www.archive-no-2012.com » NO » F » FJORDKRAFT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 158 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Strøm til innkjøpspris – Fjordkraft Privat Strømavtale
  Descriptive info: .. Alt innhold.. Bestille, bytte, endre.. Bli kunde.. Avtalevilkår.. Bytte avtale.. Strømkalkulator.. Strømpriser.. Start Avtalevelger.. Strømavtaler.. Områdepris.. Elsertifikater.. Dagens spotpris.. Strømregningen.. Jevn strømregning.. Del regningen.. Fakturaforklaring.. Månedlig regning.. Elektronisk betaling.. Kalkulator.. Avtalevelger.. Neste regning.. Flytte/ Bytte bolig.. Ny bolig.. Meld flytting.. Om flytting.. Måler og nettleie.. Nettleie.. Min Side.. Måleravlesning.. Bedrifter.. Kraftavtaler.. Rådgivere.. Om Fjordkraft.. Kontakt oss.. Ledig stilling.. Presse.. Bestille strøm.. Flytting.. Kundeservice.. Min side.. Betal samme beløp hver måned.. Les mer om nyheten og bestill.. Lurer du på  ...   meg.. Vi ringer deg så raskt vi kan, i åpningstiden.. Bedrift.. Ny strømavtale for bedrifter.. Finn strømavtalen du bør velge.. Ditt postnummer:.. X.. Antall personer som bor i din bolig:.. Hvordan bor du?.. Ditt ca forbruk pr år.. Hva er viktig for deg?.. Vi gjør oppmerksom på at prisene fremover kan endre seg fra det som brukes i beregningen.. Prisene i avtalevelgeren oppdateres månedlig.. Nord-Norge har fritak fra mva.. Strømpriser.. Strømregningen.. Kalkulator.. Flytte/ Bytte bolig.. Måler og nettleie.. Bedrifter.. Om Fjordkraft..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Strøm til innkjøpspris – Fjordkraft Privat Strømavtale
  Original link path: /Privat/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kraft til bedrifter – Fjordkraft Bedrift Kraftavtaler
  Descriptive info: Pris og område.. Kraftpriser.. Forventet pris.. Spørsmål og svar.. Energiverktøy.. Min bedrift.. Energiregnskap.. Bestill kraft.. Garantert Fornøyd.. Strøm til Innkjøpspris.. Fornybar Energi.. Fornybar energi.. Opprinnelsesgaranti.. Garantert fonøyd.. - en enkel og rimelig strømavtale med fornøydhetsgaranti.. Kraftavtaler.. Spotpris.. Garantert fornøyd.. Kraftpriser.. Velg riktig for din bedrift.. Avtalevelgeren.. Rådgivning.. Våre rådgivere hjelper deg!..

  Original link path: /Bedrift/
  Open archive

 • Title: Strømavtaler fra Fjordkraft
  Descriptive info: Informasjon og pris.. Topp 10 Garanti.. Fjordkraft Web.. Flytende strøm.. Fornybar Strøm.. Fastpris 1 år.. Fastpris 3 år.. Bestill riktig strømavtale.. Avtalevelgeren hjelper deg å velge den av våre strømavtaler som er best og billigst for deg.. Enkelt å bestille strøm.. Vi håndterer alt det praktiske i forbindelse med din bestilling.. Du trenger ikke kontakte tidligere strømleverandør for å si opp din forrige avtale, det går automatisk.. Strømkalkulator som sammenligner strømpriser.. Se hva du sparer på å velge Fjordkraft og Strøm til Innkjøpspris.. Prøv.. strømkalkulatoren.. Skriv ut siden..

  Original link path: /Privat/Bestille-strom-2/
  Open archive

 • Title: Avtalevilkår mellom kunde og Fjordkraft
  Descriptive info: Avtalevilkår mellom kunde og Fjordkraft.. 1.. Generelt.. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:.. • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.. • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.. • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting.. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.. • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.. Fjordkraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen.. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.. 2.. Leveringsvilkår.. ”.. Standard kraftleveringsavtale.. ”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge, samt.. særvilkår,.. gjelder for kontraktsforholdet, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.. Strømleveransen fra Fjordkraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.. Før flytting, må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen.. Hvis flytting meldes senere enn 30 virkedager etter innflytting/overtakelse av ny strømmåler, kan netteier kreve at kunden kjøper kostbar strøm før strømleveransen fra Fjordkraft kan starte igjen.. Årsaken til dette er at nettselskapet plikter å levere strøm til kunder som står uten strømleverandør.. Dersom kunden melder flytting via nettselskapet og kunden oppgir Fjordkraft som strømleverandør, kan Fjordkraft videreføre leveranse av strøm på ny adresse.. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.. Fjordkraft kan endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte.. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.. 3.. Betalingsvilkår.. Når nettselskapet fakturerer på vegne av Fjordkraft:.. Kunder i disse nettområdene faktureres i henhold til nettselskapets rutiner og tidspunkt for fakturering av nettleie.. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår: - etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk.. - Fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk.. Avregning basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk skjer vanligvis ved årsskiftet.. Hyttekunder får fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk.. Avregning skjer vanligvis 1 til 2 ganger årlig avhengig av netteier.. Den enkelte kunde kan kontakte Fjordkraft og få opplyst om han faktureres etterskuddsvis eller med grunnlag i beregnet beløp, samt faktureringsfrekvens.. Når Fjordkraft er betalingsmottaker:.. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned.. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen, med betalingsfrist i siste dagen i forbruksperioden.. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden.. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk.. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet.. Beregnet beløp for 1.. periode er inkludert i  ...   er fritatt for elsertifikater får ikke dette påslaget.. Prisen for hver måned er kjent ca.. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider.. Avtalen løper inntil den blir sagt opp.. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.. 5.. Strøm til Fastpris.. Avtalen gjelder fast pris på strøm samt aktuelle avgifter i en avtalt periode.. Avtalen har et månedlig fastbeløp.. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri.. Kunden kan kjøpe seg fri (frikjøp) fra kontrakt med bindingstid mot å dekke Fjordkrafts tap som følge av at leveransen ikke fullføres.. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-.. Ved utløpet av avtalen overføres kunden til avtalen Topp 10 Garanti, se punkt 8, med mindre kunden selv har bestilt en annen strømavtale hos Fjordkraft.. 6.. Flytende Strøm.. Fjordkrafts Flytende Strøm er en “standard variabel strømprisavtale”.. Prisen på Flytende Strøm endres vanligvis med 2 ukers varsel.. Prisendringer kunngjøres på www.. fjordkraft.. no eller annen egnet måte.. Prisvarsling på SMS og e-post kan bestilles av kunde.. Strømavtalen har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruk.. 7.. Fjordkraft Web er en ”standard variabel strømprisavtale”.. Prisen på Fjordkraft Web endres vanligvis med 2 ukers varsel.. no.. Elektronisk betaling er en forutsetning for avtalen.. Kunden mottar faktura på e-post, og kan i tillegg bestille e-faktura eller avtalegiro.. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi gyldig e-postadresse til Fjordkraft ved bestilling og ved eventuelle endringer, jfr.. vilkår for faktura på e-post.. 8.. Fjordkraft Topp 10.. Fjordkraft Topp 10 er en ”standard variabel kraftprisavtale”.. Strøm-avtalen har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømprisen.. Fjordkraft Topp 10 gir kunden en garanti for at den totale strømprisen for et kalenderår skal være en av de ti billigste, målt mot en representativ referanseliste over landets største leverandører av standard variabel strømpris.. Referanseprisene hentes fra Konkurransetilsynets kraftprisoversikt, og leverandørenes hjemmesider.. Garantien beregnes ved et årlig strømforbruk på 20.. 000 kWh.. Ukeprisene vektes i forhold til Fjordkrafts privatkunders forbruksprofil, slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren.. Referanselisten kan endres fra år til år.. Standard kraftleveringsavtale § 3-2 erstattes med følgende bestemmelse: Med bakgrunn i Fjordkraft Topp 10 sin garanti, kan strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på Fjordkrafts nettsider.. Dette medfører at varslingsplikten på 14 dager opphører og at kunden ikke varsles spesielt ved vesentlige prisendringer.. Prisvarsling på SMS og e-post kan bestilles av kunden på våre nettsider.. Ved offentlig regulering av kraftmarkedet eller ved andre endringer av betydning for Fjordkraft Topp 10, kan Fjordkraft foreta endringer i kontraktsvilkårene for å tilpasse disse til de endrede forhold.. Garantien i henhold til Fjordkraft Topp 10 gjelder for eksempel ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap.. 5 A i Energiloven av 29.. 06.. 1990 nr.. 50, og disse tiltakene påvirker Fjordkrafts muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden.. Videre forbeholder Fjordkraft seg retten til, ved etablering av nye prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder eller andre endringer av betydning for garantien, å foreta nødvendige tilpasninger i Fjordkraft Topp 10.. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fjordkrafts nettsider.. Dette punktet er en nærmere presisering av innholdet i Standard kraftleveringsavtale §3-1..

  Original link path: /Privat/avtalevilkar/
  Open archive

 • Title: Bytt til Fjordkraft
  Descriptive info: Klikk og se hvor mye du kan spare!.. Bytt strømleverandør nå!.. Bytt til Fjordkraft, du også!.. Stadig flere bytter til Fjordkraft og våre enkle og rimelige strømavtaler.. Over 168 000 har allerede byttet til Strøm til Innkjøpspris.. Det er enkelt å bytte til oss.. Vi ordner alt det praktiske med netteier og din tidligere strømleverandør.. Sjekk.. Strømkalkulatoren.. for å se hvor mye du kan spare på å bytte til oss.. Se hva noen av våre kunder skriver om hvorfor de byttet til Fjordkraft:.. - Jeg ringte Fjordkraft og fikk med meg naboen til å gjøre det samme.. I tillegg til lavere strømpris fikk vi også en rabatt begge på 200 kroner.. Kjenner meg så fornøyd med endelig å ha brutt med en arrogant strømleverandør.. Håper  ...   hos Hafslund i 8 år, men nå er det nok.. Ringte direkte til Fjordkraft og byttet.. De skulle ordne med oppsigelse osv.. Synd at Hafslund er netteier.. Tine (41).. - Gå til stromvalget.. no og finn en billigere leverandør.. Har selv valg Fjordkraft Web som er blant de aller rimeligste alternativene.. Monster (30) fra Elverum.. - Byttet fra Hafslund til Fjordkraft, sparte ca.. 3000,- i året::).. Fredrik (27).. - Har byttet til Fjordkraft for et år siden og er strålende fornøyd.. Strømregningene har gått ned mange prosent!.. Sissel (35).. - Det kom to dørselgere fra Fjordkraft på døra mi, Jeg byttet fra en variabel hos NTE til en innkjøpspris hos Fjordkraft.. Beste byttet jeg har gjort.. LØP Å KJØP!.. Marius (21).. Kommentarer hentet fra.. VGNett..

  Original link path: /Privat/Bytt-stromleverandor/
  Open archive

 • Title: Prøv vår strømkalkulator - spar penger!
  Descriptive info: Prøv strømkalkulatoren!.. Strømkalkulatoren viser forskjellen mellom standard variabel strømavtaler og Fjordkrafts spotavtale, Strøm til Innkjøpspris.. Dette er ulike avtaletyper, og forskjellene vises både grafisk, prismessig og med tekst på neste side.. Ditt postnr.. kWh.. Ditt ca.. forbruk.. Velg strømleverandør.. Hafslund Variabelpris.. NorgesEnergi Topp 10 Garanti.. LOS Standardpris.. Eidsiva Standard variabel.. Gudbrandsdal Energi Variabel.. Trønderenergi Garantipris.. Ishavskraft.. Kraftinor Standard variabel.. Hallingkraft standard variabel.. Nordvest Kraft Standard variabel.. Tussa Tindekraft  ...   Energi Standard variabel pris.. Lyse Variabel pris.. Salten kraftsamband (SKS).. Haugaland Kraft Standard variabel pris.. Andre avtaler.. Vis resultat.. Kalkulatoren bruker over 1000 priser per leverandør og listen består derfor bare av avtalene fra de vanligste leverandørene.. Prøv isteden vår avtalevelger for å finne den ideelle avtaleformen for deg!.. Gå til Avtalevelger.. Prøv vår strømkalkulator!.. Velg.. periode.. 1 ÅR.. 2 ÅR.. 3 ÅR.. 4 ÅR.. Beregn på nytt..

  Original link path: /Privat/Stromkalkulator/
  Open archive

 • Title: Avtalevelger - Privat - Fjordkraft
  Original link path: /Privat/velg-avtale/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Strømavtaler fra Fjordkraft
  Descriptive info: Velg riktig strømavtale.. Avtalevelgeren hjelper deg å velge den av våre strømavtaler.. som er best og billigst for deg.. Hvilken strømavtale bør du velge?.. Strøm er strøm, men du kan velge mellom ulike strømavtaler.. Strømavtalene varierer litt i forhold til hvor ofte og hvor mye prisene endres.. Strøm til Innkjøpspris har hyppige prisendringer, men gir normalt lavest pris over tid.. Ønsker du mer forutsigbarhet kan Topp 10 Garanti være et godt valg.. Da endres prisene sjeldnere, samtidig som du har garanti om lav pris..

  Original link path: /Privat/Stromavtaler/
  Open archive

 • Title: Dagens strømpriser
  Descriptive info: Hvorfor er det ulike.. strømpriser i Norge?.. Det er 5 prisområder i Norge.. Historiske Innkjøpspriser for strøm.. Forventede strømpriser.. Strøm til Innkjøpspris.. Du betaler det samme som.. vi kjøper strømmen for,.. + bare 49 kr per måned.. Fastpris 1 år.. Med Fastpris vet du alltid hva du skal betale for strømmen.. Dagens strømpriser der  ...   hver virkedag kl 14:00.. Klikk på kartet for å se tidligere strømpriser.. Statnett har delt Norge i fem strømprisområder.. Inndelingen i prisområder skal sikre at kapasiteten i strømnettet blir utnyttet best mulig.. Kunder i Nord-Norge har fritak for mva, men alle strømpriser vises inklusive mva på kartet.. Klikk her for strømpriser på andre avtaler..

  Original link path: /Privat/Strompriser-kart/
  Open archive

 • Title: Om Elsertifikater - Fjordkraft
  Descriptive info: Om elsertifikater.. Hva er elsertifikater?.. Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.. Ordningen trådde i kraft 1.. januar 2012.. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige.. Hvorfor innføres elsertifikater?.. Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge.. Det er svært kostbart å bygge produksjonsanlegg for fornybar energi, som for eksempel vindmølleparker eller vannkraftverk.. Myndighetene har derfor bestemt at alle strømkunder skal være med å finansiere utbyggingen over strømregningen.. Finansieringen skjer gjennom en ordning med såkalte elsertifikater.. Hvordan fungerer ordningen?.. Elsertifikater skal stimulere produsentene til å produsere mer fornybar energi, ved å gjøre det mer lønnsomt.. Myndighetene bestemmer hvor mye ny produksjonskapasitet som skal bygges ut hvert år, f.. eks.. 1, 3 TWh.. Myndighetene tildeler  ...   må altså finansiere utbyggingen ved å betale mer over strømregningen.. Hva betyr dette for deg?.. Fra 1.. januar 2012 er prisen på elsertifikater 0,75 øre per kilowattime inkludert mva.. (0,6 øre/kWh eks.. mva.. )En gjennomsnittshusstand (20 000 kilowattimer i året), vil totalt i 2012 måtte betale cirka 150 kroner mer i strømregning som følge av elsertifikatordningen.. Prisen kan øke de påfølgende årene, avhengig av hvor mye fornybar strøm som blir produsert.. Dersom det produseres mye ny fornybar kraft, vil prisen på elsertifikater bli lav.. Dersom det bygges ut for lite, vil etterspørselen etter elsertifikater bli større enn tilbudet.. Dette vil øke prisen på elsertifikatene og dermed gjøre det enda mer lønnsomt å investere i produksjon av ny fornybar energi.. Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).. For mer informasjon, se.. NVEs nettsider.. eller ring 09575..

  Original link path: /om-elsertifikat/
  Open archive


 • Archived pages: 158