www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Skuffende at Grieg-feltet godkjennes uten kraft fra land.. Fredag 13.. april 2012.. Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for oljefeltet Edvard Grieg, uten krav om utslippsfri kraftforsyning fra land.. Dette til tross for at en samlet utredning av elektrifisering av Utsirahøyden vil foreligge i løpet av kort tid.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. ,.. Pressemeldinger.. Strid om energieffektivisering i EU.. Forhandlingene i EU om energieffektiviseringsdirektivet er i full gang.. Flere stridstema som bruk av bindende nasjonale mål for energieffektivisering og bindende virkemidler for energisparing skal avgjøres før sommeren.. Nøkkelord:.. EU.. Energieffektivisering.. Forbereder økt nettilknytning av småkraft.. Tirsdag 10.. En fersk undersøkelse viser at flere nettselskap forventer tilknytning av ny småkraftproduksjon til eget nett framover.. Dette gir nye utfordringer for nettselskapene, og vil kreve investeringer i distribusjonsnettet.. Anleggsbidrag.. Nett.. NVE-vedtak rammer regionale nettkunder.. Mandag 9.. NVE vedtok 7.. mars en ny modell for betaling i regionalnettet, hvor Statnett overtar mye av ansvaret.. Ordningen er unødvendig dyr, svekker nettselskaper som eier regionalnett og strider mot kommende EU-lovgivning.. Minst 15 nettselskaper har klaget på vedtaket.. Nettleie.. Nettregulering.. Ny næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Ulf Møller.. Ulf Møller (53) er  ...   og Ungdom nå foreslår et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet.. Dette vil bidra til å øke kunnskapen om klimaproblemet og kjennskapen til hvilken kompetanse vi trenger for å iverksette klima- og energiløsningene, mener organisasjonene.. Utdanningspolitikk.. Energi Norges HMS-undersøkelse for 2011.. Energi Norge har gjennomført den årlige undersøkelsen om HMS-tilstanden i bransjen.. Resultatene viser at skadefrekvensen fortsetter med en svak økning.. Dette skyldes imidlertid sannsynligvis at rapporteringen av ulykker har steget med 50 % sammenliknet med året før.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Ønsker mer EU-forskning innenfor vannkraft.. Tirsdag 27.. Forskning på vannkraft må bli en del av EUs fornybarforskning, mener Energi Norge.. Energiområdet har et budsjett på 2,35 milliarder euro for perioden 2007-2013.. Vannkraft har frem til i dag ikke vært tema innenfor EUs forskning på fornybar energi.. Vannkraft.. Viser 61-70 av 500 artikler.. forrige side.. 5.. 6.. 8.. 9.. neste side.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?offset701=60
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Nettregulering.. Smartere regulering for smartere nett.. Mandag 6.. juni 2011.. Smarte nett er høyt på dagsorden i Europa og ansees å være et viktig virkemiddel for å nå fornybarmålet i 2020.. Hvordan nettet bør reguleres for å lykkes med å innføre dette, er en stor utfordring.. Eurelectric.. Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. Mandag 12.. september 2011.. Foto: Trond Isaksen.. Nettregulering står høyt på dagsorden i de fleste europeiske land.. Investeringer og behovet for innovasjon utfordrer reguleringen.. I Norge planlegger NVE flere endringer i reguleringsmodellen.. NVE endrer reguleringsmodellen.. Torsdag 15.. desember 2011.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene.. Dette kan medføre større endringer i inntektsgrunnlaget for flere energibedrifter.. Varsler nye rammevilkår for energibedriftene.. Fredag 4.. november 2011.. Det nye EU-direktivet, El-direktiv 3 kan bety en omorganisering av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rolle som energimyndighet i Norge.. El-direktiv 3 er en av flere pågående saksbehandlinger som kan påvirke energibransjen framover.. Nettregulering og endringer fra 2012.. Onsdag 23.. mars 2011.. Svein Sandbakken, EC Group.. Foto: Trond Svartsund, Energi Norge.. Selskapene er i full gang med å forberede seg på de endringene som kan komme i reguleringsmodellen fra 2012..  ...   nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler.. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk.. Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.. Nettregulering 2012.. Fredag 11.. NVE arbeider med flere endringer knyttet til inntektsrammereguleringen.. De gjennomfører et større arbeid som gjelder regionalnettet der det nylig har vært en høringsprosess med innspill fra organisasjoner og selskaper.. Venter store endringer i nettreguleringen.. mai 2012.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Nettselskapenes inntektsrammer for 2011.. Onsdag 8.. desember 2010.. Utvikling i avkastning 1997-2011.. NVE har sendt ut varsel om inntektsrammer for 2011.. Ut fra de beregningene som NVE har gjort ser en at investeringene fortsetter å øke.. Den totale varslede inntektsrammen for alle nettselskap, unntatt Statnett SF, er for 2011 i underkant av 15,6 milliarder kroner, mot 17,1 milliarder i 2010.. Viser 1-10 av 76 artikler.. 1.. 2.. 4..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=417&sortby=visited
  Open archive

 • Title: NVE-vedtak rammer regionale nettkunder - Energi Norge
  Descriptive info: Foto: Camilla M.. Granheim.. Nye investeringer i fornybar energi krever mer nett.. For å jevne ut kostnadene på tvers av landet, har olje- og energiminister Ola Borten Moe gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskjed om å lage et nytt system for omfordeling av kostnader i regionalnettet.. Ordningen NVE nå har vedtatt, koster like mye over 10 år som det årlige beløpet som skal omfordeles.. - Dette er dårlig næringspolitikk, dårlig distriktspolitikk og penger ut av vinduet.. Omfordeling av kostnader i regionalnettet kan løses på en langt rimeligere måte enn hva NVE har foreslått.. Vi håper NVE nå tar seg tid til å vurdere mer effektive og bedre måter å gjøre dette på, som ikke svekker de regionale kraftselskapene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.. Unødvendig dyrt.. Det er anslagsvis 350 400 millioner kroner som skal omfordeles i regionalnettet årlig.. Den nye ordningen vil kreve omfattende investeringer, og påføre nettbrukerne (produsenter, distributører og industrikunder) en ekstrautgift på 30 35 millioner kroner årlig.. Dette tilsvarer  ...   på sikt også miste viktig kompetanse innen analyse og avregning, ettersom disse funksjonene nå legges til Statnett.. For brukerne av regionalnettet medfører ordningen både økte kostnader og mer byråkrati, fordi de heretter må forholde seg til nettselskapet for tekniske spørsmål og Statnett for fakturering.. I strid med EU-lovverk.. Energi Norge mener NVEs vedtak er i strid med kommende EU-lovgivning (Eldirektiv III), hvor det står klart at operatører av distribusjonsnett selv skal ha ansvar for kostnadsberegning i sine nett.. Ordningen avviker også sterkt fra hva som er praksis i Sverige.. Kraftnæringen har i mange år etterlyst en nordisk harmonisering, blant annet av hensyn til det norsk svenske elsertifikatmarkedet som ble innført ved årsskiftet.. Regionalnettet eies i dag av 78 nettselskaper, og er bindeleddet mellom sentralnettet og de lokale distribusjonsnettene.. Last ned brevet fra Energi Norge (pdf.. ).. Kontaktpersoner.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nve-vedtak-rammer-regionale-nettkunder-article9294-239.html
  Open archive
 •  

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Nettleie.. Nettleien 2011 1,3 prosent høyere enn 2010.. Torsdag 10.. februar 2011.. Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning blir 1,3 prosent høyere i år enn i fjor.. Med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 120 kroner.. God nettdialog i Svolvær.. Fredag 10.. september 2010.. Arnt Winther, Lofotkraft.. Om lag 20 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i flotte omgivelser i Svolvær 7.. september.. Nettorganisering.. Nettpolitikk.. Sentralnettet.. God nettdialog på Stord.. Torsdag 26.. august 2010.. Fra venstre: Geir Bergflødt, Henning Hope, Asbjørn Tverdal og Trond Svartsund.. Over 30 engasjerte deltagere hadde funnet veien til Energi Norges faglige verksted i Stord 24.. august.. Det var stor interesse for sakene som ble lagt fram til diskusjon.. Vi merker at det er fokus på nettsakene for tiden.. Luftfartshindre.. Veggrunn.. Utkoblbart forbruk hva skjer videre?.. NVE har,  ...   har blitt en del av energiloven fra 1.. Januar 2010 og at energilovsforskriften endres har.. NVE laget en veileder om tilknytning til nettet og tilknytningsplikten.. Energiloven.. Godt fagverksted på Kongsberg.. Per L.. Eskeland fra Kragerø Energi (t.. v.. ) og Arne Mørch Jonassen fra Midt-Telemark Energi.. 30 engasjerte deltagere fra 15 selskap deltok på det regionale faglige verkstedet 28.. april.. Her ble bl.. a.. tilknytningsplikten, anleggsbidrag, fellesføring, veigrunnsproblematikken og AMS/Smart Grid diskutert.. Fellesføring.. Systemansvar.. OED inviterer til kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål.. Onsdag 7.. Foto: Statnett.. I forbindelse med Stortingets behandling av endringer i energiloven ga OED i oppdrag til NVE å utrede en rekke spørsmål i tilknytning til nettreguleringen.. Tillegg i inntektsrammene på grunn av kortvarige avbrudd.. Mandag 1.. mars 2010.. NVE har beregnet et tillegg i inntektsrammene for 2009 relatert til kortvarige avbrudd.. Viser 1-10 av 14 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=423
  Open archive

 • Title: Ny kraftproduksjon krever bedre nettregulering - Energi Norge
  Descriptive info: Ny kraftproduksjon krever bedre nettregulering.. Foto: SINTEF.. Storstilt utbygging av nye kraftverk i årene framover medfører en formidabel utfordring for nettselskapene som har ansvar for å få disse knyttet til nettet, og Energi Norge etterlyser bedre nettregulering.. I dag ligger om lag 670 søknader om utbygging av småkraft til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og flere småkraftverk er under bygging.. Samtidig står nettselskapene midt i et taktskifte når det gjelder ny- og reinvesteringer.. Oppgradering av gammelt nett, nettforsterkninger og investeringer i nytt nett for tilknytning av ny produksjon og nytt forbruk må sees i sammenheng.. Elektrifisering av transport gir utfordringer knyttet til forsterkning, spesielt av distribusjonsnettet, i forbindelse med ladestasjoner.. Investeringer i nettet for å kunne håndtere større nedbørsmengder som følge av klimaendringer, er også essensielt.. Sammen med investeringer i AMS og smarte nett, vil disse utfordringene bety en vesentlig økning i nettinvesteringene framover.. Kraftsektoren vil stå sentralt i en fremtidig klimapolitikk.. Overgangen til et lavkarbonsamfunn vil kreve at store deler av det fossile energibruket konverteres til elektrisitet som baserer seg på fornybare energikilder.. En slik overgang er sannsynligvis ikke mulig uten at kraftnettet bygges ut.. Nettet er en forutsetning for verdiskaping ved at det gjør det mulig å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i ny kraftproduksjon og etablering av nytt forbruk innen industri- og petroleumsvirksomhet.. Selv om det er stor vilje til å bygge ut fornybar energi, er det en rekke barrierer som forsinker og kompliserer slike utbygginger.. Noen av disse hindrene kan være vanskelig å løse, for eksempel hensynet til biologisk mangfold.. Andre hindringer er derimot politiske,  ...   også kunne tiltrekke seg kapital i konkurranse med andre bransjer.. Reguleringen må bygge på en bedriftsøkonomisk rasjonell opptreden fra eierne.. Tariffer og tilknytnings vilkår.. Det er viktig å kunne mestre utfordringene som økte investeringskostnader framover representerer, og å sikre et balansert tilknytningsregime for fornybar kraftproduksjon, herunder harmonisering av nordiske vilkår.. Etablering av et felles elsertifikatmarked medfører behov for harmonisering av innmatingstariffer og anleggsbidrag i Norge og Sverige.. Det er flere gjenstående utfordringer knyttet til tilknytning av ny produksjon og koordinering av mange nye tilknytninger.. Dette gjelder særlig småkraftverk hvor det første produksjonsanlegget som tilknyttes, vil (etter at ledig nettkapasitet er brukt opp) kunne utløse store investeringer hvor det kan være vanskelig å få hele nettinvesteringen finansiert ved anleggsdrag av den første kraftprodusenten som tilknyttes.. Den samme utfordringen kan småkraftverket se med et svært stort anleggsbidrag som svekker økonomien i prosjektet.. NVE må fortsette med å arbeide for å løse koordineringsutfordringene med etablering av småkraftverk.. Klyngevis behandling av konsesjonssøknader kan være et av tiltakene for å løse disse utfordringene.. NVE har satset på tilknytningsplikten for å sikre at ny kraftproduksjon kobles til nettet.. Energi Norge tror ikke at dette virkemidlet vil virke etter hensikten.. Det er svært mange legitime grunner som kan forsinke en tilknytning.. I lys av den forventede veksten i nettinvesteringer framover mener Energi Norge at bedre insentiver overfor nettselskapene for å sikre tilkobling, vil være et bedre virkemiddel enn et rent pålegg som tilkoblingsplikten representerer.. Energi Norge arrangerer en temadag 24.. mai om nett og småkraft som drøfter flere av disse temaene.. Les mer om program og påmelding.. Kontaktperson..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/ny-kraftproduksjon-krever-bedre-nettregulering-article9283-239.html
  Open archive

 • Title: Avviser at lang saksbehandlingstid blir nettbarriere - Energi Norge
  Descriptive info: Avviser at lang saksbehandlingstid blir nettbarriere.. Fredag 23.. Per Sanderud (NVE).. Foto: Elisabeth Sæther.. Relaterte artikler.. Se flere presentasjoner fra Vinterkonferansen 2012.. NVE-sjef Per Sanderud avviser at konsesjonsbehandlingen vil utgjøre en barriere for utbyggingen av strømnettet framover.. Dette er vår prioritet nummer 1, sa Sanderud da han innledet på Energi Norges Vinterkonferanse.. Fram mot 2020 vil det, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), investeres om lag 200 milliarder i nytt strømnett og ny kraftproduksjon.. Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud vektla i sin innledning på årets Vinterkonferanse at behandlingstiden på nettsøknader skal ned.. - Jeg er helt enig med de som sier at 6-7 år behandlingstid for nettkonsesjoner er for lenge, og at det hverken er mer demokratisk eller fører til mer miljøvern, uttalte Sanderud, samtidig som han understreket at dette er store anlegg som skal gjennomgå en grundig saksbehandling.. Sanderud uttrykte også bekymring knyttet til de mange søknadene om elsertifikater som blir avvist fordi anleggene ikke er bygget ut i henhold til konsesjonen.. - Halvparten av bruddene vi har avdekket, er så  ...   krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad).. Tror de små blir færre framover.. Lars Ove Skorpen, direktør i Pareto, innledet om framtidens eierstruktur i nettselskapene.. Skorpen la ikke skjul på at han tror at antallet fusjoner mellom nettselskapene vil øke i tida framover.. - Halvparten av nettselskapene har i dag en NVE-verdi på under 100 millioner kroner, og siden 2003 har det ikke skjedd noen betydelige endringer i eierstrukturene rundt om kring i selskapene, sa Skorpen.. Skorpen pekte på at små selskaper har lavere avkastning og høyere nettleie, som sannsynligvis vil være en av driverne for økt fusjonering i framtiden.. Strengere krav til kompetanse, økt kapitalbehov, reguleringsendringer fra NVE som gir bedre insentiver for fusjon og profesjonalisering av eierne ble også fremhevet som mulige drivere for sammenslåing av nettselskaper framover.. - Det er også et paradoks at vi har en olje- og energiminister som ønsker seg færre nettselskaper, samtidig som han dobler støtten til flere av de små selskapene gjennom økt tilskudd gjennom utjevningstilskudd på nettleien, avsluttet Skorpen.. Se hele presentasjonen til Pareto.. Konsesjonsbehandling..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/avviser-at-lang-saksbehandlingstid-blir-nettbarriere-article9277-239.html
  Open archive

 • Title: Ønsker unntak fra kostnader etter "Dagmar" - Energi Norge
  Descriptive info: Ønsker unntak fra kostnader etter Dagmar.. Foto: Gunnar Bjørlykke/ SFE.. Nettkundene fornøyde etter "Dagmar".. Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen Dagmar vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner.. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for KILE-kostnader.. Stormen Dagmar som herjet store deler av landet i romjula, var det verste uværet i Norge på 20 år, og ifølge NVE opplevde hver fjerde nordmann bortfall av strømmen i jula.. På grunn av god beredskap og omfattende innsats fra nettselskapene hadde 98 prosent av de som mistet strømmen, fått den tilbake innen to døgn.. Mange selskap vil bruke store deler av 2012 på å reparere nettet sitt.. Den såkalte KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi), inntrer når selskaper får avbrudd i strømleveransen.. NVE har estimert at nettselskapene er  ...   ble hardest rammet, unntak fra bestemmelsene om KILE-ordningen.. Hvordan de totale kostnadene knyttet til Dagmar vil påvirke selskapenes fremtidige mulighet til å gjennomføre investeringer, er fortsatt et åpent spørsmål.. Vi håper at NVE vil innvilge unntak til selskap som ble sterkt rammet av stormen, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Praktisering av unntaksbestemmelsen for KILE-ordningen har tidligere vært strengt praktisert, og det er ikke gitt dispensasjon til et nettselskap siden ordningen ble innført i 2001.. NVE har tidligere uttalt at de mener at de selskapene som har investert for å gardere seg mot denne type forhold over tid, skal belønnes for dette.. NVE har også uttalt tidligere at gjennomførte tiltak som har resultert i økte kostnader og redusert effektivitet for et selskap, skal tas i betraktning i positiv retning i en dispensasjonssøknad.. Les hele brevet fra Energi Norge, Defo og KS Bedrift..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/oensker-unntak-fra-kostnader-etter-dagmar-article9213-239.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nettkundene fornøyde etter Dagmar.. Onsdag 22.. februar 2012.. Over halvparten av befolkningen mener nettselskapene gjorde en god eller svært god innsats for å gi folk strømmen tilbake etter ekstremværet Dagmar som herjet i romjula.. Bare 12 prosent er misfornøyde.. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Energi Norge.. Bedre insentiver for smarte nett.. Smarte nett er et viktig verktøy for å sikre mer produksjon og bruk av fornybar energi i Europa.. Energi Norge etterlyser bedre investeringsvilkår og styrkede insentiver for forskning innenfor feltet.. Relevante nyhetssaker.. - Vi er en bransje i endring.. Fredag 27.. januar 2012.. Fra venstre: Geir Bergflødt, John Reese, Svein Solbu, Svein Løkken.. Smart Strøm (AMS), kompetanseforskriften og endringer i nettreguleringen stod på programmet da Energi Norges Utviklingskonferanse gikk av stabelen 24.. januar.. Smarte nett gir oss mange muligheter vi må ta i bruk som energiselskap, innledet Svein Solbu i Nord-Østerdal Kraftlag.. Bedrer investeringsvilkårene for nett.. Flere endringer i inntektsrammereguleringen for nett fører til  ...   har innhentet viser at det i 2010 ble investert mer i distribusjonsnett enn noen gang tidligere, men Energi Norge etterlyser fortsatt forbedrede investeringsinsentiver for å sikre nok nett fram mot 2020.. Engasjerende om nettregulering.. Engasjerte deltagere.. Om lag 75 deltagere hadde funnet veien for å høre om nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. NVE legger opp til endringer i reguleringen både fra 2012 og 2013.. Nettreguleringen er høyt på dagsorden i Europa som en sentral rammebetingelse for investeringer, og det diskuteres mye bl.. i forhold til innføring av ny teknologi.. Utvidet bruk av skjønn i den økonomiske reguleringen.. Mandag 19.. Foto: Jo Michael.. Energi Norge mener at et større innslag av skjønn vil kunne være ønskelig etter å ha gått igjennom NVEs rapport Utvidet bruk av skjønn i den økonomiske reguleringen , som lister opp ulike tiltak innen datagrunnlag, kostnadsnorm, inntektsrammen og hvor utvidet bruk av skjønn kan anvendes i reguleringen.. Viser 11-20 av 76 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=417&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nettregulering - Energi Norges kommentarer til NVEs arbeid med regionalnettsreguleringen.. Fredag 18.. Et overordnet mål for nettreguleringen må være at den bidrar til at bransjen får bygd et riktig nett for framtiden.. Energi Norge er opptatt av at nettreguleringen gir muligheter til å oppnå den overordnede målsetningen.. Endelige inntektsrammer for 2010.. Onsdag 2.. NVE vedtok 1.. februar nettselskapenes inntektsrammer for 2010 til 17,8 milliarder kroner.. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2010 av 1.. 12.. 2009.. Nettregulering utfordringer knyttet til NVEs fastsettelse av normkostnader.. Torsdag 20.. januar 2011.. Det er mange utfordringer knyttet til å fastsette en riktig normkostnad for nettselskapene.. Den største utfordringen for å beregne nettselskapenes normkostnad er å avdekke reelle forskjeller i effektivitet, samtidig som man tar hensyn  ...   innspill.. Tirsdag 14.. NVE har over en periode arbeidet med forbedringer av modellen for regulering av regional- og sentralnettene.. Ekstern evaluering av nettreguleringen Energi Norges kommentarer.. Energi Norge mener at den eksterne evalueringen av den økonomiske reguleringen som OED har gjennomført, er et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid om en videre utvikling av reguleringsmodellen.. Nettreguleringen ekstern evaluering av reguleringsmodellen OED ønsker innspill.. Mandag 15.. november 2010.. Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr har overlevert en rapport om den økonomiske reguleringen av strømnettet.. Rapporten var en bestilling fra Olje- og energidepartementet.. Nettreguleringen - ekstern evaluering av reguleringsmodellen.. Torsdag 21.. oktober 2010.. Foto: Energi Norge.. Den eksterne evaluering av reguleringsmodellen foreslår endringer som kan være med på imøtekomme noen innvendinger mot modellen.. Viser 31-40 av 76 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=417&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nettregulering - kan vi lære av andre?.. Onsdag 16.. juni 2010.. Foto: EU.. Insentivregulering er innført i de aller fleste europeiske land, og interessen for norske erfaringer har vært til stede.. Er det nå kanskje på tide for Norge å lære fra andre?.. Rapport om forstudie for framtidig nettregulering.. Klimautfordringen, energieffektivisering og behovet for et mer robust og forsyningssikkert energisystem er drivkrefter som fører til at energisystemet er i omlegging av mange land.. Nettsjefmøte.. Fredag 21.. mai 2010.. mai inviterte Energi Norge til nettsjefmøte.. Godt verksted om ny sentralnettstariff  ...   og i kabler til utlandet.. Dette øker Statnetts inntektsramme betydelig noe som igjen utfordrer dagens sentralnettstariff.. Kraftsystem.. Hvem vil eie nettselskap?.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i Energi Norge.. Olje- og energidepartementet (OED) arrangerte 22.. april et kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål.. Bakgrunnen for møtet var NVEs gjennomgang av den.. samlede nettreguleringen.. som ble overlevert OED i januar.. 2 kommentarer.. Inntektsrammer fra 2012.. Fredag 16.. Inntektsrammereguleringen skal fornyes fra 2012.. Energi Norge mener at flere viktige forhold må på plass for at reguleringen skal bli tilfredsstillende.. Viser 41-50 av 76 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=417&offset701=40
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Vannkraft.. Viktig dom i Høyesterett.. Fredag 17.. Det dreier seg om en ankesak over et overskjønn, og hovedspørsmålet gjelder erstatning ved ekspropriasjon av fall til kraftutbygging.. Hydro2010 Europas største vannkraftkonferanse.. Mandag 18.. Hydro2010 hadde over 1300 deltagere fra 85 land da den ble avholdt i Lisboa fra 27.. til 29.. Konferansen hadde et bredt utvalg av presentasjoner, paneldebatter og en stor utstilling med utstyrsleverandører, konsulenter, tjenesteleverandører og kraftselskap.. Det var en utmerket anledning til å få innsikt om hva som skjer på den europeiske og internasjonale vannkraftscenen.. Se presentasjonene fra PTK 2012.. Fredag 9.. Over 400 deltakere, foredragsholdere og utstillere fant veien til årets Produksjonstekniske konferanse, og Energi Norge vil takke alle som bidro til gjennomføringen av et flott arrangement.. Her kan du laste ned foredragene fra konferansen.. Flere møter med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet.. Lørdag 2.. juli 2011.. Energi Norge har i løpet av uka hatt møter med både statsråd Borten Moe og statssekretær Blakstad i Olje- og energidepartementet (OED).. Skjerpelse av reglene for grunnrenteskatt?.. Anga i Førde.. Foto: Sunnfjord Energi.. I Statsbudsjettet foreslår regjeringen flere endringer som innebærer skjerpelse av reglene for grunnrenteskatt.. Energi Norge uttrykte skuffelse over at disse forslagene fremmes uten forutgående konsekvensvurderinger, og mener endringene i alle fall ikke må få  ...   i Miljøvern-departementet.. Foto: Bjørn H.. Stuedal.. Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet, la i sitt foredrag på Norsk Laksefestival vekt på at vannforvaltningsplanene vil få føringer for fremtidige vilkårskrevisjoner.. For Energi Norge understreker dette viktigheten av at kraftprodusentene engasjerer seg aktivt i arbeidet med vannforvaltningsplanene.. Revisjoner.. Rapporter: Hvordan tilrettelegge for mer fornybar energiproduksjon?.. Torsdag 25.. Innenfor rammen av prosjektet Fornybar Energiproduksjon mot 2020 har Energi Norge i 2009 og 2010 fått utarbeidet fire faglige rapporter.. Formålet med prosjektet har vært å sette fokus på samfunnets prosesser rundt realisering av fornybar energi med særlig vekt på plan- og konsesjonssystemet.. Vindkraft.. Lærdom fra praktisk anleggskurs Bygg - Vannkraft.. Tirsdag 21.. Praktisk anleggskurs i bygg og vannkraft i regi av EnergiAkademiet.. Foto: Christoffer Aalerud, SKS.. Med regn og blest i ansiktet gikk oppstarten på EnergiAkademiets kurs med tema praktisk anleggskurs innen Bygg - Vannkraft i Rauland ved dam Bitdalen, øverst i Telemark 25.. Dammer.. Vannkraft i vinden.. Stadig flere studenter ved NTNU og HiOA velger å studere vannkraft.. Det kan Dagens Næringsliv fortelle i en lengre artikkel denne uken.. Energi Norge støtter denne utdanningen, siden vannkraft er en svært viktig del av framtidas fornybare energikilder.. De unge har tatt poenget, og velger noe som har framtida foran seg.. Viser 1-10 av 67 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=394&sortby=visited
  Open archive •  


  Archived pages: 1069