www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Open positions as Senior Advisor at Energy Norway - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Alle.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Open positions as Senior Advisor at Energy Norway.. Onsdag 16.. mai 2012.. Foto: Hafslund.. In focus: Developing the knowledgebase of the electricity industry in Norway.. At Energy Norway we are in the process of strengthening our team.. Could this be the opportunity you ve been waiting for?.. Senior Advisor, Smart Power Systems /Market.. Senior Advisor, Hydropower.. As senior advisor you will be responsible for developing our competency services within your subject area.. You will also be responsible for developing joint  ...   0047 93284473.. See also the.. Application deadline May 31.. th.. 2012.. EnergiNorge: Nytt Enova-mandat mangler klimaperspektiv http://t.. co/q0QNRARW.. EnergiNorge: Rekordlavt sykefravær i kraftsektoren http://t.. co/or7e0B6x.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. Nett.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. EU.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /about-energy-norway/open-positions-as-senior-advisor-at-energy-norway-article9354-443.html
  Open archive

 • Title: Energiproduksjon - Energi Norge
  Descriptive info: (1159).. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Torsdag 5.. juli 2012.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. ,.. Nøkkelord:.. Vindkraft.. Frykter lengre småkraftkø.. Tirsdag 19.. juni 2012.. Energi Norge er skuffet over at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå fjerner muligheten til å få rask vurdering av hvorvidt planlagte småkraftverk over 1 MW trenger konsesjon.. Konsesjonsbehandling.. Positive til Miljøverndepartementets ESA-svar.. Tirsdag 12.. Miljøverndepartementet (MD) slo nylig fast at Norge har tilstrekkelig juridiske virkemidler til å sikre oppfyllelse av vanndirektivet.. - Et viktig bidrag for å sikre fortsatt god ressursforvaltning, mener Energi Norge.. Vanndirektivet.. Revisjoner.. BKK fikk medhold i klagesak.. Onsdag 6.. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt BKK medhold i klagesaken om klassifisering av dam Askjelldalsvatn.. Avgjørelsen gav en viktig avklaring om videre fortolkning av regelverket for damsikkerhet.. Damsikkerhet.. Nye retningslinjer for kraftrevisjon.. Torsdag 31.. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe har i samarbeid utviklet retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner.. - Vil skape mer klarhet om prosessen for vilkårsrevisjoner, mener Energi Norge.. Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging.. Onsdag 23.. -  ...   eneste som kan sikre pålitelig kraftforsyning i Oslo-regionen framover.. - Rapporten undervurderer potensialet for økt bruk av fjernvarme, mener foreningen Norsk Fjernvarme.. Fjernvarme.. Ålport bidro til dambrudd i Sverige.. Torsdag 8.. Brødrene Dahl AS var blant de 30 utstillerne på arrangementet.. Dambruddet i Granö i 2010 ledet til en total ombygging av E-ONs kraftanlegg.. Selskapet var til stede på Produksjonsteknisk konferanse for å fortelle om sine erfaringer fra hendelsen og arbeidet med gjenoppbyggingen av dammen.. Dammer.. PCB.. Ønsker raskere og mer forutsigbare miljøprosesser.. Det er ikke nødvendigvis lengden på en prosess som avgjør hvor god den er, fastslo miljøvernminister Erik Solheim da han møtte Energi Norge og flere representanter fra energibransjen.. Vil tette kompetansegapet mot 2020.. Mandag 5.. Kristine Fiksen, THEMA Consulting.. En fersk studie viser at kompetansemangel kan bli en flaksehals for ny fornybarutbygging i Norge mot 2020.. - Dette er et tydelig varsko, men heldigvis er det mye som kan gjøres for å forhindre at situasjonen blir kritisk for energibransjen, mener Energi Norge.. Viser 1-10 av 195 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side..

  Original link path: /aktuelt/energiproduksjon/
  Open archive

 • Title: Energi og klima - Energi Norge
  Descriptive info: Tirsdag 3.. Energieffektivisering.. Advarer mot sneversynt energipolitikk.. Torsdag 28.. Bruk av primærenergifaktorer og CO2-vekting av elektrisitet som verktøy i energipolitikken, motvirker mulighetene for å nå klimamål i 2050.. Dette er en av konklusjonene i en fersk rapport utarbeidet for Energi Norge.. Elbilfordelene sikret til 2017.. Mandag 11.. Den 7.. juni ble alle partier unntatt FrP enige om et nytt klimaforlik.. Forliket innebærer blant annet at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.. Fornøyde med klimaenighet.. Fredag 8.. Regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre, Høyre og Krf om et nytt klimaforlik.. Forliket gir god forutsigbarhet i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og sikrer at mer fornybar energi tas i bruk.. Klimaet trenger et ambisiøst forlik.. Tirsdag 5.. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, overrekker klimaoppropet.. Fredag ble det brudd i forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget.. Energi Norge er en av over 70 organisasjoner og privatpersoner som har samlet seg bak  ...   kroner, og økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk.. Verdiskapning.. Lanserte Norges første klimaapp.. Fredag 25.. Den 25.. mai ble Norges første klimaapp lansert for iPad og web.. App en viser hvordan ulike klimatiltak kan sjongleres med for å kutte norske utslipp.. Her kan du lage din helt egen klimaplan, og det er navnet app en har fått: Min Klimaplan.. To elektriske norgespremierer på Grønn Bil-konferansen.. Torsdag 10.. Det blir mulig å prøvekjøre en hel rekke elbiler på Grønn Bil-konferansen.. I tillegg til norgespremiere på el-utgavene av Renault Kangoo og VW Golf, kommer også Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV, MIA electric, og sportsbilen Tesla Roadster.. Hvor mange ladbare biler trengs i 2020 for å nå klimamålene?.. Fredag 27.. april 2012.. I Klimameldingen foreslås det at nye, norske biler i 2020 i snitt skal slippe ut 85 gram CO2 per kilometer.. Ifølge anslag fra Grønn Bil må det selges mellom 40.. 000 og 70.. 000 ladbare biler i 2020 for oppnå målet.. Viser 1-10 av 214 artikler..

  Original link path: /aktuelt/energiogklima/
  Open archive

 • Title: Nett og system - Energi Norge
  Descriptive info: Ønsker bredere debatt om nettdrift og struktur.. Tirsdag 26.. Konsulentrapport om strukturendringer blant nettselskapene tar ikke hensyn til hvordan kraftnæringen fungerer i praksis, mener Energi Norges utvalg for små- og mellomstore bedrifter.. Utvalget etterlyser et bredere perspektiv i debatten om nettselskapenes fremtidige struktur.. Nettorganisering.. Fremskynder bygging av kraftkabler.. Torsdag 21.. Statnett har nylig offentliggjort avtaler om bygging av to undersjøiske mellomlandskabler, henholdsvis til Tyskland innen 2018 og til Storbritannia innen 2020.. Viktig bidrag for å nå offensive klimamål og økt grønn verdiskapning, mener Energi Norge.. Utenlandsforbindelser.. Bedrer investeringsinsentivene for nettutbygging.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår at nettselskapene skal få høyere avkastning enn i dag.. Det skal investeres om lag 100 milliarder i nett fram mot 2020.. Dette grepet vil gjøre det enklere for nettselskapene å realisere de nødvendige investeringene fremover, mener Energi Norge.. Nye virkemidler for et smartere strømnett.. Onsdag 20.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig foreslått at nettselskapene skal kunne bruke opp til 0,3 prosent av eget avkastningsgrunnlag på forskning og utvikling.. Et viktig steg i retning mot et smartere strømnett, mener Energi Norge.. Ett skritt nærmere mellomlandskabler.. Statsminister Jens Stoltenberg og den britiske statsministeren David  ...   jordfeilvarsling.. Fredag 1.. Nye krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever installering av teknisk utstyr for jordfeilvarsling.. Energi Norge ber om at de nye kravene sees i sammenheng med utrulling av smart strøm.. Tap i lagmannsretten for Hafslund.. Mandag 14.. Bærum kommune fikk nylig medhold i lagmannsretten i spørsmålet om kommunen kan pålegge Hafslund Nett å legge deler av nettet under bakken, blant annet av hensyn til miljø og estetikk.. - Kan skape uheldig presedens, frykter Energi Norge.. Veggrunn.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Fredag 11.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi.. Utrulling av sjøkabel.. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag.. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser.. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group.. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.. Pressemeldinger.. Viser 1-10 av 342 artikler..

  Original link path: /aktuelt/nettogsystem/
  Open archive

 • Title: Marked og salg - Energi Norge
  Descriptive info: Relevante nyhetssaker.. Måling og avregning.. Anbefaler samarbeid om smart strøm.. Onsdag 13.. Det er stort behov for å fortsette samarbeidet mellom kraftnæring, Statnett og myndighetene for å få på plass organisering og design av sentrale AMS-systemer.. Dette var blant hovedkonklusjonene da Energi Norge la fram sluttrapporten fra kraftnæringens prosjekt om smart strøm (AMS).. Anbefalinger for et effektivt sluttbrukermarked.. Torsdag 7.. Statnett anbefaler at det opprettes en felles datahub for å sikre et effektivt sluttbrukermarked for kraft, og mener at løsningen kan være på plass allerede innen 2015.. Vil inn som deleiere av nytt målesystem.. Statnett ferdigstilte nylig en utredning om hvordan utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet kan skje gjennom en felles IKT-løsning.. Kraftnæringen ønsker å delta i utvikling og drift av IKT-løsningen som deleiere.. Nytt steg mot integrerte kraftmarkeder i Europa.. ENTSO-E har nylig avsluttet en høring  ...   Smart strøm-prosjekter den 31.. Laveste strømpris på fem år.. Mandag 16.. Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år.. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie.. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede.. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.. Sluttbrukermarked.. Strømpris.. Nettregulering: Finansiering av Smart Strøm.. Mandag 12.. Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart Strøm (AMS) de nærmeste årene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at finansieringen skal skje innenfor den eksisterende inntektsrammereguleringen.. Inviterer til workshop om Smart Strøm.. Fredag 2.. Energi Norge inviterer ansatte i energibransjen til workshop om innføringen av Smart Strøm (AMS) den 28.. mars på Gardermoen.. På møtet vil blant annet Statnett og NVE orientere om status og fremdrift.. Lørdag 25.. februar 2012.. Viser 1-10 av 140 artikler..

  Original link path: /aktuelt/markedogsalg/
  Open archive

 • Title: Internasjonalt - Energi Norge
  Descriptive info: Nye EU-krav om nettdrift.. ENTSO-E har sendt ut et nytt forslag til regler for forbruk og distribusjon av kraft på høring.. Regelverket vil også bli gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen.. Effektiviseringsgrep fra EU.. EUs nye energieffektiviseringsdirektiv skal sikre at EUs medlemsland oppfyller sine forpliktelser om 20 % energieffektivisering i 2020.. - Gir rom for fleksible løsninger, men ikke tilstrekkelig på utslippsfri energibruk, mener Energi Norge.. Uenighet om EUs fornybarmål etter 2020.. Nedadgående investeringstrender og spørsmålet om bindende fornybarmål i EU etter 2020 var noen av temaene som stod på dagsorden da Eurelectrc, den europeiske interesseorganisasjonen for kraftnæringen i Europa, inviterte til årskonferanse.. Eurelectric.. Fornybarstrategi i EU etter 2020.. EU-kommisjonen presenterte nylig sitt forslag til strategi for fornybar energi etter 2020.. En av de viktigste drøftingene i strategien er hvilke virkemidler som skal være de viktigste for å få frem investeringer i fornybar energi i fremtiden.. Europeiske fornybarmål kan nås men krever tiltak.. november 2011.. Den europeiske kraftbransjen peker på økt fleksibilitet og mer integrerte markeder som de viktigste tiltakene for at  ...   Nye kabler viktigere enn noensinne.. Tirsdag 20.. september 2011.. Lars Aagaard, styreleder i Nordenergi.. Foto: Joachim Rode.. I årene som kommer må det gjøres store investeringer i fornybar energi i Norden.. Da er det avgjørende at de nordiske landene samarbeider om nye overføringskabler, sier styrelederen i Nordenergi.. Nettregulering i Norge, Norden og resten av Europa.. Foto: Trond Isaksen.. Nettregulering står høyt på dagsorden i de fleste europeiske land.. Investeringer og behovet for innovasjon utfordrer reguleringen.. I Norge planlegger NVE flere endringer i reguleringsmodellen.. Kommentar fra Brussel - Ingen vits med Norgesreklame - helt pointless!.. Onsdag 7.. Denne gang skal det dreie seg om det spørsmål alle besøkende nordmenn i Brussel stiller.. Hva synes EU om Norge?.. EU har vedtatt endringer i bruk av kreosot.. Fredag 12.. august 2011.. Kreosot brukes i kraftledningsstolper, det skal forhindre råteskader på trevirke.. EU kommisjonen har gjort endringer i anneks til Direktiv 98/8/EC som berører bruk av kreosot.. Endringene gjelder fra 1.. mai 2013.. Kreosot.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Viser 1-10 av 78 artikler..

  Original link path: /aktuelt/internasjonalt/
  Open archive

 • Title: Arbeidsliv - Energi Norge
  Descriptive info: Mandag 2.. Inkluderende arbeidsliv.. Fredag 29.. Lønn og tariff.. Mekling for energioverenskomsten.. Mandag 25.. Mekling for energioverenskomsten mellom Energi Norge og El IT Forbundet er fastsatt til 27.. og 28.. El IT Forbundet har varslet plassfratredelse for 463 ansatte ved 14 bedrifter.. Meklingsfrist for energioverenskomsten.. EL IT Forbundet brøt kvelden 22.. mai forhandlingene med Energi Norge om revisjon av energioverenskomsten.. Oppgjøret går nå videre til mekling, og meklingsfrist for oppgjøret er satt til 28.. juni kl.. 24.. 00.. Energioverenskomsten til mekling.. EL IT-Forbundet brøt kvelden 22.. Oppgjøret går nå videre til mekling.. Det er for tidlig å si når partene møtes hos Riksmekleren.. Må bli mindre sårbare mot strømutfall.. Kraftforsyningen er fundamental for nærmest all annen samfunnsvirksomhet.. Det vekker derfor stor bekymring når flere virksomheter som er avhengig av kontinuerlig strømforsyning, ikke sikrer seg bedre mot  ...   avtale i slutten av mai.. Energi Norges HMS-undersøkelse for 2011.. Onsdag 28.. Energi Norge har gjennomført den årlige undersøkelsen om HMS-tilstanden i bransjen.. Resultatene viser at skadefrekvensen fortsetter med en svak økning.. Dette skyldes imidlertid sannsynligvis at rapporteringen av ulykker har steget med 50 % sammenliknet med året før.. Helse miljø og sikkerhet (HMS).. Ny søknadsrunde for Arbeidsmiljøfondet.. Mandag 6.. Medlemsbedrifter i Energi Norge har anledning til å søke om midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond.. Neste frist for å sende inn søknad til fondet er satt til 1.. Ta strøm på alvor!.. januar 2012.. Hvert år rammes om lag 3000 personer av ulykker knyttet til strøm, de fleste av disse arbeider med elektrisitet til daglig.. Sammen med flere allierte i kampen mot strømskader har Energi Norge utarbeidet informasjonsbrosjyren Ta strøm på alvor!.. Viser 1-10 av 95 artikler..

  Original link path: /aktuelt/arbeidsliv/
  Open archive

 • Title: Kompetanse - Energi Norge
  Descriptive info: Studiesatsing ble suksess.. Mandag 18.. I vår ble hele 24 vannkraftingeniører uteksaminert fra NTNU.. Institutt for vann- og miljøteknikk er i kraftig vekst etter en omfattende fellesinnsats fra kraftnæringen.. Ingeniørutdanning.. Verktøy i fagopplæringen.. Mandag 21.. Har du spørsmål om lærlingordningen, fagopplæring eller rekruttering? Her kan du finne verktøy som kontraktsmaler, instruktørveiledning, rekrutteringsmateriell og skjemamaler, særlig tilpasset for kraftnæringen.. Ingeniørløft må sikre flere fornybarstudenter.. Tirsdag 15.. Energi Norge er svært fornøyd med at regjeringen varsler 300 ekstra studieplasser innenfor ingeniørfagene i Revidert nasjonalbudsjett.. Viktig at midlene brukes til å opprette flere studieplasser knyttet til fornybar energi, mener Energi Norge.. Ønsker flere studieplasser.. Mandag 30.. NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.. Energi Norge mener.. Norges første lærling på vindkraft.. Fredrik Lundseng Moen (NTE).. Fredrik Lundseng Moen jobber i NTE som Norges første energioperatørlærling på et vindkraftverk.. Han får med det en utdanning som gir grunnlag for å jobbe både med  ...   flere lærlinger inn i arbeidslivet.. Roar Flåthen, John G.. Bernander og Kristin Halvorsen under signering av Samfunnskontrakten.. Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har blitt enige om å jobbe for å øke antall lærlinger med 20 prosent frem mot 2015.. Energi Norge er svært fornøyd med at arbeidet for å skaffe flere lærlinger intensiveres.. Lærling.. Foreslår klimavalgfag i skolen.. Oluf Ulseth og Silje Lundberg møtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen.. Ingeniørmangel og klimakrise danner bakteppet for at Energi Norge og Natur og Ungdom nå foreslår et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet.. Dette vil bidra til å øke kunnskapen om klimaproblemet og kjennskapen til hvilken kompetanse vi trenger for å iverksette klima- og energiløsningene, mener organisasjonene.. Bemanningsforskriften kan gi dårligere nettdrift.. Energi Norge frykter at bemanningsforskriften som fastsetter kompetansekrav til energibransjen, vil medføre ineffektiv drift av strømnettet framover.. Krav om sprengningskyndige i nettselskap.. Tirsdag 13.. Retningslinjene for sprengingspersonell som ble innført i 2010, innebærer nye krav til kompetanse.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tildeler sertifikater for personell som skal drive med sprengning kun i en femårsperiode av gangen.. Viser 1-10 av 81 artikler..

  Original link path: /aktuelt/kompetanse/
  Open archive

 • Title: Forskning og utvikling - Energi Norge
  Descriptive info: Vil etablere Norsk vannkraftsenter.. Fagmiljøene innenfor vannkraft ved NTNU har sammen med Sintef Energiforskning, CEDREN og Energi Norge tatt initiativ til å etablere Norsk vannkraftsenter.. Vil øke forskningsinnsatsen innenfor vannkraft og å bedre rekrutteringen til kraftnæringen, mener Energi Norge.. Vassdragslabb.. Vil styrke energiforskningen.. Fredag 30.. Ny støtteordning for pilotanlegg og økt skattestimulans for FoU-investeringer innen fornybar energi er blant tiltakene Energi Norge mener regjeringen må vurdere i arbeidet med den kommende forskningsmeldingen.. Skatt.. Ønsker mer EU-forskning innenfor vannkraft.. Tirsdag 27.. Forskning på vannkraft må bli en del av EUs fornybarforskning, mener Energi Norge.. Energiområdet har et budsjett på 2,35 milliarder euro for perioden 2007-2013.. Vannkraft har frem til i dag ikke vært tema innenfor EUs forskning på fornybar energi.. Løser energispørsmål med radar og kunstig vassdrag.. Onsdag 21.. Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøker CEDREN.. Forskningssenteret CEDREN har nylig investert i nytt forskningsutstyr som skal bidra i arbeidet med å forene hensyn til fornybarutbygging og naturmangfoldet.. Fullt mulig å sikre naturmangfoldet samtidig som verden går over til fornybar energi, sier CEDREN-leder.. 270 millioner til forskning innenfor fornybar energi.. Fredag 13..  ...   Fredag 9.. desember 2011.. Sintef har avsluttet et forprosjekt om varsling av luftfartshindre ved hjelp av GPS.. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra blant annet Statnett og Energi Norge.. Luftfartshindre.. Should I stay or should I go?.. Solbergfoss kraftstasjon (E-CO).. Valgets kval er en viktig utfordring i planlegging og gjennomføring av vedlikehold av kraftverk.. Skal en foreta en rehabilitering, modernisering eller oppgradering? Riktig valg av omfang krever god forståelse av skadeforløp, risiko, historisk driftsmønster og forventet framtidig bruk av anlegget.. Pumpekraft utfordringer og muligheter.. Tirsdag 22.. foto Grunde Olimstad, NTNU.. Pumpekraft utfordringer og muligheter.. var tittelen på et to-dagers møte arrangert av.. Societe Hydrotechnique de France( SHF).. i Lyon 23.. og 24.. November.. Om lag 150 deltagere fra 8 land deltok på et bredt anlagt møte oppdelt i fire hovedsesjoner.. En milliard til energiforskning!.. Onsdag 5.. Foto: Jan Christian Sørlie.. Et realistisk, men ambisiøst mål for bransjen kan være å øke FoU-innsatsen til én prosent av omsetningen.. Slik avsluttet Sverre Aam, direktør i SINTEF Energi, FoU årsforum 2011 som ble arrangert av Energi Norge 20.. september.. Viser 1-10 av 35 artikler..

  Original link path: /aktuelt/forskning/
  Open archive

 • Title: nyheter om elsertifikater
  Descriptive info: Juridisk rådgivning.. Arbeidsrett.. Pensjon.. Fagopplæring og rekruttering.. Verktøy.. Regelverk.. Kommunikasjonsverktøy.. Prosjektforslag 2012.. Pågående prosjekter.. Ferdigstilte prosjekter.. Om FoU.. Svarskjema 2012.. Nett og marked.. En grønn tråd.. Smart strøm (AMS).. Informasjon for energibransjen.. Spørsmål og svar.. Bakgrunn om smart strøm.. Bakgrunn og formål.. For energibransjen.. Relaterte nyhetssaker.. Nyheter om elsertifikater.. Her kan du lese tidligere nyhetssaker om elsertifikater.. Til temasiden om elsertifikater.. Første elsertifikat utdelt.. Torsdag 9.. Den 8.. februar delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland.. Energi Norge er godt fornøyd med at markedet nå er i gang, og mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi i Norge.. Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at Kvassteinåga kraftverk er det første som har fått godkjent for rett til elsertifikater.. Energi Norge mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi.. Alt klart for elsertifikater.. Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. Standardavtaler for handel med elsertifikater.. Torsdag 15.. Den 1.. januar 2012 starter det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett standardavtaler for handel med elsertifikater.. Siste innspurt før sertifikatstart.. Fredag 28.. Om kort tid skal elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige tre i kraft.. Her er Energi Norges innspill til lovforskriftene som konkretiserer hvordan sertifikatordningen skal fungere.. Informasjon om innføringen av elsertifikater.. Fredag 21.. Innføringen av elsertifikater skaper et informasjonsbehov hos strømkundene.. For å bidra til at energibransjen klarer å imøtekomme deres behov tilbyr Energi Norge et eget informasjonshefte til våre medlemsbedrifter.. Forskrifter til elsertifikatloven.. Onsdag 14.. Forskriftene til elsertifikaloven kom på høring i dag, 14.. september, med høringsfrist 28.. Dette er et viktig skritt  ...   Lovforslag om elsertifikater legges fram for Stortinget.. Fredag 15.. april 2011.. Lovforslaget om elsertifikater passerte Statsråd i dag.. Dette er som forventet og en forutsetning for at Stortinget skal kunne vedta loven før sommerferien.. Fornybar milepæl.. Onsdag 8.. desember 2010.. Maud Olofsson og Terje Riis-Johansen.. Foto: OED.. Norge og Sverige har i dag underskrevet en felles protokoll som bekrefter innføringen av et felles marked for elsertifikater fra januar 2012.. Avtalen bekrefter en ambisjon på 26,2 TWh ny, fornybar kraft innen 2020.. Det understrekes samtidig at ny produksjon må følges av en offensiv nettutvikling i Norden.. Svensk-norsk system for elsertifikater ønskes velkommen av Svensk Energi og Energi Norge.. Torsdag 25.. mars 2010.. I en felles uttalelse støtter den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Energi og Energi Norge et norsk-svensk system for elsertifikater.. Hele uttalelsen finner du her.. Endelig overgangsordning for elsertifikater på plass.. Torsdag 26.. november 2009.. Steinar Bysveen, adm.. direktør i Energi Norge.. Foto: Johnny Syversen.. Energiminister Terje Riis-Johansen har i dag lagt fram en overgangsordning for fornybar elproduksjon fram mot innføring av elsertifikater i 2012.. EBL ber om offensiv holdning i forhandlingene om fornybardirektivet.. Lørdag 31.. januar 2009.. Erik Skjelbred, direktør produksjon og miljø i EBL.. Foto: Gro Maren Mogstad Karlsen.. Innføringen av fornybardirektivet vil være et viktig element for å innfri det norske klimaforliket.. Norge har en unik posisjon med god tilgang på fornybar energi, og det er viktig at myndighetene har en offensiv holdning i forhold til forhandlingene om fornybardirektivet.. Felles marked for elsertifikater.. juni 2008.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den svenske næringsministeren Maud Olofsson har lagt frem en forståelse om at de ønsker å samarbeide om et felles elsertifikatmarked.. Hold deg oppdatert.. Mandag 19.. oktober 2009.. med Energi Norges meninger om aktuelle saker for kraftbransjen.. Abonner på vårt nyhetsbrev.. Kontaktpersoner.. Dag Roar Christensen.. Næringspolitisk rådgiver fornybar energi.. ">Dag Roar Christensen.. Mob: 91767054.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138..

  Original link path: /elsertifikater/nyheter/
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Original link path: /aktuelt/?metaCatID=227
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 1069