www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Kontroll av elmålere i drift - Energi Norge
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Kontroll av elmålere i drift.. Tirsdag 24.. januar 2012.. ISTA som driver en felles målerbase for nettselskap i Norge ønsker at de berørte bedriftene inngår nye avtaler om kontroll av elmålere.. Etter samråd om temaet i bransjens målergruppe anbefaler Energi Norge at nettselskapene inngår en ny avtale med en felles kontrolladministrator.. Nettselskapene i bransjen har individuelle avtaler med firmaet ISTA om tjeneste som administrator for kontroll av elmålere.. De nye avtaleforslagene som ISTA  ...   er 28.. februar.. Justervesenet har nylig hatt forslag til ny kontrollforskrift ute på høring.. I høringen la energibransjen vekt på at utvikling av nye rutiner for gjennomføring av kontroll av elmålere etter ny forskrift burde utvikles av bransjen i samarbeid med Justervesenet.. Erfaringer tyder på at det er behov for bedre samhandling mellom bransjens felles målerbase og myndighetenes kontrolldatabase.. Utvikling av nye kontrollrutiner og videre dialog med Justervesenet vil være tema når Energi Norge innkaller til møte i bransjens målergruppe i uke 10.. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Måling og avregning.. Kontaktperson.. Ole Haugen.. Næringspolitisk rådgiver marked.. ">Ole Haugen.. Dir: 23088905.. Mob: 90078138.. Del på Facebook.. Del på Twitter..

  Original link path: /nyheter-om-stroemmarkedet/kontroll-av-elmaalere-i-drift-article9159-240.html
  Open archive

 • Title: Oljefunnet Hild skal drives med kraft fra land - Energi Norge
  Descriptive info: Oljefunnet Hild skal drives med kraft fra land.. Torsdag 19.. Foto: Øyvind Hagen/ Statoil.. Total kunngjorde torsdag den 19.. januar at utbyggingen av oljefunnet Hild skal basere seg på tilførsel av kraft fra land.. Dette er et godt eksempel på hvordan vann- og vindkraft kan tas i bruk for å begrense utslipp av CO2, sier Oluf Ulseth.. Oljeselskapene Total og Lundin overleverte i dag.. Plan for utbygging og drift (PUD) for henholdsvis olje- og gassfunnene Hild og Luno.. til olje- og energiminister Ola Borten Moe.. Utbyggingsplanen for Hild baserer seg på tilførsel av elektrisitet fra land, mens det foreslås at Luno i første omgang får lokal kraftforsyning fra gassturbiner.. Energi  ...   For å sikre fremdrift og forsyningssikkerhet, er det nå viktig at kraftlinjene Kollsnes Mongstad og Mongstad Modalen raskt får endelig konsesjon, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. I en pressemelding skriver Olje- og energidepartementet at feltet Luno i første skal omgang drives med et gasskraftverk på plattformen, men at den foreslåtte utbyggingsløsningen innebærer at plattformen vil klargjøres for å kunne motta kraft fra land på et senere tidspunkt.. Når det gjelder Luno, er vi glade for at olje- og energiministeren legger stor vekt på samordning av energiløsninger for feltene på Utsirahøyden.. Vi mener at forholdene burde ligge godt til rette for en helhetlig elektrifisering av dette området, sier Ulseth..

  Original link path: /energiproduksjon/oljefunnet-hild-skal-drives-med-kraft-fra-land-article9154-238.html
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. NVE om Dagmar og veien videre.. Stormen Dagmar har medført store kostnader for nettselskapene.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte nylig om sine vurderinger rundt KILE og kompensasjon til kundene som følge av uværet.. Les videre.. ».. Nett.. ,.. Beredskap.. Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at Kvassteinåga kraftverk er det første som har fått godkjent for rett til elsertifikater.. Energi Norge mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi.. Relaterte nyhetssaker.. Vannkraft.. NVE inviterer til møte om energimerking og økodesign.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til informasjonsutveksling om økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 1.. februar i Oslo.. Energieffektivisering.. EU.. Fellesføringsavgifter for lavspenningsmaster.. Onsdag 18.. SSB har nå publisert konsumprisindeksen for året som har gått, og dermed kan fellesføringsavgiftene for 2012 fastsettes.. Nett og marked.. Fellesføring.. Y-veien er sikret.. Det har den siste tiden hersket tvil om rammebetingelsene for Y-veien.. Energi Norge er svært fornøyd med at Kunnskapsdepartementet nå signaliserer at de fortsatt vil opprettholde utdanningsordningen.. Rekruttering.. Innspill til deltakere i bransjeråd og ekspertgruppe om smart strøm (AMS).. Tirsdag 17.. Energi Norge inviterer medlemmer til å melde sin interesse  ...   i nettet, men et tungrodd konsesjonssystem bremser utbyggingen.. Det var blant de viktigste budskapene da kraftbransjen møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe i dag.. Pressemeldinger.. Jobber for effektiv Smart Strøm-utrulling.. For å sikre en effektiv innføring av Smart Strøm (AMS) må både kraftleverandører, nettselskaper og Statnett involveres i utredning av felles IKT-løsninger.. Dette var budskapet da energibransjen møtte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag 12.. januar.. Programmet for PTK 2012 er klart.. Energi Norge inviterer til årets produksjonstekniske konferanse på Gardermoen 5.. -7.. mars.. På programmet står blant annet presentasjon av nyvinninger og ny teknologi innen miljø, sikkerhet, tilsyn og vedlikehold for kraftproduksjon, i tillegg til en egen sesjon om vindkraft.. Damsikkerhet.. Viser 11-20 av 34 artikler.. 1.. 2.. 4.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. Nettregulering.. 76 artikler.. 73 artikler.. 70 artikler.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?fromDate=2012-01-01&toDate=2012-01-31&offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: 270 millioner til forskning innenfor fornybar energi.. Forskningsrådet har bevilget 270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor fornybar energi og energisparing gjennom programmet RENERGI.. Ekstremvær krever økt fokus på HMS.. Torsdag 12.. Nettselskapene som ble berørt av stormen Dagmar mobiliserte rask alt tilgjengelig personell i forbindelse med uværet.. Mange velvillige medarbeidere forlot julefeiringen for å arbeide under røffe forhold for å sikre folk strømmen tilbake.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Turbiner med promille.. Foto: Grunde Olimstad, NTNU.. Turbindesignere og økonomer har alltid vært opptatt av virkningsgraden.. For turbindesigneren er god virkningsgrad en æressak, for økonomen mer penger.. Med innføringen av elsertifikater har verdien av virkningsgrad økt ytterligere.. Varig økning i produksjonsevne i eksisterende anlegg, utover utbedring på grunn av elde og slitasje gir rett til elsertifikater for denne andelen av produksjonen.. Miljørammer for fornybar energi hvor går veien videre?.. Konsesjonssystemet legger fortsatt de viktigste føringene når det skal fattes beslutninger om ny vannkraft, på tross av en betydelig økning i antall regimer og regelverk som berører utbygging av ny vannkraft i Norge.. Konsesjonsbehandling.. Bedrer investeringsvilkårene for nett.. Tirsdag 10.. Flere endringer i inntektsrammereguleringen for nett fører til  ...   Nordvest Nett arrangerte den 5.. januar et erfaringsmøte med samtlige berørte nettselskaper i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane om situasjonen som følge av Dagmar.. Målet med samlingen var å få en samlet oversikt over skadene og hvordan beredskapen fungerte.. Ikke grunnlag for særskilt behandling ved etablering av infrastruktur.. Det eksisterer ikke rettslig grunnlag for at Statskog og Opplysningsvesenets fond (OVF) skal få særskilt behandling som grunneiere i spørsmål om etablering av infrastruktur.. Dette kommer frem i et notat Advokatfirmaet Thommesen har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.. Juridisk rådgivning.. Nettorganisering.. Nytt FoU-prosjekt om spenningskvaliteten i kraftnettet.. Tirsdag 3.. Utviklingen mot et mer klimavennlig og energieffektivt energisystem gir store utfordringer med hensyn til å håndtere spenningskvaliteten i kraftsystemet og hos forbrukere på en kostnadseffektiv måte.. Energi Norge har derfor utviklet forskningsprosjektet Spenningskvalitet i smarte nett.. Kraftsystem.. Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. Viser 21-30 av 34 artikler..

  Original link path: /aktuelt?fromDate=2012-01-01&toDate=2012-01-31&offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Varsler politisk streik 18.. Fellesforbundet og El IT-forbundet har underrettet NHO og berørte landsforeninger om at deres medlemmer vil gjennomføre en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 18.. Arbeidsrett.. Eivind Heløe ny kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.. Mandag 2.. Eivind Heløe (45) er ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Energi Norge.. Han er i dag direktør for myndighetsrelasjoner og energi- og klimapolitiske  ...   3 -12 om fritak og reduserte satser samt nettselskapenes krav til dokumentasjon fra bruker.. Laveste strømpris i desember på syv år.. Gjennomsnittlig strømpris i desember var 26,1 øre per kilowattime (kWh), eksklusive påslag og moms.. Det er den laveste desemberprisen på syv år, og godt under halvparten av prisen samme måned i 2010.. Strømpris.. Viser 31-34 av 34 artikler.. forrige side..

  Original link path: /aktuelt?fromDate=2012-01-01&toDate=2012-01-31&offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Innkjøpsguiden for AMS.. Mandag 12.. desember 2011.. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal være innført i løpet av 2016.. Energi Norge og Energi Akademiet har derfor utarbeidet en Innkjøpguide for AMS som skal bidra til å lette arbeidet med implementeringen av AMS for energibransjen.. Informasjon for energibransjen.. NVE endrer reguleringsmodellen.. Torsdag 15.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene.. Dette kan medføre større endringer i inntektsgrunnlaget for flere energibedrifter.. Alt klart for elsertifikater.. Tirsdag 20.. Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. Fornybardirektivet.. Kraft og industri: Felles plattform for verdiskapning.. Mandag 5.. Ja til CO2-kompensasjon for industrien og ja til økt kraftutveksling, er blant kravene i en felles plattform for verdiskaping som i dag offentliggjøres av LO, Norsk Industri og Energi Norge..  ...   elsertifikater.. Fornybarmål må gi klimaeffekt.. Fredag 9.. På mandag vedtas Norges fornybarmål i Stortinget.. Energi Norge mener at Stortinget nå må sikre en offensiv bruk av den nye fornybare energien.. - Vi trenger en ambisiøs klimapolitikk og et styrket elektrisitetsnett for å sikre at fornybarsatsingen gir klimagevinster, sier Oluf Ulseth.. Norsk vannkraft kan bli grønt batteri for Europa.. Forskningssenteret for fornybar energi, CEDREN har nylig publisert en rapport om hvordan pumpekraftverk kan påvirke norsk kraftbalanse og potensialet for økt krafteksport.. Forsinket nettutvikling rammer strømkunder og næringsvekst.. Fredag 2.. Statnett varsler ytterligere utsettelse av nytt sentralnett og nye forbindelser fra Nord-Europa.. Dette vil gi fortsatt ustabile strømpriser, for dårlig forsyningssikkerhet og svekker Norges mulighet til å bidra med klimavennlig energi til Europa.. Innfører enklere HMS-regelverk.. Energi Norge er svært fornøyd med at Arbeidstilsynet nå slår sammen flere HMS-forskrifter i Arbeidsmiljøloven for å gjøre regelverket bedre og enklere å ta i bruk.. Viser 1-10 av 23 artikler..

  Original link path: /aktuelt?fromDate=2011-12-01&toDate=2011-12-31&sortby=visited
  Open archive

 • Title: Jobber døgnet rundt for å reparere skadene - Energi Norge
  Descriptive info: Jobber døgnet rundt for å reparere skadene.. Fredag 30.. Foto: Comstock.. Mange tusen mennesker mistet strømmen under ekstremværet Dagmar første juledag.. Nettselskapene jobber på spreng for at alle skal få strømforsyningen tilbake.. Torsdag ettermiddag var antallet kunder uten strøm nede i 1500, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. Fortsatt jobber nettselskapene døgnet rundt for å reparere kraftlinjer som ble skadet av ekstremværet i romjulen.. Vi har stor sympati med alle som har mistet strømmen, eller som på annen måte er berørt av uværet.. Vi kan forsikre om at nettselskapene har gjort hva de kan for å gjenopprette strømforsyningen så raskt som mulig.. Både selskapenes egne ansatte, innleide mannskaper og lokale beredskapstjenester har stått på døgnet rundt.. Vårt inntrykk er at alle tilgjengelige ressurser er stilt til rådighet, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Antallet strømbrudd i Norge har gått betydelig ned de  ...   opp etter stormen, er vi klare til å sette oss ned og vurdere hvordan vi kan gjøre kraftnettet mer robust for fremtiden.. Et åpenbart tiltak er at nye kraftlinjer som er konsesjonssøkt for å bedre forsyningssikkerheten, må komme på plass snarest mulig.. Videre kan en vurdere om kraftgatene skal gjøres bredere for å unngå at trær faller over linjene.. Slike tiltak vil imidlertid medføre større naturinngrep og kostnader.. Det finnes ingen enkle løsninger, sier Ulseth.. Alle kunder som har mistet strømmen over 12 timer, kan søke kompensasjon fra nettselskapet.. Informasjon om rettighetene ligger på.. NVEs sider.. Publikum oppfordres til å vente med slike henvendelser til de mest kritiske skadene på kraftnettet er reparert, da nettselskapene er svært presset for ressurser akkurat nå.. Kontaktpersoner.. Aslak Øverås.. Informasjonssjef.. ">Aslak Øverås.. Dir: 23088902.. Mob: 90086020.. Einar Westre.. Direktør nett og marked.. ">Einar Westre.. Dir: 23088910.. Mob: 90515926..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/skader-etter-uvaeret-dagmar-article9114-239.html
  Open archive

 • Title: EU presenterer Energiveikart mot 2050
  Descriptive info: Foto: EU.. EUs 20-20-20 mål for 2020 er snart 3 år gamle, og tiltak for å nå målene er under gjennomføring.. Nå løftes blikket mot tiden etter 2020.. Dagens 2020 målsettinger vil, dersom EU lykkes, redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2050.. Det er under halvparten av EUs overordnede målsetting om å redusere de energirelaterte utslippene med 85 % i 2050.. Energiveikartet som EU-kommisjonen nå presenterer.. , består av ulike scenarier for hvordan EU kan oppnå sine energimål mot 2050.. Elektrisitet vil dekke om lag halvparten av total energietterspørsel i 2050, og mer enn brorparten av dette vil igjen komme fra fornybare energikilder.. - De europeiske perspektivene for energipolitikken de neste 40 årene er svært viktige for Norge.. Et hovedtrekk er at elektrisitet vil spille en større rolle fremover, og andelen fornybar energi vil øke.. Dette skaper muligheter for norsk verdiskaping, og viser at etterspørselen etter fleksibel og fornybar kraft og sterke kompetansemiljøer vil tilta i tiden fremover, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.. Les et utdrag av konklusjonene i EUs Energiveikart.. Veikartet går nå til behandling i EU-parlamentet og Rådet.. De vanskelige økonomiske forholdene i EU representerer et usikkerhetsmoment, men Kommisjonen er opptatt av at usikkerhet om tiden etter 2050 er uheldig for de investeringer som er nødvendige.. Forutsigbarhet for investorene er derfor et viktig argument for å presentere veikartet nå.. De ulike scenariene synes også å forutsette at man på et tidspunkt vil lykkes i å få en internasjonal forpliktende klimaavtale.. - Vi deler EUs grunnleggende analyse av behovet for en energiomlegging for både å sikre langsiktige klimamål og høy forsyningssikkerhet, som legger avgjørende vekt på utslippsfri energibruk gjennom konvertering fra fossil til fornybar energi, satsing på CCS, og mer bruk av elektrisitet som energibærer.. Dette er viktige perspektiver også for utviklingen av norsk klima- og energipolitikk, avslutter Ulseth.. Flere prosesser framover.. På veien mot 2050 er det flere stoppesteder.. Et viktig årstall er 2030.. Dette fremkommer også i de ulike scenariene.. Allerede nå planlegger EU-kommisjonen lansering av en ny strategi  ...   ).. ingen teknologi foretrekkes fremfor andre, alle energikilder kan konkurrere i et markedsbasert system uten noen form for støtteordninger.. Karbonprising settes i førersetet, og det forutsettes allmenn aksept for både kjernekraft og karbonlagring- og fangst (CCS).. Stor andel fornybar energi ( High Renewable Energy Sources ).. I dette scenarioet forutsettes det fortsatt sterke støttesystemer for fornybar energi som vil gi en andel fornybar energi i sluttforbruket på 75% i 2050.. Nesten all elektrisitetsforbruk vil være basert på fornybare energikilder.. Forsinket CCS ( Delayed CCS ).. scenariet tilsvarer det teknologinøytralitetsscenariet, men det er lagt inn at det vil ta tid før CCS er innført med den følge at kjernekraft får en større andel.. Redusert kjernekraft ( Low Nuclear ).. det forutsettes at ingen nye reaktorer vil bli bygget og at CCS styrkes.. På basis av scenariene samlet sett, trekker Kommisjonen følgende konklusjoner:.. Dekarbonisering er mulig.. og kostnadene vil ikke avvike vesentlig fra kostnadsestimatene som allerede har blitt presentert i tilknytning til allerede vedtatte målsettinger.. Investeringskostnader.. i energisystemet vil øke betydelig, men driftsutgifter vil reduseres.. Eksempelvis er det aktuelt med investeringer i infrastruktur alene på mellom 1.. 500 2.. 200 milliarder euro fra nå av og frem til 2050.. Elektrisitet.. får en viktigere rolle eksempelvis beskriver EUs energiveikart en bilpark hvor 65 % drives på elektrisitet.. Elprisene.. øker fram mot 2030, men vil deretter synke.. Husholdningenes energikostnader.. vil øke mot 2030 for deretter å stabilisere seg.. Inkludert i energikostnader er også kostnader til anskaffelse av bil, isolering av bolig og kjøp av ulikt energieffektivt utstyr i hjemmene.. Betydelig energisparing.. er vesentlig og forsterkede virkemidler må tas i bruk for å få dette til.. Andel fornybar energi øker.. vesentlig uansett scenario her er det også snakk om betydelig regulerkraft for å hensynta variasjoner fra vind- og solkraft.. Både CCS og kjernekraft.. vil fortsatt ha en viktig betydning.. Desentraliserte og sentraliserte kraftsystemer.. er gjensidig avhengige av hverandre og samhandling er nødvendig.. Snorre Lamark.. Direktør.. ">Snorre Lamark.. Dir: 23088932.. Mob: 91691563.. Oluf Ulseth.. Adm.. direktør.. ">Oluf Ulseth.. Dir: 23088919.. Mob: 97620302..

  Original link path: /energi-og-klima/eu-baner-vei-for-lavutslippssamfunnet-article9079-437.html
  Open archive

 • Title: NVE endrer reguleringsmodellen - Energi Norge
  Descriptive info: Foto: Camilla M.. Granheim.. Relaterte artikler.. Foreslår reguleringsendringer for nettselskapene.. Under Energi Norges Nettkonferanse uttalte NVE at de fra og med 2013 vil gjøre endringer i reguleringsmodellen for å forhindre overkompensasjon for særskilte forhold som medfører ulike konkurransevilkår mellom selskapene.. Direktoratet varsler at fra 2013 vil kompensasjonsutbetalingene gjennomføres på en annen måte enn tidligere.. Det kommer også endringer i rammeverket for kompensasjonsordningen ved fusjon for nettselskapene.. NVE melder at de kommer til å fortsette arbeidet med å forbedre modellen for å regulere regionalnettene, og at  ...   punkt er vurderingen av NVEs referanserente som er avgjørende for selskapenes muligheter til å gjennomføre investeringer.. Energi Norge har tidligere utarbeidet er konkret endringsforslag for referanserenten.. I lys av utfordringene for energibransjen inviterer Energi Norge i samarbeid med vårt utvalg for små- og mellomstore bedrifter (USMB) til en Utviklingskonferanse spesielt tilpasset behovene til de små- og mellomstore selskapene.. Konferansen finner sted i Oslo den 24.. januar på Hotel Bristol.. Les mer om program og påmelding.. Trond Svartsund.. Næringspolitisk rådgiver nett.. ">Trond Svartsund.. Dir: 23088915.. Mob: 95869042..

  Original link path: /nyheter-om-nett-og-system/nve-endrer-reguleringsmodellen-article9076-239.html
  Open archive

 • Title: Revisjon av veileder for sikringstiltak ved vannkraftanlegg - Energi Norge
  Descriptive info: Revisjon av veileder for sikringstiltak ved vannkraftanlegg.. Foto: Hafslund.. Sikkerhet for allmennheten er et viktig tema for drift av vassdrag.. For å støtte dette arbeidet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi Norge i fellesskap utarbeidet veilederen Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag.. Denne skal nå revideres.. Revisjonsarbeidet starter opp i januar.. NVE, Energi Norge  ...   workshop eller i prosjektarbeidet.. For innspill, spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med.. Hans Erik Horn.. , næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Les den opprinnelige veilederen.. Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag.. Vi minner også om kurset.. Sikkerhet for allmennheten.. som holdes 25.. januar 2012 og ønsker alle deltakere hjertelig velkommen.. ">Hans Erik Horn.. Dir: 23088933.. Mob: 90192942..

  Original link path: /energiproduksjon/revisjon-av-veileder-for-sikringstiltak-ved-vannkraftanlegg-article9078-238.html
  Open archive

 • Title: Inviterer til Utviklingskonferanse - Energi Norge
  Descriptive info: Inviterer til Utviklingskonferanse.. Energibransjen er inne i en krevende tid.. Debatt om strukturendringer i næringen, endring i inntektsrammereguleringen, innføring av AMS og krevende tilsynskrav er bare noen av temaene som står i fokus på årets utviklingskonferanse for små og mellomstore bedrifter den 24.. januar i Oslo.. I lys av energibransjens utfordringer har Utvalg for små- og mellomstore bedrifter (USMB) i samarbeid  ...   små- og mellomstore bedriftene.. Det er satt av god tid til diskusjon om felles problemstillinger underveis.. Den primære målgruppen for seminaret er ledere og styremedlemmer i selskapene.. januar 2012 på Hotel Bristol.. Les mer om programmet og påmelding.. Ellen Elfving Christensen.. Avdelingsleder kurs og konferanser.. ">Ellen Elfving Christensen.. Dir: 23088957.. Mob: 93876448.. Tom Wigdahl.. Rådgiver.. ">Tom Wigdahl.. Dir: 23088958.. Mob: 90031182..

  Original link path: /energiproduksjon/inviterer-til-utviklingskonferanse-article9072-238.html
  Open archive


 • Archived pages: 1069