www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Lik frist for AMS/Smart strøm i hele landet - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Lik frist for AMS/Smart strøm i hele landet.. Fredag 1.. juli 2011.. Innen utgangen 2015 skal 80 prosent av kundene ha avanserte strømmålere.. Foto: Energi Norge.. Det er klart etter at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har vedtatt endringer i avregningsforskriften for å innføre Avanserte målings- og styringssystemer, AMS, også omtalt som Smart strøm.. Med AMS/Smart strøm vil kundene få en automatisk strømmåler, noe som gir mulighet for bedre kontroll med eget energiforbruk.. Tilnærmet hele befolkningen skal ha fått smarte strømmålere innen utgangen av 2016.. AMS vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og stimulere til mer energisparing.. For eksempel kan man se for seg at kunden automatisk kan få koplet ut varmtvannstanken et par timer når strømprisen er på det høyeste.. Slike løsninger kan gi billigere  ...   Midt-Norge i forskriften som skulle sendes på høring.. Høringsuttalelsene gikk nærmest entydig mot dette.. Nettselskapene i Midt-Norge gis derfor nå samme frist for utrulling av AMS som resten av landet.. Energi Norge har på vegne av bransjen lagt stor vekt på at fristen for utrulling av smarte målere måtte skje etter en felles tempoplan for hele landet.. Det vil bidra til at synergigevinster som utvikling av kraftmarkedet kan realiseres med like muligheter for kunder over hele landet.. Vi vil gå igjennom forskriften og bistå medlemsbedriftene i det videre arbeidet.. Blant annet med anbefalinger til kravspesifikasjon, guide for opphandlingsprosedyrer og kommunikasjonsopplegg, sier adm.. dir.. Oluf Ulseth i Energi Norge.. Nå vet vi hva vi har å holde oss til.. Smart strøm er på vei, legger han til.. Arkivert under:.. ,.. Relevante nyhetssaker.. Nøkkelord:.. AMS.. Vedlegg.. Avanserte måle- og styringssystemer.. Last ned fil.. Kontaktperson.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/lik-frist-for-ams-smart-stroem-i-hele-landet-article8724-240.html
  Open archive

 • Title: Arrangør søkes til NM for Everk 2012 - Energi Norge
  Descriptive info: Arrangør søkes til NM for Everk 2012.. Lørdag 19.. mars 2011.. Foto:iStock.. Foto: iStock.. Alle typer e-verk som vedtektsbestemt kan være medlem av Energi Norge, kan være arrangør av løpet.. Alle ansatte, pensjonister og styremedlemmer har rett til å delta.. Arrangementet har som overordnet mål å fremme bransjesamhold innen elforsyningen.. Dette forsøkes oppnådd ved å tilby en møteplass for alle kategorier ansatte innen elforsyningen, der både sportslig og sosialt samvær skal tillegges vekt.. Det skal gis tilbud om et løpsopplegg, delt på mosjonsklasse og klasser for aktive.. Det bør videre finnes et tilbud om sosialt samvær etter løpet i form av bankett eller lignende.. Tilbud i tilknytning til arrangementet som for eksempel faglige ekskursjoner,  ...   kraftselskap, Porsgrunn.. 1988 Vassdragsregulantenes forening, VR, Asker.. 1989 Sør-Trøndelag Kraftselskap.. 1990 Hadeland Energiverk.. 1991 Troms Kraftforsyning.. 1992.. 1993 Midt-Gudbrandsdal Energiverk, Vinstra.. 1994 Aust-Agder Kraftverk.. 1995 Vestfold Kraftselskap.. 1996 HelgelandsKraft.. 1997 Akershus Energi.. 1998 Alta Kraftlag.. 1999 Sunnfjord Energi, Førde.. 2000 Østfold Energi, Sarpsborg.. 2001 Troms Kraft.. 2002 Stord Energi og Sunnhordland Kraftlag.. 2003 Vesterålskraft, Sortland.. 2004 Nordmøre Energiverk.. 2005 Stange Energi.. 2006 Statnett.. 2007 Skagerak Energi.. 2008 Røros Everk, Stein Øie.. 2009 Sunnfjord Energi, Førde v/Marit Moene 12.. -14.. juni.. 2010 Lofotkraft, Svolvær 4.. -6.. juni v/Randi Berg Marhaug.. 2011 EB Energi v/Merete Bronstad.. Kontaktpersoner.. Sissel J.. Poulsen.. Koordinator næringspolitikk.. ">Sissel J.. Dir: 23088929.. Mob: 97729739.. Ragnhild Skånland.. Administrasjonssjef.. ">Ragnhild Skånland.. Dir: 23088921.. Mob: 91695156..

  Original link path: /energiproduksjon/arrangoer-soekes-til-nm-for-everk-2012-article8538-238.html
  Open archive

 • Title: Energi Norge uenig i EL & ITs standpunkt - Energi Norge
  Descriptive info: Energi Norge uenig i EL ITs standpunkt.. Torsdag 28.. oktober 2010.. Foto: iStockphoto.. Relaterte artikler.. Hva er en politisk demonstrasjonsstreik.. EL IT Forbundet har varslet politisk demonstrasjonsstreik torsdag 4.. november.. Markeringen gjelder utålmodighet med å få på plass kompetanseforskriften og kvalifikasjonsforskriften.. Energi Norge ønsker større fleksibilitet i forskriftene.. Streiken er lovlig varslet, men NHO har på vegne av de berørte bransjene protestert på varigheten og mener fire timer er for lang tid.. Denne streiken er frivillig, og de som deltar, vil få trekk i lønn.. EL og IT Forbundet er imot liberaliseringen av markedet og ønsker blant annet at utviklingen ikke går i retning av mer inn- og utleie mellom bedrifter.. Store konsekvenser for nettselskapene.. - Konsekvenser av at forslaget til forskrift vedtas, er ineffektive selskaper med høyere kostnader som vil gi høyere nettleie uten at produktet som leveres blir bedre, sier Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge.. Det er store lokale variasjoner i nettselskapenes utfordringer.. Dette gjør det umulig å lage en felles modell for hvordan man skal løse utfordringene, slik forskriften legger opp til.. Selskapene må selv kunne finne den løsningen som passer best til de lokale utfordringene.. - Hvis forskriftsforslaget blir vedtatt, vil en rekke selskaper måtte endre samarbeidet, bygge opp egne driftssentraler og få høyere kostnader uten at det blir noen bedre beredskap, eller de må søke om dispensasjon fra det foreslåtte kompetansekravet.. Forskriften vil derfor bli spesielt krevende for små og mellomstore bedrifter som er avhengige av samarbeid fordi det er svært vanskelig å bygge opp all kompetanse selv, tilføyer Westre.. Den foreslåtte forskriften øker behovet for ansatte i nettselskapene, og det er ikke tilstrekkelig med kompetanse i Norge i dag.. NVEs forskriftsforslag gjør at det blir enda mer krevende å skaffe nok personellressurser i Norge, og bransjen må da i større grad enn uten forskriften hente personell fra utlandet.. - Dersom nettselskapene skal bidra til at vi når de nasjonale klimamålene gjennom å fornye det gamle nettet og bygge nytt nett  ...   departementet og blitt sendt tilbake til DSB.. Kommentarene er i hovedsak juridiske spissfindigheter, mens det faglige innholdet stort sett er uendret siden det første forslaget ble sendt fra DSB til departementet, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i Energi Norge.. - Energi Norge har i hovedsak vært enig i forslaget til innhold, men vi vil selvfølgelig ha en grundig høring når det en gang kommer på høring, sier Borgersen.. Konfliktområdene i forslaget til FKE.. Konfliktområdene FKE har vært ansettelsesforhold og behandling av utenlandske arbeidstakere:.. Ansettelsesforhold Den gjeldende forskriften stiller krav til ansettelsesforhold, men det har vært lite praktisert i de siste årene.. Det nye forslaget legger mer opp til en fleksibel ordning.. Forutsatt at virksomhetene har et fungerende IK-system, kan vi ikke se at elsikkerheten svakkes pga.. fleksibilitet på dette området.. Vi er derfor enig i denne fleksibiliteten.. Behandling av utenlandske arbeidstakere Hittil er alle utenlandske installatører og fagarbeidere innenfor EØS-området blitt vurdert av DSB før de tillates å arbeide her i landet.. Så lenge DSB makter dette, synes ordningen å fungere OK.. I henhold til artikkel 3 i direktiv 1999/42/EF skal vi akseptere andre lands yrkeskompetanse.. Personer utenfor EØS-området må dokumentere fagkompetanse tilsvarende våre krav og avlegge installatør- eller fagprøve.. Arbeidsrett.. Verdiskapning.. Nettorganisering.. 1 kommentar.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926.. Ståle Borgersen.. Direktør arbeidsgiverpolitikk.. ">Ståle Borgersen.. Dir: 23088925.. Mob: 91317515.. 2012.. EnergiNorge: Nytt Enova-mandat mangler klimaperspektiv http://t.. co/q0QNRARW.. EnergiNorge: Rekordlavt sykefravær i kraftsektoren http://t.. co/or7e0B6x.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /nyheter-om-arbeidsliv/energi-norge-uenig-i-el-its-standpunkt-article8214-241.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Arbeidsrett.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Varsler politisk streik 18.. januar.. Tirsdag 3.. januar 2012.. Fellesforbundet og El IT-forbundet har underrettet NHO og berørte landsforeninger om at deres medlemmer vil gjennomføre en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 18.. Les videre.. ».. HR-nettverk på Linkedin.. Fredag 16.. september 2011.. Ønsker du eller andre i din bedrift en arena for å diskutere og få informasjon om HR? NHO og Energi Norge inviterer alle som behandler HR-spørsmål i våre medlemsbedriftene til å delta i et lukket nettverk på Linkedin.. Mellomoppgjøret 2011 er i havn.. april 2011.. Årets lønnsforhandlinger er avsluttet med enighet.. Det berører for  ...   bistår medlemsbedrifter i spørsmål som angår forholdet mellom bedriften og de ansatte.. Det er viktig at en så tidlig som mulig får noen å sparre med slik at en gjør de rette tingene med en gang i oppfølgingen av slike saken.. Juridisk rådgivning.. Tariffstridig sympatistreik.. mai 2010.. EL IT Forbundet (LO) har varslet at de vil gå til plassoppsigelse for 4700 ansatte i sympatistreik til støtte for en annen konflikt.. Plassoppsigelsen gjelder innenfor Energi Norge.. Gjennomføring av pensjonsreformen utsettes til 2011.. Torsdag 9.. oktober 2008.. Foto: Algo.. Det var tidligere bestemt at pensjonsreformen skulle gjennomføres i 2010, men iverksettelsen er nå utsatt til 2011..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=434
  Open archive

 • Title: Innføring av AMS - Energi Norge
  Descriptive info: Innføring av AMS.. Innkjøp av AMS-utstyr koster.. Miljøgevinst ved velfungerende AMS i fullskala.. Kjøp publikasjonen: Bruksområder for AMS-data registrert hos kunder og i MV/LV nettstasjoner.. NVEs forskrift om funksjonalitetskrav, tidsfrister, finansiering og rapportering til myndighetene ved implementering av AMS, viser at implementering av AMS vil bli omfattende, tidkrevende og kostbar.. Innføringen er beregnet å koste rundt 5-6 milliarder kroner.. I årene som følger kan oppgradering av IKT-systemer føre til ytterligere utgifter.. Innføring av AMS er et omfattende IKT-prosjekt med en rekke fallgruber.. Innføringsprosjektet omfatter betydelige endringer av både teknologisk, organisatorisk og personellmessig karakter, og vil kreve god og systematisk planlegging.. Energi Norge har derfor utarbeidet flere gode verktøy for energibransjen for å lette dette arbeidet.. Formålet med innkjøpsguiden er å gi energiselskaper som skal anskaffe AMS, en overordnet gjennomgang av viktige forhold vedrørende planlegging og gjennomføring av innkjøpet.. Innkjøpsguiden er i hovedsak fokusert på analyser og planleggingsoppgaver som med fordel bør gjøres før kravspesifisering og utlysning av konkurranse.. Verktøy for strategiske vurderinger omkring innføringen blir gjennomgått.. I guiden  ...   tett med arbeidsgrupper bestående av representanter fra våre medlemsbedrifter.. Her ble det avdekket et behov for en praktisk håndbok som er spesielt myntet på AMS-innkjøp, slik at bedriftens utrulling av AMS, Smartstrøm , blir vellykket.. Håndboken er utformet som et praktisk og grunnleggende hjelpemiddel for norske energiselskaper som skal inngå avtaler som er underlagt EØS-regelverket.. Kravspesifikasjon for fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).. har i tillegg jobbet sammen med SINTEF Energi og ni medlemsbedrifter om å utarbeide en kravspesifikasjon for fullskala utbygging av AMS.. Kravspesifikasjonen bygger på arbeid og erfaringer som er gjort i Norge, Norden og Europa for øvrig.. Selv om det er lagt stor vekt på erfaringer fra andre land, vil en kravspesifikasjon for norske nettvirksomheter være preget av norske forhold.. Innføring av AMS er ingen enkel operasjon, og er du ute etter mer informasjon, arrangerer EnergiAkademiet kurs i:.. AMS Strategi.. 27.. september, Gardermoen.. AMS Innkjøp.. Innkjøpsguiden inngår som en vesentlig dokumentasjon i selve kurset.. Audun H.. Wilberg.. Rådgiver.. ">Audun H.. Dir: 23088964.. Mob: 91621534..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/innfoering-av-ams-article8797-240.html
  Open archive

 • Title: Folk positive til master - Energi Norge
  Descriptive info: Folk positive til master.. Mandag 18.. Foto: Statnett.. Siste Energibarometer fra TNS Gallup viser at sommerens hete debatt om kraftlinjer i Hardanger har ført til økt oppslutning om master.. Dagsavisen omtaler i dag saken.. Målingen viser at folk aksepterer at klimahensyn tross alt må ha forkjørsrett i forhold til andre hensyn.. - Folk forstår den enkle sannheten om at uten mer strømnett, ingen ny fornybar energi.. Hva angår Hardanger-saken, viser dette at aktivistene må bli mer løsningsorienterte, og fra myndighetssiden må man bli mer involverende, sier Energi Norges kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen.. Målingen viser også at.. 55 prosent av strømkundene støtter linjeutbygging i Hardanger, og bare hver fjerde spurte erklærer seg  ...   tidligere i år.. Også på de stedene som blir berørt av planlagte utbygginger, er folk enige i at klimahensyn må gå foran naturvern.. I Hordaland øker andelen som mener dette fra 45 prosent til 59 prosent, mens i Sogn og Fjordane som vil bli påvirket av den neste store linjen som er planlagt mellom Ørskog og Fardal mener 2 av 3 at klimahensyn må få forrang.. 3 av 4 sier de støtter nettutbygging hvis det fører til økt bruk av fornybar energi.. Dette er også en kraftig økning siden før sommeren.. Statnett starter i dag byggingen av kraftlinjen mellom Sima og Samnanger.. Nettpolitikk.. Sentralnettet.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 163584..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/folk-positive-til-master-article8155-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Sentralnettet.. Frykter tregere nettutbygging.. Tirsdag 17.. april 2012.. Vi er bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår, vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i en åpen stortingshøring om nettmeldingen.. Hardangerlinjen får konsesjon.. Tirsdag 1.. Regjeringen stadfestet i dag at linjen mellom Sima Samnanger får konsesjon.. Dermed er den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger byggeklar.. Energi Norge mener dette er en riktig beslutning.. Nå må kommende nettprosjekter som Ørskog Sogndal gis høyeste prioritet.. Utkobling av strøm i Nordland.. Torsdag 17.. februar 2011.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Mellom klokken åtte og ti torsdag er Narvik, Harstad, Andøy og Lofoten og Vesterålen mørklagt.. Statnett reduserer belastningen i nettet i Nord-Norge for å unngå mer omfattende feil.. Kraftsystem.. Systemansvar.. ENTSO-E med forslag til bindende europeiske regler for nettilknytning.. Torsdag 10.. Den europeiske foreningen for systemoperatører, ENTSO E, er nå i ferd med å  ...   Fredag 5.. november 2010.. - Det er bra at fremdriften sikres ved at departementet er innstilt på å gi konsesjoner for deler av kraftledningen, sier Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.. Konsesjonsbehandling.. Sentralnettstariffen for 2011 er vedtatt.. Uttakstariffen for 2011 blir 230 kr/kW.. Uttakstariffen har variert mye de siste årene fra 95 kr/kW i 2009 for så å øke til 341 kr/kW 2010.. Dette har kommet av store variasjoner i flaskehalsinntekter og handelsinntekter.. God nettdialog i Svolvær.. Fredag 10.. september 2010.. Arnt Winther, Lofotkraft.. Om lag 20 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i flotte omgivelser i Svolvær 7.. september.. Nettleie.. Ny gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger.. Tirsdag 31.. august 2010.. I forbindelse med den eksterne gjennomgangen av sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger, inviterte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til pressekonferanse i dag.. Viser 1-10 av 26 artikler.. 1.. 2..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=465
  Open archive

 • Title: Bemanningsforskriften et steg i feil retning - Energi Norge
  Descriptive info: Bemanningsforskriften et steg i feil retning.. Fredag 11.. Energi Norge er av den oppfatning at bamanningsforskriften er et steg i feil retning for bransjen og nettkundene.. Den vedtatte forskriften bidrar ikke til en effektiv drift av strømnettet.. Energi Norge mener at nettselskapenes frihet til å organisere seg er avgjørende for at nettselskapet kan driftes på en effektiv og god måte.. Forskriften fører til unødvendige merkostnader for kundene uten at en  ...   forskriften har imøtekommet flere av bransjens innvendinger mot høringsforslaget.. Dette bidrar til at virkningene av forskriften blir mindre dramatisk enn med NVEs opprinnelige forslag.. Vedtaket kom torsdag 11.. mars.. Energi Norge skal nå bruke tid sammen med medlemmene på å sette oss inn i forskriften og hvilke tilpasninger som må gjøres fram til sommeren 2013.. Bemannings.. forskriften finner du her.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/bemanningsforskriften-et-steg-i-feil-retning-article8533-239.html
  Open archive

 • Title: Viktig dom for kraftleverandører i Oslo tingrett - Energi Norge
  Descriptive info: Viktig dom for kraftleverandører i Oslo tingrett.. Torsdag 18.. Oslo tingrett avsa 5.. november dom i sak mellom Telinet Energi AS og Staten ved Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet.. Formelt sett gjaldt saken gyldigheten av et vedtak, hjemlet i Markedsføringsloven, fattet i Markedsrådet 27.. januar i år.. Saken var brakt inn av Forbrukerombudet.. I vedtaket forbød Markedsrådet Telinet Energi AS å bruke visse vilkår i sin standardkontrakt for levering av produktet Spot med prisgaranti.. Vilkårene det er snakk om gjelder primært bestemmelsen om at kunden må betale kr 900 for brudd på bindingstiden som var ett år.. Telinet ble varslet om ileggelse av et tvangsgebyr på kr 500..  ...   tingrett.. Dommen er ennå ikke rettskraftig, og det er ukjent om Telinet vil anke innen fristens utløp 12.. desember.. Mange kunder har henvendt seg til elklagenemnda som vil drøfte situasjonen på sitt møte 6.. Videre forløp i saken er avhengig av om Telinet vil klage og eventuelt hvordan Telinet vil forholde seg til kunder som har slike vilkår i sine kontrakter.. Dommen får ikke konsekvenser for bestemmelser i Energi Norges standardavtale for kraft om brudd på fastpriskontrakter.. Bestemmelsen der er fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet.. Dommen er vedlagt her.. Sluttbrukermarked.. Strømpris.. Snorre Lamark.. Direktør.. ">Snorre Lamark.. Dir: 23088932.. Mob: 91691563.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 99999..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/viktig-dom-for-kraftleverandoerer-i-oslo-tingrett-article8283-240.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Følg lanseringen av En grønn tråd via web-tv.. Torsdag 27.. oktober 2011.. Kan hensynet til klima, energi og verdiskapning kombineres? Energi Norge inviterer til lansering av rapporten En grønn tråd i Oslo den 2.. Lanseringen vil også overføres på web-tv.. Smartere regulering for smartere nett.. Mandag 6.. juni 2011.. Smarte nett er høyt på dagsorden i Europa og ansees å være et viktig virkemiddel for å nå fornybarmålet i 2020.. Hvordan nettet bør reguleres for å lykkes med å innføre dette, er en stor utfordring.. Energi Norges reaksjoner på statsbudsjettet.. Torsdag 6.. Forslag til statsbudsjett for 2012 innebærer økt skatt på fornybar energi, usikkerhet rundt Enovas rammer i fremtiden og økte midler til tariffutjevning.. Statsbudsjettet.. EUs energistrategi frem mot 2020 endringer nødvendig for å nå 20-20-20 målene.. Fredag 12.. Kommisjonen fremla onsdag sitt forslag til ny europeisk energistrategi frem mot 2020.. Det opprinnelige forslaget har vært ute på en omfattende høring hvor også Energi Norge har deltatt.. 2 kommentarer.. Fornybardirektivet.. Endelig er lov om elsertifikater på høring.. Onsdag 8.. desember 2010.. Olje- og energidepartementet (OED) har i dag lagt ut Lov om elsertifikater ut på høring.. Lovforslaget vil etablere et nødvendig  ...   avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har høringsfristen 6.. mai 2011.. Nytt i denne runden er en fremskynding av utrullingen, etter initiativ fra Olje- og energidepartementet i januar i år.. Sigrid Hjørnegård ny direktør for fornybar energi, klima og miljø.. Sigrid Hjørnegård.. Foto: Thomas Winje Øijord, Scanpix.. Sigrid Hjørnegård (45) er ansatt som Direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.. Hun var frem til mars i år statssekretær i Olje- og energidepartementet, og har mer enn fem års erfaring fra politisk ledelse i hhv.. Landbruksdepartementet og Olje- og energidepartementet i dagens regjering.. EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot.. august 2011.. Kreosot brukes i kraftledningsstolper, det skal forhindre råteskader på trevirke.. Foto: Hafslund.. EU kommisjonen har gjort endringer i anneks til Direktiv 98/8/EC som berører bruk av kreosot.. Endringene gjelder fra 1.. mai 2013.. Kreosot.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Slår alarm om ingeniørmangel.. Torsdag 2.. februar 2012.. Energibransjen trenger 1500 nye ansatte hvert år i de neste tre til fem årene.. Mangel på ingeniører kan by på betydelige utfordringer når produksjonen av fornybar energi skal økes framover.. Ingeniørutdanning.. Viser 11-20 av 500 artikler.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt/?sortby=visited&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Norsk strøm er fornybar.. november 2011.. Reklamefilmer og aviskronikker fra kraftsalgsselskapet For Better Days skaper et inntrykk av at mesteparten av strømmen til norske husholdninger kommer fra skitne tyske kullkraftverk.. Det er feil.. Norske kunder bruker i all hovedsak norsk strøm og den er fornybar.. Nøyaktige elektrisitetsmålere og nytt krav fra NVE.. Onsdag 29.. Trond Giske.. Foto: Henrik Kreilisheim.. Her kan du lese hele felles pressemeldingen om målerbytte fra Nærings- og handelsdepartementet og Energi Norge.. Se også annen sak på vår nettside.. EnergiAkademiet lanserer Energibransjens prosjektutdanning sammen med Metier.. Torsdag 3.. EnergiAkademiets direktør Mona Askmann.. Foto: Johnny Syversen.. Kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning er et viktig bidrag for å løse kompetanseutfordringene energibransjen møter fremover.. Høy kompetanse innen prosjektledelse er meldt inn som et svært viktig område fra flere av våre medlemsbedrifter.. Ladbare bilder og sikkerhet.. Fredag 19.. En Think City elbil testes i 30 centimeter rennende vann.. Bilen kjører for egen maskin.. Brannen på DFDS fergen Pearl of Scandinavia kan ha startet i en ombygd elbil som sto og ladet på bildekket.. En slik hendelse setter fokus på noen viktige sikkerhetsaspekter ved biler generelt og ladbare biler spesielt.. Nettregulering i Norge, Norden  ...   drift fra 1.. januar 2012, og Energi Norge oppfordrer sine medlemmer til å lese forskriften.. Energibruk i lavenergi- og passivbygg forventet og målt energibruk.. Hvor mye energi bruker et passiv- eller lavenergihus? Særlig på fjernvarmesiden har dette vært mye debattert.. Hva slags effekt og energibehov bygget har, legger føringer for hva slags infrastruktur som skal bygges.. Energieffektivisering.. Fjernvarme.. Innkjøpsguiden for AMS.. desember 2011.. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal være innført i løpet av 2016.. Energi Norge og Energi Akademiet har derfor utarbeidet en Innkjøpguide for AMS som skal bidra til å lette arbeidet med implementeringen av AMS for energibransjen.. Informasjon for energibransjen.. NVE om Dagmar og veien videre.. Torsdag 19.. Stormen Dagmar har medført store kostnader for nettselskapene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte nylig om sine vurderinger rundt KILE og kompensasjon til kundene som følge av uværet.. Beredskap.. Oppdatert: Ny ordning for fleksibelt forbruk.. Torsdag 14.. Fleksibelt forbruk kan avlaste nettet ved at nettselskapet kan koble ut dette forbruket som følge av akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet.. Dette forbruket har et redusert krav til forsyningssikkerhet og kan akseptere risikoen ved å bli koblet ut.. Viser 21-30 av 500 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?sortby=visited&offset701=20
  Open archive


 • Archived pages: 1069