www.archive-no-2012.com » NO » E » EGCONSULT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2012-12.

 • Title: E-G Consult
  Descriptive info: .. Hjem.. Aktiv lytting.. Teamutvikling.. Kommunikasjonsprofilering.. Presentasjonsteknikk.. Personlighetskommunikasjon.. Salg og kundebehandling.. Barnehageutvikling.. JTI.. NLP Coaching.. Om oss.. Kontakt oss.. EG Consult, Elisabeth Engen Lie og Glenn Halvorsen.. Tlf: 932 60 124 - E-post:.. post@egconsult.. no.. egconsult.. 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Aktiv lytting
  Descriptive info: I relasjoner enten på jobb eller hjemme handler mye om kommunikasjon.. - Hvordan oppfatter vi?.. - Hvordan formidler vi?.. - Hvordan LYTTER vi?.. Skal kommunikasjon bære frukter, er det viktig å være bevisst at.. det du mener å si.. , ikke alltid er.. det du virkelig sier.. Det kan også være slik at.. det den andre hører.. det den andre tror han hører.. Og som om ikke det blir komplisert nok, kan det også være slik at.. det den  ...   av fysisk ferdighet, fokusering og oppfatningsevne.. I kommunikasjonsforhold er lytting trolig den viktigste og mest utfordrende egenskap samtidig som den er den minst utviklede kommunikasjonsferdighet!.. EG consult vil (kunne hjelpe deg/dere til å) øke kommunikasjonsferdigheten, aktiv lytting, gjennom:.. Grunnleggende egenskaper i tosidig kommunikasjon.. Egen og andres holdninger til aktiv lytting.. Lytteprosesser.. Praktiske øvelser.. Årsaker til misforståelser.. E-G consult har god erfaring med prosess-jobbing på dette temaet, og kan love en spennende innsikt både hos deg selv og hos dine kommunikasjonspartnere..

  Original link path: /aktiv_lytting/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Teamutvikling
  Descriptive info: TMP Team Management Profile.. TMP er et verktøy til team- og individutvikling som også er effektiv i konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og karriereutvikling.. TMP er sterkt forankret i arbeidssituasjonen og settes i system gjennom et modellbegrep som gjør verktøyet enkelt å forstå og å arbeide videre med.. Hva måler TMP Team Management Profile?.. Profilen utarbeides på bakgrunn av målinger av fire hovedforhold i arbeidssituasjonen:.. Hvordan en person foretrekker å forholde seg til andre.. Hvordan en person foretrekker å samle informasjon.. Hvordan en person foretrekker å ta beslutninger..  ...   en beskrivelse av arbeidspreferansene.. Den fremhever sterke sider i tillegg til at den peker på områder for videre utvikling.. Resultatene i rapporten overføres til teamstyringshjulet der man finner foretrukne rolle og støtteroller.. Teamstyringshjulet er en unik visuell modell som viser rekken av roller som finnes i effektive, velbalanserte team.. Teamstyringshjulet gir en enkel og lett tilgjengelig ramme for videre læring og utvikling av forhold knyttet til individ og team.. TMP er utviklet av Right Management og er et av de mest brukte utviklingsverktøyene på sitt felt..

  Original link path: /teamutvikling/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Kommunikasjonsprofilering
  Descriptive info: KomPro er et kommunikasjonsverktøy.. KomPro er en ren kommunikasjonsprofilering, der du får et spørreskjema om din kommunikasjonsform.. Ut fra spørreskjemaet vil du få din egen kommunikasjonsprofil.. Den forteller om ditt ståsted i kommunikasjon og hvordan du kan lese, forstå og tilpasse deg andre sin måte å kommunisere på.. Det er fire ulike profiler i alt, og det er i spenningsfeltet mellom de ulike profilene vi ser hvordan og hvorfor det er så vanskelig med god kommunikasjon.. Målet er å bevisstgjøre den enkelte om hvordan deres kommunikasjon fungerer.. Profileringen er enkel tilgjengelig, meget lett forståelig og lett anvendelig i hverdagen, enten det  ...   og flere bedrifter bruker den også i forbindelse med ansettelsesprosesser, som et supplement til kandidatenes faglige og menneskelige kvaliteter.. KomPro er også et glimrende verktøy/metode som vinkles inn mot kommunikasjon i salg av et produkt eller et budskap, hvilket skiller den fra de fleste andre modeller.. Gjennom møte med andre mennesker, enten det gjelder jobb eller privat, ser vi at vi i kommunikasjonen ofte må tilpasses ulike personer.. Ved økt forståelse vil presisjonsnivået i kommunikasjonen bedres og felles kommunikasjonsareal utvides.. Bedrifter og organisasjoner vil kunne ha stort nytte av å benytte verktøy for å bygge opp en effektiv måte å kommunisere på..

  Original link path: /kommunikasjonsprofilering/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Presentasjonsteknikk
  Descriptive info: Oppgaven med å presentere et budskap, enten det er en vare eller et annet emne, er en stor og krevende oppgave.. Hvordan du utfører denne oppgaven er av avgjørende betydning for hvordan du vil lykkes med å nå frem med budskapet.. I en prosess hvor vi jobber  ...   hjelpemidler.. hva bør du unngå å gjøre.. kartlegge mottaker av budskapet.. E-G consult vil kunne hjelpe deg eller dere med å finne teknikker og gode løsninger slik at denne prosessen vil være enklere, mer spennende og sikre at ditt budskap når frem til mottakeren på en effektiv måte..

  Original link path: /presentasjonsteknikk/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Personlighetskommunikasjon
  Descriptive info: Når vi treffer nye mennesker, kan vi stille spørsmålet:.. "Hvem er du?".. Videre gjør vi oss noen tanker om dette mennesket.. Det er ikke ofte vi kommer i posisjon til å stille dette spørsmålet direkte ut.. Det kunne jo være interessant for å se hvilken reaksjon vi ville få.. På en annen side kan vi se det fra et annet perspektiv og tenke hva vi ville svart om noen hadde stilt oss akkurat dette spørsmålet "Hvem er du?".. Hva ville jeg svare til mitt eget spørsmål?.. Er jeg meg selv i alle situasjoner? Kunne jeg svart det samme om meg selv i jobbsammenheng og privat? Har jeg ulike roller?..  ...   viktigste nøkkelordet.. For å kunne nå frem til hverandre er kommunikasjon nøkkelordet.. Enten vi skal lede oss selv eller andre, så er kommunikasjon grunnleggende for vår virksomhet.. For at denne kommunikasjonen skal fungere på best mulig måte for flest mulig parter er det viktig å kunne ha en god kjennskap til seg selv og kunne kartlegge og tilpasse kommunikasjonen til den vi er i dialog med.. I en prosess hvor det arbeides med kommunikasjon, ville vi jobbe med temaer som dette:.. Vurdering av egen kommunikasjonsevne.. Holdning til kommunikasjon.. Kommunikasjonsprosesser.. Sender og mottakers ansvar.. Kommunikasjonskanaler.. Persepsjon.. Årsak til misforståelser.. Våre masker.. Styrker og svakheter.. Styrking av eget og andres selvbilde..

  Original link path: /personlighetskommunikasjon/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Salg og kundebehandling
  Descriptive info: Salgsopplæring fokuserer ofte mye på utvikling av bestemte ferdigheter og teknikker.. Ettersom det nå legges stadig mer fokus på relasjonshåndtering og kundeservice, er det behov for å utvikle sine kommunikasjonsferdigheter.. Bevissthet om egen og andres kommunikasjonsstil vil gi verdifull innsikt i hvordan du kan tilpasse oppførselen din for å kunne utvikle en felleskapsfølelse med andre.. Vi kan gjennomføre en kommunikasjonsprofilering, en metode som  ...   har praktisk erfaring som selger av et produkt eller budskap, har du opplevd ulike mennesketyper.. Kanskje har du prøvd å tilpasse deg den enkelte person.. Ingen mottakere er identiske, alle er selvstendige, individuelle personligheter.. Ulike ting påvirker ulike personer.. En kommunikasjonsprofilering vil fortelle om ditt ståsted i kommunikasjon og hvordan du kan lese, forstå og tilpasse deg andre sin måte å kommunisere på..

  Original link path: /salg_kundebehandling/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Barnehageutvikling
  Descriptive info: Barnehageledelse.. Stadig flere ledere fra barnehagesektoren har de senere årene uttalt at de sitter i en stilling som har vært i stor endring.. Med årene har det kommet økte krav om økonomisk innsikt, større ansvar i administrasjon og samtidig større krav til det faglige innholdet.. Dette er ikke krav som leder kan velge å forholde seg til eller ikke, dette er krav som skal følges.. Ser man tilbake på førskolelæreren sin utdanning, så er det svært lite av utdanningens fag som inneholder økonomi, ledelse og administrasjon.. Slik har det vært og slik er det fortsatt..  ...   De fleste førskolelærere som utdannes blir enten pedagogiske ledere eller daglige ledere.. Det ligger allerede i navnet at de skal inn i en lederstilling, men med hvilken faglig tyngde møter de kravene i en slik stilling?.. EG consult har i samarbeid med Pratmaker`n as en utviklingsprosess som har fokus på BARNEHAGELEDELSE.. Flere barnehager i Norge har gjennomført dette løpet og har gitt gode tilbakemeldinger på hvilken effekt dette har hatt på deres arbeidsplass.. Denne utviklingsprosessen bygger på tre hovedområder:.. Personlig Utvikling.. Ledelsesferdigheter.. Balanse i teamet.. Prestasjonssterke team.. Vedlikeholdsverktøy for teamet.. Kommunikasjon.. Konflikthåndtering.. Strategi og målarbeid..

  Original link path: /barnehageutvikling/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - JTI -Den Jungianske Type Index-
  Descriptive info: JTI -Den Jungianske Type Index-.. Et av verktøyene som EG consult bruker er JTI.. JTI -Den Jungianske Type Index- er ikke en test, men en profilering, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra".. Den kan være et nyttig verktøy for din selvutvikling eller et bidrag inn til teamet for å gjøre hverandre gode.. JTI er basert på  ...   er enkel å bruke og lett å forstå.. JTI er nyttig i mange sammenhenger.. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.. JTI er verdifull ved blant annet:.. Lederutvikling.. Ledelsesrådgivning.. Arbeidsmiljøutvikling.. Kompetanseutvikling / personlig utvikling.. Yrkesvalg.. Læringsstil..

  Original link path: /jti/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - NLP COACHING
  Descriptive info: NLP COACHING.. Har du en drøm - som venter på å realiseres?.. Har du et mål som venter på å bli nådd?.. Ønsker du en visjon som skal lede deg videre?.. Da kan NLP coaching være det du trenger for å komme videre!.. NLP Nevro Lingvistisk Programmering handler om hvordan vi som mennesker programmerer vårt eget tankemønster.. Nevro refererer til ditt nevrologiske system, måten du bruker dine sanser til å oversette dine opplevelser av tankeprosesser.. Lingvistisk refererer til den måten du  ...   koding av opplevelser.. Det du gjentatte ganger opplever eller erfarer.. Det kan være sunne og usunne programmeringer som legges inn vårt språk eller adferd.. Elisabeth Engen Lie har Master practitioner i NLP og veileder både enkeltpersoner og grupper.. "Jeg har lang erfaring med mental trening som trener og til eget bruk.. NLP er det mest effektive verktøyet jeg kjenner som har en struktur som gir rask og ønsket endring".. Liv Arnesen, første kvinne solo til Sydpolen.. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!..

  Original link path: /nlp_coaching/
  Open archive

 • Title: E-G Consult - Om oss
  Descriptive info: Glenn Halvorsen.. Glenn Halvorsen var ferdig utdannet førskolelærer på Høgskolen i Oslo 1996.. Etter dette har han arbeidet som daglig leder i 4 forskjellige barnehager i Oslo og Østfold.. Glenn har også ulik trenererfaring innen idrett, og har gjennom dette bidratt med teambygging og målrettet arbeid.. Glenn er autroisert på TMP (Team Management Profile) KomPro (kommunikasjonsprofilering), presentasjonsteknikk, aktiv lytting, personlighetskommunikasjon.. Glenns motivasjon for arbeidet er engasjerte medarbeidere som jobber for felles mål og innhold.. I denne prosessen har aktiv ledelse vært et viktig satsningsomårde.. Ut fra dette har det vokst frem et engasjement for ledelse og kommunikasjon som fag..  ...   Etter dette ble det videreutdanning i barnevern.. Elisabeth Engen Lie bygget Støtvigenga barnehage as i 2001/2002 og jobbet som daglig leder her frem til 2008.. Gjennom arbeidet i barnehagen har hun gjort mye erfaring på hvor viktig riktig ledelse er.. Skolering av medarbeidere har derfor vært et prioritert fagområde i barnehagedriften.. Fokuset på ledelse og kommunikasjon ga videre inspirasjon til mer og bredere utdanning, og dermed nye muligheter for konsulentvirksomhet gjennom EG consult as.. Elisabeth er autroisert på TMP (Team Management Profile) KomPro (kommunikasjonsprofilering) , presentasjonsteknikk, aktiv lytting, personlighetskommunikasjon.. I 2009 var Elisabeth ferdig med sin Master Practitioner NLP..

  Original link path: /om_oss/
  Open archive


 • Archived pages: 12