www.archive-no-2012.com » NO » E » E-NAV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 43 . Archive date: 2012-12.

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: .. Search:.. Home.. About the NCA.. Documents.. Links.. News.. Contact.. About e-navigation.. e-navigation is a global concept developed by the International Maritime Organization (IMO).. e-navigation is defined as the harmonized collection, integration, exchange, presentation and analyses of marine information onboard and ashore by electronic means to enhance berth to berth navigation and related services for safety and security at sea and protection of the marine environment.. Read more.. National news.. International news..  ...   in maritime operations shows that language is a big challenge in ship-shore communications.. About 81 per cent said this was a big or moderately b.. Folder on e-navigation.. - The Norwegian Coastal Administration has developed an information folder on e-navigation, which describes the e-navigation concept and process.. Download the folder here.. Latest media clips.. Elements in e-navigation.. Strategy Implementation Plan - The final Strategy.. e-navigation 2012 | Kystverket - Norwegian Coastal Administration..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: Søk:.. Hjem.. Om Kystverket.. Dokumenter.. Lenker.. Nyheter.. Kontakt.. Om e-navigation.. e-navigasjon er et verdensomfattende konsept for å forenkle og standardisere internasjonalt regelverk og elektroniske hjelpemidler om bord i skip og på land.. Les mer.. Nasjonale nyheter.. Internasjonale nyheter.. Medieklipp.. Språket er den største utfordringen.. - En nasjonal brukerundersøkelse gjennomført om maritim virksomhet viser at språket er den største utfordringen i kommunikasjonen mellom skip.. Hele 81 prosent mente dette var en stor eller modera.. Arrangerer konferanse om e-Maritime.. - 1 juli arrangerer EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport den årlige konferansen om e-Maritime i Brussel.. Elementer i e-navigasjon..

  Original link path: /?lang_id=1
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: Dokumenter:.. International document.. National Documents.. Presentations.. Siste dokumenter.. Final report NAV 58.. pdf.. S-100InfoPaperFinalJan2011[1].. Annex 2 Final Gap Analysis and Practical e-navigation solution with HEAP reflecting comments.. Annex 5 NAV 58..

  Original link path: /?page=media&parent_text=1
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: Lenker:.. Organisations.. Projects.. Others.. S-100 IHO Geospatial Standard for Hydrographic Standard.. Link to the site.. S-100 Universal Hydrographic Data Model.. World Meteorological Organization (WMO).. The World Meteorological Organization (WMO) is a specialized agency of the United Nations.. It is the UN system\'s authoritative voice on the state and behaviour of the Earth\'s atmosphere, its interaction with the oceans, the climate it produces and the resulting distribution of water resources.. SKEMA.. Interactive Knowledge Platform for Maritime Transport and Logistics..

  Original link path: /?page=links&parent_text=1
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: Medieklipper.. 1 juli arrangerer EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport den årlige konferansen om e-Maritime i Brussel..

  Original link path: /?page=news&group=6
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: En nasjonal brukerundersøkelse gjennomført om maritim virksomhet viser at språket er den største utfordringen i kommunikasjonen mellom skip.. Hele 81 prosent mente dette var en stor eller moderat utfordring.. Kartlegger tekniske brukerbehov.. Om lag 470 personer har deltatt i den nasjonale brukerundersøkelsen som skal kartlegge tekniske brukerbehov i maritim virksomhet..

  Original link path: /?page=news&group=2
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: E-navigasjon for økt sikkerhet.. Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om e-navigasjon, e-maritime og skipstrafikkovervÃ¥king.. Felles e-navigasjon pÃ¥ alle skip.. Norges Kystverk leder sjøfartsnasjonenes internasjonale storprosjekt.. Mange deltok i brukerundersøkelse.. Kystverket har mottatt innspill fra nærmere 560 personer i den nasjonale brukerundersøkelsen som vil være med Ã¥ legge grunnlaget for utvikling av e-Navigasjon.. Takk til alle navigatører og landbaserte brukere som har deltatt.. EU-prosjekt sparket i gang.. Startskuddet for EU-prosjektet BLAST har gjallet.. 28.. -30.. oktober møttes 35 deltakere fra fem nasjoner til offisiell kick-off om bord pÃ¥ Hurtigrutens M/S Finnmarken.. Startet EU-prosjektet BLAST..  ...   Hurtigruten 28.. til 30.. oktober.. Nasjonal brukerundersøkelse.. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket gjennomfører en nasjonal brukerundersøkelse blant navigatører og landbaserte operatører for Ã¥ kartlegge tekniske brukerbehov.. Satser pÃ¥ e-Navigasjon.. Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest har takket ja til Ã¥ lede IMOs arbeidsgruppe for e-Navigasjon.. Over 30 land og maritime organisasjoner deltar i arbeidsgruppen som de neste fire Ã¥rene vil utvikle en plan for implementering av det verdensomfattende konseptet.. â Godt nytt for maritime leverandører.. FNs sjøsikkerhetsorgan IMO slo i forrige uke fast at et fremtidig e-Navigasjonskonsept skal utvikles basert pÃ¥ allerede eksisterende standarder og utstyr..

  Original link path: /?page=news&group=8
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: -.. Tilbake til nyhetslisten.. Links:.. The Norwegian Maritime Directorate.. Norwegian Coastal Administration (NCA)..

  Original link path: /?page=news&group=2&parent_text=28
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Original link path: /?page=news&group=6&parent_text=173
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: e-navigation
  Descriptive info: Om Kystverket.. Lostjenesten.. Trafikksentraltjenesten (VTS).. Navigasjon, fyr og merking.. Beredskap mot akutt forurensing.. Maritim forvaltning.. Maritim infrastruktur.. Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning.. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner.. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.. Kystverket tar ansvar for sjøveien gjennom å arbeide for:.. Sikker seilas.. Rent miljø.. Transport fra vei til sjø.. Livskraftige kystsamfunn.. Kvalitet i alle ledd.. Alltid å være til stede.. Kystverket: kystforvaltning - sjøsikkerhet - beredskap.. Kystverket ledes av kystdirektøren.. Kystverkets hovedkontor er Kystverkets styringsorgan,  ...   i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.. De fem regionkontorene har ansvaret for den daglige driften av lostjenesten og arbeid med farleder og navigasjonsinstallasjoner, inkludert fyr, i sine geografiske områder.. Regionene utøver myndighet etter havne- og farvannsloven, samt losloven med tilhørende forskrifter og deler av forurensningsloven.. Hvert regionkontor har i tillegg et kompetansesenter som jobber med særskilte fagfelt på vegne av Hovedkontoret.. Kystverket Rederi fungerer som en intern entreprenør med sine 11 arbeidsfartøy.. Fartøyene brukes til nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner og faste og flytende merker langs kysten.. Fire av rederiets båter inngår også i den statlige beredskapen mot akutt forurensning.. Brochures:.. Kystverkets strategidokument.. Presentations:.. Generelt om Kystverket..

  Original link path: /?page=39&parent_text=39
  Open archive

 • Title: e-navigation
  Original link path: /?page=media&parent_text=37
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 43