www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Pumpekraft – utfordringer og muligheter - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Pumpekraft utfordringer og muligheter.. Tirsdag 22.. november 2011.. foto Grunde Olimstad, NTNU.. Foto: Grunde Olimstad.. Pumpekraft utfordringer og muligheter.. var tittelen på et to-dagers møte arrangert av.. Societe Hydrotechnique de France( SHF).. i Lyon 23.. og 24.. November.. Om lag 150 deltagere fra 8 land deltok på et bredt anlagt møte oppdelt i fire hovedsesjoner.. Internasjonalt overblikk.. Integrasjon av pumpekraft i kraftsystemet.. Perspektiv for energilagring.. Teknisk utvikling.. Det var stor enighet om at en økt andel av ny fornybar produksjon i energimiksen, spesielt vind og sol, vil kreve løsninger for lagring av energi og mulighet til å flytte produksjon til tidspunkt som faller sammen med forbruk og bistå med system tjenester som ikke intermittent produksjon gir.. I Portugal er dette allerede en realitet etter en kraftig utbygging av fornybar energi.. Med en høy andel av vindkraft og PV-sol er pumpekraftverk helt nødvendig for å tilfredsstille krav til leveringssikkerhet.. Nuno Martins fra REN (TSO i Portugal) viste konkrete eksempler på hvordan bidraget fra vind til strømproduksjonen i løpet av et halvt døgn endret seg fra 70% til 3%.. Ikke en drømmesituasjon for system ansvarlig, men med pumpekraft er man i stand til å komme seg igjennom slike situasjoner.. Pumpekraft er i dag den beste (tekniske og økonomiske) teknologien for energilagring i stor skala  ...   også meget.. Både i leverandør industrien og på universitet og høgskoler arbeides det hardt for å utvikle bedre teknologi og hjelpemidler for å utnytte denne bedre.. En klar trend fra mange av de store prosjektene som er under utvikling i Europa er at maskiner med variabelt turtall virkelig har slått i gjennom.. Den økte fleksibiliteten og mulighet til å kunne bidra med frekvenskontroll i pumpedrift gjør at disse maskinene er de mest lønnsomme på tross av en høyere pris.. En gjennomgangsmelodi på dette møtet, som så mange ganger tidligere, er at manglende marked for systemtjenester og energilagring gjør det vanskelig å utvikle kommersielle løsninger som kan øke investeringsviljen i pumpekraft.. Show me the bussiness case.. var spørsmålet etter flere av presentasjonene.. Et unntak som kanskje kan endre dette bilde litt var E-ON som viste at den fleksibiliteten som deres pumpekraft installasjon gav dem medførte at de bedre kunne optimalisere sin drift av hele sin installasjon.. Mer effektiv drift av deres egne termiske kraftverk utgjorde om lag 1/3 av gevinsten ved pumpekraft.. Denne fleet optimization metodologien er også tatt i bruk i vurderingen av nye tekniske løsninger for Waldeck 2+.. Det er også spennende å se at en del mindre investeringsselskap, spesialisert på utvikling av fornybar energi har begynt å se på energilagring som et mulig neste investeringsområde og deltar aktivt i utviklingen av ny teknologi på området.. Arkivert under:.. Kontaktpersoner.. Bjarne Børresen.. FoU-leder.. ">Bjarne Børresen.. Dir: 23088954.. Mob: 92452838.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 99999..

  Original link path: /fou/pumpekraft-utfordringer-og-muligheter-article8998-442.html
  Open archive

 • Title: En milliard til energiforskning! - Energi Norge
  Descriptive info: En milliard til energiforskning!.. Onsdag 5.. oktober 2011.. Foto: Jan Christian Sørlie.. Relaterte artikler.. Presentasjoner fra FoU årsforum.. Et realistisk, men ambisiøst mål for bransjen kan være å øke FoU-innsatsen til én prosent av omsetningen.. Slik avsluttet Sverre Aam, direktør i SINTEF Energi, FoU årsforum 2011 som ble arrangert av Energi Norge 20.. september.. Et grovt anslag på omsetning for bransjen er på 100 milliarder kroner.. Dette tilsvarer en årlig FoU-investering på en milliard kroner en økning på 3-5 ganger av dagens FoU-investering.. Dette er konsistent med konklusjonen i Stern-rapporten fra 2006 som indikerer at en grønn omlegging av energisektoren vil kreve en betydelig økning av forskningsinnsatsen på fornybar energi, nett og energisystemet.. Etter klimaforliket har den offentlige støtte til energiforskning økt betydelig.. I 2010 bidro Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova med om lag 900 millioner til energiforskning.. Aams avslutningsforedrag Evaluering av energibransjens FoU-engasjement avsluttet Energi Norges årlig FoU årsforum som ble arrangert på Ullevål 20.. Bransjen står foran betydelige investeringer de neste 10-15 årene, sa Oluf Ulseth i sin åpning.. Elsertifikatene kan medføre investeringer på omlag 40 milliarder kroner i ny produksjon, og investeringene i AMS er estimert til omlag 5 milliarder.. Inkludert Statnetts investeringer i transmisjons nettet og nødvendige reinvesteringer i eksisterende infrastruktur kan de samlede investeringene nærme seg 150 milliarder kroner fram til 2030.. Gode bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske beslutninger må være basert på kunnskap og kompetanse.. Økt innsats innen FoU er viktig for å sikre dette, konkludert Ulseth.. Forskning og utvikling skal primært skape ny kunnskap, men å sikre robuste kompetanse og utdanningsmiljø er en viktig sekundær effekt.. Kampen om kompetansen blir enda tøffere i framtiden.. Christine Melling, Energi Norge, konkluderte med at økt FoU-innsats er en av faktorene som kan påvirke energibransjen framtidige omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.. Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger.. Energi21s reviderte strategi for forskning og utvikling i energisektoren ble overlevert Olje- og energidepartementet (OED) 16.. juni.. Lene Mostue,  ...   varierer fra regionale modeller for enkelte fylker til globale modeller og kan være et solid verktøy for å utforske ulike scenarioer.. SmartGrid, Smart Strøm eller SmartEnergi - en sammensmelting av strømnettet og internettet - kan være det store paradigmeskiftet for nettselskapene og strømleverandørene.. Fredrik Syversen leder IKT-Norges Forum for Smart Grid.. IKT-bransjen ser store muligheter innenfor dette området, også for norske teknologimiljø, men det gjenstår også mange FoU-utfordringer.. Dette er et område hvor IKT-bransjen og energibransjen kan og bør samarbeide.. Petter Støa, SINTEF Energi, som nylig kom tilbake fra ett sabattsår i London, hadde fått ansvaret med å sette den norske energiforskningen i et internasjonalt perspektiv.. Med den retoriske tittelen Hva gjør deres utenlandske konkurrenter tegnet han et bilde med fokus på Europa som viser at det på overordnet nivå er samsvar mellom mål og retning på europeisk og norsk energiforskning.. Klimaturfordringene er for begge parter den store driver selv om den nasjonale debatten kan spore av grunnet monstermaster.. Med RENERGI-programmet, energiforskningens ons-stop-shop er vi på mange måter heldig stilt sammenliknet med andre land med mer fragmenterte støttesystem.. På den andre siden klimautfordringene er globale, og økt internasjonalt FoU-samarbeid, spesielt innefor demo- og pilot-uttesting kan være riktig vei å gå.. Et stort samarbeidsprosjekt mellom Nordsjølandene for å utvikle verktøy, metoder og teknologi for et supergrid som kan muliggjøre økt innfasing av intermittent fornybar energi, kan være en slikt grand challenge -prosjekt.. Energi Norge ønsker å styrke sitt FoU-arbeid og har definert fem roller for dette arbeidet:.. Sikre gode rammebetingelser for FoU i selskapene.. Bistå i forhold til virkemiddelapparatet.. Ha kunnskap om bransjens FoU-behov og påvirke retning og prioritering i energiforskningen.. Utvikle, samle ressurser til og lede fellesfinansierte FoU-prosjekter.. Formidle og øke bruken av resultater fra forskningen ved å skape møteplasser, kurs og temadager.. Mer informasjon om FoU årsforum finner du under Presentasjoner.. her.. Nøkkelord:.. AMS.. ,.. Christine Meling.. Gruppeleder Forskning og utdanning.. ">Christine Meling.. Dir: 23088914.. Mob: 92280375.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /fou/en-milliard-til-energiforskning-article8821-442.html
  Open archive

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Synlige resultater innen bygg- og vannkraftspesialisering.. Onsdag 22.. juni 2011.. Vassdragslabben.. Prosjektet Bransjefinansiering til stillinger og forskning ved Institutt for vann- og miljøteknikk, inkludert vassdragslaben , er midt i sitt andre aktive driftsår, og resultatene begynner å bli fantastisk bra!.. Les videre.. ».. Vassdragslabb.. Ny forskningsstrategi fra Energi21.. Torsdag 16.. Energi21 strategirapport juni 2011.. Energi21 prioriterer sol, offshore vind, balansekraft, karbonfangst og lagring, utnyttelse av spillvarme og nettutvikling i den reviderte nasjonale strategien for forskning og utvikling i energisektoren.. Solenergi.. Vindkraft.. Næringslivet må styrke sin FoU innsats.. Fredag 27.. mai 2011.. Foto: JupiterImages.. NHOs la frem strategidokument for FOU Opptrapping 2030 på sin forskningspolitiske konferanse den 25.. mai.. NHO har som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør 2 prosent av BNP innen 2030.. Knusende vannkraftforskning i øst.. Fredag 6.. Rapport fra SVC-dagene 2011 i Luleå.. Svensk Vattekraft Centrum (SVC).. er et kompetansesenter for undervisning og forskning innefor vannkraft og gruvedammer.. Vannkraft.. Rørbrudd og speisa vannkraftforskning.. Mandag 11.. april 2011.. Bieuderon - verdens største Pelton turbin.. Foto: Bjarne Børresen.. Rapport fra Maskinteknisk forum våren 2011.. Sveits er det eneste landet i Europa, utenom Norge, hvor mer enn 50% av strømforsyningen kommer fra vannkraft.. Den midlere årsproduksjonen er omlag 70 TWh, hvorav 53 % kommer fra vannkraft.. Den installerte effekten i Sveits er omlag 13.. 8  ...   til ca 8 mrd kroner.. Damsikkerhet.. Risikostyring.. Forvaltning.. Sommerjobbgaranti 2011 et gode for både studenter og bedrifter.. Torsdag 3.. februar 2011.. Sommerjobber til studenter er en glimrende måte å markedsføre energibransjen på og vise hvilke spennende oppgaver som venter dem når studietiden er over.. Store penger å spare?.. Tirsdag 21.. desember 2010.. Internasjonale studier har estimert at verdens årlige kostnader knyttet til korrosjon er omlag 10 billioner kroner (10 tusen milliarder kroner)[1].. Dette tilsvarer omlag 4.. 5 ganger Norges brutto nasjonalprodukt [2].. Samlede kostnader knyttet til korrosjon i norske vannkraftverk er ikke kjent, men at disse er betydelige er sannsynlig påstand.. Energibransjens FoU-ønskeliste er klar!.. Torsdag 2.. Fellesfinansiert forskning og utvikling gir store og små selskap mulighet til å samarbeide om utvikling av kunnskap, verktøy og metoder for økt verdiskapning.. Viser 11-20 av 35 artikler.. 1.. 2.. 4.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt/forskning/?offset701=10
  Open archive
 •  

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: IEC 61850 ryggraden i framtidens kontrollsystem?.. Torsdag 11.. november 2010.. Kort rapport fra svensk IEC61850 referansegruppemøte i Stockholm.. IEC 61850 startet som en kommunikasjonsstandard for kontroll og vern i transformator- og bryterstasjoner.. Over tid har omfanget vokst, og i dag er kanskje ambisjonene å dekke hele kjeden fra produksjon til distribusjon?.. Hydro2010 Europas største vannkraftkonferanse.. Mandag 18.. oktober 2010.. Hydro2010 hadde over 1300 deltagere fra 85 land da den ble avholdt i Lisboa fra 27.. til 29.. Konferansen hadde et bredt utvalg av presentasjoner, paneldebatter og en stor utstilling med utstyrsleverandører, konsulenter, tjenesteleverandører og kraftselskap.. Det var en utmerket anledning til å få innsikt om hva som skjer på den europeiske og internasjonale vannkraftscenen.. Sommerjobbgaranti motiverer studenter.. Mandag 20.. september 2010.. Philip Giodesen Lund og Kristine Lilleeng Walløe ute på befaring.. Som en del av energibransjens satsing på å få utdannet flere sivilingeniørstudenter med bygg- og vannkraftfag ved NTNU, har 25 studenter hatt sommerjobb i ulike kraftselskap i sommer.. Rekruttering.. Professor i fornybar energi ved Universitetet i Agder.. Mandag 30.. august 2010.. Hans Georg Beyer er professor i fornybar energi ved Universitet i Agder i Grimstad.. Som et resultat av samarbeidet  ...   I 2009 blir det anslått at bestanden består av 65-70 par samt en del enkeltindivider, altså om lag 150 ørner.. Ifølge Norsk Ornitologisk forening er det om lag 2000 par på landsbasis, også den totale bestanden er økende.. Verdens største vindturbin skal bygges i Norge.. Fredag 12.. februar 2010.. Foto: Sway.. Enova har tildelt Sway AS 137 millioner kroner i støtte for å utvikle verdens største vindturbin.. Dette er tidenes største Enova-tildeling til umoden teknologi.. Hvordan ser morgendagens ladeinfrastruktur for elbiler ut?.. Onsdag 13.. januar 2010.. Produksjon av elbiler.. Foto: Therese Manus Hønningstad.. Det ruller stadig flere elbiler på norske veier.. Dagens utgaver av disse er relativt små og lette, med begrenset batterikapasitet og daglig kjørelengde.. Grønn Bil.. Nye prosjektmidler for integrering av storskala vindkraft.. november 2009.. 15.. oktober 2009 ble det åpnet en ny utlysning innen Toppforskningsinitiativet.. Midler utlyses for brukerstyrte forskningsprosjekter innenfor delprogrammet Integrering av storskala vindkraft.. Sterkt medlemsfokus i ny FoU-plan.. Fredag 2.. oktober 2009.. Arbeidet med ny foretningsplan for FoU.. Medlemsmedvirkning er i fokus i den nye forretningsplanen for FoU.. Dette er viktig for å få et sterkt engasjement rundt bransjerelaterte problemstillinger.. Viser 21-30 av 35 artikler..

  Original link path: /aktuelt/forskning/?offset701=20
  Open archive

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: Vellykkede FoU-årsmøter.. Onsdag 24.. juni 2009.. Riktig fokus og viktig prosess var to av tilbakemeldingene som kom etter FoUs årsmøter som ble avholdt i begynnelsen av juni.. Det kom inn gode forslag til bedre strategiske mål og delmål, sier Ernst Petter Axelsen, FoU-leder i EBL Kompetanse.. FoUs foredragsholdere klare.. Fredag 22.. mai 2009.. Ernst Petter Axelsen, FoU-leder i EBL Kompetanse.. Vi kan bekrefte at vi til årsmøtene har fått spennende foredragsholdere som adm.. dir.. Sverre Aam fra Sintef Energiforskning, Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas fra Statkraft, og adm.. Morgan Andersson fra Elforsk Sverige, sier Ernst Petter Axelsen, leder av FoU.. FoU-prosessen optimaliseres.. Onsdag 29.. april 2009.. En  ...   våre har endret seg.. Dermed er det naturlig å endre vår FoU-prosess, sier FoU-leder, Ernst Petter Axelsen.. FoU-prosjekt Samarbeid mellom høgskoler og energibransjen.. Tirsdag 10.. mars 2009.. EBL har siden 2006 hatt formelt samarbeid med fire regionale høgskoler.. Nå skal erfaringene vurderes før en eventuell forlengelse av samarbeidet.. Norge får åtte forskningssentre for miljøvennlig energi.. Onsdag 4.. februar 2009.. Sway.. Illustrasjon: StatoilHydro.. I dag lanserte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi.. Forskningssentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.. Viser 31-35 av 35 artikler.. forrige side..

  Original link path: /aktuelt/forskning/?offset701=30
  Open archive

 • Title: Første elsertifikat utdelt - Energi Norge
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Inkluderende arbeidsliv.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. Lønn og tariff.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Energi Norge mener.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Informasjon for energibransjen.. Spørsmål og svar.. Bakgrunn om smart strøm.. Relevante nyhetssaker.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. Første elsertifikat utdelt.. Torsdag 9.. februar 2012.. Foto: Aslak Øverås.. Informasjon om elsertifikater for energibransjen.. Den 8.. februar delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland.. Energi Norge er godt fornøyd med at markedet nå er i gang, og mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi i Norge.. Dette markerer starten for norske kraftverk med rett til å motta elsertifikater, og er begynnelsen på det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet, som skal utløse til sammen 26,4 TWh fornybar energiproduksjon i  ...   langt manglende innsats for å behandle søknader om utbygging av fornybar energi.. I dag står om lag 600 energiprosjekter i saksbehandlingskø hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. - Hvis regjeringen ikke tar grep for å redusere saksbehandlingskøen for fornybarprosjekter, frykter vi at norsk næringsliv vil gå glipp av næringsvekst, ved at fornybarprosjektene som elsertifikatene utløser, havner i Sverige, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Elsertifikater er en felles svensk-norsk teknologinøytral, markedsbasert støtteordning som skal vare fram til 2035.. Støtteordning har som mål å gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.. Kraftverkene som kommer inn under ordningen, blir tildelt elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer, mens kraftleverandører og strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en nærmere angitt andel av strømmen som selges eller brukes.. Les flere nyheter om elsertifikater.. Kontaktperson.. Dag Roar Christensen.. Næringspolitisk rådgiver fornybar energi.. ">Dag Roar Christensen.. Mob: 91767054..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/foerste-elsertifikat-utdelt-article9187-606.html
  Open archive

 • Title: Elsertifikater, fornybar energi
  Descriptive info: Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Torsdag 19.. januar 2012.. Foto: SINTEF.. Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at Kvassteinåga kraftverk er det første som har fått godkjent for rett til elsertifikater.. Energi Norge mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi.. Det norsk-svenske markedet for elsertifikater trådde i kraft 1.. januar 2012 og skal sikre utbygging av til sammen 26,4 TWh.. Den 16.. januar ble det klart at Kvassteinåga kraftverk i Vefsn kommune i Nordland blir det.. første prosjektet som får godkjent rett til elsertifikater.. - Hvis regjeringen ikke  ...   elsertifikatene utløser havner i Sverige, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. For større vann- og vindprosjekter er konsesjonsprosessen så tidkrevende at dersom de ikke allerede er meldt eller omsøkt, kan de i praksis være for sent ute til å komme i drift innen 31.. 2020 og dermed komme med i elsertifikatordningen.. Per i dag ligger 116 vindkraftsøknader i kø hos NVE.. Køen for å få behandlet søknader om utbygging av småkraft er også svært lang.. Allerede i dag venter 540 søknader om småkraftutbygging og venter på behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. Les mer om elsertifikatordningen..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/elsertifikater-gir-store-vekstmuligheter-for-fornybar-energi-article9153-606.html
  Open archive

 • Title: Alt klart for elsertifikater - Energi Norge
  Descriptive info: Alt klart for elsertifikater.. Tirsdag 20.. desember 2011.. Foto: Anders Henriksen.. Les mer om elsertifikater.. Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. desember ble det gjort tre vedtak i Statsråd som gjør at det norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan starte opp som planlagt den 1.. De nye vedtakene omfatter:.. Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norges regjering og Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater.. proposisjon 5S (2011-2012).. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder.. proposisjon 4S (2011-2012).. Forskrift om elsertifikater.. Forskrift om elsertifikater konkretiserer bestemmelsene i elsertifikatloven.. Den ferske forskriften følger i hovedsak.. forslaget fra 14.. september, men på noen områder er det gjort endringer.. Når det gjelder informasjon til kunden  ...   ikke fått gjennomslag for at elsertifikatkostnaden ikke skal inngå i påslaget ved spotkontrakter.. Bransjen har arbeidet for å få til forhåndsgodkjenning av nye anlegg for å gi bedre grunnlag for investeringsbeslutninger, slik man har hjemmel til i den svenske loven om elsertifikater.. Dette har vi ikke fått gjennomslag for, og det er beklagelig at man her får en viktig forskjell mellom lovene for elsertifikatmarkedet i Norge og i Sverige.. Viktige tidsfrister for nettselskap og kraftleverandører:.. Alle nettselskapene skal innen 09.. 01.. 2012 sende melding til de elsertifikatpliktige i sine nett om hvilke målepunkter som representerer beregningsrelevant mengde elektrisk energi.. Meldingen om forbruk (aggregert mengde beregningsrelevant elektrisk energi [UTILTS] skal første gang skje innen 15.. 2012 for første kvartal.. Kontakt Statnett for mer eksakt prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering.. Alle kraftleverandører skal før 15.. 2012 registrere seg hos NVE.. Les mer om lover og rammebetingerlser for elsertifikater.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/alt-klart-for-elsertifikater-article9091-606.html
  Open archive

 • Title: Standardavtaler for handel med elsertifikater
  Descriptive info: Standardavtaler for handel med elsertifikater.. Torsdag 15.. Les mer om elsertifikater - info for energibransjen.. Den 1.. januar 2012 starter det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett standardavtaler for handel med elsertifikater.. Standardavtalene er identiske med avtalene i Sverige og kan brukes i begge land.. Det er utarbeidet standardavtaler både for opsjons- og terminhandel og for spothandel.. Det er en viktig forskjell på regelverket når det  ...   at aktørene er oppmerksomme på.. Dette er omtalt i to fotnoter i Generelle vilkår for rammeavtale for handel med ikke-standardiserte opsjons- og terminkontrakter (elsertifikat).. Energi Norge har tatt opp saken i denne fotnoten med Finansdepartementet uten hittil å ha fått noen avklaring.. Inntil videre må partene derfor ha dette risikoelementet med seg ved inngåelse av avtaler.. Les de norske versjonene av avtalene.. Les de svenske versjonene avtalene på Svensk Energi sine nettsider..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/standardavtaler-for-handel-med-elsertifikater-article9081-606.html
  Open archive

 • Title: Siste innspurt før sertifikatstart - Energi Norge
  Descriptive info: Siste innspurt før sertifikatstart.. Fredag 28.. Om kort tid skal elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige tre i kraft.. Her er Energi Norges innspill til lovforskriftene som konkretiserer hvordan sertifikatordningen skal fungere.. Forskriftene er en viktig konkretisering av.. Elsertifikatloven.. Les mer:.. Flere nyheter om elsertifikater.. Temaside om elsertifikater.. Energi Norge støtter i hovedsak opp om.. Olje- og energidepartementets (OED) forslag til forskrifter.. Elsertifikatloven og de utsendte forskriftene legger et godt grunnlag for det arbeidet som skal gjøres fram til utløpet av 2020 for å øke produksjonen av kraft basert på fornybare kilder med 26,4 TWh i Norge og Sverige.. Det nye markedet vil kreve betydelig aktivitet for våre medlemmer både som produsenter, leverandører av kraft og nettselskaper.. Fortsatt behov for avklaringer.. I høringsuttalelsen påpeker Energi Norge at det er flere ting som er uavklart rundt innføringen av sertifikatmarkedet.. Den korte tiden fram til sertifikatmarkedet skal være på plass kan skape problemer sett i lys av den tiden det tar med implementering av systemer og rutiner hos og mellom avregningssansvarlig og elsertifikatpliktige.. - Det er særlig viktig med en tett dialog mellom myndighetene og energibransjen framover slik at vi får en smidig innføring av sertifikatsystemet, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi  ...   produksjonsanlegg.. Om lag 50 prosent av norske strømkunder kjøper et prisprodukt som har et variabelt ledd avledet av spotprisen og et fast ledd som utrykker de konkurranseutsatte kostnadene kraftleverandøren har pr mnd eller år.. Konkurransen står om størrelsen på dette påslaget (det faste leddet) som er avtalt for en periode.. Elsertifikatprisen fastsettes i et marked og vil variere.. Den hører derfor logisk sammen med innkjøpskostnadene på strøm.. Det er derfor ikke naturlig at elsertifikatprisen skal være del av det faste påslaget som det legges opp til i.. forslaget til forskrift fra OED.. Den sertifikatpliktige part er de første månedene ikke i stand til å beregne sine forpliktelser eller viderefakturere kostnadene.. Bakgrunnen for det er at oppgaven over hvem som er elsertifikatpliktig ikke foreligger når de første fakturaene skal skrives ut.. Alle aktører både fra næringslivet og fra myndighetshold må bidra til at dette ikke skaper uklarheter om ordningen i møte med kundene.. Energi Norge gjentar kravet fra høringsrunden til loven om elsertifikater om at det må lages en overgangsordning på 2 år slik at prosjekter som blir forsinket av grunner som står utenfor utbyggers herredømme, likevel kan få sertifikater selv med en forsinket oppstart senest innen 31.. 2022.. Les mer om elsertifikater på Energi Norges temasider..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/siste-innspurt-foer-sertifikatstart-article8897-606.html
  Open archive

 • Title: Informasjon om innføringen av elsertifikater - Energi Norge
  Descriptive info: Informasjon om innføringen av elsertifikater.. Fredag 21.. Innføringen av elsertifikater skaper et informasjonsbehov hos strømkundene.. For å bidra til at energibransjen klarer å imøtekomme deres behov tilbyr Energi Norge et eget informasjonshefte til våre medlemsbedrifter.. Heftet inneholder flere tips til informasjonsspredning og verktøy som bedriften selv kan ta i bruk.. Informasjonsheftet er utviklet i samarbeid med Energi Norges medlemmer og Norges vassdrags- og energidirektorat.. Bestill Energi Norges informasjonshefte.. Aslak Øverås.. Informasjonssjef.. ">Aslak Øverås.. Dir: 23088902.. Mob: 90086020..

  Original link path: /nyheter-om-elsertifikater/informasjon-om-innfoeringen-av-elsertifikater-article8872-606.html
  Open archive •  


  Archived pages: 1069