www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Måling og avregning.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Relevante nyhetssaker.. Mandag 12.. mars 2012.. Her kan du lese Energi Norges tidligere publiserte nyhetssaker om smart strøm (AMS).. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Smart strøm (AMS).. Nøkkelord:.. AMS.. ,.. Måling og avregning.. Informasjon om smart strøm til energibransjen.. På denne siden kan du som energibedrift finne relevant informasjon om smart strøm og Energi Norges arbeid med temaet.. Tilbake til temasiden om smart strøm.. Informasjon for energibransjen.. Sluttbrukermarked.. Spørsmål og svar.. Her kan du finne spørsmål og svar om innføringen av smart strøm.. Strømpris.. Bakgrunn om Smart Strøm.. Innen 1.. januar 2017 skal alle strømkunder i Norge ha skiftet strømmåleren sin, også kalt avanserte målesystemer (AMS).. Energi Norge har valgt å kalle det nye målesystemet for Smart Strøm.. Tilbake til temasiden om Smart Strøm.. Bakgrunn om smart strøm.. Nettregulering: Finansiering av Smart Strøm.. Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart  ...   Utredning om Smart Strøm (AMS) er i rute.. Tirsdag 31.. januar 2012.. NVE har nylig vedtatt en endring i Statnetts avregningskonsesjon.. Regelendringen kommer som følge av at Statnett skal ha det overordnede ansvaret for utviklingen av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet og er et ledd i utrullingen av Smart Strøm (AMS).. Bransjerådet for Smart Strøm (AMS) er utnevnt.. Statnett har nylig utnevnt bransjeråd og en ekspertgruppe for deres videre utredningsarbeid rundt innføringen av Smart Strøm (AMS).. Energi Norge er fornøyd med at bransjen er godt representert i det videre arbeidet.. Viser 11-20 av 37 artikler.. 1.. 2.. 4.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=463&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Kontroll av elmålere i drift.. Tirsdag 24.. ISTA som driver en felles målerbase for nettselskap i Norge ønsker at de berørte bedriftene inngår nye avtaler om kontroll av elmålere.. Etter samråd om temaet i bransjens målergruppe anbefaler Energi Norge at nettselskapene inngår en ny avtale med en felles kontrolladministrator.. Innspill til deltakere i bransjeråd og ekspertgruppe om smart strøm (AMS).. Tirsdag 17.. Energi Norge inviterer medlemmer til å melde sin interesse for å bidra til videre utredning av en fremtidig felles IKT-løsning for bransjen ved innføring av Smart Strøm (AMS).. Fristen for å komme med innspill er satt til 20.. januar kl.. 00.. Energi Norge mener.. Jobber for effektiv Smart Strøm-utrulling.. Fredag 13.. For å sikre en effektiv innføring av Smart Strøm (AMS) må både kraftleverandører, nettselskaper og Statnett involveres i utredning av felles IKT-løsninger.. Dette var budskapet da energibransjen møtte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag 12.. januar.. Revidert forskrift 301 fra  ...   kontroll av målere.. Tirsdag 7.. Energi Norge og KS Bedrift hadde 2.. desember et møte med ISTA vedrørende Justervesenets revisjon av rutinene for gjennomføring av kontrollen med målere i bruk.. Høringsforslag: Forskrift om måling, avregning og fakturering.. Mandag 29.. november 2010.. Vedlagt ligger Energi Norges første utkast til høringssvar på forslag til endringer i NVEs forskrift F 301 (MAF).. Stenging av strømanlegg på grunn av manglende betaling.. Onsdag 24.. Lovverk og avtaleverk for stenging av strømanlegg for privatkunder er uendret, men bransjen anbefaler harmonisering av detaljer i rutinene.. Energi Norge presiserer her rutinene for avstenging av strømanlegg på grunn av manglende betaling.. Høring av endringer i forskrift 301 om måling, avregning og fakturering.. Tirsdag 2.. Høringsfrist for endringer i forskriften om måling og avregning er 13.. desember.. Forslag til endring i forskrift om målenheter og måling.. Tirsdag 10.. august 2010.. Høringsforslaget gjelder kapittel 6 og omfatter kontroll av elektrisitetsmålere.. Viser 21-30 av 37 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=463&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Energi Norge ber om møte med NHD om regler for kvalitetskontroll av målere.. Fredag 16.. april 2010.. Energi Norge har på vegne av medlemsbedriftene bedt om et møte med Nærings- og handelsdepartementet for å drøfte praktisering av gjeldende regler for kvalitetskontroll av elmålere i drift.. Fellesmåling endret regelverk.. Mandag 25.. januar 2010.. Foto: Camilla M.. Granheim.. NVE har vedtatt endringer i forskrift 302 om fellesmåling.. Fra 1.. januar 2010 opphør.. t.. e retten til å kreve fellsmåling av strøm.. Fellesføring.. Rapport om kvalitetskontroll av elmålere.. Onsdag 9.. desember 2009.. Så mye som 80000 norske målere kan komme til å måtte byttes ut årlig.. Energi Norge har i samarbeid med arbeidsgruppen for elmålere fått utarbeidet en rapport fra ISTA som tyder på at særlig strenge norske  ...   endring av forskrift om forbruksavgift.. Torsdag 24.. september 2009.. Foto: Anders Henriksen.. Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) ber om partenes syn på forslag om endringer i forskriften om forbruksavgift.. Endringene medfører endring av bedrifters koder, og det er også eksempler på endring av hvilke type bedrifter som kan ilegges reduserte avgiftssatser.. Skatt.. NVE vil ha individuell måling og avregning.. Onsdag 15.. april 2009.. Foto: Jo Michael.. NVE har sendt forslag til endring av kontrollforskriften.. NVE foreslår endringer i bestemmelsene som omhandler tariffering av fellesmålte anlegg og anleggsbidrag.. Anleggsbidrag.. NVE med forskrift om avanserte målersystemer (TVK).. Torsdag 30.. oktober 2008.. NVE anbefaler at det installeres nye og avanserte strømmålere hos alle landets husstander og andre som har gamle mekaniske strømmålere.. Viser 31-37 av 37 artikler.. forrige side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=463&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nye EU-regler for nettilkobling - Energi Norge
  Descriptive info: Nye EU-regler for nettilkobling.. Onsdag 21.. Foto: Statnett.. Relaterte artikler.. Nye EU-regler for tilknytning av kraftverk.. ENTSO-E har på oppdrag fra Kommisjonen utarbeidet et forslag til tekniske tilkoblingskrav for energiproduksjon.. Energi Norge er positive til et harmonisert regelverk i Europa, men frykter at de nye reglene vil bli for omfattende og påføre aktørene unødige kostnader.. Bakgrunnen for det foreslåtte regelverket er et ønske fra EU-kommisjonen om å harmonisere eksisterende regelverk og legge bedre til rette for et integrert europeisk kraftmarked.. ENTSO-E er EUs samarbeidsorganisasjon.. fo.. r Transmisjon System Operatører (TSOer).. i Europa.. De nye tekniske kravene til produksjonsenheter vil b.. li bindende for Norge og være gjeldende.. produksjon fra 400 W og oppover.. De er svært detaljerte og tillegger netteiere som har eller skal tilknytte produksjon.. til strømnettet,.. et betydelig teknisk og administrativt ansvar, i tillegg til en lang rekke oppgaver de i dag ikke har.. Flere av.. de foreslåtte.. kravene.. vil.. innebære kostnadsøkninger for ny produksjon og netteiere.. ENTSO-Es forslag legger også opp til at kravene under bestemte forhold kan gis tilbakevirkende kraft, det vil si at kravene kan bli gjeldende for eksisterende produksjonsanlegg.. Hvis.. de tekniske kravene ENTSO-E foreslår implementeres i norsk lov,.. vil dette.. medføre behov for endringer i dagens forskrifter om systemansvar og Statnetts funksjonskrav til anlegg, FIKS.. Spesielt vil rollene, oppgavene og forvaltningsansvaret til distribusjonsnettseiere måtte tilpasses.. De viktigste kommentarene.. til ENTSO-Es forslag.. fra Energi Norge er:.. Muligheten for at kravene gis tilbakevirkende kraft bør fjernes eller begrenses mest mulig.. I den grad det skal kunne stilles krav til eksisterende produksjonsanlegg, bør det  ...   sikres bedre for mindre anlegg gjennom standardisering, nasjonale tilpasninger og bruk av tilknytningskontrakter.. Det reises fordyrende krav til utrustning i generatorer, som sikrer muligheten til å levere system- og balansetjenester, uten kompensasjon for nødvendige investeringskostnader.. Dette vil på sikt kunne undergrave prisfastsettelsen av slike tjenester i fremtidige markeder og medføre at generatoreiere ikke får betalt for de investeringer som pålegges.. En rekke netteiere vil pålegges nye roller og krav om å bygge opp kompetanse og ressurser for å godkjenne og løpende følge opp de krav TSOene stiller, samt utføre kost-/nyttevurderinger av dispensasjonssøknader for krav til fremtidige generatortilknytninger.. Det må utarbeides mekanismer som sikrer at nye pålagte oppgaver ikke medfører redusert avkastning for selskapene.. Les hele høringsinnspillet fra Energi Norge om r.. egler for tilkobling til nettet.. ENTSO-E vil nå.. bearbeide.. hø.. ringsinnspillene og.. gjennomføre nødvendige endringer i forslaget,.. før det over.. sendes.. ACER, regulatororganisasjonen i Europa.. ACER vil gjennomgå forslaget og sende dette videre til EU-kommisjonen med sine anbefalinger.. EU-kommisjonen vil på bakgrunn av innspillene godkjenne eller refusere forslaget.. I den grad forslaget ikke godkjennes forventes det at det enten sendes tilbake til ENTSO-E eller at EU-kommisjonen bruker sine fullmakter til å utarbeide et eget regelverk.. Network Codes sendes så til endelig lovbehandling i EUs Kommitologiprosess.. ,.. før endelig implementering i de ulike nasjonale regelverk.. For Norges del vil regelverket i tillegg gjennomgå en EØS behandling før implementering i norsk lov.. Varigheten rundt denne prosessen er fortsatt uklar.. Kontaktperson.. Hans Olav Ween.. Næringspolitisk rådgiver kraftsystemer.. ">Hans Olav Ween.. Dir: 23088943.. Mob: 90984381.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nye-eu-regler-for-nettilkobling-article9273-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: EU.. Smartere regulering for smartere nett.. Mandag 6.. juni 2011.. Smarte nett er høyt på dagsorden i Europa og ansees å være et viktig virkemiddel for å nå fornybarmålet i 2020.. Hvordan nettet bør reguleres for å lykkes med å innføre dette, er en stor utfordring.. Eurelectric.. EUs energistrategi frem mot 2020 endringer nødvendig for å nå 20-20-20 målene.. Fredag 12.. Kommisjonen fremla onsdag sitt forslag til ny europeisk energistrategi frem mot 2020.. Det opprinnelige forslaget har vært ute på en omfattende høring hvor også Energi Norge har deltatt.. 2 kommentarer.. Fornybardirektivet.. Towards a new European Energy strategy.. juli 2010.. The Commisson with its new Energy Commissioner, Günther Oettinger, is currently preparing its new Energy strategy document proposing a new political strategy and different projects for the upcoming years.. Publications in English.. EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Sverige.. Onsdag 25.. I henhold til fornybardirektivet skal medlemslandene innen utgangen av juni i år sende Kommisjonen planer for hvordan de vil nå nasjonale fornybarmål innen 2020.. Prosessen med fornybardirektivet og felles  ...   og energidirektorats (NVE) rolle som energimyndighet i Norge.. El-direktiv 3 er en av flere pågående saksbehandlinger som kan påvirke energibransjen framover.. Kommentar fra Brussel: Agurktid og grønne kabler.. Torsdag 2.. september 2010.. Snorre Lamark, Energi Norges mann i Brussel.. Brussel er i ferd med å våkne igjen.. Sommerferien er over.. Nyhetsmessig er ferien ofte betegnet som agurktid, og EU-kommisjonen slår også et slag for agurkene.. Kreosot.. Onsdag 1.. EU-kommisjonen har gitt ENTSO-E i oppdrag å utarbeide tekniske krav for kraftverk som skal knyttes til strømnettet.. De nye tekniske kravene vil bli bindende for Norge og et forslag er nå sendt ut på høring.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Fredag 11.. mai 2012.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. mai.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Danmark.. Viser 1-10 av 70 artikler.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&sortby=visited
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: EU baner vei for lavutslippssamfunnet.. desember 2011.. EU lanserte den 15.. desember sitt Energiveikart mot 2050 som presenterer ulike scenarioer for en fremtidig konkurransedyktig lavkarbonøkonomi i Europa..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&sortby=commented
  Open archive

 • Title: EUs energipolitikk, kraftmarkedet, Vinterkonferansen,
  Descriptive info: Hvor går EUs energipolitikk etter 2020?.. Torsdag 22.. Øyvind Vessia, nasjonal ekspert i Europakommisjonen.. Foto: Elisabeth Sæther.. Europeisk energipolitikk var et av temaene på dagsorden da Vinterkonferansen åpnet den 22.. mars.. - EUs veikart mot 2050 viser at lavkarbonsamfunnet er fullt mulig, og at kostnadene ikke er avskrekkende, innledet Øyvind Vessia, nasjonal ekspert i Europakommisjonen.. Om lag 300 deltakere var samlet da Energi Norges Vinterkonferanse ble åpnet i Warszawa.. Den årlige konferansen er den viktigste møteplassen mellom kraftnæringen, myndighetene og interessenter.. Ny visjon: Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst.. Styreleder i Energi Norge, Sverre Devold, introduserte Energi Norges nye visjon da han ønsket deltakerne velkommen.. - Tema for årets Vinterkonferanse gjenspeiles av Energi Norges nye visjon, som er; bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst, sa Devold i sin åpningstale.. Devold påpekte at vi nå går inn i en situasjon hvor det er svært sannsynlig at vi får et nordisk kraftoverskudd.. Han pekte på at dette gir behov for flere mellomlandskabler og økt bruk av elektrisitet til industriutvikling og til å erstatte fossil energi.. - Et kraftoverskudd vil gi dårlig miljøeffekt og en dårlig samfunnseffekt.. Benytter vi situasjonen riktig, kan det bety det motsatte, avsluttet Devold.. Følg Vinterkonferansen via web-tv.. Lavkarbonsamfunnet er mulig kostnadene ikke avskrekkende.. Øyvind Vessia fra Europakommisjonen innledet om arbeidet som nå  ...   understreket at dette forutsetter et velfungerende europeisk energimarked.. Diskusjonen i EU handler blant annet om hvorvidt man skal videreføre et bindende mål for fornybar energi etter 2020, og Vessia viste til at svært mange stakeholdere som har gitt høringsinnspill til prosessen, har gitt klart uttrykk for at et juridisk bindende mål for fornybar energi er å foretrekke.. Se hele innledningen fra Vessia.. Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad).. Etterlyste mindre nasjonal energiregulering.. Hans ten Berge, generalsekretær i Eurelectric, understreket i sin innledning på Vinterkonferansen behovet for harmonisering av støtteordninger for fornybar energi i Europa.. - Mer og mer nasjonal regulering av energisektoren fører til en mindre helhetlig europeisk energipolitikk, sa Berge.. Han pekte på at konsekvensene av mangel på en harmonisert europeisk energipolitikk, er at investeringene i fornybar energi går dit det er mest støtte, ikke der hvor naturressursene kan utnyttes mest mulig effektivt.. En rapport fra 2009 konkluderte med at det kan gjøres besparelser på om lag 17 milliarder euro hvert år fram mot 2020, om investeringene i fornybar energi gjøres utelukkende av hensyn til effektiv utnyttelse av naturressursene.. Berge viste til at det også er behov for bedre koordinering mellom fornybarmål, mål for energieffektivisering og klimamål om kvotemarkedet for CO2 skal kunne fungere i fremtiden.. Se hele innledningen fra Hans ten Berge..

  Original link path: /energi-og-klima/hvor-gaar-eus-energipolitikk-etter-2020-article9275-437.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Støtter europeisk nettsatsing.. Tirsdag 21.. EU-kommisjonen foreslår å effektivisere konsesjonsprosessen for mellomlandskabler.. Energi Norge stiller seg positive til lovforslaget og mener at det bør implementeres i norsk lov.. Utenlandsforbindelser.. Frykter EU-insentiver for direkte bruk av gass.. Energi Norge frykter at nye produktkrav i Økodesigndirektivet vil belønne direkte bruk av gass, på bekostning av elektrisitet.. Spørsmålet står sentralt når EU-kommisjonen skal sette produktkrav til varmtvannsberedere og varmtvannskjeler.. NVE inviterer til møte om energimerking og økodesign.. Torsdag 19.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til informasjonsutveksling om økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 1.. februar i Oslo.. Energieffektivisering.. Samarbeider om EU-krav til norsk vannforvaltning.. Torsdag 1.. Snart starter planarbeidet for å nå de norske målene  ...   23.. Den europeiske samarbeidsorganisasjon for regulatorer, CEER, har initiert en høringsrunde for å hente inn kunnskap om samspillet mellom ulike støtteregimer for fornybar kraft.. Europeiske fornybarmål kan nås men krever tiltak.. Torsdag 10.. Den europeiske kraftbransjen peker på økt fleksibilitet og mer integrerte markeder som de viktigste tiltakene for at EU skal lykkes med satsingen på fornybar energi fram mot 2020.. Vellykket møte i Nasjonalt Europaforum.. Torsdag 20.. oktober 2011.. Jonas Gahr Støre , utenriksminister.. Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.. Norsk energi til morgendagens Europa var hovedtema da Nasjonalt Europaforum møttes i Stavanger den 19.. oktober.. Blant sakene på dagsorden var Europas klimapolitikk med særlig fokus på kraftutveksling og CCS.. Viser 11-20 av 70 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Kommentar fra Brussel - Ingen vits med Norgesreklame - helt pointless!.. Onsdag 7.. september 2011.. Denne gang skal det dreie seg om det spørsmål alle besøkende nordmenn i Brussel stiller.. Hva synes EU om Norge?.. 60 watt glødepærer fases ut.. Onsdag 31.. august 2011.. Glødepærer fases ut av markedet.. september er det forbudt å produsere den mest utbredte lyspæren, 60 W glødepære, og denne blir dermed borte fra markedet i alle varianter.. 67,5 prosent fornybarandel for Norge.. Torsdag 21.. juli 2011.. Foto: EU.. Forhandlingene mellom EU og Norge om Fornybardirektivet ser ut til å ende med en norsk fornybarandel på 67,5 prosent, i følge en melding sendt ut av OED i går kveld.. Dette legger veien åpen for realiseringen av de norsk-svenske elsertifikatene, kommenterer Energi Norge.. Relaterte nyhetssaker.. Kommentar fra Brussel: Om stammespråk og klovnefisk - kjernekraft og infrastruktur.. Plassen utenfor EU-parlamentet rommer denne uke en liten utstilling av elektriske biler.. Det er en hyggelig nyhet, dessverre ikke noen dominerende nyhet.. Bortsett fra alt styret rundt FIFA, mislikt av de fleste, mens fotball fortsatt er elsket av mange, er  ...   pulsen.. Onsdag 6.. Oluf Ulseth, adm.. direktør i Energi Norge.. Foto: Johnny Syversen.. Nettutvikling i Norge og resten av Europa står i fokus når nærmere 300 ledere fra energibransjen samles på Vinterkonferansen i Wien.. Eli Blakstad holder et av sine første innlegg i rollen som statssekretær, mens Agnar Aas holder et av sine siste som NVE-direktør.. Energy Efficiency Plan 2011 presentert.. mars 2011.. EU-kommisjonens plan for energieffektivisering ble lagt frem 8.. Planen gir en overordnet beskrivelse av hvordan EU skal nå målet om 20 % energieffektivisering i forhold til referansebanen fra 1990-nivå.. Energi Norge deltar på CIRED 2011.. Torsdag 3.. Smartgrid illustrasjon.. Den tjueførste CIRED-konferansen går av stabelen i Frankfurt 6.. 10.. juni.. CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) er det ledende internasjonale forum for elektrisk distribusjonsnett.. Nettorganisering.. Nettregulering i Europa - investeringer i smarte nett.. Mandag 14.. februar 2011.. Smarte nett står høyt på dagsorden i Europa.. Eurelectric anser at effektiv regulering på nasjonalt nivå vil være det viktigste verktøyet for å få til den europeiske utviklingen av et modernisert nett.. Nettpolitikk.. Viser 21-30 av 70 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Europeiske forslag til kraftmarkedskontroll.. EU-rådet og Europaparlamentet diskuterer nå en ny lov om markedsregulering og kontroll, som delvis kommer til å endre de nåværende markedskontrollreglene på Nord Pool.. ENTSO-E med forslag til bindende europeiske regler for nettilknytning.. Den europeiske foreningen for systemoperatører, ENTSO E, er nå i ferd med å forberede bindende Europeiske regler, Grid Codes, for netttilknyting for kraftproduksjon.. Kraftsystem.. Sentralnettet.. Handelsblatts årskonferanse om energi Berlin.. Fredag 21.. Denne uken ble tyske Handelsblatt sin årskonferanse om energi avholdt.. Mer enn 1000 deltakere fikk et tydelig innblikk i den nye tyske energipolitikken som legger opp til at Tyskland i 2050 skal dekke 80% av sitt elbehov fra fornybare kilder.. Eurelectric om nettregulering i Europa.. Onsdag 5.. Nettregulering er  ...   Bygningsenergidirektivet.. Begge er implementert i Norge.. Europas sluttbrukermarkeder - lav kundebevissthet og liten tillit.. Torsdag 18.. I en nylig fremlagt studie foretatt av EU kommisjonen går det frem at kundene er lite kjent med sine rettigheter på elektrisitetsmarkedet.. Dette medfører også at få benytter de muligheter som dereguleringen har gitt.. EUs infrastrukturpakke presentert.. Onsdag 17.. EU-kommisjonen presenterte i dag den lenge bebudede infrastrukturpakken.. Innholdet samsvarer med de tanker som er uttalt i den nye energistrategien frem mot 2020, som ble lagt frem i forrige uke.. ERGEG: Høring om kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Den 10.. november ble en av de viktigste europeiske høringsprossene i år avsluttet.. Den omfatter retningslinjer for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering.. Market design.. Viser 31-40 av 70 artikler.. 6..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Den smarte kunden i fokus- Lunsj med Dr.. Oettinger.. Onsdag 29.. Tirsdag denne uke møtte en liten eksklusiv gjeng fra europeiske energibedrifter Dr.. Oettinger, den nye sjefen for DG Energi, energiministeriet i EU.. Norsk bransje var sterkt representert i den lille forsamlingen med deltagelse fra Agder Energi, Hafslund, Statkraft og Energi Norge.. Aktivt høst i EU.. Fredag 17.. EU parlamentet.. Aktivitetene i Brussel er i full gang etter ferien.. Nå er det detaljene i den tredje elmarkedspakken som skal defineres nærmere, og det arbeides med nytt regelverk for kraftmarket og nett.. ERGEG, foreningen for de europeiske regulatorene, har sendt ut hele tre høringer samtidig.. Kommentar fra Brussel: Om  ...   handlingsplan for energieffektivisering i februar 2011.. Torsdag 12.. EU kommisjonen annonserte på Forum on Sustainable Energy i Bucuresti 6-7 juli, at handlingsplanen for energieffektivisering sannsynligvis vil bli presentert i forbindelse med Energy Council i februar 2011.. EUs fornybardirektiv og nasjonale handlingsplaner - Storbritannia.. I henhold til fornybardirektivet skulle medlemslandene innen utgangen av juni i år sende Kommisjonen detaljerte nasjonale handlingsplaner for hvordan de vil nå nasjonale fornybarmål innen 2020.. Kommentarer fra Brussel.. Onsdag 2.. juni 2010.. På veggen til Kommisjonens hovedkvarter rett ovenfor Energi Norges lokaler i Brussel er det denne uke hengt opp et nytt banner;.. Green week.. Biodiversity- our lifeline.. Siste nytt.. Viser 41-50 av 70 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=404&offset701=40
  Open archive


 • Archived pages: 1069