www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Nettpolitikk.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Ett skritt nærmere mellomlandskabler.. Mandag 11.. juni 2012.. Statsminister Jens Stoltenberg og den britiske statsministeren David Cameron inngikk den 7.. juni en avtale om energisamarbeid mellom Norge og Storbritannia.. Avtalen berører flere områder innenfor energisektoren, herunder utvikling av fornybare energiressurser og nye mellomlandskabler.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Nettpolitikk.. ,.. Utenlandsforbindelser.. Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi.. Fredag 11.. mai 2012.. Utrulling av sjøkabel.. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag.. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser.. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group.. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.. Pressemeldinger.. Bred politisk støtte til sterkere sentralnett.. Torsdag 10.. Stortingets energi- og miljøkomité slutter opp om behovet for et vesentlig styrket sentralnett i årene fremover.. Energi Norge finner mye positivt i komiteens innstilling til nettmeldingen som ble avgitt i går.. Nå er det gjennomføringen som blir utfordringen.. Nett.. Bemanningsforskriften kan gi dårligere nettdrift.. Tirsdag 20.. mars 2012.. Energi Norge frykter at bemanningsforskriften som fastsetter kompetansekrav til energibransjen, vil medføre ineffektiv drift av strømnettet framover.. Kompensasjon  ...   nettets rolle i klimapolitikken.. Tirsdag 18.. Et godt utbygd nett er sentralt for å tilrettelegge for mer fornybar energi, konvertering av fossilt forbruk og samtidig sikre en bedre flyt og utnyttelse av ren kraft.. Energi Norge og Bellona inviterer til seminar om nettets rolle i klimapolitikken den 28.. oktober i Oslo.. Forsterket kraftnett kan utløse milliardinvesteringer.. Mandag 9.. mai 2011.. Foto: Statnett.. Investeringer for 90 milliarder kroner er satt på vent i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane grunnet manglende kraftnett.. Hardangerlinjen får konsesjon.. Tirsdag 1.. mars 2011.. Regjeringen stadfestet i dag at linjen mellom Sima Samnanger får konsesjon.. Dermed er den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger byggeklar.. Energi Norge mener dette er en riktig beslutning.. Nå må kommende nettprosjekter som Ørskog Sogndal gis høyeste prioritet.. Sentralnettet.. Verdiskapning.. Viser 1-10 av 47 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=415
  Open archive

 • Title: Ny rapport anbefaler endringer i nettreguleringen - Energi Norge
  Descriptive info: Ny rapport anbefaler endringer i nettreguleringen.. Tirsdag 5.. Foto: Dag R.. Christensen.. Relaterte artikler.. Småkraftsatsing krever raskere nettinvesteringer.. Det er stort potensial for å forbedre reguleringen av distribusjons- og regionalnettene i Norge, konkluderer rapporten Trends in electricity distribution network regulation in the North West Europe.. Frontier Economics har på oppdrag fra Energi Norge utarbeidet en rapport om hvordan nettreguleringen kan forbedres.. Rapporten er et innspill til Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) evaluering av nettreguleringen.. NVEs evaluering og eventuelle endringsforslag skal sendes på høring i juni, og eventuelle endringer i nettreguleringen vil iverksettes fra og med 2013.. Må ta høyde for kostnadsvariasjon.. Når nettselskapenes årlige inntektsramme skal settes, tar myndighetene hensyn til både selskapenes direkte kostnader og deres skår på en effektivitetsanalyse (DEA-analysen) som brukes til å sammenligne nettselskapene opp mot hverandre.. For å gjennomføre effektivitetsanalysen tar NVE utgangspunkt i nettselskapenes kostnader basert på ett års referanseperiode.. Noen kostnader varierer mye fra et år til et annet, eksempelvis pensjonskostnader.. Dette kan ha  ...   likebehandling av nettselskapene når inntektsrammen skal beregnes, anbefaler Frontier Economics også at NVE undersøker ulike mulige tilnærminger til bruk av standardiserte kostnader i effektivitetsanalysen.. Anbefaler høyere NVE-rente.. For å sikre at nettreguleringen stimulerer til nettinvesteringer kan myndighetene ta større hensyn til nettselskapenes direkte kostnader, heller enn nettselskapets score i effektivitetsanalysen, når inntektsrammen skal beregnes.. Dette vil gi sterkere investeringsincentiver, men kan imidlertid oppmuntre selskaper til å overinvestere.. Et annet viktig tiltak rapporten peker på er å heve NVE-renten som benyttes til å beregne nettselskapenes avkastning.. NVE-renten er i dag lav sammenlignet med andre land, og er dermed et svakt insentiv til å gjennomføre nettinvesteringer.. Last ned rapporten.. Trends in electricity distribution network regulation in the North West Europe (pdf.. ).. På et næringspolitisk verksted i Oslo den 21.. juni legger NVE fram sitt forslag til endringer i nettreguleringen.. Les mer om program og påmelding.. Kontaktperson.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/ny-rapport-anbefaler-endringer-i-nettreguleringen-article9376-239.html
  Open archive

 • Title: Ønsker dispensasjon fra krav om jordfeilvarsling - Energi Norge
  Descriptive info: Ønsker dispensasjon fra krav om jordfeilvarsling.. Fredag 1.. Foto: Asplan Viak.. Nye krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever installering av teknisk utstyr for jordfeilvarsling.. Energi Norge ber om at de nye kravene sees i sammenheng med utrulling av smart strøm.. Fristen for å oppfylle DSB sine krav om automatisk utkobling eller feilindikasjon ved jordfeil i eller  ...   Samtidig skal alle strømmålere være skiftet ut med digitale strømmålere innen 31.. desember 2016.. I et brev ber Energi Norge DSB om at installering av teknisk utstyr for jordfeilovervåking og utrulling av digitale strømmålere sees i sammenheng, slik at nettselskapene unngår unødvendige kostnader.. Les hele brevet fra Energi Norge.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/oensker-dispensasjon-fra-krav-om-jordfeilvarsling-article9371-239.html
  Open archive
 •  

 • Title: Tap i lagmannsretten for Hafslund - Energi Norge
  Descriptive info: Tap i lagmannsretten for Hafslund.. Mandag 14.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Bærum kommune fikk nylig medhold i lagmannsretten i spørsmålet om kommunen kan pålegge Hafslund Nett å legge deler av nettet under bakken, blant annet av hensyn til miljø og estetikk.. - Kan skape uheldig presedens, frykter Energi Norge.. Den aktuelle nettstrekningen er 440 meter og befinner seg på offentlig veigrunn.. For at et kommunalt vedtak om omlegging av strømnett langs offentlig veigrunn skal være gyldig, må kommunens begrunnelse oppfylle de såkalte flyttevilkårene i veitrafikkloven.. Tidligere har kommunale vedtak om omlegging av strømnettet langs offentlig veigrunn stort sett bare vært gyldige når det har vært nødvendig for å kunne legge om veistrekningen.. Bærum kommunes begrunnelse for pålegget har vært  ...   strømnettet.. Omleggingen er ventet å koste Hafslund Nett om lag 1 mill.. kroner.. - Hvis dommen blir stående, kan dette skape presedens i lignende saker.. Det er svært uheldig fordi omlegging av distribusjonsnettet i mange tilfeller er svært kostbart, og de økte kostnadene vil til syvende og sist havne hos forbrukeren, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Lagmannsretten begrunnet blant annet dommen med at utviklingen i byer og tettsteder i mange år har gått i retning av nedgravde kabler i stedet for luftstrekk.. Lagmannsrettens dom er ennå ikke rettskraftig, og det er foreløpig ikke avklart om dommen vil bli anket.. Les hele dommen fra Borgarting lagmannsrett.. Veggrunn.. Ulf Møller.. Næringspolitisk rådgiver.. ">Ulf Møller.. Dir: 23088903.. Mob: 91868060..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/tap-i-lagmannsretten-for-hafslund-article9351-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Veggrunn.. Siste nytt om forskriftsarbeidet etter veglovens § 32.. Fredag 23.. september 2011.. Legging av kalber i veigrunnen.. Foto: Hafslund.. Denne forskriften har vi etter hvert hørt mye om, men sett lite til.. Nå vil Samferdselsdepartementet lyse ut en ekstern utredning som vil se på både veisidens- og kabelaktørenes innspill for å få til et godt kompromiss mellom vei og kabel.. Samordning av gravearbeider.. Bedre koordinering av gravearbeider for ledninger er viktig av hensyn til samfunnssikkerhet og samfunnsøkonomi.. Energi Norge har sammen med syv andre organisasjoner tilbudt sin bistand til et statlig utredningsarbeid på området.. Avtaler om etablering og drift av elektriske anlegg.. Søndag 3.. juli 2011.. Opplysningsvesenets fond og Statskogs avtaler avviker fra tradisjonelle grunneieravtaler.. Foto: Energi Norge.. Mange nettselskaper må etablere fremføringsveier over eiendom som eies av Opplysningsvesenets fond eller Statskog.. Etter det Energi Norge erfarer, stiller disse aktørene nå rutinemessig krav om kompensasjon og andre avtalevilkår som i stor grad avviker fra tradisjonelle grunneieravtaler.. Vellykket workshop om samordning.. Fredag 24.. juni 2011.. Arbeidet for en bedre samordning av ledningsarbeider i  ...   energiselskapenes infrastruktur.. Fellesføring.. Samordning av ledninger i grunnen.. Lørdag 8.. Samordning av ledninger i grunnen er et tema det har vært stille rundt den siste tiden, men som fortsatt er like aktuelt.. Ledningsbransjen skuffet over SDs forslag.. Fredag 26.. november 2010.. Den samlede ledningsbransjens konklusjon er at forslaget er i stor grad identisk med forslaget fra 2007/2008.. Bransjen er derfor meget skuffet og kan ikke støtte forslaget.. Juridisk vurdering av graveinstruks.. Onsdag 10.. Foto: Jupiter Image.. Mange nettselskaper møter utfordrende lokale og kommunale graveinstrukser når de skal foreta arbeid på kabler og ledninger i offentlig vei.. Blant annet sammenblander enkelte kommuner rollene som veieier og vann- og avløpseier, noe som kan være svært uheldig og kostbart for nettselskapene.. Regjeringen interessert i fremføring av infrastruktur.. Mandag 18.. oktober 2010.. Kabler legges i veigrunn.. Foto: HelgelandsKraft AS.. I et felles brev fra statsrådene Kleppa, Navarsete og Aasrud til alle landets rådmenn og ordførere henstiller de alle kommuner og fylkeskommuner å legge til rette for nye framføringsveier og effektiv gjenbruk av eksisterende føringsveier.. Viser 1-10 av 23 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=419
  Open archive

 • Title: Venter store endringer i nettreguleringen - Energi Norge
  Descriptive info: Venter store endringer i nettreguleringen.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Foto: Trond Svartsund.. Les mer om Smart Strøm (AMS).. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. mai.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Nye.. EU-regler for tilkobling av kraftproduksjon og uttakskunder til nettet.. kan få omfattende konsekvenser for nettselskapene.. EU-regler som nå er under utarbeidelse, kan også gi nye oppgaver til distribusjonsnettene.. - Kravene som kommer fra EU, er svært detaljerte, og deler av regelverket kan gis tilbakevirkende kraft.. Vi oppfordrer derfor nettselskapene til å sette av ressurser for å følge prosessene i  ...   gitt Statnett i oppdrag å utrede en felles IKT-løsning for kraftnæringen, som skal bidra til utveksling av måledata mellom aktører i kraftmarkedet.. Konklusjonene fra Statnetts utredning vil gi betydelige føringer for framtidens kraftmarked og Energi Norges medlemmer.. Energi Norge følger prosessen tett og jobber med problemstillingen gjennom næringens eget.. Smart Strøm-prosjekt.. Ny reguleringsmodell fra 2013.. NVE har varslet endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene fra og med 1.. januar 2013.. Forslaget til endringer i den økonomiske reguleringen av nettselskapene sendes ut på høring i juni.. Signalene fra NVE tilsier en forbedring av reguleringsmodellen samlet sett, men endringene kan medføre merkbare økonomiske endringer for enkeltselskap.. Energi Norge arrangerer et.. næringspolitisk verksted om endringer i reguleringsmodellen.. den 21.. juni i Oslo..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/venter-store-endringer-i-nettreguleringen-article9348-239.html
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Konsesjonsbehandling.. Oppfølging etter Dagmar.. Opprydding etter "Dagmar".. Telenor og Energi Norge har i etterkant av orkanen Dagmar samarbeidet for å finne fram til løsninger som kan forbedre sikkerheten og beredskapen i situasjoner med ekstremvær ytterligere.. Beredskap.. Mandag 23.. april 2012.. Norges vassdrags- og energidirektorat må gi nettselskapene bedre økonomiske insentiver for å tilkoble ny småkraft til det lokale distribusjonsnett, samt gjøre regelverket enklere.. Det er nødvendig for å få raskere investeringer i distribusjonsnettet.. Frykter tregere nettutbygging.. Tirsdag 17.. Vi er bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår, vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i  ...   i regionalnettet, hvor Statnett overtar mye av ansvaret.. Ordningen er unødvendig dyr, svekker nettselskaper som eier regionalnett og strider mot kommende EU-lovgivning.. Minst 15 nettselskaper har klaget på vedtaket.. Nettleie.. Ny kraftproduksjon krever bedre nettregulering.. Tirsdag 27.. Storstilt utbygging av nye kraftverk i årene framover medfører en formidabel utfordring for nettselskapene som har ansvar for å få disse knyttet til nettet, og Energi Norge etterlyser bedre nettregulering.. Ny forskrift om elektroniske kommunikasjonsnett.. Mandag 26.. Post- og Teletilsynet har lagt ut forslag til forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett ut på høring.. Frist for å komme med innspill er 10.. april.. Bredbånd.. Avviser at lang saksbehandlingstid blir nettbarriere.. Per Sanderud (NVE).. NVE-sjef Per Sanderud avviser at konsesjonsbehandlingen vil utgjøre en barriere for utbyggingen av strømnettet framover.. Dette er vår prioritet nummer 1, sa Sanderud da han innledet på Energi Norges Vinterkonferanse.. Viser 11-20 av 342 artikler..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/?offset701=10
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: Nye EU-regler for nettilkobling.. Onsdag 21.. ENTSO-E har på oppdrag fra Kommisjonen utarbeidet et forslag til tekniske tilkoblingskrav for energiproduksjon.. Energi Norge er positive til et harmonisert regelverk i Europa, men frykter at de nye reglene vil bli for omfattende og påføre aktørene unødige kostnader.. Opplysningsvesenets fond aksepterte forlik.. Mandag 5.. Opplysningsvesenets fond (OVF) gikk nylig med på forlik i et spørsmål om hvilke vilkår som kan stilles ved etablering og drift av nettanlegg på en av OVFs eiendommer.. Energi Norge mener det er viktig at store grunneiere behandles på samme måte som en hver privat grunneier.. Mer sentralnett - men neppe raskere saksbehandling.. Fredag 2.. Regjeringens nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler.. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk.. Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.. Ønsker unntak fra kostnader etter Dagmar.. Torsdag 1.. Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen Dagmar vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner.. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for  ...   energi i Europa.. Energi Norge etterlyser bedre investeringsvilkår og styrkede insentiver for forskning innenfor feltet.. Relevante nyhetssaker.. Støtter europeisk nettsatsing.. Tirsdag 21.. EU-kommisjonen foreslår å effektivisere konsesjonsprosessen for mellomlandskabler.. Energi Norge stiller seg positive til lovforslaget og mener at det bør implementeres i norsk lov.. Stortingshøring om nordområdene.. Torsdag 9.. En forutsetning for at nordområdesatsingen skal lykkes, er at vi ser helhetlig på de utfordringene vi står overfor.. Dersom Norge skal bli en tung aktør offshore må vi legge til rette for utvikling av landbasert virksomhet.. Dette var Energi Norges hovedbudskap da Stortingets utenriks- og forsvarskomiteen arrangerte åpen høring om nordområdemeldingen.. Ny juridisk vurdering om fellesføring.. Onsdag 8.. Frode Støle, Kluge Advokatfirma.. Netteier kan kreve at Telenor eller andre aktører dekker nettselskapets faktiske kostnader, når en eller flere ledninger skal henges på stolper hvor det allerede eksisterer avtale om fellesføring.. Slik konkluderer en fersk juridisk vurdering fra Kluge Advokatfirma.. Juridisk rådgivning.. Nye EU-regler for tilknytning av kraftverk.. Onsdag 1.. EU-kommisjonen har gitt ENTSO-E i oppdrag å utarbeide tekniske krav for kraftverk som skal knyttes til strømnettet.. De nye tekniske kravene vil bli bindende for Norge og et forslag er nå sendt ut på høring.. Viser 21-30 av 342 artikler..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/?offset701=20
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: - Vi er en bransje i endring.. Fredag 27.. Fra venstre: Geir Bergflødt, John Reese, Svein Solbu, Svein Løkken.. Smart Strøm (AMS), kompetanseforskriften og endringer i nettreguleringen stod på programmet da Energi Norges Utviklingskonferanse gikk av stabelen 24.. januar.. Smarte nett gir oss mange muligheter vi må ta i bruk som energiselskap, innledet Svein Solbu i Nord-Østerdal Kraftlag.. NVE om Dagmar og veien videre.. Torsdag 19.. Stormen Dagmar har medført store kostnader for nettselskapene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte nylig om sine vurderinger rundt KILE og kompensasjon til kundene som følge av uværet.. Fellesføringsavgifter for lavspenningsmaster.. Onsdag 18.. SSB har nå publisert konsumprisindeksen for året som har gått, og dermed kan fellesføringsavgiftene for 2012 fastsettes.. Nett og marked.. Innspill til deltakere i bransjeråd og ekspertgruppe om smart strøm (AMS).. Energi Norge inviterer medlemmer til å melde sin interesse for å bidra til videre utredning av en fremtidig felles IKT-løsning for bransjen ved innføring av Smart Strøm (AMS).. Fristen for å komme med innspill er satt til 20.. januar  ...   på plass for å styrke forsyningssikkerheten i Norge.. Det planlegges investeringer for 110 milliarder kroner i nettet, men et tungrodd konsesjonssystem bremser utbyggingen.. Det var blant de viktigste budskapene da kraftbransjen møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe i dag.. Jobber for effektiv Smart Strøm-utrulling.. For å sikre en effektiv innføring av Smart Strøm (AMS) må både kraftleverandører, nettselskaper og Statnett involveres i utredning av felles IKT-løsninger.. Dette var budskapet da energibransjen møtte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag 12.. Bedrer investeringsvilkårene for nett.. Flere endringer i inntektsrammereguleringen for nett fører til noe forbedring av investeringsinsentivene for nettselskapene.. Endringene berører blant annet inntekter for nye nettanlegg og regler for kompensasjon for beredskapsutstyr.. NVE roser nettselskapenes innsats etter Dagmar.. Fredag 6.. Nordvest Nett arrangerte den 5.. januar et erfaringsmøte med samtlige berørte nettselskaper i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane om situasjonen som følge av Dagmar.. Målet med samlingen var å få en samlet oversikt over skadene og hvordan beredskapen fungerte.. Viser 31-40 av 342 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/?offset701=30
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: Ikke grunnlag for særskilt behandling ved etablering av infrastruktur.. Det eksisterer ikke rettslig grunnlag for at Statskog og Opplysningsvesenets fond (OVF) skal få særskilt behandling som grunneiere i spørsmål om etablering av infrastruktur.. Dette kommer frem i et notat Advokatfirmaet Thommesen har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.. Nettorganisering.. Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Tirsdag 3.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. Jobber døgnet rundt for å reparere skadene.. Fredag 30.. desember 2011.. Mange tusen mennesker mistet strømmen under ekstremværet Dagmar første juledag.. Nettselskapene jobber på spreng for at alle skal få strømforsyningen tilbake.. NVE endrer reguleringsmodellen.. Torsdag 15.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene.. Dette kan medføre større endringer i inntektsgrunnlaget for flere energibedrifter.. Innkjøpsguiden for AMS.. Mandag 12..  ...   produksjonsnett i Tynset kommune kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftverkene som nettet er tilkoblet.. Selskapet anker nå dommen.. Skatt.. Foreslår utsatt elmålerkontroll.. Energi Norge er godt fornøyd med at Justervesenet foreslår å utsette kontroll av de nye elmålerne i forbindelse med overgangen til Avanserte målesystemer (AMS).. Fortsatt behov for offensiv nettregulering.. Onsdag 7.. Tall NVE har innhentet viser at det i 2010 ble investert mer i distribusjonsnett enn noen gang tidligere, men Energi Norge etterlyser fortsatt forbedrede investeringsinsentiver for å sikre nok nett fram mot 2020.. Forsinket nettutvikling rammer strømkunder og næringsvekst.. Statnett varsler ytterligere utsettelse av nytt sentralnett og nye forbindelser fra Nord-Europa.. Dette vil gi fortsatt ustabile strømpriser, for dårlig forsyningssikkerhet og svekker Norges mulighet til å bidra med klimavennlig energi til Europa.. Nett blir satsningsområde i nord.. Tirsdag 22.. november 2011.. Utbygging og opprustning av strømnettet i Nord-Norge skal prioriteres.. Dette ble klart da regjeringen la fram sin ferske nordområdestrategi i Bodø den 18.. november.. Viser 41-50 av 342 artikler..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/?offset701=40
  Open archive

 • Title: Marked og salg - Energi Norge
  Descriptive info: Stenging av strømanlegg på grunn av manglende betaling.. Onsdag 24.. Lovverk og avtaleverk for stenging av strømanlegg for privatkunder er uendret, men bransjen anbefaler harmonisering av detaljer i rutinene.. Energi Norge presiserer her rutinene for avstenging av strømanlegg på grunn av manglende betaling.. Sluttbrukermarked.. Lik frist for AMS/Smart strøm i hele landet.. Innen utgangen 2015 skal 80 prosent av kundene ha avanserte strømmålere.. Det er klart etter at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har vedtatt endringer i avregningsforskriften for å innføre Avanserte målings- og styringssystemer, AMS, også omtalt som Smart strøm.. Innføring av AMS.. Fredag 16.. Innkjøp av AMS-utstyr koster.. NVEs forskrift om funksjonalitetskrav, tidsfrister, finansiering og rapportering til myndighetene ved implementering av AMS, viser at implementering av AMS vil bli omfattende, tidkrevende og kostbar.. Innføringen er beregnet å koste rundt 5-6 milliarder kroner.. I årene som følger kan oppgradering av IKT-systemer føre til ytterligere utgifter.. Viktig dom for kraftleverandører i Oslo tingrett.. Torsdag 18.. Oslo tingrett avsa 5.. november dom i sak mellom Telinet Energi AS og Staten ved Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet.. Formelt sett gjaldt saken gyldigheten av et vedtak, hjemlet i Markedsføringsloven, fattet  ...   av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har høringsfristen 6.. Nytt i denne runden er en fremskynding av utrullingen, etter initiativ fra Olje- og energidepartementet i januar i år.. Nøyaktige elektrisitetsmålere og nytt krav fra NVE.. Onsdag 29.. Trond Giske.. Foto: Henrik Kreilisheim.. Her kan du lese hele felles pressemeldingen om målerbytte fra Nærings- og handelsdepartementet og Energi Norge.. Se også annen sak på vår nettside.. Revidert forskrift 301 fra 1.. Torsdag 23.. desember 2010.. NVE.. har fastsatt endringer i forskriften om avregning, fakturering og samordnet opptreden i kraftmarkedet.. Endringene gjelder fra 1.. Prosessen med fornybardirektivet og felles elsertfikatmarked.. Tirsdag 19.. Det forhandles mellom Norge og EU-kommisjonen om et måltall i fornybardirektivet.. Et felles elsertifikatmarked med Sverige fra 1.. 1.. 2012 forutsetter at Norge har tatt EUs fornybardirektiv inn som en del av norsk lov.. Fornybardirektivet.. Anbefaler samarbeid om smart strøm.. Onsdag 13.. Det er stort behov for å fortsette samarbeidet mellom kraftnæring, Statnett og myndighetene for å få på plass organisering og design av sentrale AMS-systemer.. Dette var blant hovedkonklusjonene da Energi Norge la fram sluttrapporten fra kraftnæringens prosjekt om smart strøm (AMS).. Viser 1-10 av 140 artikler..

  Original link path: /aktuelt/markedogsalg/?sortby=visited
  Open archive •  


  Archived pages: 1069