www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami - nyheter mai 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mai 2007.. Bjarne Håkon Hanssen stolt over tiltak mot fattigdom.. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sier han er stolt over regjeringens innsats for de fattige.. Nå varsler han et nytt program for å få folk over fra sosialhjelp til arbeid.. (VG, 31.. 05.. 07).. Les mer.. Bedre arbeidsmarked er viktig i kampen mot fattigdom.. - Når arbeidsledigheten nå er den laveste på 19 år, er det et svært viktig bidrag i kampen mot fattigdom, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i ein kommentar til Arbeids- og velferdsetatens tall for mai.. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, pressemelding, 31.. Leder: Forventningenes sårbarhet.. - Regjeringen blir utsatt for forståelig kritikk fra talspersoner for de fattigste i vårt rike velferdssamfunn.. Det har ikke skjedd noe av betydning for bekjempelsen av fattigdom etter at den rødgrønne regjeringen overtok, sa lederen i Velferdsalliansen, Leif Mørkved til Aftenposten i går.. Og Ben Borgen, som ledet gruppen av fattige som lå i teltleir utenfor forhandlingslokalet på Soria Moria da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet utarbeidet sitt felles regjeringsprogram høsten 2005, konstaterer at noe nærmere Soria Moria er vi ikke.. Innholdet i uttalelsene kan diskuteres, skriver Aftenposten på lederplass (Aftenposten, leder, 31.. Debatt: Veien til et bedre samfunn?.. - Alle får mer, men samfunnet blir ikke bedre når forskjellene øker.. Knut Olav Åmås tar i sin kommentari Aftenposten 29.. mai opp hva økende forskjeller mellom rike og fattige gjør med samfunnet.. Heikki Holmås, finanspolitisk talsmann for SV presiserer at tallene fra SSB som viser økende forskjeller, er fra 2005.. - Det betyr at de viser konsekvensen av den forrige regjeringens politikk.. Det er neppe overraskende for noen at konsekvensen av Bondevik-regjeringen var økte forskjeller.. Først når vi får tallene for årene fra 2006 og fremover vil vi se konsekvensene av den rødgrønne regjeringens politikk, skriver Holmås.. (Aftenposten, 31.. Leder: Sosialhjelp og fattigdom.. Bare to av sju glåmdalskommuner følger Statens veiledende minstesats for sosialhjelp til livsopphold.. Det er lite fokus på fattigdom og fattigdomsbekjempelse i det som går for å være verdens beste land å bo i, og ett av de aller rikeste.. Dette skyldes ikke at fattigdom ikke eksisterer her til lands.. Vi må slutte å lukke øynene for at en del enslige forsørgere, minstepensjonister, uføre, syke og visse andre opplever en uverdig fattigdom.. (glomdalen.. no, leder, 30.. Svikter vi de fattige?.. Fattig-Norge var en av hovedsakene i Stortingsvalgkampen i 2006.. Hvorfor er det ingen som har fattigdom blant sine viktigste saker ved høstens kommunevalg? Og hvorfor snakker ikke regjeringspartiene mer om fattigdom, når de lovet å gjøre den til en av sine hovedsaker? Dette er spørsmål til debatt i kveldens Holmgang på TV2 (30.. SV-er skammer seg over sin egen regjering.. Sosialistisk Venstrepartis fremste sosialpolitiker Karin Andersen, skammer seg over sin egen regjerings innsats mot fattigdom i Norge.. I 2005 lovet regjeringen å avskaffe fattigdommen i Norge.. To år senere har lite skjedd.. - Jeg er skuffet over ikke å ha fått til mer.. Det står altfor mye igjen, sier Andersen, (Hegnar Online/NTB, 30.. Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012.. Strategien for arbeid og psykisk helse viderefører og styrker den arbeidsrettede innsatsen i Opptrappingsplanen for psykisk helse.. Deltakelse i arbeidslivet bidrar til mestring og selvtillit, sikrer inntekt og reduserer fattigdom.. Strategiplanen bygger på forslag til en nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i 2006.. Strategiplanen ble sendt på høring 30.. mai 2007.. (AID, 30.. Se også:.. Høringsbrev.. (pdf).. Leder: Økte forskjeller mellom de rikeste og de fattigste.. De økonomiske forskjellene mellom de aller rikeste og de aller fattigste her i landet har økt de siste årene.. Og de fortsetter å øke under den rødgrønne regjeringen.. Virkeligheten er imidlertid svært sammensatt: I de siste årene har de aller fleste av oss opplevd en eventyrlig reallønnsvekst.. Vi har nettopp lagt bak oss et lønnsoppgjør som vi må flere tiår tilbake for å finne maken til.. Folks kjøpekraft har eksplodert og er én av grunnene til at norsk økonomi er på kokepunktet.. Men samtidig øker forskjellene mellom topp og bunn, mellom den tidelen som har de laveste inntektene og tidelen med de høyeste, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. (Tidens Krav, leder, 30.. Kommentar: Nye Forskjells-Norge.. - Det blir flere fattige og flere rike i Norge på samme tid.. Men det er knapt et politisk tema.. Er det fordi de fleste har fått det så mye bedre? spør Knut Olav Åmås, debatt- og kronikkredaktør i Aftenposten.. Forrige uke kom nyheten om at Oljefondet for første gang er på over 2000 milliarder kroner.. Noen dager tidligere ble ny statistikk presentert.. Den viste at mer enn en halv million personer kan regnes som fattige i Norge.. Hvorfor er da ikke de galopperende forskjellene den virkelig store samfunnsdebatten her i landet i dag? spør Åmås (Aftenposten, 29.. Foredrag om forskning på barnefattigdom.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, holder foredraget:.. Forskning rundt temaet fattigdom blant barn.. , på dialogkonferanse om forebygging av fattigdom, Stavanger kommune, tirsdag 12.. juni.. (Fami, 25.. - Arbeidslinja bør gå hånd i hånd med  ...   det går så bra for alle rundt.. Når det er så gode tider, er det også ekstra gode tider for de rikeste, særlig dem som er eiere i næringslivet, sier Halvorsen.. Hun varsler at de rikeste skal tas hardere av den rødgrønne regjeringen.. (Dagsavisen, 16.. Revidert nasjonalbudsjett 2007.. Innenfor redusert bruk av oljepenger med 3,2 milliarder kroner har Regjeringen funnet rom for å prioritere flere viktige områder.. Det foreslås økte bevilgninger til barn, unge og opplæring, til styrket miljøinnsats og til tiltak i distriktene, heter det bl.. a.. i en pressemelding fra Finansdepartementet.. (FD, 15.. Ap: - Dette er et ansvarleg budsjett.. (Firdaposten, 15.. FrP: - Hvor det ble av regjeringens fattigdomssatsing?.. (Dagens Næringsliv, 15.. Sverige: - Politikerne må ta barnefattigdom på alvor.. Et av åtte svenske barn lever i fattigdom.. Fattigdommen er et stort folkehelseproblem som politikerne må gi mer tid og oppmerksomhet.. Det var et av budskapene under folkhelsedagen i Region Skåne.. - Andelen fattige barn i Sverige ligger på samme nivå til tross for at økonomien utvikles.. Dette må politikere nå begynne å ta på alvor, sier Taipo Salonen, professor i sosialt arbeide.. (Sveriges Radio, 14.. Bodø gikk glipp av storbymidler.. Bodø kommune unnlot å søke om penger de hadde fått til fattige barn og unge fra Barne- og likestillingsdepartementet.. Som eneste kommune i Nordland kunne Bodø søkt om penger gjennom de såkalte storbytiltakene.. , men kommunen søkte aldri og fikk dermed ingenting.. Kommunaldirektør Arne Øvsthus innrømmer at kommunen har gjort en tabbe.. (NRK Nordland, 12.. Se også nyhetssaken:.. Bodø: Bystyret ville ikke gi penger til fattigdomsbekjempelse.. (Avisa Nordland, 02.. Fortsatt mange fattige i Norge.. De rødgrønne lovte å bekjempe fattigdommen i Norge, men fortsatt lever nesten 130.. 000 personer på fattigdomsgrensen.. Tall P4 har hentet inn fra Statistisk sentralbyrå viser at det var like mange som mottok sosialhjelp i 2005 som i 2006 og åtte prosent av dem er unge voksne.. - Regjeringen gjør ikke nok for de fattige, mener Terje Odland i Velferdsalliansen.. (P4, 11.. OECD vil ha minstelønn.. For første gang har OECD foreslått at det innføres en minstelønn, noe organisasjonen tidligere ikke har vært for.. Men utsikten til at flere millioner dårlig utdannede i de vestlige land tvinges ut i varig fattigdom som arbeidsløse, eller i veldig dårlig betalte jobber, får altså organisasjonen til å snu.. OECDs forslag blir denne uken diskutert på et møte mellom G8-landene i Dresden i Tyskland.. (DinSide/Financial Times Deutschland, 09.. Bergen byråd vil sponse fattige barn.. Byrådet i Bergen ønsker å betale en fritidsaktivitet for barn fra familier som ikke har råd til slike utgifter.. Tiltaket er en del av oppfølgingen av Fattigdomsmelding for Bergen.. Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.. (Bergen kommune, 09.. Færre trenger sosialhjelp i Bergen.. Regjeringens tiltak for gjeldsofre.. - Hvilke tiltak jobber regjeringen med for å hjelpe gjeldsoffer? spurte stortingsrepresentant Jørund Rytman 2.. mai.. I et skriftelig svar til Stortinget, svarer finansminister Kristin Halvorsen blant annet: - Regjeringen arbeider for tiden med flere tiltak for å bedre situasjonen for private husholdninger som opplever gjeldsproblemer.. Jeg kan blant annet nevne at regjeringen for tiden vurderer behovet for justeringer i gjeldsordningsloven; å opprette et grønt nummer for gjeldsrammede; om det bør opprettes et gjeldsregister i Norge; om det bør innføres frarådningsplikt ved kredittkjøp.. (Finansdepartementet, 09.. Ålesund: Foreningen Fattignorge arrangerte debattmøte.. Foreningen Fattignorge møtte politikere og andre interesserte i Ålesund for å informere om sine erfaringer med sosialhjelp og fattigdom.. En av de tilreisende politikerne var lederen av Stortingets Arbeids- og sosialkomite Karin Andersen (SV).. - Det skal lønne seg å arbeide, men samtidig er det slik at frykten for at sosialhjelpssatsene skal bli for høye møter fattigdommens konsekvenser i døra: Det at du ikke blir i stand til å sørge for deg selv, sa Andersen.. (Fami/Fattignorge, 09.. Kartlegger godt med KIS.. Kommuner som har tatt i bruk KIS (Karlegging i sosialtjenesten) opplever at brukerne er blitt mer bevisste på sine egne forutsetninger for å delta i arbeidslivet.. (Helserevyen, 08.. 1,5 millioner til barn og unge i Skien og Porsgrunn.. Skien får 1 190 000 og Porsgrunn 330 000 kroner fra årets bevilgning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. Av dette er til sammen 920 000 kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de to byene.. (Varden, 08.. Storbytiltakene 2007: 50 millioner til tiltak for barn og unge i bysamfunn.. (BLD, 24.. 04.. Bodø: Bystyret ville ikke gi penger til fattigdomsbekjempelse.. I 2006 gikk Bodø kommune i overskudd med over 78 millioner kroner.. Bustyret har nå behandlet formannsskapets innstilling til fordeling av overskuddet.. Både forslaget om fem millioner kroner til prøveprosjekt om gratis pendlerbussbuss, og forslaget om å sette av fem millioner kroner til bekjempelse av fattigdomsbekjempelse i Bodø, fikk tommelen ned.. Sverige: 250 000 unge lever i fattigdom.. De finnes i hver førskole og i hver klasse.. De fattige barna.. Men den som aldri har råd til å gå på kino, kjøpe nye bukser eller reise blir en mester på å skjule den virkeligheten de lever i.. (GT Expressen, 01.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til nyhetsarkiv..

  Original link path: /nyheter2007mai.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter april 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside april 2007.. Debatt: - Et nytt, klassedelt Norge.. - Solidaritet har vært et av de ideologiske grunnfundamentene i den norske og nordiske velferdsmodellen.. I begynnelsen av 1980-tallet startet imidlertid en politisk styrt utvikling med stadige kutt i rettigheter og ytelser for de mest vanskeligstilte.. Resultatet av disse nedskjæringene ble ny fattigdom, stadig større forskjeller og et nytt, klassedelt samfunn i Norge.. Adjø, solidaritet skriver Leiv Mørkved, leder i Velferdsalliansen (Aftenposten, 30.. Målet om reduksjon av antall utkastelser er nådd.. Statusrapporten for Strategien.. På vei til egen bolig.. for 2006 viser at målet om.. 30 % reduksjon av antall utkastelser på landsbasis er nådd, skriver Bostedsløse - nyhetsbrev 2/2007.. Nyhetsbrevet utgis av Husbanken.. (Fami, 30.. 07) Les nyhetsbrevet.. her.. Les kortversjon av rapporten:.. Resultater av arbeidet med nasjonal strategi mot bostedsløshet i 2006.. Oslo: Fra sosialhjelp til arbeid.. Byrådet i Oslo (H og FrP) foreslår at alle som mottar sosialhjelp, skal gjennomgå arbeidstrening eller norskkurs.. Målet er å få dem i arbeid.. Fafos levekårsundersøkelse fastslår at Oslos fattigdomsgrense går ved 90.. 000 kroner.. I underkant at 40.. 000 personer i Oslo defineres da som fattige.. Folk med innvandrerbakgrunn er overrepresentert.. Det er i den såkalte Aktiviseringsmeldingen, som ble offentliggjort i går, at Byrådet foreslår at sosialhjelpsmottakere skal måtte gjennomgå arbeidstrening eller norskopplæring.. (ABC Nyheter, 27.. Les.. Aktivseringsmeldingen.. Presser fattige ut i jobb.. (Østlandssendingen, 26.. Skien: Flere ungdommer sliter med rus og fattigdom.. Stadig flere ungdommer kommer til helsestasjonen med rusproblemer, psykiske lidelser og fattigdomsproblematikk.. - Det er veldig bekymringsfullt at klasseskillene blir større og større, sier psykolog Svein Øverland.. Men oftest blir ikke fattigdommen presentert som noe problem av ungdommen selv.. - Det er mye skam i det å være fattig, og de vil gjerne ikke snakke om det før man spør direkte, sier Øverland.. (Telemarksavisa, 25.. Mer penger til særlige rettshjelpstiltak.. Justisminister Knut Storberget øker bevilgningene til organisasjoner som gir rettshjelp til grupper med særskilte rettshjelpsbehov.. - Å gi rettshjelp til dem som har det aller vanskeligst i samfunnet er et viktig tiltak i fattigdomsbekjempelsen i Norge.. Slike tilbud bidrar til å avhjelpe juridiske problemer på en rask og effektiv måte, sier Storberget.. (Justis- og politidepartementet, 24.. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto.. Se også nyhetsaken:.. 350.. 000 mer til Jussformidlingen i Bergen.. (Studevest, 25.. Økt tilskudd til Jusshjelpa i Nord-Norge.. (Bladet Tromsø, 18.. 4,7 millioner til tiltak for barn og unge i Bergen.. Bergen er tildelt 2,5 millioner kroner til.. ungdomstiltak.. I tillegg er Bergen tildelt 2 180 000 kroner til 13 ulike.. fattigdomstiltak.. Det gjelder blant annet to tiltak i regi av Kirkens Bymisjon, to tiltak i regi av Røde Kors og tre tiltak i regi av New Page.. (BLD, pressemelding, 24.. Formue til New Page.. (Bergensavisen, 24.. Storbytiltakene 2007: 50 millioner til barn og unge.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har bevilget over 50 millioner kroner i tilskudd til barne- og ungdomstiltak i 23 bykommuner over hele landet.. 31,5 millioner er øremerket tiltak rettet mot barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblemer, i byer og områder med store levekårsproblemer.. Fattigdom og ekskludering fra sosiale fellesskap er to sider av samme sak.. Barn og unge kan ikke vente til foreldrene kanskje kommer i jobb og familieøkonomien blir styrket, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.. Se også nyhetssakene:.. Millioner til unge og fattige i Stavanger.. (Stavanger Aftenblad, 30.. 800.. 000 til barn og unge i Haugesund.. (Haugesunds Avis, 26.. 780.. 000 kroner til Hamar-barn.. (Hamar Dagblad, 26.. Storby-million til Stovner-barn.. (Akers Avis Gororuddalen, 25.. Gjøvik fikk 580.. 000.. (Oppland Arbeiderblad, 25.. Barn og unge i Østfoldbyene får 3,3 millioner.. (Demokraten, 24.. Fattige Vestfold-barn får 1,2 millioner.. (Tønsbergs Blad, 24.. 350 000 kroner til tiltak for barn og unge i Ålesund.. Moss får 700.. 000 kroner til barne- og ungdomstiltak.. (Moss Avis, 24.. Arendal får penger til barne- og ungdomstiltak.. (Agderposten, 24.. Tromsø: Økning i storbymidler.. (Bladet Tromsø, 24.. Drammen: En million til barn og unge.. (Drammens Tidende, 24.. Nær 2,3 millioner til tiltak for barn og unge i Stavanger.. (Stavangeravisen, 24.. Fattigdomsforskeren Mollie Orshansky er død.. Statistikeren og økonomen Mollie Orshansky, kjent for sitt arbeide med normative fattigdoms budsjetter i USA på 1960-tallet, døde 18.. desember 2006, 91 år gammel.. Hennes død ble først nylig annonsert, og en kort nekrolog sto på trykk i the New York Times tirsdag 17.. april.. I sitt forskningsarbeid utviklet Orshansky en index for å måle fattigdom, og i 1965 publiserte hun sitt arbeide i artikkelen Counting the Poor.. Another Look at the Poverty Profile in The Social Security  ...   Nord-Norge får en stor økning i de statlige tilskuddene for 2007.. Det er klart etter at tildelingsbrevene nå er sendt ut fra Justisdepartementet.. Slike tilbud bidrar til å avhjelpe juridiske problemer på en rask og effektiv måte, sier leder av Stortingets justiskomite Anne Marit Bjørnflaten (A).. Rike mødre ammer mest.. En svensk studie viser at sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle før mødres evner og muligheter til å amme.. Mødre med lavest utdanning og lønn ammer i mye mindre grad enn rikere og mer utdannede mødre, sier Renée Flacking, doktorand ved Centrum för klinisk forskning i Falun i Dalarna og Uppsala universitet som har ledet studien.. Undersøkelsen omfatter over 37000 mødre og barn i Örebro og Uppsala fra 1993 till 2001.. (Svenska Dagbladet, 16.. http://info.. uu.. se/press.. nsf/pm/sociala.. faktorer.. id922.. html','MyWindow','toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'); return false;">Sociala faktorer styr hur länge mammor väljer att amma.. (Uppsala universitet, 16.. Artikkel: Botiltak for rusmisbrukere.. - Rusmisbrukere i Vestre Toten fikk tilbud om å bo på Kløvertun.. Der fikk de bedre oppfølging og en tettere kontakt med nettverket.. I hvor stor grad skal målet ved slike botiltak være sosial inkludering? spør artikkelforfatteren Hanne Glemmestad, mastergradstudent i Velferdspolitikk med fokus på marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet.. (Fontene, 16.. Les artikkelen her.. - Kan vi prate bort fattigskammen?.. - Er det skamfullt å være fattig, undrer Majblommornas riksförbund i rapporten Man måste bry sig om hur ungarna mår , en rapport om barns vilkår og svenskers holdninger til barnefattigdom i Sverige.. Svaret er JA.. Fattigdom er en skam, og at vi lar barn bære denne byrden er en enda større skam, skriver Liv Beckström i Kommunalarbetaren, (11.. Artikkel: Er ungdom i fattige familier oftere involvert i problematferd?.. Er ungdom i fattige familier oftere involvert i problematferd? Hvis ja - hva kan det skyldes? Dette er temaet for en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning forfattet av NOVA- og Fami-forsker Mira Aaboen Sletten.. Sletten har studert data fra.. Ung i Norge 2002.. , og hennes studie viser at unge i familier med dårlig råd noe oftere enn andre har deltatt i ulike typer skoleopposisjon, hærverk, tyveri og vold.. Analyser tyder på at det ikke er dårlig råd i seg selv som påvirker problematferd, i stedet påvirker det indirekte ved at økonomisk stress i familien virker negativt på forholdet mellom foreldre og barn.. (Fami, 11.. Svikter de fattige.. - Sosialklienter får det stadig verre, sammenlignet med andre grupper, fastslår leder Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen.. Sosialklienter fikk i gjennomsnitt utbetalt 2,7 prosent mer i sosialhjelp i 2006 enn i 2005, mens den generelle lønnsveksten i 2006 var på 3,3 prosent.. (Kommunal Rapport, 10.. Ny Fami-rapport: Fra bostedsløs til egen bolig.. I en ny rapport fra Fami har Fafo-forskerne Siri Ytrehus og Anne Skårberg og NOVA-forsker Hans Christian Sandlie sett på hvordan kommuner har brukt statlig tilskudd til å følge opp bostedsløse og rusmiddelmisbrukere i egen bolig.. De har spurt om hvilke brukergrupper som får hjelp, om kommunen har opprettet oppsøkende hjelp for bostedsløse, hvilke virkninger tilskuddet har hatt for brukergruppen og om brukermedvirkning.. Dette er den første rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. (Fami, 10.. Les mer og last ned rapporten.. Gransker sosialhjelp i Ålesund.. Foreningen Fattignorge vil granske om sosialklienter har fått ulovlig lite sosialhjelp fra Ålesund kommune.. Sosialsatsene i byen var de samme i 14 år, inntil de ble hevet fra nyttår.. Frp går til kamp for folketrygden.. Frp lover deltidsarbeidende og lavtlønte mer i pensjon enn flertallet på Stortinget legger opp til.. Jens Stoltenberg sier at ingen skal bli minstepensjonister med det nye systemet.. Men noen vil falle utenfor: Funksjonshemmede og mennesker som i ung alder får kroniske sykdommer og holdes utenfor arbeidslivet blir rammet ekstra hardt og må leve under fattigdomsgrensa med det systemet de andre partiene nå går inn for, sier sier Frps pensjonspolitiske talsmann Robert Eriksson.. (Dagsavisen, 10.. En minstepensjon å leve av.. De 230.. 000 minstepensjonistene i Norge er i følge EU sin definisjon under fattigdomsgrensen i forhold til inntekt.. Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil nå at minstepensjonen heves til over EU sin fattigdomsgrense.. (Fosna-Folket, 07.. Finland: Dyrt å la være å satse på barna.. Det er både dyrt og dumt for et land å la barna vokse opp i fattigdom.. Det er det primere budskapet når nettverket Eapn, Anti-Poverty Network Finland, legger frem sin rapport.. Jamfør Eurostat-formelen som brukes for å måle fattigdom i Europa, regnes 136 200 finlandske barn som fattige, det vil si 12,4 prosent av barna i Finland (Hofvudstadsbladet, 04.. Krav: regeringen ska avskaffa fattigdom bland barnfamiljer.. (Hofvudstadsbladet/FNB, 04..

  Original link path: /nyheter2007apr.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mars 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mars 2007.. Utvidet barnetrygd for barn av innsatte.. Regjeringen vil gi rett til utvidet barnetrygd når den ene forelderen er i fengsel.. - Vi tar sikte på at lovendringen skal tre i kraft allerede fra1.. juli i år.. For de barn og familier dette gjelder har det stor betyding å få ordningen på plass så snart som mulig, understreker barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.. I følge Fafo lever fire av ti innsatte under fattigdomsgrensen.. Over halvparten av de innsatte har barn.. - Rett til utvidet barnetrygd for disse barna er også en del av innsatsen for barn som rammes av fattigdom, sier statsråden.. (BLD, pressemelding, 30.. 03.. Ot.. prp.. nr.. 46 (2006-2007) Om lov om endringer i barnetrygdloven mv.. Nettversjon.. 30 prosent færre utkastelser.. Regjeringen har vedtatt en ny bestemmelse som skal redusere antallet utkastelser.. Nye tall fra Husbanken viser samtidig at regjeringen har nådd målsetningen i nasjonal strategi mot bostedsløshet om å redusere antall utkastelser med 30 prosent innen 2007.. (Kommunal- og regionaldepartementet, pressemelding, 30.. Husbankens nettsider med link til statusrapport 2006.. Tiltak mot frafall i videregående opplæring.. Økt bevissthet rundt frafallsproblematikk og konkrete tiltak reduserer frafall blant elever i videregående opplæring.. Det viser evalueringen av Satsing mot frafall som SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.. Satsing mot frafall ble gjennomført i perioden 2003 til 2006, på bakgrunn av regjeringens handlingsplan mot fattigdom.. Satsingen hadde som mål å forhindre frafall fra videregående opplæring og å fange opp og veilede ungdom som faller ut tilbake i arbeid eller utdanning.. (Kunnskapsdepartementet, 29.. Les mer og last ned rapport.. Fortsatt dyrt å være fattig.. Lever du fra hånd til munn, handler billig elektronikk og ligger litt bakpå med regningene? Den dårlige likviditeten svir på pengepungen.. Forbruker.. no har undersøkt om myten det er dyrt å være fattig holder vann.. (Forbruker.. no, 29.. Leder: - Sverige får flere fattige.. - Et ukjent antall personlige tragedier kommer til å utspille seg i Sverige de nærmeste årene, skriver Hans Bülow på lederplass i den svenske avisen Sydöstran.. - Ingen vet i dag hvor mange mennesker som kommer til å bli permanent utenfor arbeidslivet.. Men vi vet at det i dag er skyhøye tall når det gjelder sykmeldte og langstidsarbeidsledige.. Drøyt en million mennesker.. Det blir ikke lettere for disse under den sittende høyreregjeringen.. Forskjellene i Sverige kommer definitivt til å vokse, skriver Bülow.. (Sydöstran, leder, 28.. Barnefattigdommen øker i Sverige.. Stadig flere barn i Sverige lever i fattigdom.. Barn av enslige utenlandskfødte mødre rammes værst, flere enn halvparten lever i fattigdom.. - Forskjellem mellom kvinner og menn, og diskriminieringen av innvandrere bidrar til barnefattigdommen, sier Eva Svedlig i Rädda Barnen.. (Aftonbladet, 28.. Barnen skäms och mobbas.. Regjeringens fattidomgsbekjempelse.. Regjeringen har ikke lykkes med sitt mål om å jevne ut forskjellene mellom fattig og rik, mener flertallet av de spurte i en undersøkelse gjort for NRK (NRK, Dagsrevyen 23.. Se innslaget her.. Leder: - Sviktende arbeidsformidling.. Aetat må gjøre en bedre jobb for innvandrere og andre grupper som ikke får innpass på arbeidsmarkedet.. Behovet for arbeidskraft synes umettelig; bedriftene overgår hverandre i jakten på ledige hender.. Men de gode tidene har ikke nådd langtidsledige, yrkeshemmete og innvandrere, går det frem av en rapport fra Riksrevisjonen.. (Bergens Tidene, leder, 22.. Frp og studenter slakter pensjonsforliket.. Dagens pensjonsforlik medfører at den øvre grensen for pensjonsopptjening heves med 6.. 309 kroner og man kan spare maks 15.. 000 kr i året i individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPA).. - Dette kan ikke betegnes som annet enn latterlig, sier Frps Robert Eriksson.. - Og det er svært skuffende at forliket ikke retter opp det faktum at den nye pensjonsmodellen gjør at samtlige minstepensjonister i fremtiden vil leve under fattigdomsgrensen, sier Eriksson.. (ABCnyheter, 21.. Leder: - Det må lønne seg å gå på jobb.. - Å ta nye grep for å hente inn alle som har mulighet til å delta i yrkeslivet, er det desidert viktigste prosjektet i norsk politikk, fremholdt arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stortinget i går.. - Det er ikke et spørsmål om men når trygde- og stønadsbudsjettene knekker under sin egen tyngde dersom ikke utviklingen snus.. Men like viktig er arbeidslinjen når det gjelder fattigdomsbekjempelse og velferdspolitikk, sa Hanssen.. (Varden, leder, 21.. Velferdsmeldingen i Stortinget.. - Venstres støtter ikke kvalifiseringsprogrammet fordi vi mener at det kun gavner de mest ressurssterke.. Å komme seg ut av fattigdomsfella handler ikke bare om å få tilført mer penger, men om å komme ut av den situasjonen en befinner seg i, sier Venstres sosialpolitiske talsmann, André N.. Skjelstad, i forbindelse med Stortingets behandling av velferdsmeldingen (Venstre, 20.. Velferdsmeldingen: St.. meld.. 9 (2006-2007).. Arbeid, velferd og inkludering.. Innst.. S.. nr.. 148 (2006-2007):.. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering.. Vil gi flyktninger arbeid.. Et forslag  ...   vi bruke 75 millioner NOK på å bringe sammen de beste av de beste i to Nordic Centres of Excellence innen velferdsforskning, sier Blomqvist.. (Newsdesk, 13.. Budsjettkonferanse.. I går begynte regjeringens budsjettkonferanse i forkant av neste års statsbudsjett.. Budsjettforslaget legges frem 6.. oktober, men de store linjene for neste års statsbudsjett legges i disse dager.. I følge NA24 er det fire ting som særlig vil bli prioritert på neste års budsjett: omsorg, miljø, barnehager og arbeidsplasser og verdiskaping.. (NA24, 12.. De store pengene.. (Statsministerens kontor, 12.. Svensk avhandling om tannhelse blant hjemløse.. Dårlig tannhelse er et vanlig medisinsk problem blant hjemløse, men også et sosialt stigma som vitner om fattigdom og utenforskap.. Unik forskning omkring hjemløshet og tannhelse presenteres nå i en avhandling fra Karolinska Institutet i Sverige.. - Vi har världens bästa tandvård i Sverige, men bara för den som kan betala, sier Patricia De Palma, tannlege og forfatter til avhandlingen.. (forskning.. se, 07.. Les abstract og last ned avhandlingen.. Dårlige tenner truer selvfølelsen.. no, 09.. Fattige danskere må skrotte tandlægebesøget.. (Dansk LOS ugebrev, 7/07).. NOVA: Nordisk Centre of Excellence.. - Dette er en stor dag for NOVA, uttrykker en fornøyd direktør Magnus Rindal.. NordForsk har bevilget 36 millioner over 5 år til et nytt nordisk senter for velferdsforskning ledet fra NOVA.. Senteret samler sentrale forskere fra alle de nordiske landene i ti ulike delprosjekter under tittelen Reassessing the Nordic Welfare Model.. Ett av de ti temaområdene Ageing populations and income security in old age skal ledes av Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen.. (NOVA, 08.. - Behov for mer forskning om bostedsløshet.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) la i dag frem sin forskningsstrategi for perioden 2006-2009.. Der heter det blant annet: I nær tilknytning til fattigdom og levekår er bostedsløshet ett nytt og aktuelt tema innen velferdsforskningen.. Norsk forskning om bostedsløshet er i dag mangelfull og det er behov for å drive langsiktig kompetanseoppbygging på feltet.. (AID, 07.. Last ned:.. Forskningsstrategi 2006-2009.. Handlingsplan til forskningsstrategi 2006-2009.. - Gratis barnehage til innvandrere.. Kjersti Toppe (Sp) vil at Bergen skal prøve ut tiltak om gratis barnehage til barn med innvandrerbakgrunn.. - Levekårsundersøkelser viser at innvandrerfamilier er overrepresentert i fattigdomsstatistikken.. Dette er også et tiltak for fattigdomsbekjempelse.. Dessuten kan vi bidra til sosialisering og bedre norskkunnskapene til barna, sier Toppe til BA.. (iBergen.. no, 07.. Ber staten ta tannlegeregningen for fattige.. Tannlegeforeningen vil hjelpe folk med dårlig betalingsevne.. Folk med dårlig råd må få gratis behandling, mener Tannlegeforeningen, som også foreslår at staten betaler store deler av regningen for dem som har svært høye utgifter.. Tannlegeforeningen ber Regjeringen, som snart kommer med en varslet tannhelsereform, om flere endringer i lovverket.. (Aftenposten, 06.. Støtte til tannhelse.. (Dagbladet, leder, 07.. - Sosialklienter må lære norsk.. Alle som søker om sosialhjelp i Oslo, må lære seg norsk.. Det krever byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug fra Frp.. I byrådets fattigdomsmelding, som legges fram om kort tid, vil det kreves at folk må ta norskkurs hvis de ikke behersker språket allerede.. - Dersom vi skal bekjempe fattigdommen i Oslo, må folk være i stand til å jobbe.. Om man ikke snakker norsk, sier det seg selv at det er vanskelig å få seg jobb, sier Listhaug til Aften.. (AVIS2/NTB, 05.. ','MyWindow','toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'); return false;">Les mer.. Sverige: Årsrapport om barnefattigdom.. Svensk media har hatt mange nyhetsoppslag om Rädda Barnens nye undersøkelse som blant annet viser at barnefattigdommen i Sverige øker.. Les mer i Rädda Barnens tidsskrift Barn - Tidningen om barns rättigheter, 01/07 (Fami, 05.. Last ned:.. Kortversjon.. Barnfattigdom årsrapport 2006.. Drammen: Fem prosent av barna fattige.. Drammen er den kommunen etter Oslo som har flest fattige barn.. Det kommer frem i en rapport som Høgskolen i Vestfold og Drammen kommune har laget.. (NRK Buskerud, 03.. Høring - Forslag om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad.. I Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AIDs).. Handlingsplan mot fattigdom.. (vedlegg til St.. 1 (2006-2007)) er fokus i 2007 å styrke arbeidslivtilknytningen for de som står langt fra arbeidsmarkedet, sikre inkludering og deltakelse av utsatte barn og unge og bedre levekårene for de vanskeligst stilte.. Ett tiltak i så måte er kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad, og AID sendte 16.. februar ut et høringsnotatet med forslag til nødvendige endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.. Høringsfristen er 30.. mars (Fami, 01.. Last ned høringsnotatet.. Leder: - Vi må tåle å se tiggere.. - De siste årene har tiggingen økt i omfang, og nye grupper er å se i Fredrikstad-gatene.. I tillegg til norske stoffmisbrukere er det kommet tilreisende fra det sørlige Europa.. Fattigdommen har fått nye ansikter.. Politiet i Fredrikstad har valgt å la tiggerne være i fred så lenge de ikke er pågående eller aggressive.. Det er en riktig linje, skriver Fredriksstad Blad.. (Fredriksstad Blad, leder, 01.. Tiggere skifter til dårligere klær.. (Fredriksstad Blad, 01..

  Original link path: /nyheter2007mars.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter februar 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside februar 2007.. Ny rapport: Levekår på vandring.. Tretten år etter Oslo: Den delte byen? har Fafo laget en ny levekårskartlegging i Oslo.. Rapporten beskriver en by i forandring velstanden øker, befolkningen vokser, andelen innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn er stigende, og omfattende flytteprosesser bidrar til å forme byens sosiale geografi.. Tematisk spenner rapporten fra tradisjonelle levekårsindikatorer for arbeid, inntekt, helse, nærmiljø, sosialt nettverk og politisk deltakelse, til mer moderne levekårsbegreper som lykke og muligheter.. Avslutningsvis drøftes funnenes implikasjoner for Oslo kommunes system for fordeling av budsjettmidler til bydelene.. Treffer midlene de bydelene som har de største levekårsproblemene? (Fami, 28.. 02.. Sverige: Barnefattigdommen øker.. Barnefattigdommen i Sverige øker igjen for første gang sidan 1997.. Dette viser Rädda Barnens kommunale barnefattigdomsindeks Barnfattigdomen i Sverige - årsrapport 2006.. 252 000 barn lever i en familie som enten har sosialbidrag eller lav inntektsstandard.. Spesielt to faktorer øker risikoen for barn å vokse opp i en fattig familie i Sverige: å ha utenlands bakgrunn eller å leve med en enslig forelder.. (Dagens Nyheter, 22.. Last ned Barnfattigdom årsrapport 2006 Kort versjon.. Ett fattigdomsbevis.. (Norrländska Socialdemokraten, leder, 01.. Rädda Barnen kommenterar ledare i DN.. (Rädda Barnen, 26.. Mer än pengabrist.. (Dagens Nyheter, leder, 23.. Ferie bare en drøm for mange fattige barn.. (Corren, 24.. Andøy kommune: Gratis PC til de som har minst.. I Andøy kommune kan man søke om å få gratis kommune.. Familier med barn i alderen 6 til 18 år er spesielt prioritert, men alle kan søke - og du trenger ikke ha mottatt sosialhjelp for å komme i betraktning, sier Marit Strand Nordheim i helse- og sosialavdelingen i Andøy kommune.. Kommunen har fått midler til prosjektet gjennom den nasjonale fattigdomssatsingen, og målet er at vanskeligstilte barn og voksne i Andøy ikke skal bli hengende etter i dagens IT- og kommunikasjonssamfunn (Andøyposten, 28.. Leder: NAV-reformen, fra teori til praksis.. Færre fattige, færre på stønad, færre kasteballer i det offentlige systemet flere i arbeid tilpasset den enkeltes evner og muligheter.. Dette er politiske mål som ingen er uenige i, men som det har vist seg vanskelige å nå.. Med NAV-reformen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) håper regjeringen å ha funnet den gode veien mot målet.. Det håper vi også.. NAV-reformen er en god reform på papiret.. Det vil kreve mye av dem som jobber i systemet.. De må både få og ta et større ansvar.. (Rana Blad, leder, 23.. Kommentar: - NAV i pølseboden.. - Jeg hadde store forventninger til NAV-reformen, som Stortinget enstemmig og begeistret vedtok for snart to år siden.. Før den har kommet skikkelig i gang, har ellers fornuftige folk mistet troen.. I fagkretser mumles det om pølsebod-NAV.. Målet med NAV-reformen er en mer effektiv og brukervennlig velferdsforvaltning, som får flere ut i arbeid.. Det skal løfte folk ut av fattigdom og kutte utgiftene til trygd og sosialhjelp.. Middelet er én dør inn til helhetlige velferdstjenester.. Men vil de nye NAV-kontorene bli i stand til å hjelpe folk ut i arbeid, slik intensjonen var? Ja, mener statsråd Bjarne Håkon Hanssen.. Selv er jeg i tvil, skriver Marte Danbolt i en kommentar i Kommunal Rapport (21.. Sverige har den laveste andelen fattige i EU.. En sjettedel av EU-innbyggerne lever under EU's fattigdomsgrense.. Den som tjener mindre enn 60 prosent av gjennomsnittsinntekten i sitt land regnes som fattig.. I Sverige utgjør det 10 prosent av befolkningen, mens i Polen er hele 20 prosent av befolkningen fattige.. Tallene stammer fra en studie fra EU-kommisjonen som ble presentert denne uken.. Rapporten viser samlet statistikk og sammenligner de ulike EU-landene mht til fattigdom, arbeidsløshet, livslengde og helse.. EU-landene har samme retningslinjer for sosialpolitiken, og kommer til å diskutere rapporten i mars.. (Dagens Nyheter, 21.. Les studien.. Nær hver sjette EU-innbygger lever nær eller under fattigdomsgrensen.. (Brysselkontorets Nyhetsbrev, 26.. De sosiale ulikehetene øker i Danmark.. (Dagens Næringsliv, (20.. Skien: Utenlandske tiggere.. Det er politisk uenighet i Skien mht hvordan man skal håndtere de profesjonelle tiggere fra Slovakia.. Høyre vil ha et regelverk som gjør at politiet kan jage dem bort.. I steden for politi vil KrF's Nils Hoppestad ha sosialkontoret ut på gata for å hjelpe tiggerne.. - Ikke vår jobb å hjelpe de utenlandske tiggerne, sier leder for sosialtjenesten i Skien kommune, Jan Gunnar Skoftedalen.. (NRK Telemark, 20.. Regjeringen avviser gjeldstiltak.. KrF ønsker flere tiltak for å forebygge gjeldsproblemer hos enkeltpersoner.. Men de får ikke tilslutning i Stortinget.. Trist at regjeringspartiene avviser de radikale forslagene for bekjempelse av fattigdom, sier Dagfinn Høybråten (KrF).. (Fri Fagbevegelse, 16.. Styrings- og informasjonshjul for helse- og sosialtjenesten.. Nå foreligger  ...   Arbeiderblad, 12.. Tigging kan ikke forbys - vil endre loven.. Molde har ikke mulighet til å forby tigging, det er fullt tillatt etter norsk lov.. Torgeir Dahl (H) støtter Oslos forsøk på å endre loven.. Jeg mener fattigdomsproblemet ikke kan bekjempes ved tigging.. Det krever helt andre virkemidler.. Tiggingen vi ser, er sannsynligvis økende, så vi støtter initiativet Oslo har tatt.. (Romsdals Budstikke, 12.. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.. De sosiale helseforskjellene er et folkehelseproblem og et rettferdighetsproblem som berører oss alle og som vi ikke kan akseptere, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding da regjeringen la frem en stortingsmelding med en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.. - Den norske befolkningens helse er god, men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale forskjeller.. Dette er forskjeller som er sosialt skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med.. (Helse- og omsorgsdepartementet, 10.. Last ned: St.. 20 (2006-2007).. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.. Sosiale helseforskjeller.. (Dagbladet, 11.. Ny rapport: Sosial ulikhet i helse.. Helsetilstanden i befolkningen er generelt bedre enn før, men forskjellene har økt betydelig de siste ti årene.. Folk med lav utdanning og lav inntekt er mye mer utsatt for både kroniske sykdommer og tidlig død enn andre.. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.. (Nasjonalt folkehelseinstitutt, 09.. Rapport 2007:1 Sosial ulikhet i helse.. En faktarapport.. Økende sosial ulikhet i helse.. (dagbladet, 12.. Artikkel: Voksne barn.. I denne artikkelen diskuterer SIFO-forsker Runar Døving et funn hentet fra Det nordiske prosjektet Utsatthet og forbruk i de nordiske velferdssamfunn : Det å ha foreldrene boende i nærheten er en viktig økonomisk ressurs.. Det er vanlig for voksne barn å motta økonomisk hjelp og støtte fra foreldrene.. Empirien tyder altså på at den økonomiske relasjonen mellom voksne barn og deres foreldre ikke opphører når barna blir voksne (juridisk) og flytter hjemmefra.. (Fami, 07.. Voksne barn.. Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver.. Norsk antropologisk tidsskrift, 1/07, side 22-37.. Last ned artikkelen her.. Kommentar: - Fattig og rik.. - Olje og gass har fått Norge på verdenstoppen på inntekter de siste tjue årene.. Såpass at Norge er utnevnt som et av verdens beste land å bo i.. Men i følge en Fafo-undersøkelse tar landets 5000 rikeste inn over halvparten av kapitalinntektene.. Hva betyr det for oss som bor i Norge?, spør Tahsin Candas i NRK Migrapolis.. (NRK, 07.. Last ned Fafo-rapporten.. Rikdom på nye veier II.. (pdf 865k).. Sammendrag.. Sverige: Hvert tiende barn i Söderhamn er fattig.. I Söderhamn er 11,2 prosent eller hvert tiende barn mellom 0 og 17 år fattig.. jamfør Rädda Barnens normer.. Det handler ikke om at man ikke har mat eller tak over hodet, men om at barna ikke kan være med vennene sine på ulike aktiviteter.. Det finnes ikke penger til inngangsbilletter eller skiheis eller kino.. Hvordan fattigdommen blant barn i Söderhamn skal reduseres skal nå utredes.. (Sveriges, Radio, 07.. 70).. Sverige: Forskere kritisk til ny handlingsplan mot hjemløshet.. På lørdag presenterte den svenske regjeringen den første nasjonale handlingsplanen mot hjemløshet.. Regjeringens strategi får kritikk av flere svenske forskere.. - Det här problemet beror på hur bostäder fördelas, men det perspektivet finns inte med, sier Ingrid Sahlin, professor i sosialt arbeid ved Göteborgs universitet.. - Det här är ett bekvämt sätt att lägga skulden på människor själva, mener professor Hans Swärd ved Socialhögskolan i Lund (Göteborgs-Posten, 06.. Helseforetak og strategien På vei til egen bolig.. Arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet innebærer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom mange instanser.. Mange bostedsløse er i situasjoner hvor de faller mellom stoler, og nettopp mange av disse trenger kreative og tverrfaglige løsninger.. Helseforetakene har mange steder.. vært vanskelig å engasjere i arbeidet, men utviklingen går nå i retning av et nærmere samarbeid med Helseforetakene, skriver Bostedsløse - nyhetsbrev 1/2007.. (Fami, 05.. Les nyhetsbrevet her.. Stavanger: Flertall vil forby pågående tigging.. Stavanger-politikerne følger interessert med på hva som skjer i Oslo, der kollegene deres vil forby tigging eller salg som foregår på en aggressiv eller sjenerende måte.. Lengst går Mubarak Ali (Ap) og Ragna Kristin Gjuvsland (Frp).. De vil forby tigging generelt.. (Stavanger Aftenblad, 03.. Se også saken:.. Tiggere i byen trigger samvittigheten.. Hamar kommune søker om millioner i storbymidler.. Barne- og likestillingsdepartementet forvalter tilskuddsorningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. Disse er definert som bykommuner som har mer enn 27 000 inbyggere.. Hamar kommune søker i år om nærmere to millioner kroner i storbymidler , og kommunen søker i år spesielt om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier.. (Hamar Dagblad, 02.. Se også saken:.. Prosjektene..

  Original link path: /nyheter2007feb.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter januar 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside januar 2007.. Stadig flere uføretrygdede.. Til tross for mye fokus på inkluderende arbeidsliv og sykefravær, fortsetter antallet uføretrygdede å stige.. I 2006 økte antallet uføretrygdede med 2,5 %.. - Det er i dag stor etterspørsel etter arbeidskraft.. Da er det særlig urovekkende at så mange unge faller ut av arbeidslivet over på uføreytelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.. (VG/Dine Penger, 31.. 01.. Frykter alderdom i fattigdom.. I morgen vil studenter protestere foran Stortinget i et forsøk på å sikre seg en bedre alderdom med høyere pensjon.. Pensjonsreformen vil gjøre det ulønnsomt å ta høyere utdanning, sier Vegard Johan Jæger, leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Lena Johanne Strand, leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.. (Dagsavisen, 28.. - Pensjonsreformen er usolidarisk.. - Pensjonsreformen fører til en omfattende omfordeling fra de med dårligst helse og kortest levetid og til de med best helse og lengst levetid.. Og disse forskjellene er basert på sosial klasse, sa sosialmedisiner Steinar Westin til Trondheimskonferansen.. (FriFagbevegelse, 27.. Nøtterøy kommune øker sosialhjelpssatsene.. Nøtterøy kommune øker sosialhjelpssatsene i tråd med de anbefalte statlige takstene, men de nye satsene gjelder ikke før fra 1.. Åse Hvaal fra felleslisten SV/RV foreslo å la satsene gjelde fra 1.. februar, men fikk ikke flertallet med seg.. Bakgrunnen for reguleringen er regjeringens handlingsplan mot fattigdom.. (Tønsbergs Blad, 25.. Arbeidsmarkedssatsing gir resultater.. Arbeidsmarkedssatsingen under Tiltaksplan mot fattigdom er evaluert av Arbeidsforskningsinstituttet.. Sluttrapporten er nå klar.. Evalueringen viser at arbeidsmarkedssatsingen under Tiltaksplan mot fattigdom har medført positive endringer og økt innsats for målgruppene.. (Sosoial- og helsedirektoratet, 23.. Les mer og last ned rapport og sammendrag hos.. AFI.. Psykisk helse som nasjonal utfordring.. - Flere undersøkelser tyder på at personer med alvorlige psykiske lidelser er blant de som har svakest tilbud i kommunene og dårligst levekår, sa statsminister Jens Stoltenberg på konferansen Psykisk Helse i Trondheim.. - Om det er fattigdom som fører til psykisk sykdom eller omvendt er vanskelig å si.. Men dette er, uansett årsak, et kraftig signal om at mange med psykisk sykdom ikke får ta del i velstanden.. Utfordringene fremover må være at vi klarer å inkludere alle i velferdssamfunnet vårt, sa Stoltenberg.. (SMK, 23.. Temanummer om barnefattigdom.. Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) har sammen med Adrian Sinfield redigert et temanummer om barnefattigdom i European Journal of Social Security (vol 8 no.. 3).. De to redaktørene har skrevet en kort introduksjon om Child poverty - A persisting challenge.. Nummeret inneholder ellers 5 vitenskapelige artikler om ulike sider ved tema.. En av dem er Fami- og Fafo-forsker Thomas Lorentzens artikkel: Income dynamics in Norwegian families on social assistence: A panel data study of a social assistance cohort.. (Fami, 23.. Artikkel om borgerlønn.. NOVA- og Fami- forsker Axel West Pedersen har sammen med sin tidligere kollega ved NOVA, Ann-Helén Bay, skrevet en artikkel om holdninger til borgerlønn blant norske velgere.. Den er publisert i det nyeste nummeret av Acta Sociologica: Bay, Ann-H.. og Pedersen, A.. W.. 2006.. The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica vol 49(4): 419-36.. Inntektsulikhet blant innvandrere.. Inntektsulikhet blant ikke-vestlige innvandrere i Norge er tittelen på en masteroppgave i samfunnsøkonomi levert høsten 2006.. Oppgaven er skrevet av Marthe Skjelbred-Knudsen Valde, ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.. Last ned oppgaven her.. 900 flere tiltaksplasser i fattigdomssatsingen i 2007.. Regjeringen satser på målrettede arbeidsmarkedstiltak for å bekjempe fattigdom  ...   A.. Maseng, leder i Norsk studentunion mener dagens studiefinansiering er altfor lav.. - I dag ligger studentene som gruppe under OECDs fattigdomsgrense på 94.. 000 kroner, sier Maseng.. Les mer og last ned rapporten:.. Litt mindre å rutte med enn andre unge.. (SSB, 15.. Ni av ti kommunetopper fornøyd med NAV.. Velferdsreformen er godt mottatt blant landets ordførere og rådmenn.. Hele 93 prosent av kommunetoppene er fornøyd med å slå sammen trygdeetaten, sosialkontorene og Aetat til NAV, viser en undersøkelse som er gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet.. Et knapt flertall av kommunetoppene tror også at NAV vil bidra til å redusere fattigdom i deres kommune.. (Stavanger Aftenblad/NTB, 13.. - Bølge av nyfattige eldre.. BI-forsker Kåre Hagen gir boligkreditt skylden.. - Nå ser vi første fasen, nemlig at gamle mennesker låner på boligen og har masse penger.. Om noen år vil vi se de første som har brukt opp alle pengene, og som da kommer tuslende til velferdsstaten fordi de trenger hjelp til å rette opp en dummert de ikke hadde tenkt å gjøre, sier førsteamanuensis Kåre Hagen til Økonominytt på NRK P2.. (E24/NRK, 08.. Nu går alt så meget bedre.. - Tidligere statsminister Odvar Nordli etterlyser tiltak for de 70.. 000 fattige barna i Norge.. Når skal regjeringen begynne å gjøre noe for de fattige? spør Bergens Tidende finansiminister Kristin Halvorsen.. - Det har vi gjort, svarer Halvorsen, og refererer til lav arbeidsledighet, NAV-reformen, økning i sosialhjelpssatsene og direkte fattigdomstiltak.. (Bergens Tidende, 07.. Fengsel = økt barnetrygd.. Hvert år opplever rundt 5.. 000 barn i Norge at far eller mor settes i fengsel.. - Vi har mye kunnskap om at barn som får en av foreldrene i fengsel har veldig dårlig økonomi, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap).. Nå vil hun innføre rett til utvidet barnetrygd for foreldre som blir alene med omsorgen for barn når ektefelle eller samboer kommer i fengsel.. I realiteten blir de da sidestilt med enslige forsørgere.. - Det er ikke så mange det gjelder, men det er viktig i prosessen med fattigdomsbekjempelse, sier Bekkemellem.. (Dagens Næringsliv, 05.. Sverige: 23 000 ungdommer uføretrygdet.. Tusenvis av svenske ungdommer er uføretrygdet/førtidspensjonert, og det er få som kommer tilbake i jobb.. Unge uføretrygdede har oftere enn andre lavere selvfølelse, økt dødlighet og dårligere psykisk helse.. Fattigdom er også mer ubredt blant disse.. Anna Hedborg ved Socialförsäkringsutredningen mener at det nå trengs store forandringer.. Vi må se nærmere på vårt arbeidsliv.. Hvem får være med og hvem får ikke være med? Unge mennesker har et helt liv foran seg og må få være med selv om de skulle være litt syke, sier Hedborg.. (Sveriges Radio, 05.. Se pressemelding fra Socialförsäkringsutredningen (28.. 06).. Ungenes interesser koster tid og penger.. I Bondevik-regjeringens fattigdomsmelding fra 2002 regnes 2,3 prosent av befolkningen som fattige.. Særlig enslige forsørgere og innvandrere som er overrepresentert blant de fattige, men like fullt: Barn i familier med dårlig økonomi er like godt utstyrt som de som kommer fra familier med bedre økonomiske kår.. To studier ( Utsatthet og forbruk i de nordiske velfredstatene og Nova-rapporten En normal barndom ) av barnefamilier i Skandinavia viser at de voksne i barnefamilier avstår fra legebesøk og kleskjøp for at barna skal få sitt.. (Femina/DinSide:Økonomi, 04.. - Fengsler de fattigste.. Hvert år må tusenvis av fattige i fengsel for bøter de ikke klarer å betale.. - Man straffer de som har minst, mener professor i kriminologi Cecilie Høigård (NRK, 02..

  Original link path: /nyheter2007jan.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter desember 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside desember 2006.. Rekordlav arbeidsledighet.. NAVs ledighetstall for desember viser at 49.. 800 personer var uten arbeid.. Men den lave ledigheten forteller ikke alt.. Den skjuler at mange har ufrivillig deltidsstillinger, at 80.. 000 er yrkeshemmede med problemer med å komme seg i arbeid, at sykefraværet fortsatt stiger og at det er 320.. 000 mennesker i yrkesaktiv alder som er uføretrygdet, og at det tallet også stiger.. Mangel på arbeid er den viktigste grunnen til fattigdom, så den lave, offisielle ledigheten, må ikke bli en sovepute, men en utfordring i det nye året.. (siste.. no, 23.. Tar kampen opp mot fattigdom og rus.. Tallet på fattige og rusmisbrukere blant ungdommene i Sund er stigende.. Nå håper kommunen å ta tak i problemet ved hjelp av flere statlige millioner fordelt på tre år.. - Vi har sett en dårlig utvikling i Sund der stadig flere ungdommer trenger hjelp fra sosialtjenesten.. Det går dårlig med noen av ungdommene våre, sier leder for hjelpetjenesten, Inge Ekerhovd (Vestnytt, 23.. Ydmykende å be om mat til jul.. - Vi føler oss ikke veldig store når vi er nødt til å be Frelsesarmeen om mat.. Familien vet det ikke engang, sier kvinnen i 60-årene, som er blant flere hundre mennesker i Fredrikstad som må be Frelsesarmeen om mat i juletiden.. Denne måneden har Frelsesarmeen merket en enorm etterspørsel på mat blant trengende, spesielt blant familier med barn.. (Fredrikstad Blad, 22.. Sverige: Økt samarbeid skal bidra til færre fattige.. Flere i arbeid og et større samarbeid mellom stat, kommune og landsting skal forbedre tilværelsen for Sveriges fattige barn - og få dem til å bli færre.. Det lover den svenske sosialministeren Göran Hägglund.. (Stockholm City, 22.. Debatt: Flere fattige pensjonister.. - Statssekretær Jan-Erik Støstad hevder i Aftenposten 6.. desember et helt annet fattigdomssyn enn det som et bredt stortingsflertall hittil har vært enige om, skriver NOVA-forsker Aksel Hatland.. (Aftenposten, 22.. Se også:.. - Mindre fattigdom blant eldre.. Aftenposten (06.. 06).. Ny folketrygd - flere fattige.. (Aftenposten, 19.. 11.. Kritiserer rabattkort for fattige.. Asker kommune vil gi sine fattigste innbyggere rabatt på kultur- og fritidsaktiviteter.. Dårlig idé, mener FO og Velferdsalliansen, og ber kommunen heller øke sosialhjelpsatsene.. (Embla-fontene, 21.. Jule-frivillige må snu.. Juletida er tung for mange i hovedstaden, og flere organisasjoner tilbyr god mat og samvær til dem som trenger det mest.. Frivillighetssentralene bruker frivillige til mange oppgaver, men nå er det faktisk fullt av hjelpende hender.. - Vi har fullt lag til jul.. Til de som ringer nå for å melde seg, må vi bare si: takk, men ring igjen neste år , sier informasjonssjef Per Frogner i Kirkens Bymisjon.. - Flere fattige innvandrere kommer for å få hjelp, sier informasjonssjef Steinar Glimsdal i Blå Kors (TV2Nettavisen, 21.. Julegaver til barn i familier på fattigdomsgrensen.. Noen familier i Sarpsborg sliter med økonomien.. De ønsker organisasjonen Alle barn - fadderordning i nærmiljøet å hjelpe.. Uten store avisoppslag og PR, driver denne organisasjonen et stille engasjement som er rettet mot barn i familier som lever på fattigdomsgrensen i Sarpsborg kommune.. Det startet i 2000 da to Sarpsborg-damer fikk en ide om at barna deres skulle gi gaver til de som ikke hadde fullt så mye.. Etter ett år i drift dannet de en organisasjon og i år har de delt ut over tusen gaver.. (SarpsborgAvisa, 21.. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert Arbeidsmarkedssatsingen under Tiltaksplan mot fattigdom.. Evalueringen viser at satsingen har medført positive endringer og økt innsats for målgruppene.. Gjennom satsingen har ulike grupper sosialhjelpsmottakere fått et bedre tilbud.. (NAV, 13.. 06/Fami, 21.. Les mer og last ned rapporten fra AFI.. Nordisk velferd - et døende forbilde?.. Den rødgrønne regjeringen varsler flere reformer av velferdsstaten i de kommende årene.. Vi har erkjent at tilbudene er for dårlige, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Laila Gustavsen.. - Tiltakene og oppfølgingen er for tilfeldig.. Den økonomiske situasjonen for den enkelte kan være uavklart i årevis.. Mange blir gående uten mulighet til å komme videre, sier Gustavsen (Fri Fagbevegelse, 20.. Sverige: Fattige barn havner ofte i kriminalitet.. Et barn som vokser opp i fattigdom har mange odds mot seg.. Å være fattig er sjelden den eneste årsaken til at man utøver kriminalitet, men sammen med andre negative faktorer kan det bli resultatet.. - Fattigdom har vært og fortsetter å være en vesentlig risikofaktor for at unge skal havne i kriminalitet.. sier Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ved universitetet i Stockholm.. (Expressen, 20.. - Jula er for jævlig.. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo har aldri hatt så mange besøkende som i år.. 550 av dem er barn.. I desember deler organisasjonen ut over 12.. 000 juleposer med julemat.. - Dette er personer som av ulike grunner faller utenfor økonomisk.. Det går ofte på at mange har lavere sosiale stønader i forhold til boutgifter, sier leder for Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo, Tone Lund Georgsen.. (TV2Nettavisen, 20.. Lav lønn, hardt arbeid = trygd.. Underklassens barn arver klassetilhørigheten.. Hva gjør vi?, spør Dagbladet i en artikkel om det norske klassesamfunnet.. En undersøkelse fra Frisch-senteret viser at det er de med hardt fysisk arbeid, lav lønn og lite mulighet  ...   forslag om å gi 2000 kroner ekstra til hver barnefamilie som mottar sosialstønad.. Se også nyhetssaken:.. I kjøpefestens bakgård.. For mange er Kjøpefest et fremmedord.. Det er derimot ikke Blå Kors.. En jevn strøm av kvinner og menn finner veien til Blå Kors i Drammen.. Enkelte onsdager står det 60 i kø utenfor døren.. Fellesnevneren er et matbudsjett som ikke strekker til.. (Drammens Tidende, 14.. Oslodugnad for de fattige.. Prosjekt 101 er storbyens samvittighet i førjulstiden.. I dag lanseres en trippel-CD med norske artister til inntekt for grupper som faller utenfor i hovedstaden.. CD'en er en del av Prosjekt 101, et dugnadsprosjekt som består av film, musikk, fotoutstillinger, teater og bokutgivelse.. Alle inntekter av boksalg, CD og forestillinger vil bli fordelt på Pro senteret, X-Ray ungdomshus, gatebarnas far Arne Skarpsno og =Oslo.. (Neste klikk, 13.. - Oslo er en ensom by.. - Hva fattigdom er? I Norge er det ensomhet.. Og at folk er ulykkelige.. Fattigdom har ikke noe med penger å gjøre.. Oslo er en ensom by.. Det er kanskje derfor nordmenn liker gata så godt?, sier gatesangeren Peter Stephens fra Dublin.. fire år har han stått med gitaren sin og sett på gatelivet i Oslo.. I går sang han fra en ordentlig scene - under en støttekonsert for byens fattige.. (Oslopuls.. no, 13.. Asker kommune vedtok fattigrabatt.. Det er politisk flertall i Asker kommune for et rabattkort for bygdas fattige, og administrasjonen skal nå utrede muligheten for en ordning der alle som mottar sosialhjelp til livsopphold gis rett til halv pris på kommunal kultur og fritidsaktiviteter.. Arbeiderpartiet, SV og Frp gikk imot forslaget, blant annet fordi de mente ordningen med et slikt rabattkort vil virke stigmatiserende.. (Akser og Bærums Budstikke, 13.. Frelsesarméen redder julen for fattige i Drammen.. Over 150 pakker med julemat vil Frelsesarméen dele ut til fattige i Drammen før jul.. - Stadig flere har behov for vår støtte før jul.. Håpet er å øke summen vi får inn via julegryta.. I år har jeg engasjert politikerne i bystyret til være vakter ved julegryta.. Det kan gi oss mer penger, slik at vi får hjulpet enda flere, sier Heidi Langås som leder Frelsesarmeens Omsorgssenter i Drammen.. (Drammens Tidende, 12.. Se også sakene:.. 2000 fattige.. Deler ut gratis mat.. Mye skjult fattigdom.. 150 000 ekstra til vellykket sommerjobbprosjekt.. Bydel Sagene i Oslo fikk i vår støtte til et sommerjobbprosjekt for tiltak ungdommer som sliter litt ekstra med å skaffe seg jobb og som trenger ekstra oppfølging.. Tiltaket er en del av fattigdomssatsingen.. Prosjektet var vellykket, men noen av ungdommene trenge forlenget tiltak.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) bevilger derfor kr 150 000 for å gi ungdommene et tilbud ut året.. (BLD, pressemelding, 11.. Ny rapport: Social assistance dynamics in Norway.. Fafo- og Fami-forsker Thomas Lorentzen disputerte i høst for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Social assistanse dynamics in Norway.. Dynamiske studier av sosialhjelpsmottakere i Norge og deres løpebaner innen trygdesystemet og arbeidsmarkedet er temaet for hans doktorgradsarbeid.. Prosjektet er en del av Fami.. Nettutgaven av avhandlingen er nå tilgjengelig.. Last ned.. nettutgave.. (pdf 1,23MB).. Sjølbyggerprosjekt og Boligskolen fikk pris.. Statens tiltakspris for bostedsløse 2006 er tildelt Meland kommunes sjølbyggerprosjekt og Boligskolen i regi av Kirkens Bymisjon/Røde Kors i Oslo.. Prisen ble delt ut av statsråd Åslaug Haga den 28.. november.. Les hele saken i.. Bostedsløse - nyhetsbrev 7/2006.. Debatt: - Mindre fattigdom blant eldre.. - Vil den foreslåtte reguleringen av minstesikringen i ny folketrygd vil gi flere fattige på lang sikt? Forsker Aksel Hatland gir uttrykk for dette 19.. november, skriver statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids- og inkluderings- departementet i Aftenposten (06.. Penger til Gatejuristen.. Det er flertall i Stortinget for å gi 300.. 000 kroner til starthjelpprosjektet til Gatejuristen i Oslo.. Gatejuristen henvender seg blant annet til rusmisbrukere og bostedløse, og det er en gruppe som ofte faller utenfor den frie rettshjelpordningen (dna.. no, 06.. Sverige: Kraftig økning av unge førtidspensjonister.. Antallet unge i Sverige som innvilges førtidspensjon har blitt tre ganger så mange de siste ti årene.. Dette kan få kraftig negative konsekvenser, ifølge Försäkringskassan.. Førtidspensjonering er en fattigdomsfelle.. Man får ikke del av den reallønnsutviklingen som andre får og man blir altså fattigere, sier Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektør.. (Sveriges Radio, 04.. Fattigdom skjuler dårlig helse.. - Mens bare en av ti arbeidstakere mener at de har dårlig helse, opplever nærmere en av tre sosialhjelpsmottakere det samme.. Professor Ivar Lødemel, la nylig frem disse resultatene fra en undersøkelse som er foretatt ved Høgskolen i Oslo.. Mange av dem som mottar sosialstønad, har større helseproblemer enn uføretrygdede, og de kommer dårligere ut økonomisk fordi de fleste av dem aldri har vært i arbeid.. (Bergens Tidende, 03.. Gjeldsofre skal slippe høye gebyrer.. Regjeringen ønsker å skjerme mennesker med gjeldsproblemer fra høye gebyrer på tvangsinndrivelse av misligholdt gjeld.. Kongen i statsråd har i dag foreslått å endre rettsgebyrloven.. Forslaget er et viktig tiltak i regjeringens fattigdomsbekjempelse.. - Det blir galt å belaste mennesker med gjeldsproblemer med høye gebyrer.. Verken staten, kommunene eller inkassoselskapene skal kunne tjene penger på disse menneskene, sier justisminister Knut Storberget, i en pressemelding fra Justis- og politidepartementet (01..

  Original link path: /nyheter2006des.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter november 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside november 2006.. Sosial- og helsedirektoratets formidlingskonferanser.. NAV-reformen skal legge til rette for sosial inkludering.. Men hva er de nye virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen? Og hva er sosialtjenestens rolle og de nye virkemidlene i fattigdomspolitikken? Dette har vært temaene når 1000 deltakere fra ulike nivåer i sosialetaten og NAV-forvaltningen har vært samlet på fire formidlingskonferanser i regi av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).. Formålet med Formidlingskonferansene er å formidle og utveksle politiske satsinger og kunnskap og kompetanse (SHdir, 29.. Foredragene kan du laste ned.. Innsamlingsaksjoner i førjulstida.. Sosialsjefen i Sarpsborg Flemming Johnsen synes Frelsesarmeens innsamlingsaksjoner er flotte tiltak.. - Likevel skulle jeg ønske meg et bredere engasjement for fattige hele året.. Det er litt pussig at de samme som gir store beløp i en innsamlingsaksjon, samtidig gjør alt de kan for å betale minst mulig til felleskassen, mener Johnsen.. (Sarpsborg Arbeiderblad, 27.. Ammunisjon for frontsoldaten.. Marit Solli, major i Frelsesarmeen, bruker Fafos forskning i kampen mot den norske fattigdommen.. - Fattige har aldri vært noen pressgruppe som kan sette politisk makt bak sine krav.. Et indirekte resultat av forskningen har imidlertid vært at det har dukket opp en rekke interesseorganisasjoner som kan tale deres sak, sier Solli.. På Fafo er det forskningssjef Tone Fløtten som siden 1997 har hatt ansvaret for denne forskningen.. (Fafos jubileumsmagasin, 24.. Foto: Olav André Manum.. Vi har lite penger, men mye kjærlighet.. Sitatet er hentet fra kortfilmen Rester , som er ett av bidragene til Prosjekt101.. Prosjekt101 er en storstilt dugnad som fram mot jul skal vise Oslos skyggesider blant annet gjennom film, bøker, foto og musikk.. I kortfilmen Rester er det moren som spiller hovedrollen, mens hennes seksåring holder kamera, og han har altså filmet mammas fattigdom, og sin hverdag som fattig i Oslo.. Drømmen er å kjøpe prinsessekjole til mamma.. Alle kortfilmene som er sendt inn til Prosjekt101 vises på Parkteatret mandag 4.. desember.. (Dagbladet, papirutgaven, 22.. 06 / Fami, 23.. Les mer om Prosjekt101.. Drammen: Ønsker å gi gratis barnehage til fattige barn.. Fattige barn i Drammen får gratis barnehage og SFO, forutsatt at regjeringen stiller opp.. Kommunen har ikke penger, men vil søke midler fra potten i statsbudsjettet som er øremerket fattigdomsbekjempelse i Norge.. Drammen håper på 30 millioner, og disse skal gå utelukkende til å gi barn av fattige foreldre et tilbud.. - Det er viktig at også fattige barn får være med i sosiale sammenhenger.. Og for barn av annen etnisk bakgrunn er barnehage og SFO viktige arenaer for å lære å snakke godt norsk, mener Johan Baumann (H).. (Drammens Tidende, 22.. men Ap vil gi enda mer.. Hele folket i arbeid.. I en artikkel i Tidsskriftet Arbeidsmiljø oppsummeres den nye stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering, som ble lagt frem av Bjarne Håkon Hanssen 3.. - Meldingen har et klart mål: Flest mulig i arbeid.. Reformen innebærer en forenkling av regelverket, og blant tiltakene er varig lønsstilskudd og kvalifiseringsprogram.. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 07/2006, 21.. Kronikk: Ny folketrygd - flere fattige.. - En av velferdsstatens største suksesser er at den praktisk talt har utryddet fattigdommen blant eldre, i hvert fall slik vi vanligvis måler fattigdom, skriver NOVA-forsker Aksel Hatland.. - Med det forslaget til nytt pensjonssystem som nå ligger i Stortinget, vil minstepensjonen gradvis sakke etter i inntektsutviklingen hvis levealderen øker, og nivået vil etter hvert falle under fattigdomsgrensen.. I debatten om nytt pensjonssystem har dette vært lite diskutert.. Men det er ikke for sent å gjøre noe med det, skriver Hatland.. FrPs alternative statsbudsjett.. Siv Jensen var i det generøse hjørnet da hun presenterte Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett.. Totalrammen på budsjettet ville økt med 23 milliarder kroner, og de aller fleste ville fått mer penger mellom hendene, deriblant minstepensjonister og andre pensjonister.. (Dagens Næringsliv, 16.. FrPs alternative statsbudsjett for 2007.. (FrP, 16.. Vil øke minstepensjonen.. (Trønder-Avisa, 17.. Høyres sparebudsjett.. Mindre penger til bøndene, fattige land og kommunene.. Mer til utdanning, veier og forsvar og lavere skatt.. Der er nøkkelordene i Høyres alternative statsbudsjett.. 260 millioner er avsatt til en egen fattigdomspakke.. (Fri Fagbevegelse, 15.. Høyres alternative statsbudsjett for 2007.. Drammen kommune håper på 30 millioner fra staten.. Drammen kommune planlegger en storsatsing for å hjelpe de fattige.. Ordføreren håper å få 30 millioner i statstilskudd til dette.. (Drammens Tidende, 15.. De fattiges dom.. Vil gi syv millioner til de fattige i Drammen.. Aps ordførerkandidat Hilde Klæboe går  ...   skryte av, skriver Aftenposten.. (07.. Arbeidsløshet og fattigdom blant innvandrere i Drammen.. - En stor del av de første tyrkiske innvandrerne i Drammen, har enten uføretrygd eller folkepensjon.. Det er nå stor arbeidsløshet blant innvandrerne i Drammen, og det skaper mange slags problemer, blant annet fattigdom.. Blant de 1100 fattige barna i Drammen, er det en stor andel med innvandrerbakgrunn, sier den tyrkisk-norsk SV-politikeren Sadi Emeci.. (Drammens Tidende, 07.. Leder: Viktig å reformere velferdsstaten.. - Ap-statsråden Bjarne Håkon Hanssen produserer velferdsreformer på løpende bånd.. Den nye stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering er en stor brikke i det viktigste sosiale reformarbeidet vi har sett på mange år.. Tidligere i høst la Hanssen fram NAV-reformen.. Nylig kom pensjonsreformen.. Og til våren kommer innstillingen fra et utvalg som er i gang med å vurdere den framtidige uføretrygden.. Reformene henger nøye sammen.. Fattigdom skal bekjempes gjennom arbeid.. (Romerike Blad, leder, 07.. Vil spare milliarder i trygdeutbetalinger.. Hvis 3000 flere jobber i fem år, vil det gi en innsparing på 3 milliarder kroner, sa statssekretær Laila Gustavsen på Norges forskningsråds konferanse om arbeid, integrering og velferd i Oslo i dag.. 700.. 000 mennesker er ute av arbeidsmarkedet, og hele 300.. 000 er varig uføre.. Utfordringen er å stanse denne trenden, sa statssekretæren til de 250 konferansedeltakerne.. (Fagbladet, 06.. Kronikk: De kondemnerte ungdommene.. Om den vil lykkes med dette på sikt, avhenger av hvordan den lykkes med å motvirke konsekvensene av fattigdom for barn og ungdom, skriver Per Arne Skjeggestad, leder, Landsforeningen for utekontakter (Aftenposten, 06.. Uføretrygdede faller utenfor regjeringens satsing.. De uføretrygdede ble ikke prioritert i Velferdsmeldingen.. De må vente til våren, når regjeringen skal ha en gjennomgang av uføretrygden.. Daglig leder i interesseorganisasjonen Fattignorge, Georg Rønning er glad for den nye Velferdsmeldingen, men er skuffet over at flere grupper blir stående utenfor i denne omgang.. (NRK, 04.. Regjeringen vil ha flere i arbeid.. Regjeringen vil ha flere i arbeid for å bekjempe fattigdom og for å få redusert antallet trygdede i den yrkesaktive befolkningen.. Ifølge velferdsmeldingen, som ble lagt fram fredag, skal dette skal skje ved å fjerne skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere, innføre lønnstilskudd til de med varig nedsatt arbeidsevne og forenkling av stønadssystemet.. Både LO og NHO reagerer positivt på forslagene.. (Kommunal Rapport/NTB, 03.. Spennende forslag og nye vrier.. (Sarpsborg Arbeiderl\blad, leder, 06.. - Få deg jobb, eller bli ufør.. (Dagbladet, 04.. Arbeidets velsignelse.. (Dagbladet, leder, 04.. Hanssen er på riktig vei.. (Dagsavisen, leder, 04.. - Et stor stort skritt i riktig retning.. (Psykisk helse, 03.. Vil ha flere i arbeid.. (Laagendalsposten, 03.. - Avhengig av de NAV-ansatte for å lykkes.. (Magasinet Aktuell, 03.. KS er både positiv og skuffet.. (KS, 03.. Velferdsmeldingen presentert i dag.. Den negative trenden i utstøting fra arbeidslivet skal snus.. Vi rydder opp og utvider verktøykassa, slik at den enkelte kan møtes og hjelpes ut fra de behovene han har.. Målet er et samfunn der alle kan delta ut fra sin arbeidsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding i dag.. - Flere i arbeid vil redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke velferdssamfunnet, sier Hanssen.. (AID, 03.. AIDs temaside om.. St.. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering.. av St.. meld nr.. 9.. Ny og mer arbeidsrettet inntektssikring.. Nytt kvalifiseringsprogram for å inkludere flest mulig.. Rett tiltak for rett person til rett tid.. Nordisk erfaringskonferanse om barnefattigdom våren 2007.. - Det finnes barn i Norden som vokser opp i familier som kan karakteriseres som fattige, og vi må hele tiden stille spørsmål ved om de ordningene vi i dag har er gode nok, og om vi i tilstrekkelig grad klarer å gi alle barn og unge gode oppvekstvilkår, sa barne- og likestillingsminister, Karita Bekkemellem i et innlegg i Norges Råd onsdag denne uken.. - Norge har i sitt formannskap i Nordisk Ministerråd vært opptatt av å få frem kunnskap og erfaringer om tiltak og strategier som virker for å bekjempe fattigdom.. Derfor vil vi invitere til en nordisk erfaringskonferanse om barnefattigdom våren 2007, sa ministeren.. (BLD, 01.. - Fattigdom på asylmottak.. Familier i asylmottak får halvparten av støtten andre familier får.. Mange av dem er så fattige at det går ut over barna, mener NOVA-forsker Marie Louise Seeberg.. NOVA har kartlagt hverdagen til asylbarna, og konkluderer med at fattigdommen fører til at de små blir gående uten sosiale tilbud, melder P4.. (NRK/P4, 01..

  Original link path: /nyheter2006nov.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter oktober 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside oktober 2006.. Sverige: Gode tider for dagens pensjonister.. Dagens svenske pensjonister har en betydlig høyere levestandard enn hva både tidligere generasjoner har hatt og kommende generasjoner av pensjonister kommer til å ha.. Det viser en undersøkelse statistiska centralbyrån (SCB) har gjort.. - Sakte men sikkert kommer generasjonskløftene og dermed fattigdommen til å øke, sier Joachim Vogel ved SCB.. (Sveriges Radio, 31.. 10.. Flere fattige i matkø.. Kirkens Bymisjon i Bergen er bekymret over at de fattige stadig blir fattigere.. Større matkø på bymisjonens varmestue er et av signalene.. Hver dag kommer mellom 100 og 130 personar innom varmestua Møtestedet for å få seg en matbit.. - I det siste har det økt veldig.. Det kommer flere og flere, blant annet mange unge, sier Ryth Ulvik, som har servert mat her i fem år.. (NRK Hordaland, 30.. De kom for å jobbe.. På begynnelsen av 70-tallet kom de til Norge for å jobbe.. 25 år etter går nesten halvparten av dem på trygd.. Det lønner seg for mange.. - Dette er veldig nedslående, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, som sammen med kollegaene Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum har skrevet rapporten The rise and fall of immigrant employment.. Det er den første store undersøkelsen om hvordan det gikk med innvandrerne som kom til Norge for å jobbe på begynnelsen av 1970-tallet.. (Dagens Næringsliv, 28.. Last ned rapporten (pdf) her.. Kronikk: Fra velstand til sosial klientstand?.. - Levestandardern stiger, men samtidig er avstanden fra relativ velstand til relativ fattigdom redusert for mange, skriver professor Trygve Solhaug i en kronikk i Bergens Tidende.. (27.. Økt innsats mot lesevansker.. Bedrifter som vil hjelpe ansatte med lesevansker, får nå mer midler fra det offentlige, for i forslaget til statsbudsjett for 2007 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til det såkalte Programmet for basiskompetanse.. - De ekstra midlene, er også ledd i Regjeringens mål om å bekjempe fattigdom, sier Turid Kjølseth, leder av Vox.. - Vi vet at mennesker som ikke har grunnleggende ferdigheter i å lese og skrive, og mangler digital kompetanse, også har lett for å falle ut av arbeidsmarkedet, sier hun.. De nye midlene vil primært bli rettet inn mot arbeidssøkende, gjennom NAV.. (Aftenposten, forbruker.. no, 27.. Statsbudsjettet 2007: - Puslete om fattigdom.. - Det er skuffende at en regjering som har gått til valg på bekjempelse av fattigdom ikke satser mer på tiltak for å nå dette målet, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.. (Psykisk helse, 26.. Ikke tid til de fattige.. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har ikke tid til å svare på om han vil møte de fattige i matkø, skriver Nettavisen.. Onsdag skrev Nettavisen om barn og alenemødre som står timevis i matkø utenfor Blå Kors i Oslo.. Ifølge Nettavisen vil ingen departementer uttale seg om saken, men en som derimot vil uttale seg, er Karin Andersen (SV), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.. - Denne saken viser helt klart at Norge har et fattigdomsproblem.. Det er ikke akseptabelt at folk må stå i matkø for å kunne spise seg mett, sier Andersen.. (TV2Nettavisen, 26.. - Hanssen kommer ikke i matkø.. - Pensjonsreform gir økt fattigdom.. Regjeringens forslag til pensjonsreform vil føre til at minstepensjonene blir mye lavere, særlig som andel av gjennomsnittlig inntekt i samfunnet.. - Fattigdommen vil øke kraftig, sier professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, Bjørgulf Claussensier til E24.. (E24, 25.. Regjeringen innrømmer fattigdomsfelle.. (E24, 27.. Sultne mødre og barn i matkø.. Det er trangt om plassen utenfor lokalene til Blå Kors i Oslo hver tirsdag.. Da står narkomane, alkoholikere og uteliggere står tålmodig i kø sammen med barn og mødre for å få den ukentlige matrasjonen fra Blå Kors.. (TVNettavisen, 25.. Vil reise debatt om grunninntekt.. En grunninntekt for alle kan avskaffe fattigdommen og få flere i arbeid, hevder forskar Nanna Kildal ved Rokkansenteret.. (På Høyden, UiB, 23.. Fami-forsker disputerer.. Fafo- og Fami- forsker Thomas Lorentzen disputerer den 20.. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Social assistance dynamics in Norway.. Dynamiske studier av sosialhjelpsmottakere i Norge og deres løpebaner innen trygdesystemet og arbeidsmarkedet er temaet for dette doktorgradsarbeidet.. (Fami, 20.. Avhandlingen omtales i Klassekampen (papirutg 18.. okt):.. Utfordrande forskarfunn.. Drammens Tidende (papirutg 19.. Kortsiktige tiltak virker dårlig.. Klapp på skuldra til utskjelt gruppe.. (Bergens Tidende, 18.. - Naivt å tro at tiltak fungerer.. - Sosialhjelp fungerer.. no, 18.. - Selvfølgelig har vi råd til mer velferd!.. Om det oljerike Norge har råd til å styrke velferden, er ikke et spørsmål.. Det handler om styring og fordeling.. - Spørsmålet er om vi har fordelingspolitisk kraft til det.. Da trengs framfor alt folkelig engasjement, mente Fagforbundets leder Jan Davidsen på Globaliseringskonferansen.. (Fagforbundet, 20.. Ingen ny kurs for dei fattige.. Den nye handlingsplanen mot fattigdom ber bod om ei endring, men det er lite av denne endringa som kjem til syne i budsjettfordelinga, meiner fattigdomsforskarar.. Dag og Tid har bl.. interjuvet Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten, NIBR-forsker Ivar Brevik og Ivar Lødemel ved Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved Høgskolen i Oslo.. (Dag og Tid, 20.. Klarer ikke å avskaffe fattigdom.. - Det er tvilsomt om det er mulig å avskaffe fattigdom i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.. Han innrømmer at det er satt av for lite penger til fattigdomsbekjempelse.. (ANB/Ringerikes Blad, 19.. Forsker: - Umulig å avskaffe fattigdommen.. - Selv om regjeringen gjerne vil, er det umulig å avskaffe fattigdommen med dagens politikk, mener forsker Ivar Lødemel.. I statsbudsjettet for 2007 er det forslag om en økning på rundt 700 millioner kroner i kampen mot fattigdom.. Lødemel mener det er et steg i riktig retning, men han er ikke imponert over disponeringen av pengene.. (NRK, 19.. Gir opp fattigdomsmålet.. Sverige: - Fattigdom hinder for rehabilitering.. - Mennesker med psykiske lidelser har dårligere livskvalitet enn den øvrige befolkningen i Sverige.. Spesielt gjelder dette økonomi, arbeid, sosialt nettverk og til og med fysisk helse.. Mange lever i ren fattigdom.. Å leve fattig påvirker flere av livets områder, og det å mangle økonomiske midler til å klare seg i hverdagen er et hinder for rehabilitering, skriver fire personlig ombud i en kommentar.. (Borås Tidning, 19.. Gir mikrokreditt også i Norge.. Ved hjelp av mikrokreditt får innvandrere i Norge hjelp til å bli arbeidsskapere i stedet for lavtlønte arbeidstakere.. Mens Nobel Fredsprisvinner Muhammad Yunus har brukt mikrokreditt i Bangladesh, som er ett av verdens fattigste land, bruker Sekkesæter mikrokreditt til å hjelpe fattige i ett av verdens rikeste land.. De som får lån, er i hovedsak innvandrere som ikke blir funnet kredittverdige av vanlige banker.. (Stavanger Aftenblad, 13.. Se også kronikken:.. Muhammed Yunus og Lofoten.. (Nordlys, 19.. Fattige stoler ikke på kommunene.. De fattige i Norge stoler ikke på at kommunene vil øke sosialhjelpen i tråd med den nye statlige normen.. SV-toppen Karin Andersen deler bekymringen.. (Kommunal Rapport, 18.. Ordfører avviser forslag om kutt i sosialhjelpssatser.. Rådmannen i Kongsvinger mener det er nødvendig å kutte sosialhjelpssatsene med 10 prosent neste år.. Det politiske flertallet avviser forslaget.. Fattigdomsdagen.. 17.. oktober er den Internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993.. Les mer på FN-sambandets nettside.. Leder: - Man må sette krav til kommunene.. I statsbudsjettet for 2007 foreslås en økning av de veiledende normer for sosialhjelp med 5 prosent utover prisstigningen.. Likevel er opplegget befengt med en vesentlig hake.. Stikkord: Kommunene.. En undersøkelse Kommunal Rapport gjorde i vår, viste at tre av ti kommuner har lavere satser enn minstesatsene.. Og det vil kommunalminister Åslaug Haga ikke gjøre noe med.. (Kommunal Rapport, leder, 17.. Sandefjord: 290 kroner mer til sosialklienter.. Hvis bystyret i Sandefjord er enig med regjeringen, vil byens fattige få noen hundre kroner mer å rutte med i måneden neste år.. - En liten overraskelse i statsbudsjettet er realveksten i sosialhjelp, sier kommunens økonomisjef Thor Fjellanger som er i innspurten på budsjettforslaget i Sandefjord.. I forslaget til kommunebudsjett for Sandefjord, er det tatt hensyn til regjeringens intensjon om å bekjempe fattigdom.. I statsbudsjettet er satsene økt med 6,75 prosent.. Selve løftet er fem prosent, mens den resterende 1,75 prosenten er kompensasjon for prisstigning.. (Sandefjords Blad, 17.. Kronikk: - Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Ingen kan være i tvil om at Stoltenberg-regjeringen ønsker å vise handlekraft i kampen mot fattigdom.. Men hvor vil de legge lista? Er målet likeverdig deltakelse eller tilfredsstillelse av basisbehov? Kronikk i Velferd 5/2006 av NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen, og de to Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Gudmund Hernes (bildet).. Velferd 5/2006 ble utgitt i begynnelsen av september, og kronikken er nå lagt ut på nettstedet til Velferd (Fami, 17.. Les kronikken her.. Sverige: - Regeringen sviker studenterna.. I forrige uke gikk svenske studenter i demonstrasjonstog i protest mot satsene på studielån og stipend.. I dag la den nye regjeringen frem statsbudsjettet for 2007, og de svenske studentene er skuffet.. - Nu får studenterna fortsätta leva på fattigdomsnivå, sier en representant fra Sveriges förenade studentkårer (SFS).. (Svenska Dagbladet/Fami, 16.. - Pensjonen følger ikke lønnsutviklingen.. - Målsettingen for å innføre folketrygden er aldri blitt nådd, mener Thorvald Hagen, leder i Lyngdal Pensjonistforening.. - Da folketrygden ble innført i 1967, regnet man med at minstepensjonistene automatisk ville forsvinne etter hvert som folk fikk tilleggspensjon.. Det har ikke skjedd.. I stedet har antall minstepensjonister økt.. Dagens minstepensjonister mottar en pensjon som er under OECD og  ...   vil få det verre, mener Norsk Pensjonistforbund.. På vegne av 240 000 fattige eldre hadde de forventninger om en opptrapping av ytelsene da statsbudsjettet ble fremlagt fredag.. Minstepensjonistene får ingenting av regjeringen, men rammes derimot av økt matmoms, økt NRK-avgift og at boliger skattlegges hardere i formuesskatten, sier leder Mons Sandnes og generalsekretær Harald Norman i Norges Pensjonistforbund (Dagsavisen, 08.. Skuffa over dei raud-grøne.. (Firda-posten, 09.. Fattige merker lite.. Få fattige vil i 2007 merke stor forskjell på Bjarne Håkon Hanssens og Dagfinn Høybråtens fattigdomspolitikk, tror eksperter Aftenposten har snakket med.. - Dette er ikke et stort brudd med tidligere politikk, akkurat, sier NOVA- og Fami- forsker Aksel West-Pedersen (bildet).. Han mener Hanssen bare viderefører Høybråtens politikk.. Kollegaene Ivar Lødemel (Høgskolen i Oslo), og Tone Fløtten (Fafo og Fami) er enige.. (Aftenposten, 07.. - Tror ikke vi kan avskaffe fattigdom.. I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å avskaffe fattigdom.. Men tror ikke det er mulig.. - Jeg tror ikke vi kommer til å nå det målet, for noen vil til enhver tid falle ut av en trygg tilværelse, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) til Dagbladet.. - Likevel er jeg kjempeglad for at det målet står i Soria Moria, for det vil føre til at vi kommer nærmere.. Dette budsjettet er det mest offensive fattigdomsbudsjettet som er lagt fram noen gang, sier Hanssen.. Lederen for Fellesaksjonen mot fattigdom, Ben Borgen, mener de rødgrønne ikke gir noe løft til de fattige, som de lovet på Soria Moria.. - De aller fattigste som ikke har noe sted å bo, kan få det verre.. De vanlige fattige , som vi mener er en halv million i Norge, vil merke at matmomsen øker og at renta går opp, mener Borgen.. (Dagbladet, papirutgaven, 07.. Får smuler fra de rikes bord.. De rikeste slipper billig fra Kristin Halvorsens første statsbudsjett, mener finanskjendiser og økonomer.. Gapet mellom fattig og rik blir ikke mindre med de rødgrønne.. Regjeringen satser 710 millioner på å avskaffe fattigdom.. Men på Frelsesarmeens slumstasjon frykter de at flere må komme til dem for å få hjelp i vinter.. - Fattigdom.. Et av NRK Dagsrevyens innslag om statsbudsjettet 2007 omhandler fattigdom.. - Klarer dere å avskaffe fattigdom? spør Dagsrevyen.. Nei, svarer Karin Andersen, SV, men vi kan redusere den kraftig.. (NRK Nett-TV, 06.. Se og hør innslaget her.. Statsbudsjettet 2007.. I dag kl.. 00 la finansminister Kristin Halvorsen (SV) frem statsbudsjettet for 2007.. Nedenfor følger link til statsbudsjettet og linker til noen av pressemeldingene fra ulike departementer (Fami, 06.. Forsterkar innsatsen mot bustadløyse.. (KRD).. Fra stønad til arbeid sterkere fokus på sosial inkludering.. (AID).. Økt innsats for barnevern, likestilling og mot fattigdom!.. (BLD).. 10 millioner kroner ekstra til innsats mot fattigdom blant barn og unge.. Fattigdom har forskjellige årsaker og krever en helhetlig tilnærming.. Samtidig vet vi at det er en sterk sammenheng mellom fattigdom og svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet.. Som et ledd i innsatsen mot fattigdom vil regjeringen prioritere tiltak for å styrke arbeidslivstilknytningen for de som står lengst fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i dag.. På neste års statsbudsjett er 710 millioner kroner øremerket fattigdomstiltak.. Kvalifiseringsprogram (tidligere omtalt som velferdskontrakter), økte sosialhjelpssatser er blant tiltakene.. (AID, 06.. Handlingsplan mot fattigdom.. (PDF, 0,8 mb).. Vedlegg til St.. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet 2007.. Fattigdomsplan.. (Sunnmørsposten, leder, 10.. Milliard til fattige og innvandrere.. Regjeringen legger frem egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering av innvandrere.. Over 1 milliard kroner settes av til formålet.. Handlingsplanene kommer samtidig med regjeringens forslag til statsbudsjett, der regjeringen legger opp til å bruke om lag 710 millioner kroner til fattigdomstiltak og vel 305 millioner kroner til inkluderingstiltak.. (NTB/Bergens Tidende, 06.. Viktige tiltak mot fattigdom.. (Tvedestrandsposten, leder, 10.. Å bekjempe fattigdom.. (Tidens Krav, 10.. Kampen mot fattigdom.. (Oppland Arbeiderblad, leder, 09.. Viktige planer.. (Østlandsposten, leder, 07.. Milliardøkning til fattige og innvandrere.. (Stavanger Aftenblad, 06.. Gir millioner til de fattige.. (NA24, 06.. Folk ønsker tiltak mot inntektsforskjellene.. En fersk spørreundersøkelse MMI har gjort for Dagbladet viser at folk tror inntektsforskjellene og fattigdommen vil øke, og vil at myndighetene skal sette i verk tiltak som utjevner ulikhetene.. Forskningssjef Tone Fløtten i Fafo peker på at inntektsforskjellene har økt jevnt og trutt de siste åra.. Ifølge Fløtten er det tre hovedårsaker til at det er så vanskelig å redusere fattigdommen: Det er vanskelig for de fattigste å komme inn på arbeidsmarkedet, andelen ikke-vestlige innvandrere øker, og sosialhjelpssatsene er blitt hengende etter i forhold til lønnsutviklingen.. - Det er ingen grunn til å tro at den utviklingen vil snu.. Over halvparten av befolkningen tror ikke på løftene om å avskaffe fattigdommen.. Men folk synes ikke det er greit at det skal være store ulikheter, sier Fløtten.. (Dagbladet papirutgaven/Fami, 06.. Vil klasseskillet til livs.. (NTB/Hegnar Online, 06.. De rikeste veldig mye rikere.. (NTB/Hegnar Online, 05.. Foss: - Bra at de rike er blitt rikere.. Tidligere finansminister Per-Kristian Foss synes det er i orden at Norges rikeste er blitt veldig mye rikere.. Men han råder dem til å ikke vise rikdommen for tydelig.. - For mye demonstrativ rikdom kan skape misunnelse og også føre til sosial uro, sier Foss til Dagbladet.. - Det må være lov å bli rik på andre måter enn å vinne i lotto.. Utfordringen er å sørge for å gjøre det mer attraktivt å investere i Norge i stedet for i utlandet, sier Foss.. Leder: - Forskjellslandet.. - Uansett hvem som styrer landet, øker forskjellene i Norge, skriver Marie Simonsen- - En undersøkelse Fafo har gjort for Dagbladet viser at inntektsveksten for de superrike har vært eventyrlig siden begynnelsen av 1990-tallet.. Den tyter ut i toppsjiktet, som Fafo-leder Jon Hippe sier det.. Hvis inntektsforskjellene fortsetter å øke i samme tempo, har vi amerikanske tilstander om ti år, slår Fafo fast.. Det vil si en enorm kløft mellom fattig og rik, men også et stort gap mellom de aller rikeste og middelklassen.. (Dagbladet, 06.. Det nye klasseskillet.. - Fattigdommen er ikke blitt redusert her i landet, til tross for at det har vært et uttalt politisk mål, fastslår Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten i Fafo.. En undersøkelse som Fafo har gjennomført for Dagbladet viser at det fra 1993 til 2004 har skjedd en eksplosiv inntektsøkning blant de rikeste i Norge.. Landets rikeste tjener nå 39 ganger så mye som gjennomsnittsnordmannen.. I morgendagens budsjettale vil finansminister Kristin Halvorsen (SV) gjenta regjeringenes forpliktelser om en jevnere lønnsfordeling og en økt kamp mot fattigdom.. Fafos nye tall viser at målene langt fra er innfridd.. Politikernes fokus på fattige og lavinntektsgrupper bommer også på målet, ifølge rapporten.. Det er nemlig ikke fattigdom og lønnsforskjellene som skaper de store ulikhetene i Norge.. Fafo-rapporten Rikdom på nye veier II er utarbeidet av Fafo-leder Jon Hippe (bildet), Johan Christensen og Tone Fløtten.. (Dagbladet, 05.. I klientklemma.. Budsjettforslaget i Haugesund forutsetter at sosialhjelpsatsene også i 2007 skal ligge på 1998-nivået.. Når bystyret holder sosialhjelpsatsene lavere i Haugesund enn andre kommuner har, synes sosialklienten Torstein Schefloe det er vanskelig å ikke ta det personlig.. Er det plass til meg? Får jeg lov å bli inkludert? spør Scheflo.. (Haugesunds Avis, 05.. Kommentar: - Med argusblikk på velferden i statsbudsjettet.. - Minstenivået på trygden må heves til et forsvarlig nivå og det må innføres nasjonale normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold, skriver leder for Fellesorganisasjonen, Randi Reese.. (LO-Aktuelt, 04.. Trontalen: Kamp mot sosial ulikhet.. Kong Harald leste i trontalen at regjeringen legger fram en handlingsplan for å bekjempe fattigdom, samt en strategi mot sosial ulikhet.. Arbeid til alle, bedre fordeling og en styrking av velferdsordninger er hovedpunktene i den økonomiske politikken den rød-grønne regjeringen vil føre.. (NRK, 03.. 06.. 10).. Hans Majestet Kongens tale til det 151.. Storting ved dets åpning.. (SMK).. Svensk studie: Fattige mer utsatt for kriminalitet.. Sosiologen Daniel Larsson har i sin avhandling undersøkt fattigdom relatert til andre sosiale problemer, som arbeidsløshet, uro og helse, og fokusert på utsatthet for kriminalitet.. I en pressemelding fra Umeå Univeristet heter det: - Att fattiga i större utsträckning utsätts för våldsbrott är väl känt.. Men ny forskning visar att fattiga också är mer utsatta för egendomsbrott (stöld och vandalisering) i hemmet, trots att fattiga i stor utsträckning saknar värdefull egendom.. (Umeå Universitet, 02.. Les sammendrag (engelsk) og last ned avhandlingen (engelsk) (pdf 282Kb).. her.. Statsbudsjettet: Avgjørende uke for Stoltenberg.. Fredag 6.. oktober legges statsbudsjettet frem, og dagsavisens politiske redaktør Arne Strand mener budsjettet må gjenspeile følgende: - Stoltenberg-regjeringen må på en mer overbevisende måte vise at den tør bruke sitt politiske flertall til å korrigere og overstyre markedet, satse på fellesskapsoppgavene, bremse privatiseringen, bedre miljøet, bekjempe fattigdom, skape en bedre sosial fordeling; kort sagt: Peke ut en ny kurs for landet slik de rødgrønne velgerne ble lovet i valgkampen og som regjeringspartiene ble enige om på Soria Moria.. (Dagsavisen, 01.. Mange oppslag i lokalepressen om fattige pensjonister.. I forrige uke sendte Norsk Pensjonistforbund ut en pressemelding med krav om at minstepensjonen må heves over OECDs fattigsdomsgrense.. Det medførte oppslag i en rekke lokalaviser der fylkeslederne i Norsk Pensjonistforbund kommenterte antallet minstepensjonister i de respektive fylkene.. Se saken - Staten underbetaler minstepensjonistene fra 28.. 09.. 06 med link til oppslagene.. Her følger flere presseoppslag (Fami, 02.. Buskerud: - Venter spent på statsbudsjettet.. (Laagendalsposten, 01.. Finnmark: - Flaut med 3.. 852 minstepensjonister.. (sagat.. no, 30.. Leder: - Hev minstepensjonen!.. (Halden Dagblad, 29..

  Original link path: /nyheter2006okt.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter september 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside september 2006.. Fellesorganisasjonen: - Fokuser på velferdsstaten.. Soria Moria erklæringen var et viktig framskritt for Velferds-Norge.. Derfor har vi store forventninger til statsbudsjettet, sier leder i Fellesorganisasjonen, Randi Reese.. Hun mener at mennesker med sosiale problemer må møtes med verdighet, respekt og klare rettigheter, og ikke moralisme og pekefinger slik tendensen er i dag.. - Kampen mot fattigdom er sentral, og de rødgrønne må ta grep i budsjettet for å heve de med de laveste trygdeytelsene og sosialhjelpssatsene.. Vi er for å innføre nasjonale normer fordi da blir ikke mottakerne avhengig av den enkelte kommunes økonomi, sier Reese.. (LO-Aktuelt, 29.. Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter.. Arbeidsledigheten er nå nede på nivået fra 1999.. Ved utgangen av september var det registrert 58.. 300 helt arbeidsledige ved NAV, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.. Dette er en nedgang på 22.. 300 fra tilsvarende måned i fjor.. (Aetat.. no, 28.. De gamle ikke så fattige likevel.. Minstepensjonistene mottar 113.. 000 kroner årlig, og Pensjonistforbundet mener at minstepensjonistene lever under OECDs fattigdomsgrense.. Men de lever ikke under Stortingets fattigdomsgrense.. Stortingsmelding 6,.. Tiltaksplan mot fattigdom.. definerer en person som fattig dersom denne har inntekt som er femti prosent eller mindre enn medianinntekt i over tre år.. Halvparten av medianinntekt utgjorde i 2002 85.. I 2000 hadde 2,7 prosent av den norske befolkningen, tilsvarende 121.. 500 personer så lav inntekt.. Jamfør Stortingets definisjon, er det ikke pensjonistene, men enslige under 45 år og enslige forsørgere som regjerer på fattigdomslista.. (DinSideØkonomi, 28.. - Staten underbetaler minstepensjonistene.. Nærmere 250 000 nordmenn mottar i dag en minstepensjon som ligger under OECDs fattigdomsgrense.. Dette kan ikke verdens rikeste land være bekjent av, sier Mons Sandnes, leder i Norsk Pensjonistforbund.. (Helserevyen Online, 28.. Les også saker om antall fattige minstepensjonister rundt om i Norge:.. 30 000 i Oslo og Akershus.. (NRK, 28.. 16 467 i Rogaland.. (Tyssvær Bygdeblad, 28.. 7 200 i Sogn og Fjordane.. Nær 25 000 i Hedmark og Opplan.. d (NRK, 27.. 6 182 i Aust-Agder.. (Agderposten, 27.. 13 998 i Østfold.. (Demokraten, 27.. 20 695 i Hordaland.. (Bergensavisen, 27.. 8 000 i Troms.. (Radio Tromsø, 27.. - Minstepensjonistene blir lurt hvert år i statsbudsjettet.. - Det hjelper ikke at politikerne hever beløpet med prosenter, det må heves med kroner og øre.. Ti prosent av null er fortsatt null, sier Venstres Leon Bodd.. Ni av ti minstepensjonister er kvinner.. Omsorgsarbeid, deltidsarbeid, lav lønn og få poengår er årsaken.. (Hegnar Online, 27.. Fagforbundet krever tiltak mot fattigdom og sosial ulikhet.. Fagforbundet krever økt satsing på kommunesektoren når regjeringa legger fram statsbudsjettet for 2007 den 6.. oktober.. Blant de fem kravene de stiller, er tiltak mot fattigdom og sosial ulikehet (LO-Aktuelt, 27.. Fagbevegelsen krever treårsplan for gjennomføring av løfter.. (Dagbladet, 27.. Ny rapport: - Innvandrere er fattige.. Innvandrere som gruppe er fattigere enn nordmenn.. En ny undersøkelse blant barn som vokser opp i lavinntektsfamilier gir grunn til å tro at den typiske veien inn i fattigdom er forskjellig for nordmenn og innvandrere: for nordmenn går veien ofte gjennom samlivsbrudd, for innvandrere gjennom det å ha flere familiemedlemmer å forsørge.. Bak undersøkelsen og rapporten står NOVA-forskerne Tormod Øia, Anne Skevik Grødem og Olve Krange (Utrop, 27.. Veien til fattigdom er forskjellig for nordmenn og innvandrere.. (NOVA, 26.. Ålesund: Opprør rundt sosialstøtten.. Leder i Velferdskomiteen i Ålesund, Randi Asbjørnsen (Tvp), er opprørt over at rådmannen sier hun ikke har penger til å øke sosialstønaden til statlig nivå, spesielt når en slik økning er politisk vedtatt.. (Sunnmørsposten, 26.. Fylkesmannen slakter sosialtilbudet.. (Sunnmørsposten, 25.. Nytt Fafo-notat om bostedsløshet.. Syvende og åttende september var Norge vertskap for en Peer Review innenfor EU-kommisjonens program Peer Review and Assessment in Social Inclusion.. Temaet var den norske satsingen på å bekjempe bostedsløshet.. Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen utarbeidet vertslandets presentasjon av den nasjonale strategien.. I en vertslandsrapport presenteres bakgrunnen for den norske satsingen, utviklingen innenfor området og selve strategien.. Last ned notatet (på engelsk).. - Sosialhjelpssatsene må økes.. Hadde Bergens helsebyråd Trude Drevland ønsket å hjelpe de fattige barna i Bergen, kunne hun gjort noe med det i budsjettet, mener Bente Simonsen i Aksjonsgruppen mot sosial nød.. Hun er svært skeptisk til at det offentlige har et ensidig fokus på å få sosialhjelpsmottakere over på trygd og i jobb.. En kan hjelpe noen ut av fattigdom med å gi dem arbeid, men faren med den såkalte arbeidslinjen er at en glemmer de som blir igjen i fattigdommen, mener Simonsen.. (Bergensavisen, 25.. Kronikk: - Hvorfor øker ulikhetene?.. De rike blir stadig rikere fordi  ...   landet, der over havparten av befolkningen bor.. Resultatet er entydig.. Mens Norge går så det suser og folk flest blir rikere og rikere, er virkeligheten brutalt annerledes for den delen av befolkningen som er avhengig av sosialhjelp, sier Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen.. (Moss Dagblad, 13.. - Velferdsstaten er en bløff.. Da komiker Jon Schau måtte gå den lange veien til sosialkontoret, fant han ut at velferdsstaten var en stor bløff.. - Jeg har laget en hel forestilling om det å være fattig.. I lange perioder av mitt liv har jeg levd på 1400 kroner i måneden, sa en åpenhjertig Jon Schau på en debatt om fattigdom på årets Protestfestival i Kristiansand.. (Fædrelandsvennen, 13.. Sverige: Valgdebatt om fattigdomsbekjempelse.. 9,3 prosent av Sveriges befolkning er fattige eller risikerer fattigdom, i følge Statistiska centralbyrån (SCB).. Moderaten Fredrik Reinfeldt fremholder arbeid som veien ut av fattigdom for de svakeste i samfunnet.. Mens sosialdemokraten Göran Persson angriper moderatenes politikk som innebærer å senke sosialhjelpssatsene.. (Expressen, 10.. Kommentar: Arbeid til alle - hvis staten vil.. - Velferdskontrakt kan nok være bra for noen få sosialklienter, skriver Bjørgulf Claussen, lege og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo.. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen uttalte høsten 2005 at han vil være nådeløs mot dem som nekter å skrive under på en velferdskontrakt.. - Det vil i så fall være et brutalt forslag som overser at sosialklientene først og fremst er kronisk arbeidsløse.. Dertil har de fleste av dem dårlig helse, skriver Claussen (LO-Aktuelt, 08.. Kronikk: - Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Men hvor vil de legge lista? Er målet likeverdig deltakelse eller tilfredsstillelse av basisbehov?.. Kronikk i Velferd 5/2006 av NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen, og de to Fafo- og Fami-forskerne Tone Fløtten og Gudmund Hernes (bildet).. - Her blir det mer liv og røre.. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen varsler mer politisk bråk utover høsten når nye forslag om pensjon, fattigdom og integrering legges på bordet.. - Jeg tar rødgrønne grep på veldig viktige samfunnsområder.. Vi skal få flere i arbeid, og færre på stønad.. På område etter område vil du få se reformer der det er den røde tråden.. Det blir liv og røre, sier Hanssen.. - Skal fattige betale skatt?.. Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter stilte følgende spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen:.. Etter Regjeringens definisjon av fattigdom er en enslig person fattig dersom vedkommende har en årlig inntekt etter skatt mindre enn kroner 95.. 000,-.. For personer som ikke blir omfattet av skattebegrensningsregelen vil en lønnsinntekt på kroner 95.. 000,- utløse kroner 15.. 054,- i skatt.. Dette betyr at personer som ikke har nok penger til å delta i et vanlig sosialt liv likevel kan bli avkrevd skatt.. Synes Finansministeren det er riktig at mennesker som har under eksistensminimum i inntekt skal betale skatt?.. Les Finansministerens svar her.. Sverige: - Tre av tio 50-talister blir fattigpensionärer.. Et nytt forskningsprosjekt i Sverige viser at neste pensjonistgenerasjon får det mye dårligere enn dagens.. I det nye svenske pensjonssystemet blir de eldre pensjonistene fattigere.. 30 prosent av alle 85-åringer født i 1955 kommer til å leve i fattigdom.. Pensjonistenes inntektsstandard kommer til å synke når de blir eldre, skriver flere økonomer.. (Dagens Nyheter, 07.. - Flere og flere sosialklienter i Oslo under fattigdomsgrensa.. Ifølge Østkantavisa i Oslo faller flere og flere sosialklienter i hovedstaden under den såkalte fattigdomsgrensa.. - Mottakere av sosialhjelp har hatt en dårligere inntektsutvikling enn folk flest og er blant inntektstaperne de siste årene, sier Mads Ivar Kirkeberg i Statistisk sentralbyrå (SSB).. (Ukeavisen Ledelse, 07.. BLDs innsats mot barnefattigdom.. På en konferanse om barnefattigdom 4.. september redegjorde Karita Bekkemellem for Barne- og familiedepartementets (BLDs) innsats for å forebygge og bekjempe barnefattigdom: - BLD arbeider med fattigdom på to områder; gjennom tilskuddsordningen.. Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.. og gjennom.. Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier knyttet til barnevernet.. (BLD, 04.. Skolen viktig arena for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.. (SHdir, 05.. KrF har fokus på eldreomsorg, skole og fattigdom.. Vi vil søke samarbeid for å få gjennomslag for vår politikk, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten på KrFs strategikonferanse fredag.. Men vårt fokus er ikke på invitasjoner, konstellasjoner eller maktposisjoner.. Vårt fokus er å få til et løft i eldreomsorgen, en god skole og på å skape veier ut av fattigdom og sosial nød, sa Høybråten (Demokraten, 02.. Fri rettshjelp skal koste.. Ved Oslo kommunes kontor for Fri rettshjelp har folk i en årrekke kunnet få gratis juridisk bistand.. Men på mandag innfører kontoret en egenandel på 805 kroner.. (forbruker.. no, 01..

  Original link path: /nyheter2006sep.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter august 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside august 2006.. Pris for beste bostedsløstiltak 2006.. I.. Bostedsløse - nyhetsbrev 5/2006.. , som utgis av Husbanken, finner du utlysningsteksten for Pris for beste bostedsløstiltak 2006.. Prisen er en hederspris for tiltak innen den nasjonale strategi mot bostedsløshet På vei til egen bolig.. Forslagsfristen er 25.. september 2006.. (Fami, 31.. 08.. Sverige: - Endelig de fattige barnas tur.. Tolv år på rad har det svenske folket fått økt kjøpekraft.. Men de rikeste har fått mest, og enslige og aleneforsørgere har fått minst.. Tallene varierer, men i følge Rädda Barnens siste rapport lever 345 000 svenske barn i fattige familier.. I dag legger Socialdemokratene frem et forslag om en milliardsatsning på barn som lever i fattigdom og utsatthet.. (Piteå-Tidningen, 31.. Innledning: Fattigdom og sosial eksklusjon.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, innleder om:.. Fattigdom og sosial eksklusjon.. , på nettverkssamling hos Sosial- og helsedirektoratet, Holmenkollen Park Hotell Rica, mandag 4.. september.. (Fami, 24.. Ny Fami-rapport: Færre utkastelser.. Dette er en ny underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser et prosjekt med mål om å få ned antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i de tre bydelene i Oslo indre øst.. Fafo- og Fami-forsker Anders B.. Fyhn har skrevet rapporten.. Kommentar: - Borgerlønn løser ikke fattigdomsproblemet.. - Stortingsmann Andre N.. Skjelstad fra Venstre vil innføre borgerlønn en garantert minsteinntekt på kr 120.. Han hevder det vil gi en bedre levestandard for dem som er helt uten inntekt.. Her har nok Skjelstad gjort opp regnestykket sitt uten fasit, skriver Trond J.. Olsen, leder for Klientaksjonen i Oslo.. (Bergens Tidende, 22.. Kommentar: - Borgerlønn løser fattigdomsproblemet.. (Nordlys, 31.. 07.. Borgerlønn løser IKKE fattigdomsproblemet, men øker nøden.. (Nordlys, 03.. Tviler på Regjeringens sosialstøtte-løfter.. De fattige i Norge tror ikke Bjarne Håkon Hanssens (Ap) løfter om fordoblet sosialstøtte vil øke deres livskvalitet.. Ben Borgen, leder for Fellesaksjonen mot fattigdom, mener mange mottagere av sosialstønad vil være for fysisk eller psykisk syke til å kunne følge opp myndighetenes krav til velferdskontrakt.. (VG, 22.. Skeptisk til dobbel sosialstøtte.. (Kommunal Rapporte, 23.. Lover individuell tilpassing.. Bjarne Håkon Hanssen (Ap) lover at de nye velferdskontraktene skal ta hensyn til at mange som mottar sosialstøtte ikke klarer å følge opp tøffe krav.. Sverige: Flere unge fattige.. Stadig flere unge arbeidsledige i Sverige, og med arbeidsløshet følger fattigdom.. Ifølge SVTs Rapport reges i dag hver femte svenske under 25 år som fattig.. (Expressen, 19.. Flere alenefedre på sosialhjelp.. Aleneforeldre-foreningens leder, Stig Rusten, sier det totale antall sosialhjelpsmottakere ikke har økt vesentlig, men innenfor spesielle grupper viser tallene fra SSB en dramatisk vekst.. KrF forventer et solidaritets-budsjett.. Regjeringen er nå inne i avslutningen av arbeidet med statsbudsjettet for 2007.. - En skikkelig innsats mot fattigdom og mer penger til skole og eldreomsorg.. Dette er våre hovedforventninger til neste års statsbudsjett, uttaler KrFs sentralstyre.. (KrF, pressemelding, 18.. Kommentar: - Fattigdom skal avskaffes.. - Fattigdom i Norge skal avskaffes innen 2009, det slo den rød-grønne regjeringen fast i Soria Moria-erklæringen.. Store ord, der lover de for mye, tenkte mange av oss den gangen, skriver Torill Moen, redaktør i nettavisen NOPEF-Aktuelt.. - Og nå har arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen moderert sine uttalelser.. Han kaller nå avskaffelse av fattigdom for en ambisjon.. Vi tror at vi kan avskaffe fattigdom i Norge.. Men vi er enig med statsråd Hanssen når han sier at det kan ligge noen tiår fram, skriver Moen.. (Rogalands Avis, 18.. Ny levekårsundersøkelse blant studenter.. - Det er tøft å være student, men det ser ikke ut til at de har dårlig råd, sier førstekonsulent Elisabeth Ugreninov i Statistisk sentralbyrå (SSB), én av forfatterne bak en omfattende undersøkelse om studentenes levekår.. Et forbruk på 140 000 kroner vitner om en grei levestandard, mener Ugreninov.. Selv om den statlige støtten ligger under det som regnes for fattigdomsgrensen, har studentene råd til både alkohol og kaféliv.. Betydelige foreldrebidrag kan være grunnen.. (forbruk.. Lever under fattigdomsgrensa.. (Adresseavisen, 16.. Ny undersøkelse: 80.. 000 kroner ikke nok.. (Universitas, 16.. Kronikk: - Fattigdom i Norge skal bekjempes!.. - Alle som ikke er i ordinært arbeid eller utdanning skal få et tilbud om kvalifiseringsarbeid, utdanning eller annen meningsfull samfunnsaktivitet.. Velferdskontrakt blir et nytt virkemiddel for dem som hittil faller mellom alle stoler, skriver Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (Ap) og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, i en kronikk.. (Dagbladet, 15..  ...   av den hjelpen som gis.. Blikket rettes også mot kjennetegn ved de organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finanisering av tilbudet og tilgjengelighet.. (Fami, 09.. Les mer og last ned rapporten her.. Ledigheten på vei nedover.. Arbeidsledigheten i Norge er på vei nedover, og følger trenden i store deler av den vestlige verden.. (Bygdeposten, 09.. Fattige blir fattigere.. (Bygdeposten, 31.. Leder: - Gullkantede kontrakter.. Dagens leder i Varden omhandler den varslede velferdskontrakten.. - En slik ordning gir åpenbare fordeler for begge kontraktspartene dvs.. sosialhjelpsmottageren og samfunnet, heter det i lederen.. - Arbeid er og blir selve basis for å komme seg opp av en økonomisk og sosial bølgedal.. Og flere hender trengs, i den grad at knapphet på arbeidskraft er i ferd med å bli et problem i norsk økonomi.. (Varden, 09.. Leder: - Velferdskontrakter.. - Sosialhjelpsmottakere som forplikter seg til opplæring, arbeid eller behandlingstilbud skal få mer i sosialhjelp.. Samtidig med framleggelsen av statsbudsjettet i høst vil regjeringen komme med en stortingsmelding hvor man presenterer den bebudede ordningen med velferdskontrakter.. Slik ordningen er presentert i Aftenposten er det flere plusser enn minuser ved den.. (Dagbladet, 08.. - Venstre vil be regjeringen om å innføre borgerlønn eller garantert minsteinntekt som prøveordning i forbindelse med at NAV-refomen nå settes i gang.. Vi forutsetter at regjeringens varslede velferdsmelding, som etter planen skal legges frem til høsten, inneholder radikale tiltak mot fattigdomsbekjempelse, skriver Andre N.. Skjelstad (V), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité i en kommentar i Bergens Tidende, 07.. august.. Kommentaren ble også publisert i Nordlys 31.. juli (Nordlys, 31.. Kommentar: - Skatt på fattigdom.. - Statens gebyrpolitikk rammer de svakeste i samfunnet, og kan gjøre selv små inkassosaker vanskeligere å løse.. Næringslivet og NHO må legge press på regjeringen for å få til en reduksjon av statens gebyrsatser, skriver Sverre Gjessing, adm.. dir i strømleverandøren Fjordkraft AS og nestleder i styret i inkassobyrået Kredinor.. Fattigdom kan gjøre barn syke.. Fattige barn har oftere vondt i hodet, magen og søvnproblemer enn andre barn.. Det viser en nylig publisert svensk undersøkelse.. Gösta Alfvén, barneoverlege på Karolinska universitetssykehus i Stockholm, tror årsaken til at de fattige barna oftere har helseproblemer er at de blir frustrerte over at de ikke kan være med på det samme som andre barn.. Vidar Hjelmtveit, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, har også forsket på barn i fattige familier.. Han mener skamfølelse kan være årsaken.. (Dagsavisen, 05.. KrF stiller krav til ny fattigdomsplan.. - Regjeringen virker fullstendig handlingslammet i kampen mot fattigdom.. Først lovte de å avskaffe fattigdommen i Norge under valgkampen.. Nå sier ansvarlig statsråd at dette bare er et ideal.. Etter snart ett år ved makten har det blitt mange store ord og svært lite handling.. KrF stiller nå konkrete krav til regjeringens varslede plan mot fattigdom, sa partileder Dagfinn Høybråten på en pressekonferanse i Drøbak onsdag.. (KrF, 04.. Kronikk: - De rød-grønnes dilemma.. - I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringspartiene Ap, Sp og SV omfattende utbygging av velferdsstaten, betydelig lavere arbeidsløshet, fortsatt medlemskap i EØS, og at skattenivå ikke skulle være høyere enn i 2004.. Det er umulig å oppfylle alle disse løftene, skriver professor i sosialøkonomi Fritz C.. Holte, i en kronikk i Ny Tid.. (Ny Tid, 04.. Fattige foran asfalt.. - De viktigste verdiutfordringene vi har er knyttet til fattigdom, integrering og miljø.. Denne regjeringen skal huskes for innsatsen for de fattigste.. Ikke for at vi asfalterte landet, slår lederen i arbeids- og sosialkomiteen, Karin Andersen (SV) fast.. Dermed er budsjettkampen mellom de rødgrønne i gang.. I Dagbladet i går slaktet KrF-leder Dagfinn Høybråten regjeringens innsats mot fattigdom.. - Høybråten bør gå stille i dørene.. Regjeringen har økt innsatsen mot fattigdom med flere hundre millioner, sier Andersen.. Setter fattige foran veier.. (Kommunal Rapport, 04.. - Regjerings saker er viktige, men ikke vinnere blant velgerne.. Statsminister Jens Stoltenberg peker i sitt sommerintervju med Aftenposten ut følgende saker som høstens viktigste: Utforming av det nye pensjonssystemet, å bekjempe fattigdommen ved å få flere inn i arbeidslivet og NAV-reformen som går ut på å slå arbeids-, sosial- og trygdeetaten sammen til en enhet.. - Viktige saker bevares, skriver Morgenbladet, men ikke noen av dem er typiske vinnersaker, skal en dømme etter de Morgenbladet har snakket med.. Verken NAV eller pensjonsreformen vil være egnet til å skape entusiasme i store velgergrupper.. (Morgenbladet, 04..

  Original link path: /nyheter2006aug.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter juli 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juli 2006.. Hver fjerde aleneforsørger har ikke råd til ferie.. Hver fjerde enslige forsørger har ikke penger til en ukes ferie utenfor hjemmet.. På Ringerike erfarer Frelsesarmeen at antall fattige familier i distriktet øker.. - Vi hjelper etter behov.. Kanskje er det regning til tannlege, strøm eller barnehage som vi dekker helt eller delvis, forklarer Trude Silfwerin, kaptein i Frelsesarmeen i Hønefoss.. Frelsesarmeen har også i år hatt et tilbud om gratis ferie på Jeløy folkehøyskole i Moss for barnefamilier som trenger et ferieopphold.. I fjor var pågangen formidabel, med 140 voksne og barn.. (Ringerikes Blad, 21.. 4,65 millioner til barnevernets innsats mot fattigdom.. Barne- og likestillingsdepartementet har nå fordelt 4.. 644.. 300 kroner til kommuner som deltar i styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier knyttet til barnevernet.. I år er 10 nye kommuner invitert med.. Målet med ordningen er kompetanseheving og ny kunnskap om hvordan en kan arbeide målrettet med utsatte barn og unge i fattige familier.. - Uansett hvordan vi definerer fattigdom er det viktig å satse på tiltak som retter seg direkte mot barn og unge.. Barn kan ikke vente til foreldrene eventuelt kommer i jobb, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.. (Barne- og likestillingsdepartementet, 19.. Millionsatsing mot fattigdom i Hedmark og Oppland.. Fem kommunar i Oppland og Hedmark får 1,5 millionar kroner som skal brukast mot fattigdom blant barn, unge og familiar.. Hovudsakeleg er det barn og unge som er innafor barnevernet som skal få glede av pengane.. Ordningen skal sørgje for at kommunane skal arbeide meir målretta med utsette barn og unge i fattige familiar.. Spesielt blir det lagt vekt på samarbeid mellom dei ulike etatane i kommunen.. (NRK Hedmark og Oppland, 19.. Anerkjent, men like fattige?.. Førsteamanuensis Sissel Seim ved Høgskolen i Oslo har disputert med en avhandling om Fattighuset i Oslo.. Avhandlingen ser på hvordan de fattige i Norge både fikk et eget hus og en stemme i den norske offentligheten.. Men selv om Fattighuset er blitt anerkjent som organisasjon er de fattige fortsatt like fattige, mener Seim.. 12 år er kort tid for å oppnå forbedringer i de fattiges livssituasjon.. Siden Fattighuset ble etablert har det ikke vært noen forbedringer av levekårene for denne gruppa.. Men det har også kommet nye tiltak, og de må evalueres før vi vet mer.. Det skal også bli spennende å se hva den nye regjeringen gjør, sier Seim.. (Forskning.. no, 17.. Drysser fattigdomsmillioner over byene..  ...   det trengs vesentlige endringer av både sosialhjelps- og trygdeordningene om man skal redusere antallet fattige.. (Klassekampen papirutgave, 08.. Antall utkastelser i Oslo indre øst redusert.. Oslo indre øst (Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene) har redusert antall begjæringer fra 2004 til 2005 med 19 % og antall utkastelser fra 2004 til 2005 med 22 %.. Til sammenligning har de øvrige bydelene i Oslo hatt en økning i antall begjæringer.. Dette viste erfaringskonferansen Dette nytter! Nedgang i begjæringer og gjennomførte utkastelser som ble avholdt 15.. (Sosial- og helsedirektoratet, 07.. Kommentar: - Kamp mot utstøting fra arbeidslivet.. - Regjeringen bør snart komme på banen med nye tiltak for å stoppe den urovekkende og langvarige veksten i antallet uføretrygdede, skriver Martin Engeset, arbeids- og sosialpolitisk talsmann for Høyre.. Høyre har nylig fremmet forslag i Stortinget om økt bruk av uavhengige leger i uføresaker.. Bakgrunnen for forslaget er at det har vært en sterk økning i antall uføretrygdede over en årrekke, fra nærmere 250 000 i 1997 til over 315 000 i 2005.. - Denne utviklingen stiller krav til utprøving av nye virkemidler, skriver Engeset.. (Sunnmørsposten, 05.. Grunerløkka bydel bekjemper fattigdom blant barn.. Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har gitt 450.. 000 til Grunerløkka bydel i Oslo til deres arbeid med å bekjempe barnefattigdom.. Totalt er 6,8 millioner fordelt på 27 kommuner og bydeler i landet i denne omgang.. (SHdir, 28.. 06/Fami, 03.. Kommentar: - Et Soria Moria for alle?.. - Med de kuttene regjeringen kom med like før sommeren er det nok noen som ikke føler de er på vei til Soria Moria slott.. Det er funksjonshemmede, psykisk syke og andre som trenger en lavere terskel inn i arbeidslivet, skriver Jan Sahl, stortingsrepresentant (KrF).. - KrF frykter flere langtidsledige når regjeringen kutter slik i det reviderte nasjonalbudsjettet.. Kuttet kan i alle fall ikke sies å stemme med regjeringens løfter om å prioritere de svakeste og fattigste først, skriver Sahl.. Suksessprosjekt i Drammen nedlagt.. På to år, fra 1.. januar 2004 til utgangen av fjoråret, var 80 personer gjennom opplegget til prosjektet Skreddersøm.. Åtte av ti gikk fra sosialhjelp til fast arbeid, men da midlene tok slutt ble prosjektet nedlagt.. - Dette var et veldig fornuftig og veldig vellykket prosjekt for å hjelpe sosialhjelpsmottakere, sier sosialsjef Sverre Helganger i Drammen kommune.. Midlene kom som en del av den forrige regjeringens tiltak mot fattigdom, men ble ikke fornyet av den nye rødgrønne regjeringen.. (Drammens Tidende, leder, 28.. Nedlagt suksess.. (Drammens Tidende, leder, 03..

  Original link path: /nyheter2006juli.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125