www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Mer positive til utbygging av vann- og vindkraft - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Mer positive til utbygging av vann- og vindkraft.. Torsdag 16.. februar 2012.. Nicolai Astrup (H) og Gjermund Løyving (Energi Norge) under framleggelsen av Klimabarometeret.. Foto: Anders Henriksen.. Relaterte artikler.. Les mer om elsertifikater.. Befolkningen er blitt mer positiv til utbygging av vannkraft og vindkraft de siste årene.. Dette viser ferske tall fra TNS Gallups Klimabarometer.. To av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål.. Ap- og SV-velgere er blant de mest positive til energikilden.. - Det har vært en stor økning i andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig.. Selv om klimaendringene i seg selv ikke står høyt på folks agenda, er fornybar energi det folk flest tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup.. Andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig, har økt med 14 prosentpoeng siden 2009.. Undersøkelsen avdekker at det er et markant flertall for utbygging av mer vannkraft i alle politiske leire, med unntak av Venstre.. Folk som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, utmerker seg som mest  ...   i Energi Norge.. Utålmodige på fornybarsatsing.. Tall fra klimabarometeret viser også at åtte av ti nordmenn mener at det satses for lite på fornybar energi i Norge.. Hele 84 prosent av de spurte har positive holdninger til vindkraft på land.. Dette er en økning på 15 prosentpoeng siden 2009.. - Norge har noen av Europas beste vindkraftressurser.. Det er gledelig at stadig flere nordmenn får et positivt inntrykk av vindkraft.. Det gir mulighet for både klimainnsats, styrket forsyningssikkerhet og nye arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. Norge og Sverige har gått sammen om et felles støttesystem hvor målet er å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020.. Om Norge får halvparten av den nye produksjonen, vil det tilsvare en tidobling av fjorårets vindkraftproduksjon.. - Det viktige nå er at myndighetene effektiviserer konsesjonssystemet, slik at ikke gode vindkraftprosjekter blir liggende årevis på vent.. I dagens situasjon risikerer vi at svenskene stikker av med investeringene, mens vi blir sittende igjen med regningen, sier Ulseth.. Les mer om Klimabarometeret hos TNS Gallup.. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. ,.. Vannkraft.. Vindkraft.. Kontaktpersoner.. Aslak Øverås.. Informasjonssjef.. ">Aslak Øverås.. Dir: 23088902.. Mob: 90086020.. Oluf Ulseth.. Adm.. direktør.. ">Oluf Ulseth.. Dir: 23088919.. Mob: 97620302.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /energi-og-klima/mer-positive-til-utbygging-av-vann-og-vindkraft-article9197-437.html
  Open archive

 • Title: Ny forskningsstrategi fra Energi21 - Energi Norge
  Descriptive info: Ny forskningsstrategi fra Energi21.. juni 2011.. Energi21 strategirapport juni 2011.. Energi21 prioriterer sol, offshore vind, balansekraft, karbonfangst og lagring, utnyttelse av spillvarme og nettutvikling i den reviderte nasjonale strategien for forskning og utvikling i energisektoren.. Energi21 er et strategisk, rådgivende organ oppnevnt av Olje- og energidepartementet (OED) for å utarbeide og implementere en nasjonal FoU strategi innenfor energisektoren.. Over 140 ressurspersoner fra energinæringen har deltatt i utarbeidelsen av de strategiske grunnlagsdokumentene.. De har vurdert en rekke temaområder i arbeidet, og torsdag var det klart hvilke seks prioriterte områder som skal bidra til å realisere tre hovedmål.. Hovedmål.. Økt verdiskaping på grunnlag av nasjonale energiressurser og energiutnyttelse.. Energiomlegging gjennom utvikling av ny teknologi og effektiv produksjon av miljøvennlig energiproduksjon.. Utvikle internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og kompetanse for energisektoren.. Solceller- styrket næringsutvikling.. Norsk solindustri, med en fremvoksende leverandørindustri og norske forskningsmiljøer, ligger langt fremme, og det finnes et stort potensial for norske aktører i de deler av verdikjeden hvor de har komparative fortrinn.. Offshore vindkraft - næringsutvikling og ressursutnyttelse.. Norge har komparative fortrinn når det gjelder det raskt økende markedet for offshore vindkraft.. Norsk olje- og gassindustri og maritim virksomhet har gode forutsetninger for verdiskapende leveranser til dette markedet.. Økt ressursutnyttelse gjennom balansekraft.. Norge har et betydelig potensial som produsent og leverandør av balansetjenester som vil kunne øke utnyttelsen av fornybar kraft i et integrert europeisk samarbeid.. Dette krever forskning og utvikling over et bredt spekter, og innebærer store muligheter for økt verdiskaping samtidig som fornybarandelen i Europa kan økes.. Verdiskaping og verdisikring gjennom karbonfangst,  ...   Norge er positive til den nye strategien.. Under fremleggelsen berømmet Oluf Ulseth, adm.. direktør i Energi Norge, alle som har vært involvert i utvikling av denne strategien med et gjennomarbeidet og solid resultat, og pekte på at prioriteringene virker velbegrunnede.. Ikke minst er dette blitt en strategi med bred forankring og eierskap i mange leire.. Det er helt avgjørende når vi nå går inn i implementeringsfasen.. Energi Norge støtter opp om målene, strategien og langt på vei den foreslåtte incentivstrukturen som er lagt frem i dag.. Norge er så heldige å ha naturressurser, næringsliv og kompetanse som kan gjøre oss til en sentral bidragsyter i overgangen til et karbonnøytralt samfunn.. Det er viktig at vi utnytter våre komparative fortrinn, slik at vi sikrer økt verdiskapning og utvikler et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv samtidig som vi bidrar til klimavennlige løsninger og nødvendig energiomlegging.. En vellykket satsing må være en langsiktig satsing og krever innsats både fra næringslivet og myndighetene.. OED er den sentrale aktøren på myndighetssiden, men Energi Norge mener at det er behov for et styrket tverrdepartementalt samarbeid som også inkluderer KD, NHD og MD.. Et tett samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning er også helt avgjørende for å lykkes.. Vi må bygge robuste og attraktive kompetansemiljø, og koble spennende forskningsmiljø og utdanningen av morgendagens teknologiutviklere og innovatører.. Solenergi.. Vedlegg.. Last ned fil.. Christine Meling.. Gruppeleder Forskning og utdanning.. ">Christine Meling.. Dir: 23088914.. Mob: 92280375.. Energi Norges representant i Energi21 styret.. Mona Askmann.. Direktør Kompetanse og FoU.. ">Mona Askmann.. Dir: 23088955.. Mob: 93284473..

  Original link path: /fou/ny-forskningsstrategi-fra-energi21-article8692-442.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Solenergi.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Les videre.. ».. Realisering av klimaforliket krever medvirkning fra energibedriftene.. Tirsdag 20.. mai 2008.. Smøla vindpark.. SINTEF og EBL har i disse dager sendt et felles brev til EBLs medlemmer, hvor vi oppfordrer energibedriftene til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke satsningen på energiforskning.. SINTEF tar nå initiativ for å få til et samarbeid mellom engergiselskap, leverandørindustri og forskningsmiljø.. Dette er nye muligheter som vi på bransjehold må gripe.. Energieffektivisering.. Utenlandsforbindelser.. Gasskraft.. Bioenergi..  ...   nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=483
  Open archive
 •  

 • Title: Ny nordområdemelding - møte med utenriksdepartementet - Energi Norge
  Descriptive info: Ny nordområdemelding - møte med utenriksdepartementet.. Fredag 14.. januar 2011.. Energi Norge har høsten 2010 gitt et innspill til arbeidet med ny nordområdemelding.. 14.. januar hadde vi møte med utenriksdepartementet for å legge fram disse.. Vi har lagt vekt på at en fremtidig satsing på nordområdene må bygge på en filosofi om at vi ønsker å ha en reell rolle offshore sett i forhold til Russland.. Vi kan ikke greie å fylle en slik rolle uten en samtidig satsing på landbasert virksomhet; herunder utvikle ny næringsvirksomhet, utdanning/kompetanse, sikre at fraflytting ikke skjer slik som i dag.. For å lykkes med en slik satsning må man også satse på infrastruktur generelt..  ...   og da bl.. a.. hvilke virkemidler regjeringen ønsker å ta i bruk.. Uten de riktige virkemidlene, tror vi det tar lang tid å utvikle dette området.. Den til enhver tid gjeldende tilgang på infrastruktur vil være en av de viktigste rammebetingelsene for utvikling av samfunn og lokalisering av næringsaktiviteter.. Det tar tid å få på plass en infrastruktur som gjør det mulig å gi nordområdesatsingen et konkret innhold.. Skal en komme videre, må det tas noen viktige strategiske beslutninger.. Se presentasjonen fra møte med utenriksdepartementet her.. Verdiskapning.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/ny-nordomraademelding-moete-med-utenriksdepartementet-article8425-239.html
  Open archive

 • Title: ESA godkjenner støtte til fem vindenergiprosjekter i Norge - Energi Norge
  Descriptive info: ESA godkjenner støtte til fem vindenergiprosjekter i Norge.. Fredag 17.. desember 2010.. Smøla vindmøllepark.. EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente denne uken fem vedtak om statsstøtte gitt til vindenergiprosjekter under det norske Energifondet.. Alle de fem vedtakene dreier seg om støtte på over 7,5 millioner EUR, og de er derfor blitt notifisert hver for seg for en detaljert vurdering i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern:.. Støttemottaker Støtte, mill.. NOK Kapasitet.. Kvalheim Kraft DA NOK 92.. 8 18.. 4 MW (8 turbiner).. Jæren Energi AS NOK 511 73.. 6 MW (32 turbiner).. Nordkraft Vind AS NOK 200.. 1 25.. 3 MW (11 turbiner).. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Energi AS NOK 228 36.. 8 MW (16 turbiner).. Norsk Miljø Energi Sør AS NOK 388 71.. 3 MW (31 turbiner).. Støtten i alle de fem sakene er blitt vurdert på basis av Energifondordningen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern..  ...   av å øke produksjonen av fornybar energi, veier tyngre enn den begrensede konkurranseeffekten av statsstøtten i markedet.. Støtten er proporsjonal, siden den er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringer i de respektive vindenergiprosjektene.. Støtten gir også en intensiveffekt, siden ingen av prosjektene ville ha vært økonomisk levedyktige uten støtten.. Markedsandelen for mottakerne av støtten en uansett mindre enn 1 prosent og strukturen i markedet vil derfor lite trolig bli endret som følge av støtten.. I tillegg til de fem vedtakene har ESA besluttet å ikke reise innvendinger mot en ettårig forelengelse av Energifondet, som forvaltes av Enova.. Fondet ble opprinnelig godkjent av ESA for en femårsperiode (2006 2010).. ESA er for tiden i gang med å vurdere en ny Energifondordning.. Siden dette arbeidet fortsatt pågår, ble det bestemt å godkjenne en forlengelse av den gamle støtteordningen.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 299557..

  Original link path: /energi-og-klima/esa-godkjenner-stoette-til-fem-vindenergiprosjekter-i-norge-article8375-437.html
  Open archive

 • Title: Havvindutredning på høring - Energi Norge
  Descriptive info: Havvindutredning på høring.. Fredag 26.. november 2010.. Olje- og energidepartementet har sendt ut rapporten Havvind forslag til utredningsområder på offentlig høring.. Rapporten peker ut 15 potensielle områder for videre utredning.. I tillegg er det foreslått planprogram for strategiske konsekvensutredninger som skal gjennomføres før eventuell åpning av havarealer.. Både miljø, andre interesser og rene tekniske og økonomiske forhold er vurdert i rapporten.. Det er foreslått områder langs hele  ...   i nord.. Høringsprosessen vil være viktig for å bestemme hvilke områder som skal være med i første runde av strategiske konsekvensutredninger.. Program for konsekvensutredninger og gjennomføring av konsekvensutredninger i noen utvalgte områder vil bli satt i gang i løpet av 2011.. Områder for havvind kan først åpnes etter at en slik konsekvensutredning er gjennomført.. Energi Norge vil levere høringssvar.. Høringsfrist er 31.. Høringsforslaget finner du her.. Konsesjonsbehandling..

  Original link path: /energi-og-klima/havvindutredning-paa-hoering-article8303-437.html
  Open archive

 • Title: Siste Enovatildeling til vindkraft før sertifikater - Energi Norge
  Descriptive info: Siste Enovatildeling til vindkraft før sertifikater.. Fredag 29.. oktober 2010.. Her fra vindmøllene i Kjøllefjord.. Enova har tildelt 346,5 millioner kroner i støtte til utbygging av Midtfjellet vindkraftanlegg i Fitjar kommune.. Anlegget vil få en årsproduksjon på om lag 165 GWh.. Enova har tidligere lovet å bruke en milliard på vindkraftstøtte i løpet av 2010, men bare i overkant av halvparten av dette beløpet ble disponert ved siste ordinære søknadsrunde hos Enova i mai.. Utbetalingen til Midtfjellet er derfor et etterslep fra vårens runde med utdeling av støtte.. - Det  ...   av de siste årene har Enova delt ut betydelige midler til utbygging av vindkraft, og en rekke nye vindkraftverk er nå under oppføring.. Ordningen med investeringsstøtte fra Enova har gitt en lite forutsigbar støtteordning for vindkraftutbyggerne, og dette har skapt problemer for utbyggerne.. Den siste tildelingen er meget gledelig, men er også et godt eksempel på hvordan ordningen med investeringstøtte ikke skaper forutsigbarhet for utbyggere av vindkraft.. En rettighetsbasert ordning, som den varslede elsertifikatordningen, vil skape langt større forutsigbarhet og være mer egnet til å realisere mer utbygging av fornybar kraft..

  Original link path: /energiproduksjon/siste-enovatildeling-til-vindkraft-foer-sertifikater-article8228-238.html
  Open archive

 • Title: Foreslår 15 mulige havvind områder - Energi Norge
  Descriptive info: Foreslår 15 mulige havvind områder.. Fredag 15.. Havvind.. Illustrasjon: Statkraft.. Les mer på NVEs nettsider.. En direktoratsgruppe ledet av NVE har fremmet forslag om 15 nye områder for havvind.. Det er foreslått å utrede områder for både flytende og bunnfaste møller.. I dag fastslår loven om kraftproduksjon til havs at det bare kan gis tillatelser til etablering av kraftproduksjon i områder som er åpnet av myndighetene.. Basert på tilgjengelig vindkart er det antatt at det man her kan produsere mellom 18 og 44 TWh.. Områdene er valgt etter en rekke kriterier.. Det har vært viktig å identifisere relativt grunne områder, dybder over 400 meter er ekskludert.. Deretter har gruppen tatt hensyn til en rekke andre interesser, med hovedvekt på fiskeri, fossil energiproduksjon, skipsfart, ulike miljøinteresser, forsvar og luftfart.. Direktoratsgruppen har også skjelt til hvor og hvordan kraften kan brukes, og laget tre scenarier.. En del områder er tenkt å kunne eksportere direkte til Europa, og således kunne bygges uten at det går kabler inn til Fastlands-Norge.. Dette kan være fornuftig også om andre land ønsker å finansiere utbygging av vindkraft i Norge for å dekke sin egen forpliktelse etter EUs fornybardirektiv.. Andre områder er begrunnet i at de ligger i tilknytning til vannkraftproduksjon og store magasiner.. Det åpner for et godt samspill  ...   kunne benytte kabelen etter at oljeinstallasjonen er nedlagt.. Kostnader og støtteordninger.. Det er mange utfordringer i veien fram mot å etablere storskala offshore kraftproduksjon.. I rapporten peker arbeidsgruppen på at kostnadene for havvind er vesentlig høyere enn for vind på land, og at kostnadene for havvind har økt framfor å synke de siste årene.. En studie utført for britiske myndigheter antyder kostnader på 20 22 millioner per installert MW på dybder inntil 30 meter.. Imidlertid har kostnadene i de parkene som er bygget, variert en god del.. Havbasert vind er også en ny bransje, og det er grunn til å tro at kostnadene kommer ned på sikt ettersom bransjen og leverandørindustrien får erfaring, spesialiserer utstyr og kompetanse.. Det er også grunn til å tro at skalaeffekter vil få kostnadene ned når store anlegg realiseres.. Norge og Sverige har til sammen mer enn nok fornybare ressurser på land til å dekke opp for de 26 TWh som den kommende sertifikatordningen skal levere.. Med den kostnadsutviklingen som er skissert, kommer ikke grønne sertifikater til å kunne finansiere havvind i Norge.. Dersom norske energiselskaper, og ikke minst leverandørindustri, skal kunne utvikle seg og levere til et kommende internasjonalt havenergimarked, må norske myndigheter være med på å finansiere områder for storskala testing og utvikling av havvind.. Kontaktperson..

  Original link path: /energiproduksjon/foreslaar-15-mulige-havvind-omraader-article8151-238.html
  Open archive

 • Title: Ingen avklaring om Enovastøtte til vind - Energi Norge
  Descriptive info: Ingen avklaring om Enovastøtte til vind.. Fredag 3.. september 2010.. Foto: EU.. Det er fortsatt ingen avklaring i saken om ytterligere tildeling av Enovastøtte til vindkraft i 2010.. Enova tildelte om lag 600 millioner til vindkraft tidligere i år, etter å ha varslet at det skulle brukes en milliard.. Det har siden kommet signaler om at resterende midler skulle disponeres i en ny utlysningsrunde senere i 2010.. Statssekretær Sigrid Hjørnegård varsler i Teknisk Ukeblad denne uken at det fortsatt ikke er noen avklaring i denne saken.. - Dette er et godt eksempel på behovet for å få innført forutsibare,  ...   Enovastøtte til vindkraft i 2011.. Dette skyldes at man ikke ønsker å tildele investeringsstøtte rett før elsertifikatordningen starter opp.. Det er varslet at sertifikatordningen skal tre i kraft i 2012.. For å rekke dette må man komme til enighet med Svenske myndigheter samt vedta ordningen i løpet av våren 2011.. Det er innført en overgangsordning slik at sertifikatberettigede prosjekter med byggestart etter september 2009 vil får rett på sertifikater når sertifikatordningen trer i kraft.. Ordningen gir ingen rett på støtte dersom sertifikatsystemet blir utsatt eller likevel ikke innføres.. Overgangsordningen vil derfor neppe utløse vindkraftutbygginger før sertifikatsystemet har trådd i kraft..

  Original link path: /energi-og-klima/ingen-avklaring-om-enovastoette-til-vind-article8070-437.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Vindkraft.. Økende utålmodighet med fornybarsatsningen.. Fredag 11.. juni 2010.. Vindkraft i Landskrona.. Foto: Svensk Energi.. Norge satser for lite på fornybar energi.. Det mener 3 av 4 i ny en undersøkelse utført av TNS Gallup.. Fornybardirektivet.. Tre nye vindkraftprosjekter får 631,5 millioner fra Enova.. Mandag 10.. mai 2010.. Enova støtter tre nye vindkraftutbygginger i Norge: Lista i Vest-Agder, Ytre Vikna i Nord-Trøndelag og Havøygavlen vindkraftverk i Finnmark får til sammen 631,5 millioner kroner.. De tre prosjektene vil gi om lag 325 GWh ny fornybar energi.. Gode vindnyheter i 2009.. Fredag 7.. NVE utgir hvert år statistikk som viser driftstid for norske vindkraftanlegg.. I fjor ble det produsert 980 GWh vindkraft i Norge.. Vindkraft og fugl på Smøla.. Mandag 19.. april 2010.. Havørnbestanden på Smøla vokser.. I 2009 blir det anslått at bestanden består av 65-70 par samt en del enkeltindivider, altså om lag 150 ørner.. Ifølge Norsk Ornitologisk forening er det om lag 2000 par på landsbasis, også den totale bestanden er økende.. Rapporter: Hvordan tilrettelegge for mer fornybar energiproduksjon?.. Torsdag 25.. mars 2010.. Innenfor rammen av prosjektet Fornybar Energiproduksjon mot 2020 har Energi Norge i 2009 og 2010 fått utarbeidet fire  ...   1,6 TWh innen 2010 for å nå Regjeringens mål.. Effektiv utvikling av nett og vindkraft.. Fredag 20.. november 2009.. Faglig verksted om nett og vindkraft.. Foto: Energi Norge.. Energi Norge arrangerte 19.. november et verksted for å få fram de gode ideer til hvordan Norge skal møte klimautfordringen ved effektiv utvikling av mer fornybar energi.. Dette verkstedet hadde fokus på nett og vindkraft.. Ny runde med vindkraftstøtte hos Enova.. Torsdag 12.. Smøla vindpark.. Foto: Anders Henriksen.. Neste søknadsrunde for investeringsstøtte til utbygging av vindkraft ble utlyst 9.. november 2009, med søknadsfrist 29.. januar 2010.. I tillegg planlegges ytterligere en utlysning sent i 2010.. Nye prosjektmidler for integrering av storskala vindkraft.. Fredag 6.. 15.. oktober 2009 ble det åpnet en ny utlysning innen Toppforskningsinitiativet.. Midler utlyses for brukerstyrte forskningsprosjekter innenfor delprogrammet Integrering av storskala vindkraft.. Endelig konsesjon til Havsul 1.. Torsdag 10.. september 2009.. Vindkraftparken utenfor Kastrup.. På en pressekonferanse i Ålesund i dag offentliggjorde olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at Havsul I har fått endelig konsesjon.. Dette innebærer at det første fullskala offshore vindkraftanlegget i Norge kan etableres utenfor Harøy i Sandøy kommune.. Viser 11-20 av 41 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=536&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Vridd SSB-rapport.. Fredag 28.. august 2009.. Fra vindkraftåpningen i Kjøllefjord.. En rapport fra Statistisk sentralbyrå, SSB, hevder at mer vindkraft gir mer kullkraft.. Rapporten er egnet til å skape misforståelser.. Den baserer seg på et snevert og kortsiktig perspektiv.. Mer vindkraft gir mer miljø for pengene, og dette kommer ikke klart nok frem i rapporten.. Vindkraftstøtte deles ut i dag.. Torsdag 9.. juli 2009.. Pressekonferanse på Vannøya i i Karlsøy kommune om konsesjon til "Fakken Vindpark".. Enova har i dag tildelt til sammen 1,1 milliarder kroner til utbygging av fire vindparker.. Enova må lande beslutning om støtte til vindparker.. Fredag 19.. juni 2009.. Erik Skjelbred, direktør Produskjon og miljø.. Foto: Gro Maren Mogstad Karlsen.. Enovas styre har utsatt godkjenningen av tildeling av investeringsstøtte til utbygging av vindparker.. Det er nå helt essensielt å få klare rammebetingelser på plass for denne industrien, og vi ser frem til en snarlig avklaring rundt investeringsstøtteregimet og grønne sertifikater, sier Erik Skjelbred, direktør for produksjon og miljø i EBL.. Rapport om vindkraftproduksjonen 2008.. Fredag 12.. NVE har nylig publisert produksjonsstatistikk for norske vindkraftverk i 2008.. Det ble produsert om lag 0,9 TWh kraft, en svak økning fra 2007.. Økningen skyldes at nye kraftverk ble satt i drift i løpet av året, men begrenses av at det var mindre vind i 2008 enn året før..  ...   og miljø i EBL.. Enova kunngjorde denne uken hvordan ekstratilskuddene fra Regjeringens tiltakspakke skal benyttes.. EBL er positiv til at Enova trapper opp sin støttevirksomhet.. - Utbygging av fjernvarme er et klimatiltak som bidrar til å konvertere fra fossil varme til fornybar energi, sier Erik Skjelbred, direktør for produksjon og miljø i EBL.. Fjernvarme.. Statvind ingen god idé.. Tirsdag 10.. februar 2009.. Kristian M.. Pladsen, kommunikasjonsdirektør EBL.. Foto: Camilla M.. Granheim.. - Forslaget om et nytt statlig vindkraftselskap er dessverre et dårlig forslag, sier Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i EBL.. Problemet er verken mangel på selskaper eller på interessante prosjekter.. Problemet er mangelen på en helhetlig og helhjertet politikk for å få på plass mer vindkraft.. Positive tiltak for fornybar energi.. Mandag 26.. januar 2009.. Steinar Bysveen, adm.. direktør.. - Det er bra at regjeringen styrker satsingen på energieffektivisering og fornybar energi.. Satsing på elektrifisering av veitrafikken er også et godt grep i denne situasjonen, sier Steinar Bysveen, administrerende direktør i EBL, i en kommentar til regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag.. Ungdomsledere på energiseminar.. Torsdag 20.. november 2008.. Ungdomspolitkerne møtte energibransjen en vindfylt dag i november.. Onsdag den 19.. november samlet EBL ungdomspartilederne til energi- og klimaseminar på Smøla.. Ungdomsorganisasjonene til de politiske partiene var invitert til å sende to deltakere hver.. Viser 21-30 av 41 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=536&offset701=20
  Open archive •  


  Archived pages: 1069