort antall medlemsbedrifter og har involvert flere myndighetsorgan og Statnetts utredning av sentral IKT løsning.. Formålet med prosjektet har vært å gi avklaringer og økt innsikt, for å redusere risikoen og bedre gjennomføringsevnen ved innføring av smart strøm.. Rapporten bidrar til økt innsikt og klare anbefalinger til bransjen og myndighetene.. Rapportens hovedkonklusjoner er:.. Statnetts forslag til en sentral IKT-løsning for å utveksle måledata mellom aktørene i kraftmarkedet vil påvirke ansvar og rolledelingen  ...   strategisk nivå for alle interessenter, og må komme i samarbeid mellom myndighetene og bransjen.. Fremdriftsplanen for utvikling av en felles IKT-løsning må samordnes med den lovfestede tidsplanen for utrulling av smart strøm (AMS).. Avklaringsbehov som fremkommer avhengig av regulatoriske valg bør løses før nettselskapene implementerer AMS-løsninger.. Dette bør skje så tidlig som mulig i andre halvår av 2012.. Last ned hele sluttrapporten for Smart strøm-prosjektet (pdf.. ).. Last ned presentasjonen av sluttrapporten for Smart strøm-prosjektet (pdf.. Statnett la nylig fram en.. rapport om en felles IKT-løsning.. for utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet.. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet at Statnetts rapport legges ut på høring.. Svarfrist er antydet til ca.. august.. Energi Norge ønsker å utarbeide et forslag til høringssvar, og vil be om innspill fra medlemsbedriftene så snart høringssaken foreligger.. ,.. Måling og avregning.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/anbefaler-samarbeid-om-smart-stroem-article9389-240.html
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: Nett og system (nyheter).. Fremskynder bygging av kraftkabler.. Torsdag 21.. Statnett har nylig offentliggjort avtaler om bygging av to undersjøiske mellomlandskabler, henholdsvis til Tyskland innen 2018 og til Storbritannia innen 2020.. Viktig bidrag for å nå offensive klimamål og økt grønn verdiskapning, mener Energi Norge.. Utenlandsforbindelser.. Bedrer investeringsinsentivene for nettutbygging.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår at nettselskapene skal få høyere avkastning enn i dag.. Det skal investeres om lag 100 milliarder i nett fram mot 2020.. Dette grepet vil gjøre det enklere for nettselskapene å realisere de nødvendige investeringene fremover, mener Energi Norge.. Nye virkemidler for et smartere strømnett.. Onsdag 20.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig foreslått at nettselskapene skal kunne bruke opp til 0,3 prosent av eget avkastningsgrunnlag på forskning og utvikling.. Et viktig steg i retning mot et smartere strømnett, mener Energi Norge.. Ny rapport anbefaler endringer i nettreguleringen.. Tirsdag 5.. Det er stort potensial for å forbedre reguleringen av distribusjons- og regionalnettene i Norge, konkluderer rapporten Trends in electricity distribution network regulation in the North West Europe.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Fredag 11.. mai 2012.. Representanter fra Lofotkraft og Troms  ...   mye positivt i komiteens innstilling til nettmeldingen som ble avgitt i går.. Nå er det gjennomføringen som blir utfordringen.. Pressemeldinger.. Nettpolitikk.. Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Konsesjonsbehandling.. Oppfølging etter Dagmar.. Opprydding etter "Dagmar".. Telenor og Energi Norge har i etterkant av orkanen Dagmar samarbeidet for å finne fram til løsninger som kan forbedre sikkerheten og beredskapen i situasjoner med ekstremvær ytterligere.. Beredskap.. Småkraftsatsing krever raskere nettinvesteringer.. Mandag 23.. april 2012.. Norges vassdrags- og energidirektorat må gi nettselskapene bedre økonomiske insentiver for å tilkoble ny småkraft til det lokale distribusjonsnett, samt gjøre regelverket enklere.. Det er nødvendig for å få raskere investeringer i distribusjonsnettet.. Frykter tregere nettutbygging.. Tirsdag 17.. Vi er bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår, vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i en åpen stortingshøring om nettmeldingen.. Sentralnettet.. Viser 1-10 av 269 artikler.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/?metaCatID=226
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: Internasjonalt (nyheter).. Europeiske fornybarmål kan nås men krever tiltak.. november 2011.. Den europeiske kraftbransjen peker på økt fleksibilitet og mer integrerte markeder som de viktigste tiltakene for at EU skal lykkes med satsingen på fornybar energi fram mot 2020.. Fornybardirektivet.. - Nye kabler viktigere enn noensinne.. Tirsdag 20.. september 2011.. Lars Aagaard, styreleder i Nordenergi.. Foto: Joachim Rode.. I årene som kommer må det gjøres store investeringer i fornybar energi i Norden.. Da er det avgjørende at de nordiske landene samarbeider om nye overføringskabler, sier styrelederen i Nordenergi.. Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. Mandag 12.. Foto: Trond Isaksen.. Nettregulering står høyt på dagsorden i de fleste europeiske land.. Investeringer og behovet for innovasjon utfordrer reguleringen.. I Norge planlegger NVE flere endringer i reguleringsmodellen.. Kommentar fra Brussel - Ingen vits med Norgesreklame - helt pointless!.. Onsdag 7.. Denne gang skal det dreie seg om det spørsmål alle besøkende nordmenn i Brussel stiller.. Hva synes EU om Norge?.. EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot.. Fredag 12.. august 2011.. Kreosot brukes i kraftledningsstolper, det skal forhindre råteskader på trevirke.. Foto: Hafslund.. EU kommisjonen har gjort endringer i anneks til Direktiv 98/8/EC som berører bruk av kreosot.. Endringene gjelder fra 1.. mai 2013.. Kreosot.. Kunnskapsløft om vannkraft i utviklingsland..  ...   viktig virkemiddel for å nå fornybarmålet i 2020.. Hvordan nettet bør reguleres for å lykkes med å innføre dette, er en stor utfordring.. Eurelectric.. Kommentar fra Brussel: Om stammespråk og klovnefisk - kjernekraft og infrastruktur.. Onsdag 1.. Snorre Lamark, Energi Norges mann i Brussel.. Plassen utenfor EU-parlamentet rommer denne uke en liten utstilling av elektriske biler.. Det er en hyggelig nyhet, dessverre ikke noen dominerende nyhet.. Bortsett fra alt styret rundt FIFA, mislikt av de fleste, mens fotball fortsatt er elsket av mange, er det tyskernes kjernekraftbeslutning som er på alles lepper i energimiljøet.. CO2.. Åpnet Vinterkonferansen.. Torsdag 7.. april 2011.. Sverre Devold, styreleder i Energi Norge og konsernsjef i Tafjord Kraft.. Diskusjonene om nye kraftlinjer går like høyt i EU som hjemme i Norge, sa styreleder Sverre Devold i Energi Norge da han åpnet den 16.. Vinterkonferansen i Wien i dag.. Kraftselskapene må ta miljø- og samfunnsansvar, også i det lange løp.. Mandag 21.. mars 2011.. Fra Theun-Hinboun Hydropower Projektet.. Det er positivt at Statkraft ser sitt ansvar for mennesker og miljø og bruker betydelige summer på å demme opp for de sosiale konsekvensene av vannkraftprosjektet Theun-Hinboun i Laos.. Men de vil bli målt på om de tar ansvar for konsekvensene på lang sikt.. Viser 1-10 av 65 artikler..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/?metaCatID=226
  Open archive

 • Title: Kompetanse - Energi Norge
  Descriptive info: Kompetanse (nyheter).. Studiesatsing ble suksess.. Mandag 18.. I vår ble hele 24 vannkraftingeniører uteksaminert fra NTNU.. Institutt for vann- og miljøteknikk er i kraftig vekst etter en omfattende fellesinnsats fra kraftnæringen.. Ingeniørutdanning.. Ønsker flere studieplasser.. Mandag 30.. NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.. Norges første lærling på vindkraft.. Fredag 27.. Fredrik Lundseng Moen (NTE).. Fredrik Lundseng Moen jobber i NTE som Norges første energioperatørlærling på et vindkraftverk.. Han får med det en utdanning som gir grunnlag for å jobbe både med vind og vannkraft og vil bli en viktig brikke i utviklingen av et klimavennlig energisystem.. Fagopplæring.. Vil ha flere lærlinger inn i arbeidslivet.. Mandag 16.. Roar Flåthen, John G.. Bernander og Kristin Halvorsen under signering av Samfunnskontrakten.. Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har blitt enige om å jobbe for å øke antall lærlinger med 20 prosent frem mot 2015.. Energi Norge er svært fornøyd med at arbeidet for å skaffe flere lærlinger intensiveres..  ...   løsninger, og løsningene krever ingeniører.. Jentene sitter på nøkkelen, men politikere og næringsliv må da vise vilje til å handle.. Mangler stipendiater i realfag og teknologi.. Onsdag 15.. februar 2012.. Om fem år vil det utdannes rundt 700 stipendiater for lite i året.. Dette er konklusjonen til en ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.. Den største mangelen skjer innenfor teknologi og realfag.. Utdanningspolitikk.. Slår alarm om ingeniørmangel.. Torsdag 2.. Energibransjen trenger 1500 nye ansatte hvert år i de neste tre til fem årene.. Mangel på ingeniører kan by på betydelige utfordringer når produksjonen av fornybar energi skal økes framover.. Y-veien er sikret.. Onsdag 18.. januar 2012.. Det har den siste tiden hersket tvil om rammebetingelsene for Y-veien.. Energi Norge er svært fornøyd med at Kunnskapsdepartementet nå signaliserer at de fortsatt vil opprettholde utdanningsordningen.. Med framtidas ansatte på agendaen.. Torsdag 1.. desember 2011.. Hvordan skal vi innrette fagopplæringen slik at vi utdanner fagarbeidere som kan løse de utfordringene energibedriftene står overfor? Rekruttering og fagopplæring stod i fokus da de årlige bransjesamlingene Jobb med energi nylig ble avholdt i Bodø og i Oslo.. Viser 1-10 av 60 artikler..

  Original link path: /aktuelt/kompetanse/?metaCatID=226
  Open archive

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: Forskning og utvikling (nyheter).. Vil etablere Norsk vannkraftsenter.. Tirsdag 26.. Fagmiljøene innenfor vannkraft ved NTNU har sammen med Sintef Energiforskning, CEDREN og Energi Norge tatt initiativ til å etablere Norsk vannkraftsenter.. Vil øke forskningsinnsatsen innenfor vannkraft og å bedre rekrutteringen til kraftnæringen, mener Energi Norge.. Vassdragslabb.. Nytt FoU-prosjekt om spenningskvaliteten i kraftnettet.. Tirsdag 3.. Utviklingen mot et mer klimavennlig og energieffektivt energisystem gir store utfordringer med hensyn til å håndtere spenningskvaliteten i kraftsystemet og hos forbrukere på en kostnadseffektiv måte.. Energi Norge har derfor utviklet forskningsprosjektet Spenningskvalitet i smarte nett.. Kraftsystem.. GPS-varsling av luftfartshindre.. Fredag 9.. Sintef har avsluttet et forprosjekt om varsling av luftfartshindre ved hjelp av GPS.. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra blant annet Statnett og Energi Norge.. Luftfartshindre.. En milliard til energiforskning!.. Onsdag 5.. oktober 2011.. Foto: Jan Christian Sørlie.. Et realistisk, men ambisiøst mål for bransjen kan være å øke FoU-innsatsen til én prosent av omsetningen.. Slik avsluttet Sverre Aam, direktør i SINTEF Energi, FoU årsforum 2011 som ble arrangert av Energi Norge 20.. september.. Synlige resultater innen bygg- og vannkraftspesialisering.. Onsdag 22.. Vassdragslabben.. Prosjektet Bransjefinansiering til  ...   må styrke sin FoU innsats.. mai 2011.. Foto: JupiterImages.. NHOs la frem strategidokument for FOU Opptrapping 2030 på sin forskningspolitiske konferanse den 25.. NHO har som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør 2 prosent av BNP innen 2030.. Knusende vannkraftforskning i øst.. Fredag 6.. Rapport fra SVC-dagene 2011 i Luleå.. Svensk Vattekraft Centrum (SVC).. er et kompetansesenter for undervisning og forskning innefor vannkraft og gruvedammer.. Økt aktivitet ved vassdragslaboratoriet.. Onsdag 6.. Foto: Torgeir Jensen / SINTEF.. Det er svært gledelig at stadig flere byggstudenter ved NTNU har oppdaget vannkraft og energibransjen som et framtidig spennende arbeidsfelt og velger vannkraftfag ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU.. Like gledelig er det at oppdragene til vassdragslaben ved instituttet også øker.. Dammer.. Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet.. Viddalsdammen.. Foto: Aerosport/E-CO.. I FoU forprosjektet: Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet - Et sammenlignende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge, har Energi Norge estimert kostnadene ved å oppgradere fyllingsdammene i Norge ihht gjeldene regelverk (Damsikkerhetsforskriften av 18.. 12.. 2009, med tilhørende retningslinjer) til ca 8 mrd kroner.. Damsikkerhet.. Risikostyring.. Forvaltning.. Viser 1-10 av 25 artikler..

  Original link path: /aktuelt/forskning/?metaCatID=226
  Open archive

 • Title: nyheter om elsertifikater
  Descriptive info: Nyheter om elsertifikater.. Her kan du lese tidligere nyhetssaker om elsertifikater.. Til temasiden om elsertifikater.. Første elsertifikat utdelt.. Torsdag 9.. Den 8.. februar delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland.. Energi Norge er godt fornøyd med at markedet nå er i gang, og mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi i Norge.. Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Torsdag 19.. Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at Kvassteinåga kraftverk er det første som har fått godkjent for rett til elsertifikater.. Energi Norge mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi.. Alt klart for elsertifikater.. Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. Standardavtaler for handel med elsertifikater.. Torsdag 15.. Den 1.. januar 2012 starter det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett standardavtaler for handel med elsertifikater.. Siste innspurt før sertifikatstart.. Fredag 28.. Om kort tid skal elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige tre i kraft.. Her er Energi Norges innspill til lovforskriftene som konkretiserer hvordan sertifikatordningen skal fungere.. Informasjon om innføringen av elsertifikater.. Fredag 21.. Innføringen av elsertifikater skaper et informasjonsbehov hos strømkundene.. For å bidra til at energibransjen klarer å imøtekomme deres behov tilbyr Energi Norge et eget informasjonshefte til våre medlemsbedrifter.. Forskrifter til elsertifikatloven.. Onsdag 14.. Forskriftene til elsertifikaloven kom på høring i dag, 14.. september, med høringsfrist 28.. oktober.. Dette er et viktig skritt videre i arbeidet for å sette elsertifikatmarkedet i drift fra 1.. januar 2012, og Energi Norge oppfordrer sine medlemmer  ...   om elsertifikater passerte Statsråd i dag.. Dette er som forventet og en forutsetning for at Stortinget skal kunne vedta loven før sommerferien.. Fornybar milepæl.. Onsdag 8.. desember 2010.. Maud Olofsson og Terje Riis-Johansen.. Foto: OED.. Norge og Sverige har i dag underskrevet en felles protokoll som bekrefter innføringen av et felles marked for elsertifikater fra januar 2012.. Avtalen bekrefter en ambisjon på 26,2 TWh ny, fornybar kraft innen 2020.. Det understrekes samtidig at ny produksjon må følges av en offensiv nettutvikling i Norden.. Svensk-norsk system for elsertifikater ønskes velkommen av Svensk Energi og Energi Norge.. Torsdag 25.. mars 2010.. I en felles uttalelse støtter den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Energi og Energi Norge et norsk-svensk system for elsertifikater.. Hele uttalelsen finner du her.. Endelig overgangsordning for elsertifikater på plass.. Torsdag 26.. november 2009.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i Energi Norge.. Foto: Johnny Syversen.. Energiminister Terje Riis-Johansen har i dag lagt fram en overgangsordning for fornybar elproduksjon fram mot innføring av elsertifikater i 2012.. EBL ber om offensiv holdning i forhandlingene om fornybardirektivet.. Lørdag 31.. januar 2009.. Erik Skjelbred, direktør produksjon og miljø i EBL.. Foto: Gro Maren Mogstad Karlsen.. Innføringen av fornybardirektivet vil være et viktig element for å innfri det norske klimaforliket.. Norge har en unik posisjon med god tilgang på fornybar energi, og det er viktig at myndighetene har en offensiv holdning i forhold til forhandlingene om fornybardirektivet.. Felles marked for elsertifikater.. juni 2008.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den svenske næringsministeren Maud Olofsson har lagt frem en forståelse om at de ønsker å samarbeide om et felles elsertifikatmarked.. Hold deg oppdatert.. Mandag 19.. oktober 2009.. med Energi Norges meninger om aktuelle saker for kraftbransjen.. Abonner på vårt nyhetsbrev.. Dag Roar Christensen.. Næringspolitisk rådgiver fornybar energi.. ">Dag Roar Christensen.. Mob: 91767054..

  Original link path: /elsertifikater/nyheter/?metaCatID=226
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Alle nyheter.. Fredag 29.. Torsdag 28.. Advarer mot sneversynt energipolitikk.. Bruk av primærenergifaktorer og CO2-vekting av elektrisitet som verktøy i energipolitikken, motvirker mulighetene for å nå klimamål i 2050.. Dette er en av konklusjonene i en fersk rapport utarbeidet for Energi Norge.. Torsdag 5.. juli 2012.. Mandag 2.. Energieffektivisering..

  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=226&sortby=visited
  Open archive

 • Title: Fremskynder bygging av kraftkabler - Energi Norge
  Descriptive info: Foto: Statnett.. Ett skritt nærmere mellomlandskabler.. Kabelprosjektene har tidligere vært annonsert, men den 21.. juni ble det klart at fremdriftsplanene for byggingen av de to mellomlandskablene har blitt fremskyndet og at planlagt kapasitet er oppskalert.. - Det er svært positivt at både fremdriften og utvekslingskapasiteten på begge disse viktige mellomlandsforbindelsene på denne måten styrkes, sier adm.. dir.. Oluf Ulseth i Energi Norge.. Statnett, nettselskapet TenneT og den tyske statlige finansinstitusjonen KfW er enige om å bygge en strømkabel mellom Tyskland og Norge, med mål om ferdigstillelse i 2018..  ...   om ferdigstillelse innen 2020.. De to kablene skal hver ha en kapasitet på 1400 MW.. - Flere mellomlandsforbindelser er nøkkelen til å nå offensive klimamålsettinger, sikre forsyningssikkerheten og å bidra til grønn verdiskaping, sier Ulseth.. Tysklandsavtalen er inngått med det tyske nettselskapet TenneT og den statseide tyske banken KfW.. - At én av de tyske avtalepartene er en finansiell aktør, tolker vi som et signal på at man har en pragmatisk holdning til hvem som kan gi utviklingen av mellomlandsforbindelser fart og tyngde.. Det er positivt, sier Ulseth..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/fremskynder-bygging-av-kraftkabler-article9401-239.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069