www.archive-no-2012.com » NO » E » EBA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 52 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: .. Søk.. Meny.. Om EBA.. Hva er EBA.. Kontakt oss.. Våre medlemmer.. Byggopp.. Ansatte i EBA.. Styret.. Utvalg.. Vedtekter.. EBAs strategi og handlingsplan.. EBAs etikkplakat med underpkt.. EBA i NHO-systemet.. Etikk og omdømme.. Generalforsamling.. Årsrapporter.. Medlemskap.. Medlemskap i EBA.. Medlemsfordeler i EBA.. Hvordan bli medlem.. EBA forsikring.. Lokalavdelinger.. Hva gjør lokalavdelingene.. Oslo, Akerhus og Østfold.. Hedmark og Oppland.. Telemark, Vestfold og Buskerud.. Sørlandet.. Vestenfjelske.. Rogaland.. Møre og Romsdal.. Trøndelag.. Hålogaland.. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører.. Entreprenørskolen.. Kurskalender.. Kursbeskrivelser.. Om skolen.. Samarbeidspartnere.. Logg inn.. Kalender.. Møter og seminarer.. Kurs.. Min side.. Næringspolitikk.. Rekruttering, Utdanning og kompetanseutvikling.. Nærings-og bygningsjus.. Arbeidsrett og HMS.. Miljø og Energi.. Veiservice og asfalt.. Oslo, Akershus og Østfold.. Norsk Bransjeforening for U.. ndervannsentreprenører.. Velkommen til EBA.. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.. (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.. Foreningen har omlag 220 medlemsbedrifter med ca.. 25.. 000 ansatte.. Medlemsbedriftene omsetter for ca.. 60 milliarder kroner i året, og spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.. EBA er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).. Jon Sandnes slutter i EBA, blir ny  ...   vi startet opp i 2009.. Maks antall deltakere på kurset er 20, så vær rask.. Påmeldingfrist er 7.. desember 2012.. | 09.. Kvalifikasjonskrav for sprengning under vann.. Undervannssprengere kan nå få bergsprengersertifikat og bergsprengningsledersertifikat.. | 07.. Lærlinger et kvalitetsstempel.. For Selvaagbygg AS er rekruttering og lærlinger samme sak.. Denne uken ble elever fra videregående invitert til en av bedriftens byggeplasser i Oslo.. Forrige.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Neste.. Viser fra 1 til 4 av totalt 38 artikler.. Nyheter fra BNL.. Regjeringen har ingen ambisjoner for energisparing i eksisterende bygg.. 23.. 2012.. Sterk koalisjon mot svart arbeid.. Ny rapport: Godt håndverk i nye generasjoner.. 22.. Frikjøp av standardkontrakter: Positivt tiltak fra Thorkildsen.. 21.. Nyheter fra bygg.. no.. Tredje brann på samme sted på to uker i Bergen.. Stor interesse for Posthuset-befaring.. Erna Solberg besøkte Isola.. Glava blir hovedsponsor for kombinertlandslaget.. BIM-Utvalget.. Deltagerne i BIM-utvalget:.. Samkjører arbeidet.. Nytt fra BIM-utvalget september 2011.. EBA - Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.. Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks 5485 Majorstuen 0305 Oslo.. Tel: 2308 7500 E-post:.. firmapost@eba..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Jon Sandnes slutter i EBA, blir ny adm. direktør i BNL - Ebanett
  Descriptive info: Jon Sandnes (55) har vært ansatt i EBA siden 2007 da han kom fra stillingen som kjedesjef for YX Norge i Reitan Servicehandel.. Han er utdannet sivilingeniør Bygg fra Norges Tekniske Høgskole i 1983, Institutt for Betongkonstruksjoner.. - Vi beklager selvsagt at Jon Sandnes nå velger å forlate EBA, men er samtidig beroliget av at han velger å forbli innen den samme familien i fremtiden, sier Sven Chr Ulvatne som er styreleder i EBA.. - Sandnes har på en forbilledlig måte  ...   at EBA har fått en solid posisjon i politiske miljøer og bidratt sterkt til å posisjonere Entreprenørforeningen som en sentral aktør i norsk næringsliv, fortsetter Ulvatne.. - Jeg er sikker på at Sandnes på samme måte vil bidra til et sterkt BNL og videreutvikle denne organisasjonen på en fremragende måte, avslutter styrelederen i EBA.. EBA har startet rekrutteringsprosessen på ny leder, og denne ledes av styreleder Sven Chr Ulvatne (Backe Entreprenør Holding AS) og nestleder Jan Hestås (Kruse Smith Entreprenør AS)..

  Original link path: /article.php?articleID=2010&categoryID=6
  Open archive

 • Title: Anlegglederskolen 2013 - Ebanett
  Descriptive info: desember 2012.. EBA har gjennom Entreprenørskolen utviklet et kurs for anleggsledere (eller den som har det daglige ansvaret på bygg- og anleggsplassen).. Kurset er utviklet etter kontakt med flere entreprenørbedrifter, og utviklet på bakgrunn av det kompetansebehovet vi har sett gjennom mange års erfaring og kontakt med bedriftene.. Anleggslederrollen er avgjørende for gjennomføringen av et prosjekt, spesielt med tanke på de krevende tider bygg- og anleggsnæringen møter fremover.. Kurset vil ikke gi fordypning i alle aktuelle temaer, som det finnes spesialkurs for, men vil ta for seg hele byggeprosessen og sammenhenger i disse.. Det vil bli benyttet forelesere med bred erfaring og engasjement innen respektive områder.. Målsetting:.. Målsettingen  ...   å gi innsikt, ikke bare innen selve utførelsen, men også i forberedelsene, vil deltagerne øke forståelsen for hvilke oppgaver og prosesser som er avgjørende for en vellykket gjennomføring av prosjektet.. Ved å gi anleggslederen innføring i nøkkeloppgaver, informasjon om forberedende aktiviteter samt opplæring innen viktige oppgaver, vil han få bedre forutsetninger til å gjøre en bedre jobb.. Hovedfokus er i byggeprosessen, men det vektlegges å gi en helhetlig innsikt i alle fasene fra prosjektering til overtakelse.. Målgruppe:.. Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.. For mer informasjon om kurset og påmelding, se.. her..

  Original link path: /article.php?articleID=2006&categoryID=6
  Open archive

 • Title: Kvalifikasjonskrav for sprengning under vann - Ebanett
  Descriptive info: Innehavere av sprengningssertifikat klasse B begrenset til undervannssprengning, har tidligere fått informasjon om at de skal meldes inn som teknisk sprengningskyndige etter eksplosivforskriften 12-1 innen 31.. Informasjonen ble gitt som en følge av at DSB 4.. januar 2010 fastsatte en ny utdanningsordning for sprengningspersonell.. Undervannssprengning blir her i utgangspunktet definert som teknisk sprengning, f.. eks på linje med kutting av trær.. Teknisk sprengning forutsetter et eget kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning.. Definisjonen i forskriften har vist seg å ikke være hensiktsmessig til bruk for undervannssprengning.. Dette er i praksis sprengning i berg under vann, og hører således naturlig inn under bergsprengningsbegrepet.. Direktoratet har derfor besluttet å forberede en endring av eksplosivforskriftens definisjon av teknisk sprengning, ved at undervannssprengning tas ut av definisjonen.. Inntil forskriftsendringene kan iverksettes, er det gjort følgende vurderinger om dem som har sprengningssertifikat klasse B begrenset til undervannsprengning.. Vurderingene er gjort etter drøftinger med bransjeorganisasjonene..  ...   har fått bergsprengersertifikat, kan beholde dette.. - Innehaver av sprengningssertifikat klasse B begrenset til undervannsprengning som har dykkersertifikat klasse III, kan innen 1.. juli 2013 bytte sertifikatet til et bergsprengningsledersertifikat, forutsatt at vedkommende innen samme dato gjennomfører eller har meldt seg på et overgangskurs i regi av kursadministrator og kursarrangør utpekt av DSB.. DSB kan gi modul 1 i det fulle bergsprengningslederkurset samme status som overgangskurs.. - Innehaver av sprengningssertifikat klasse B begrenset til undervannsprengning som innen 7.. november 2012 har meldt seg inn som teknisk sprengningskyndig etter eksplosivforskriften 12-1, kan innen 1.. juli 2013, etter søknad, få bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikat.. - Alle innehavere av sprengningssertifikat klasse B begrenset til undervannsprengning, vil få en egen informasjon pr.. brev.. Høgskole i Bergen dykkerutdanningen, forbereder fra skoleåret 2013/2014 en 2-årig fagskoleutdanning for yrkesdykkere der undervannssprengning inngår i pensum.. Denne utdanningen vil kunne bli akseptert som en relevant ingeniørutdanning etter eksplosivforskriften 11-3 tredje ledd..

  Original link path: /article.php?articleID=2004&categoryID=6
  Open archive

 • Title: Lærlinger et kvalitetsstempel - Ebanett
  Descriptive info: I Silurveien i Oslo bygges det kontorer til ca.. 1000 ansatte og det er et møysommelig puslespill som skal settes sammen.. Mandag 5.. november inviterte Selvaagbygg AS Vg1-klassen i Bygg- og anleggsteknikk på Hellerud videregående skole til byggeplassen, sammen med NHO og EBA.. Les mer på NHOs nettsider..

  Original link path: /article.php?articleID=2003&categoryID=6
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: Ergonomiportalen er lansert!.. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA har sammen med Fellesforbundet har satt problemstillinger knyttet til ergonomi på dagsorden, og på HMS konferansen 31.. oktober 1.. november ble www.. Ergonomiportalen.. no lansert.. | 05.. Vellykket HMS konferanse.. -Enhver ulykke er en for mye, og HMS må til enhver tid stå øverst på agendaen,  ...   31.. oktober.. Nordisk Forum 2012 - lederskap i store prosjekter.. | 26.. 10.. Arne Aakre til EBA.. juli 2012 overtok EBA ansvaret for å ivareta oppgaven med å arbeide for rammevilkår for de bedrifter i EBA som arbeider innenfor veiservice og asfalt.. | 18.. 09.. Viser fra 5 til 8 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=4
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: Europalansering av ChemXchange i Oslo.. oktober lanseres det EU-finansierte bransjeprosjektet ChemXchange på en konferanse i Oslo.. Det nyutviklede elektroniske informasjonssystemet for kjemisk informasjon beskrives som ett av de viktigste miljøprosjekter i den europeiske byggenæringen på mange år.. Den norske entreprenørforeningen EBA, har ledet prosjektet, som er del av EUs 7.. rammeprogram.. | 22.. 08.. HMS konferansen 2012: Risikohåndtering og flerkulturelle arbeidsplasser.. HMS konferansen 2012 arrangeres på Thon Hotell Arena 31.. oktober - 1.. november.. | 03.. 07.. Uavhengig kontroll.. Uavhengig kontroll  ...   tillatelse etter denne datoen vil bli underlagt uavhengig kontroll.. Kurset ledes av Morten Meyer som har deltatt i utarbeidelsen av temaveilederen som utgis av Direktoratet for byggkvalitet! Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).. | 02.. Utlysning av utviklingsmidler 2012 fra Opplysnings- og utviklingsfondet.. EBAs kompetanseavdeling har for 2012 bevilget kr.. 200 000,- til utviklingsprosjekter i EBAs medlemsbedrifter og EBAs lokalavdelinger, med søknadsfrist 14.. september 2012.. 06.. Viser fra 9 til 12 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=8
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: Generalforsamling i EBA - 2012.. Generalforsamlingen i EBA 2012 ble avholdt i Bergen på Radisson blu Hotell Norge, 7.. - 9.. juni.. | 12.. Generalforsamlingene 2013.. Generalforsamlingene i 2013 er fastsatt til 30.. mai 1.. Sted: Clarion Hotell Ernst, Kristiansand.. HMS konferanse for fjerde gang.. Siden HMS konferansen ble arrangert første gangen i 2009  ...   antall samarbeidspartnere angår.. Nytt av året er deltakelse også fra byggherrene.. 05.. Informasjonsmøter tariffoppgjøret 2012 Byggfag.. Byggenæringens Landsforening arrangerer informasjonsmøter for medlemsbedriftene om tariffoppgjøret 2012, for Fellesoverenskomsten for byggfag i Trondheim 6.. juni, Bergen og Hamar 12.. juni, BNL i Oslo 13.. juni og Molde 19.. Viser fra 13 til 16 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=12
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: EBA lanserer app.. Mens papirdokumentasjonen for å levere inn offentlige anbud bare øker og øker, lanserer nå EBA en app for at bedriftene i alle fall kan få en enklere dokumentasjonshverdag.. Helt gratis.. | 13.. Interessant om duppeditter , BIM og Lean.. Ca 60 deltakere fra EBAs medlemsbedrifter, lokalavdelinger og opplæringskontor (Byggopp) deltok på EBAs årlige kompetansedag 24.. april.. 04.. EBA og FAV samler  ...   siste årene hatt et tett samarbeid.. Nå har medlemmene i de to organisasjonene besluttet å samle og videreføre sine ressurser under EBAs vinger.. | 28.. 03.. Det annonserte kurset i uavhengig kontroll i regi av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Boligprodusentenes Forening avlyses etter kunngjøringen om utsettelse fra statsråd Navarsete under Byggedagene 21.. mars.. | 23.. Viser fra 17 til 20 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=16
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: Ry - Nytt rekrutteringsmagasin for byggenæringen.. EBA har , i samarbeid med BNL, utarbeidet rekrutteringsmagasinet Ry.. Vi lanserer Min side.. februar lanserer NHO sammen med bransjeforeningene Min side.. | 10.. 02.. Vel gjennomført lean seminar.. Lansering av ny hjemmeside og nye kurstilbud ble presentert på fagseminaret om Lean Construction 25.. januar.. 01.. NVF-stipend 2012 kunngjøring.. Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.. | 04.. Viser fra 21 til 24 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=20
  Open archive

 • Title: Ebanett - Forsiden
  Descriptive info: Ekstraordinære generalforsamlinger i EBA.. Ekstraordinære generalforsamlinger i EBA 28.. mars 2012 kl.. 1200-1400, Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen invitasjon, program mv.. | 01.. Tariffkonferanse for BNLs medlemmer.. Som forberedelse til tariffoppgjøret 2012 inviterer BNL sine tariffbundne medlemsbedrifter på arbeidsgiversiden til tariffkonferanse torsdag 2.. februar 2012 fra kl 12.. 00 til 15.. 00.. God stemning på HMS konferansen 2011.. HMS samlingen  ...   ble en suksess.. Sikker bruk av arbeidsutstyr.. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL) presenterer nytt opplæringsmateriell for dokumentert sikkerhetsopplæring på Bygg Reis Deg 2011.. Utgangspunktet er at bedriftene må gjøre noe med skadestatistikken sin og vi ønsker å hjelpe bedriftene i gang med den opplæringsoppgaven de har.. | 19.. Viser fra 25 til 28 av totalt 38 artikler..

  Original link path: /?offset1664=24
  Open archive


 • Archived pages: 52