www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Nett.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Folk positive til master.. Mandag 18.. oktober 2010.. Foto: Statnett.. Siste Energibarometer fra TNS Gallup viser at sommerens hete debatt om kraftlinjer i Hardanger har ført til økt oppslutning om master.. Les videre.. ».. 1 kommentar.. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Nettpolitikk.. ,.. Nett.. Sentralnettet.. NVE om Dagmar og veien videre.. Torsdag 19.. januar 2012.. Stormen Dagmar har medført store kostnader for nettselskapene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte nylig om sine vurderinger rundt KILE og kompensasjon til kundene som følge av uværet.. Beredskap.. Oppdatert: Ny ordning for fleksibelt forbruk.. Torsdag 14.. april 2011.. Foto: Energi Norge.. Fleksibelt forbruk kan avlaste nettet ved at nettselskapet kan koble ut dette forbruket som følge av akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet.. Dette forbruket har et redusert krav til forsyningssikkerhet og kan akseptere risikoen ved å bli koblet ut.. NVE endrer reguleringsmodellen.. Torsdag 15.. desember 2011.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene.. Dette kan medføre større endringer i inntektsgrunnlaget for flere energibedrifter.. Nettregulering.. Flere møter med politisk ledelse  ...   for tilknytning av kraftverk.. Onsdag 1.. februar 2012.. EU-kommisjonen har gitt ENTSO-E i oppdrag å utarbeide tekniske krav for kraftverk som skal knyttes til strømnettet.. De nye tekniske kravene vil bli bindende for Norge og et forslag er nå sendt ut på høring.. EU.. Samfunnstap på ni milliarder i vente på sjøkabel.. Onsdag 16.. februar 2011.. Foto: Trond Isaksen.. En utsettelse av planlagte nettforsterkninger (Sima-Samnanger og Kollsnes-Mongstad-Modalen) i påvente av ny sjøkabel kan påføre samfunnet tap på minst ni milliarder kroner, som kommer på toppen av kostnader til midlertidige forsyningstiltak.. Dette viser en rapport utarbeidet for Energi Norge.. Kraftsystem.. Systemansvar.. Verdiskapning.. Innspill til temaer Nettkonferansen 2010.. Torsdag 4.. februar 2010.. Nå starter utarbeidelsen av programmet for årets Nettkonferanse.. Viser 1-10 av 125 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&sortby=visited
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: - Nye kabler viktigere enn noensinne.. Tirsdag 20.. september 2011.. Lars Aagaard, styreleder i Nordenergi.. Foto: Joachim Rode.. I årene som kommer må det gjøres store investeringer i fornybar energi i Norden.. Da er det avgjørende at de nordiske landene samarbeider om nye overføringskabler, sier styrelederen i Nordenergi..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&sortby=commented
  Open archive

 • Title: Bedre vilkår for fornybar i nord - Energi Norge
  Descriptive info: Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. mai 2012.. Relaterte artikler.. Ny kraftproduksjon krever bedre nettregulering.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Den nye kraftledningen vil berøre hele 14 kommuner og gå gjennom 3 fylker, og investeringskostnaden for hele prosjektet er anslått til 8,2 milliarder kroner.. - Dette er en region med et betydelig potensial for vindkraftutbygging, og vi er derfor svært fornøyd med at NVE nå gir Statnett konsesjon til kraftledningen, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Ifølge NVE trengs kraftlinjen også for å styrke forsyningssikkerheten i Troms og Finnmark, og viser til at den i dag ikke er tilstrekkelig, verken ved dagens forbruk eller ved forventet økning  ...   avgjørende at søknader om bygging av nye linjer og opprusting av eksisterende strømnett gis høy prioritet hos NVE.. - Vi forutsetter at alle søknader om nettutbygging gis en grundig behandling, men samtidig er det avgjørende at det settes av nok ressurser slik at konsesjonsbehandlingen ikke tar unødvendig lang tid, sier Svartsund.. For at en kraftutbygging skal kunne motta støtte gjennom elsertifikatsystemet, må kraftverket stå klar til å levere strøm til kundene innen 31.. 12.. 2012.. Svartsund peker på at langsom nettutbygging i verste fall kan føre til at gode fornybarprosjekter legges på is, som følge av usikkerhet om hvorvidt utbygger rekker fristen for å bli omfattet elsertifikatordningen.. Ifølge NVE hadde om lag 60 prosent av alle småkraftsøknader utfordringer knyttet til manglende kapasitet i nettet per april 2012.. Konsesjonsbehandling.. Kontaktperson.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/bedre-vilkaar-for-fornybar-i-nord-article9328-239.html
  Open archive

 • Title: Frykter tregere nettutbygging - Energi Norge
  Descriptive info: Frykter tregere nettutbygging.. Tirsdag 17.. april 2012.. Mer sentralnett - men neppe raskere saksbehandling.. Vi er bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår, vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i en åpen stortingshøring om nettmeldingen.. Energi Norge mener det er positivt at uklarheter om behovet for ny kraftlinjeutbygging vil avklares i en tidlig fase i den nye behandlingsprosessen for nettsøknader, men er samtidig bekymret for at saksbehandlingen vil bli mer tidkrevende framover.. -.. Det er avgjørende at vi får fortgang i arbeidet med å styrke sentralnettet, sa Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, da han møtte Stortingets energi- og miljøkomité i en åpen høring den 16.. april.. Det nye saksbehandlingsregimet gleder for utbygging av sentralnettet.. Regjeringen har foreslått at det skal legges opp til to politiske behandlinger i regjeringen, med fortsatt åpning for tilleggsutredninger, nye krav og dobbeltarbeid.. Ønsker nye mellomlandskabler velkommen.. Energi  ...   nye sentralnettprosjekter, og viser til at bruk av kabel på høye spenningsnivå er mye dyrere enn luftledning.. - Vi mener det er et viktig prinsipp at samfunnet skal få best mulig forsyningssikkerhet igjen for investert beløp og stiller oss derfor bak regjeringens holdning i dette spørsmålet, sier Ulseth.. Savner EU-avklaring.. ESA har tidligere stilt spørsmål om hvorvidt regionalnettet i Norge kan kategoriseres som transmisjonsnett.. Dette kan i så fall få store konsekvenser for eierskapsstrukturen innenfor kraftnæringen, da EUs regelverk ikke tillater at eiere av transmisjonsnett tilhører samme konsern som eiere av kraftproduksjonsanlegg.. Olje- og energidepartementet har tidligere i et brev til ESA gitt uttrykk for at de mener at regionalnettet fortsatt må anses som distribusjonsnett.. Energi Norge er fornøyd med avklaringen, men mener imidlertid at regjeringen også burde omtalt saken i nettmeldingen.. Les Energi Norges innspill til Energi- og mijøkomiteen.. Kontaktpersoner.. Oluf Ulseth.. Adm.. direktør.. ">Oluf Ulseth.. Dir: 23088919.. Mob: 97620302..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/frykter-tregere-nettutbygging-article9304-239.html
  Open archive

 • Title: Forbereder økt nettilknytning av småkraft - Energi Norge
  Descriptive info: Forbereder økt nettilknytning av småkraft.. Tirsdag 10.. Foto: Dag R.. Christensen.. En fersk undersøkelse viser at flere nettselskap forventer tilknytning av ny småkraftproduksjon til eget nett framover.. Dette gir nye utfordringer for nettselskapene, og vil kreve investeringer i distribusjonsnettet.. I dag benyttes det lokale distribusjonsnettet hovedsakelig til å fordele kraften fra overliggende nett (nett med høyere spenningsnivå).. I en spørreundersøkelse blant nettselskapene gjennomført av Energi Norge, svarer imidlertid 82 prosent av de spurte at de forventer å få ny lokal kraftproduksjon tilknyttet eget distribusjonsnett i årene framover.. - Kortreist kraft gir noen fordeler, men det gir også nettselskapene utfordringer som de ikke har i dag, blant annet med hensyn til spenningskvalitet og leveringssikkerhet.. Tilknytning av ny produksjon vil i mange tilfeller utløse behov for nettinvesteringer,  ...   småkraftverk er under bygging.. Regelverket for anleggsbidrag bør forenkles.. Nettselskapene har mulighet til å kreve betaling fra forbrukere og kraftprodusenter som vil knytte seg til strømnettet deres, et såkalt anleggsbidrag, som skal bidra til å dekke kostnadene tilknytningen medfører.. Regelverket for beregning av dette anleggsbidraget er i dag svært komplisert, og i spørreundersøkelsen gjennomført av Energi Norge svarer 82 prosent av de spurte nettselskapene at de ønsker en forenkling av reglene.. - En forenkling av regelverket for beregning av anleggsbidrag kan bidra til at prosessen for å tilknytte ny småkraft til distribusjonsnettet blir smidigere, både for kraftprodusenter og nettselskap.. Vi oppfordrer derfor NVE til å se nærmere på dette, sier Svartsund.. Energi Norge arrangerer.. temadag om småkraft og nett.. , 24.. mai i Oslo.. Anleggsbidrag..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/forbereder-oekt-nettilknytning-av-smaakraft-article9295-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Anleggsbidrag.. Nyttig verksted i Kristiansund.. Torsdag 20.. mai 2010.. Tormod Stene, NEAS.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Kristiansund 20.. mai.. Veggrunn.. Veileder om tilknytningsplikten fra NVE.. Torsdag 29.. april 2010.. I forbindelse med at tilknytningsplikten for produksjon har blitt en del av energiloven fra 1.. Januar 2010 og at energilovsforskriften endres har.. NVE laget en veileder om tilknytning til nettet og tilknytningsplikten.. Energiloven.. Nettleie.. Godt fagverksted på Kongsberg.. Per L.. Eskeland fra Kragerø Energi (t.. v.. ) og Arne Mørch Jonassen fra Midt-Telemark Energi.. Foto: Trond Svartsund.. 30 engasjerte deltagere fra 15 selskap deltok på det regionale faglige verkstedet 28.. Her ble bl.. a.. tilknytningsplikten, anleggsbidrag, fellesføring, veigrunnsproblematikken og AMS/Smart Grid diskutert.. Fellesføring.. Nettorganisering.. Hvem vil eie nettselskap?.. Fredag 23.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i Energi Norge.. Olje- og energidepartementet (OED) arrangerte 22.. april et kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål.. Bakgrunnen for møtet var NVEs gjennomgang av den.. samlede nettreguleringen.. som ble overlevert OED i januar..  ...   regelverk for tariffering av fellesmålte anlegg, men advarer om at utvidet bruk av anleggsbidrag vil kunne føre til at de energipolitiske målene om økt andel av fornybar kraftproduksjon ikke nås.. NVE vil ha individuell måling og avregning.. Onsdag 15.. april 2009.. Foto: Jo Michael.. NVE har sendt forslag til endring av kontrollforskriften.. NVE foreslår endringer i bestemmelsene som omhandler tariffering av fellesmålte anlegg og anleggsbidrag.. Måling og avregning.. OED holder fast ved at differensiering av bunnfradrag ikke er tillatt.. Torsdag 26.. mars 2009.. Over en tid har det vært en diskusjon mellom NVE og bransjen om muligheten til å differensiere bunnfradraget mellom kundegrupper ved beregning av anleggsbidraget.. OED har nå behandlet bruken av bunnfradrag når det gjelder bruken av anleggsbidrag, og opprettholder NVEs standpunkt.. EBL kritisk til Statnetts prisstrategi.. Fredag 21.. november 2008.. Statnetts foreslåtte prisstrategi for sentralnettet for perioden 2010 2012 bryter med tidligere harmoniseringsfilosofi, introduserer økt usikkerhet i forhold til fremtidige tariffkostnader for innmating, flytter betydelige kostnader for forsyningssikkerhetstiltak fra forbruk til produksjon..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=457
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Martin Linge-feltet skal drives med fornybar kraft.. Fredag 30.. mars 2012.. Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for gassfeltet Martin Linge i Nordsjøen.. Løsningen som operatøren har valgt, baserer seg på kraft fra land fra Kollsnes.. Tirsdag 27.. Storstilt utbygging av nye kraftverk i årene framover medfører en formidabel utfordring for nettselskapene som har ansvar for å få disse knyttet til nettet, og Energi Norge etterlyser bedre nettregulering.. Avviser at lang saksbehandlingstid blir nettbarriere.. Per Sanderud (NVE).. NVE-sjef Per Sanderud avviser at konsesjonsbehandlingen vil utgjøre en barriere for utbyggingen av strømnettet framover.. Dette er vår prioritet nummer 1, sa Sanderud da han innledet på Energi Norges Vinterkonferanse.. Nye EU-regler for nettilkobling.. Onsdag 21.. ENTSO-E har på oppdrag fra Kommisjonen utarbeidet et forslag til tekniske tilkoblingskrav for energiproduksjon.. Energi Norge er positive til et harmonisert regelverk i Europa, men frykter at de nye reglene vil bli for omfattende og påføre aktørene unødige kostnader.. Krav om sprengningskyndige i nettselskap.. Tirsdag 13.. Retningslinjene for sprengingspersonell som ble innført i 2010, innebærer nye krav til kompetanse.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tildeler  ...   privat grunneier.. Fredag 2.. Regjeringens nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler.. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk.. Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.. Ønsker unntak fra kostnader etter Dagmar.. Torsdag 1.. Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen Dagmar vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner.. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for KILE-kostnader.. Nettkundene fornøyde etter Dagmar.. Onsdag 22.. Over halvparten av befolkningen mener nettselskapene gjorde en god eller svært god innsats for å gi folk strømmen tilbake etter ekstremværet Dagmar som herjet i romjula.. Bare 12 prosent er misfornøyde.. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Energi Norge.. Støtter europeisk nettsatsing.. Tirsdag 21.. EU-kommisjonen foreslår å effektivisere konsesjonsprosessen for mellomlandskabler.. Energi Norge stiller seg positive til lovforslaget og mener at det bør implementeres i norsk lov.. Viser 11-20 av 125 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Krever mindre kø og mer nettutbygging.. Fredag 17.. Energi Norge og flere energibedrifter møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe tidligere denne uken.. Der fikk ministeren en rekke forslag til hvordan regjeringen kan få fart på nettutviklingen og redusere konsesjonskøen.. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om nett i løpet av våren 2012.. Stortingshøring om nordområdene.. Torsdag 9.. En forutsetning for at nordområdesatsingen skal lykkes, er at vi ser helhetlig på de utfordringene vi står overfor.. Dersom Norge skal bli en tung aktør offshore må vi legge til rette for utvikling av landbasert virksomhet.. Dette var Energi Norges hovedbudskap da Stortingets utenriks- og forsvarskomiteen arrangerte åpen høring om nordområdemeldingen.. Ny juridisk vurdering om fellesføring.. Onsdag 8.. Frode Støle, Kluge Advokatfirma.. Netteier kan kreve at Telenor eller andre aktører dekker nettselskapets faktiske kostnader, når en eller flere ledninger skal henges på stolper hvor det allerede eksisterer avtale om fellesføring.. Slik konkluderer en fersk juridisk vurdering fra Kluge Advokatfirma.. Juridisk rådgivning.. Bred enighet  ...   Det planlegges investeringer for 110 milliarder kroner i nettet, men et tungrodd konsesjonssystem bremser utbyggingen.. Det var blant de viktigste budskapene da kraftbransjen møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe i dag.. NVE roser nettselskapenes innsats etter Dagmar.. Fredag 6.. Nordvest Nett arrangerte den 5.. januar et erfaringsmøte med samtlige berørte nettselskaper i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane om situasjonen som følge av Dagmar.. Målet med samlingen var å få en samlet oversikt over skadene og hvordan beredskapen fungerte.. Ikke grunnlag for særskilt behandling ved etablering av infrastruktur.. Det eksisterer ikke rettslig grunnlag for at Statskog og Opplysningsvesenets fond (OVF) skal få særskilt behandling som grunneiere i spørsmål om etablering av infrastruktur.. Dette kommer frem i et notat Advokatfirmaet Thommesen har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.. Hvilke konsekvenser får endringene av nettreguleringen?.. Onsdag 4.. I starten av februar inviterer Energi Norge og Energi Akademiet til kurset Den nye reguleringsmodellen forståelse, konsekvenser og muligheter.. Viser 21-30 av 125 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Tirsdag 3.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. Fortsatt behov for offensiv nettregulering.. Onsdag 7.. Tall NVE har innhentet viser at det i 2010 ble investert mer i distribusjonsnett enn noen gang tidligere, men Energi Norge etterlyser fortsatt forbedrede investeringsinsentiver for å sikre nok nett fram mot 2020.. Forsinket nettutvikling rammer strømkunder og næringsvekst.. Statnett varsler ytterligere utsettelse av nytt sentralnett og nye forbindelser fra Nord-Europa.. Dette vil gi fortsatt ustabile strømpriser, for dårlig forsyningssikkerhet og svekker Norges mulighet til å bidra med klimavennlig energi til Europa.. Klima for elektrifisering  ...   skal prioriteres.. Dette ble klart da regjeringen la fram sin ferske nordområdestrategi i Bodø den 18.. Foreslår reguleringsendringer for nettselskapene.. Torsdag 27.. oktober 2011.. Det er avgjørende med gode investeringsinsentiver for bygging av nyere nettanlegg og opprusting av de eksisterende anleggene.. Dette fastslår Energi Norge i sin høringsuttalelse om økonomisk regulering av nettselskapene.. Europeisk løft for nett.. Onsdag den 19.. oktober offentliggjorde EU-kommisjonen sitt lovforslag om hvordan den europeiske nettutbyggingen skal styrkes.. Lovforslaget tilrettelegger for at infrastruktur vil utgjøre ryggraden i EUs energisystem framover.. EFIKS 2011: Med kraft på agendaen.. Vi trenger dere mer enn noen sinne.. Det var budskapet da direktør for forskning og utvikling i Energi Norge, Mona Askmann, åpnet studentkonferansen EFIKS som ble arrangert i Trondheim 19.. - 20.. oktober.. Viser 31-40 av 125 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Dagens elsertifikater og marked i Sverige.. Handelen med elsertifikater i Sverige skjer delvis gjennom meglere og dels gjennom bilaterale handler.. Det er flere aktører som fungerer som porteføljeforvaltere for mindre produsenter.. For energibransjen.. Vellykket møte i Nasjonalt Europaforum.. Jonas Gahr Støre , utenriksminister.. Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.. Norsk energi til morgendagens Europa var hovedtema da Nasjonalt Europaforum møttes i Stavanger den 19.. Blant sakene på dagsorden var Europas klimapolitikk med særlig fokus på kraftutveksling og CCS.. Inviterer til seminar om nettets rolle i klimapolitikken.. Tirsdag 18.. Et godt utbygd nett er sentralt for å tilrettelegge for mer fornybar energi, konvertering av fossilt forbruk og samtidig sikre en bedre flyt og utnyttelse av ren kraft.. Energi Norge og Bellona inviterer til seminar om nettets rolle i klimapolitikken den 28.. oktober i Oslo.. Etterlyser mer entusiasme for eksport av ren energi.. Norge kan bli en viktig bidragsyter til Europas mål om et mer klimavennlig samfunn, uttalte Oluf Ulseth, adm.. dir.. i Energi Norge under sin innledning på Energidagene.. Endringer av den økonomiske reguleringen mht.. mer-/mindreinntekt.. Energi  ...   andre fagfolk.. På møtet onsdag 7.. september fikk deltagerne en grundig innføring i tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, og rammebetingelser for småkraft.. Vellykket seminar om nordområdepolitikken.. Torsdag 8.. Johan Petter Barlindhaug.. Ole T.. Horpestad fra Utenriksdepartmentet orienterte om regjeringens nordområdearbeid på Energi Norges seminar i Tromsø om nordområdepolitikken.. Seminaret kom i stand for å rette oppmerksomhet rundt Utenriksdepartementets nært forestående stortingsmelding om nordområdepolitikken (oktober) hvor Energi Norge har gitt innspill.. Strømnettet på Vestlandet mot 2025.. Fredag 19.. august 2011.. BKK, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland Kraftlag, Tafjord og Statnett har analysert utviklingen av forbruk og produksjon, og hvor nettet må forsterkes i årene som kommer på Vestlandet.. Nytt nett haster.. Torsdag 18.. Dette understreker behovet for fortgang i utviklingen av det norske nettet, uttaler Energi Norge som en respons på Statnetts nye vurderinger om at innenlandsk nett må styrkes før nye mellomlandsforbindelser kan realiseres.. - Behovet for mellomlandsforbindelser er fortsatt stort - Statnetts nye innspill endrer ikke på det, sier Oluf Ulseth.. Viser 41-50 av 125 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=414&offset701=40
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Nettorganisering.. Energi Norge uenig i EL ITs standpunkt.. Torsdag 28.. EL IT Forbundet har varslet politisk demonstrasjonsstreik torsdag 4.. Markeringen gjelder utålmodighet med å få på plass kompetanseforskriften og kvalifikasjonsforskriften.. Energi Norge ønsker større fleksibilitet i forskriftene.. Arbeidsrett.. Kompetanseforskriften for energibedriftene.. Torsdag 2.. desember 2010.. I brev til OED tar Energi Norge avstand fra forslaget fra EL IT Forbundet og KS Bedrift.. Vi kan ikke gi tilslutning til en løsning som forskjellsbehandler selskaper avhengig av størrelse, og som i realiteten innebærer at en bestemt gruppe av selskaper gis monopol på å utføre visse typer entreprenørtjenester.. Energi Norge deltar på CIRED 2011.. Torsdag 3.. mars 2011.. Smartgrid illustrasjon.. Den tjueførste CIRED-konferansen går av stabelen i Frankfurt 6.. 10.. juni.. CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) er det ledende internasjonale forum for elektrisk distribusjonsnett.. Nettregulering - kan vi lære av andre?.. juni 2010.. Foto: EU.. Insentivregulering er innført i de aller fleste europeiske land, og  ...   høyere kostnader.. God nettdialog i Svolvær.. Fredag 10.. september 2010.. Arnt Winther, Lofotkraft.. Om lag 20 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i flotte omgivelser i Svolvær 7.. september.. Bemanningsforskriften er fortsatt uavklart.. Fredag 8.. mai 2009.. Torbjorn Tandberg.. Statsråd Terje Riis-Johansen sa at OED skulle foreta en grundig gjennomgang og vurdering av alle momentene i saken.. Han kunne imidlertid ikke si noe konkret om hva konkusjonen kunne bli eller når forskriften kunne bli sluttført.. Det kom frem da bemanningsforskriften ble diskutert i Stortinget torsdag.. God nettdialog på Stord.. august 2010.. Fra venstre: Geir Bergflødt, Henning Hope, Asbjørn Tverdal og Trond Svartsund.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Stord 24.. august.. Det var stor interesse for sakene som ble lagt fram til diskusjon.. Vi merker at det er fokus på nettsakene for tiden.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Luftfartshindre.. Viser 1-10 av 34 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424&sortby=visited
  Open archive


 • Archived pages: 1069