www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: NVE inviterer til møte om energimerking og økodesign - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. NVE inviterer til møte om energimerking og økodesign.. Torsdag 19.. januar 2012.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til informasjonsutveksling om økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 1.. februar i Oslo.. Produktkrav i økodesignforskriften er viktig for alle som produserer eller setter energirelaterte produkter  ...   samme produktene drevet på gass.. Onsdag 1.. februar kl.. 30 inviterer NVE til informasjonsutveksling om økodesign og energimerking av energirelaterte produkter.. Formålet med møtet er å utveksle informasjon mellom bransjen, forbrukerorganisasjoner og NVE som myndighet.. Møtet er spesielt beregnet for bedrifter som ønsker informasjon om hvordan Norge følger opp økodesign- og energimerking av energirelaterte produkter.. Les her for mer informasjon om møtet om økodesign og energimerking.. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Energieffektivisering.. ,.. EU.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/nve-inviterer-til-moete-om-energimerking-og-oekodesign-article9151-240.html
  Open archive

 • Title: Virkemidler for å fremme energieffektivisering i bygg - Energi Norge
  Descriptive info: Virkemidler for å fremme energieffektivisering i bygg.. Mandag 19.. desember 2011.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Vista Analyse og Thema Consulting har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av økonomiske virkemidler for energieffektivisering av eksisterende bygninger.. Analysene baserer seg på en forutsetning om egne nasjonale mål for energieffektivisering.. Med dette som utgangspunkt, foreslår analyseselskapene at man videreutvikler Enovas virkemidler mot bygg og husholdninger.. På lengre sikt anbefaler analyseselskapene at man utreder en ordning med hvite sertifikater (energisparebevis) som en langsiktig finansieringsordning.. Det er Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi, Næringslivets Hovedorganisasjon, Energi Norge og Norsk Eiendom som har bestilt utredningen.. Med bakgrunn i det  ...   grad de er egnet til å utløse tiltak.. De ønsket også å få belyst hvordan energieffektivisering av bygg kan bidra til oppfylling av EUs Fornybardirektiv.. Rapporten bekrefter at det er store sparepotensialer som kan hentes ut av bygningsmassen.. Organisasjonene oppfatter anbefalingene fra analyseselskapene vedrørende endring av eksisterende finansieringsordninger og framtidig finansiering som nyttige innspill i sitt videre arbeid for å utløse energieffektiviseringspotensialet i bygninger.. Arbeidet er forankret i Næringslivets klimahandlingsplan, hvor insentiver til energieffektivisering av bygg er et viktig punkt.. Last ned rapporten Energieffektivisering i eksisterende bygg.. Kontaktperson.. Guro Bøe Wensaas.. Rådgiver.. ">Guro Bøe Wensaas.. Dir: 23088930.. Mob: 99603968..

  Original link path: /energi-og-klima/virkemidler-for-aa-fremme-energieffektivisering-i-bygg-article9083-437.html
  Open archive

 • Title: 60 watt glødepærer fases ut - Energi Norge
  Descriptive info: 60 watt glødepærer fases ut.. Onsdag 31.. august 2011.. Glødepærer fases ut av markedet.. Relaterte artikler.. Les mer på Enovas nettsider.. Fra 1.. september er det forbudt å produsere den mest utbredte lyspæren, 60 W glødepære, og denne blir dermed borte fra markedet i alle varianter.. I 2009 ble alle matte, samt alle klare lyspærer (glødelamper) over 100 watt faset ut.. I fjor faset man ut 75 watt lyspærer, og fra 1.. september i år forsvinner 60 watt klare lyspærer.. Forlater watt-begrepet.. Det finnes en rekke alternativer til 60 watt lyspærer.. Den enkleste måten, ifølge Lyskultur, å erstatte de forbudte lyspærene på, er å velge 42 watt halogenpærer.. Disse gir nesten samme lysmengde (620 lumen), men som bruker cirka 20 prosent mindre energi.. Vi forlater nå watt-begrepet.. Nå må vi blant annet lære oss betydningen av lumen per watt , forteller Petter N.. Haug  ...   produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng.. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet.. Med felles effektivitetskrav blir kostnadene ved å utvikle og produsere gode alternativer til tradisjonelle belysningsprodukter lavere enn ved innføring av nasjonale særkrav.. Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter.. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt.. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut.. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft, vil ikke falle inn under disse kravene.. Eco-design direktivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008.. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens 4a..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/60-watt-gloedepaerer-fases-ut-article8773-240.html
  Open archive

 • Title: EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv - Energi Norge
  Descriptive info: EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv.. Torsdag 23.. juni 2011.. Foto: Anders Henriksen.. Les mer om energieffektiviseringsdirektivet.. EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv vil pålegge energibransjen energisparekrav på 1,5 %.. Onsdag la EU-kommisjonen frem sitt forslag til det nye energieffektiviseringsdirektivet, en fusjon av det nåværende energitjenestedirektivet og CHP-direktivet.. Disse direktivene er slått sammen for å få en mer helhetlig energieffektiviseringspolitikk.. Det nye energitjenestedirektivet skal gi et felles rammeverk for energieffektivisering i Europa for å nå 20 % innen 2020.. Målet er å gi regler som skal bryte barrierer og markedssvikt som hindrer utløsning av energieffektiviseringstiltak.. Medlemslandene bes sette nasjonale mål for energieffektivisering gitt i primærenergi, gjennom en nasjonal handlingsplan.. Summen av de nasjonale målene vil gi grunnlag for en revisjon i juni 2014.. Dersom 20 % målet fremdeles er utenfor rekkevidde i 2014, vil EU-kommisjonen vurdere bindende mål.. Offentlig sektor pålegges å doble sin restaureringsrate til 3 %, og alle offentlige innkjøp skal være av beste energimerke ifølge forslaget.. Ellers legger EU-kommisjonen opp til at en stor del av arbeidet skal  ...   alternativt virkemiddel for å oppnå samme type besparelse.. Mer detaljert måling og avregning både for elektrisitet og fjernvarmekunder er et annet forslag.. Det kreves der individuelle og informative regninger til hver enkelt kunde.. Dette kan by på store kostnader for fjernvarmebransjen.. Det foreslås at landene skal innføre straffemekanismer dersom besparelsen på 1,5 %, og den detaljerte målingen og avregningen ikke oppnås innen en gitt frist.. Da dette direktivet erstatter det tidligere CHP-direktivet, settes det krav til kombinert kraft-varme produksjon, alle termiske anlegg skal utnytte spillvarme.. Dette punktet har fått noe kritikk i forbindelse med infrastruktur.. Fra Eurelectric etterspørres en gjennomgående kost-nytte analyse av dette kravet.. Elektrisitets- og varmeprodusenter ( 50 MW) pålegges å føre liste over sine energieffektiviseringsdata og gjøre disse tilgjengelige for EU-kommisjonen på etterspørsel.. På nettsiden stilles det krav til at regulator skal sørge for effektivt nett, og at nettselskapene skal stimulere til energieffektivisering gjennom sine tariffer.. Arbeidet med direktivet overlates nå til EU-rådet og parlamentet.. Energi Norge følger prosessen via Brusselkontoret og medlemskap i Eurelectric..

  Original link path: /energi-og-klima/eu-kommisjonens-forslag-til-energieffektiviseringsdirektiv-article8702-437.html
  Open archive

 • Title: Gründercamp med fokus på energieffektive bygninger - Energi Norge
  Descriptive info: Gründercamp med fokus på energieffektive bygninger.. Mandag 2.. mai 2011.. Skal vi tro ungdommene ved byggfag- og elektrolinja ved Sogn videregående skole, blir kraftproduksjon og kraftnett overflødig i 2050.. Da vil hvert enkelt bygg selv forsyne seg med nødvendig energi gjennom ulike teknologiske løsninger.. Solfangere og solceller ser ut til å bli standard for alle hus.. Noen hus vil rotere med solen for å fange mest mulig energi, i fartsdumpene kan det ligge vannslanger som pumper vann idet en bil passerer, og skape vannkraft ved hjelp av trykket som oppstår.. Lokal bølgekraft og nærvarmeanlegg samt vindmøller på taket er noe av det ungdommene foreslår i sine modeller på  ...   løsninger for framtidens bolighus i år 2050.. Elever fra ulike yrkesfag gikk sammen og laget modeller av bygg de så for seg at kunne eksistere i 2050, det ble lagt stor vekt på energiforsyning.. 15 grupper stilte i semifinalen, og bidragene ble vurdert ut fra muntlig presentasjon, modell og helhetsbilde.. Energi Norge var med juryen.. Vinnerlaget hadde bygget en modell som de kalte Venkes hus.. Bygget hadde stor grad av fleksibilitet i energiforsyningen som både hadde solceller i persiennene, egen vindmølle og forsyning av bølgekraft til elproduksjon.. Til varme og kjøling hentet bygget vann fra sjøen.. Kjempebra innsats av vinnergruppa!.. Kontaktpersoner.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 99999..

  Original link path: /energi-og-klima/grundercamp-med-fokus-paa-energieffektive-bygninger-article8616-437.html
  Open archive

 • Title: Energibransjen satser på energieffektivisering! - Energi Norge
  Descriptive info: Energibransjen satser på energieffektivisering!.. Tirsdag 26.. april 2011.. Energi Norge har i vinter foretatt en spørreundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge bransjens aktivitet innen energieffektivisering.. Det politiske fokuset på energieffektivisering er stadig økende, og fra europeisk hold signaliseres det at energibransjen bør ha en sterkere rolle i dette arbeidet enn hva er tilfelle i de fleste landene i dag.. Undersøkelsen som ble gjennomført i vinter, ble sendt ut til daglige ledere i alle Energi Norges medlemsbedrifter.. Det kom inn 75 svar, som utgjør en svarprosent på 26 %.. Blant svarene er likevel alle medlemmenes kjerneområder representert, det er færrest svar fra rene kraftprousenter.. Ellers er det jevn fordeling mellom nett- og kraftleverandører, større konsern og tilbydere både nett og kraft er godt representert.. 51 % av respondentene sier at de driver med aktiviteter knyttet til energieffektivisering, disse ble bedt om å spesifisere hvilken aktivitet dette gjaldt.. Aktivitetene som er mest vanlige, er enøkråd på hjemmesiden (77 %), rådgivning knyttet til energibruk og energieffektivisering (72 %), Rådgivning knyttet til energi- og klimaplaner for kommuner og offentlige virksomheter (56 %), salg av varmepumper (54 %) og kompetanseutvikling/undervisning/støtte til skoler (51 %)..  ...   frem at det er et voksende marked for energieffektiviseringstjenester, og at de av den grunn satser på tilknyttet aktivitet.. Omdømmet er også en viktig driver for å satse på energisparing hos sluttbrukere.. Blant de 49 % av respondentene som ikke driver aktivitet innen energieffektivisering, er det mange rene kraftprodusenter som ikke har sluttbrukerkunder, og dermed ikke ser det naturlig å drive tjenester innen energieffektivisering.. Andre oppgir at de planlegger å starte opp denne typen virksomhet, flere sier at manglende etterspørsel er hovedårsaken til manglende satsning.. Knapphet på tid og ressurser oppgis også som en viktig grunn for ikke å drive med energieffektivisering mot kundene.. Respondentene ble bedt om å angi hvorvidt de var helt uenig, delvis enig, enig eller veldig enig på standpunkter innen energieffektivisering i dag og i fremtiden.. 60 % er enig eller veldig enig i at selskapet vil ha virksomhet knyttet til energieffektivisering i årene fremover.. 37 % er helt uenig i at energibransjen har et troverdighetsproblem knyttet til energieffektivisering.. Kun 10 % er helt uenig i at Energi Norge bør utforme klar og målrettet medlemspolitikk relatert til energieffektivisering.. Flere resultater fra undersøkelsen finner du her..

  Original link path: /energi-og-klima/energibransjen-satser-paa-energieffektivisering-article8603-437.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Energieffektivisering.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. KRD-rapport: Oppskrift på energieffektivisering av bygg.. Torsdag 26.. august 2010.. Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg, ledet av Eli Arnstad, la denne uken frem sin sluttrapport.. Les videre.. ».. EUs handlingsplan for energieffektivisering i februar 2011.. Torsdag 12.. EU kommisjonen annonserte på Forum on Sustainable Energy i Bucuresti 6-7 juli, at handlingsplanen for energieffektivisering sannsynligvis vil bli presentert i forbindelse med Energy Council i februar 2011.. Energimerkeordningen: En salig blanding av politikk og miljøhensyn.. Mandag 21.. juni 2010.. Energimerkeordningen som trer i kraft 1.. juli i år gir svært forvirrende signaler til forbrukerne.. Energimerkeordningen - forslag til endringer.. Fredag 21.. mai 2010.. NVE kom torsdag med forslag til endringer i energimerkeordningen.. Energi Norge finner det skuffende at NVE holder fast ved å behandle elektrisitet og fossilt som samme onde.. Nye energikrav i bygninger.. 1.. juli trer ny plan- og bygningslov i kraft med tilhørende forskrifter.. Riksrevisjonen: Svake energiresultater i Enova.. april 2010.. Riksrevisjonens gjennomgang av Enovas virksomhet viser at det er store store forskjeller mellom de kontraktsfestede volumene (14,4 TWh (2001-2008) og de sluttrapporterte resultatene (4,1 TWh for samme periode).. Rapport: Kraftbransjens rolle i et hvitt sertifikatmarked.. Mandag 29.. mars 2010.. Foto:  ...   står klar.. Onsdag 11.. november 2009.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i Energi Norge.. Foto: Johnny Syversen.. Innen utgangen av 2010 skal norske myndigheter ha laget konkrete planer for hvordan Norge skal gjennomføre sine annonserte klimakutt.. - Vi står klare til å ta utfordringen, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energi Norge.. Nettpolitikk.. Ny fornybar.. Utenlandsforbindelser.. Energi Norge i møte med Riis-Johansen.. Mandag 9.. Energi Norge presenterte bransjens viktigste utfordringer for olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. Statsråden hadde invitert seks ulike organisasjoner til å redegjøre for de viktigste utfordringene i inngangen til en ny stortingsperiode.. Viser 21-30 av 43 artikler.. 2.. 4.. 5.. 2012.. EnergiNorge: Nytt Enova-mandat mangler klimaperspektiv http://t.. co/q0QNRARW.. EnergiNorge: Rekordlavt sykefravær i kraftsektoren http://t.. co/or7e0B6x.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=398&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Den grønne ledertrøya.. Onsdag 4.. I mai 2009 offentliggjorde EBL studien "Den grønne ledertrøya" som presenterer veikartet for et fornybart Norge i 2050 og hva dette fordrer av politiske beslutninger her og nå.. EU med storsatsing på energieffektivitet.. Torsdag 15.. oktober 2009.. Foto: EU.. EU vil komme med en handlingsplan som gjelder energieffektivitet.. Et utkast, til såkalt Communication, har lekket ut.. Det endelige forslag vil ganske sikkert være forskjellig fra utkastet og eventuelle lovforslag må behandles både av Råd og Parlament, så veien frem til noe endelig vedtas er lang.. Utkastet gir likevel et innblikk i relevante problemstillinger.. Positivt med energimerking av bygninger.. Tirsdag 13.. Energimerking av bygninger.. Foto: Energi Norge.. EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for energimerking av bygninger.. Hensikten med en slik ordning må være å stimulere til økt energieffektivitet i det samlede energisystemet.. Høring: Forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger.. juli 2009.. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har lagt fram forslag til endringer i krav til energiforsyningen i bygninger ut på høring.. Dette er en del av teknisk forskrift i plan-  ...   EU har vedtatt å begynne utfasingen av glødepærer.. Med dette håper EU å kunne spare store mengder energi ved å få folk over på mer effektiv belysning.. - Energiforbruket kan reduseres kraftig i årene fremover, sier Ingunn Ettestøl i Agder Energi, energibransjens representant i Lavenergiutvalget.. Lavenergiutvalget har i dag overrakt sin rapport til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. ENKL-planen: En energi- og klimaplan for Norge.. Torsdag 2.. april 2009.. I mars 2009 presenterte EBL, Handelshøyskolen BI og SINTEF Energiforskning et forslag til en enhetlig energi- og klimaplan for Norge - ENKL-planen.. ENKL-planen beskriver ni tiltak som vil oppfylle de norske klimaforpliktelsene.. CO2.. ENKL-planen.. Fornybardirektivet.. Kraftsystem.. Energimerking av bygg.. Tirsdag 6.. januar 2009.. EBL er positiv til regjeringens forslag om energimerking av bygg.. Energirådet: Fokus på energieffektivisering.. Fredag 5.. desember 2008.. desember overrakte Energirådet en utredning om energieffektivisering til Olje- og energidepartementet.. Økt satsing på Enova.. Tirsdag 7.. oktober 2008.. Regjeringa legg opp til ei omfattande satsing på støtte til fornybar energi og energieffektivisering.. Energifondet som forvaltast av Enova blir i 2009 tilført om lag 1 426 millionar kroner.. Statsbudsjettet.. Viser 31-40 av 43 artikler.. forrige side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=398&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: EBL møtte energiministeren.. Torsdag 28.. august 2008.. Terje Riis-Johanse, olje- og energiminister.. Foto: Torbjorn Tandberg.. Mandag 25.. august møtte EBL for første gang Terje Riis-Johansen etter at han ble utnevnt til olje- og energiminister.. Realisering av klimaforliket krever medvirkning fra energibedriftene.. Tirsdag 20.. mai 2008.. Smøla vindpark.. SINTEF og EBL har i disse dager sendt et felles brev til EBLs medlemmer, hvor vi oppfordrer energibedriftene til å delta  ...   å få til et samarbeid mellom engergiselskap, leverandørindustri og forskningsmiljø.. Dette er nye muligheter som vi på bransjehold må gripe.. Vindkraft.. Gasskraft.. Bioenergi.. Solenergi.. Landets første energirådgivningskontor med EU-støtte.. Torsdag 17.. april 2008.. Foto Camilla M.. Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, Eidsiva Energi og andre samarbeidspartnere ønsker i fellesskap å opprette et regionalt energirådgivningsselskap, aksjeselskap for Innlandet med forretningsadresse i Energihuset på Gjøvik.. Viser 41-43 av 43 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=398&offset701=40
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Sikkerhetsopplæring som elæring.. Tirsdag 31.. AUS - arbeid under spenning.. Vår bransje har alltid hatt fokus på sikkerhetsopplæring og spesielt gjelder dette sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg.. Tilstrekkelige midler har stort sett vært stilt til rådighet og hele organisasjonen har tatt dette på alvor.. Allikevel skjer det ulykker.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot.. Kreosot brukes i kraftledningsstolper, det skal forhindre råteskader på trevirke.. Foto: Hafslund.. EU kommisjonen har gjort endringer i anneks til Direktiv 98/8/EC som berører bruk av kreosot.. Endringene gjelder fra 1.. mai 2013.. Kreosot.. FSE e-læringskurs.. Mandag 4.. oktober 2010.. EnergiAkademiet tilbyr e-læringskurs på FSE-området høy- og lavspenning.. Kursene fortoner seg som en elektronisk gjennomgang av forskrift og guide hvor man blir presentert en del problemstillinger, krydret med bilder.. Kurset avsluttes med en eksamen og egner seg utmerket som et introduksjonskurs for lærlinger eller nyansatte.. FSE.. Nytt system for sikkerhetskort.. Onsdag 23.. februar 2011.. Nytt webbasert system for administrasjon av sikkerhetskort (høy- og lavspenning), nøkler og lovbestemt opplæring.. Energi Norge AS, EnergiAkademiet, og Trainor AS har sammen utviklet et nytt system for administrasjon av sikkerhetskort (høy- og lavspenning), nøkler og lovbestemt opplæring.. Odda Energi - 6 år uten  ...   om dette er en reell økning eller et resultat av at bedriftene har fått bedre rapporteringsrutiner.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. EB nett blant de beste på HMS.. desember 2010.. Adm.. direktør i EB Nett, Thorstein Thiset får overrekt blomster og gratulasjoner fra Hjelp 24.. Foto: EB Nett.. EB Nett fikk nylig anerkjennelse fra den landsdekkende bedriftshelsetjenesten Hjelp 24 for sitt gode HMS-arbeid.. Spennende prosjekt om kreosot.. Onsdag 22.. Foto: Trondheim Energi Nett AS.. Trondheim Energi Nett har initiert et prosjekt som skal undersøke yrkeseksponering fra polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) hos montører som arbeider i kreosotimpregnerte stolper.. God nettdialog på Stord.. Fra venstre: Geir Bergflødt, Henning Hope, Asbjørn Tverdal og Trond Svartsund.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Stord 24.. august.. Det var stor interesse for sakene som ble lagt fram til diskusjon.. Vi merker at det er fokus på nettsakene for tiden.. Luftfartshindre.. Nettleie.. Nettorganisering.. Sentralnettet.. Tariffer.. Veggrunn.. Ta strøm på alvor!.. Fredag 27.. Hvert år rammes om lag 3000 personer av ulykker knyttet til strøm, de fleste av disse arbeider med elektrisitet til daglig.. Sammen med flere allierte i kampen mot strømskader har Energi Norge utarbeidet informasjonsbrosjyren Ta strøm på alvor!.. Inkluderende arbeidsliv.. Viser 1-10 av 44 artikler.. neste side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=431&sortby=visited
  Open archive

 • Title: Kjentmann i kraftforsyningen
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Lønn og tariff.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Energi Norge mener.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Informasjon for energibransjen.. Spørsmål og svar.. Bakgrunn om smart strøm.. Relevante nyhetssaker.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. Ny veileder for kjentmenn.. februar 2012.. Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmann i bedriftenes brannberedskap.. Veilederen skal være et bidrag i bedriftenes eget arbeid med krav, rutiner, retningslinjer og instrukser for arbeid som en kjentmann skal kunne ha mulighet til  ...   personell som innehar en slik kompetanse, samt at brannvesen vil kunne ha en sikkerhet i disse personene ved hendelser der det er behov for veiledning.. En kjentmann skal ha evne og kunnskap til å kunne utføre definerte arbeidsoppgaver ved hendelser som brann og evakuering.. Energi Norges veilederen inneholder forslag til helsekrav og fysiske krav som kan stilles til kjentmenn, deres kompetanse om stasjonene de skal operere i, og opplæringen de skal gjennomgå etter bestått helseundersøkelse og en fysisk test.. I tillegg gir veiledningen informasjon om diverse relevante regler.. Vedlegg.. Kjentmann i kraftforsyningen - Veileder.. pdf.. Last ned fil..

  Original link path: /helse-miljoe-og-sikkerhet-hms/ny-veileder-for-kjentmenn-article9221-338.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069