www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Sommerjobbgaranti motiverer studenter.. Mandag 20.. september 2010.. Philip Giodesen Lund og Kristine Lilleeng Walløe ute på befaring.. Som en del av energibransjens satsing på å få utdannet flere sivilingeniørstudenter med bygg- og vannkraftfag ved NTNU, har 25 studenter hatt sommerjobb i ulike kraftselskap i sommer.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. ,.. Nøkkelord:.. Rekruttering.. Professor i fornybar energi ved Universitetet i Agder.. Mandag 30.. august 2010.. Hans Georg Beyer er professor i fornybar energi ved Universitet i Agder i Grimstad.. Som et resultat av samarbeidet med Agder Energi, har Universitetet i Agder ansatt en professor i fornybar energi.. Utdanningspolitikk.. IEC 61850 ryggraden i framtidens kontrollsystem?.. Torsdag 11.. november 2010.. Kort rapport fra svensk IEC61850 referansegruppemøte i Stockholm.. IEC 61850 startet som en kommunikasjonsstandard for kontroll og vern i transformator- og bryterstasjoner.. Over tid har omfanget vokst, og i dag er kanskje ambisjonene å dekke hele kjeden fra produksjon til distribusjon?.. Hydro2010 Europas største vannkraftkonferanse.. Mandag 18.. oktober 2010.. Hydro2010 hadde over 1300 deltagere fra 85 land da den ble avholdt i Lisboa fra 27.. til 29.. september.. Konferansen hadde et bredt utvalg av presentasjoner, paneldebatter og en stor utstilling med utstyrsleverandører, konsulenter, tjenesteleverandører og kraftselskap.. Det var en utmerket  ...   disse er relativt små og lette, med begrenset batterikapasitet og daglig kjørelengde.. El i veitransport.. Grønn Bil.. Ny forskningsstrategi fra Energi21.. Torsdag 16.. juni 2011.. Energi21 strategirapport juni 2011.. Energi21 prioriterer sol, offshore vind, balansekraft, karbonfangst og lagring, utnyttelse av spillvarme og nettutvikling i den reviderte nasjonale strategien for forskning og utvikling i energisektoren.. Solenergi.. Vindkraft.. Vindkraft og fugl på Smøla.. Mandag 19.. april 2010.. Smøla vindpark.. Havørnbestanden på Smøla vokser.. I 2009 blir det anslått at bestanden består av 65-70 par samt en del enkeltindivider, altså om lag 150 ørner.. Ifølge Norsk Ornitologisk forening er det om lag 2000 par på landsbasis, også den totale bestanden er økende.. Sommerjobbgaranti 2011 et gode for både studenter og bedrifter.. Torsdag 3.. februar 2011.. Sommerjobber til studenter er en glimrende måte å markedsføre energibransjen på og vise hvilke spennende oppgaver som venter dem når studietiden er over.. Viser 1-10 av 35 artikler.. 1.. 2.. 4.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. 67 artikler.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt/forskning/?sortby=visited
  Open archive

 • Title: Vil styrke energiforskningen - Energi Norge
  Descriptive info: Vil styrke energiforskningen.. Fredag 30.. mars 2012.. Ny støtteordning for pilotanlegg og økt skattestimulans for FoU-investeringer innen fornybar energi er blant tiltakene Energi Norge mener regjeringen må vurdere i arbeidet med den kommende forskningsmeldingen.. I et innspill til stortingsmeldingen om forskning skriver Energi Norge at regjeringen må styrke energiforskningen for å bidra til utviklingen av et klimavennlig energisystem.. Forskningsinnsatsen bør rettes mot fleksible strømnett, et effektivt produksjonssystem og økt grad av konvertering fra fossil til fornybar kraft.. Forskingsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet fastsetter de overordna målene og prioriteringen for norsk forskning.. Meldingen ventes å legges fram i løpet av våren 2013.. - Vi er opptatt av at regjeringen gjør fornybar energi og et klimavennlig energisystem til et satsingsområde, og at meldingen bidrar til bedre rammebetingelser for FoU-investeringer i næringslivet, sier Christine Meling, gruppeleder for forskning og utdanning i Energi Norge.. Energi Norge foreslår flere tiltak for å styrke energiforskningen:.. Økt skattestimulans for FoU-investeringer innenfor fornybar energi.. som gjør det lønnsomt for bedriftene å drive forskning og teknologiutvikling.. Erfaringene fra petroleumssektoren viser at både skatteincentiver og  ...   avgjørende for å dekke gapet mellom forskning og kommersialisering av ny fornybar teknologi.. Regjeringen bør vurdere å opprette et eget demoprogram i Forskningsrådet etter modell fra Demo 2000, som har hatt som mål å fremskynde kvalifisering av nøkkelteknologi innenfor petroleumssektoren.. Strategi for å øke antallet stipendiater innen realfag og teknologi.. Robuste forskningsmiljø innen fornybar energi krever fokus på doktorgradsstillinger og forskningsbasert utdanning innenfor området.. Regjeringen må utarbeide en nasjonal strategi for å sikre stipendiatstillinger innenfor sentrale områder som fornybar energi.. En styrking av ordningen med Nærings-Ph.. D må inngå i strategien.. Øke bevilgningene til RENERGI fra 300 til 500 millioner.. I siste tildelingsrunde i RENERGI-programmet i Forskningsrådet var omsøkt beløp på 1,4 milliarder.. Det ble til sammen innvilget 240 millioner.. Det betyr en dekningsgrad på kun 17 prosent.. Energi Norge mener bevilgningen må økes til 500 millioner.. Dette er i tråd med anbefalingene fra forskningsprogrammet Energi21.. Les hele.. høringsinnspillet til forskningsmeldingen fra Energi Norge.. Skatt.. Kontaktperson.. Christine Meling.. Gruppeleder Forskning og utdanning.. ">Christine Meling.. Dir: 23088914.. Mob: 92280375.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /fou/vil-styrke-energiforskningen-article9291-442.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Skatt.. KVO anker dom i lagmannsretten.. Torsdag 8.. desember 2011.. Frostating lagmannsrett konkluderte nylig med at Kraftverkene i Orklas produksjonsnett i Tynset kommune kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftverkene som nettet er tilkoblet.. Selskapet anker nå dommen.. Nettorganisering.. Statsbudsjettet for 2012 vedtatt i Stortinget.. Mandag 28.. november 2011.. Statsbudsjettet for 2012 er vedtatt i Stortinget uten endringer av betydning for energibransjen i forhold til det forslaget regjeringen la fram i begynnelsen av oktober.. Statsbudsjettet.. Kurs om skatteregler for energiselskaper.. Mandag 21.. Energi Norge inviterer til kurs om skatteregler for energibransjen den 7.. desember i Oslo.. Eiendomsskatt for kraftverk på høring.. april 2011.. Solbergsfoss.. Foto: E-CO.. Finansdepartementet sendte fredag ut høringsnotat om rentesatser samt maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk større enn 10 000 kVA.. Forslagene peker mot en økning av eiendomsskatten.. Eiendomsskattegrunnlaget krav om tilleggsopplysninger fra Sentralskattekontoret.. Fredag 14.. januar 2011.. Flere kraftselskaper har fått anmodning fra Sentralskattekontoret (SfS) om tilleggsopplysninger vedrørende grunnlaget for fastsetting  ...   for grunnrenteskatt.. Energi Norge uttrykte skuffelse over at disse forslagene fremmes uten forutgående konsekvensvurderinger, og mener endringene i alle fall ikke må få konsekvenser for allerede inngåtte avtaler.. Positivt med bred gjennomgang av eiendomsskatt.. Tirsdag 21.. Vamma kraftstasjon.. Foto: Hafslund.. Energi Norge mener det er positivt at Finansdepartementet skal ha en bred gjennomgang og høring av regelverket for maksimumsverdi for eiendomsskatt for kraftanlegg.. Samtidig advarer man mot en politikk som fører til svekket satsing på fornybar energi.. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2009.. Mandag 1.. februar 2010.. Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26.. januar 2010 med hjemmel i forskrift 19.. november 1999 nr.. 1158 til utfylling og gjennomføring mv.. av skatteloven av 26.. mars 1999 nr.. 14 § 18-8, jf.. lov 26.. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd, § 18-3 annet, fjerde og niende ledd og § 18-5 niende ledd.. Viser 1-10 av 18 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=391
  Open archive

 • Title: Ønsker mer EU-forskning innenfor vannkraft - Energi Norge
  Descriptive info: Ønsker mer EU-forskning innenfor vannkraft.. Tirsdag 27.. Foto: Grunde Olimstad.. Relaterte artikler.. Les Energi Norges forskningskatalog for 2012.. Forskning på vannkraft må bli en del av EUs fornybarforskning, mener Energi Norge.. Energiområdet har et budsjett på 2,35 milliarder euro for perioden 2007-2013.. Vannkraft har frem til i dag ikke vært tema innenfor EUs forskning på fornybar energi.. Norge, representert ved Norges Forskningsråd, er deltaker i EUs 7.. rammeprogram for FoU som løper fra 2007-2013.. Energi Norge har nylig bedt Norges forskningsråd jobbe for at vannkraft blir inkludert i det aktuelle ramme-programmet, innenfor FoU-området Fornybar energi.. Vannkraft er i dag den største fornybare energikilden i EU.. Selv forholdsvis små forbedringer kan derfor gi store gevinster.. Støtte til FoU er også viktig for å opprettholde kompetente og levedyktige forsknings- og undervisningsmiljø for høyere utdanning ved universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, samt i industrien selv.. Energi Norge er opptatt av at  ...   det gir på enkelt elementer og for hele aggregatet.. Problemstillingen er særlig relevant for pumpeturbiner og Francis-turbiner.. Spesielt for Francis-turbiner for lave fallhøyder har det vært jobbet mye med utvikling av metoder for strømningskontroll som kan brukes for å utvide driftsområdet.. På tross av mye arbeid innenfor området er det fortsatt mange uløste spørsmål og rom for forbedringer.. Utvidet driftsområdet i tidsplanet, altså bedre evne til å regulere raskt, krever også økt kunnskap og forståelse av systemdynamikk.. Vannkraftutstyr har lang levetid, men utskiftinger og rehabiliteringer er tidkrevende.. En optimal planlegging av utskifting betinger en god forståelse av skadeutvikling.. Det er derfor behov for bedre forståelse av skader og skadeforløp.. Vannkraft er en langsiktig fornybar energikilde, og forskning innenfor området er en forutsetning for å bygge gode kompetansemiljø og finne riktige løsninger som sikrer fornybarmål i 2020, 2030 og 2050.. Bjarne Børresen.. FoU-leder.. ">Bjarne Børresen.. Dir: 23088954.. Mob: 92452838..

  Original link path: /fou/oensker-mer-eu-forskning-innenfor-vannkraft-article9284-442.html
  Open archive

 • Title: Løser energispørsmål med radar og kunstig vassdrag - Energi Norge
  Descriptive info: Løser energispørsmål med radar og kunstig vassdrag.. Onsdag 21.. Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøker CEDREN.. Foto: Thor Nielsen.. Forskningssenteret CEDREN har nylig investert i nytt forskningsutstyr som skal bidra i arbeidet med å forene hensyn til fornybarutbygging og naturmangfoldet.. Fullt mulig å sikre naturmangfoldet samtidig som verden går over til fornybar energi, sier CEDREN-leder.. En ny forsøksrenne i Vassdragslaboratoriet på NTNU skal bidra til å finne løsninger for mer variabel vannføring og kraftproduksjon i elver.. Forsøksrenna gjør det mulig å studere strømning, erosjon og sedimenttransport under nøyaktige betingelser, og inkluderer svært avansert måleutstyr for å registrere resultatene.. - Utstyret gjør det mulig for oss å finne de beste løsningene for det norske kraftsystemet og gode alternativer for norsk fornybar kraft i det europeiske energisystemet, forteller Atle Harby, direktør for  ...   kroner fra Forskningsrådet kunnet bygge utstyret.. Ønsker bedre miljødesign av fornybar energi.. CEDREN jobber med miljødesign av fornybar energi, som innebærer at energiprosjekter må planlegges og drives slik at konsekvensene for naturmiljøet blir minst mulig.. Elsertifikatmarkedet vil føre til økt utbygging av fornybar energi i Norge, og CEDREN-direktøren understreker viktigheten ved å være i framoverlent for å stadig finne nye løsninger som sikrer en god balanse mellom naturmangfold og mer utbygging av fornybar energi.. - Dersom konsekvensene blir for store må enten prosjektet skrinlegges eller tilpasses bedre med blant annet avbøtende tiltak.. Jeg tror det er fullt mulig å sikre naturmangfoldet samtidig som verden går over til fornybar energi, men det krever mye ny kunnskap og ikke minst godt samarbeid mellom energi- og miljøsektorer, avslutter Harby.. Les mer på CEDRENs nettsider.. Vassdragslabb..

  Original link path: /fou/loeser-energispoersmaal-med-radar-og-kunstig-vassdrag-article9276-442.html
  Open archive

 • Title: Forskning, fornybar energi
  Descriptive info: 270 millioner til forskning innenfor fornybar energi.. Fredag 13.. januar 2012.. Forskningsrådet har bevilget 270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor fornybar energi og energisparing gjennom programmet RENERGI.. Programmet RENERGI har som mål å utvikle kunnskap og løsninger som grunnlag for miljøvennlig, økonomisk og rasjonell forvaltning av landets energiressurser, høy forsyningssikkerhet og internasjonalt konkurransedyktig næringsutvikling tilknyttet energisektoren.. I løpet av de tre siste årene har bevilgningene til programmet økt betydelig.. Energi Norge er svært positive til de nye bevilgningene, og er særlig fornøyd med støtten som er gitt til prosjektet Verdifullt vedlikehold metoder for optimalt vedlikehold av vannkraft-produksjon, som er et samarbeidsprosjekt mellom Sintef og Energi  ...   næringslivet.. Det var energieffektivisering og vind som fikk størst gjennomslag i årets tildelinger fra RENERGI-programmet med en tildeling på 55 millioner innenfor hvert av områdene.. Tre av forskningsprosjektene som fikk tildeling av Forskningsrådet i denne runden, ser på de samfunnsfaglige sidene ved fornybar energi.. Videre ble det tildelt til sammen 24 millioner til prosjekter knyttet til Smart Grids.. Gjennom prosjektet Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett ledet av NTE skal en rekke bedrifter og forskningsmiljøer demonstrere hvordan et slikt nett vil fungere i stor skala.. Framover vil Energi Norge jobbe for at antallet prosjekter knyttet til vannkraftproduksjon og nettutvikling øker i de kommende utlysningene.. Kontaktpersoner..

  Original link path: /fou/270-millioner-til-forskning-innenfor-fornybar-energi-article9139-442.html
  Open archive

 • Title: Nytt FoU-prosjekt om spenningskvaliteten i kraftnettet - Energi Norge
  Descriptive info: Nytt FoU-prosjekt om spenningskvaliteten i kraftnettet.. Tirsdag 3.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Se hele Energi Norges FoU-katalog.. Utviklingen mot et mer klimavennlig og energieffektivt energisystem gir store utfordringer med hensyn til å håndtere spenningskvaliteten i kraftsystemet og hos forbrukere på en kostnadseffektiv måte.. Energi Norge har derfor utviklet forskningsprosjektet Spenningskvalitet i smarte nett.. Økt bruk av varmepumper, lading av elektriske biler, økt bruk av laststyring og innfasing av distribuert produksjon er alle eksempler på utviklingstrekk som medfører økte nettinvesteringer for å sikre tilfredsstillende spenningskvalitet.. Beregninger foretatt av Energi Norge viser at nødvendige investeringskostnader i det norske lavspenningsnettet kan strekke seg fra 15 til 100 milliarder om problemene skal løses på tradisjonell måte, med de sikkerhetsmarginer som ligger i dagens praksis.. Disse investeringene kommer i tillegg til nyverdien av det eksisterende nettet.. I tillegg skal nettselskapene investere minst 6 milliarder kroner i AMS framover.. Dette er det  ...   og smartere måling av spenningskvalitet for å redusere behovene for tradisjonelle forsterkninger av nettet samt rasjonell håndtering av kundeklager med riktig kvalitet.. For at prosjektet skal kunne realiseres er det viktig at langt flere nettselskap blir med, både for å sikre finansiering og for at forskningen skal få tilgang til en erfaringsbase som gjenspeiler bredden i utfordringene, avhengig av geografi, størrelse og demografi.. Fristen for innmelding i forskningsprosjektet er 20.. januar.. For nærmere informasjon om påmelding, se.. Energi Norges FoU-sider.. Hyppigheten og kompleksiteten vedrørende klager på spenningskvaliteten forventes å stige og vil utfordre nettselskapenes analyser av årsakssammenhenger og identifisering av eventuelle utbedringspliktige.. Med økt systemkompleksitet og aktive sluttbrukere vil nettselskapene også ha behov for god kompetanse innen spenningskvalitet.. EnergiAkademiet vil derfor gjennomføre en ny og forbedret versjon av kurset.. Grunnleggende innføring i spenningskvalitet.. i mars i år.. Kraftsystem.. Ketil Sagen.. Rådgiver.. ">Ketil Sagen.. Dir: 23088965.. Mob: 93408709..

  Original link path: /fou/nytt-fou-prosjekt-om-spenningskvaliteten-i-kraftnettet-article9119-442.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Kraftsystem.. Rapport om fornybardirektivet.. Onsdag 27.. juni 2012.. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Energi Norge utredet utviklingsbanen for fornybarandelen i Norge frem til 2020, basert på de premisser som ligger i fornybardirektivet.. Fornybardirektivet.. Fersk rapport om prissikring i europeiske kraftmarkeder.. THEMA Consulting har på oppdrag fra Energi Norge sett nærmere på ulike løsninger for prissikring og en eventuell harmonisering av europeiske kraftmarkeder.. Market design.. Anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge.. Lørdag 19.. mars 2011.. Fra Sima kraftstasjon.. Foto: Statkraft.. Statnett har endret sin vurdering av kraftsituasjonen i Sør-Norge fra stram til anstrengt, og i Nord-Norge fra normal til stram.. Midt-Norge vurderes fortsatt å ha en stram kraftsituasjon.. Utkobling av strøm i Nordland.. Torsdag 17.. Mellom klokken åtte og ti torsdag er Narvik, Harstad, Andøy og Lofoten og Vesterålen mørklagt.. Statnett reduserer belastningen i nettet i Nord-Norge for å unngå mer omfattende feil.. Sentralnettet.. Systemansvar.. Samfunnstap på ni milliarder i vente på sjøkabel.. Onsdag 16.. Foto: Trond Isaksen.. En utsettelse av planlagte nettforsterkninger  ...   i ferd med å forberede bindende Europeiske regler, Grid Codes, for netttilknyting for kraftproduksjon.. Eurelectric.. Utenlandsforbindelser.. Trenger vedtak om luftlinjer i Hardanger nå.. Tirsdag 1.. Foto: Statnett.. Sjøkabel blir enda dyrere enn tidligere antatt, og vil forsinke en styrking av kraftforsyningen til Bergen med flere år.. En ny utsettelse av Sima-Samnanger vil kunne gi vesentlig høyere strømpriser både for familier og næringsliv i Bergens-området.. Høringsuttalelse om Flere og riktigere priser - et mer effektivt kraftsystem.. Tirsdag 25.. Foto: iStock.. Energi Norge støtter ikke Bye-utvalgets konklusjoner om å dele Norge inn i ytterligere prisområder/noder.. Forslaget vil medføre redusert likviditet i de finansielle markedene og gjøre det vanskeligere å prissikre produksjon og forbruk.. Handelsblatts årskonferanse om energi Berlin.. Fredag 21.. Denne uken ble tyske Handelsblatt sin årskonferanse om energi avholdt.. Mer enn 1000 deltakere fikk et tydelig innblikk i den nye tyske energipolitikken som legger opp til at Tyskland i 2050 skal dekke 80% av sitt elbehov fra fornybare kilder.. Viser 1-10 av 26 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=430
  Open archive

 • Title: GPS-varsling av luftfartshindre - Energi Norge
  Descriptive info: GPS-varsling av luftfartshindre.. Fredag 9.. Sintef har avsluttet et forprosjekt om varsling av luftfartshindre ved hjelp av GPS.. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra blant annet Statnett og Energi Norge.. Etablering av et system for å varsle luftfartshinder ved hjelp av GPS vil kunne bidra til økt sikkerhet, redusere kostnadene knyttet til merking av luftfartshinder og øke mulighetsrommet for estetiske forbedringer på master fordi man vil ha mindre behov for merking av installasjonene.. Med utgangspunkt i forprosjektet ønsker prosjektgruppen nå å jobbe videre med dette konseptet både nasjonalt og  ...   metodene.. Som et ledd i det nasjonale arbeidet vil prosjektgruppen gjennomføre en kost-/ nytteanalyse av et GPS-basert varslingssystem sett opp mot det eksisterende systemet.. Det internasjonale arbeidet vil fokusere på en videreføring av arbeidet som tidligere har blitt gjennomført i forbindelse med det EU-baserte forskningsprosjektet AVIGAS.. Fra norske myndigheter har signalene så langt vært positive.. GPS-basert varsling nevnes blant annet som et nyttig supplement til visuell merking av luftfartshindre i.. høringsnotatet om ny forskrift.. Hele sluttnotatet om forprosjektet kan leses her.. Luftfartshindre.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 340438..

  Original link path: /fou/gps-varsling-av-luftfartshindre-article9063-442.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Luftfartshindre.. Ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre.. september 2011.. Foto: SAS.. Luftfartstilsynet har lagt ut en ny høring om forskriften Rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 3.. Forskrift for merking av luftfartshinder.. Fredag 10.. De siste signalene fra Luftfartstilsynet tyder på at arbeidet med ny revidert forskrift (BSL E2-2) går saktere enn tidligere antatt.. God nettdialog på Stord.. Torsdag 26.. Fra venstre: Geir Bergflødt, Henning Hope, Asbjørn Tverdal og Trond Svartsund.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Stord 24.. august.. Det var stor interesse for sakene som ble lagt fram til diskusjon.. Vi merker at det er fokus på nettsakene for tiden.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Nettleie.. Tariffer.. Veggrunn.. Nytt  ...   i ferd med å vurdere om en ekstern aktør, eksempelvis SINTEF eller DNV skal trekkes inn for å bidra til at alle hensyn, herunder kost/nytte, sikkerhet og miljøfaktorer blir balansert i et eventuelt omarbeidet forskriftsutkast.. Ny forskrift om merking av luftsfartshindere må utsettes.. august 2009.. Merking av luftfartshinder.. EBL støtter visjonen om null hardt skadde og drepte i flytrafikken.. Nettopp derfor må forskriften utsettes og et større arbeid må gjøres for å utrede alle konsekvenser, blant annet for å se på om det finnes alternative løsninger som kan ivareta sikkerheten bedre.. Ny forskrift om merking av luftfartshinder.. april 2009.. Luftfartstilsynet har sendt på høring utkast til ny forskrift om merking av luftfartshinder.. Det er gjort flere skjerpende endringer i forhold til tidligere forskrift av 2002, med store økonomiske konsekvenser for energibransjen..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=421
  Open archive

 • Title: Should I stay or should I go? - Energi Norge
  Descriptive info: Should I stay or should I go?.. Solbergfoss kraftstasjon (E-CO).. Valgets kval er en viktig utfordring i planlegging og gjennomføring av vedlikehold av kraftverk.. Skal en foreta en rehabilitering, modernisering eller oppgradering? Riktig valg av omfang krever god forståelse av skadeforløp, risiko, historisk driftsmønster og forventet framtidig bruk av anlegget.. If I stay it will be trouble.. Riktig tidspunkt for tiltak er også en viktig parameter.. Etter hvert som utstyret blir eldre øker sviktsannynligheten og risiko for tapt produksjon.. På den andre siden, vil tiltaket i seg selv ofte medføre nedetid, og dette må tilpasses produksjonsplanene.. Andre anlegg i vassdraget blir kanskje også berørt? Har vi ressurser til å gjennomføre enda  ...   av investeringsbeslutninger for et enkelt anlegg.. Det også utviklet en systematikk somkan benyttes i en portefølje forvaltning.. I.. FRAM.. -prosjektet blir denne analytiske tilnærmingen til vedlikeholdsplanleggingen videreført.. Her er det spesielt lagt vekt på praktisk uttesting basert på virkelig vedlikeholdsutfordringer i de enkelte selskap som deltar i prosjektet.. So come on and let me know.. Gjennom FoU arbeidet er det også utviklet et kursopplegg som skal lette etableringen av analyse miljø i de enkelte selskapene.. Optimalt vedlikehold II.. er et eksamensrettet etter og videreutdanningskurs ved NTNU utviklet i samarbeid med Energi Norge og FoU prosjektene innen vedlikehold.. Nye arbeidsmetoder krever ny kunnskap i hele organisasjonen.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 99999..

  Original link path: /fou/should-i-stay-or-should-i-go-article9062-442.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069