www.archive-no-2012.com » NO » E » EDUROAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 40 . Archive date: 2012-11.

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: .. What is eduroam?.. For users.. For site hosts.. Info material.. eduroam policy.. Edudbg tool.. Realm Status.. Eduroam.. org.. Welcome to the Norwegian eduroam portal.. eduroam.. stands for Education Roaming and is a federation of institutions that offers Internet connectivity to the users of all other member institutions.. This is done by accepting the credentials from the user's home institution thru a RADIUS hierarchy.. started as a European cooperation but now spans also beyond the European borders.. For a complete list of members and more information on the European hierarchy, please go to.. http://www.. eduroam.. in Norway has a RADIUS hierarchy with a top-level hosted by UNINETT.. Participating institutions are plotted on the map below.. Click on the name of an institution to go to their web site.. The map can be zoomed by clicking on a region.. Edudbg is a very useful tool for troubleshooting and proactive maintenance.. It enables  ...   – as name indicates it shows the status of all.. no realms.. It should be used for quick check that all is well in own organization, when not this could be a starting point for further investigations.. Possible problems is indicated with red or yellow coloring.. Hovering cursor over red or yellow fields give further information, and provides a link to edudbg search to give further indications to possible problem areas / clients.. The columns displayed are; Connectivity Check (access request each morning through AAA hierarchy), AAA Loop, IdP Status, SP status.. The last 3 columns using Edudbg DB data from previous day to indicate the possible issues.. IdP or SP status will be flaged as fail if the ratio of accept / reject.. Eduroam norwegian coverage map (institutions are encouraged to continuously provide updates to eduroam@unientt.. no).. Javascript must be enabled in order to use Google Maps.. eduroam@uninett.. no.. 2012-08-24..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: How to connect to a.. site.. Connecting to an.. site should be little or no different from connecting to your home institutions network.. You use the same authentication method, encryption and user name/password (or certificate).. The only thing that might differ is how you connect to the network.. You either use an ethernet connection or wireless.. Using the wireless you might be used to connecting to a certain SSID or it might be that your institution uses the SSID '.. ' for it's own users also, in which case you don't have to change your connection profile at all.. Your local IT administrator must provide you with all the necessary details on how to connect to your local network.. This page provides a summary of the necessary components needed and a quick backgrounder on the technology used.. Wireless connectivity.. For wireless.. sites the SSID is '.. ' (all small letters).. The SSID may or may not be broadcasted.. You might also look for the.. logo (se top left corner of this page) on posted signs.. Configuration summary.. Authentication: IEEE 802.. 1X.. EAP type: TLS, TTLS or PEAP.. Tunneled authentication protocol (TTLS or PEAP): MS-CHAPv2.. Certificates: CA public certificate (and personal certificate if using TLS).. Full identity/username and password.. WLAN SSID:.. Encryption (WLAN): TKIP (WPA) or AES (WPA2).. IP address: DHCP.. Your local IT administrator must provide you with help on EAP type, certificates and your identity.. Example configurations.. We have provided step-by-step instructions on how to configure some of the more common clients.. Windows XP: Service Pack 2.. Windows XP: IBM Access Connections.. Linux: wpa_supplicant.. Mac: OS X.. Nokia phones.. Technical background.. Access to an.. network can be offered through an ethernet connection or wireless.. All sites in Norway use IEEE 802.. 1X  ...   is valid.. TTLS and PEAP are similar methods that both utilize the authentication server's certificates to create an encrypted tunnel using TLS.. This makes it possible for the user to safely transmit a username and password.. The username and password is transmitted using MS-CHAPv2.. At your home institution your local RADIUS server checks if you have the correct authentication.. When you connect to another.. site, that RADIUS server will forward your authentication request to the next level RADIUS server in a hierarchy of servers.. Every national top-level RADIUS knows where to forward authentication requests from users within its nation.. Requests from users from other countries are forwarded to an international top-level RADIUS server which in turn forwards it to the correct country.. To have all this forwarding work each user must be uniquely identified.. The user name must be followed by '@', organization and country.. I.. e.. if your user name is "brukernavn" and you work at UNINETT in Norway, your full identity/user name should be "brukernavn@uninett.. no".. If you neglect to use your full identity/username you might still be able to log on at your home institution but other institutions will not be able to check your identity and you will be denied access.. You must have installed a client on your computer that is able to authenticate using IEEE 802.. 1X, the correct EAP protocol and employ the required encryption method.. There are many such clients available with support for Linux, Windows and OS X.. For Linux there is the.. Xsupplicant.. or if it is for a wireless network:.. wpa_supplicant.. Windows XP SP2 has built-in support and so has OS X.. There are also numerous third-party clients.. Once connected and properly authenticated and IP address is dynamically provided by a DHCP server..

  Original link path: /klient/
  Open archive

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: The information on this page is specific for Norwegian institutions and is therefore not available in English.. Hvordan knytte opp din institusjon til det norske eduroam hierarkiet.. Å knytte opp din institusjon til.. betyr å gi dine brukere en sikker adgang til alle andre institusjoner som støtter.. både innenlands og utenlands.. Å ha.. på plass betyr også at du har en 802.. 1X løsning på plass lokalt og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for dine brukere og til å beskytte ditt kablede nettverk fra uautoriserte maskiner.. 802.. 1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA) som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance.. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter og det er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.. Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN.. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen (.. ) kan en bruker bli plassert i administrasjon-, ansatte-, student- eller gjenstenettverk i tråd med gjeldende privillegier.. Selv om.. er et RADIUS hierarki så er det enkelt å integrere det med.. FEIDE.. ved en senere anledning.. De eneste endringene man trenger å gjøre  ...   så har den allerede en egnet FreeRADIUS server ferdig installert.. Sertifikater generert for din Certificate Authority (CA) og RADIUS server.. Valgfritt: En full PKI struktur med sertifikater for alle brukere.. For trådløse nettverk: Basestasjoner som støtter 802.. 1X autentisering og minst TKIP kryptering.. Valgfritt for trådløse nettverk: Basestasjoner som støtter 802.. 1Q (VLAN) og multiple SSIDer.. Helst et eget IP subnett for.. -brukere.. Mest sannsynlig kan deres eksisterende brukerdatabase kobles opp mot en RADIUS server.. På SAMSON3 er alt integrert og vi kan tilby en komplett konfigurasjon som er skreddersydd for disse enhetene, inkludert generering av de nødvendige sertifikatene til CA og RADIUS.. Konfigurasjon består i all hovedsak av:.. Koble opp RADIUS serveren mot brukerdatabasen.. Koble opp alle basestasjonene mot RADIUS serveren.. Konfigurere RADIUS serveren til å akseptere 802.. 1X autentisering (sertifikater, EAP-typer, osv).. Konfigurere en.. profil på basestasjonen med 802.. 1X autentisering og tilstrekkelig kryptering.. Koble opp din lokale RADIUS server(e) til den norske topp-nivå RADIUS serveren.. I tillegg vil det sikkert bli en del konfigurasjon av rutere for å definere et dedikert IP subnett for.. og aksessfilter for å gi aksess etter rettingslinjene gitt i deres institusjons sikkerhetspolitikk.. Kontakt oss på.. for detaljer og hjelp til å få deres institusjon koblet til.. 2005-02-02..

  Original link path: /host/
  Open archive

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: Informasjonspakke for eduroam.. Informer studenter og ansatte om eduroam, for eksempel ved semesterstart.. UNINETT har fått laget en lanseringspakke som består av brosjyre, plakater, skilt, klistremerker og tape.. Denne kan du fritt benytte.. Last ned originalfilene nedenfor.. Tilpass tekst og bilder til ditt behov og få produsert materiellet lokalt..  ...   typisk til bruk ved lansering, for ekstra oppmerksomhet.. En variant med farger fra eduroam-paletten, typisk til generell/langsiktig bruk.. Last ned materiellet her:.. Standard brosjyre.. zip.. pdf.. Standard plakat.. InDesign.. Standard skilt/klistremerke.. Gul brosjyre.. Gult klistremerke.. Gul plakat.. Gult skilt.. Gul tape.. Spørsmål angående bruken av filene kan rettes til.. >..

  Original link path: /host/infomateriell.html
  Open archive

 • Title: 303 See Other
  Descriptive info: See Other.. The answer to your request is located.. here.. Apache/2.. 2.. 9 (Debian) DAV/2 SVN/1.. 5.. 1 PHP/5.. 6-1+lenny16 with Suhosin-Patch proxy_html/3.. 0.. 0 mod_ssl/2.. 9 OpenSSL/0.. 9.. 8g mod_wsgi/2.. 5 Python/2.. 2 mod_perl/2.. 4 Perl/v5.. 10.. 0 Server at www.. no Port 443..

  Original link path: /eduroam/edudbg/index.php
  Open archive

 • Title: Eduraom Connectivity Status
  Descriptive info: Eduraom Connectivity Status.. Realm Name.. Connectivity Check.. AAA Loop.. IdP Status.. SP Status.. IPv4 Addresses.. IPv6 Addresses.. aho.. OK ?.. Pass.. 2.. 0.. cmi.. 1.. hials.. Fail.. hib.. hibu.. hifm.. hig.. hih.. hihm.. hil.. himolde.. hin.. hint.. hioa.. hiof.. hisf.. hist.. hit.. hive.. hivolda.. hsh.. iktsenteret.. khib.. khio.. mf.. nb.. nhh.. nih.. nmh.. ntnu.. samiskhs.. sintef.. uhr.. uia.. uib.. uin.. uio.. uis.. uit.. umb.. uninett.. Status as of 2012-11-11.. For any feedback, please contact "eduroam@uninett.. Back to Eduroam Main Page..

  Original link path: /realmstatus.html
  Open archive

 • Title: 404 Not Found
  Descriptive info: Not Found.. The requested URL /map,new_marker); was not found on this server..

  Original link path: /map,new_marker%29;
  Open archive

 • Title: 404 Not Found
  Descriptive info: The requested URL /map,new_marker);return false; was not found on this server..

  Original link path: /map,new_marker%29;return%20false;
  Open archive

 • Title: 404 Not Found
  Descriptive info: The requested URL /map,new_marker);return false was not found on this server..

  Original link path: /map,new_marker%29;return%20false
  Open archive

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: We presume that the wireless network card is not configured for any network and therefore has no current connection.. We also presume that you already have downloaded and installed the public certificate of your Certificate Authority (CA).. Right click on the tray icon for the wireless card and select.. Open Network Connections.. This can also be done by right clicking on.. My Network Places.. icon or by choosing.. Network Connections.. from the.. Control Panel.. Locate the icon for the wireless card.. Right click on this icon and select.. Properties.. In this dialog box, choose.. Wireless Networks.. Check the box marked.. Use Windows to configure my wireless network settings.. Press.. Add.. to add a new wireless profile.. Insert the.. Network name (SSID).. 'eduroam'.. Network Authentication.. is 'WPA' and.. Data encryption.. is 'TKIP'.. Select the tab.. Authentication.. EAP type.. should be 'Protected EAP (PEAP)'.. If you are using certificates (TLS)  ...   'Secured password (EAP-MSCHAP v2)'.. Enable Fast Reconnect.. Configure.. to configure MS-CHAPv2.. Remove the.. Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any).. if your eduroam username and password differs from what you use as Windows logon.. The main dialog window for wireless networks should look like this when finished with the profile.. OK.. to finish the configuration.. Back in the Windows workbench, the wireless card should now search for available wireless networks.. When 'eduroam' is found, a yellow bubble will appear.. Click on this bubble to get a dialog window to enter the users' credentials.. Enter your full identity/username ('brukernavn@uninett.. no') and password.. Let the.. Logon domain.. remain blank.. If everything went well you should get a message that you are attached to 'eduroam'.. In the list of available wireless networks you can see more details about your connection and given the option to disconnect..

  Original link path: /klient/xpsp2.html
  Open archive

 • Title: eduroam.no - wireless roaming in UNINETT
  Descriptive info: We presume that you already have downloaded and installed the public certificate of your Certificate Authority (CA).. This client is available for all users of IBM ThinkPad laptops.. It is far more configurable than the XP SP2 client and offers several additional options.. Be sure that you are running the latest version of the IBM Access Connections and driver.. For this description, v3.. 52 and driver v3.. 1.. 102.. 27 was used.. In the first window, choose.. Manage Location Profiles.. to make a new profile.. Give the profile an appropriate name.. Here we have chosen 'eduroam'.. Select the wireless adapter to use.. Use DHCP to obtain an IP address.. leave these settings to default.. Let the DNS settings be as default.. Network Name (SSID).. is set to 'eduroam'.. Connection Type.. is 'Access Point'.. Wireless Mode.. is in most cases 'Auto'.. Wireless Security Type.. is set to 'Enabled - Use IEEE 802.. 1x Authentication'.. Make sure that the 'Use Access Connections to configure wireless authentication settings' is chosen.. Access Point authentication.. is set to 'WPA'.. Data Encryption.. should be 'TKIP' (Or 'AES' if you  ...   In this case it is 'UNINETT Certificate Authority (temporary)'.. Server Name.. is in this case 'uninett.. no' (but is strictly not necessary).. After these settings are completed, press.. Enter user credentials.. This dialog let's you choose to prompt for the user name and password every time (safer) or have it stored permanently on the computer (not so safe).. Your user name/identity must be followed by your domain (in this case '@uninett.. no').. Follow the configuration wizard and fill out the rest of the configuration options as you se fit.. Back at the main window, select your newly created profile and press.. Connect.. The client will try to connect to the 'eduroam' network.. If everything went well you will get a message saying so.. A typical example of something gone wrong with the authentication process is that the client stops and waits at the.. Waiting for IP Configuration.. Check your configuration and try again a couple of times before checking with your local IT administrator.. If everything is fine the main window will show your signal strength and the IP address you are given..

  Original link path: /klient/xpibmac.html
  Open archive


 • Archived pages: 40