www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Energiproduksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Inviterer til fagdag om vannforvaltning.. Onsdag 29.. februar 2012.. Arbeidet med vanndirektivet og miljømålene for vassdrag er i full gang.. Direktoratet for Naturforvaltning og direktoratsgruppen med ansvar for vanndirektivet inviterer derfor til en fagdag om forvaltningsnyttig vannforskning i elver og innsjøer den 26.. mars i Oslo.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Vannkraft.. ,.. Forvaltning.. Krever mindre kø og mer nettutbygging.. Fredag 17.. Energi Norge og flere energibedrifter møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe tidligere denne uken.. Der fikk ministeren en rekke forslag til hvordan regjeringen kan få fart på nettutviklingen og redusere konsesjonskøen.. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om nett i løpet av våren 2012.. Nett.. Konsesjonsbehandling.. Stadig flere el-taxier.. Fredag 27.. januar 2012.. I fjor sommer regnet Norges Taxiforbund og Grønn Bil ut at.. el-taxi kunne være svært lønnsomt for drosjeeiere.. I løpet av de siste månedene har Stavanger, Bergen, Trondheim og Akershus fått nye, hel-elektriske taxier.. El i veitransport.. Oljefunnet Hild skal drives med kraft fra land.. Torsdag 19.. Total kunngjorde torsdag den 19.. januar at utbyggingen av oljefunnet Hild skal basere seg på tilførsel av kraft fra land.. Dette er et godt eksempel på hvordan vann- og vindkraft kan tas i bruk for å begrense utslipp av CO2, sier Oluf Ulseth.. Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Norges vassdrags-  ...   økning i produksjonsevne i eksisterende anlegg, utover utbedring på grunn av elde og slitasje gir rett til elsertifikater for denne andelen av produksjonen.. Miljørammer for fornybar energi hvor går veien videre?.. Konsesjonssystemet legger fortsatt de viktigste føringene når det skal fattes beslutninger om ny vannkraft, på tross av en betydelig økning i antall regimer og regelverk som berører utbygging av ny vannkraft i Norge.. Revisjon av veileder for sikringstiltak ved vannkraftanlegg.. Torsdag 15.. desember 2011.. Sikkerhet for allmennheten er et viktig tema for drift av vassdrag.. For å støtte dette arbeidet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi Norge i fellesskap utarbeidet veilederen Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag.. Denne skal nå revideres.. Inviterer til Utviklingskonferanse.. Mandag 12.. Energibransjen er inne i en krevende tid.. Debatt om strukturendringer i næringen, endring i inntektsrammereguleringen, innføring av AMS og krevende tilsynskrav er bare noen av temaene som står i fokus på årets utviklingskonferanse for små og mellomstore bedrifter den 24.. januar i Oslo.. Viser 11-20 av 195 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. 67 artikler.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt/energiproduksjon/?offset701=10
  Open archive

 • Title: Energiproduksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Norsk vannkraft kan bli grønt batteri for Europa.. Mandag 5.. Forskningssenteret for fornybar energi, CEDREN har nylig publisert en rapport om hvordan pumpekraftverk kan påvirke norsk kraftbalanse og potensialet for økt krafteksport.. Samarbeider om EU-krav til norsk vannforvaltning.. Torsdag 1.. Snart starter planarbeidet for å nå de norske målene innenfor EUs vanndirektiv.. Energi Norge jobber derfor aktivt med tilrettelegging for samarbeid mellom energibransjen og forvaltningen.. Høring om europeiske støtteregimer for fornybar energi.. Onsdag 23.. november 2011.. Den europeiske samarbeidsorganisasjon for regulatorer, CEER, har initiert en høringsrunde for å hente inn kunnskap om samspillet mellom ulike støtteregimer for fornybar kraft.. Fornybardirektivet.. Arrangerer seminar om elsertifikater.. Tirsdag 15.. Statnett inviterer til elsertifikatseminar den 7.. desember på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.. Seminaret er rettet mot elsertifikatberettigede, elsertifikatpliktige, nettselskap og andre aktører som ønsker å søke om konto i elsertifikatregisteret.. Næringsfond er ikke tema i revisjonssaker.. Torsdag 3.. Olje- og energidepartementet fastholdt nylig at opprettelse av næringsfond ikke er tema ved revisjoner av vannkraftkonsesjoner framover.. Energi Norge er fornøyd med departementets standpunkt i saken.. Ba Stortinget om å bedre vilkår for fornybar energi.. Mandag 17.. oktober 2011.. Regjeringen skaper uforutsigbarhet for fornybare energiprodusenter  ...   vi skal investere mer i fornybar energi, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Regjeringen foreslår å øke vertskommunenes inntekter med 420 millioner kroner samlet for 2012 og 2013, gjennom økt skattlegging av kraftselskapene.. Forskrifter til elsertifikatloven.. Onsdag 14.. september 2011.. Forskriftene til elsertifikaloven kom på høring i dag, 14.. september, med høringsfrist 28.. oktober.. Dette er et viktig skritt videre i arbeidet for å sette elsertifikatmarkedet i drift fra 1.. januar 2012, og Energi Norge oppfordrer sine medlemmer til å lese forskriften.. Fjernvarmens viktigste møteplass.. Statsekretær i OED, Eli Blakstad.. Foto: Berit Roald/Scanpix.. Statssekretær Eli Blakstad vil åpne årets Fjernvarmedager med å fortelle om regjeringens fjernvarmesatsing.. Hun vil også være tilstede i pausen for spørsmål.. Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme, forteller at dette er fjernvarmens største bransjetreff.. Fjernvarme.. Vannkraft i vinden.. Stadig flere studenter ved NTNU og HiOA velger å studere vannkraft.. Det kan Dagens Næringsliv fortelle i en lengre artikkel denne uken.. Energi Norge støtter denne utdanningen, siden vannkraft er en svært viktig del av framtidas fornybare energikilder.. De unge har tatt poenget, og velger noe som har framtida foran seg.. Viser 21-30 av 195 artikler..

  Original link path: /aktuelt/energiproduksjon/?offset701=20
  Open archive

 • Title: Energiproduksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Norsk-svensk marked for elsertifikater - pristransparens og motpartsrisiko en utfordring for effektivt marked?.. Mandag 29.. august 2011.. Tiden til elsertifikatmarkedet skal være i gang, 1.. januar 2012, er kort, og Energi Norge er i likhet med aktørene spent på forskriften om sertifikatmarkedet i Norge fra NVE.. Spennende foredrag fra Ola Borten Moe.. Fredag 26.. Ola Borten Moe, olje- og energiminister.. Berit Roald / Scanpix.. Vi anbefaler alle med interesse for vannkraft å lese Ola Borten Moes foredrag til LVKs landsmøte nylig.. Vanndirektivet.. 67,5 prosent fornybarandel for Norge.. Torsdag 21.. juli 2011.. Foto: EU.. Forhandlingene mellom EU og Norge om Fornybardirektivet ser ut til å ende med en norsk fornybarandel på 67,5 prosent, i følge en melding sendt ut av OED i går kveld.. Dette legger veien åpen for realiseringen av de norsk-svenske elsertifikatene, kommenterer Energi Norge.. Planprogrammer for vannregionene.. Søndag 3.. Planprogrammene skal beskrive hvordan organisering og planprosesser sikrer medvirkning for alle berørte parter i gjennomføringen av vannforskriften.. Energi Norge har levert en høringsuttalelse til alle vannregionmyndigheter ved elve fylkeskommuner, samt til Direktoratet for naturforvaltning.. Vannforvaltningsplanene får føringer for vilkårsrevisjonene.. Mandag 27.. juni 2011.. Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøvern-departementet.. Foto: Bjørn H.. Stuedal.. Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet, la i sitt foredrag på Norsk Laksefestival vekt på at  ...   trykte på knappen for å starte produksjonen offisielt.. Elsertifikatloven.. Fredag 10.. Elsertifikater ble tidligere kalt grønne sertifikater.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Loven om elsertifikater ble vedtatt i Stortinget 9.. juni.. Med dette er det lovmessige grunnlaget lagt fra norsk side for et felles sertifikatmarked med Sverige.. Nå venter vi på utkastet til forskrifter som er oversendt fra NVE til OED.. Vi forventer at det kommer på høring i nær framtid.. Lærerik temadag om miljøplanlegging.. Fredag 3.. Energi Norges Geir Taugbøl oppfordret medlemmene til å engasjere med konstruktive bidrag i de lokale prosessene.. Foto: Bjarne Børresen.. Nesten femti deltagere hadde funnet veien da Energi Norge arrangerte temadag om hvordan kraftselskapene kan engasjere seg i miljøplanleggingen for egne vannforekomster den 31.. mai.. Over hele landet skal det nå lages lokale og regionale planer for forvaltning av vassdragsmiljø som en del av Norges implementering av vanndirektivet.. Lov om elsertifikater.. Mandag 30.. mai 2011.. I forslaget til lov om elsertifikater, proposisjon 101 2010-2011, ligger det et krav om at prosjekter som skal få elsertifikater må komme i drift senest 31.. 12.. 2020.. Dette mener Energi Norge er uheldig.. Nye frister i vannforvaltningsarbeidet.. Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har besluttet å utsette noen frister i vannforskriften.. Viser 31-40 av 195 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt/energiproduksjon/?offset701=30
  Open archive

 • Title: Energiproduksjon - Energi Norge
  Descriptive info: Reell medvirkning i vannmiljøarbeidet?.. Torsdag 26.. Interessen for å medvirke i den lokale og regionale vannmiljøplanleggingen er stigende.. Energi Norge har etablert et nettverk av kontaktpersoner i de ulike vannregionene.. Akershus EnergiPark åpnet.. Fredag 20.. Akershus EnergiPark Foto: Akershus Energi.. Akershus EnergiPark ble offisielt åpnet torsdag 19.. mai av fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad.. Akershus EnergiPark er en helt sentral del av Akershus Energis satsing på fornybar energi.. Vil nye miljømål redusere vannkraftproduksjonen?.. Aurland.. De fleste større vannkraftprodusentene engasjerer seg i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.. I vannregionplanene skal det settes forpliktende miljømål for alle norske vannforekomster.. Programgruppe for Spesialistseminar i økonomi.. Fredag 29.. april 2011.. Foto: Anders Henriksen.. Spesialistseminar i økonomi.. arrangeres onsdag 19.. 2011 i Oslo, dagen etter skatterettsamlingen.. Eiendomsskatt for kraftverk på høring.. Mandag 18.. Solbergsfoss.. Finansdepartementet sendte fredag ut høringsnotat om rentesatser samt maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk større enn 10 000 kVA.. Forslagene peker mot en økning av eiendomsskatten.. Skatt.. Reddet av rekordhøy  ...   som forventet og en forutsetning for at Stortinget skal kunne vedta loven før sommerferien.. Rørbrudd og speisa vannkraftforskning.. Mandag 11.. Bieuderon - verdens største Pelton turbin.. Rapport fra Maskinteknisk forum våren 2011.. Sveits er det eneste landet i Europa, utenom Norge, hvor mer enn 50% av strømforsyningen kommer fra vannkraft.. Den midlere årsproduksjonen er omlag 70 TWh, hvorav 53 % kommer fra vannkraft.. Den installerte effekten i Sveits er omlag 13.. 8 GW - den sjette største i Europa.. Vedtak om Aksjelldalsvatn opphevet.. Onsdag 6.. OED har opphevet NVEs vedtak om klasse 4 for dam Askjelldalsvatn.. NVE fattet vedtak om klassifisering av dam Aksjelldalsvatn 12.. 1.. 2010.. Dammen tilhører BKK Produksjon AS.. NVEs vedtak om konsekvensklasse 4, er fattet med hjemmel i Damsikkerhetsforskriften.. Dammer.. Bransjeveiledning for kjentmenn.. Tirsdag 5.. Vamma kraftverk.. Foto: Hafslund.. Høringsfristen er forlenget til 30.. april for forslag til en bransjeveiledning for kjentmenn i bransjen.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Beredskap.. Viser 41-50 av 195 artikler..

  Original link path: /aktuelt/energiproduksjon/?offset701=40
  Open archive

 • Title: Energi og klima - Energi Norge
  Descriptive info: Energi Norges reaksjoner på Statsbudsjettet.. oktober 2010.. Forslaget til Statsbudsjett for 2011 gir få svar på hvordan Norge skal nå fornybarsamfunnet.. Energi Norge etterlyser en mer helhetlig og offensiv politikk som ser klima, energi og verdiskaping i sammenheng.. Følg lanseringen av En grønn tråd via web-tv.. Torsdag 27.. Kan hensynet til klima, energi og verdiskapning kombineres? Energi Norge inviterer til lansering av rapporten En grønn tråd i Oslo den 2.. november.. Lanseringen vil også overføres på web-tv.. Energi Norges reaksjoner på statsbudsjettet.. Forslag til statsbudsjett for 2012 innebærer økt skatt på fornybar energi, usikkerhet rundt Enovas rammer i fremtiden og økte midler til tariffutjevning.. Statsbudsjettet.. Endelig er lov om elsertifikater på høring.. Onsdag 8.. desember 2010.. Olje- og energidepartementet (OED) har i dag lagt ut Lov om elsertifikater ut på høring.. Lovforslaget vil etablere et nødvendig rettslig grunnlag for et felles svensk-norsk elsertifikatmarked fra 1..  ...   19.. november 2010.. En Think City elbil testes i 30 centimeter rennende vann.. Bilen kjører for egen maskin.. Brannen på DFDS fergen Pearl of Scandinavia kan ha startet i en ombygd elbil som sto og ladet på bildekket.. En slik hendelse setter fokus på noen viktige sikkerhetsaspekter ved biler generelt og ladbare biler spesielt.. Energibruk i lavenergi- og passivbygg forventet og målt energibruk.. Torsdag 10.. mars 2011.. Hvor mye energi bruker et passiv- eller lavenergihus? Særlig på fjernvarmesiden har dette vært mye debattert.. Hva slags effekt og energibehov bygget har, legger føringer for hva slags infrastruktur som skal bygges.. Energieffektivisering.. EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv.. Torsdag 23.. EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv vil pålegge energibransjen energisparekrav på 1,5 %.. Regjeringen øker Tilskuddsordningen for husholdninger.. Mandag 20.. Regjeringen besluttet forrige uke å styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011.. Strømpris.. Viser 1-10 av 214 artikler..

  Original link path: /aktuelt/energiogklima/?sortby=visited
  Open archive

 • Title: Elbilfordelene sikret til 2017 - Energi Norge
  Descriptive info: Elbilfordelene sikret til 2017.. juni 2012.. Den 7.. juni ble alle partier unntatt FrP enige om et nytt klimaforlik.. Forliket innebærer blant annet at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.. Les mer på Grønn Bils hjemmesider.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /energi-og-klima/elbilfordelene-sikret-til-2017-article9390-437.html
  Open archive

 • Title: Klimaet trenger et ambisiøst forlik - Energi Norge
  Descriptive info: Klimaet trenger et ambisiøst forlik.. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, overrekker klimaoppropet.. Foto: Matrin Ødegård.. Relaterte artikler.. Skriv under på oppropet du også!.. Fredag ble det brudd i forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget.. Energi Norge er en av over 70 organisasjoner og privatpersoner som har samlet seg bak et opprop som ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.. Regjeringens klimamelding ble lagt frem i april.. Etter planen skal meldingen behandles i Stortinget 11.. juni, og frem til fredag pågikk det forhandlinger mellom regjeringspartiene og opposisjonen om innholdet.. Sammen med alle miljøvernorganisasjonene, fagbevegelse, ungdomspartier, byggenæring, biskoper og tidligere miljøvernministre ber Energi Norge nå partiene finne sammen til forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik.. Organisasjonene overleverte oppropet til flere partlederne og parlamentariske ledere utenfor Stortinget den 5.. Da bekreftet parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, at partiene likevel ønsker å fortsette forhandlingene.. Last ned hele oppropet her (pdf..  ...   Forening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Eiendom, NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Grønn Byggallianse, Schneider Electric, Norges bygg- og eiendomsforening, Utdanningsforbundet, Norsk Lokomotivmannsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norges Bondelag, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Kirkens Nødhjelp, PRESS - Redd Barna Ungdom, Norsk Varmepumpeforening, Unge Høyre, Unge Venstre, Krfu, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Mellomkirkelig råd for den Norske Kirke v/ Berit Hagen Agøy, Kirkerådet, Forum for utvikling og miljø, Norges Sosiale Forum, Misjonsalliansen, Det norske Skogselskap, Den norske turistforening (DNT), Digni, Norges Kristne Råd v/Ørnulf Steen.. Enkeltpersoner som har undertegnet oppropet:.. Tor B.. Jørgensen - Biskop i Sør-Hålogaland Bispedømme, Ingeborg Midttømme - Biskop i Møre Bispedømme, Helen Bjørnøy (tidligere miljøvernminister), Einar Steensnæs (tidligere olje- og energiminister), Åslaug Haga (tidligere partileder i Senterpartiet), Jørgen Randers, Åsne Seierstad (redaktør), Thor Bjarne Bore(redaktør), Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør Scatec Solar, Paul Egil Wigernes - styreleder i Skaperverk og Bærekraft, Gabriella Tranell, leder Senter For Fornybar Energi, Bernt H.. Lund - tidligere leder for Grønn skattekommisjon..

  Original link path: /energi-og-klima/klimaet-trenger-et-ambisioest-forlik-article9377-437.html
  Open archive

 • Title: Grønn verdiskaping: Fremtiden er elektrisk - Energi Norge
  Descriptive info: Grønn verdiskaping: Fremtiden er elektrisk.. Mandag 4.. Foto: Statkraft.. Elektrisitet vil spille en avgjørende rolle for å nå de langsiktige klimamålene, viser fersk rapport.. Økt produksjon og bruk av elektrisitet vil også gi grunnlag for økt årlig verdiskaping i størrelsesorden 35 40 milliarder kroner, og økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk.. Dette er en av hovedkonklusjonene i en rapport som THEMA Consulting Group AS har utarbeidet for Stiftelsen Elektroforum.. Studien ble presentert den 4.. juni på åpningen av Eliaden.. Den økte betydningen av elektrisitet kan øke verdiskapingen i Norge med 35 40 milliarder kroner i faste 2012 kroner i 2030, økende til 65 70 milliarder kroner per år i 2050.. Det tilsvarer en økning på nivå med dagens verdiskaping i kraftsektoren.. Omstillingen vil også gi grunnlag for økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk i 2030, økende til omlag 25.. 000 årsverk i 2050.. - Veien til lavutslippssamfunnet gir store investeringer, mange arbeidsplasser og økt verdiskaping.. Her er det store muligheter for norsk  ...   lange avstander til vesentlig lavere kostnader og høyere sikkerhet enn andre CO2-nøytrale energibærere.. Store deler av det fossile energiforbruket bør derfor være konvertert til elektrisitet innen 2050.. Konvertering til elektrisitet, utvikling av teknologi og produkter, samt utbygging av infrastruktur for økt bruk av elektrisitet, blir avgjørende for å nå de langsiktige klimamålene på en kostnadseffektiv måte.. Det er derfor viktig at energi- og klimapolitikken tydeligere enn i dag tar utgangspunkt i elektrisitetens avgjørende rolle i å realisere lavkarbonsamfunnet.. Barrierer som i dag hindrer konvertering til elektrisitet fra fossile brensler, bør fjernes.. Samtidig må energipolitikken utformes med sikte på å fremme konvertering og utvikling av mer effektive produkter og energiløsninger basert på elektrisitet.. Last ned rapporten Elektrisitet som fremtidens energibærer (pdf.. Elektroforum er stiftet av Norsk Industri, Norsk Teknologi, Energi Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Elektroforeningen og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering.. Det elektrotekniske næringsclusteret i Norge representerer mer enn 170.. 000 arbeidsplasser, 5.. 000 bedrifter med verdiskapende virksomhet i alle landsdeler og lokalsamfunn.. Verdiskapning..

  Original link path: /energi-og-klima/groenn-verdiskaping-fremtiden-er-elektrisk-article9374-437.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Verdiskapning.. Vellykket seminar om nordområdepolitikken.. Torsdag 8.. Johan Petter Barlindhaug.. Foto: Trond Svartsund.. Ole T.. Horpestad fra Utenriksdepartmentet orienterte om regjeringens nordområdearbeid på Energi Norges seminar i Tromsø om nordområdepolitikken.. Seminaret kom i stand for å rette oppmerksomhet rundt Utenriksdepartementets nært forestående stortingsmelding om nordområdepolitikken (oktober) hvor Energi Norge har gitt innspill.. Nordområdene - forsyningssikkerhet og muligheter for kraftbransjen.. Torsdag 18.. Kjøllefjord vindpark.. Nord-Norge har store energiressurser både på land og off-shore.. I år legger regjeringen frem en ny melding for Stortinget om nordområdene.. Denne vil gi føringer for utviklingen i landsdelen og vil bli debattert på Energi Norges møte i Tromsø 8.. september.. Energiutvalg med viktige problemstillinger.. Fredag 4.. Foto: Jo Michael.. Utvalget som skal utrede den langsiktige energiutviklingen, får en samling særdeles viktige problemstillinger på sitt bord , sier Oluf Ulseth.. Hardangerlinjen får konsesjon.. Tirsdag 1.. Foto: Statnett.. Regjeringen stadfestet i dag at linjen mellom Sima Samnanger får konsesjon.. Dermed er den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger byggeklar.. Energi Norge mener dette er en riktig beslutning.. Nå må kommende nettprosjekter som Ørskog Sogndal  ...   Systemansvar.. Ny nordområdemelding - møte med utenriksdepartementet.. Fredag 14.. januar 2011.. Energi Norge har høsten 2010 gitt et innspill til arbeidet med ny nordområdemelding.. 14.. januar hadde vi møte med utenriksdepartementet for å legge fram disse.. Vindkraft.. Konferanse om verdiskaping og fremtidens energisystem.. Foto: Jan Christian Sørlie.. Et fornybart og fremtidsrettet Vestland arrangeres i Bergen av BKK i 26.. januar.. Lokal verdiskaping, fornybarpotensialet på Vestlandet, klimautfordringer og fremtidens energisystem står på dagsordenen.. Energi Norges nye administrerende direktør Oluf Ulseth deltar.. Nettverksbygging.. OED går igjennom kraft- og energibalansen.. Mandag 13.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Foto: Torbjorn Tandberg.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen varsler at det vil bli nedsatt et energiutvalg som skal se på den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050.. Ambisiøs fornybarplan: Norsk delegasjon i Uganda.. Jon Einar Værnes ved Bugoye vannkraftverk.. Ugandiske myndigheter vil nå hele befolkningen med elektrisitet innen 2035.. Om bare en tredjedel av denne ambisjonen blir realisert blir det enorme muligheter for energiprodusenter og leverandører de neste tiårene.. Energi og utvikling.. Viser 1-10 av 13 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=539
  Open archive

 • Title: Lanserte Norges første klimaapp - Energi Norge
  Descriptive info: Lanserte Norges første klimaapp.. Fredag 25.. mai 2012.. Den 25.. mai ble Norges første klimaapp lansert for iPad og web.. App en viser hvordan ulike klimatiltak kan sjongleres med for å kutte norske utslipp.. Her kan du lage din helt egen klimaplan, og det er navnet app en har fått: Min Klimaplan.. App en er et nyttig verktøy for alle som er opptatt av klimapolitikk.. Nå kan alle interesserte prøve ut hvordan de ulike klimatiltakene som er listet opp i Klimakur spiller sammen, og hvor store utslippsreduksjoner de vil gi.. Grensesnittet er intuitivt og lett å operere, så med denne klimaplan-app en kan alle lage sin egen masterplan for hvordan norske klimamål skal nås.. Ved å visualisere norsk klimapolitikk og vise hva som må til, håper vi å øke engasjementet for en offensiv klimapolitikk, sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.. Applikasjonen viser tydelig at det ikke går an å ta alle  ...   Bellonas nye klimaplan-app, sier Lundberg.. Energi Norge er en av flere samarbeidspartnere i prosjektet, og er svært fornøyd med den nye app en.. - Vi trenger mer kunnskap og mer engasjement i klimasaken.. Vi håper at Min Klimaplan vil bidra til å øke klimaengasjementet, og viser et vell av muligheter og tiltak til utslippsreduksjoner i Norge.. Her ser vi at skal vi få ned utslippene, må vi bruke mer fornybar energi og mindre fossile brensler, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Alle tallene i Min Klimaplan-app en bygger på offisielle tall.. Dataene er hentet fra Klimakur og fra Verdensbanken.. Listen over virkemidler er hentet fra Klimakur og Bellonas klimaplan fra 2009.. App en er laget for å mane til handling! Det er bare å brette opp ermene og sette i gang! Du kan prøve den selv på.. www.. minklimaplan.. Min Klimaplan er et samarbeid mellom Bellona, Energi Norge, BKK, Statkraft og Transnova..

  Original link path: /energi-og-klima/lanserte-norges-foerste-klimaapp-article9368-437.html
  Open archive

 • Title: To elektriske norgespremierer på Grønn Bil-konferansen - Energi Norge
  Descriptive info: To elektriske norgespremierer på Grønn Bil-konferansen.. Det blir mulig å prøvekjøre en hel rekke elbiler på Grønn Bil-konferansen.. I tillegg til norgespremiere på el-utgavene av Renault Kangoo og VW Golf, kommer også Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV, MIA electric, og sportsbilen Tesla Roadster.. Les mer på.. gronnbil..

  Original link path: /energi-og-klima/to-elektriske-norgespremierer-paa-groenn-bil-konferansen-article9344-437.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069