www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Nettorganisering.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Kompetanseforskriften for energibedriftene.. Torsdag 2.. desember 2010.. I brev til OED tar Energi Norge avstand fra forslaget fra EL IT Forbundet og KS Bedrift.. Vi kan ikke gi tilslutning til en løsning som forskjellsbehandler selskaper avhengig av størrelse, og som i realiteten innebærer at en bestemt gruppe av selskaper gis monopol på å utføre visse typer entreprenørtjenester.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. ,.. Nøkkelord:.. Nettorganisering.. Energi Norge deltar på CIRED 2011.. Torsdag 3.. mars 2011.. Smartgrid illustrasjon.. Den tjueførste CIRED-konferansen går av stabelen i Frankfurt 6.. 10.. juni.. CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) er det ledende internasjonale forum for elektrisk distribusjonsnett.. Nett.. EU.. Nettregulering - kan vi lære av andre?.. Onsdag 16.. juni 2010.. Foto: EU.. Insentivregulering er innført i de aller fleste europeiske land, og interessen for norske erfaringer har vært til stede.. Er det nå kanskje på tide for Norge å lære fra andre?.. Nettpolitikk.. Nettregulering.. Vellykket møte med Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. Torsdag 18.. november 2010.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. Foto: TorbjørnTandberg.. Hovedtema for møtet var kompetanseforskriften.. Energi Norge mener at innføring av en kompetanseforskrift vil føre til ineffektiv organisering med høyere kostnader.. God nettdialog i Svolvær.. Fredag 10.. september 2010.. Arnt Winther, Lofotkraft.. Om lag 20 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges  ...   26.. august 2010.. Fra venstre: Geir Bergflødt, Henning Hope, Asbjørn Tverdal og Trond Svartsund.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Stord 24.. august.. Det var stor interesse for sakene som ble lagt fram til diskusjon.. Vi merker at det er fokus på nettsakene for tiden.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Luftfartshindre.. Tariffer.. Veggrunn.. Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Tirsdag 3.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. Pressemeldinger.. Føringer for bemanningsforskriften kan komme før påske.. Tirsdag 10.. mars 2009.. Foto: Anders Henriksen.. Det er ikke fastsatt noe tidspunkt for når arbeidet med forskrift om krav til kompetanse etter energiloven skal være ferdig.. Likevel vil det vil trolig komme noen føringer når endringene i energiloven legges frem for Stortinget før påske.. Viser 1-10 av 34 artikler.. 1.. 2.. 4.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424&sortby=commented
  Open archive

 • Title: Ikke grunnlag for særskilt behandling ved etablering av infrastruktur - Energi Norge
  Descriptive info: Foto: Camilla M.. Granheim.. Statskog og OVF er grunneiere som forvalter betydelige arealer over store deler av landet, og nettselskaper og andre infrastruktureiere må jevnlig forholde seg til disse aktørene som berørte grunneiere.. Advokatfirmaet Thommessen har gjennomført en rettslig vurdering av problematiske avtalevilkår som store grunneiere som Statskog og Opplysningsvesenets fond ønsker tatt inn i avtaler om rettigheter til etablering og drift av elektriske anlegg på deres eiendommer.. Både Statskog og OVF er statlige aktører.. I spørsmålet om etablering og drift av elektriske anlegg i eller på grunn tilhørende disse aktørene konkluderer imidlertid Thommesen med at de opptrer i egenskap av å være privatrettslige grunneiere.. De står med andre ord ikke i noen særstilling sammenlignet med andre private grunneiere.. I notatet fra Thommesen understrekes det derfor  ...   avtalevilkår som i stor grad avviker fra tradisjonelle grunneieravtaler.. Det dreier seg om krav om kompensasjon utover det som kan føres tilbake til konkrete skader og ulemper som følge av etableringen, krav om administrasjonsgebyr og at nettselskapet nektes å tinglyse avtalen på Statskogs og OVFs eiendom.. Det er også eksempler på at etableringsretten for infrastruktur kun gis midlertidig, og at nettselskapet må flytte anlegget for egen regning dersom Statskog eller OVF senere skulle kreve dette.. Dette er vilkår og krav som selskapene normalt ikke ville akseptert i ordinære grunneieravtaler.. I følge Thommesens utredning har Statskog og OVF heller ikke grunnlag til å kreve slike særskilte rettigheter.. Les hele notatet om vilkår for etablering av infrastruktur og forholdet til store grunneiere.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/ikke-grunnlag-for-saerskilt-behandling-ved-etablering-av-infrastruktur-article9125-239.html
  Open archive

 • Title: KVO anker dom i lagmannsretten - Energi Norge
  Descriptive info: KVO anker dom i lagmannsretten.. Torsdag 8.. desember 2011.. Foto: Hafslund.. Frostating lagmannsrett konkluderte nylig med at Kraftverkene i Orklas produksjonsnett i Tynset kommune kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftverkene som nettet er tilkoblet.. Selskapet anker nå dommen.. I dommen står det at:.. Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at KVO-nettet i Tynset kommune ikke er av en slik karakter at det ved verdsettelsen skal reknast saman med kraftverkene.. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på hvor skillet går, altså hva som skal til for at en produksjonslinje er av en slik karakter at eiendomsskatten for linjen skal beregnes sammen med kraftverket det er knyttet til.. Høsten 2010 fastslo Sør-Trøndelag tingrett at  ...   i strid med gjeldende rett og praksis som tidligere har vært fulgt, hvor produksjonsrelaterte nett har inngått i verdivurderingen av kraftverket som nettet er tilkoblet.. I motsetning til dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, legger ikke lagmannsretten til grunn at alle produksjonsnett kan eiendomsbeskattes separat fra kraftverket, men vurderer funksjonen til KVOs kraftlinje konkret.. Retten viser til at nettet i denne saken har en funksjon utover kraftflyt fra vannkraftverkene i Orklavassdraget til sentralnettet i Orkdal.. Lagmannsretten legger til grunn at KVOs kraftlinje med sin tilknytning sørover i tillegg også bidrar med kraftflyt til og fra Østlandet.. Les hele dommen fra lagmannsretten her.. Skatt.. Kontaktperson.. Ingvar Solberg.. Næringspolitiskrådgiver.. ">Ingvar Solberg.. Dir: 23088937.. Mob: 91865519..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/kvo-anker-dom-i-lagmannsretten-article9053-239.html
  Open archive
 •  

 • Title: Klima for elektrifisering på Zerokonferansen - Energi Norge
  Descriptive info: Klima for elektrifisering på Zerokonferansen.. Torsdag 24.. november 2011.. Foto: Elisabeth Sæther.. Kraftbransjen og energipolitikere var til stede da miljøstiftelsen Zero lanserte sin nye rapport om elektrifisering av norsk sokkel på årets Zerokonferanse 21.. 22.. november.. I den ferske rapporten om hvordan klimagassutslippene på norsk sokkel kan kuttes, fastslår miljøstiftelsen at hele 4,1 tonn av utslippene kan fjernes gjennom å konvertere energibruken på oljeplattformene fra gasskraftverk on-site til krafttilførsel fra land.. Miljøstiftelsen foreslår også innføring av et påbud om krafttilførsel fra land for nye installasjoner og opprettelse av et klimafond for å bidra til at også eksisterende oljeplattformer elektrifiseres.. Last ned rapporten her (pdf.. ).. Får kraftoverskudd - mangler nett.. Direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, Sigrid Hjørnegård, var til stede og holdt innledning under lanseringen av Zero-rapporten.. Hjørnegård pekte på at ved å erstatte gasskraftverkene på sokkelen med strøm fra land  ...   måtte foregå med utslippsfri kraft.. Det må man ta med i beregningene allerede nå, sier Hjørnegård.. Hjørnegård pekte imidlertid på flere utfordringer som må løses før elektrifisering av sokkelen kan realiseres.. - Dette er et utfordrende arbeid som krever bedre koordinering mellom nettutbygging på land og utbygging av ulike oljefelt, sa Hjørnegård under sin innledning på konferansen.. Kjartan Hauglum i Statnett var også til stede på konferansen.. Hauglum pekte også på at elektrifisering var utfordrende på grunn av forskjellen på saksbehandlingstiden mellom en oljeutbygging, som behandles etter petroleumsloven og en utbygging av sentralnettet, som behandles etter energiloven.. - Mens petroleumsloven er laget for å få en oljeutbygging godkjent raskest mulig, er energiloven designet på en slik måte at utbygging av strømnettet tar fryktelig lang tid, sa Hauglum under sin innledning på Zerokonferansen.. Sigrid Hjørnegård.. Direktør fornybar energi, klima og miljø.. ">Sigrid Hjørnegård.. Dir: 23088904.. Mob: 97508901..

  Original link path: /energi-og-klima/klima-for-elektrifisering-article8989-437.html
  Open archive

 • Title: Regionalt verksted på Hamar - Energi Norge
  Descriptive info: Regionalt verksted på Hamar.. Torsdag 5.. mai 2011.. Det er mange viktige nettsaker som diskuteres for tiden, og mange engasjerte deltagere hadde funnet veien til årets første regionale fagverksted som ble arrangert på Hamar 3.. mai.. Energi Norge gikk innledningsvis gjennom nettpolitikk ny stortingsmelding om kraftledningssaker, kostnadsutvikling i sentralnettetet, nasjonalt fellesnett, TSO/ISO og eldirektiv 3, Europeiske nettspørsmål, prisområder, energieffektivisering, kompetanseforskriften,veileder til beredskapsforskriften og kaftrasjoneringsforskriften ble diskutert innledningsvis.. Energi Norge tok opp planlagte endringer i nettreguleringen fra 2012, bla regionalnettsmodellen, finansiering av AMS og andre endringer i distribusjonsnettmodellen.. Disse ble gjennomgått og diskutert.. Det gjenstår å se hva NVE klarer å gjennomføre fra 2012.. Dagens tariffregelverk for utkoblbart forbruk endres fra 2012 og det medfører at dette blir en frivillig ordning.. Statnett kommer nå med en tariff for fleksibelt forbruk.. Simen  ...   nå og i tiden som kommer.. Dette var særlig knyttet til inntektsrammer for AMS, kompetanseforskriften, felles fakturering av regional- og sentralnett i regi av Statnett og ny tariff for fleksibelt forbruk.. Kompetanseforskriften kunne blitt mer dramatisk.. En felles tariffering av regional- og sentralnettet er ikke en ønsket løsning.. Energi Norge gikk gjennom utfordringer og muligheter knyttet til AMS og den aktuelle høringen.. Dessuten ble nordisk sluttbrukermarked og elsertifikater diskutert.. Dette er to viktige saker med stor betydning for selskapene.. Energi Norge presentert også aktuelle tekniske saker som forskrift for leveringskvalitet, merking av luftfartshinder, veglovens 32, kreosotforbud og fellesføring med mer.. Neste regionale fagverksted er i Molde 19.. mai,.. program finner du her.. Kontaktpersoner.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. FEIL: Finner ikke data for kontaktperson 99999..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/regionalt-verksted-paa-hamar-article8617-239.html
  Open archive

 • Title: Energi Norge deltar på CIRED 2011 - Energi Norge
  Descriptive info: Annet hvert år organiserer CIRED en stor konferanse og utstilling på forskjellige steder i Europa med god deltakelse også fra andre verdensdeler.. I 2011 er det Frankfurt som er vertskap for denne store konferansen.. Deltakelse på CIRED-konferansen er en ypperlig anledning til å hente impulser til utvikling og forvaltning av eget distribusjonsnett i et økende internasjonalt leverandørmarked.. Energi Norge oppfordrer derfor norske nettselskap å benytte seg av en slik anledning.. Bli oppdatert.. Et fåtall norske nettselskap har vært aktive deltakere opp gjennom årene.. Men disse har til gjengjeld blitt faglig oppdaterte på teknologi, trender og hva europeiske regulatorer legger vekt på.. Vi spurte Hans Terje Ylvisåker i BKK Nett om hvorfor selskapet ønsker å være representert.. Han peker på to grunner: CIRED-konferansen er ein sentral møteplass for fagleg oppdatering med høg standard på både bredde- og spisskompetanse, og er eit interessant forum for nettverksbygging , sier Ylvisåker.. Sigurd Kvistad og Vidar Solheim fra Hafslund Nett har begge deltatt på CIRED-konferansen tidligere.. Kvistads inntrykk fra konferansen i 2009 er at mange interessante temaer ble tatt opp: Da ble det diskutert hvordan man håndterer et aldrende nett, hva Smartgrid egentlig er og hvordan dette passer inn hos oss.. Vidar Solheim henger seg på poenget med Smart Grid.. I tillegg var strategier for vedlikehold, reinvestering og utbygging av nettet temaer der han ville ha med seg presentasjoner og diskusjoner.. Flere av foredragene  ...   som tas opp, er av interesse for de fleste land og dermed også av norsk interesse , sier Sand.. Han poengterer videre at det satses store midler i mange land innenfor de fleste av våre nasjonale utfordringer og at det er viktig at vi fra norsk side tar del i de erfaringer som andre gjør og at vi bidrar med våre egne.. Den norske komiteen for CIRED vil imidlertid oppfordre norske nettselskap og norsk industri til å presentere egne arbeider, enten selvstendig eller sammen med andre.. Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett og medlem av den norske CIRED-komiteen mener at det å skrive et paper og presentere det, kan bidra til både kompetanseheving, faglig inspirasjon og heving av status både innenfor og utenfor egen organisasjon.. Fallhøyden er lav da alle norske papers som antas av CIRED, revideres og anbefales av den norske komiteen.. Den norske komiteen bistår gjerne interesserte med råd og tips.. Den norske komité for CIRED består av:.. Kjell Sand, SINTEF Energi (Leder),.. kjell.. sand@sintef.. Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett,.. hans-terje.. ylvisaker@bkk.. Sigurd Kvistad, Haflsund Nett,.. sigurd.. kvistad@hafslund.. Eilert Bjerkan, Nortroll,.. eilert.. bjerkan@nortroll.. Kjetil Dahle Haukland, Siemens,.. kjetil.. haukland@siemens.. com.. Ole Granhaug, ABB,.. ole.. granhaug@no.. abb.. Karstein Brekke, NVE,.. kab@nve.. Kjell B.. Mortensen, KBM,.. CDP@online.. Ketil Sagen, Energi Norge,.. ks@energinorge.. Her finner du program og påmelding til CIRED 2011.. Ketil Sagen.. Rådgiver.. ">Ketil Sagen.. Dir: 23088965.. Mob: 93408709..

  Original link path: /nyheter-internasjonale-energisaker/energi-norge-deltar-paa-cired-2011-article8504-441.html
  Open archive

 • Title: Kompetanseforskriften for energibedriftene - Energi Norge
  Descriptive info: Denne markedsreguleringen er problematisk i forhold til de konkurranserettslige reglene i EØS-avtalen, jf for eksempel avtalens artikkel 59.. I forslaget fra EL IT Forbundet og KS Bedrift, datert 24.. 11.. 10, heter det at forskrift om krav til kompetanse mv bør vedtas med to endringer;.. Krav til egenkompetanse ansees oppfylt hvis kompetanse for deler av disse oppgavene er sikret ved langsiktige avtaler med andre konsesjonærer.. Krav til egenkompetanse ansees oppfylt hvis kompetansen  ...   forskriftsforslaget, oppga NVE opprinnelig hensynet til langsiktig ivaretakelse av forsyningssikkerheten for kundene.. Etter vår oppfatning gir de foreslåtte unntakene fra forskriften liten mening i forhold til dette formålet.. Vedtak av NVEs forskriftsforslag vil fremtvinge oppbemanning i en del selskaper og øke bransjens kostnader.. Dette vil nasjonalt resultere i et samfunnsøkonomisk effektivitetstap.. Vedlegg.. Energi Norges brev til OED.. Last ned fil.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926..

  Original link path: /nyheter-om-kompetanse-i-energibransjen/kompetanseforskriften-for-energibedriftene-article8331-439.html
  Open archive

 • Title: Vellykket møte med Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen - Energi Norge
  Descriptive info: Forslaget vil være spesielt krevende for små og mellomstore bedrifter, siden gode lokale løsninger som samarbeid om driftssentraler ikke lenger vil bli mulig.. Energi Norge beskrev en utvikling med sterkt økende kostnadsutvikling i strømnettet.. Det er allerede planlagt investeringer på alle nettnivå for til sammen over 100 milliarder.. I tillegg finnes det mange potensielle kostnadsdrivere som vil kunne føre til at kostnadene blir enda høyere.. I en slik situasjon blir effektivitet i organiseringen viktigere enn noen gang.. Med store investeringer vil det også blir stort behov for økt bemanning.. Energi Norge foreslo i møtet at man heller setter klare krav til funksjon og tjenester.. Dette må følges opp av myndighetene med tilsyn med kvaliteten.. Blir kravene ikke fulgt, må man bruke sanksjonsmekanismer.. Bransjen godtar tydelige krav til funksjon  ...   om lokale konsekvenser ved innføring av en kompetanseforskrift.. Selskapene kom med eksempler på lokale tilpasninger man hadde gjort og oppnådd gode resultater med, og som man ikke lenger vil kunne fortsette om man vedtar NVEs forslag til forskrift.. I tillegg til kompetanseforskriften ble også nasjonalt fellesnett og nettreguleringen diskutert.. Statsråden sa at dette var en krevende sak der det var store forskjeller i virkelighetsbeskrivelse mellom partene i saken.. Han takket likevel for interessant informasjon fra selskapene og Energi Norge.. Krav til effektiv organisering blir viktigere enn noen gang når man står foran så store investeringer i nettet.. Energi Norge vil arbeide videre for at selskapene skal få beholde friheten til å velge organisering.. Presentasjonen fra møte i OED 17.. 2010.. Gjermund Løyning.. Myndighetskontakt.. ">Gjermund Løyning.. Dir: 23088941.. Mob: 95021747..

  Original link path: /nyheter-om-arbeidsliv/vellykket-moete-med-olje-og-energiminister-terje-riis-johansen-article8284-241.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Kompetanseforskriften utsatt.. Fredag 25.. Det er tidligere blitt signalisert at Kompetanseforskriften skulle legges frem samtidig med utleieforskriften før sommeren, men den er nå utsatt til høsten.. Godt verksted om ny sentralnettstariff i Norge.. Torsdag 20.. mai 2010.. Kjetil Ingeberg, Xrgia.. Foto: Trond Svartsund.. I årene som kommer skal det gjennomføres betydelige investeringer i sentralnettet i Norge og i kabler til utlandet.. Dette øker Statnetts inntektsramme betydelig noe som igjen utfordrer dagens sentralnettstariff.. Kraftsystem.. Systemansvar.. Godt fagverksted på Kongsberg.. Torsdag 29.. april 2010.. Per L.. Eskeland fra Kragerø Energi (t.. v.. ) og Arne Mørch Jonassen fra Midt-Telemark Energi.. 30 engasjerte deltagere fra 15 selskap deltok på det regionale faglige verkstedet 28.. april.. Her ble bl.. a.. tilknytningsplikten, anleggsbidrag, fellesføring, veigrunnsproblematikken og AMS/Smart Grid diskutert.. Anleggsbidrag.. Fellesføring..  ...   forbindelse med Stortingets behandling av endringer i energiloven ga OED i oppdrag til NVE å utrede en rekke spørsmål i tilknytning til nettreguleringen.. Energiloven.. Kompetanseforskriften inn for landing?.. Torsdag 25.. mars 2010.. Tirsdag var det en interpellasjon fra FrP i Stortinget om kompetanseforskriften.. Statsråd Terje Riis-Johansen sa at departementet tar sikte på at forskriften skal bli vedtatt i løpet av våren.. Energi Norge kritisk til at Statnett søker mer eierskap.. Torsdag 11.. februar 2010.. I et brev til OED hevder Statnett at ordlyden i elmarkedspakke 3 forutsetter at sentralnettet er eid av en TSO.. Energi Norge reagerer på at Statnett nå bruker sin posisjon til å påvirke departementet til å skjerpe lovbestemmelsen ut over det som ligger i den tredje pakken.. Viser 11-20 av 34 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Still krav til kvalitet og funksjonalitet, ikke organisering.. Fredag 5.. Energi Norge sendte denne uken et brev til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og ba om at NVEs forslag til kompetanseforskrift legges til side og at det i stedet stilles konkrete krav til kvaliteten på tjenestene nettselskapene leverer.. EBL avviser behovet for en forskrift om krav til kompetanse etter energiloven.. februar 2009.. Etter EBLs syn er det ikke behov for en forskrift om bemanning mv.. hos konsesjonærer.. Dagens regelverk er fleksibelt og fungerer godt.. Målformuleringene for nettpolitikken og nettreguleringen må endres.. Frøystul.. Foto: Hydro.. For å kunne utnytte de muligheter Norge har innenfor fornybar energi mener EBL det er avgjørende at man i tiden fremover kan se utviklingen av nettet i sammenheng med klimameldingens ambisjoner om nasjonale kutt frem til 2020.. Det kommer frem i EBLs høringssvar på forslag til endringer i energiloven.. Høring:  ...   sommerferien vedtak om krav til egenkompetanse i to nettselskaper og varslet beslutning om dette i ytterligere to.. EBL avviser kritikk fra EL IT.. september 2008.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i EBL.. Foto: Gro Maren Mogstad Karlsen.. På EL ITs hjemmeside kommer forbundsleder Hans Felix med hard kritikk av EBL i forbindelse med at OED nå skal behandle et forskriftsutkast fra NVE om framtidig bemanning og organisering av nettselskapene.. NVEs forslag til forskrift om bemanning og organisering.. Mandag 22.. NVE sendte den 18.. september forslag til forskrift om krav til kompetanse mv.. hos anleggs- og områdekonsesjonærer til Olje- og energidepartementet.. Bemanning og organisering av nettselskap.. NVE presenterte 2.. 9 et forslag til forskrift på dette området for bransjen.. EBL, FSN og KS-Bedrift skriver i et felles brev til Olje- og energiministeren at dette er en forskrift det ikke her behov for.. Viser 21-30 av 34 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Øvre Eiker Energi vant frem i klagesak.. Onsdag 9.. juli 2008.. Adm.. dir.. Lars Øivind Andresen i Øvre Eiker Energi AS er glad departementet nå har gitt selskapet konsesjon for salg av strøm til sluttbrukere i egen kommune.. Det vil gi selskapet enda et ben å stå på i et ellers gjennomregulert marked.. Foto: Øvre Eiker Energi.. Da Øvre Eiker i 2007 opprettet et eget datterselskap for kraftomsetning, fattet NVE vedtak om organisering etter konsernmodellen som vilkår for å få omsetningskonsesjon.. Øvre Eiker klaget saken inn for OED som opphevde NVEs vedtak.. NVEs krav til organisering og bemanning av nettselskap.. Onsdag 25.. juni  ...   varslet beslutning om dette i ytterligere to.. Sakene gjelder Hafslund Nett, Fredrikstad EnergiNett, Salten Kraftsamband Nett og NTE Nett.. Vedtak i sak om tjenesteutsetting i Agder Energi Nett AS.. mars 2008.. OED har nå fattet vedtak i saken om tjenesteutsetting i Agder Energi Nett.. Agder Energi Nett (AEN) fikk medhold hos OED.. Juridisk vurdering av nettselskapenes rammer for utsetting av tjenester.. Onsdag 23.. januar 2008.. NVEs uttalelser i rundskriv EMK 1/2008 om rammer for bemanning i nettselskapene er gjennomgått juridisk av Thommessen.. De har vurdert saken opp mot tidligere praksis og uttalelser i forarbeider til energiloven.. Viser 31-34 av 34 artikler.. forrige side..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424&offset701=30
  Open archive •  


  Archived pages: 1069