www.archive-no-2012.com » NO » E » ENERGINORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1069 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Tema.. Alle.. (1159).. Energiproduksjon.. (194).. Energi og klima.. (214).. Nett og system.. (340).. Marked og salg.. (139).. Internasjonalt.. (78).. Arbeidsliv.. (95).. Kompetanse.. (80).. (35).. Organisasjonsendringer.. (37).. (9).. Artikkeltyper.. Saker.. Presentasjoner.. Høringsuttalelser.. Brev.. Kommentarer.. Nøkkelord: Nettorganisering.. Sorter på:.. Dato.. |.. Mest lest.. Mest kommentert.. Ønsker bredere debatt om nettdrift og struktur.. Tirsdag 26.. juni 2012.. Konsulentrapport om strukturendringer blant nettselskapene tar ikke hensyn til hvordan kraftnæringen fungerer i praksis, mener Energi Norges utvalg for små- og mellomstore bedrifter.. Utvalget etterlyser et bredere perspektiv i debatten om nettselskapenes fremtidige struktur.. Les videre.. ».. Arkivert under:.. Nøkkelord:.. Nett.. ,.. Nettorganisering.. Ikke grunnlag for særskilt behandling ved etablering av infrastruktur.. Fredag 6.. januar 2012.. Det eksisterer ikke rettslig grunnlag for at Statskog og Opplysningsvesenets fond (OVF) skal få særskilt behandling som grunneiere i spørsmål om etablering av infrastruktur.. Dette kommer frem i et notat Advokatfirmaet Thommesen har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.. Juridisk rådgivning.. Kraftbransjen bygger nytt nett for 70 milliarder.. Tirsdag 3.. Norske nettselskaper planlegger investeringer i lokal- og regionalnettet for 70 milliarder kroner frem til 2020.. Rundt halvparten av midlene vil gå til modernisering av nettet.. Dette vil bidra til økt forsyningssikkerhet når vi blir utsatt for ekstremvær i fremtiden.. Pressemeldinger.. KVO anker dom i lagmannsretten.. Torsdag 8.. desember 2011.. Frostating lagmannsrett konkluderte nylig med at Kraftverkene i Orklas produksjonsnett i Tynset kommune kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftverkene som nettet er tilkoblet.. Selskapet anker nå dommen.. Skatt.. Klima for  ...   OED tar Energi Norge avstand fra forslaget fra EL IT Forbundet og KS Bedrift.. Vi kan ikke gi tilslutning til en løsning som forskjellsbehandler selskaper avhengig av størrelse, og som i realiteten innebærer at en bestemt gruppe av selskaper gis monopol på å utføre visse typer entreprenørtjenester.. Vellykket møte med Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. Torsdag 18.. november 2010.. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.. Foto: TorbjørnTandberg.. Hovedtema for møtet var kompetanseforskriften.. Energi Norge mener at innføring av en kompetanseforskrift vil føre til ineffektiv organisering med høyere kostnader.. Energi Norge uenig i EL ITs standpunkt.. Torsdag 28.. oktober 2010.. EL IT Forbundet har varslet politisk demonstrasjonsstreik torsdag 4.. Markeringen gjelder utålmodighet med å få på plass kompetanseforskriften og kvalifikasjonsforskriften.. Energi Norge ønsker større fleksibilitet i forskriftene.. 1 kommentar.. Arbeidsrett.. Verdiskapning.. Viser 1-10 av 34 artikler.. 1.. 2.. 4.. neste side.. 2012.. EnergiNorge: Nytt Enova-mandat mangler klimaperspektiv http://t.. co/q0QNRARW.. EnergiNorge: Rekordlavt sykefravær i kraftsektoren http://t.. co/or7e0B6x.. Topp 10 nøkkelord.. 137 artikler.. 125 artikler.. 76 artikler.. AMS.. 73 artikler.. 70 artikler.. Vannkraft.. 67 artikler.. El i veitransport.. 62 artikler.. 55 artikler.. 53 artikler.. 49 artikler.. Se alle nøkkelord ».. Arkiv.. Juli 2012.. 5 artikler.. Juni 2012.. 29 artikler.. Mai 2012.. 16 artikler.. April 2012.. 17 artikler.. Mars 2012.. 27 artikler.. Februar 2012.. 21 artikler.. Januar 2012.. 34 artikler.. Desember 2011.. 25 artikler.. November 2011.. 18 artikler.. Oktober 2011.. 15 artikler.. September 2011.. 36 artikler.. August 2011.. 19 artikler.. Juli 2011.. 12 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=424
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Mekling for energioverenskomsten.. Mandag 25.. Mekling for energioverenskomsten mellom Energi Norge og El IT Forbundet er fastsatt til 27.. og 28.. El IT Forbundet har varslet plassfratredelse for 463 ansatte ved 14 bedrifter.. Lønn og tariff.. Fremskynder bygging av kraftkabler.. Torsdag 21.. Statnett har nylig offentliggjort avtaler om bygging av to undersjøiske mellomlandskabler, henholdsvis til Tyskland innen 2018 og til Storbritannia innen 2020.. Viktig bidrag for å nå offensive klimamål og økt grønn verdiskapning, mener Energi Norge.. Utenlandsforbindelser.. Bedrer investeringsinsentivene for nettutbygging.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår at nettselskapene skal få høyere avkastning enn i dag.. Det skal investeres om lag 100 milliarder i nett fram mot 2020.. Dette grepet vil gjøre det enklere for nettselskapene å realisere de nødvendige investeringene fremover, mener Energi Norge.. Nye virkemidler for et smartere strømnett.. Onsdag 20.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig foreslått at nettselskapene skal kunne bruke opp til 0,3 prosent av eget avkastningsgrunnlag på forskning og utvikling.. Et viktig steg i retning mot et smartere strømnett, mener Energi Norge.. Effektiviseringsgrep fra EU.. Tirsdag  ...   over 1 MW trenger konsesjon.. Konsesjonsbehandling.. Studiesatsing ble suksess.. Mandag 18.. I vår ble hele 24 vannkraftingeniører uteksaminert fra NTNU.. Institutt for vann- og miljøteknikk er i kraftig vekst etter en omfattende fellesinnsats fra kraftnæringen.. Ingeniørutdanning.. Anbefaler samarbeid om smart strøm.. Onsdag 13.. Det er stort behov for å fortsette samarbeidet mellom kraftnæring, Statnett og myndighetene for å få på plass organisering og design av sentrale AMS-systemer.. Dette var blant hovedkonklusjonene da Energi Norge la fram sluttrapporten fra kraftnæringens prosjekt om smart strøm (AMS).. Relevante nyhetssaker.. Måling og avregning.. Positive til Miljøverndepartementets ESA-svar.. Tirsdag 12.. Miljøverndepartementet (MD) slo nylig fast at Norge har tilstrekkelig juridiske virkemidler til å sikre oppfyllelse av vanndirektivet.. - Et viktig bidrag for å sikre fortsatt god ressursforvaltning, mener Energi Norge.. Vanndirektivet.. Revisjoner.. Ett skritt nærmere mellomlandskabler.. Mandag 11.. Statsminister Jens Stoltenberg og den britiske statsministeren David Cameron inngikk den 7.. juni en avtale om energisamarbeid mellom Norge og Storbritannia.. Avtalen berører flere områder innenfor energisektoren, herunder utvikling av fornybare energiressurser og nye mellomlandskabler.. Nettpolitikk.. Viser 11-20 av 500 artikler.. 5..

  Original link path: /aktuelt/?offset701=10
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Elbilfordelene sikret til 2017.. Den 7.. juni ble alle partier unntatt FrP enige om et nytt klimaforlik.. Forliket innebærer blant annet at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.. Fornøyde med klimaenighet.. Fredag 8.. Regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre, Høyre og Krf om et nytt klimaforlik.. Forliket gir god forutsigbarhet i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og sikrer at mer fornybar energi tas i bruk.. Uenighet om EUs fornybarmål etter 2020.. Nedadgående investeringstrender og spørsmålet om bindende fornybarmål i EU etter 2020 var noen av temaene som stod på dagsorden da Eurelectrc, den europeiske interesseorganisasjonen for kraftnæringen i Europa, inviterte til årskonferanse.. Eurelectric.. Anbefalinger for et effektivt sluttbrukermarked.. Torsdag 7.. Statnett anbefaler at det opprettes en felles datahub for å sikre et effektivt sluttbrukermarked for kraft, og mener at løsningen kan være på plass allerede innen 2015.. BKK fikk medhold i klagesak.. Onsdag 6.. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt BKK medhold i klagesaken om klassifisering av dam Askjelldalsvatn.. Avgjørelsen gav  ...   Forbundet brøt kvelden 22.. mai forhandlingene med Energi Norge om revisjon av energioverenskomsten.. Oppgjøret går nå videre til mekling, og meklingsfrist for oppgjøret er satt til 28.. juni kl.. 24.. 00.. Klimaet trenger et ambisiøst forlik.. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, overrekker klimaoppropet.. Fredag ble det brudd i forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget.. Energi Norge er en av over 70 organisasjoner og privatpersoner som har samlet seg bak et opprop som ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.. Ny rapport anbefaler endringer i nettreguleringen.. Det er stort potensial for å forbedre reguleringen av distribusjons- og regionalnettene i Norge, konkluderer rapporten Trends in electricity distribution network regulation in the North West Europe.. Grønn verdiskaping: Fremtiden er elektrisk.. Mandag 4.. Elektrisitet vil spille en avgjørende rolle for å nå de langsiktige klimamålene, viser fersk rapport.. Økt produksjon og bruk av elektrisitet vil også gi grunnlag for økt årlig verdiskaping i størrelsesorden 35 40 milliarder kroner, og økt sysselsetting på nærmere 15.. 000 årsverk.. Viser 21-30 av 500 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?offset701=20
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Vil inn som deleiere av nytt målesystem.. Fredag 1.. Statnett ferdigstilte nylig en utredning om hvordan utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet kan skje gjennom en felles IKT-løsning.. Kraftnæringen ønsker å delta i utvikling og drift av IKT-løsningen som deleiere.. Nytt steg mot integrerte kraftmarkeder i Europa.. ENTSO-E har nylig avsluttet en høring om europeisk krafthandel og kapasitet i kraftmarkedene.. Energi Norge er positiv til økt markedsintegrering, men frykter at regelverket kan gi mindre åpenhet om markedsreguleringen framover.. Market design.. Ønsker dispensasjon fra krav om jordfeilvarsling.. Nye krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever installering av teknisk utstyr for jordfeilvarsling.. Energi Norge ber om at de nye kravene sees i sammenheng med utrulling av smart strøm.. Nye retningslinjer for kraftrevisjon.. Torsdag 31.. mai 2012.. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe har i samarbeid utviklet retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner.. - Vil skape mer klarhet om prosessen for vilkårsrevisjoner, mener Energi Norge.. Lanserte Norges  ...   Olaf Rimmereid.. Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO, ble i dag valgt til ny styreleder i Energi Norge.. Rimmereid overtar etter Sverre Devold, som ble takket av etter to år i ledervervet.. Energioverenskomsten til mekling.. EL IT-Forbundet brøt kvelden 22.. Oppgjøret går nå videre til mekling.. Det er for tidlig å si når partene møtes hos Riksmekleren.. Lave sertifikatpriser kan påvirke fornybarutbygging.. - De lave elsertifikatprisene kan skyldes at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli for stort, mener Energi Norge.. Lave sertifikatpriser var blant temaene på et møte for Energi Norges medlemmer i Ålesund den 15.. Verktøy i fagopplæringen.. Mandag 21.. Har du spørsmål om lærlingordningen, fagopplæring eller rekruttering? Her kan du finne verktøy som kontraktsmaler, instruktørveiledning, rekrutteringsmateriell og skjemamaler, særlig tilpasset for kraftnæringen.. Smart strøm-prosjekter i sluttfasen.. Onsdag 16.. Innføringen av smart strøm er i full gang.. Både Statnett og Energi Norge leverer sluttrapport for egne Smart strøm-prosjekter den 31.. Viser 31-40 av 500 artikler.. forrige side.. 6..

  Original link path: /aktuelt/?offset701=30
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Ingeniørløft må sikre flere fornybarstudenter.. Tirsdag 15.. Energi Norge er svært fornøyd med at regjeringen varsler 300 ekstra studieplasser innenfor ingeniørfagene i Revidert nasjonalbudsjett.. Viktig at midlene brukes til å opprette flere studieplasser knyttet til fornybar energi, mener Energi Norge.. Tap i lagmannsretten for Hafslund.. Mandag 14.. Bærum kommune fikk nylig medhold i lagmannsretten i spørsmålet om kommunen kan pålegge Hafslund Nett å legge deler av nettet under bakken, blant annet av hensyn til miljø og estetikk.. - Kan skape uheldig presedens, frykter Energi Norge.. Veggrunn.. Venter store endringer i nettreguleringen.. Fredag 11.. Representanter fra Lofotkraft og Troms Kraft på medlemsmøte i Bodø.. Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Bodø den 9.. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener Energi Norge.. Nye utenlandskabler er god samfunnsøkonomi.. Utrulling av sjøkabel.. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag.. Nye kabler vil gi økt forsyningssikkerhet, økt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile strømpriser.. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group.. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet.. Bred politisk støtte til sterkere sentralnett.. Torsdag  ...   Golf, kommer også Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV, MIA electric, og sportsbilen Tesla Roadster.. Må bli mindre sårbare mot strømutfall.. Kraftforsyningen er fundamental for nærmest all annen samfunnsvirksomhet.. Det vekker derfor stor bekymring når flere virksomheter som er avhengig av kontinuerlig strømforsyning, ikke sikrer seg bedre mot utfall, uttalte Kåre Willoch i sitt innlegg på Energi Norges årlige HMS-konferanse.. Beredskap.. HMS - Helse, miljø og sikkerhet.. Bedre vilkår for fornybar i nord.. Fredag 4.. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte nylig Statnett konsesjon til å bygge en 513 km lang kraftlinje mellom Ofoten og Hammerfest.. Kraftledningen vil legge til rette for fornybar energiproduksjon i Nord-Norge, og bidra til å bedre forsyningssikkerheten i regionen.. Oppfølging etter Dagmar.. Opprydding etter "Dagmar".. Telenor og Energi Norge har i etterkant av orkanen Dagmar samarbeidet for å finne fram til løsninger som kan forbedre sikkerheten og beredskapen i situasjoner med ekstremvær ytterligere.. Ønsker flere studieplasser.. Mandag 30.. april 2012.. NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.. Energi Norge mener.. Viser 41-50 av 500 artikler..

  Original link path: /aktuelt/?offset701=40
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Nettregulering.. Småkraftsatsing krever raskere nettinvesteringer.. Mandag 23.. Norges vassdrags- og energidirektorat må gi nettselskapene bedre økonomiske insentiver for å tilkoble ny småkraft til det lokale distribusjonsnett, samt gjøre regelverket enklere.. Det er nødvendig for å få raskere investeringer i distribusjonsnettet.. NVE-vedtak rammer regionale nettkunder.. Mandag 9.. NVE vedtok 7.. mars en ny modell for betaling i regionalnettet, hvor Statnett overtar mye av ansvaret.. Ordningen er unødvendig dyr, svekker nettselskaper som eier regionalnett og strider mot kommende EU-lovgivning.. Minst 15 nettselskaper har klaget på vedtaket.. Nettleie.. Ny kraftproduksjon krever bedre nettregulering.. Tirsdag 27.. mars 2012.. Storstilt utbygging av nye kraftverk i årene framover medfører en formidabel utfordring for nettselskapene som har ansvar for å få disse knyttet  ...   sa Sanderud da han innledet på Energi Norges Vinterkonferanse.. Mer sentralnett - men neppe raskere saksbehandling.. Fredag 2.. Regjeringens nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler.. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk.. Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.. Ønsker unntak fra kostnader etter Dagmar.. Torsdag 1.. Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen Dagmar vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner.. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for KILE-kostnader.. Viser 1-10 av 76 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=417
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Vannkraft.. Ønsker mer EU-forskning innenfor vannkraft.. Forskning på vannkraft må bli en del av EUs fornybarforskning, mener Energi Norge.. Energiområdet har et budsjett på 2,35 milliarder euro for perioden 2007-2013.. Vannkraft har frem til i dag ikke vært tema innenfor EUs forskning på fornybar energi.. Se presentasjonene fra PTK 2012.. Fredag 9.. Over 400 deltakere, foredragsholdere og utstillere fant veien til årets Produksjonstekniske konferanse, og Energi Norge vil takke alle som bidro til gjennomføringen av et flott arrangement.. Her kan du laste ned foredragene fra konferansen.. Ønsker raskere og mer forutsigbare miljøprosesser.. Det er ikke nødvendigvis lengden på en prosess som avgjør hvor god den er, fastslo miljøvernminister Erik Solheim da han møtte Energi Norge og flere representanter fra energibransjen.. NHOs energipanel krever økt satsing på fornybar energi.. Christian Rynning Tønnensen (Statkraft) presenterer energipanelets rapport.. NHOs energipanel presenterte i dag næringslivets energipolitiske plattform.. Rapporten viser hvordan norske energiressurser og kompetanse gir grunnlag for langsiktig verdiskaping i Norge.. Inviterer til fagdag om vannforvaltning.. Onsdag 29.. februar  ...   seminaret holdes annet hvert år og er en arena for faglig utveksling av resultater fra fiskefaglig forskning.. Mer positive til utbygging av vann- og vindkraft.. Torsdag 16.. Nicolai Astrup (H) og Gjermund Løyving (Energi Norge) under framleggelsen av Klimabarometeret.. Befolkningen er blitt mer positiv til utbygging av vannkraft og vindkraft de siste årene.. Dette viser ferske tall fra TNS Gallups Klimabarometer.. To av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål.. Ap- og SV-velgere er blant de mest positive til energikilden.. Vindkraft.. Elsertifikater gir store vekstmuligheter for fornybar energi.. Torsdag 19.. Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at Kvassteinåga kraftverk er det første som har fått godkjent for rett til elsertifikater.. Energi Norge mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi.. Relaterte nyhetssaker.. 270 millioner til forskning innenfor fornybar energi.. Fredag 13.. Forskningsrådet har bevilget 270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor fornybar energi og energisparing gjennom programmet RENERGI.. Viser 1-10 av 67 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=394
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: El i veitransport.. Hvor mange ladbare biler trengs i 2020 for å nå klimamålene?.. Fredag 27.. I Klimameldingen foreslås det at nye, norske biler i 2020 i snitt skal slippe ut 85 gram CO2 per kilometer.. Ifølge anslag fra Grønn Bil må det selges mellom 40.. 000 og 70.. 000 ladbare biler i 2020 for oppnå målet.. Inviterer til Grønn bil-konferansen.. Grønn Bil - konferansen arrangeres på Gardermoen 22.. Her vil du få verdifulle og konkrete innspill fra bedrifter, kommuner og andre som har erfaring fra innkjøp og drift av elbiler og ladeinfrastruktur.. Det blir også prøvekjøring av blant annet elektrisk VW Golf, Nissan LEAF og Mitsubishi i-MiE.. Over 40.. 000 solgte elbiler globalt i 2011.. Torsdag 9.. Ingen andre steder i verden har elbiler utgjort en like stor andel av bilsalget som i Norge i 2011.. Volummessig ser Norge ut til å være det 4.. eller 5.. største elbil-markedet globalt.. Lavere priser på elbil.. I løpet av januar har  ...   Stavanger, Bergen, Trondheim og Akershus fått nye, hel-elektriske taxier.. Norge leder elbilløpet.. Tirsdag 25.. oktober 2011.. De store bilprodusentene prioriterer Norge først i Europa.. I første halvår i år sto Norge alene for 16 prosent av det totale elbilsalget i Europa.. Årsaken er at norske myndigheter har lagt så godt til rette for elbiler.. Hvordan skal vi lade biler?.. Fredag 30.. september 2011.. En Nissan LEAF med to ladekontakter: AC til hverdags (høyre), DC til hurtiglading (venstre).. Det finnes fortsatt ikke noen global standard for lading av biler, noe som skaper hodebry både for bilprodusenter og for de som skal bygge infrastruktur.. Heldigvis er det nå noen tegn på at det er lys i enden av det som har vært en ganske lang tunnel.. Over 3.. 000 ladepunkter i Norge.. NOBIL, databasen med oversikt over alle ladepunkter i Norge, registrerte nylig ladepunkt nummer 3.. Samtidig har teamet bak NOBIL skrevet litt om hva de fokuserer på fremover.. Viser 1-10 av 62 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=427
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Kompetanse.. Norges første lærling på vindkraft.. Fredrik Lundseng Moen (NTE).. Fredrik Lundseng Moen jobber i NTE som Norges første energioperatørlærling på et vindkraftverk.. Han får med det en utdanning som gir grunnlag for å jobbe både med vind og vannkraft og vil bli en viktig brikke i utviklingen av et klimavennlig energisystem.. Fagopplæring.. Vil ha flere lærlinger inn i arbeidslivet.. Mandag 16.. Roar Flåthen, John G.. Bernander og Kristin Halvorsen under signering av Samfunnskontrakten.. Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har blitt enige om å jobbe for å øke antall lærlinger med 20 prosent frem mot 2015.. Energi Norge er svært fornøyd med at arbeidet for å skaffe flere lærlinger intensiveres.. Lærling.. Foreslår klimavalgfag i skolen.. Onsdag 28.. Oluf Ulseth og Silje Lundberg møtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen.. Ingeniørmangel og klimakrise danner bakteppet for at Energi Norge og Natur  ...   kompetansekrav til energibransjen, vil medføre ineffektiv drift av strømnettet framover.. Krav om sprengningskyndige i nettselskap.. Tirsdag 13.. Retningslinjene for sprengingspersonell som ble innført i 2010, innebærer nye krav til kompetanse.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tildeler sertifikater for personell som skal drive med sprengning kun i en femårsperiode av gangen.. Kronikk: Klima for kvinnelige ingeniører.. Onsdag 7.. Klimakrisen krever løsninger, og løsningene krever ingeniører.. Jentene sitter på nøkkelen, men politikere og næringsliv må da vise vilje til å handle.. Vil tette kompetansegapet mot 2020.. Mandag 5.. Kristine Fiksen, THEMA Consulting.. En fersk studie viser at kompetansemangel kan bli en flaksehals for ny fornybarutbygging i Norge mot 2020.. - Dette er et tydelig varsko, men heldigvis er det mye som kan gjøres for å forhindre at situasjonen blir kritisk for energibransjen, mener Energi Norge.. Viser 1-10 av 55 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=435
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Elsertifikater.. Krever mindre kø og mer nettutbygging.. Fredag 17.. Energi Norge og flere energibedrifter møtte olje- og energiminister Ola Borten Moe tidligere denne uken.. Der fikk ministeren en rekke forslag til hvordan regjeringen kan få fart på nettutviklingen og redusere konsesjonskøen.. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om nett i løpet av våren 2012.. Første elsertifikat utdelt.. Den 8.. februar delte Statnett ut det første av om lag 200 millioner elsertifikater til Kvassteinåga Kraftverk i Nordland.. Energi Norge er godt fornøyd med at markedet nå er i gang, og mener det er avgjørende at regjeringen nå tilrettelegger for at elsertifikatene utløser mer fornybar energi i Norge.. Inviterer til temadag om elsertifikater.. Onsdag 1.. Et felles elsertifikatmarked  ...   elsertifikater.. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsråd.. Fornybardirektivet.. Standardavtaler for handel med elsertifikater.. Torsdag 15.. Den 1.. januar 2012 starter det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet.. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett standardavtaler for handel med elsertifikater.. januar 2012 inngår Norge et felles marked for elsertifikater med Sverige.. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett med standardavtaler for termin- og spothandel med elsertifikater.. For energibransjen.. Fornybar på dagsorden i Stortinget.. Onsdag 14.. Behov for flere mellomlandskabler, mer strømnett og effektiv konsesjonsbehandling var sentrale temaer da Stortinget vedtok Norges forpliktelser i EUs fornybardirektiv og loven om et norsk-svensk elsertifikatmarked.. Viser 1-10 av 53 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=403
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Nøkkelord: Energi Norge.. Inviterer til Energilederkonferansen 2012.. Økende investeringstempo i kraftnæringen framover danner bakteppet når Energi Norge inviterer til den årlige Energilederkonferansen, 24.. mai på Sundvollen.. Tidligere konsernsjef i Hafslund, Rune Bjerke er en av flere spennende innledere på årets konferanse.. Ny næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.. Ulf Møller.. Ulf Møller (53) er ansatt som næringspolitisk rådgiver innenfor nett og marked i Energi Norge.. Møller er i dag seniorkonsulent i Pöyry Management Consulting.. Følg Vinterkonferansen på web-tv.. Energi Norges årlige vinterkonferanse arrangeres fra 21.. til 23.. mars i Warzsawa.. Konferansen vil streames, og du kan følge spennende foredrag og paneldebatter om energibransjens framtid via web-tv.. Strategi for 2012.. Strategi og arbeidsprogram for Energi Norge i 2012 ble vedtatt av styret i desember 2011.. Dokumentet presenterer hovedtrekkene for Energi Norges satsingsområder og oppdateringen av organisasjonens visjon.. Krever innlogging.. Formelle dokumenter.. Årsmelding: Energi Norge i 2011.. Debatt om mellomlandsforbindelser, langsomme konsesjonsprosesser, forsyningssikkerhet og klima preget Energi Norges arbeid i 2011.. Kristian Pladsen ny kommunikasjonsdirektør i Statnett.. Mandag  ...   (45) er ansatt som Direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.. Hun var frem til mars i år statssekretær i Olje- og energidepartementet, og har mer enn fem års erfaring fra politisk ledelse i hhv.. Landbruksdepartementet og Olje- og energidepartementet i dagens regjering.. Stor etterspørsel etter Kort sagt: 2011.. Foto: Camilla M.. Granheim.. Kort sagt: 2011 inneholder fakta og argumenter som er spesielt knyttet opp til den aktuelle kraftsituasjonen, og er ment brukt i energibedriftenes kontakt med medier og strømkunder.. Nytt styre i Energi Norge.. Tirsdag 24.. Etter årets Generalforsamling er dette Energi Norges nye styre for 2011-2012.. Vinterkonferansen tar nettet på pulsen.. april 2011.. Oluf Ulseth, adm.. direktør i Energi Norge.. Foto: Johnny Syversen.. Nettutvikling i Norge og resten av Europa står i fokus når nærmere 300 ledere fra energibransjen samles på Vinterkonferansen i Wien.. Eli Blakstad holder et av sine første innlegg i rollen som statssekretær, mens Agnar Aas holder et av sine siste som NVE-direktør.. Viser 1-10 av 49 artikler..

  Original link path: /aktuelt?keywordID=393
  Open archive


 • Archived pages: 1069