www.archive-no-2012.com » NO » E » ECOTEAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Hjem og nytt
  Descriptive info: .. EcoForum.. EMAS / ISO 14000 Easy i Norge.. EcoProsjekt.. EcoDialog.. About Us.. Hjem og nytt.. Om EcoTeam.. EcoKurs.. EcoEasy.. EcoKunnskap.. Home.. -.. EcoTeam består av:.. Qoin Norge AS.. "Miljø er vårt fag og vi spiller på lag".. Vi tilbyr markedets.. ledende rådgivning innen ytre miljø, samfunnsansvar, arbeidsmiljø og kvalitet.. EcoTeam.. hjelper alle typer virksomheter med innføring av miljøledelse og samfunnsansvar, etablering av internkontroll/HMS – system og ledelse knyttet til godt arbeidsmiljø.. Til sammen dekker EcoTeam hele den «den grønne verdikjeden», fra utforming av strategier, via intern opplæring, veiledning og innføring  ...   arbeidsmiljø (OHSAS 18001) eller kvalitet (ISO 9001), eller bistand med intern revisjon av nevnte systemer, så har vi utviklet metodikk og verktøy som både engasjerer og involverer.. Vi tilbyr løsninger som er:.. - Lønnsomme.. Det er verdier i å drive miljøvennlig.. - Konkrete og målbare.. Det som måles gjøres.. - Relevante.. Tilpasset bedriften og bransjen.. - Effektive og brukervennlige.. Vi jobber for og med "folk flest".. Vi tilbyr opplæring og rådgivning på følgene systemer:.. EcoTeam SA - (+47) 90025168 -.. ecoteam@ecoteam.. no.. - Stranden 51 - N-0250 Oslo.. Valid.. XHTML.. and.. CSS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hjem og nytt
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: EcoForum
  Descriptive info: "DANSK VRI PÅ KLIMA OG CSR-ARBEIDET".. Vellykket EcoForum med en inspirerende "Dansk vri".. Les mer..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aecoforum-teaser&catid=3%3Anews&lang=nb
  Open archive

 • Title: EMAS / ISO 14000 Easy i Norge
  Descriptive info: ECOEASY - en enklere vei til miljøledelse!.. Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til ISO 14001 og EMAS på en enklere måte.. Via 30 steg er det mulig å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 eller EMAS i løpet av ti dager.. Utgangspunktet er en nyskrevet håndbok (EMAS Easy), som beskriver en klar, enkel og ubyråkratisk metodikk for innføring av miljøledelse.. Et sentralt element i EMAS Easy-håndboken er Ecomapping, som er en visuell metodikk for innføring av miljøledelse.. Rådgivningsselskapet EcoTeam er først ute i Norge med godkjente rådgivere som  ...   2009 og består av fire rådgivere, som i tillegg til å ha generell miljøkompetanser, besitter spesialkompetanse innenfor ulike relevante fagområder innenfor miljøledelse og samfunnsansvar.. EcoTeam dekker hele den «den grønne verdikjeden» og spenner fra utforming av strategier for samfunnsansvar og miljøledelse, via intern opplæring og gjennomføring, til synliggjøring av virksomhetenes engasjement.. – Vi baserer vårt arbeid på at innføring av miljøledelse og samfunnsansvar skal være lønnsom, effektiv, morsom og pedagogisk, sier Jan Bjerk, rådgiver og partner i EcoTeam.. Øvrige rådgivere og partnere er Rune Drægni, Edgar Kampers og Vitek Novak..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Aforst-ute-med-emas-easy-i-norge&catid=34%3Ahome-and-news&lang=nb
  Open archive

 • Title: EcoProsjekt
  Descriptive info: Extensions.. Vi formulerer gjerne prosjekter innenfor relevante fagområder og har dessuten lang erfaring fra skriving av søknader om prosjektfinansiering, både fra Norge og andre nordiske land, og også fra EU-systemet.. Vi hjelper deg gjerne med Transnova, Eco Innovation, LIFE+, Interreg, etc.. Relevante finansieringskilder:.. Interreg IVB Nordsjøprogrammet: Gir støtte til regional utvikling gjennom transnasjonale prosjekter.. Et overordnet mål for programmet er å utvide rammene for territorielt samarbeid og satse på kvalitativt sterke prosjekter innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og bærekraftig og konkurransedyktige lokalsamfunn (http://interreg.. no/underprogram_vis.. asp?upid=32 kat=B).. Eco-Innovation: Skal fremme innovativ miljøteknologi for å beskytte miljøet, samtidig som EUs mål om konkurranseevne og økonomisk vekst blir ivaretatt.. Bedrifter kan søke om å få finansiering til prosjekter som ligger innenfor de prioriterte områdene.. Miljøinnovasjon defineres som "innovasjon som retter seg mot å øke anvendelsen av bærekraftig utvikling, gjennom å redusere innvirkningen på miljøet med en mer effektiv og ansvarlig bruk av naturressurser, inkludert energi".. Intelligent Energy Europe (IEE): Støtter SAVE  ...   to business’ online markedsplass for CSR-produkter og tjenester, med et avansert, internt betalingssystem.. Andre samarbeidspartnere er Samfunnsansvar Danmark og Handelskammere Holland Noord - West.. Wheels4All Netherlands: Utarbeidet forretningsplan og søknad om økonomisk støtte for oppskalering av tilbudet til 1000 biler og 7000 medlemmer, forskning og utviklingsarbeid, prosjektledelse for oppstart av bildelingsordning i små kommuner.. Rozendom Technologies: en bedrift det er i ledelse teknisk i bygge simulatorer for bil, buss og lastebiler som kan brukes for øko-kjøring og sikkerhet.. Vi fant pengene for oppskalering.. Citadel Industries.. Vannhyasinter er en pest i Tropisk lander.. Vi hjelpet med å finne penger for en nyskapende løsning, med storskala hosting, vannrensing, og bruker planter som råstoff, og fornybar energiproduksjon.. Belfast bystyre: vi laget en Interreg Søknad for en incentivordning for bærekraftig atferd av borgere.. BCC, parten fra KESA det er europas fjerde største handelsselskap innen forbrukerelektronikk.. Strategisk anmeldelse å bli klimaet leder inne sektoren.. BCC vant adskillige forarbeide med dens klimaet annonsekampanje..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=26%3Aecoprosjekter-internationalt-finansiering&catid=27%3Aproject-development&Itemid=40&lang=nb
  Open archive

 • Title: EcoDialog
  Descriptive info: Det er flere grunner til at virksomheter velger å innføre samfunnsansvar eller klima- og miljøtiltiltak, eller for den sak skyld full miljøsertifisering.. De fleste virsomheter vil uansett ha et ønske om og et behov for å fortelle omverdenen om hva virksomheten har gjort.. Vi kaller det EcoDialog.. For oss starter dialogprosessen med å linvitere virksomhetens ansatte til dialog.. Kunder, eiere og andre interessenter skal også informeres løpende.. De tiltakene virksomheten gjennomfører skal synliggjøres i regnskaps-, miljø-  ...   både på strategisk og på operativt nivå.. Vi utarbeider gjerne en total kommunikasjonsplan.. Vi arrangerer kick-offs og informasjonsmøter for ansatte, eiere, kunder og andre interessenter.. Vi hjelper til med utforming og skriving av regnskaps-, miljø- og samfunnsansvarsrapporter.. Vi skriver og sender ut pressemeldinger.. EcoTeam dekker hele den «den grønne verdikjeden»! Vår kompetanse spenner fra utforming av strategier (EcoStrategi) for samfunnsansvar og miljøledelse, via intern opplæring (EcoKunnskap), til coaching med henblikk på sertifisering og synliggjøring av virksomhetenes engasjement..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aecodialog-stake-holders-dialog&catid=30%3Aecodialogue&Itemid=95&lang=nb
  Open archive

 • Title: About Us
  Descriptive info: Vi er fire engasjerte rådgivere som besitter hver vår spesialkompetanse i tillegg til generell miljø- og CSR-kompetanse.. Til sammen er vi EcoTeam.. !.. Vår visjon:.. Vi ønsker en verden der økonomisk vekst, økologisk likevekt og sosial utvikling henger sammen og utgjør en helhet.. Vi tror på virksomheter som styres i henhold til prinsippene for bærekraftig utvikling og som tar ansvar for de virkningene virksomhetens beslutninger og handlinger har på samfunnet og omgivelsene (samfunnsansvar).. Hva kan vi gjøre for deg?.. Vi hjelper alle typer virksomheter med å innføre miljøledelse og samfunnsansvar, uavhengig om det er private bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner.. Vi dekker hele den «den grønne verdikjeden»! Vår kompetanse spenner fra utforming av strategier for samfunnsansvar og miljøledelse, via intern opplæring og gjennomføring, til synliggjøring  ...   ingen er for liten!.. Er du ute etter en partner som kan foreta en full gjennomgang av virksomheten og utvikle strategier for miljø- og CSR-ledelse?.. Trenger du hjelp til å skrive og distribuere pressemeldinger?.. Kanskje du ønsker å arrangere en miljø-kick-off i virksomheten?.. Eller har du bestemt deg for at virksomheten skal miljøsertifiseres og trenger en ekstern konsulent?.. Vi er handlingsorienterte!.. Vi baserer vårt arbeid på at innføring av miljøledelse og samfunnsansvar skal være lønnsom, effektiv, morsom og pedagogisk.. Alle skal med – miljøledelse og samfunnsansvar er ledelsens ansvar og «alles» oppgave! Vi her regelmessig EcoForum og en Nythetsbrev.. Vi er et team!.. For våre oppdragsgivere bruker hverandres spesialkompetanse og erfaringer for hva den er verdt.. Vi er:.. Jan Bjerk.. Rune Drægni.. Edgar Kampers.. Vitek Novak..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=21%3Aabout-us&catid=25%3Aom-oss&Itemid=115&lang=nb
  Open archive

 • Title: Hjem og nytt
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=124&lang=nb
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om oss
  Descriptive info: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , partner rådgiver.. Kontakt: (+47) 90 99 06 10.. Skype: jan.. bjerk.. Jan har i 10 år vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet Miljøstrategi, et miljøtidsskrift for nærings- og arbeidsliv.. Han har bredde- og dybdekunnskap innenfor miljøledelse, samfunnsansvar, og miljø- og klimatiltak i virksomheter, miljøteknologi, avfall gjenvinning, energi transport.. I ti år har Jan vært ute i marken og fulgt og lært av suksessrike virksomheter, og har tilegnet seg kunnskaper han gjerne vil dele med andre.. I tillegg er han godkjent som konsulent for miljøfyrtårnsertifisering av private og offentlige virksomheter i Norge.. Med et fugleperspektiv på miljø- og klimautfordringene, er Jan dessuten velegnet som foredragsholder og konferanseleder.. Jan har bred operativ og strategisk ledererfaring: Han har vært daglig leder (direktør) i Den Norske Emballasjeforening, daglig leder (forlagssjef) i Selvig Publishing AS/ TF Scandinavia AS, styreleder i Den Norske Fagpresses Forening og partner/styreleder i forlaget Media Oslo AS.. Jan er utdannet ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag (Statsvitenskap, sosialøkonomi og historie).. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Kontakt: +47 90 02 51 68.. Skype: rundre.. Rune har de siste årene jobbet for GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap.. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak konsepter som Grønne Allianser, En Dag Med GRIP og Klimaløftet.. Han var dessuten ansvarlig for GRIPs satsning innen klima, transport, mobilitet og bil.. Rune har bred erfaring innenfor miljø- og klimaområdet etter å ha bistått virksomheter som IKEA, Posten Norge, Tine, Nettbuss, Harald A.. Møller, Rieber Søn, Jernbaneverket, Storebrand, NAF, Oslo Lufthavn og Gresvig.. I tillegg bistår Rune kommuner, organisasjoner og myndigheter i ulike sammenhenger, bla i kampanjene «Klimaveien» og  ...   LIFE-program.. Edagar har også forfattet EU-søknader om prosdjektstøtte for byene Belfast, Dublin og Rotterdam, og for Rabobank og Wheels4All.. For det nederlandske Miljøverndepartementet har Edgar beskrevet modeller for å involvere innbyggere på post-Kyoto.. For Greenpeace hadde han ansvar for å markedsføre energisparetiltak.. For Gouda kommune (Nederland) har han utviklet og introduserte en «EnergiSpareBoks».. Med universitet Groningen, han utviklet et internettbasert energisparesystem.. De siste årene har Edgar jobbet for Citadell (maskiner), Rozendom Technology (ecodriving), BCC (forbrukerelektronikk), Europakommisjonen, Norges Naturvernforbund, STRO (mikro kreditt), Natuur en Milieu (nederlandsk miljøvernorganisasjon), og MVO-Nederland (samfunnsansvar Nederland).. Edgar er statsviter med tilleggsutdannelse innen miljøledelse.. Kontakt: (+47) 95 87 30 52.. Skype: vitek_novak1.. Vitek jobber med HMS (internkontroll), miljøledelse (ISO 14001/EMAS/miljøfyrtårn), arbeidsmiljøledelse (OHSAS 18001) kvalitetsstyring (ISO 9001) samt både interne og eksterne revisjoner knyttet til disse systemene.. Vitek har også engasjert seg betraktelig i forhold til opplæring, spesielt i forhold til miljøledelse samt spørsmål knyttet til påvirkning av ytre miljø og avfallshåndtering.. Vitek er systematisk og opptatt av forståelig fremstilling av miljøledelse samt det å finne ut av relevante miljøaspekter for den enkelte virksomhet.. Vitek har erfaring fra miljøovervåking i tidligere Statens forurensningstilsyn.. Videre har han fungert som kvalitetssjef i avfalls- og gjenvinningsselskapet Veolia Miljø Metall, der han har hatt ansvar for oppfølging av systemene knyttet til både HMS, ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.. Han er videre godkjent revisor innen ISO 9001 og ISO 14001 i samarbeid med Bureau Veritas, og har gjennomført revisjoner av både større industriforetak og mellomstore bedrifter.. I forhold til miljøfyrtårn fungerer han som sertifisør for Oslo kommune.. Vitek har bred erfaring fra kursledelse og har etablert Systemakademiet, som tilbyr kurs innen HMS, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, og interne revisjoner.. Vitek har utdannelse innen kjemi og tilleggsutdannelse innen økonomi og personalledelse..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=94&lang=nb
  Open archive

 • Title: EcoForum
  Descriptive info: er vår arena for direkte kontakt med våre partnere og andre interesserte.. Gjennom frokostmøter og konferanser, og i samarbeid med andre, vil vi presentere nyheter om miljø, klima og samfunnsansvar.. Vi har for øyeblikket ingen planer om et nytt EcoForum..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=102&lang=nb
  Open archive

 • Title: EcoKurs
  Descriptive info: EcoTeam anbefaler sine kunder å øke kompetansen hos ledelse og medarbeidere innen oppbygging og bruk av styringssystemer.. Utgangspunktet er at systemene skal være enkle, anvendbare og i tråd med standardene slik som ISO 9001 og 14001, EMAS og OHSAS 18001.. Forskriftskravet om systematisk internkontroll (HMS) kan følges opp ved bruk av samme tilnærming.. Det skal ikke være behov for å etablere noen ny type system i den sammenheng.. EcoTeam tilbyr skreddersydde og virksomhetsrelevante interne kurs.. For tilbud knyttet til kursene beskrevet nedenfor, ta kontakt med Vitek Novak på 95 87 30 52 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Intern revisjon.. Etter dette kurset vil man kunne gjennomføre en intern revisjon knyttet til f.. eks.. HMS (internkontroll), miljøstyring (ISO 14001 eller EMAS) og kvalitetsstyring (ISO 9001).. Systematikken egner seg også til å gjennomføre en leverandørrevisjon.. Kurset bygger på NS-EN ISO 19011 som er retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring.. Kurset har fokus på bl.. a.. følgende: - Revisjonsprogram (revisjonsplan)- Forberedelse til revisjon- Gjennomføring av revisjon bestående av åpningsmøte, intervjuer, befaring og avsluttende møte- Funn (avvik, anmerkninger)- Revisjonsrapport Kurset kjøres bedriftsinternt og gjennomføres i form av forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver hvor det trenes på både forberedelse til og gjennomføring av en revisjon.. Kurskompendium er inkludert i kurset og det utstedes kursbevis til alle deltakere.. Kurset kjøres i  ...   - innføring i standarden for kvalitetsledelse.. Kurset vil gi deg et godt grunnlag for å forstå standardens hensikt, oppbygging og virkemåte.. Kurset skal gi et grunnlag for å.. - vurdere behovet for å innføre et system for kvalitetsstyring i bedriften.. - benytte standarden som en veiledning for etablering av et.. kvalitetsstyringssystem.. - benytte standarden for å videreutvikle allerede innførte systemer.. - Hva er kvalitetsstyring.. - Gjennomgang av de viktigste begrepene innen feltet.. - Oversikt over de viktigste standardene tilknyttet kvalitetsstyring.. - Prinsipper for styring av kvalitet.. - Oppbygging av systemer for kvalitetsstyring etter ISO 9001:2008.. - Standardens hovedkrav.. - Hvordan komme i gang.. - Praktiske eksempler.. ISO-standarden er tilrettelagt slik at den passer alle typer organisasjoner, uansett type virksomhet.. Kurset egner seg også for styremedlemmer og ledere som ønsker å gjøre seg kjent med hva et kvalitetsstyringssystem er før de bestemmer seg for å innføre et slikt system.. Dette kurset avholdes i samarbeid med Albaran AS.. ISO 14001 - innføring i standarden for miljøledelse.. Kurset vil gi et godt grunnlag for å forstå standardens hensikt, oppbygging og virkemåte, enten for å bruke denne eller utvikle denne i allerede etablert system.. Det legges vekt på sammenstilling med lovpålagt internkontroll (etter internkontrollforskriften) slik at man skal kunne ha kun ett system.. - Styringssystemet.. - Myndighetenes krav.. - Miljøaspekter.. - Miljømål.. - Ulike kontrolltiltak.. - Ledelsens gjennomgåelse..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=126&lang=nb
  Open archive


 • Archived pages: 35