www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Elbilfordelene sikret til 2017.. Mandag 11.. juni 2012.. Den 7.. juni ble alle partier unntatt FrP enige om et nytt klimaforlik.. Forliket innebærer blant annet at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. El i veitransport.. Fornøyde med klimaenighet.. Fredag 8.. Regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre, Høyre og Krf om et nytt klimaforlik.. Forliket gir god forutsigbarhet i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og sikrer at mer fornybar energi tas i bruk.. Uenighet om EUs fornybarmål etter 2020.. Nedadgående investeringstrender og spørsmålet om bindende fornybarmål i EU etter 2020 var noen av temaene som stod på dagsorden da Eurelectrc, den europeiske interesseorganisasjonen for kraftnæringen i Europa, inviterte til årskonferanse.. EU.. ,.. Eurelectric.. Anbefalinger for et effektivt sluttbrukermarked.. Torsdag 7.. Statnett anbefaler at det opprettes en felles datahub for å sikre et effektivt sluttbrukermarked for kraft, og mener at løsningen kan være på plass allerede innen 2015.. Relevante nyhetssaker.. AMS.. Måling og avregning.. BKK fikk medhold i klagesak.. Onsdag 6.. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt BKK medhold i klagesaken om klassifisering av dam Askjelldalsvatn.. Avgjørelsen gav en viktig avklaring om videre fortolkning av regelverket for damsikkerhet.. Damsikkerhet.. Fornybarstrategi i EU etter 2020.. EU-kommisjonen presenterte nylig sitt forslag til strategi for fornybar energi etter 2020.. En av de viktigste drøftingene i strategien er hvilke  ...   in electricity distribution network regulation in the North West Europe.. Nettregulering.. Nett.. Grønn verdiskaping: Fremtiden er elektrisk.. Mandag 4.. Elektrisitet vil spille en avgjørende rolle for å nå de langsiktige klimamålene, viser fersk rapport.. Økt produksjon og bruk av elektrisitet vil også gi grunnlag for økt årlig verdiskaping i størrelsesorden 35 40 milliarder kroner, og økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk.. Verdiskapning.. Viser 21-30 av 500 artikler.. 1.. 2.. 4.. 5.. neste side.. Alle nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. 76 artikler.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. 48 artikler.. Nettpolitikk.. 47 artikler.. Sluttbrukermarked.. 45 artikler.. Energieffektivisering.. 43 artikler.. Vindkraft.. 41 artikler.. Utdanningspolitikk.. 39 artikler.. 37 artikler.. Rekruttering.. 36 artikler.. Nettorganisering.. 34 artikler.. Utenlandsforbindelser.. 31 artikler.. Inkluderende arbeidsliv.. 28 artikler.. Sentralnettet.. 26 artikler.. Kraftsystem.. Statsbudsjettet.. 25 artikler.. Strømpris.. 23 artikler.. Fornybardirektivet.. Veggrunn.. Konsesjonsbehandling.. Fjernvarme.. 20 artikler.. Grønn Bil.. 19 artikler.. Skatt.. 18 artikler.. Tariffer.. Ingeniørutdanning.. 17 artikler.. Energiloven.. 16 artikler.. Fagopplæring.. 15 artikler.. Vanndirektivet.. Nettleie.. 14 artikler.. 13 artikler.. Fellesføring.. Bredbånd.. 12 artikler.. CO2.. 11 artikler.. Energi og utvikling.. Systemansvar.. Anleggsbidrag.. 10 artikler.. Hjemfall.. Ny fornybar.. 9 artikler.. Market design.. Gasskraft.. Likestilling.. 8 artikler.. Beredskap.. Luftfartshindre.. Arbeidsrett.. 7 artikler.. Lærling.. Dammer.. 5 artikler.. Bioenergi.. ENKL-planen.. PCB.. Kreosot.. 4 artikler.. Den grønne ledertrøya.. Revisjoner.. Vassdragslabb.. Nettverksbygging.. 3 artikler.. Mentorprogram.. Opprinnelsesgaranti.. 2 artikler.. Solenergi.. Forvaltning.. Norge digitalt.. Etikk.. 1 artikler.. Risikostyring.. Entrepenør.. Autorisasjon.. Mykgjøring.. Se topp 10 nøkkelord.. Arkiv.. Juli 2012.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. April 2012.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. Desember 2011.. November 2011.. Oktober 2011.. September 2011.. August 2011.. Juli 2011..

  Original link path: /aktuelt?allKeywords=1&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Vil inn som deleiere av nytt målesystem.. Fredag 1.. Statnett ferdigstilte nylig en utredning om hvordan utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet kan skje gjennom en felles IKT-løsning.. Kraftnæringen ønsker å delta i utvikling og drift av IKT-løsningen som deleiere.. Nytt steg mot integrerte kraftmarkeder i Europa.. ENTSO-E har nylig avsluttet en høring om europeisk krafthandel og kapasitet i kraftmarkedene.. Energi Norge er positiv til økt markedsintegrering, men frykter at regelverket kan gi mindre åpenhet om markedsreguleringen framover.. Ønsker dispensasjon fra krav om jordfeilvarsling.. Nye krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever installering av teknisk utstyr for jordfeilvarsling.. Energi Norge ber om at de nye kravene sees i sammenheng med utrulling av smart strøm.. Nye retningslinjer for kraftrevisjon.. Torsdag 31.. mai 2012.. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe har i samarbeid utviklet retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner.. - Vil skape mer klarhet om prosessen for vilkårsrevisjoner, mener Energi Norge.. Lanserte Norges første klimaapp..  ...   Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO, ble i dag valgt til ny styreleder i Energi Norge.. Rimmereid overtar etter Sverre Devold, som ble takket av etter to år i ledervervet.. Energioverenskomsten til mekling.. EL IT-Forbundet brøt kvelden 22.. Oppgjøret går nå videre til mekling.. Det er for tidlig å si når partene møtes hos Riksmekleren.. Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging.. - De lave elsertifikatprisene kan skyldes at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli for stort, mener Energi Norge.. Lave sertifikatpriser var blant temaene på et møte for Energi Norges medlemmer i Ålesund den 15.. mai.. Verktøy i fagopplæringen.. Mandag 21.. Har du spørsmål om lærlingordningen, fagopplæring eller rekruttering? Her kan du finne verktøy som kontraktsmaler, instruktørveiledning, rekrutteringsmateriell og skjemamaler, særlig tilpasset for kraftnæringen.. Smart strøm-prosjekter i sluttfasen.. Onsdag 16.. Innføringen av smart strøm er i full gang.. Både Statnett og Energi Norge leverer sluttrapport for egne Smart strøm-prosjekter den 31.. Viser 31-40 av 500 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt?allKeywords=1&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Ingeniørløft må sikre flere fornybarstudenter.. Tirsdag 15.. Energi Norge er svært fornøyd med at regjeringen varsler 300 ekstra studieplasser innenfor ingeniørfagene i Revidert nasjonalbudsjett.. Viktig at midlene brukes til å opprette flere studieplasser knyttet til fornybar energi, mener Energi Norge.. Tap i lagmannsretten for Hafslund.. Mandag 14.. Bærum kommune fikk nylig medhold i lagmannsretten i spørsmålet om kommunen kan pålegge Hafslund Nett å legge deler av nettet under bakken, blant annet av hensyn til miljø og estetikk.. - Kan skape uheldig presedens, frykter Energi Norge.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Fredag 11.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi.. Utrulling av sjøkabel.. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag.. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser.. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group.. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.. Pressemeldinger.. Bred politisk støtte til  ...   Kangoo og VW Golf, kommer også Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV, MIA electric, og sportsbilen Tesla Roadster.. Må bli mindre sårbare mot strømutfall.. Kraftforsyningen er fundamental for nærmest all annen samfunnsvirksomhet.. Det vekker derfor stor bekymring når flere virksomheter som er avhengig av kontinuerlig strømforsyning, ikke sikrer seg bedre mot utfall, uttalte Kåre Willoch i sitt innlegg på Energi Norges årlige HMS-konferanse.. Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Oppfølging etter Dagmar.. Opprydding etter "Dagmar".. Telenor og Energi Norge har i etterkant av orkanen Dagmar samarbeidet for å finne fram til løsninger som kan forbedre sikkerheten og beredskapen i situasjoner med ekstremvær ytterligere.. Ønsker flere studieplasser.. Mandag 30.. april 2012.. NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.. Energi Norge mener.. Viser 41-50 av 500 artikler..

  Original link path: /aktuelt?allKeywords=1&offset701=40
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Grønn Boks.. Kraftskolen er oppdatert.. Mandag 3.. januar 2011.. Foto: Kraftskolen/Snöball Film AS.. Snøball Film har i samarbeid med Statkraft, Enova og Naturfagsenteret oppdatert undervisningsfilmpakken Kraftskolen.. Det er til sammen 20 filmer med oppgaver og quizer som er fine å bruke om man har opplegg for skolelever.. Energicamp workshop.. Lørdag 23.. oktober 2010.. Fra energicampen for 107 elever ved Greåker videregående skole.. Foto: Østfold Energi.. Energi Norge arrangerer en workshop hvor energicamp konseptet som Østfold Energi har utviklet sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) i Østfold, blir presentert.. Den grønne boksen fylles på ny.. Torsdag 18.. mars 2010.. Den grønne boksen skal fylles med kunnskap om energiproduksjon, om bruken av energi og klimavennlige energiløsninger.. Kunnskapsdepartementet orientert om kompetansebehovene i energibransjen.. Tirsdag 23.. februar 2010.. Lisbet Rugtvedt.. Fredag 19.. februar hadde Energi Norge invitert Kunnskapsdepartementet og statssekretær Lisbet Rugtvedt med på studiebesøk til Dalane og Dalane videregående skole i Eigersund.. Bransjens omdømme viser ny framgang.. Onsdag 13.. januar 2010.. Kraftbransjens  ...   Facebook.. Mandag 10.. Denne uken går startskuddet for den nye interaktive satsingen på Grønn Boks.. Nå kan folk selv gjennomføre tiltak for å sette grønne fotavtrykk, og samtidig vise sine Facebook-venner hvor flinke de er.. Øyafestivalens grønne boks.. Under Øyafestivalen vil samtlige artister og publikum få mulighet til å videoblogge sin hjertens mening om politikernes klimaarbeid.. Under hele festivalen vil det stå en grønn boks på festivalområdet med mulighet for videoblogging.. Viktig og prioritert.. juni 2009.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen på Energy Camp.. - Jeg har bedt om at en arbeidsgruppe for elektrifisering av sokkelen blir satt ned, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen etter presentasjonene på Grønn Boks Energy Camp reunionen på onsdag.. - Dette er viktig og prioritert, poengterte han.. Se Grønn Boks Energy Camp reunion på nett-tv.. Onsdag 17.. juni var det Grønn Boks Energy Camp reunion i Oslo.. Se nett-tv fra arrangementet.. Viser 1-10 av 36 artikler.. Topp 10 nøkkelord.. Se alle nøkkelord »..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=458
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Statsbudsjettet.. Statsbudsjettet for 2012 vedtatt i Stortinget.. Mandag 28.. november 2011.. Statsbudsjettet for 2012 er vedtatt i Stortinget uten endringer av betydning for energibransjen i forhold til det forslaget regjeringen la fram i begynnelsen av oktober.. Energi Norges reaksjoner på statsbudsjettet.. Torsdag 6.. oktober 2011.. Forslag til statsbudsjett for 2012 innebærer økt skatt på fornybar energi, usikkerhet rundt Enovas rammer i fremtiden og økte midler til tariffutjevning.. Sats på CO2-nøytrale energibærere.. Torsdag 21.. Foto: Energi Norge.. I dagens høring i Energi- og miljøkomiteen om forslag til statsbudsjett for 2011, valgte Energi Norge å konsentrere presentasjonen om prinsippet om at fremtidens energisystem må basere seg på CO.. -nøytrale energibærere som elektrisitet, varmt vann og bio.. Skjerpelse av reglene for grunnrenteskatt?.. Anga i Førde.. Foto: Sunnfjord Energi.. I Statsbudsjettet foreslår regjeringen flere endringer som innebærer skjerpelse av reglene for grunnrenteskatt.. Energi Norge uttrykte skuffelse over at disse forslagene fremmes uten forutgående konsekvensvurderinger, og mener endringene i alle fall ikke må  ...   på forbrenning av avfall.. - Dette vil bedre konkurranseevnen til norske anlegg og støtte opp om videre utbygging av fjernvarme i Norge, sier adm.. direktør Steinar Bysveen i Energi Norge.. Budsjettinnstillingen fra Energi- og miljøkomiteen er nå klar.. Torsdag 3.. desember 2009.. Energi- og miljøkomiteen la fram sin budsjettinnstillingen tirsdag 1.. desember.. Innstillingen inneholder ingen negative overraskelser for vår sektor.. EBLs reaksjoner på Statsbudsjettet.. Torsdag 15.. oktober 2009.. Det norske storting.. Foto: Camilla M.. Granheim, Energi Norge.. Statsbudsjettet for 2010 inneholdt ingen grønne overraskelser.. Her følger EBLs reaksjoner på viktige områder.. Statnett får ikke styrket egenkapital.. Tirsdag 13.. Foto: Statnett.. Statnett har søkt om å få styrket egenkapitalen med 4 mrd kr for å foreta planlagte investeringer.. Regjeringen har ikke innvilget søknaden og mener selskapet kan lånefinansiere de planlagte investeringene.. Bryter med Soria Moria 2 på fjernvarme.. Fjernvarmerør.. EBL mener at forslaget i Statsbudsjettets om å opprettholde forbrenningsavgiften på avfall ikke harmoniserer med Regjeringsplattformen.. Viser 1-10 av 25 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=406
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Grønn Bil.. Nye parkeringsregler for elbiler.. Onsdag 25.. mai 2011.. Norstart norsk elbilforening.. har i lengre tid stått på barrikadene for elbilens parkeringsrettigheter.. mai kom endelig en etterlengtet pressemelding fra Samferdselsdepartementet.. Ny programutlysning til miljøvennlig transport fra Transnova.. februar 2011.. Sykling, luftfart, IKT, elbil på bygda og i varetransport i by-spekteret er stort i Transnovas nye satsning på miljøvennlig transport.. Trondheim fikk Grønn Bil prisen 2010.. Onsdag 22.. desember 2010.. Fra venstre: Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder Grønn Bil, Knut Fagerbakke, varaordfører Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen, sjefsingeniør miljøenheten Trondheim kommune.. Foto: Grønn Bil.. Grønn Bil prisen 2010 ble tildelt Trondheim kommune ved Rita Ottervik, ordfører, og Bjørn Ove Berthelsen, sjefsingeniør ved Miljøenheten.. God klimaidé, eller bortkastede penger?.. Mandag 25.. Foto: Eidsiva Energi AS.. Rett som det er dukker det opp påstander om at elbiler er en dyr og dårlig måte å få ned CO2-utslipp på.. Grønn Bil mener at ladbare biler er en god idé for miljøet,  ...   rally.. Fredag 27.. august 2010.. En av rallysjåførene: Ole Henrik Hannisdahl, Grønn Bil Norge.. Grønn Bil tok en overraskende 3.. plass i.. ZERO rally.. , kun slått av to Tesla sportsbiler med erfarne sjåfører.. Her er en rapport fra rallyet.. 3028 elbiler på norske veier.. Fredag 20.. Det ruller totalt 3028 elbiler på norske veier.. Dette plasserer Norge helt i verdenstoppen.. Grønn Bil deltar på ZERO Rally.. Torsdag 19.. Miljøstiftelsen ZERO arrangerer.. ZERO rally.. for null - og lavutslippsbiler fra Oslo til Stavanger.. Grønn Bil og Energi Norge stiller med vår.. ladbare Toyota Prius.. Hvilken ladbar bil passer for deg?.. Tirsdag 10.. Elbilvelgeren gir svaret.. Grønn Bil lanserer.. "elbilvelgeren".. , som gir oversikt over alle ladbare biler i det norske markedet.. BBC kjører Europa rundt i elbil.. juni 2010.. BBC: The electric ride route.. BBC er i gang med å lage en banebrytende dokumentar hvor de kjører Europa rundt i en elbil fra Think.. Viser 1-10 av 19 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=507
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Energiloven.. Forslag til endring av beredskapsreglene i energiloven.. Torsdag 13.. Olje- og energidepartementet sendte på høring utkast til endringer av energilovens kapittel 9 om beredskap i kraftforsyningen mandag 10.. 01.. 2011.. Høringsfrist er satt til 21.. Ny høringsfrist for Veileder for beredskapsforskriften.. Tirsdag 12.. NVE har utsatt fristen for kommentarer og innspill til veileder for beredskapsforskriften til 1 november.. Dette betyr at frist for innspill til Energi Norge utsettes til 27.. 2010.. NVE reviderer veileder for beredskapsforskriften BfK.. Mandag 13.. Altadammen.. Foto: Statkraft.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har revidert veiledningen til Beredskapsforskriften (Forskrift om beredskap BfK).. Endringer i energilovsforskriften er vedtatt.. Tirsdag 29.. Endringene gjelder særlig for temaene konsesjonsplikt for elektriske anlegg, innholdet i søknader om konsesjon for elektriske anlegg, områdekonsesjon og tilknytningsplikt for produksjon.. Veileder om tilknytningsplikten fra NVE.. Torsdag 29.. april 2010.. I forbindelse med at tilknytningsplikten for produksjon  ...   og mener at disse bidrar til en klargjøring av regelverket.. OED inviterer til kontaktmøte om aktuelle nettspørsmål.. Onsdag 7.. I forbindelse med Stortingets behandling av endringer i energiloven ga OED i oppdrag til NVE å utrede en rekke spørsmål i tilknytning til nettreguleringen.. Utkast til høringsuttalelse til endringsforslag i energiloven.. Onsdag 24.. Energi Norge har laget et utkast til høringsuttalelse til forslag til endringer i energiloven.. Høring - Forslag til endringer i energilovforskriften.. Tirsdag 9.. Forslag til endringer i energilovforskriften og endringer i forskrifter fastsatt av NVE i medhold av energilovforskriften.. Havenergihøring i Stortinget.. Onsdag 9.. Energi Norge støtter den foreslåtte løsningen i havenergiloven der myndighetene åpner for å lyse ut blokker.. Selv om hovedtrekkene i lova er gode, peker Energi Norge også på en del uklarheter.. Saken kommer opp til endelig vedtak i løpet av vinteren 2010.. Viser 1-10 av 16 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=409
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Fellesføring.. Ny juridisk vurdering om fellesføring.. Onsdag 8.. februar 2012.. Frode Støle, Kluge Advokatfirma.. Netteier kan kreve at Telenor eller andre aktører dekker nettselskapets faktiske kostnader, når en eller flere ledninger skal henges på stolper hvor det allerede eksisterer avtale om fellesføring.. Slik konkluderer en fersk juridisk vurdering fra Kluge Advokatfirma.. Juridisk rådgivning.. Fellesføringsavgifter for lavspenningsmaster.. Onsdag 18.. januar 2012.. SSB har nå publisert konsumprisindeksen for året som har gått, og dermed kan fellesføringsavgiftene for 2012 fastsettes.. Nett og marked.. Fellesføring - Avklaringspunkter med Telenor.. Fredag 12.. august 2011.. Fellesføring i stolper.. Telenor er fortsatt uenig i vår tolkning av bestemmelsene for når eier av stolpe kan kreve etableringsavgift og hvorvidt Telenor Norge AS og Canal Digital kan operere som 1-én aktør.. Søndag 3.. juli 2011.. Det er startet en prosess med Telenor i forbindelse med spesielt to forhold som har dukket opp den senere tid som det  ...   publisert konsumprisindeksen for året som har gått, og dermed kan fellesføringsavgiftene for 2011 fastsettes.. Godt fagverksted på Kongsberg.. Per L.. Eskeland fra Kragerø Energi (t.. v.. ) og Arne Mørch Jonassen fra Midt-Telemark Energi.. Foto: Trond Svartsund.. 30 engasjerte deltagere fra 15 selskap deltok på det regionale faglige verkstedet 28.. april.. Her ble bl.. a.. tilknytningsplikten, anleggsbidrag, fellesføring, veigrunnsproblematikken og AMS/Smart Grid diskutert.. Energi Norges høringssvar til ny vegnormal.. Høringssvaret til ny vegnormal-Håndbok 018 Vegbygging basert seg på medlemmenes tilbakemeldinger og innspill.. Generelt sett kan vi si at høringsutkastet synes å ha relativt liten betydning for våre medlemmer.. Fellesmåling endret regelverk.. Granheim.. NVE har vedtatt endringer i forskrift 302 om fellesmåling.. Fra 1.. januar 2010 opphør.. t.. e retten til å kreve fellsmåling av strøm.. Fellesføringsavgiftene for 2010.. Onsdag 20.. Nå har SSB kommet med konsumprisindekser for 2009, og dermed kan fellesføringsavgiftene for 2010 fastsettes.. Viser 1-10 av 13 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=420
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: CO2.. Kommentar fra Brussel: Om stammespråk og klovnefisk - kjernekraft og infrastruktur.. Onsdag 1.. juni 2011.. Snorre Lamark, Energi Norges mann i Brussel.. Plassen utenfor EU-parlamentet rommer denne uke en liten utstilling av elektriske biler.. Det er en hyggelig nyhet, dessverre ikke noen dominerende nyhet.. Bortsett fra alt styret rundt FIFA, mislikt av de fleste, mens fotball fortsatt er elsket av mange, er det tyskernes kjernekraftbeslutning som er på alles lepper i energimiljøet.. CDM - suksess eller fiasko?.. Torsdag 26.. Odin Knudsen, strategirådgiver i JP Morgan.. Foto: Åshild Mathisen.. Forskere, byråkrater og forretningsfolk samlet seg tirsdag 24.. august i Næringslivets hus for å diskutere CDM-mekanismens fremtid og rolle for fornybar energi.. Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge?.. Torsdag 24.. september 2009.. ENKL-planen: En energi- og klimaplan for Norge.. Torsdag 2.. april 2009.. I mars 2009 presenterte EBL, Handelshøyskolen BI og SINTEF Energiforskning et forslag til en enhetlig energi- og klimaplan for Norge - ENKL-planen.. ENKL-planen beskriver ni tiltak som vil oppfylle de norske klimaforpliktelsene.. Fortsatt satsing på CO2-håndtering.. Tirsdag 7.. oktober 2008.. Arbeidet  ...   kroner i statsbudsjettet for 2009.. EBL møtte energiministeren.. Torsdag 28.. august 2008.. Terje Riis-Johanse, olje- og energiminister.. Foto: Torbjorn Tandberg.. august møtte EBL for første gang Terje Riis-Johansen etter at han ble utnevnt til olje- og energiminister.. ESA godkjenner finansiering av testsenter.. Torsdag 17.. juli 2008.. Statens deltakelse i testsenteret for CO2-fangst på Mongstad ble onsdag godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).. Testsenteret er første steg i arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad.. Realisering av klimaforliket krever medvirkning fra energibedriftene.. Tirsdag 20.. mai 2008.. Smøla vindpark.. Foto: Anders Henriksen.. SINTEF og EBL har i disse dager sendt et felles brev til EBLs medlemmer, hvor vi oppfordrer energibedriftene til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke satsningen på energiforskning.. SINTEF tar nå initiativ for å få til et samarbeid mellom engergiselskap, leverandørindustri og forskningsmiljø.. Dette er nye muligheter som vi på bransjehold må gripe.. Økt forskning på fornybar.. Åslaug Haga, olje- og energiminister.. Foto: Senterpartiet.. Som en del av klimaforliket øker Regjeringen satsningen på forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og lagring med 70 millioner kroner.. Viser 1-10 av 11 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=307
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Energi og utvikling.. Kunnskapsløft om vannkraft i utviklingsland.. Torsdag 30.. Utvikling av vannkraftverk i Uganda.. Fra januar 2010 til juni 2011 er det gjennomført en dialog mellom energiselskap, miljø- og utviklingsorganisasjoner og myndighetene om hva det betyr å bygge ut vannkraft i utviklingsland på en bærekraftig måte.. Nå foreligger et første resultat i form av et oppsummeringsdokument.. Studietur for dialogprosjektet til Theun Hinboun-kraftverket i Laos.. Dialoggruppen på befaring på utvidelsesanlegget THXP.. Vi gir Theun Hinboun-prosjektet godkjentstempel fra oss så langt.. Dette var den klare meldingen fra Elin Enge, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, til ledelsen i Statkraft.. Ambisiøs fornybarplan: Norsk delegasjon i Uganda.. Fredag 26.. november 2010.. Jon Einar Værnes ved Bugoye vannkraftverk.. Ugandiske myndigheter vil nå hele befolkningen med elektrisitet innen 2035.. Om bare en tredjedel av denne ambisjonen blir realisert blir det enorme muligheter for energiprodusenter og leverandører de neste tiårene.. Strategisk initiativ for vannkraft.. Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister.. Foto: Bjørn H.. Stuedal.. Bistandsnyheten i årets statsbudsjett blir en ny norsk storsatsing på fornybar energi i det sørlige og østlige Afrika samt i Nepal og India.. Første guttelag fra Nepal  ...   offshore vind i Norge.. Torsdag 25.. Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet kunngjorde i dag at General Electric (GE) vil gjøre Norge til et sentralt land i selskapets satsing på på offshore vind.. Grønn Bil på veien.. Tirsdag 26.. Bilen leases av Moving City, representert til høyre i bildet ved daglig leder Mads Pinnerød.. Prosjekleder Ole Henrik Hannisdahl fra Grønn Bil til venstre.. Grønn Bil har overtatt en elektrisk Fiat 500 fra Moving City.. Bilen er en av de første i sitt slag, og vil bli å finne på veien i Oslo og omegn.. Konferanse med fokus på viktige temaer for Norge.. november 2009.. EMART 2009 ble avholdt 18.. og 19.. november.. EMART 2009 ble avholdt i Barcelona den 18.. november med over 800 deltakere hovedsakelig fra handelsselskaper, men også regulatorer, representanter fra kommisjonen og ENTSO E deltok.. Investeringene globalt i fornybar kraft er for første gang større enn i fossil.. Onsdag 11.. Investeringene i fornybar kraft var i 2008 for første gang større enn investeringene i fossilbaserte teknologier.. Det har også vært en geografisk utvidelse og et skift i investeringene fra industrialiserte land til utviklingsland..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=405
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Systemansvar.. Utkobling av strøm i Nordland.. Mellom klokken åtte og ti torsdag er Narvik, Harstad, Andøy og Lofoten og Vesterålen mørklagt.. Statnett reduserer belastningen i nettet i Nord-Norge for å unngå mer omfattende feil.. Samfunnstap på ni milliarder i vente på sjøkabel.. Foto: Trond Isaksen.. En utsettelse av planlagte nettforsterkninger (Sima-Samnanger og Kollsnes-Mongstad-Modalen) i påvente av ny sjøkabel kan påføre samfunnet tap på minst ni milliarder kroner, som kommer på toppen av kostnader til midlertidige forsyningstiltak.. Dette viser en rapport utarbeidet for Energi Norge.. NVE orienterer om kraftsituasjonen.. Øvre Bersåvatn kraftverk Foto: Statkraft.. NVE vil i løpet av januar møte sentrale offentlige og private aktører for å orientere om den stramme kraftsituasjonen.. Energi Norge kritisk til Statnetts varsler om administrative inngrep.. Statnett som systemansvarlig varslet aktuelle aktører 8.. juni via e-post om administrative inngrep ift.. aktørenes leveranser av primærreserver for perioden 21.. juni 2010 til og med 29.. Godt verksted om ny  ...   regulatoren Bundesnetzagentur og Energi Norge i Bonn.. Anledningen ble benyttet til å ta opp viktige spørsmål både fra norsk og tysk side.. Vellykket verksted om sentralnettets utstrekning og tariffutjevning.. Torsdag 11.. Morten Aalborg fra Eidsiva Nett.. Godt over 50 engasjerte deltagere deltok på et vellykket verksted der hovedtemaene var sentralnettets utstrekning og tariffutjevning.. Flaskehalser som fører til slike høye priser må bort.. På grunn av det ekstra kalde været er det et meget høyt forbruk i hele Norden, og dette slår kraftig ut på prisbildet.. Siste nytt.. Forholdet mellom produsentenes forpliktelser og forpliktelser i henhold til forskrift om systemansvar.. Torsdag 23.. Blåsjømagasinet.. I kritiske driftssituasjoner kan det oppstå tvil ift.. etterfølgelse av pålegg gitt av systemansvarlig og etterlevelse av gjeldende manøvreringsreglement.. OED har konkludert med at Statnett, som systemansvarlig, i helt ekstreme situasjoner kan kreve at produsentene kjører kraftverkene i strid med manøvreringsreglementet.. En forutsetning er at det ikke finnes andre tilgjengelige reguleringsobjekter..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=462
  Open archive


 • Archived pages: 1069