www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Anbefalinger for et effektivt sluttbrukermarked - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Anbefalinger for et effektivt sluttbrukermarked.. Torsdag 7.. juni 2012.. Relaterte artikler.. Vil inn som deleiere av nytt målesystem.. Statnett anbefaler at det opprettes en felles datahub for å sikre et effektivt sluttbrukermarked for kraft, og mener at løsningen kan være på plass allerede innen 2015.. Innføringen av Smart Strøm (AMS) er i full gang, og fram mot 2017 skal samtlige strømmålere i Norge skiftes ut med digitale strømmålere.. I den forbindelse har Statnett, på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), utredet muligheter for en felles IKT-løsning som skal sikre utveksling av måledata mellom aktører i kraftmarkedet.. I utredningen vurderes en felles IKT-løsning, enten basert på en såkalt kommunikasjonshub eller på en datahub.. En kommunikasjonshub er en videreutvikling av dagens datautveksling mellom mange parter til en situasjon hvor alle nett- og kraftselskap kommuniserer mot et nav, mens en datahub  ...   som bedre egnet enn en kommunikasjonshub, og anbefaler at det etableres en datahub som skal fungere som markedets kontaktpunkt mot nettselskapene sett i forhold til:.. Måleverdier.. Leverandørbytter.. Innflytting.. Utflytting.. Oppsigelse.. Samt autorisasjon og informasjonsutveksling i forbindelse med AMS tilleggstjenester.. Statnett mener at det ikke er mulig å spesifisere når en datahub kan være operativ før et prosjekt er etablert og leveranser er avtalt, men at det er realistisk å etablere en datahub med begrenset funksjonalitet som oppfyller forskriftskravene før 2015.. Energi Norge har bidratt inn til utredningsarbeidet gjennom bransjerådet, ekspertgrupper og vårt eget AMS-prosjekt.. Energi Norge har i et brev til NVE.. , pekt på bransjens behov for innflytelse på utvikling av huben, og bedt om at det innledes en prosess som kan avklare rammebetingelsene for at bransjen kan delta som deleiere av den kommende IKT-løsningen.. Les hele utredningen.. Effektivt sluttbrukermarked for kraft (pdf.. ).. Arkivert under:.. ,.. Relevante nyhetssaker.. Nøkkelord:.. AMS.. Måling og avregning.. Kontaktperson.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/anbefalinger-for-et-effektivt-sluttbrukermarked-article9381-240.html
  Open archive

 • Title: Vil inn som deleiere av nytt målesystem - Energi Norge
  Descriptive info: Fredag 1.. Smart strøm-prosjekter i sluttfasen.. Statnett ferdigstilte nylig en utredning om hvordan utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet kan skje gjennom en felles IKT-løsning.. Kraftnæringen ønsker å delta i utvikling og drift av IKT-løsningen som deleiere.. En sentral del av utrullingen av.. smart strøm.. er å finne en god løsning for utveksling av måledata mellom aktører i kraftmarkedet.. Statnett leverte 31.. mai en utredning til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om hvordan en slik felles IKT-løsning kan organiseres.. I et brev til NVE ber Energi Norge.. om at det må åpnes for bransjedeltakelse i prosjektet som skal etablere og utvikle en sentral IKT-løsning, også på eiersiden.. Dette  ...   for bransjen.. Kraftselskapene vil ha ansvaret for om lag 95 prosent av investeringene ved innføring av smart strøm, og for selve utskiftingen av strømmålerne hjemme hos kundene.. Energi Norge mener at en invitasjon til kraftselskapene om å tre inn som deleiere, er en viktig forutsetning for å kunne komme i mål med prosjektet.. Samtidig understreker Energi Norge at det blir vanskelig for energibedriftene å ta konkret stilling til deltakelse uten at flere sentrale vilkår er avklart.. Heriblant konsesjonsbetingelser, økonomiske rammebetingelser, beskrivelser av formål og virksomhetens innhold.. NVE og bransjen bør derfor så snart som mulig etablere en prosess for å avklare vesentlige forutsetninger for deltagelse i systemutvikling og eiermodeller..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/vil-inn-som-deleiere-av-nytt-maalesystem-article9373-240.html
  Open archive

 • Title: Nytt steg mot integrerte kraftmarkeder i Europa - Energi Norge
  Descriptive info: Nytt steg mot integrerte kraftmarkeder i Europa.. Foto: EU.. ENTSO-E har nylig avsluttet en høring om europeisk krafthandel og kapasitet i kraftmarkedene.. Energi Norge er positiv til økt markedsintegrering, men frykter at regelverket kan gi mindre åpenhet om markedsreguleringen framover.. ENTSO-E er den europeiske organisasjon for samarbeid mellom de europeiske sentralnettsoperatørene (TSO-ene).. Regelverket som nylig har vært på høring, er et forslag til regler for kapasitetsberegning og flaskehalshåndtering i sentralnettet, kalt Network Code for Capacity Allocation and Congestion Management (NC CACM).. Regelverket regulerer hvordan TSO-ene skal samarbeide seg imellom når tilgjengelig kapasitet i nettet skal beregnes.. I tillegg legger regelverket blant annet føringer for etablering av prisområder, allokering av kapasitet til krafthandel og markedsmodellen for spot- og intradag-markedet.. Energi Norge er i utgangspunkt svært positiv til et sterkere samarbeid mellom TSO-ene, fordi det kan føre til mer tilgjengelig nettkapasitet.. Økt grad av europeisk markedsintegrering vil også åpne opp nye kraftmarkeder for Norge.. Det endelige forslagene fra ENTSO-E vil sendes til ACER, organisasjonen for europeiske energiregulatorer, som dermed vil sende sin anbefaling til EU-kommisjonen.. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det også være bindende for Norge gjennom EØS-avtalen.. Energi Norge har sendt innspill til regelforslaget  ...   høringsrunder som involverer aktørene i kraftmarkedet, og frykter ulik implementering i de ulike medlemslandene.. Dette kan blant annet få store konsekvenser for effektiviteten i kraftmarkedet.. Energi Norge foreslår derfor at det nedsettes en europeisk og nordisk referansegruppe for implementeringen, bestående av markedsaktører.. Økt forutsigbarhet ved setting av prisområder.. Energi Norge støtter ENTSO-Es forslag om nye regler for hvordan prisområder kan etableres, og tror at det vil føre til økt forutsigbarhet i markedene.. Imidlertid foreslår ENTSO-E unntak fra reglene hvis nasjonale TSO-er avtaler oppsett av nye prisområder seg imellom.. Dette kan medføre stor uforutsigbarhet for aktørene i kraftmarkedet, og Energi Norge mener at det derfor vil være svært uheldig om det åpnes for å gi slike unntak.. Flaskehalsinntekt i intradag-markedet.. Ved handel i det auksjonsbaserte spotmarkedet tar TSO-ene en såkalt flaskehalsinntekt, begrunnet med prisforskjellene i de ulike prisområdene som oppstår under auksjonen.. I det nye regelverket foreslås det å innføre en slik flaskehalsinntekt også i intradag-markedet.. Energi Norge kan ikke se hvordan en flaskehalsinntekt kan innføres i intradag-markedet, fordi det er basert på kontinuerlig handel, mens flaskehalsinntekter forutsetter et auksjonsbasert marked.. Les hele høringsuttalelsen.. EU.. Market design.. Andrea Stengel.. ">Andrea Stengel.. Dir: 23088907.. Mob: 41751202..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/nytt-steg-mot-integrerte-kraftmarkeder-i-europa-article9372-240.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Market design.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Les videre.. ».. Fersk rapport om prissikring i europeiske kraftmarkeder.. Mandag 21.. november 2011.. THEMA Consulting har på oppdrag fra Energi Norge sett nærmere på ulike løsninger for prissikring og en eventuell harmonisering av europeiske kraftmarkeder.. Kraftsystem.. ERGEG: Høring om kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Fredag 12.. november 2010.. Den 10.. november ble en av de viktigste europeiske høringsprossene i år avsluttet.. Den omfatter retningslinjer for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Utenlandsforbindelser.. Vellykket lansering av markedskoblingprosjekter.. 9.. november ble markedene i Norden og sentralvestre Europa koblet sammen i to prosjekter.. Dette er nå det største el-markedet i verden.. Nordisk harmonisering - kundegrensesnitt og datautveksling.. Tirsdag 1.. juni 2010.. Nordenergi har utarbeidet to rapporter om kundegrensesnittet og datautveksling til det Nordiske regulatorforumet.. Rapportene er forberedt i to arbeidsgrupper med deltagelse fra nett og kraftselskaper i Norden.. Fremdrift i markedsintegrering Norden - CWE.. Fredag 28.. mai 2010.. De Nord-Europeiske regulatorene  ...   Arbeidsgruppene som skal komme med innspill til veikart for harmonisering av sluttbrukermarkedene i Norden er i sluttfasen av sitt arbeide.. Sluttbrukermarked.. Konferanse med fokus på viktige temaer for Norge.. Fredag 20.. november 2009.. EMART 2009 ble avholdt 18.. og 19.. november.. EMART 2009 ble avholdt i Barcelona den 18.. november med over 800 deltakere hovedsakelig fra handelsselskaper, men også regulatorer, representanter fra kommisjonen og ENTSO E deltok.. Energi og utvikling.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=429
  Open archive

 • Title: Smart strøm-prosjekter i sluttfasen - Energi Norge
  Descriptive info: Onsdag 16.. mai 2012.. Mer informasjon om smart strøm.. Innføringen av smart strøm er i full gang.. Både Statnett og Energi Norge leverer sluttrapport for egne Smart strøm-prosjekter den 31.. mai.. Statnett har på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utredet en sentral IKT-løsning for kraftnæringen.. Denne skal legge til rette for utveksling og lagring av data for aktører i kraftmarkedet og muligens også for nettselskap.. Energi Norge har sammen med medlemsbedriftene gjennomført et avklaringsprosjekt om spørsmål knyttet til avregningsforskriften og innføringen av smarte strømmålere, det såkalte.. Smart strøm-prosjektet.. Statnetts utredning og Energi Norges prosjekt på vegne av kraftnæringen løper parallelt, og det har vært god kontakt mellom partene.. Begge prosjektene er nå inne i sluttfasen.. Løsning basert på sentral datahub.. NVE har varslet at de ønsker å bruke tiden fram mot august til å legge de videre premissene for det fremtidige IKT-systemet.. Mye tyder på at det blir en løsning basert på en sentral datahub.. Energi Norges  ...   drift av IKT-systemet.. Det gjenstår ett viktig spørsmål for bransjen å ta stilling til - hvilken rolle ønsker bransjen å spille i utviklingen og driften av det fremtidige IKT-systemet.. Energi Norge vil sammen med styringsgruppen for Smart Strøm-prosjektet komme med en anbefaling til NVE i dette spørsmålet.. En sentral datahub, som beskrevet i dokumenter i Statnetts utredning, vil kunne gis funksjonalitet som medfører endring av selskapenes ansvar i verdikjeden.. Blant annet er det antydet i Statnetts utredning at hubløsningen vil få et eget grensesnitt mot kundene, i tillegg til nett og kraftaktørenes kundegrensesnitt.. Vi mener at dette er et eksempel på hvorfor det er vesentlig for bransjen å kunne ha innflytelse i utviklingsfasen hvor funksjonalitet og design bestemmes.. Det forberedes derfor et brev til NVE hvor det tydelig vil fremgå at bransjen ønsker innflytelse på både utvikling og drift av en sentral hubløsning fra dag én.. Energi Norge tar sikte på å sende dette brevet til NVE innen 31..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/smart-stroem-prosjekter-i-sluttfasen-article9355-240.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Sluttbrukermarked.. Laveste strømpris på fem år.. Mandag 16.. april 2012.. Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år.. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie.. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede.. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.. Pressemeldinger.. Strømpris.. Informasjon om smart strøm til energibransjen.. Mandag 12.. mars 2012.. På denne siden kan du som energibedrift finne relevant informasjon om smart strøm og Energi Norges arbeid med temaet.. Tilbake til temasiden om smart strøm.. Informasjon for energibransjen.. Regelverk for håndtering av plusskundene.. Mandag 5.. En plusskunde er en sluttbruker som produserer strøm til eget bruk, og som i tillegg mater strøm inn i nettet i perioder hvor kunden produserer mer enn den forbruker.. NVE har utarbeidet et regelverk for vilkår for plusskunder.. Nett og marked.. Tariffer.. Møtested med ny kunnskap.. Torsdag 29.. september 2011.. Markedskonferansen 2011 gikk av stabelen 20.. 21.. 9.. 2011 med mange interessante godbiter for kropp og sjel.. Kraftmarkedet er interessant, men mer og mer krevende for aktørene.. Hvordan legger vi  ...   bransjens høringssvar om prisopplysning.. Fredag 27.. mai 2011.. Energi Norge anbefaler i utkastet å fjerne begrepet akonto og erstatte det med begrep som beskriver produktenes egenart.. Temamøte om et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.. Torsdag 19.. Nordisk regulatorforum NordReg har fem arbeidsgrupper i gang med å vurdere ulike konkrete tilpasninger av landenes rutiner i et harmonisert sluttbrukermarked.. Den 24.. mai vil Energi Norge avholde et temamøte om dette.. Spørsmål og svar om kraftmarkedet.. Torsdag 28.. april 2011.. Fem spørsmål som ofte ble stilt sist vinter.. Rekord i strømimport siste 12 måneder.. Onsdag 20.. Nyhelleren dammen.. Foto: Aerosport / E-CO.. De siste 12 månedene (til og med første kvartal 2011) har Norge importert 11,7 TWh strøm fra utlandet.. Det tilsvarer årsproduksjonen fra 18 Alta-kraftverk.. Uten importen hadde vi ikke klart oss gjennom vinteren.. Høring - prisopplysning om varer og tjenester.. Mandag 7.. mars 2011.. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om prisopplysninger om varer og tjenester på høring.. Forslaget omfatter flere bransjer, også transport og salg av strøm.. Viser 1-10 av 45 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=413
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Strømpris.. Spørsmål og svar.. Her kan du finne spørsmål og svar om innføringen av smart strøm.. Laveste strømpris i desember på syv år.. Mandag 2.. januar 2012.. Gjennomsnittlig strømpris i desember var 26,1 øre per kilowattime (kWh), eksklusive påslag og moms.. Det er den laveste desemberprisen på syv år, og godt under halvparten av prisen samme måned i 2010.. NVE vil ikke innføre ukentlig fakturering.. Fredag 11.. februar 2011.. Etter råd fra selskapene og Energi Norge, sier NVE i en oppsummering at det ikke er aktuelt å innføre ukentlig fakturering, men at selskapene kan bli pålagt månedlig fakturering.. 25 prosent økning i skifte av kraftleverandører i 2010.. Tirsdag 8.. Foto: iStock.. 244.. 000 husholdningskunder  ...   at hyppigere fakturering bør gjennomføres som månedsavregning, men at det ikke er realistisk å få til ukesavregning på en ordnet og troverdig måte.. NVE orienterer om kraftsituasjonen.. Øvre Bersåvatn kraftverk Foto: Statkraft.. NVE vil i løpet av januar møte sentrale offentlige og private aktører for å orientere om den stramme kraftsituasjonen.. Systemansvar.. Regjeringen øker Tilskuddsordningen for husholdninger.. Mandag 20.. desember 2010.. Regjeringen besluttet forrige uke å styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011.. Energieffektivisering.. Høyere priser igjen.. Mandag 13.. Foto: Anders Henriksen.. Det nordiske kraftforbruket har steget nesten 10 prosent fra 2009 til 2010.. Denne uka ble innledet med høyere og mer ulike priser i Norden.. Viser 1-10 av 23 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=220
  Open archive

 • Title: Nettregulering: Finansiering av Smart Strøm - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Inkluderende arbeidsliv.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. Lønn og tariff.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Energi Norge mener.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Bakgrunn om smart strøm.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. Nettregulering: Finansiering av Smart Strøm.. Inviterer til workshop om Smart Strøm.. Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart Strøm (AMS) de nærmeste årene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at finansieringen skal skje innenfor den eksisterende inntektsrammereguleringen.. Innen utgangen av 2016 skal samtlige strømmålere i landet være erstattet med digitale strømmålere.. Utskiftingen av strømmålere over hele landet vil medføre kostnader i milliardklassen for strømselskaper.. NVE har nylig informert om at selskapene skal kompenseres for verdien av de eksisterende strømmålerene.. NVE varsler at de nå vil foreta en  ...   at det er NVEs ansvar å sørge for at selskapene får sin rettmessige avkastning på investeringene i digitale strømmålere på samme måte som øvrige investeringer, gitt at de er gjennomført på en effektiv måte.. Det er positivt at bransjen får kompensert for forserte avskrivninger knyttet til de gamle målerne.. Les mer om kompensasjonsordningen i infonotat fra Norges vassdrags- og energidirektorat.. Energi Norge inviterer også til.. workshop om Smart Strøm.. den 28.. mars på Gardermoen.. Energi Norge vil orientere om status for energibransjens avklaringsprosjekt knyttet til temaet.. Prosjektet har fokus på effektivt sluttbrukermarked og utfordringer for nettselskapene.. Statnett vil rapportere om status for sin utredning av sentrale IKT-systemener og avklaring av grensesnittet mot nettselskapene.. Dette er kanskje den viktigste avklaringen energiselskapene trenger før utrulling av Smart Strøm.. Kontaktpersoner.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /relevante-nyhetssaker/nettregulering-finansiering-av-smart-stroem-article9253-623.html
  Open archive

 • Title: Smart Strøm, AMS, workshop
  Descriptive info: Fredag 2.. Energi Norge inviterer ansatte i energibransjen til workshop om innføringen av Smart Strøm (AMS) den 28.. På møtet vil blant annet Statnett og NVE orientere om status og fremdrift.. Deltakerne vil også få oversikt over aktuelle avklaringsbehov for krav til målere, brytersystemer, grensesnitt mot sentrale løsninger og arbeide med nye forretningsregler samt ROS analyse for Smart Strøm.. Statnett vil orientere spesielt om fremdrift i utredning av sentrale IKT løsninger.. Norges vassdrags- og energidirektorat vil bidra med vurderinger av status, og videre fremdrift sett fra regulators ståsted.. Workshopen holdes på.. Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen.. mars.. Deltageravgift, kr 800,- pr stk.. Meld deg på.. Program for dagen:.. Kl 0930 -  ...   fremdrift med innføring av AMS.. v/.. Thor Erik Grammeltvedt, NVE.. KL 1040 1130 Status og fremdrift i Statnetts utredningsprosjektet Effektivt sluttbrukermarked v/ Tor Bjarne Heiberg, Statnett.. KL 1040 1130 Lunsj.. Kl 1230 1330 Status rapport og videre fremdrift fra gruppeledere i avklaringsprosjektene.. Forskriftsavklaringer.. Arbeidsgruppe 1 Morten Bjerkan, NTE.. Arbeidsgruppe 3 Anne Nysæther, Eidsiva Energi.. Kl 1330 1400 Krav til målere.. Arbeidsgruppe 4, Bernhard Haukland BKK.. Kl 1400 1415.. Pause.. Kl 1415 - 1445.. Standarder, formater og grensesnitt.. Arbeidsgruppe 2, Ivan Schytte Skagerak Energi.. Kl 1445 1515 Risiko og sårbarhetsanalyse.. Arbeidsgruppe 5, Hilde Stangeland Trønderenerg.. Kl 1515 1530 Oppsummering Energi Norge.. Sissel J.. Poulsen.. Koordinator næringspolitikk.. ">Sissel J.. Dir: 23088929.. Mob: 97729739..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/inviterer-til-workshop-om-smart-stroem-article9224-240.html
  Open archive

 • Title: Marked og salg - Energi Norge
  Descriptive info: Frykter EU-insentiver for direkte bruk av gass.. Onsdag 15.. februar 2012.. Energi Norge frykter at nye produktkrav i Økodesigndirektivet vil belønne direkte bruk av gass, på bekostning av elektrisitet.. Spørsmålet står sentralt når EU-kommisjonen skal sette produktkrav til varmtvannsberedere og varmtvannskjeler.. Bransjerådet for Smart Strøm (AMS) er utnevnt.. Tirsdag 31.. Statnett har nylig utnevnt bransjeråd og en ekspertgruppe for deres videre utredningsarbeid rundt innføringen av Smart Strøm (AMS).. Energi Norge er fornøyd med at bransjen er godt representert i det videre arbeidet.. Utredning om Smart Strøm (AMS) er i rute.. NVE har nylig vedtatt en endring i Statnetts avregningskonsesjon.. Regelendringen kommer som følge av at Statnett skal ha det overordnede ansvaret for utviklingen av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet og er et ledd i utrullingen av Smart Strøm (AMS)..  ...   avtale med en felles kontrolladministrator.. Bransjeråd og ekspertgruppe om Smart Strøm (AMS).. Mandag 23.. Etter innspill fra medlemmene har Energi Norge sendt sin innstilling til deltakere i bransjerådet og ekspertgruppen tilknyttet Statnetts utredning om Smart Strøm (AMS).. NVE inviterer til møte om energimerking og økodesign.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til informasjonsutveksling om økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 1.. februar i Oslo.. Endringer i forskrift om elavgift.. Endringene i forskriftene gjelder 3 -12 om fritak og reduserte satser samt nettselskapenes krav til dokumentasjon fra bruker.. NVE: Nedtappingen var i tråd med behovet.. Tirsdag 15.. Det er ikke grunnlag for å si at den sterke nedtappingen av magasinene vinteren 2009/2010 skyldes feilbeslutninger eller misbruk av markedsmakt.. Dette skriver NVE i en fersk rapport.. Viser 11-20 av 140 artikler..

  Original link path: /aktuelt/markedogsalg/?offset701=10
  Open archive

 • Title: Marked og salg - Energi Norge
  Descriptive info: Innføring av AMS.. Fredag 16.. Innkjøp av AMS-utstyr koster.. NVEs forskrift om funksjonalitetskrav, tidsfrister, finansiering og rapportering til myndighetene ved implementering av AMS, viser at implementering av AMS vil bli omfattende, tidkrevende og kostbar.. Innføringen er beregnet å koste rundt 5-6 milliarder kroner.. I årene som følger kan oppgradering av IKT-systemer føre til ytterligere utgifter.. 60 watt glødepærer fases ut.. Onsdag 31.. august 2011.. Glødepærer fases ut av markedet.. Fra 1.. september er det forbudt å produsere den mest utbredte lyspæren, 60 W glødepære, og denne blir dermed borte fra markedet i alle varianter.. AMS - kravspesifikasjon og guide for opphandling.. Torsdag 4.. Energi Norge med støtte av arbeidsgrupper fra medlemsbedriftene følger opp NVEs forskrift om innføring av AMS.. Utkast til kravspesifikasjon til AMS-utstyr og en guide for korrekt fremgangsmåte i forbindelse med anskaffelse av utstyr og tjenester ved innføring av AMS  ...   AMS, også omtalt som Smart strøm.. Nøyaktige elektrisitetsmålere og nytt krav fra NVE.. Onsdag 29.. Trond Giske.. Foto: Henrik Kreilisheim.. Her kan du lese hele felles pressemeldingen om målerbytte fra Nærings- og handelsdepartementet og Energi Norge.. Se også annen sak på vår nettside.. Strømkundene sparer over 400 millioner i kostnader og plunder med to målerbytter.. Mandag 27.. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har bestemt at det likevel ikke blir en unødig ekstrarunde med målerbytter, slik Justervesenet hadde lagt opp til.. Avgjørelsen kommer etter påtrykk fra Energi Norge.. En svært positiv beslutning, sier Oluf Ulseth i Energi Norge.. Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet.. NVE har utredet ulike modeller for felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet.. Forslagene har vært ute til høring, og Energi Norge mener en felles IKT-løsning ikke nødvendigvis betyr en sentralisert database med en monopolpreget tjenesteproduksjon.. Viser 21-30 av 140 artikler..

  Original link path: /aktuelt/markedogsalg/?offset701=20
  Open archive


 • Archived pages: 1069