www.archive-no-2012.com » NO » E » ECKBOS-LEGATER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: .. Aktuelt.. Utdelinger.. Formuesforvaltningen.. Kontakt oss.. SØKNAD.. KRITERIER FOR STØTTE.. Eckbos Legater I - XI.. Formuen.. Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment A/S.. Forenede Industrier AS.. Ejendomsaktieselskabet Hermes.. Styret og ledelse.. Historien.. Villa Eckbo på Midtstuen i Oslo, legatstifterens tidligere hjem.. Gustav Vigelands skulptur Mor og barn ses ved inngangspartiet.. Major og advokat Eivind Eckbo var en fremsynt mann med et sterkt samfunnsengasjement og en genuin vilje til å hjelpe medmennesker.. Han ble født 2.. mai 1873, og døde 18.. mars  ...   årene ble det dannet en legatgruppering med i alt 11 legater i Norge samt Det Dansk-Norske Legat i Danmark.. I dag fremstår legatene med en solid økonomi som gjør det mulig å yte årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller innunder legatenes formål.. Søkere skal benytte Eckbos Legaters.. søknadsskjema.. Henrik Ibsens gate 100, PB 2933 Solli, 0230 Oslo, T.. 23 27 27 60, F.. 23 27 27 01,.. mail@eckbos-legater.. no.. © Eckbos Legater, All Rights Reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aktuelt / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Tilsynssak mot Eckbos Legater henlagt.. Pressemelding: 11 Eckbo-stiftelser skal bli ny milliard-stiftelse.. Eckbos legater gir 10 millioner til Kreftforeningen.. Rapport: Uavhengig undersøkelse av Eckbos Legater.. Eckbos Legaters Kulturpris..

  Original link path: /Aktuelt
  Open archive

 • Title: Utdelinger / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Utdelinger 2011.. Utdelinger 2010.. Utdelinger 2009.. Utdelinger 2008.. Utdelinger 2007..

  Original link path: /Utdelinger
  Open archive

 • Title: Formuesforvaltningen / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Felles formuesforvaltning.. Årsregnskap Eckbos Hovedlegat 2011.. Fellesmidler regnskap for 2011.. Årsregnskap Eckbos Hovedlegat 2010.. Fellesmidler regnskap for 2010.. Årsregnskap Eckbos Hovedlegat 2009.. Fellesmidler regnskap for 2009.. Årsrapport 2008.. Fellesmidler regnskap for 2008.. Årsrapport 2007.. Fellesmidler regnskap for 2007..

  Original link path: /Formuesforvaltningen
  Open archive

 • Title: Kontakt oss / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Eckbos Legater.. Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo.. Postadresse: Postboks 2933 Solli, 0230 Oslo.. Telefon: 23 27 27 60.. Faks: 23 27 27 01.. Epost:..

  Original link path: /Kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Søknad / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Søknadsskjema.. For nye søknader.. De som ønsker å levere en søknad til Eckobs Legater fyller inn elektronisk søknadsskjema.. Søknad til ett av Eckbos Legater I-XI innebærer at søkeren frivillig sender opplysninger som er omfattet av Personopplysningsloven og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legater.. Les mer om våre retningslinjer for.. behandling av personopplysninger her.. Søknadsfrist for Legat II, III og IV er 1.. mars og 1.. september.. Søknadsskjema for disse legatene vil bli åpnet 2.. juli 2012 for søknadsfristen 1.. september 2012.. Søknadsfrist for Legat V - XI er 1.. Søknadsskjema for disse legatene vil bli  ...   som ikke har e-postadresse og heller ikke har mulighet til å skaffe seg det, må kontakte sekretariatet.. på 23 27 27 60.. Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått Eckbos Legaters retningslinjer for behandling av personopplysninger.. Min søknad.. For innleverte søknader.. Søkere som allerede har levert søknad kan her se hvilke opplysninger som er registrert i forbindelse med sin søknad, laste opp vedlegg og gi tilbakemelding.. Vedlegg må lastes opp senest ti dager etter søknadsfristens utløp, dvs.. innen 10.. mars for søknader til fristen 1.. mars og innen 10.. september for søknader til fristen 1..

  Original link path: /Soeknad
  Open archive

 • Title: Kriterier for støtte / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: GENERELLE KRITERIER FOR STØTTE.. Legat II.. Søknadsfrist er 1.. Legat II gir støtte til livsopphold til enkeltpersoner på grunnlag av innsendt søknad.. Samme person kan ikke motta støtte mer enn en gang pr år.. Støtte til livsopphold er skattepliktig for beløp over NOK 4 000.. Legat III.. Legat III gir i hovedsak støtte til enkeltpersoner på grunnlag av innsendt søknad.. Støtte til utdanning, yrkesutvikling, o.. l.. gis hovedsakelig til søkere over 18 år som er ferdig med obligatorisk videregående skole.. Legat IV.. Legat IV gir i hovedsak støtte til enkeltpersoner på grunnlag av innsendt søknad.. Støtte til utdanning fra Legat IV gis til ulike typer studieopphold i utlandet, og hovedsakelig til søkere over 18 år som er ferdig med obligatorisk videregående skole.. Støtte til helsereise fra Legat IV gis til opphold i utlandet i helbreds øyemed.. Personer som tidligere har fått støtte til helsereise kan ikke påregne ytterligere støtte.. Legat V, VI, VII, VIII, IX, X og XI.. Disse legatene kan i hovedsak søkes av organisasjoner, institusjoner, foreninger og grupper.. GENERELL INFORMASJON TIL ALLE SØKERE.. Eget.. skal anvendes.. Elektronisk søknadsskjema må benyttes av alle som har epostadresse.. For at søknaden skal behandles må søker sende inn signert epostbekreftelse, se informasjon om dette i veiledning i søknadsskjemaet.. For at søknaden skal behandles må nødvendige vedlegg følge søknaden.. Vedlegg kan legges ved elektronisk i søknaden, eller legges inn i ettertid ved å logge seg inn på Min søknad , eventuelt ettersendes pr mail.. Det vil ta fra to til fire måneder etter søknadsfristen før søkerne mottar svar.. Tilbakemelding fra søkere som mottar støtte er viktig for Eckbos Legaters arbeid, og for eventuelle senere søknad om støtte.. Tilbakemelding skal leveres ved å logge seg inn på Min søknad , eller sendes pr mail eller post.. ECKBOS LEGATER.. FORMÅLSBESTEMMELSER.. Legat I MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS HOVEDLEGAT.. Å eie og disponere Villa Eckbo i Oslo, omfattende hovedbygningen, garasje/ stallbygning og minst 5 mål naturlig tomt; samt eiendommen Nordistua på Sandø i Tjøme, som nedenfor nærmere angitt.. Legatet kan i tillegg forvalte andre eiendommer, herunder midlene til Legat II – XI.. Av legatets inntekter å yte bidrag til økning av særlegatene etter styrets nærmere bestemmelse.. Av avkastningen etter styrets nærmere bestemmelse å yte bidrag direkte til formål som omfattes av særlegatene, eller som står dem nær og har vært omfattet av legatstifterens ønske og mening, uten å være kommet direkte til uttrykk i de for særlegatene angitte formål.. Hertil benyttes også hva der måtte gjenstå ubenyttet ved de andre legater og inntil 20 % av disse inntekter om det finnes at særlige formål spesielt bør tilgodesees.. Legat II MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS FAMILIELEGAT.. (PAUVRES HONTEUX).. Legatets formål er å yte støtte til personer som i forholdenes medfør har vanskelig for å opprettholde en tilvant eller rimelig levestandard, eller for hvem det vil falle vanskelig eller medføre etter forholdene urimelige ofre, å gi sine barn en utdannelse tilsvarende foreldrenes.. Legat III MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL BARNS OG.. UNGDOMS OPPDRAGELSE OG UTDANNELSE.. Legatets formål er:.. a) Ved bidrag - eventuelt lån - å yte hjelp til utdannelse.. b) Ved bidrag - eventuelt lån - å sette fortrinnsvis yngre mennesker i gang i nyttig levevei.. c) Gjennom opplysningsarbeide, ved pengebidrag og på annen måte å yte støtte til barn for å lære dem sparesans, til opprettelse av barneforeninger og lignende formål for barn.. d) Drift av kostskole etter moderne pedagogiske prinsipper og på basis av moderne kosthold og de fordeler hagebruk, småbruk og gårdsbruk gir sunnhetsmessig og pedagogisk..  ...   for tennenes bevarelse.. Motarbeidelse av stimulanser, særlig kaffe, og overdreven bruk av kjøtt og sterkt eggehviteholdige næringsmidler.. c) Hjemmenes sanitære innredning og utstyr.. Legat VII MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FORDEL FOR ET.. FOLKEKURSTED.. Formålet er å bidra til opprettelse og fortsettelse av et folkekursted, hvor særlig de alminnelige tarmsykdommer og dermed sammenhengende lidelser kan få en dietetisk behandling, og omkostningene for pasientene holdes ganske lave ved gjennomført enkelhet og god økonomi.. Legat VIII MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV FASTEKURER OG STUDIET AV DISSES BETYDNING.. Formålet skal være opplysningsarbeide til fremme av fastekurer og studie av fastekurer og deres betydning, som nødvendig eller ønskelig rengjøring, hvile og skånelse av fordøyelsesorganene, særlig ved fordøyelsesbesværligheter, men også ved andre sykdommer, som mer eller mindre står i forbindelse med fordøyelsen, f.. eks.. gjennom alminnelig tarmforgiftning.. Legat IX MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV.. LANDBRUK OG KULTUR.. Legatet skal virke for fremme av landbruk med binæringer, særlig gjennom drift av mønsterbruk og forsøksdrift.. Det skal arbeides på og drives forsøk for å frembringe sunne og motstandsdyktige planter av høy kvalitet gjennom det beste og mest mulig naturlige dyrkningssett.. Særlig oppmerksomhet vies kompostering og humustilberedning.. Videre skal det arbeides for å frembringe sunne og motstandsdyktige kvalitetsdyr.. Blant folk i landbruket skal det arbeides for sunt og naturlig kosthold og levemåte.. Deler av midlene kan anvendes til følgende:.. a) Til fortsatt samling av eldre bygninger med inventar og lignende i likhet med et bygdemuseum.. b) Til fremme av gammel bondekultur og fremme av landsens husflid (treskurd, maling, veving, strikking o.. s.. v.. ).. c) Til hjelp for folk som ikke selv har midler til utvendig maling av bygninger med Telemarksmaling.. d) Til belønning og hjelp for nybrottsmenn, eller til opparbeidelse av nedlagte eiendommer og jord.. e) Til opplysningsarbeide og fremme av sunnhet, spesielt motarbeidelse av tannråte og uhensiktsmessig kosthold.. f) Til fremme av idrett ved oppsettelse av nyttige premier eller på annen måte.. g) Til fremme av landbruk med husdyrhold i sin alminnelighet.. Legat X MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV.. KRISTELIG OG SOSIALT ARBEIDE.. Legatets formål skal være fremme av kristelig og sosialt arbeide og fremme av vennskap og samarbeide interskandinavisk og internasjonalt i forbindelse med lignende institusjoner i andre land, alt under synsvinkelen en sunn sjel i et sunt legeme, absolutt renhet, ærlighet, uselviskhet og kjærlighet.. Legat XI MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT FOR EN SUNN SJEL I ET SUNT LEGEME.. En sunn sjel i et sunt legeme.. Legatets formål er å fremme kristendom og kristen kultur ved dannelse av et sentrum for kristent kulturarbeide, eller på andre måter som styret måtte bestemme.. Dets virke skal ta sikte på den åndelige og den legemlige side av kristent kultur- og dagligliv, i forståelse av den nære saklige sammenheng som råder mellom begge disse sider, og av nødvendigheten av åndelig og legemlig disiplin som en forutsetning for skapende åndsvirksomhet og rikt personlig liv.. Legatet skal søke å fremme et kristent kulturliv bygget på idealer, absolutt ærlighet, kjærlighet, uselviskhet og renhet, og på forståelse av verdier av vitenskap og kunst for en slik kultur.. Arbeidet skal også bygge på erkjennelse av nødvendigheten av den legemlige disiplin (selvtukt) for et kristent åndsliv, ut fra tanken: ”Legemet er Den Hellige Ånds tempel” og ”hører ikke oss selv til”, og legge vekt på måtehold eller avhold i stimulanser, riktig ernæring, mosjon og sport, frisk luft og sol, renslighet og kropps- og arbeidshygiene, som ledd i arbeidet for et sunt og rikt åndsliv..

  Original link path: /Kriterier-for-stoette
  Open archive

 • Title: Eckbos Legater I - XI / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Legat I.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS HOVEDLEGAT.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS FAMILIELEGAT (PAUVRES HONTEUX).. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL BARN OG UNGDOMS OPPDRAGELSE OG UTDANNELSE.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL REISER OG UTENLANDSOPPHOLD.. Legat V.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL OPPDRAGENDE HELSEARBEID, IDRETT OG FORSVAR.. Legat VI.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV FOLKEHELSE.. Legat VII.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FORDEL FOR ET FOLKEKURSTED.. Legat VIII.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV FASTEKURER OG STUDIET AV DISSES  ...   ECKBOS LEGAT TIL FREMME AV KRISTELIG OG SOSIALT ARBEID.. Legat XI.. MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT XI.. Disse legatene kan i hovedsak søkes av organisasoner, institusjoner, foreninger og grupper.. ECKBOS LEGATER FORMÅLSBESTEMMELSER.. Fullstendig vedtekter for Eckbos Legater I-XI.. kan lastes ned her.. Legatets formål er å yte støtte til personer som i forholdenes medfør har vanskelig for åopprettholde en tilvant eller rimelig levestandard, eller for hvem det vil falle vanskelig eller medføre etter forholdene urimelige ofre, å gi sine barn en utdannelse tilsvarende foreldrenes.. Legat XI MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT XI..

  Original link path: /Eckbos-Legater-I-XI
  Open archive

 • Title: Formuen / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Eckbos Legater I-XI besitter i dag direkte og indirekte aksjemajoriteten i følgende selskaper:.. Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment AS.. Kongensgate 7 AS.. Forenede Industrier AS.. Forenede Shipping AS.. Ejendomsaktieselskabet Hermes.. Utover aksjene i ovennevnte aksjeselskaper, består formuen i Eckbos Legater I – XI av:.. Utlån med pantesikkerhet i fast eiendom, andre fordringer, bankinnskudd og andel i obligasjonsfond/rentefond.. I tillegg inngår eiendommer på Midtstuen, leilighet i Bogstadveien 35, eiendommene ”Nordistua” på Sandø og ”Toppen” i Tjøme kommune, samt diverse eiendom  ...   i Eckbos Legater I – XI at den bokførte verdien ved utgangen av 2011 utgjorde 124.. 366.. 481 kroner.. Substansverdien er imidlertid langt høyere.. Den betydelige verdiskapningen som har funnet sted gjennom de senere år er i hovedsak et resultat av investeringene innenfor offshorevirksomheten samt verdiutviklingen i og forvaltningen av eiendomsmassen i Oslo og Danmark.. Styret anslår de samlede formuesverdier i Eckbos Legater I - XI til å utgjøre ca 1,1 - 1,5 milliarder kroner pr.. årskiftet 2011/2012..

  Original link path: /Formuen
  Open archive

 • Title: Formuen / Formuen / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Eckbos Legater I-XI besitter i dag direkte og indirekte aksjemajoriteten i følgende selskaper:.. Utover aksjene i ovennevnte aksjeselskaper, består formuen i Eckbos Legater I-XI av:.. Det fremgår av regnskapene for ”Fellesmidlene” i Eckbos Legater I – XI at den bokførte verdien ved utgangen av 2010 utgjorde 107.. 959.. 297 kroner.. årskiftet 2010/2011..

  Original link path: /Formuen/Formuen
  Open archive

 • Title: Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment A/S / Formuen / Forside - Eckbos Legater
  Descriptive info: Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment AS er i dag 100 prosent eiet av Eckbos Legater.. Selskapet eier Kongensgt.. 6/Kirkegt.. 7 i Oslo (Sjøfartsbygningen).. Bygningsmassen har et samlet utleieareal på vel 18.. 000 m2.. Ca.. 97 prosent av dette arealet er utleid til Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem til mars 2014.. Resten av arealet disponeres av ulike butikker i byggets første etasje.. Årsresultatet i Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment AS ble 17,88 millioner kroner i 2011.. Selskapet besitter også et mindre eiendomsareal i Halden-distriktet.. Deler av dette (utskipingstomten) ble i 2007 avhendet til lokale næringsdrivende.. Tiltak for avhendelse av den øvrige del av dette eiendomsarealet  ...   AS eies av Eckbos Legater I-XI.. Det er ingen fast ansatte i Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment AS.. Den daglige administrasjonen ivaretas av Eckbos Legaters sekretariat ved Advokatfirma Ræder.. Styreformann, Richard Arnesen.. Styremedlem, Jan Fr.. Ottesen.. Styremedlem, Finn O.. Eckbo, adm.. dir.. /daglig leder.. AS Kongensgate 7.. AS Kongensgate 7 ble den 1.. januar 1998 ervervet av Sjøfartsbygningen, Eiendoms- og Investment AS.. Fra 2012 er det er inngått en 15-års leiekontrakt med Norske Vandrerhjem, og bygningen er under renovering og ombygging i samarbeid med leietaker.. AS Kongengate 7 eier også en leilighet i Bandol i Frankrike.. Denne er for tiden utleid på åremålskontrakt..

  Original link path: /Formuen/Sjoefartsbygningen-Eiendoms-og-Investment-A-S
  Open archive


 • Archived pages: 36