www.archive-no-2012.com » NO » E » E-ME

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-12.

 • Title: e-Me
  Descriptive info: .. Inclusive identity management.. in new social media.. 2010 - 2013.. Startside.. Fakta om prosjektet.. Partnerinformasjon.. Case- og brukerorganisajoner.. Resultater.. Fagstoff og lenker.. Menneskene.. e-Me Confluence.. e-Me LinkedIn.. e-Me in English.. Velkommen til e-Me- prosjektets hjemmeside.. På disse nettsidene presenterer vi forsknings-prosjektet e-Me.. I lenkespalten til venstre finner du det viktigste om  ...   også gjerne ta kontakt direkte med prosjektets medarbeidere.. Hva skjer i disse tider?.. Prosjektet er godt i gang med å utvikle prototyper som demonstrerer alternative påloggings-mekanismer.. Den 22.. 3.. 2011 holedes e-Me's første fagseminar.. Se mer i Aktuelt-spalten til høyre.. Aktuelt.. Fagseminar på Norsk Regne-sentral 22.. 2011.. Oppdatert: 3.. 11.. Kontakt webredaktør..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: e-Me - inkluderende sikkerhets- og perosnvernløsninger i sosiale medier
  Descriptive info: Fakta om e-Me-prosjektet.. Hovedmålet med prosjektet e-Me er å framskaffe ny kunnskap om inkluderende identifiserings- og autentiseringsmekanismer i nye sosiale medier.. e-Me er et forskerprosjekt som finansieres av.. VERDIKT-programmet.. i Norges forskningsråd.. Totalrammen for prosjektet er 13.. 200.. 000 kr.. Til prosjektet knyttes ett doktorgradsarbeid og ett postdoktorstipend.. e-Me-prosjektet startet opp i mai 2010, og varer ut 2013.. Norsk Regnesentral.. er prosjekteier.. Karde AS.. leder prosjektet.. Difis veileder om sosiale medier i forvaltningen.. WIkipedia om sosiale medier..

  Original link path: /Fakta.html
  Open archive

 • Title: e-Me - inkluderende sikkerhets- og perosnvernløsninger i sosiale medier
  Descriptive info: e-Me-prosjektets partnere.. Nedenfor presenteres på en kortfattet måte e-Me-prosjektets forskningspartnere.. Dersom du vil vite mer, følg lenken til den aktuelle hjemmesiden eller.. last ned en oversikt her.. Tilknyttede case- og brukerorganisasjoner presenteres under eget menypunkt til venstre.. Forskningsinstituttet.. (NR) er en uavhengig stiftelse som utfører FoU-oppdrag for industri, næringsliv og forvaltning.. NR arbeider med FoU innen statistisk-matematisk modellering og IKT.. Innen IKT-området har NR innsatsområdene e-inklu-dering, sikkerhet og multimedia.. Hjemmeside.. er en leverandør av innovasjonsbasert kompetanse innen tilgjengelighet av IKT, og sam-handling innen og mellom offentlig sektor  ...   løsninger på mobiltelefon- og webplattform.. Tellu både utvikler og drifter slike tjenester.. Tellu har egen utviklingsplattform som gjør det effektivt å utvikle avanserte e-tjenester.. Senter for rettsinformatikk (SERI) og.. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).. ved Universitet i Oslo) tgjør ett miljø som arbeider i skjæringspunktet mellom jus, IKT og samfunnsvitenskap, med vekt på juridiske aspekter.. Personvern og informasjons-sikkerhet er viktige forskningsområder.. Institutt for informatikk.. (Ifi) ved Universitetet i Oslo har et stort fagtilbud og studier innenfor alle informatikkfaglige områder.. Kompetanseområder er bl.. a.. distribuerte systemer, informasjonssystemer og programvareteknologi..

  Original link path: /Partnere.html
  Open archive

 • Title: e-Me - inkluderende sikkerhets- og perosnvernløsninger i sosiale medier
  Descriptive info: e-Me-prosjektets case- og brukerorganisasjoner.. e-Me-prosjektets empiriske forskningsarbeid innen personvern og sikkerhet for brukere med funksjons-hemming er knyttet til konkrete caser.. Case-orga-nisasjoner gir konkrete problemstillinger til pro-sjektet.. Brukernes utfordringer studeres i samarbeid med brukerorganisasjoner.. e-Me-prosjektets case- og brukerorganisasjoner presenteres nedenfor på en kortfattet måte.. Brønnøysundregistrene.. (case) er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.. De viktigste registrene er Løsøre-, Foretaks-, Enhets-, Regnskaps-, Oppgave-, Konkurs- og Ektepaktregisteret.. Storebrand.. (case) er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.. Konsernet består av følgende forretningsområder: livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank.. Encap AS.. (case) er et norsk programvareselskap som har en unik og patentert løsning der brukeren benytter mobile applikasjoner som et element i online brukerautentisering.. Løsningen kan  ...   samfunnsmessig likestilling, og for å stimulere til forskning.. Norges Blindeforbund.. s (bruker) overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svak-synte.. Norges Blindeforbund arrangerer kurs, driver bistandsarbeid, har eget arbeidssenter for synshemmede, og driver et omfattende arbeid i forhold til interessepolitikk.. Seniornett Norge.. s (bruker) formål er å arbeide for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.. Seniornett er et verktøy for å gi seniorene digital kompetanse.. Kompetansen gir seniorene adgang til offentlige tjenester på nett, og mulighet til å delta i det sosiale livet på nett.. AFIN lyser ut postdoktorstipend i høst - følg med!.. Internasjonal konferanse i Oslo: IFIP IDMAN 2010 - 2nd IFIP WG 11.. 6 Working Conference on Policies Research in Identity Management - påmelding pågår.. Oppdatert: 12.. 9.. 10..

  Original link path: /Case_og_brukere.html
  Open archive

 • Title: e-Me - inkluderende sikkerhets- og perosnvernløsninger i sosiale medier
  Descriptive info: Fagstoff.. I tillegg til e-Me-prosjektets egen produksjon (etter hvert), velger prosjektteamet ut faglenker til kvalitetsstoff som omhandler tilgjengelighet, sikkerhet og personvern i sosiale medier, og relaterte områder.. Når utvalget etter hvert blir større, omorganiseres lenkene under flere kategorier.. Utvalgte lenker:.. Veiledere:.. DIFIs veileder.. Sosiale medier for forvaltningen.. Participation online.. Guidance for civil servants,.. June 2008.. UK..  ...   2005:8,.. Likeverd og tilgjengelighet.. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.. Bedret tilgjengelighet for alle.. NOU 2001:22,.. Fra bruker til borger.. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.. Stortingsmeldinger:.. St.. meld.. nr.. 17 (2006-2007).. Eit informasjonssamfunn for alle.. DIFIs veileder om sosiale medier i forvaltningen.. Miniveileder om ansattes bruk av sosiale medier.. Oppdatert: 21.. 12..

  Original link path: /Faglenker.html
  Open archive

 • Title: e-Me - inkluderende sikkerhets- og perosnvernløsninger i sosiale medier
  Descriptive info: e-Me-prosjektets medarbeidere.. Nedenfor presenteres e-Me prosjektets FoU-medarbeire per partner.. Ved å klikke på navnet kommer du enten til vedkommendes hjemmeside med kontaktinformasjon, eller det åpnes et vindu for e-post.. Arbeidsområder i prosjektet nevnes i parentes.. Vi er:.. Norsk Regnesentral (NR):.. Ivar Solheim.. (brukerstudier, personalisering, evaluering).. Kristin Skeide Fuglerud.. (brukerstudier, personvern, personalisering, evaluering)..  ...   kravspesifikasjon, systemutvikling, evaluering).. Karde AS:.. Riitta Hellman.. (prosjektledelse, metode).. Gro Marit Rødevand.. (brukerstudier).. Erlend Øverby.. (tilgjengelighetsstandarder).. Tellu AS:.. Knut Eilif Husa.. (sikkerhet, systemutvikling).. Sverre Morka.. (systemutvikling).. Institutt for informatikk (UiO):.. Jo Herstad.. (HCI, bruk, mobilteknologi).. AFIN (UiO):.. Dag Wiese Schartum.. (jus om personvern og tilgjengelighet).. 2011 med foredrag av bl.. Kristin og Lothar..

  Original link path: /Mennesker.html
  Open archive


 • Archived pages: 6