www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: BKK fikk medhold i klagesak - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. BKK fikk medhold i klagesak.. Onsdag 6.. juni 2012.. Foto: Statkraft.. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt BKK medhold i klagesaken om klassifisering av dam Askjelldalsvatn.. Avgjørelsen gav en viktig avklaring om videre fortolkning av regelverket for damsikkerhet.. I forbindelse med revisjonen av damsikkerhetsforskriften i fjor, vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at BKKs dam på Askjellsvatnet tilhørte i konsekvensklasse 4..  ...   regelverket for damsikkerhet ville pålagt BKK å gjennomføre svært kostbare tiltak som selskapet mente ikke sto i forhold til den risikoreduserende effekten.. OED fastslo nylig at dam Askjellsvatnet tilhører i konsekvensklasse 3.. Energi Norge mener dette gir en nyttig avklaring om videre tolkning av damsikkerhetsforskriften.. NVE er også i gang med å utarbeide en veileder for klassifisering av vassdragsanlegg som vil medføre ytterligere klarhet om tolkning av forskriften.. Les hele vedtaket fra OED.. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Damsikkerhet.. Kontaktperson.. Hans Erik Horn.. Direktør.. ">Hans Erik Horn.. Dir: 23088933.. Mob: 90192942.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /energiproduksjon/bkk-fikk-medhold-i-klagesak-article9379-238.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Damsikkerhet.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Les videre.. ».. Ålport bidro til dambrudd i Sverige.. Torsdag 8.. mars 2012.. Brødrene Dahl AS var blant de 30 utstillerne på arrangementet.. Dambruddet i Granö i 2010 ledet til en total ombygging av E-ONs kraftanlegg.. Selskapet var til stede på Produksjonsteknisk konferanse for å fortelle om sine erfaringer fra hendelsen og arbeidet med gjenoppbyggingen av dammen.. ,.. Dammer.. PCB.. Programmet for PTK 2012 er klart.. Fredag 13.. januar 2012.. Energi Norge inviterer til årets produksjonstekniske konferanse på Gardermoen 5.. -7.. mars.. På programmet står blant annet presentasjon av nyvinninger og ny teknologi innen miljø, sikkerhet, tilsyn og vedlikehold for kraftproduksjon, i tillegg til en egen sesjon om vindkraft.. Revisjon av veileder for sikringstiltak ved vannkraftanlegg.. Torsdag 15.. desember 2011.. Sikkerhet for allmennheten er  ...   I FoU forprosjektet: Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet - Et sammenlignende studium av regelverk og forvaltningspraksis rundt damsikkerhet i Norge, har Energi Norge estimert kostnadene ved å oppgradere fyllingsdammene i Norge ihht gjeldene regelverk (Damsikkerhetsforskriften av 18.. 12.. 2009, med tilhørende retningslinjer) til ca 8 mrd kroner.. Risikostyring.. Forvaltning.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=575
  Open archive

 • Title: Nye retningslinjer for kraftrevisjon - Energi Norge
  Descriptive info: Nye retningslinjer for kraftrevisjon.. Torsdag 31.. mai 2012.. Foto: Hafslund.. Relaterte artikler.. Næringsfond er ikke tema i revisjonssaker.. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe har i samarbeid utviklet retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner.. - Vil skape mer klarhet om prosessen for vilkårsrevisjoner, mener Energi Norge.. I en pressemelding fra de to departementene står det at de nye retningslinjene skal bidra til en fornuftig balanse mellom effektiv utnyttelse av vannkraften og ivaretakelse av miljøforholdene i regulerte vassdrag.. - Retningslinjene skaper mer klarhet om prosessen for vilkårsrevisjoner, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Les de nye retningslinjene for revisjon av kraftkonsesjoner.. Utarbeider prioriteringsliste over vassdrag.. Konsesjonsvilkår for 340 vannkraftverk kan revideres fram mot 2022.. Miljøverndepartementet (MD) og Olje- og energidepartementet (OED) setter i den  ...   produksjon.. - Det skal nå utarbeides en prioriteringsliste over vassdrag hvor en får størst miljøgevinst og lavest samfunnsmessig kostnad ved å øke minstevannføringen, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Energi Norge er bekymret for at revisjoner av konsesjonsvilkår kan føre til tap av fleksibel og fornybar kraftproduksjon, og forutsetter at hensyn til klima og sikker forsyning vil være tungtveiende videre inn i prosessen.. - Erstatning av produksjon vil være kostbart, medføre nye miljøinngrep og kan gi mindre fleksibilitet.. Vi forutsetter at myndighetene vil ta hensyn til at Norge trenger mer fleksibel og fornybar energi for å løse klimaproblemene og for å styrke forsyningssikkerheten, sier Ulseth.. Les mer om saken hos.. Olje- og energidepartementet.. Revisjoner.. Geir Taugbøl.. Næringspolitisk rådgiver produksjon og miljø.. ">Geir Taugbøl.. Dir: 23088912.. Mob: 93227974..

  Original link path: /energiproduksjon/nye-retningslinjer-for-kraftrevisjon-article9370-238.html
  Open archive

 • Title: Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging - Energi Norge
  Descriptive info: Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging.. Onsdag 23.. Foto: Anders Henriksen.. Venter store endringer i nettreguleringen.. - De lave elsertifikatprisene kan skyldes at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli for stort, mener Energi Norge.. Lave sertifikatpriser var blant temaene på et møte for Energi Norges medlemmer i Ålesund den 15.. mai.. Planlagte fornybarutbygginger kan forhindres som følge av dårlig lønnsomhet.. Prisene i elsertifikatmarkedet er for tiden meget lave, og dette kan bety at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli så stort at det nå ikke er marked for mye ny fornybar energi.. Som følge av fallende priser i elsertifikatmarkedet er det nå flere aktører som er usikre på om de vil ta risikoen knyttet til planlagte fornybarinvesteringer, informerte Energi Norge om på et medlemsmøte i Ålesund den 15.. Energi Norge har tidligere påpekt at..  ...   kostnadene påført nettselskapene gjennom KILE og USLA.. Den såkalte KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi), inntrer når selskaper får avbrudd i strømleveransen, mens USLA (utbetaling til kundene ved svært lange avbrudd) dekker direkte kompensasjon til berørte kunder.. For flere av de berørte selskapene er det snakk om et betydelig økonomisk tap for 2011, som har svekket nettselskapene økonomisk og redusert mulighetene til å betale utbytte til egne eiere.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå blant annet med hvilke prinsipper som skal legges til grunn for hvem som kan få kompensasjon.. Energi Norge har jevnlig dialog og oppfølging overfor NVE, og forventer at klagesakene knyttet til KILE og USLA, avgjøres i løpet av høsten.. Kontaktpersoner.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /energiproduksjon/lave-sertifikatpriser-kan-paavirke-fornybarutbygging-article9363-238.html
  Open archive

 • Title: Stort potensial for fjernvarme i Oslo-regionen - Energi Norge
  Descriptive info: Stort potensial for fjernvarme i Oslo-regionen.. Torsdag 22.. Inviterer til forskningsprosjekt om samspill mellom fjernvarme og elnett.. I en rapport fra konsulentselskapet Xrgia hevdes det at utbygging av sentralnettet er det eneste som kan sikre pålitelig kraftforsyning i Oslo-regionen framover.. - Rapporten undervurderer potensialet for økt bruk av fjernvarme, mener foreningen Norsk Fjernvarme.. Konsulentselskapet Xrgia har på oppdrag fra Statnett vurdert i hvilken grad energieffektivisering, energiomlegging og laststyring kan være alternativer til ytterligere utbygging av sentralnettet i Oslo-området.. Rapporten er bestilt som en del av samarbeidsprosjektet mellom Statnett og Hafslund kalt Nettplan Stor-Oslo , der målet er å lage en plan for utviklingen av sentralnettet i området frem mot 2050.. Rapporten konkluderer nedslående for fjernvarme.. Det sies blant annet at; når man legger betydningen av pålitelig kraftforsyning til grunn, er det på ingen måte åpenbart at effektreduserende tiltak vil fungere som et reelt alternativ.. - Vi kan realisere  ...   det blitt rasjonering i perioder med kulde og lav magasinfylling, slik man opplevde i 2010.. Etterlyser bedre modeller.. - Vi vet at fjernvarme spiller en betydelig rolle ved effekttopper i nettet.. Fjernvarmen i Oslo kan i dag bidra med opp mot 30 % av effektbehovet på de kaldeste dagene, og hvis vi bygger ut mer fjernvarme, vil vi kunne avlaste strømnettet enda mer, påpeker Juhler.. Norsk Fjernvarme har etterspurt bedre modeller for samspillet mellom termisk og elektrisk energi i Norge og mener at situasjonen de to foregående vintrene 2010 og 2011, burde få Olje- og energidepartement til å se nærmere på fjernvarmepotensialet i Oslo-regionen.. - Statnett tenker fortsatt altfor tradisjonelt, og undervurderer fjernvarmens bidrag.. De har tydeligvis ikke gode nok modeller for å analysere hvordan tiltak som fjernvarme, fornybar varme og energieffektivisering påvirker kraftbalansen, avslutter Juhler.. Fjernvarme.. Heidi M.. Juhler.. Daglig leder.. ">Heidi M.. Dir: 23088909.. Mob: 91637125..

  Original link path: /energiproduksjon/stort-potensial-for-fjernvarme-i-oslo-regionen-article9270-238.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Fjernvarme.. Fjernvarmens viktigste møteplass.. Mandag 12.. september 2011.. Statsekretær i OED, Eli Blakstad.. Foto: Berit Roald/Scanpix.. Statssekretær Eli Blakstad vil åpne årets Fjernvarmedager med å fortelle om regjeringens fjernvarmesatsing.. Hun vil også være tilstede i pausen for spørsmål.. Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme, forteller at dette er fjernvarmens største bransjetreff.. Akershus EnergiPark åpnet.. Fredag 20.. mai 2011.. Akershus EnergiPark Foto: Akershus Energi.. Akershus EnergiPark ble offisielt åpnet torsdag 19.. mai av fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad.. Akershus EnergiPark er en helt sentral del av Akershus Energis satsing på fornybar energi.. Nettregulering: AMS og fjernvarme.. Tirsdag 5.. I løpet av året blir det høring på de endringer NVE vil gjøre i reguleringsmodellen fra 2012.. Det kan være aktuelt med endringer når det gjelder AMS, og NVE vurderer også om det må gjøres endringer når det gjelder de nettselskapene som har fjernvarme i sitt område.. Energibruk i lavenergi- og passivbygg forventet og målt energibruk.. Torsdag 10.. mars 2011.. Hvor mye energi bruker et passiv- eller lavenergihus?  ...   på CO2-nøytrale energibærere.. Torsdag 21.. oktober 2010.. Bioenergi.. Foto: Energi Norge.. I dagens høring i Energi- og miljøkomiteen om forslag til statsbudsjett for 2011, valgte Energi Norge å konsentrere presentasjonen om prinsippet om at fremtidens energisystem må basere seg på CO.. 2.. -nøytrale energibærere som elektrisitet, varmt vann og bio.. Statsbudsjettet.. Nye muligheter med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg.. Fredag 24.. september 2010.. Energi Norge arrangerer den 4.. november et fagseminar om varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening og Norsk Fjernvarme.. Potensial for mer fjernvarme i Norge.. Fredag 4.. juni 2010.. Fjernvarmeanlegg på Gardermoen.. Det er et betydelig potensial for mer fjernvarme.. til oppvarming.. i Norge, også utover det som er gitt av konsesjoner.. Fjerner forbrenningsavgiften.. Tirsdag 11.. mai 2010.. I forbindelse med revidert statsbudsjett fjerner regjeringen avgiften på forbrenning av avfall.. - Dette vil bedre konkurranseevnen til norske anlegg og støtte opp om videre utbygging av fjernvarme i Norge, sier adm.. direktør Steinar Bysveen i Energi Norge.. Viser 1-10 av 20 artikler.. 1..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=392
  Open archive

 • Title: "Ålport" bidro til dambrudd i Sverige - Energi Norge
  Descriptive info: Foto: Elisabeth Sæther.. Produksjonsteknisk konferanse, Energi Norges største årlige arrangement, samlet over 400 deltakere, foredragsholdere og utstillere da den gikk av stabelen 6.. -7.. På agendaen stod blant annet dambrudd, effektkjøring og blåsesand.. Måtte bygge om kraftanlegget etter dambrudd.. I september 2010 gikk alarmen på kraftanlegget i Granö.. Tina Helin.. fra.. E-ON Sverige var til stede på Produksjonsteknisk konferanse for å fortelle om selskapets erfaringer fra dambruddet for halvannet år siden.. -.. Dambruddet hadde skjedd rett ved siden av kraftanlegget, og det var snakk om et forholdsvis lite hull på om lag 4 x 4 x 2 meter, som vi fikk tettet i løpet av om lag tre timer, fortalte Helin.. I granskningen av dambruddet ble det etter hvert klart at hendelsen til dels skyldtes at stengselet som skulle bidra til å holde ål unna kraftverket ofte hadde blitt tettet av løv, og hadde ikke blitt renset kontinuerlig.. Dette skapte en stadig oppdemning i vassdraget ca.. 1 km ovenfor kraftverket, som medførte betydelig trykkvariasjon på dammen.. Underveis i gjenoppbyggingen av dammen ble det også klart at tegningene fra da kraftverket ble bygd, i liten grad stemte overens med virkeligheten.. Blant annet oppdaget man store mengder løse steinmasser som skapte et dårligere fundament for kanalveggen enn antatt, hvilket også hadde medvirket til dambruddet.. Vi måtte bygge om hele damkonstruksjonen, sa Helin som påpekte at det  ...   ikke gjort noe tidligere for å kartlegge og undersøke dette problemet, innledet Marilyn Marskar, miljøkoordinator i Statkraft.. Marskar pekte på at det tidligere har vært et problem at brukt blåsesand har ligget igjen i terrenget rundt kraftverket.. Blåsesand er ofte slagg fra smelteverk, som inneholder miljøgifter fra før av, som bly og PAH.. Under rensingen av rør blir blåsesanden tilført maling, og dermed flere miljøgifter.. Miljøgifter hoper seg opp i levende organismer, brytes veldig sakte ned, og kan gjennom opphoping i næringskjeden gi kreft og arveskader.. - Har dere mistanke om gamle deponier hos dere, ta en sjekk rundt på anlegget deres.. Vi i bransjen har også et ansvar for å ta vare på miljøet vårt, avsluttet Marskar.. Last ned presentasjonen til Statkraft om blåsesand.. Gyting og effektkjøring.. Forskningsinstitusjonen CEDREN var også til stede på konferansen for å presentere sin nyeste forskning om effektkjøring.. Resultatene viste at fisk i vassdrag hvor det drives effektkjøring, ikke har vesentlig lavere fettinnhold eller vekt enn fisk i elver som ikke er berørt av kraftutbygging.. I Dalelva har man benyttet et såkalt gytestudio for å overvåke fiskens gyting ved effektkjøring.. Resultatene viser at det er observert gyting i løpet av en time etter store endringer i vassdraget, men at lave vannføringer kan forhindre at fisken får tilgang til sine gyteområder.. Last ned presentasjonen fra CEDREN om effektkjøring og fisk..

  Original link path: /energiproduksjon/aalport-bidro-til-dambrudd-i-sverige-article9232-238.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Dammer.. Økt aktivitet ved vassdragslaboratoriet.. Foto: Torgeir Jensen / SINTEF.. Det er svært gledelig at stadig flere byggstudenter ved NTNU har oppdaget vannkraft og energibransjen som et framtidig spennende arbeidsfelt og velger vannkraftfag ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU.. Like gledelig er det at oppdragene til vassdragslaben ved instituttet også øker.. Vassdragslabb.. Vedtak om Aksjelldalsvatn opphevet.. OED har opphevet NVEs vedtak om klasse 4  ...   Dammen tilhører BKK Produksjon AS.. NVEs vedtak om konsekvensklasse 4, er fattet med hjemmel i Damsikkerhetsforskriften.. Lærdom fra praktisk anleggskurs Bygg - Vannkraft.. Tirsdag 21.. Praktisk anleggskurs i bygg og vannkraft i regi av EnergiAkademiet.. Foto: Christoffer Aalerud, SKS.. Med regn og blest i ansiktet gikk oppstarten på EnergiAkademiets kurs med tema praktisk anleggskurs innen Bygg - Vannkraft i Rauland ved dam Bitdalen, øverst i Telemark 25.. august..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=534
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: PCB.. PCB i elektrisk utstyr.. Onsdag 10.. februar 2010.. Fristen for utfasing av PCB-holdige strømgjennomføringer var 1.. januar 2010.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Utfasing av PCB-holdige strømgjennomføringer.. Mandag 30.. mars 2009.. Lysarmaturer med PCB-holdig kondsensator.. Foto: RENAS AS.. PCB er en av de verste miljøgiftene, og barn er spesielt utsatt.. PCB-holdige strømgjenstander er forbudt å bruke fra 1.. Har startet tilsyn med PCB.. Mandag 22.. september 2008.. Hunden på bildet er trent på å lete  ...   er en av de verste miljøgiftene, og har vært forbudt siden 1980.. Det finnes fremdeles en del PCB i komponenter og utstyr.. Strømgjennomføringer som fører strøm ut og inn av transformatorer eller gjennom veggmaterialer, et ett av de områdene der det fremdeles er PCB igjen.. Landsdekkende PCB-kontroller.. Fredag 25.. april 2008.. Kondensator.. Fra 1.. januar i år er PCB-holdige kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer og innendørs og utendørs damplamper forbudt.. Utendørs lysrørarmaturer skal være faset ut senest 1.. juli..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=460
  Open archive

 • Title: Ønsker raskere og mer forutsigbare miljøprosesser - Energi Norge
  Descriptive info: Ønsker raskere og mer forutsigbare miljøprosesser.. Foto: Trond Svartsund.. Det er ikke nødvendigvis lengden på en prosess som avgjør hvor god den er, fastslo miljøvernminister Erik Solheim da han møtte Energi Norge og flere representanter fra energibransjen.. Konsesjonssøknader og miljøutredninger var tema da miljøvernministeren møtte energibransjen den 5.. Erik Solheim fikk fremlagt flere eksempler fra energibransjen på at miljømyndighetene bidrar til at behandling av konsesjonssøknader blir en uforutsigbar og tidkrevende affære.. Solheim uttrykte forståelse for Energi Norges ønske om raskere og mer forutsigbare miljøprosesser.. - Jeg forstår frustrasjonen over at ting tar for langt tid.. Mer av arbeidet bør skje parallelt.. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom lengden på saksbehandlingen og grundigheten i prosessen, uttalte Solheim under møtet.. I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger  ...   sent inn i prosessen og på den måten bidrar til forsinkelser i saksbehandlingen, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Miljøverndepartementet signaliserte blant annet under møtet at de ville se nærmere på muligheter for å konkretisere hvordan bevaring av kulturminner skal ivaretas i konsesjonsprosessen.. Dette var et konstruktivt møte, der det var enighet om at saksbehandlingen må ta kortere tid.. Vi ble enige om å jobbe videre for å få frem tiltak som kan bidra til at prosessene går raskere, sier Ulseth.. Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet som trådte i kraft ved årsskiftet, kan føre til mye utbygging av ny fornybar kraft i Norge.. Energi Norge har imidlertid pekt på at Sverige kan stikke av med brorparten av investeringene, hvis ikke konsesjonsbehandlingen i Norge blir raskere.. Konsesjonsbehandling..

  Original link path: /energiproduksjon/oensker-raskere-og-mer-forutsigbare-miljoeprosesser-article9229-238.html
  Open archive

 • Title: Elsertifikater, kompetansemangel, vannkraft
  Descriptive info: Vil tette kompetansegapet mot 2020.. Mandag 5.. Kristine Fiksen, THEMA Consulting.. En fersk studie viser at kompetansemangel kan bli en flaksehals for ny fornybarutbygging i Norge mot 2020.. - Dette er et tydelig varsko, men heldigvis er det mye som kan gjøres for å forhindre at situasjonen blir kritisk for energibransjen, mener Energi Norge.. Konsulentselskapet THEMA Consulting presenterte studien Kapasitetsutfordringer for utbygging av småkraft og vindkraft , under Energi Norges seminar om elsertifikater; Kan vi nå 13,2 TWh i Norge?.. Studien er basert på konsesjonsdata fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og flere intervjuer med aktører i energibransjen.. - Kompetansemangel og kapasitetsutfordringer kan bli en problemstilling, spesielt i forhold til realisering av vannkraftprosjekter, sa Kristine Fiksen fra THEMA Consulting.. Resultatene viser at energibransjen de neste årene konkurrerer med store aktører innen samferdsel og oljeindustrien, og at dette ansees som en generell utfordring i energibransjen.. Innenfor småkraft utpeker også en økende etterspørsel innen konsulentbransjen seg som en mulig flaskehals.. - Innenfor småkraft kan flaskehalsen forebygges noe ved god prioritering av prosjektene, samt effektivt samarbeid mellom byggherre, konsulent og leverandør sier Kristine Fiksen.. Mange pensjonister mot 2020.. Innen 2020 vil 30 til 40 prosent av de ansatte i kraftbransjen pensjoneres.. Disse sitter på svært verdifull kompetanse, særlig innenfor stor vannkraftutbygging..  ...   at økt bruk av utenlandsk arbeidskraft, bedre rekruttering til energibransjen og mer forutsigbare konsesjonsprosesser kan bidra til å forebygge flaskehalsene.. Energi Norge mener at konsesjonsbehandlingene av utbyggingssøknader må bli mer forutsigbare.. I dag ligger over 700 søknader om utbygging av vind- og vannkraft i kø hos NVE.. I tillegg ligger flere prosjekter og venter på klagebehandling i Olje- og energidepartementet.. - Søknadskøene må bli mindre, slik at flere prosjekter kan realiseres.. Dette vil synliggjøre for entreprenører, konsulenter og potensielle nye ansatte at vi er en bransje i vekst som er verdt å satse på framover, sier Hjørnegård.. Last ned presentasjonen av.. THEMAs studie Kapasitetsutfordringer for utbygging av småkraft og vindkraft.. Stramme tidsfrister for stor vannkraft.. Gaute Skjelsvik fra Eidsiva innledet om utfordringer knyttet til stor vannkraft og elsertifikatmarkedet.. Hvis fornybarprosjekter ikke leverer strøm inn på nettet innen 31.. 2020, får ikke utbyggingsselskapet tildelt elsertifikater.. Skjelsvik uttrykte at alle fornybarprosjekter som kan være kandidat til elsertifikat, må ha vært meldt til NVE før årsskiftet 2011/2012 for å ha en rimelig mulighet for å rekke ferdigstillelse i tide.. - Konsesjonssøknader om utbygging av stor vannkraft må være godkjent innen 2016 for å kunne rekke elsertifikatfristen, sa Skjelsvik under sin innledning.. Last ned presentasjonen fra Eidsiva.. Se alle presentasjonene fra seminaret..

  Original link path: /energiproduksjon/vil-tette-kompetansegapet-mot-2020-article9227-238.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069