www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Utenlandsforbindelser.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Fremskynder bygging av kraftkabler.. Torsdag 21.. juni 2012.. Statnett har nylig offentliggjort avtaler om bygging av to undersjøiske mellomlandskabler, henholdsvis til Tyskland innen 2018 og til Storbritannia innen 2020.. Viktig bidrag for å nå offensive klimamål og økt grønn verdiskapning, mener Energi Norge.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Nett.. ,.. Utenlandsforbindelser.. Ett skritt nærmere mellomlandskabler.. Mandag 11.. Statsminister Jens Stoltenberg og den britiske statsministeren David Cameron inngikk den 7.. juni en avtale om energisamarbeid mellom Norge og Storbritannia.. Avtalen berører flere områder innenfor energisektoren, herunder utvikling av fornybare energiressurser og nye mellomlandskabler.. Nettpolitikk.. Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi.. Fredag 11.. mai 2012.. Utrulling av sjøkabel.. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag.. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser.. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group.. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.. Pressemeldinger.. Støtter europeisk nettsatsing.. Tirsdag 21.. februar 2012.. EU-kommisjonen foreslår å effektivisere konsesjonsprosessen for mellomlandskabler.. Energi Norge stiller seg positive til lovforslaget og mener at det bør implementeres i norsk lov.. EU.. Bred enighet  ...   til å bidra med klimavennlig energi til Europa.. Etterlyser mer entusiasme for eksport av ren energi.. Torsdag 13.. oktober 2011.. Norge kan bli en viktig bidragsyter til Europas mål om et mer klimavennlig samfunn, uttalte Oluf Ulseth, adm.. dir.. i Energi Norge under sin innledning på Energidagene.. Konsesjonsbehandling.. Stortingsmelding om nettsaker.. Fredag 10.. juni 2011.. Det må skapes aksept for linjebygging.. Foto: Dag R.. Christensen.. Nettutvikling er en forutsetning for å utvikle framtidens klimavennlige energisystem, så vel som forsyningssikkerhet og verdiskaping.. Vi trenger en offensiv nettpolitikk som dekker både innenlandsk nettutvikling og utenlandskabler.. IEA anbefaler utenlandskabler.. Tirsdag 15.. mars 2011.. Foto: Statnett.. Det internasjonale energibyrået (IEA) anbefaler Norge å styrke både det nasjonale kraftnettet og overføringskapasiteten fra utlandet.. Det fremgår av rapporten fra dybdehøringen av Norges energipolitikk, som ble presentert i dag.. Viser 1-10 av 31 artikler.. 1.. 2.. 4.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=416
  Open archive

 • Title: Bedrer investeringsinsentivene for nettutbygging - Energi Norge
  Descriptive info: Bedrer investeringsinsentivene for nettutbygging.. Relaterte artikler.. Ny rapport anbefaler endringer i nettreguleringen.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår at nettselskapene skal få høyere avkastning enn i dag.. Det skal investeres om lag 100 milliarder i nett fram mot 2020.. Dette grepet vil gjøre det enklere for nettselskapene å realisere de nødvendige investeringene fremover, mener Energi Norge.. NVE foreslår også å endre metodene for fastsettelse av nettselskapenes kostnadsnormer.. Målet med endringene er å bidra til mer forutsigbare rammevilkår for selskapene, samt bidra til at den økonomiske reguleringen ikke hindrer en hensiktsmessig strukturendring i bransjen.. De foreslåtte endringene er en del av NVEs evaluering av nettreguleringen, og sendes nå ut på høring til berørte parter.. Vil øke referanserenten.. Referanserenten som i dag benyttes i inntektsrammereguleringen av nettselskapene ligger vesentlig under det som må anses å være en rimelig avkastning for denne type virksomhet.. Energi Norge er derfor svært fornøyd med at NVE nå foreslår å øke renten.. Dette vil gi selskapene bedre vilkår for å gjennomføre nødvendige investeringer i nettet framover.. Inntektsrammen blir mer forutsigbar.. Når nettselskapenes årlige inntektsramme skal settes, tar myndighetene hensyn til  ...   gjennom bruk av nye data basert på nettets faktiske beliggenhet.. Bedre fusjonsvilkår for nettselskapene.. Dagens effektivitetsanalyse bidrar også til at det oppstår et inntektstap når to eller flere nettselskaper fusjonerer.. For å kompensere for dette foreslår NVE en kompensasjon til selskaper som fusjonerer, beregnet ut ifra nåverdien av inntektstapet over 30 år mot 10 år i dag.. Ifølge NVE vil de foreslåtte endringene redusere usikkerheten knyttet til den økonomiske effekten som følge av fusjoner.. Store utslag for noen nettselskap.. Ifølge NVEs egne analyser, vil deres nye endringsforslag til nettreguleringen gi relativt store utslag til inntektsrammene for enkelte selskaper sammenlignet med dagens modell.. De selskapene som blir tyngst berørt vil i stor grad være de minste nettselskapene.. NVE foreslår ingen generell overgangsordning for disse, men vil vurdere behovet basert på søknader fra det enkelte selskap.. Energi Norge vil vurdere NVEs forslag til endringer i vårt arbeid med høringsinnspill.. Fristen for å gi innspill til NVE er satt til 21.. september.. Les mer om saken på NVEs hjemmesider.. Kontaktperson.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/bedrer-investeringsinsentivene-for-nettutbygging-article9400-239.html
  Open archive

 • Title: Nye virkemidler for et smartere strømnett - Energi Norge
  Descriptive info: Nye virkemidler for et smartere strømnett.. Onsdag 20.. Foto: Anders Henriksen.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig foreslått at nettselskapene skal kunne bruke opp til 0,3 prosent av eget avkastningsgrunnlag på forskning og utvikling.. Et viktig steg i retning mot et smartere strømnett, mener Energi Norge.. Befolkningsvekst i de store byene og flere mindre kraftverk som leverer strøm inn på distribusjonsnettet er noen av utfordringene framover som skaper behov for økt forskningsinnsats innenfor nett.. Energi Norge har i lengre tid påpekt at dagens økonomiske regulering bremser nettselskapenes FoU-investeringer.. NVE har nylig foreslått at.. inntil 0,3 prosent av selskapenes inntektsramme.. kan brukes til forskning og utvikling.. - Nettselskapene står i dag foran store utfordringer som krever ny kunnskap, NVEs forslag er  ...   strøm tilbake til nettet, sier Bjarne Børresen, rådgiver i Energi Norge.. Ønsker ytterligere økning.. NVEs forslag er en del av en større evaluering av nettreguleringen.. Energi Norge har tidligere spilt inn at minst 0,4 prosent av selskapenes avkastningsgrunnlag bør kunne gå til forskning.. - Vi håper at NVE kan strekke seg enda lenger før evalueringen ferdigstilles, og øke forskningsandelen for nettselskapene til 0,4 prosent.. Dette kan på sikt styrke selskapenes forskningsinnsats med 40 millioner, sier Børresen.. Energi Norge organiserer kraftnæringens felles forskningsprosjekter.. Flere av prosjektene omhandler videreutvikling av strømnettet, Børresen tror imidlertid at flere selskap ville bidratt inn i forskningsprosjektene om de fikk bedre økonomiske insentiver.. Les mer om kraftnæringens felles forskningsinnsats.. Bjarne Børresen.. FoU-leder.. ">Bjarne Børresen.. Dir: 23088954.. Mob: 92452838..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nye-virkemidler-for-et-smartere-stroemnett-article9399-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Alle nyheter.. Studiesatsing ble suksess.. Mandag 18.. I vår ble hele 24 vannkraftingeniører uteksaminert fra NTNU.. Institutt for vann- og miljøteknikk er i kraftig vekst etter en omfattende fellesinnsats fra kraftnæringen.. Ingeniørutdanning.. Meklingsfrist for energioverenskomsten.. Tirsdag 5.. EL IT Forbundet brøt kvelden 22.. mai forhandlingene med Energi Norge om revisjon av energioverenskomsten.. Oppgjøret går nå videre til mekling, og meklingsfrist for oppgjøret er satt til 28.. juni kl.. 24.. 00.. Lønn og tariff.. Det er stort potensial for å forbedre reguleringen av distribusjons- og regionalnettene i Norge, konkluderer rapporten Trends in electricity distribution network regulation in the North West Europe.. Grønn verdiskaping: Fremtiden er elektrisk.. Mandag 4.. Elektrisitet vil spille en avgjørende rolle for å nå de langsiktige klimamålene, viser fersk rapport.. Økt produksjon og bruk av elektrisitet vil også gi grunnlag for økt årlig verdiskaping i størrelsesorden 35 40 milliarder kroner, og økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk.. Verdiskapning.. Nye retningslinjer for kraftrevisjon.. Torsdag 31.. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe har i  ...   år i ledervervet.. Energioverenskomsten til mekling.. EL IT-Forbundet brøt kvelden 22.. Oppgjøret går nå videre til mekling.. Det er for tidlig å si når partene møtes hos Riksmekleren.. Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging.. - De lave elsertifikatprisene kan skyldes at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli for stort, mener Energi Norge.. Lave sertifikatpriser var blant temaene på et møte for Energi Norges medlemmer i Ålesund den 15.. mai.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Bred politisk støtte til sterkere sentralnett.. Torsdag 10.. Stortingets energi- og miljøkomité slutter opp om behovet for et vesentlig styrket sentralnett i årene fremover.. Energi Norge finner mye positivt i komiteens innstilling til nettmeldingen som ble avgitt i går.. Nå er det gjennomføringen som blir utfordringen.. Viser 11-20 av 356 artikler.. 5..

  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=226&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Må bli mindre sårbare mot strømutfall.. Kraftforsyningen er fundamental for nærmest all annen samfunnsvirksomhet.. Det vekker derfor stor bekymring når flere virksomheter som er avhengig av kontinuerlig strømforsyning, ikke sikrer seg bedre mot utfall, uttalte Kåre Willoch i sitt innlegg på Energi Norges årlige HMS-konferanse.. Beredskap.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Oppfølging etter Dagmar.. Opprydding etter "Dagmar".. Telenor og Energi Norge har i etterkant av orkanen Dagmar samarbeidet for å finne fram til løsninger som kan forbedre sikkerheten og beredskapen i situasjoner med ekstremvær ytterligere.. Ønsker flere studieplasser.. Mandag 30.. april 2012.. NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.. Energi Norge mener.. Norges første lærling på  ...   det at nye, norske biler i 2020 i snitt skal slippe ut 85 gram CO2 per kilometer.. Ifølge anslag fra Grønn Bil må det selges mellom 40.. 000 og 70.. 000 ladbare biler i 2020 for oppnå målet.. Gode intensjoner, men svakt om fornybar energi.. Onsdag 25.. Energi Norge mener regjeringen har lagt frem en klimamelding med gode intensjoner, men lite konkrete tiltak for omlegging fra fossil til fornybar energibruk.. Småkraftsatsing krever raskere nettinvesteringer.. Mandag 23.. Norges vassdrags- og energidirektorat må gi nettselskapene bedre økonomiske insentiver for å tilkoble ny småkraft til det lokale distribusjonsnett, samt gjøre regelverket enklere.. Det er nødvendig for å få raskere investeringer i distribusjonsnettet.. Energibransjens tariffoppgjør er i gang.. Torsdag 19.. Onsdag 18.. april startet EL IT Forbundet og Energi Norge sine forhandlinger om en ny energioverenskomst.. Målet er at partene skal bli enige om en ny avtale i slutten av mai.. Frykter tregere nettutbygging.. Vi er bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår, vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i en åpen stortingshøring om nettmeldingen.. Sentralnettet.. Viser 21-30 av 356 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=226&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Vil ha flere lærlinger inn i arbeidslivet.. Mandag 16.. Roar Flåthen, John G.. Bernander og Kristin Halvorsen under signering av Samfunnskontrakten.. Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har blitt enige om å jobbe for å øke antall lærlinger med 20 prosent frem mot 2015.. Energi Norge er svært fornøyd med at arbeidet for å skaffe flere lærlinger intensiveres.. Lærling.. Laveste strømpris på fem år.. Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år.. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie.. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede.. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.. Sluttbrukermarked.. Strømpris.. Skuffende at Grieg-feltet godkjennes uten kraft fra land.. Fredag 13.. Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for oljefeltet Edvard Grieg, uten krav om utslippsfri kraftforsyning fra land.. Dette til tross for at en samlet utredning av elektrifisering av Utsirahøyden vil foreligge i løpet av kort tid.. Strid om energieffektivisering i EU.. Forhandlingene i EU om energieffektiviseringsdirektivet er i full gang.. Flere stridstema som bruk av bindende nasjonale mål for energieffektivisering og bindende virkemidler for energisparing skal avgjøres før sommeren.. Energieffektivisering.. Forbereder økt nettilknytning av småkraft.. Tirsdag  ...   nye reglene vil bli for omfattende og påføre aktørene unødige kostnader.. Nettregulering: Finansiering av Smart Strøm.. Mandag 12.. Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart Strøm (AMS) de nærmeste årene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at finansieringen skal skje innenfor den eksisterende inntektsrammereguleringen.. Relevante nyhetssaker.. Måling og avregning.. Ålport bidro til dambrudd i Sverige.. Torsdag 8.. Brødrene Dahl AS var blant de 30 utstillerne på arrangementet.. Dambruddet i Granö i 2010 ledet til en total ombygging av E-ONs kraftanlegg.. Selskapet var til stede på Produksjonsteknisk konferanse for å fortelle om sine erfaringer fra hendelsen og arbeidet med gjenoppbyggingen av dammen.. Damsikkerhet.. Dammer.. PCB.. Realfag gir valgmuligheter.. Ann Myhrer Østensjø, E-CO Energi (til høyre).. Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg skulle bli da jeg valgte realfag på videregående, det handlet mer om å holde mulighetene åpne, fortalte Ann Myhrer Østenby (E-CO Energi), da hun innledet på arrangementet Jenter for realfag den 8.. mars.. Rekruttering.. Kronikk: Klima for kvinnelige ingeniører.. Onsdag 7.. Klimakrisen krever løsninger, og løsningene krever ingeniører.. Jentene sitter på nøkkelen, men politikere og næringsliv må da vise vilje til å handle.. Viser 31-40 av 356 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=226&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Vil tette kompetansegapet mot 2020.. Kristine Fiksen, THEMA Consulting.. En fersk studie viser at kompetansemangel kan bli en flaksehals for ny fornybarutbygging i Norge mot 2020.. - Dette er et tydelig varsko, men heldigvis er det mye som kan gjøres for å forhindre at situasjonen blir kritisk for energibransjen, mener Energi Norge.. Ønsker unntak fra kostnader etter Dagmar.. Torsdag 1.. Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen Dagmar vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner.. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for KILE-kostnader.. NHOs energipanel krever økt satsing på fornybar energi.. Christian Rynning Tønnensen (Statkraft) presenterer energipanelets rapport.. NHOs energipanel presenterte i dag næringslivets energipolitiske plattform.. Rapporten viser hvordan norske energiressurser og kompetanse gir grunnlag for langsiktig verdiskaping i Norge.. Inviterer til fagdag om vannforvaltning.. Onsdag 29.. Arbeidet med vanndirektivet og miljømålene for vassdrag er i full gang.. Direktoratet for Naturforvaltning og direktoratsgruppen med ansvar for vanndirektivet inviterer derfor til en fagdag om forvaltningsnyttig vannforskning i elver og innsjøer den 26.. mars i Oslo.. Forvaltning.. Nettkundene fornøyde etter Dagmar.. Onsdag 22.. Over halvparten av befolkningen mener nettselskapene gjorde en god eller svært god innsats for å gi folk strømmen tilbake etter  ...   (Energi Norge) under framleggelsen av Klimabarometeret.. Befolkningen er blitt mer positiv til utbygging av vannkraft og vindkraft de siste årene.. Dette viser ferske tall fra TNS Gallups Klimabarometer.. To av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål.. Ap- og SV-velgere er blant de mest positive til energikilden.. Vindkraft.. Mangler stipendiater i realfag og teknologi.. Onsdag 15.. Om fem år vil det utdannes rundt 700 stipendiater for lite i året.. Dette er konklusjonen til en ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.. Den største mangelen skjer innenfor teknologi og realfag.. Utdanningspolitikk.. Første elsertifikat utdelt.. Torsdag 9.. Den 8.. februar delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland.. Energi Norge er godt fornøyd med at markedet nå er i gang, og mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi i Norge.. Relaterte nyhetssaker.. Stortingshøring om nordområdene.. En forutsetning for at nordområdesatsingen skal lykkes, er at vi ser helhetlig på de utfordringene vi står overfor.. Dersom Norge skal bli en tung aktør offshore må vi legge til rette for utvikling av landbasert virksomhet.. Dette var Energi Norges hovedbudskap da Stortingets utenriks- og forsvarskomiteen arrangerte åpen høring om nordområdemeldingen.. Viser 41-50 av 356 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=226&offset701=40
  Open archive

 • Title: FoU fagforum - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Fagopplæring og rekruttering.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. Smart strøm (AMS).. FoU fagforum.. Tirsdag 19.. april 2011.. Energi Norge har tre fagfora opprettet i henhold til den nye FoU foretningsplanen vedtatt av styret den 10.. september 2010.. Hensikt.. FoU fagfora skal lede områdets aktivitet, utvelgelse og prioritering av prosjekter innenfor Energi Norges fellesfinansierte FoU program (ENs FoU).. Aktiviteter og prioriteringer skal gjenspeile FoU forretningsplan.. De tre fagfora har følgende deltagere:.. Klimavennlig kraftproduksjon.. Bjarne Børresen, Energi Norge,.. tilrettelegger.. Kurt Benonisen, NTE Energi AS,.. leder.. Alf Inge Berget, E-CO Vannkraft as.. Svein Haugland, Agder Energi Produksjon AS.. Per Øyvind Grimsby, Sira Kvina kraftselskap DA.. Tom Andersen, Statkraft Energi AS.. Hugo Pettersen, Hafslund Produksjon AS.. Erik Skorve, BKK Produksjon AS.. Kraftsystem  ...   Klimavennlig varme.. Solgun Furnes, Energi Norge,.. Øyvind Nilsen, Hafslund Varme AS,.. Øystein Haaland, BKK Varme AS.. Morten Fossum, Statkraft Varme AS.. Egil Erstad, Østfold Energi AS.. Asle Juul, NTE Holding AS.. Rolf Julin, Agder Energi Varme AS.. Kontaktpersoner FoU.. Britt Birkeland.. FoU-sekretær.. ">Britt Birkeland.. Dir: 23088963.. Nyheter om FoU.. 11.. 2010.. IEC 61850 ryggraden i framtidens kontrollsystem?.. 18.. Hydro2010 Europas største vannkraftkonferanse.. 20.. 09.. Sommerjobbgaranti motiverer studenter.. 30.. 08.. Professor i fornybar energi ved Universitetet i Agder.. 23.. Hva skjedde på FoU-årsmøtet?.. Møtekalender.. Prosjektutdanning.. januar 31.. desember 2012.. Meld deg på og start e-læringen allerede i dag!.. FSE e-læringskurs.. E-læring innen industri, forsyningsanlegg (lavspenning og høyspenning).. Vassdragsteknisk forum, region midt.. Modul A - Grunnleggende prosjektledelse.. Forståelse for helheten i faget prosjektledelse!.. Elektromagnetiske felter (EMF)- Ny dato august/september kommer.. Torsdag 30..

  Original link path: /forskning-og-utvikling/fou-fagforum-article8601-269.html
  Open archive

 • Title: IEC 61850 – ryggraden i framtidens kontrollsystem? - Energi Norge
  Descriptive info: Torsdag 11.. november 2010.. Kort rapport fra svensk IEC61850 referansegruppemøte i Stockholm.. IEC 61850 startet som en kommunikasjonsstandard for kontroll og vern i transformator- og bryterstasjoner.. Over tid har omfanget vokst, og i dag er kanskje ambisjonene å dekke hele kjeden fra produksjon til distribusjon?.. IEC61850 representerer et paradigmeskifte fra en fysisk representasjon til et abstrakt klassehierarki.. Slike store endringer er krevende og vil ta tid.. Tittelene for lederen i septembernummeret av PAC world.. Are we ready for the 21 st Century.. var et ofte gjentatt spørsmål under møtet.. I tillegg til bryterstasjoner er det i dag publisert standard for vindkraftverk (.. IEC 61400-25 -- IEC 61850 Adaptation for Wind Turbines.. ) og vannkraftverk (.. IEC 61850-7-410 Hydroelectric Power Plants - Communication for monitoring and control.. ) samt en generisk standard for distribuert produksjon (.. IEC 61850-7-420 Communications systems for Distributed Energy Resources (DER) - Logical nodes.. ).. I standarden brukes en programvare-tilnærming til oppbygging av kontrollstrukturen.. Systemet bygges opp av standardiserte logiske noder som kan aggregeres i logiske enheter.. Hver logisk node inneholder et sett standardiserte dataobjekter.. Denne hierarkiske oppbyggingen minner mye om objektorientert programmering.. Skille mellom fysiske enheter og logiske noder og enheter betyr at en gitt abstrakt kontrollstruktur kan realiseres i ulike fysiske oppbygginger.. Standarden inneholder også et xml-basert konfigureringsspråk (SCL standard configuration lannguage).. I Norge har Statnett vært aktiv i å ta i bruk denne standarden [1].. I Sverige har det også vært en god del arbeid rundt IEC61850.. TC57/WG18 som arbeider med anvendelsen for vannkraftverk, ledes av Claes Malcom fra Vattenfall Power Consulting.. Også Owe Kingstedt fra SWECO Enercon er aktiv i denne arbeidsgruppen, og begge holdt interessante presentasjoner på Brukermøte for kontrollanlegg tidligere i høst [2].. Nasjonalt har man organisert en IEC61850 referansegruppe som møtes om lag to ganger i året.. Møtet i november 2010 ble holdt på.. Industriella informasjons- og styresystem (ICS), KTH.. under ledelse av professor.. Lars Nordström.. Professor Nordström leder den nasjonale TC57 komiteen og er også nominert som EU-ekspert på smart grid.. Møtet samlet 17 deltagere fra kraft- og nettselskap; konsulenter, leverandørindustrien og akademia.. Agenda for møtet var:.. Rapportering fra Cigre arbeidsgrupper.. Erfaringer omkring IT-policy i kontrollanlegg.. Demo av KTH lab-en.. Status på ulike deler av IEC61850 og videre utvikling.. Cigre Study Comittee B5 vern og automatisering.. SC B5.. arbeider med å fremme utvikling av metoder og kunskap knyttet til vern og automatisering.. Innsamling av erfaringer og utgivelse av beste praksisdokumenter er en sentral arbeidsform.. Flere ulike arbeidsgrupper i Cigre arbeider med å samle inn brukererfaringer, beste praksis og mulige forbedringer til standarden.. 12 Engineering Guidelines.. for IEC61850 based systems har laget et utkast til en omfattende rapport.. Her er det spesielt fokusert på brukerens behov.. Underveis i arbeidet er det kommet inn et veldig stort og bredt tilfang av idéer.. Dette er på den ene  ...   Sverige har gjennom to ulike prosjektfaser konsolidert og integrert 24 ulike nett informasjons- og kontrollsystemer til ett felles system.. En viktig funksjon med systemet har vært å gi sluttbruker oppdater informasjon om tilgjengelighet, avbrudd og feil på internett.. Med et åpent grensesnitt mot det store farlige internett har det vært meget viktig å ha en konsistent og bevisst forhold til sikkerhet.. Dan Gamble, Sweco, beskrev hvordan man kom fram til en god dialog mellom corporate IT og prosses spesifikk IT.. Klar definisjon av nødvendige use caser, en god forståelse av riskobilder ( hvem er den potensielle angriperen ), en klar sikkerhetsarkitektur og en god forståelse for ulike prioritering i ulike soner var viktig.. Som et eksempel for scada-systemet er tilgjengelighet den viktigste prioriteringen, mens mot sluttbruker vil innbruddssikkerhet ha høyest prioritet.. For øvrig er KTH en deltager i prosjekt Viking (et 7 ramme prosjekt i EU) hvor temaet er sikkerhet i NIS- og SCADA-systemer.. Lab.. ICS arbeider med å bygge opp en student lab for opplæring i bruk av IEC 61860.. Systemet består både av en fysisk og en virtuell kraftsystemmodell, et rack med tre ulike kontrollere (Intelligent Electronic Device IED) med støtte for IEC 61850, RTU med støtte for standarden samt en god del annet utstyr.. I tillegg til grunnundervisning for master-studenter vil lab en også etter hvert kunne brukes i forsknings- og Ph.. D-arbeid for å se på distribuert produksjon (KTK har en liten vindturbin og et lite solscellepanel på Campus), remote sensing av fasevinkel i nettet og ulike sikkerhetsaspekt knyttet til SCADA og bussbaserte kontrollanlegg.. ICS har også gjennomført flere master-oppgaver knyttet til IEC61850.. Et eksempel er ombygging av Porjus U8 til et IEC61850 lokalkontrollanlegg - en idé vi kan ta med videre i planlegging av mulig demonstrasjonsanlegg for pumpekraftverk?.. Revisjon av IEC61805.. Standarden er utviklet over en lang periode.. Betegnelser er ikke alltid konsekvent fra del til del.. Likeledes har studier, testing og erfaring i daglig bruk avdekket feil og svakheter.. De ulike arbeidsgruppene er i gang med revisjon 2.. 0 av standarden.. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på IEC/TC57.. The Times They Are a-Changing Bob Dyland.. Utviklingen har brakt oss fra analoge, relébaserte til digitale, datamaskinbaserte kontrollanlegg.. Ulike bussløsninger og nye digitale anleggselementer er under utvikling og utprøving.. Dette vil kunne lede til nye arbeidsmetoder for design, engineering innkjøp og realisering av systemer.. IEC61850 er et steg i denne utviklingen.. Dette vil kreve et.. mindshift.. som det gjentatte ganger ble understreket på møtet.. Til nå har mye av fokus rundt SmartGrid vært rettet mot distribusjon og sluttbruker.. Et virkelig smartenergi energisystem vil kreve smarte løsninger fra dam til forbrukerens stikkontakt.. Referanser:.. 1 Erfaringer med bruk av IEC61850, Svein Losnedal, Statnett.. Brukermøte for kontrollanlegg, oktober 2010.. IEC 61805 En kort introduksjon, Claes Malcolm, Vattenfall Power Consultants, Brukermøte for kontrollanlegg, oktober 2010..

  Original link path: /fou/iec-61850-ryggraden-i-framtidens-kontrollsystem-article8269-442.html
  Open archive

 • Title: Hydro2010 – Europas største vannkraftkonferanse - Energi Norge
  Descriptive info: oktober 2010.. Hydro2010 hadde over 1300 deltagere fra 85 land da den ble avholdt i Lisboa fra 27.. til 29.. Konferansen hadde et bredt utvalg av presentasjoner, paneldebatter og en stor utstilling med utstyrsleverandører, konsulenter, tjenesteleverandører og kraftselskap.. Det var en utmerket anledning til å få innsikt om hva som skjer på den europeiske og internasjonale vannkraftscenen.. Hovedsponsoren, Energias de Portugal (EDP), er den største kraftprodusenten i Portugal og den nest største på den iberiske halvøy.. Med et investeringsprogram på 1.. 3 milliarder , som vil gi en effektøkning på omlag 4300 MW installert vannkraft fram til 2020, er Portugal et av de mest aktive vannkraftlandene for øyeblikket.. En spesiell side ved portugisisk vannkraft er den utstrakte bruken av pumpekraft.. Med 3500 MW installert vindkraft og framtidige planer om ytterligere 2000 MW fram til 2020 er behovet for energilagring og reguleringstjenester som pumpekraft kan bringe blitt stadig viktigere.. En oversikt over hovedsesjonene på konferansen gir et bilde av bredden i de tema som ble presentert og diskutert på konferansen.. Disse var:.. Carbon trading.. Hydraulic machinery (3 sesjoner).. Hydrology, floods and climate.. Regional focus: Asia and Latin America (1 sesjon), Europe (1 sesjon), Africa (1 sesjon + paneldebatt).. Commercial and financial aspects of hydro development.. Dam engineering.. Civil engineering.. Maximizing the multiple benefits of hydro.. Enivronment.. Dam safety.. Asset management and optimizing operation.. Carbon emission (fra dammer - workshop).. Refurbishment and upgrading.. Maintenance and power plant safety.. Flow measurement.. Special plenary lecture: Lessons learned from the accident at Sayano Shushnskaya.. Social aspects.. Pumped storage (1 sesjon og paneldebatt).. Sediment management.. Small hydro (3 sesjoner).. Development in marine energy technology.. Electrical engineering.. Totalt var det 29 sesjoner, og med opptil 4 parallelle sesjoner er det umulig å få med seg alle presentasjonene.. Hydro-konferansene er først og fremst  ...   konkurransedyktig og relevant.. Erfaringer fra Sayano Shuskenkaya.. Dr.. Bellendier fra VNIIG i St.. Petersburg gav en interessant forelesning om den tragiske ulykken ved Sayano Shuskenskaya i Sibir som kostet 75 mennesker livet.. Både hendelsesforløp og rotårsaker stemte godt overens med det som ble presentert på PTK i 2010.. Vannkraft, utvikling, fattigdomsbekjempelse og sosiale aspekt.. Flere av de parallelle sesjonene hadde ulike regioner som fokus, både fra Afrika, Asia og Latin-Amerika ble det presentert flere foredrag om pågående prosjekter.. Norsk deltagelse.. Den norske delegasjonen var ikke den største (se tabell 1), men både leverandører, kraftselskap, konsulenter og byråkrati var representert.. Land.. Antall deltagere.. Frankrike.. 143.. Tyskland.. 85.. Sveits.. 77.. Norge.. 45.. Østerrike.. 43.. Intpow gjorde en strålende innsats med å bistå profilering av norsk vannkraft.. Mottakelse med norsk musikk og sjømat etter første konferansedag ble lagt merke til og positivt omtalt, selv om mange forsatt foretrekker portugisisk hvitvin i forhold til akevitt.. Mottakelse hos ambassadør Inga Magistad i hennes residens var også en glimrende anledning til å bygge nettverk, og flere deltagere fra andre land utrykte misunnelse over støtten som ambassaden og ambassadøren gav.. Noen ganger er det kanskje en fordel å komme fra et lite land.. I en tid hvor mange norske kraftselskap arbeider med planer om internasjonal satsing, er det kanskje litt underlig at kun fem kraftselskap deltok på konferansen.. Flere av presentasjonene om sosiale anliggende knyttet til vannkraftutbygging, flerbruk og miljø har vist at vannkraft er blitt langt dyktigere i å håndtere kompliserte utbygginger og konflikter.. I flere av prosjektene har norske konsulenter og utbygger gitt viktige positive bidrag.. Sommerens føljetong i Hardanger har kanskje vist at vi bør prøve å lære litt mer fra konflikthåndtering i Laos, Kina og Afrika, og vi bør kanskje ta med sosialantropologer og andre faggrupper på prosjektteamet..

  Original link path: /fou/hydro2010-europas-stoerste-vannkraftkonferanse-article8157-442.html
  Open archive

 • Title: Sommerjobbgaranti motiverer studenter - Energi Norge
  Descriptive info: Mandag 20.. Philip Giodesen Lund og Kristine Lilleeng Walløe ute på befaring.. Som en del av energibransjens satsing på å få utdannet flere sivilingeniørstudenter med bygg- og vannkraftfag ved NTNU, har 25 studenter hatt sommerjobb i ulike kraftselskap i sommer.. Energi Norge og medlemsbedriftene som bidrar til satsingen, gav en såkalt sommerjobbgaranti på vårens studentrekrutterings arrangement, Vassfiks.. Philip Giodesen Lund og Kristine Lilleeng Walløe hadde fem ukers sommerjobb i SKS og Nord-Salten Kraft AS og fortalte om dette på seminaret Vassdragsteknisk forum (VTF) region Nord i september.. Her er deres oppsummering.. Philip oppsummerer slik: Noen har det slik under sin sommerjobb at de sitter på kontoret dagen lang, ser ut gjennom vinduet og tenker: Bare jeg snart får fri! Men ikke vi! Mesteparten av tiden foregikk ute på befaringer av bedriftenes anlegg, på inspeksjon av en damkonstruksjoner til fjells eller midt ute i fossende elver for å måle vannføring, der nye prosjekter var planlagt.. Andre spennende saker som å undersøke en overføringstunnel innefra med hodelykter og våtdrakter samt å fly med helikopter til fjells, når det tar for lang tid å gå, var også en del av sommerjobbprogrammet.. Det gir stor motivasjon å se at studiene på NTNU kan føre til en jobb som kan gi så interessante hverdagsoppgaver.. Når man har hatt sommerjobb på en slik måte, kan en sitte på kontoret resten av året å tenke tilbake.. Det var spennende å kunne sette sammen og anvende viten fra forskjellige NTNU-kurs.. Å kunne anvende det som en har lært på et  ...   var vi på dambefaring til dam Langvann, en fyllingsdam med frontal tetningsplate, som ikke lenger oppfyller krav i forskriften og dermed skal rehabiliteres, altså et veldig aktuelt prosjekt i disse tider.. Etterpå kjørte vi RIB inn fjorden til Saltstraumen og inntok deretter et bedre måltid hos steinalderfolket på Tuvsjyen.. Her var det røykfylt og stemningsfullt.. Siste dagen var det lagt opp et bredt faglig program med foredragsholdere fra ulike deler av vassdragsbransjen.. Fra Energi Norge fikk vi høre om arbeidet opp mot NTNU og ellers hva som har foregått siden sist.. Vi fikk også presentert HelgelandsKraft og deres anlegg, samt fått innblikk i foreningen av Nordkraft og Fjellkraft og deres prosjekter fremover.. Et innlegg jeg syntes var spesielt interessant var Børselv-prosjektet, der det gjengrodde og forurensede vassdraget etter 90 år med omregulert vannføring fikk krav om minstevannsføring og det ble besluttet å gjennomføre en rehabilitering.. Metoder og framgangsmåter ble utviklet og utprøvd, og i dag står elva fram som en naturperle!.. For meg som vassdragsstudent har dette regionsmøtet vært en positiv og inspirerende opplevelse.. Det har vært veldig fint å få innblikk i de konkrete prosjektene og arbeidsoppgavene som folk i fagfeltet jobber med, og å få et inntrykk av utvikling og utfordringer fremover i tiden.. Det har vært interessant, og hyggelig, å snakke med folk med ulike jobber innen faget, og jeg ser frem til både å forsette studiene, men også å komme ut i jobb om noen år.. Kristine Lilleeng Wallø.. Foto:.. e.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 302304..

  Original link path: /fou/sommerjobbgaranti-motiverer-studenter-article8103-442.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069