www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Fornybardirektivet.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Rapport om fornybardirektivet.. Onsdag 27.. juni 2012.. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Energi Norge utredet utviklingsbanen for fornybarandelen i Norge frem til 2020, basert på de premisser som ligger i fornybardirektivet.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Fornybardirektivet.. ,.. Kraftsystem.. Hvor går EUs energipolitikk etter 2020?.. Torsdag 22.. mars 2012.. Øyvind Vessia, nasjonal ekspert i Europakommisjonen.. Europeisk energipolitikk var et av temaene på dagsorden da Vinterkonferansen åpnet den 22.. mars.. - EUs veikart mot 2050 viser at lavkarbonsamfunnet er fullt mulig, og at kostnadene ikke er avskrekkende, innledet Øyvind Vessia, nasjonal ekspert i Europakommisjonen.. EU.. Alt klart for elsertifikater.. Tirsdag 20.. desember 2011.. Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. Relaterte nyhetssaker.. Fornybar på dagsorden i Stortinget.. Onsdag 14.. Behov for flere mellomlandskabler, mer strømnett og effektiv konsesjonsbehandling var sentrale temaer da Stortinget vedtok Norges forpliktelser i EUs fornybardirektiv og loven om et norsk-svensk elsertifikatmarked.. Fornybarmål må gi klimaeffekt.. Fredag  ...   fornybar energi fram mot 2020.. Målet i fornybardirektivet.. september 2011.. Flere medlemmer har bedt Energi Norge om å ta fram underlag som bidrar til å øke forståelsen av hvordan Norge kan nå målene etter fornybardirektivet nå som forhandlingene med EU er sluttført.. 67,5 prosent fornybarandel for Norge.. Torsdag 21.. juli 2011.. Foto: EU.. Forhandlingene mellom EU og Norge om Fornybardirektivet ser ut til å ende med en norsk fornybarandel på 67,5 prosent, i følge en melding sendt ut av OED i går kveld.. Dette legger veien åpen for realiseringen av de norsk-svenske elsertifikatene, kommenterer Energi Norge.. Vinterkonferansen 2011 i Wien.. Fredag 17.. desember 2010.. Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og et møtested for bransjen, energipolitikere og energimyndigheter.. Konferanse holdes 7.. og 8.. april 2011 i Wien.. Viser 1-10 av 23 artikler.. 1.. 2.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=402
  Open archive

 • Title: Vellykket møte i Nasjonalt Europaforum - Energi Norge
  Descriptive info: Vellykket møte i Nasjonalt Europaforum.. Torsdag 20.. oktober 2011.. Jonas Gahr Støre , utenriksminister.. Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.. Norsk energi til morgendagens Europa var hovedtema da Nasjonalt Europaforum møttes i Stavanger den 19.. oktober.. Blant sakene på dagsorden var Europas klimapolitikk med særlig fokus på kraftutveksling og CCS.. Møtet ble ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre som i sin innledning viste til den brytningstiden vi nå lever i, og de utfordringer og muligheter som dette representerer.. Underveis i møtet ble det vektlagt at Europa nå befinner seg ved et veiskille, og at nytenkning er nødvendig for å takle de utfordringene klimaproblemene representerer.. Under diskusjonen i forumet ble det vist til at det nå er vesentlig mer krevende å være markedsaktør enn tidligere på grunn av mer uforutsigbare markedspriser.. Det som skjer i Europa, kan også åpne muligheter for Norge, men som det ble påpekt under møtet: Toget går nå!.. Dersom Norge ønsker  ...   til et betydelig prisfall med tilhørende verditap for både eierne av anleggene, norske myndigheter og samfunnet for øvrig.. Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, påpekte derfor at det er viktig å utvikle flere kabelprosjekter raskt.. Han foreslo at bransjen inviteres med i prosjektutviklingen for å sikre fremdrift.. Per Rune Henriksen, statssekretær i olje- og energidepartementet, benyttet møtet til å mane om realisme i tilnærmingen til hvor mange prosjekter som kan utvikles.. Til stede på forumet var en rekke kjente aktører fra energidebatten i Norge.. Fra kraftbransjen møtte blant annet Christian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, og Sverre Devold, styreformann i Energi Norge og adm.. direktør i Tajord Kraft.. Auke Lont, konsernsjef i Statnett, var også til stede, i tillegg til Jørgen Kildahl fra E.. ON som brakte med seg erfaringer fra det tyske markedet.. Kontaktperson.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-internasjonale-energisaker/vellykket-moete-i-nasjonalt-europaforum-article8853-441.html
  Open archive

 • Title: - Nye kabler viktigere enn noensinne - Energi Norge
  Descriptive info: - Nye kabler viktigere enn noensinne.. Lars Aagaard, styreleder i Nordenergi.. Foto: Joachim Rode.. I årene som kommer må det gjøres store investeringer i fornybar energi i Norden.. Da er det avgjørende at de nordiske landene samarbeider om nye overføringskabler, sier styrelederen i Nordenergi.. Økt kapasitet.. - Kraftsystemet står foran store utfordringer, og vi må finne ut hvordan fornybar energi skal integreres, sier Lars Aagaard, som er styreleder i samarbeidsforumet til de nordiske kraftbransjeorganisasjonene, Nordenergi.. Analyser viser at det er helt nødvendig å få på plass nye kabler fra de nordiske landene til kontinentet, hvis det skal være håp om å nå de ambisiøse målene for overgang til fornybar energi.. Det er også behov for bedre linjer mellom de nordiske landene, forteller Aagaard.. - Hvis vi skal få maksimalt utbytte av våre nordiske fornybare ressurser, må vi øke kapasiteten oss imellom, så vel  ...   kjernekraftverk, understreket det behovet for nye overføringskabler.. Selv om investeringene blir høye, vil det være store fordeler, blant annet gjennom stabiliserte priser og økt leveringssikkerhet i de nordiske landene.. - Vi i Norden kommer til å dra nytte av et helhetlig og effektivt kraftmarked, både på kort og lang sikt, sier Lars Aagaard.. - I tillegg vil nye kabler til kontinentet styrke Tysklands kraftbalanse, etter at de bestemte seg for å erstatte kjernekraft med fornybar energi, og det er en enorm fordel.. Målet er altså at Norden skal bli en viktig leverandør av fornybar energi til resten av Europa.. For å få det til, må arbeidet komme i gang, sier Aagaard.. - Vi må begynne å legge nye kabler så snart som mulig.. Det er vårt budskap til nordiske politikere, europeiske systemoperatører, myndigheter og EU-kommisjonen.. Vedlegg.. Pressemelding fra Nordenergis årsmøte 2011.. Last ned fil..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nye-kabler-viktigere-enn-noensinne-article8802-239.html
  Open archive

 • Title: Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa - Energi Norge
  Descriptive info: Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. Mandag 12.. Foto: Trond Isaksen.. Relaterte artikler.. Program og påmelding for: Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. Nettregulering står høyt på dagsorden i de fleste europeiske land.. Investeringer og behovet for innovasjon utfordrer reguleringen.. I Norge planlegger NVE flere endringer i reguleringsmodellen.. Sverige får en ny modell fra 2012.. Ved overgang til den nye modellen kan nettleien komme til å øke 20 30 %, noe som har gitt utfordringer i innspurten.. Endringer i modellen diskuteres også i Finland, mens det skjer mindre i Danmark som kanskje har de svakeste investeringsinsentivene i Norden.. Dette og andre tema blir diskutert på Energi Norges.. næringspolitiske verksted 27.. september.. i Oslo.. Insentivregulering er innført i de aller fleste europeiske land, og interessen for norske erfaringer har vært til stede.. Er det nå kanskje på tide for Norge å lære fra andre?.. Elementer fra den norske nettreguleringen, både eksisterende og tidligere versjoner, kan kjennes igjen også utenfor våre landegrenser.. Det er imidlertid tydelig at andre land har dratt lærdom av både gode og dårlige erfaringer med vår nettregulering, og andre løsninger er i stadig større grad prøvd.. Er det kanskje på tide for Norge å lære fra andre?.. Det er tre områder som peker seg ut som særlig interessante for den norske reguleringen: Investeringer, bruk av resultater fra effektivitetsanalyser i reguleringen og hensynet til innovasjon.. Investeringsinsentiver?.. Når det gjelder investeringsinsentiver, mener en i mange land at reguleringsmodellene må forbedres for å takle kommende investeringer, behovet for innovasjon og tilknytning av mye ny distribuert produksjon.. Dette har blant annet kommet fram i en større undersøkelse som Eurelectric har gjennomført.. I Finland har nettselskapene vært mer fornøyde enn andre steder med investeringsinsentivene.. Her tar modellen utgangspunkt i det faktiske nettet, og det benyttes en kostnadskatalog til å fastsette inntekten for både nye og eksisterende komponenter.. Dette kan være med både å sikre forutsigbarhet for investeringene og på å gjøre modellen forståelig.. Dette gir en trygghet for inntekten knyttet til enkelt investeringer og har vært med på at selskapene har sett på investeringsinsentivene som gode.. Den finske reguleringen ble innført i 2005.. Modellen har ikke normkostnader for ulike oppgaver, men et årlig effektivitetskrav til drifts- og vedlikeholdskostnadene basert på målinger ved bruk av DEA og SFA.. I Finland har myndighetene etablert Roadmap 2020, som er et framoverskuende prosjekt med tanke på å utvikle reguleringen mot 2020.. I Sverige får de ny regulering fra 2012.. En inntektsramme skal bestemmes i forveien før hver tilsynsperiode.. Tilsynsperioden skal være fire kalenderår (for SvK ett år).. Nettselskapet skal levere inn et forslag til inntektsramme til regulator.. Tariffene skal være utformet slik at nettselskapets samlede inntekter fra nettvirksomheten er rimelige i forhold til objektive forutsetninger for å drive nettvirksomheten.. Den nye reguleringsmodellen i Sverige fra 2012 legger også opp til å reflektere det faktiske nettet (bruker kostnadskataloger) pluss å ha normkostnader for de ulike oppgaver (de siste planlegges innført gradvis i reguleringsperioden fra 2012 2015).. Sveriges nye regulering blir en kombinasjon av budsjettbasert og oppgavebasert regulering.. Selskapene er fornøyd.. Modellen er framoverskuende, og selskapene skal kunne regne på lønnsomhetene i hver investering.. Modellen skal være enkel og forutsigbar og transparent.. Den kan gi rimelig avkastning på nettkapitalen og bidra til at investeringer gjennomføres.. I England har myndighetene gjennomført prosjektet.. RPI-X@20.. som gir et endret regulatorisk rammeverk i England som er tilpasset framtidens utfordringer for kraftnettet blant annet knyttet til investeringer.. Robust effektivitetsmåling.. Det er et faktum at alle kjente modeller for å sammenlikne effektiviteten til selskap har svakheter knyttet til seg, slik at resultatene er usikre.. Spesifikasjon av selve modellen vil i stor grad påvirke de enkelte selskapers effektivitet, eksempelvis ved introduksjon av nye variable eller fjerning av bestående.. Flere land har tatt innover seg disse forholdene/utfordringene.. Blant annet har både Finland og Østerrike valgt å kombinere flere effektivitetsmodeller.. Hensikten er å gjøre effektivitetsresultatene i reguleringen  ...   må bidra til å fjerne barrierer som hindrer teknologisk innovasjon.. Investering i ny teknologi krever ofte betydelig kapital og det er større risiko forbundet med investering i dette enn andre nettinvesteringer.. Hvordan passer dette med eksisterende reguleringsregimer og hvordan kan en finansiere slike investeringer og fordele risikoen på en rimelig måte?.. Reguleringen må være stabil, forutsigbar og må tilby konkurransedyktig avkastning.. En investering i for eksempel nye målere er for mange nettselskap en meget stor investering.. Dersom investeringen for eksempel i nye målere, gjennomføres like effektivt, må selskapene kunne få samme avkastning.. I Norge er disse forholdene viktig å få på plass når AMS skal innføres og da som et pålegg fra myndighetene.. I England har regulator laget en egen insentivmekanisme som har utløst økt FoU-bruk hos distribusjonsselskapene.. I England har en også etablert fond der selskapene kan søke om midler med tanke på prosjekt knyttet til for eksempel ny teknologi.. Det kan være en idé å se både hvordan innføringen av smarte målere, FoU og ny teknologi gjøres i andre land, men også innen andre bransjer som for eksempel Telecom som har hatt en helt annen utvikling når det gjelder innovasjon som det kan være nyttig å skule til.. En investeringsbølge i nettet er forventet i relativt nær fremtid, noe som vil stille krav både til innovasjonsevne og tilgang på kompetanse.. Innovasjon innenfor rammen av reguleringen er derfor et tema som også bør ha interesse i Norge.. Selv om Norge har vært i front når det gjelder å videreutvikle mekanismer for regulering av nettselskap, gjøres det et meget grundig arbeid også i andre land.. Det er nå på tide ned fra å titte mer utenlands, hvilke prosesser som gjennomføres mellom myndigheter og selskap, og hvilke modeller som er i bruk.. Smarte nett.. Smarte nett er høyt på dagsorden i Europa og ansees å være et viktig virkemiddel for å nå fornybarmålet i 2020.. Hvordan nettet bør reguleres for å lykkes med å innføre dette, er en stor utfordring.. Eurelectric anser effektiv regulering på nasjonalt nivå å være det viktigste verktøyet for å få til den europeiske utviklingen av et modernisert nett.. Å utvide og forbedre Europas kraftnett vil være avgjørende for Europas overgang til en lav-karbon økonomi.. Smartere distribusjonsnett vil være nødvendig for å integrere økende mengder desentralisert produksjon, elektriske biler og varmepumper inn i nettet og oppfordre forbrukerne til aktivt å administrere sine energibehov.. Dette vil kreve store investeringer i ny infrastruktur i mange år framover.. Eurelectric har undersøkt nettreguleringen i Europa og har funnet at den i mange tilfelle ikke gir nettselskapene tilstrekkelige insentiver til å påta seg de økte investeringen som kreves for å innføre smarte nett.. I undersøkelsen til Eurelectric er det blant annet gjort en sammenligning av reguleringsmodellene i Europa, der en har sett på modellenes forutsigbarhet og mulighetene for selskapene til å oppnå normalavkastning på investeringer.. Dette er vist på figuren under.. Eurelectrics undersøkelse viste at:.. Sub-optimal avkastning og regulatorisk ustabilitet hemmer investeringer i smartere distribusjonsnett.. Utrullingen av smarte målere blir forsinket med uklarhet i roller og ansvar for aktørene.. Regulatorene har fortsatt et snevert fokus på kostnadseffektivitet og straffer ekstra utgifter til FoU eller smart grid pilotprosjekter og oppmuntrer heller til business-as-usual utgifter i stedet.. Basert på disse resultatene, anser Eurelectric effektiv regulering på nasjonalt nivå å være det viktigste verktøyet for å få til den europeiske utviklingen av et modernisert nett.. For å sikre investeringer i smarte nett, bør nasjonale regulatorer fokusere mer på langsiktige krav i reguleringen og sørge for en rimelig avkastning.. Dette vil innebære å revidere reguleringsmodellene i flere europeiske land.. Det blir viktig å få i gang og støtte pilotprosjekter og FoU på dette området i landene.. Her må myndighetene spille en rolle.. Energi Norge arrangerer et møte 27.. september i Oslo der disse temaene blir belyst og diskutert.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nettregulering-i-norge-norden-og-resten-av-europa-article8758-239.html
  Open archive

 • Title: Kommentar fra Brussel - Ingen vits med Norgesreklame - helt pointless! - Energi Norge
  Descriptive info: Kommentar fra Brussel - Ingen vits med Norgesreklame - helt pointless!.. Onsdag 7.. Denne gang skal det dreie seg om det spørsmål alle besøkende nordmenn i Brussel stiller.. Hva synes EU om Norge?.. Et av mine favorittprogrammer på BBC er en quiz kalt pointless.. Hundre mennesker i et testpanel har fått hundre sekunder på å svare på et spørsmål med mange riktige svar.. Konkurransedeltagerne får deretter i oppgave å finne frem til riktige svar som de hundre testpersonene ikke kom på, eller som få av de kom på.. Svarer du feil får du hundre poeng og ryker ut.. Svarer du riktig med et svar ingen andre kom på, får du 0 poeng pointless- og vinner.. Lavest score er med andre ord tingen.. Ett av spørsmålene denne uken var; nevn navnet på ett av de 5 nordiske landene.. Hvilket land var så mest kjent av britene? Norge! Det overrasket og varmet selv om de som svarte Norge i henhold til spillereglene med ett ble suverene tapere.. En annen sak er hvor mye en skal legge vekt på dette.. På spørsmål om britiske statsministre etter 1900 hvis navn begynte på C, kom kun 60 % på dagens statsminister Cameron.. Her toppet Churchill suverent.. På spørsmål om navnet på ministre i dagens britiske regjering, kom kun litt i overkant av 30 % på David Cameron, så man kan begynne å lure på testgruppens kunnskaper.. Men skitt la gå, ikke la dette gå utover gleden over at Norge av og til omtales av andre enn landsmenn, det var pointet.. Et lite folk og land setter alltid stor pris på at vi synes på verdenskartet.. Det varmer derfor også litt i det nasjonale hjertet å registrere store plakater på sentrale steder både i London og Brussel hvor det slås et slag for gass som viktig for fremtidens energiforsyning.. Da tenker jeg ikke så mye på gassen som på at selskapet bak kampanjen jo kommer hjemmefra!.. Apropos pointless.. Tenk om spørsmålet  ...   den tyske kjernekraftbeslutningen? Ja svarer noen og nei lyder det fra annet hold.. Kun kortvarig i en overgangsfase, ymter andre.. Hvilket svar som er pointless, er med andre ord ikke lett å si.. Styret i Energi Norge fikk på sitt nylige besøk i Brussel en glimrende innføring i tysk energipolitikk og konsekvenser av kjernekraftbeslutningen.. Introduksjonen ble gitt av min tyske kollega Michael Wunnerlich, selvfølgelig en Norgesvenn han også - stor fan av Lofoten og Vesterålen.. Hva var det jeg sa - sånt varmer! Foredraget er verdt å lese og legges.. ved.. Norgesreklame sto også styret for en av Energi Norges medlemsbedrifter for da de på forsommeren besøkte Brussel.. Styreleders T- skjorte var prydet med; Jens, vi kænn! , og da ble valgkampen her i byen innledet.. Hvorvidt teksten på skjorten var et pointless svar eller ikke, avhenger dog av hvem du spør.. Spør du for eksempel medlemmer av energifamilien her i Brussel om Norge og forpliktelser i henhold til fornybardirektivet, er det forbausende få som svarer riktig - nesten en pointless score.. Få vet av vi nå på det nærmeste har fått avklart spørsmålet.. Interessen her nede for fornybardirektivet har vært relativt laber siden 2009 da medlemslandene fikk sine forpliktelser fastsatt og begynte å arbeide for å oppfylle forpliktelsene.. Det samme gjelder den tredje elmarkedspakken som også ble vedtatt for 2 år siden.. Det er bare Norge som gjenstår.. Blant problemstillingene som gjenstår å løse før enighet oppnås, er vår deltagelse i de nye organene ACER og ENTSO-E for henholdsvis regulatorer som NVE og systemoperatører som Statnett.. Kommisjonen har vurdert hvor vidt vi har adgang til å bli med i et såkalt Staff Working Paper og det legges også.. Dermed blir det hele tre vedlagte utenlandske dokumenter som nevner Norge spesielt, påpeker min usedvanlige dyktige medarbeider Yvonne.. Godt poeng!.. The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders.. Foredraget til Dr.. Michael Wunnerlich.. Staff Working Paper.. Snorre Lamark.. Direktør.. ">Snorre Lamark.. Dir: 23088932.. Mob: 91691563..

  Original link path: /nyheter-internasjonale-energisaker/kommentar-fra-brussel-ingen-vits-med-norgesreklame-helt-pointless-article8786-441.html
  Open archive

 • Title: EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot - Energi Norge
  Descriptive info: EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot.. Fredag 12.. august 2011.. Kreosot brukes i kraftledningsstolper, det skal forhindre råteskader på trevirke.. Foto: Hafslund.. Les dirketivet her.. EU kommisjonen har gjort endringer i anneks til Direktiv 98/8/EC som berører bruk av kreosot.. Endringene gjelder fra 1.. mai 2013.. Slik vi forstår det, vil landene fortsatt kunne godkjenne bruk av kreosot i de tilfeller hvor  ...   lignende.. Adgangen er forbundet med strenge restriksjoner i form av dokumentasjon/begrunnelse for bruken og beskyttelse av personell.. Det stilles også krav til lagring og oppbevaring av behandlede produkter.. Det gjenstår å avklare noen spørsmål, og vi vil bl.. a.. gjennom vår deltagelse i Eurelectric søke å få svar på dette.. Kreosot.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Kontaktpersoner.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 340438..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/eu-har-vedtatt-endringer-i-bruk-av-kreosot-article8751-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Kreosot.. EU Ingen endringer for bruk av kreosot.. Mandag 31.. januar 2011.. Foto: Anders Henriksen.. Nok en gang har forslag om forbud av kreosotimpregnerte trestolper for ledningsføring blitt behandlet i EU.. Forslaget fikk ikke et flertall bak seg, og saken er derfor returnert til EUs Ministerråd.. Spennende prosjekt om kreosot.. Onsdag 22.. september 2010.. Foto: Trondheim  ...   undersøke yrkeseksponering fra polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) hos montører som arbeider i kreosotimpregnerte stolper.. Kommentar fra Brussel: Agurktid og grønne kabler.. Torsdag 2.. Snorre Lamark, Energi Norges mann i Brussel.. Brussel er i ferd med å våkne igjen.. Sommerferien er over.. Nyhetsmessig er ferien ofte betegnet som agurktid, og EU-kommisjonen slår også et slag for agurkene.. Eurelectric..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=532
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: Kunnskapsløft om vannkraft i utviklingsland.. Torsdag 30.. juni 2011.. Utvikling av vannkraftverk i Uganda.. Fra januar 2010 til juni 2011 er det gjennomført en dialog mellom energiselskap, miljø- og utviklingsorganisasjoner og myndighetene om hva det betyr å bygge ut vannkraft i utviklingsland på en bærekraftig måte.. Nå foreligger et første resultat i form av et oppsummeringsdokument.. Energi og utvikling.. Smartere regulering for smartere nett.. Mandag 6.. Kommentar fra Brussel: Om stammespråk og klovnefisk - kjernekraft og infrastruktur.. Onsdag 1.. Plassen utenfor EU-parlamentet rommer denne uke en liten utstilling av elektriske biler.. Det er en hyggelig nyhet, dessverre ikke noen dominerende nyhet.. Bortsett fra alt styret rundt FIFA, mislikt av de fleste, mens fotball fortsatt er elsket av mange, er det tyskernes kjernekraftbeslutning som er på alles lepper i energimiljøet.. CO2.. Åpnet Vinterkonferansen.. Torsdag 7.. april 2011.. Sverre Devold, styreleder i Energi Norge og konsernsjef i Tafjord Kraft.. Diskusjonene om nye kraftlinjer går like høyt i EU som hjemme i Norge, sa styreleder Sverre Devold i Energi Norge da han åpnet den 16.. Vinterkonferansen i Wien i dag.. Kraftselskapene må ta miljø- og samfunnsansvar, også i det lange  ...   tjueførste CIRED-konferansen går av stabelen i Frankfurt 6.. 10.. juni.. CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) er det ledende internasjonale forum for elektrisk distribusjonsnett.. Nettorganisering.. Nettregulering i Europa - investeringer i smarte nett.. Mandag 14.. februar 2011.. Smarte nett står høyt på dagsorden i Europa.. Eurelectric anser at effektiv regulering på nasjonalt nivå vil være det viktigste verktøyet for å få til den europeiske utviklingen av et modernisert nett.. Nettpolitikk.. Studietur for dialogprosjektet til Theun Hinboun-kraftverket i Laos.. Fredag 11.. Dialoggruppen på befaring på utvidelsesanlegget THXP.. Vi gir Theun Hinboun-prosjektet godkjentstempel fra oss så langt.. Dette var den klare meldingen fra Elin Enge, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, til ledelsen i Statkraft.. Europeiske forslag til kraftmarkedskontroll.. EU-rådet og Europaparlamentet diskuterer nå en ny lov om markedsregulering og kontroll, som delvis kommer til å endre de nåværende markedskontrollreglene på Nord Pool.. ENTSO-E med forslag til bindende europeiske regler for nettilknytning.. Den europeiske foreningen for systemoperatører, ENTSO E, er nå i ferd med å forberede bindende Europeiske regler, Grid Codes, for netttilknyting for kraftproduksjon.. Sentralnettet.. Utenlandsforbindelser.. Viser 11-20 av 78 artikler.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/?offset701=10
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: Handelsblatts årskonferanse om energi Berlin.. Fredag 21.. Denne uken ble tyske Handelsblatt sin årskonferanse om energi avholdt.. Mer enn 1000 deltakere fikk et tydelig innblikk i den nye tyske energipolitikken som legger opp til at Tyskland i 2050 skal dekke 80% av sitt elbehov fra fornybare kilder.. NorNed koplet til kontinentet.. Fredag 14.. Den 12.. januar ble et nytt skritt tatt i retning av et felles europeisk kraftmarked da Norge og Nederland ble koplet sammen ved etableringen av en volumkopling på NorNed kabelen.. EU-direktiv om energieffektivisering.. Energi Norge har denne uken levert høringsuttalelse til to reviderte EU-direktiv som omhandler energieffektivisering, Energimerkedirektivet og Bygningsenergidirektivet.. Begge er implementert i Norge.. Energieffektivisering.. Ambisiøs fornybarplan: Norsk delegasjon i Uganda.. Fredag 26.. november 2010.. Jon Einar Værnes ved Bugoye vannkraftverk.. Ugandiske myndigheter vil nå hele befolkningen med elektrisitet innen 2035.. Om  ...   at grønn energi trenger nytt nett.. Europas sluttbrukermarkeder - lav kundebevissthet og liten tillit.. Torsdag 18.. Foto: Jo Michael.. I en nylig fremlagt studie foretatt av EU kommisjonen går det frem at kundene er lite kjent med sine rettigheter på elektrisitetsmarkedet.. Dette medfører også at få benytter de muligheter som dereguleringen har gitt.. Sluttbrukermarked.. Strømpris.. EUs infrastrukturpakke presentert.. Onsdag 17.. EU-kommisjonen presenterte i dag den lenge bebudede infrastrukturpakken.. Innholdet samsvarer med de tanker som er uttalt i den nye energistrategien frem mot 2020, som ble lagt frem i forrige uke.. EUs energistrategi frem mot 2020 endringer nødvendig for å nå 20-20-20 målene.. Kommisjonen fremla onsdag sitt forslag til ny europeisk energistrategi frem mot 2020.. Det opprinnelige forslaget har vært ute på en omfattende høring hvor også Energi Norge har deltatt.. 2 kommentarer.. Viser 21-30 av 78 artikler..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/?offset701=20
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: ERGEG: Høring om kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Den 10.. november ble en av de viktigste europeiske høringsprossene i år avsluttet.. Den omfatter retningslinjer for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Market design.. Vellykket lansering av markedskoblingprosjekter.. 9.. november ble markedene i Norden og sentralvestre Europa koblet sammen i to prosjekter.. Dette er nå det største el-markedet i verden.. Norsk-tysk energi workshop i Bonn.. Mandag 25.. oktober 2010.. Villa Hammerschmidt, den tyske forbundspresidentens residens.. Fredag 22.. oktober ble det arrangert en energi workshop i Bonn med fokus på mulighetene for et tettere norsk-tysk energisamarbeid både på strømsiden og innen CCS (carbon capture storage).. Vertskap var utenriksminister Jonas Gahr Støre og den tyske utenriksministeren Dr.. Guido Westerwelle.. Dette ga arrangementet en tydelig politisk støtte som understrekte betydningen av arrangementet.. Prosessen med fornybardirektivet og felles elsertfikatmarked.. Tirsdag 19.. Det forhandles mellom Norge og EU-kommisjonen om et måltall i fornybardirektivet.. Et felles elsertifikatmarked med Sverige fra 1.. 1.. 2012 forutsetter at Norge har tatt EUs fornybardirektiv inn som en del av norsk lov..  ...   Aktivitetene i Brussel er i full gang etter ferien.. Nå er det detaljene i den tredje elmarkedspakken som skal defineres nærmere, og det arbeides med nytt regelverk for kraftmarket og nett.. ERGEG, foreningen for de europeiske regulatorene, har sendt ut hele tre høringer samtidig.. Kommentar fra Brussel: Om energifattigdom og åpenhet - effektivitet og tiden etter 2020.. Onsdag 15.. Interessen for norsk EU medlemskap er rekordlav.. Ferske undersøkelser viser også at borgerne i EU-landene heller ikke er spesielt begeistret for fellesskapets politikk nå om dagen.. Strategisk initiativ for vannkraft.. Mandag 30.. august 2010.. Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister.. Foto: Bjørn H.. Stuedal.. Bistandsnyheten i årets statsbudsjett blir en ny norsk storsatsing på fornybar energi i det sørlige og østlige Afrika samt i Nepal og India.. EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Sverige.. Onsdag 25.. I henhold til fornybardirektivet skal medlemslandene innen utgangen av juni i år sende Kommisjonen planer for hvordan de vil nå nasjonale fornybarmål innen 2020.. Viser 31-40 av 78 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/?offset701=30
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Danmark.. Tirsdag 24.. EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Storbritannia.. Torsdag 12.. I henhold til fornybardirektivet skulle medlemslandene innen utgangen av juni i år sende Kommisjonen detaljerte nasjonale handlingsplaner for hvordan de vil nå nasjonale fornybarmål innen 2020.. Første guttelag fra Nepal i Norway Cup.. Fredag 2.. juli 2010.. BKK, SN Power og Statkraft gjør det mulig for Kirne NC Team 2010 å delta i Norway Cup, som første guttelag fra Nepal.. 14-åringene på Kirne NC Team 2010 blir første guttelag fra Nepal i Norway Cup.. De er invitert av norske vannkraftprodusenter som sammen med et lokalt selskap driver et kraftverk i Kirne.. Towards a new European Energy strategy.. The Commisson with its new Energy Commissioner, Günther Oettinger, is currently preparing its new Energy strategy document proposing a new political strategy and different projects for the  ...   på dagsorden.. mai 2010.. EU kommisjonen har sendt ut forslag til ny handlingsplan for energi kalt Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020 på høring.. IEA besøkte Norge.. Fredag 7.. IEA (International Energy Agency) var denne uken i Norge for å evaluere norske myndigheters energipolitikk.. EURELECTRIC-konferansen i Dublin i juni.. Mandag 3.. Den årlige EURELECTRIC-konferansen finner i år sted i Irlands hovedstad Dublin14.. 15.. Tema for årets konferanse er "New Energy World".. Europeisk nettutbyggingsplan - TYNDP.. Tirsdag 13.. april 2010.. EU har innsett at det er nødvendig med et integrert europeisk nett for å bygge ut det europeiske kraftmarkedet og øke andelen av fornybar energi.. EU-Kommisjonens arbeidsprogram for 2010: Energi og klima.. Kommisjonens arbeidsprogram for energi- og klimaområdet ble offentliggjort 1.. april.. Det redegjøres for initiativ som vil bli tatt i 2010 og delvis i 2011.. Viser 41-50 av 78 artikler..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/?offset701=40
  Open archive


 • Archived pages: 1069