www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami - nyheter juni 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juni 2006.. Pensjonistenes trygdeoppgjør.. - Vi er fornøyde med en økning på 3,61 prosent, men er langt fra fornøyde med beløpet minstepensjonistene mottar, sier generalsekretær i Norsk Pensjonistforbund (NPF), Harald Norman om årets trygdeoppgjør.. - Dette ligger i dag på 112 788 kroner i året, et beløp som faktisk er godt under den fattigdomsgrense som Stortinget selv har vedtatt, sier Norman, og legger til at NPF har et krav inne til Statsbudsjettet 2007 om økning av minstepensjon til 126 000 kroner.. (Vesterålen Online, 26.. 06.. 06).. Les mer.. Se også:.. Pensjonister raser uten grunn.. (Aura Avis, 30.. For velferdsstaten.. består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet.. Alliansen er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet.. De har egen hjemmeside med nyhetstjeneste, og utgir nyhetsbrev.. (Fami, 29.. Krever økte sosialhjelpsatser.. Ti brukerorganisasjoner krever i et felles opprop at regjeringen må følge sosialhjelpsatsene Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har fastsatt.. (Hegnar Online, 27.. Opprop fra Workshop om langtids sosialklienter og helse.. (Workshop 14.. 06/Fami, 29.. - Fattigdommen i Norge er i ferd med å få en etnisk dimensjon.. SV-politikeren Karin Andersen fra Hedmark har engasjert seg sterkt i fattigdomsspørsmål, og på et felles medlemsmøte for Ap, SV og Sp i Oppland og Hedmark i går, påpekte hun at fattigdommen i Norge nå er i ferd med å få en etnisk dimensjon.. Hun minnet om statsministerens ord om at Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land.. På dette området har vi mye igjen å gjøre, konkluderte hun.. (Opland Arbeiderblad, 28.. Fattigdoms-bekjempere ber om støtte.. Lobby- og støtteorganisasjonen for fattige i Norge, Velferdsalliansen, ønsker å etablere seg for fullt i Grenland og søker kommunene om driftsstøtte.. - Telemark er høy plassert på sosialstatistikkene.. Derfor er det behov for brukerstøtte i regi av Velferdsalliansen, mener Hilde Dalen.. (Telemarksavisa, 28.. Spilleavhengighet og fattigdomspolitikk.. I går bestemte formannskapet i Skedsmo kommune at tiltak mot spilleavhengighet skal bli en del av både framtidig ruspolitisk handlingsplan og ny fattigdomsplan.. Man blir avhengig av spilleautomater som man blir avhengig av rus.. Derfor hører tiltak mot spilleavhengighet innunder både ruspolitikk og fattigdomspolitikk.. Utover høsten vil vi utarbeide handlingsplaner for dette, sier KrF-politiker Helge Eide (Romerikes Blad, 28.. - Færre skal bli minstepensjonister.. - Vi skal fjerne minstepensjonsfellen, lover statsminister Jens Stoltenberg.. De som tjener lite, men jobber lenge, vil få mer i pensjon i den nye modellen Regjeringen legger frem til høsten.. (Aftenposten, 27.. Artikkel: Sosialhjelp - effektiv fattigdomsbekjempelse?.. - Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen?, spør NOVA-forsker Aksel Hatland og NOVA- og Fami-forsker Axel West Pedersen (bildet) i en artikkel i Tidsskrift for Velferdsforskning, Nr.. 2, 2006.. - Økonomisk sosialhjelp er i dag et sentralt virkemiddel i kampen mot fattigdom.. I denne artikkelen dokumenteres imidlertid at svært mange fattige ikke oppebærer sosialhjelp.. (Fami, 26.. Tidsskrift for velferdsforskning.. 20 millioner ekstra til På vei til egen bolig.. Revidert nasjonalbudsjett ga en økning av Husbankens kompetansetilskudd i statsbudsjettet for 2006.. Midlene skal brukes til utvikling av varige boliger for bostedsløse, heter det i.. Bostedsløse - nyhetsbrev 4/2006.. Les nyhetsbrevet her.. - Regjeringen skaper en bedre hverdag for flere.. heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK) i dag.. Statsminister Jens Stoltenberg holdt i dag den oppsummerende pressekonferansen før sommerferien.. Han la fram hovedpunktene fra regjeringens arbeid siden skiftet i oktober og pekte framover på de store reformene innenfor arbeid og velferd som regjeringen vil legge fram til høsten.. (SMK, 26.. Les pressemeldingen her.. Utvalgte eksempler på regjeringens resultater etter åtte måneder.. Jens: Skremslene var feil.. (Dagbladet, 26.. Farlige forventninger.. Stoltenberg står støtt.. (Dagsavisen, 27.. 06).. Gir deg velferdspakke etter sommeren.. (Vårt Land, 27.. Kommentar: - Mer Soria Moria, takk!.. - Norske kommuner brukte 7,9 prosent mer på velferd i første kvartal i år enn de gjorde i første kvartal i fjor, skriver Eddie Whyte, leder av Fagforbundet Sandefjord.. Whyte hilser denne utviklingen velkommen, men ønsker seg mer Soria Moria.. - I perioden fremover bør det kunne forventes at regjeringen er enda tydeligere på sin fattigdomsstrategi, skriver han.. (Sandefjords Blad, 26.. Kronikk: - 2.. 000 barnefattige i Vestfold.. - Barn som lever i fattigdom er ikke passive tilskuere i eget liv.. Deres hverdagsliv er imidlertid sterkt preget av den økonomiske og materielle knapphet, skriver Karin Gustavsen Tvetene, dr.. gradsstipendiat ved  ...   heter det: All offentlig støtte til barnefamiliene, herunder kontantstøtte, barnehagesubsidier og fødselspenger, skal samles i én ytelse, nemlig en øket barnetrygd.. - Det er familiene med de minste barna som har dårligst økonomi.. De vil bli enda fattigere om Frps forslag vinner frem, skriver NOVA-forskerne Aksel Hatland og Ann-Helén Bay.. (Aftenposten, 12.. Les kronikken her.. Sosial ulikhet i helse.. - Til tross for våre gode velferdsordninger møter vi store utfordringer også på hjemmebane.. Stikkordet er sosial ulikhet i helse, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, i sitt innlegg på det årlige nordiske helseministermøtet.. - Jeg tror sosial ulikhet i helse skyldes ulik ressursfordeling innenfor mange av samfunnets sektorer.. Vi kan ikke godta det urettferdige i at folk med dårligere levekår og færre materielle goder også skal leve kortere og bli mer syke, sa Brustad.. Regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse.. Strategien skal være ferdig ved årsskiftet 2006/07.. (HOD, 11.. Les innlegget her.. Færre utkastelser i 2005.. Regjeringens strategi På vei til egen bolig ble lansert i 2005 som et sentralt virkemiddel for å forebygge og bekjempe bostedløshet og fattigdom.. Ett av resultatmålene er at antall fravikelser (utkastelser fra bolig) skal reduseres.. Statistikk viser at antall utkastelser på landsbasis er redusert med 19% fra 2004 til 2005.. For Oppland er tallet 14% (fra 73 til 63), mens det har vært en økning i Hedmark.. (Fylkesmannen i Oppland, 09.. Kommentar: - Sykdomsforebygging og klinisk medisin.. - Forskjellene i sykelighet og dødelighet er stor i Oslo.. Kvinner i Oslo vest kan forvente å bli 83 år, mens forventet levealder for kvinner i indre øst er 78,1 år.. Denne forskjellen, som har sammenheng med at Oslo er en klassedelt byr, er en av de store helseutfordringene i Norge, skriver Jak Jervell, professor dr.. med.. - Fattigdom bidrar ikke til god helse, skriver han videre (Dagsavisen, 08.. 06) Les hele kommentaren.. Kommentar: - Styrk velferdsstaten.. - Norsk økonomi er solid, men likevel har vi opplevd stadige angrep på velferdsstaten, skriver Arne M.. Kvalvik, nestleder LO Midt-Troms.. - Forskjellen mellom rike og fattige har økt.. Kommuneøkonomien er fremdeles svak selv om Stoltenberg-regjeringen la inn 5,7 milliarder mer i statsbudsjettet enn det Bondevikregjeringen foreslo.. LO i Midt-Troms forventer at Stoltenberg-regjeringen gjennomfører en kraftig offensiv for å avskaffe fattigdommen, skriver han videre.. (Nordlys, 07.. ) Les hele kommentaren.. Fattignorge på nett.. Foreningen Fattignorge er på nett med nye hjemmesider.. - Vi har et ønske om at nettstedet kan være et samlingspunkt både for de som har en vanskelig livssituasjon, og som informasjon til sosialtjenesten, politikere og byråkratene.. Mange sier de vet for lite om fattigdom.. Her er en unik mulighet til å følge med og lære litt om hvordan systemet de har vært med på å lage innvirker på livet til flere hundre tusen mennesker i det som påstås å være et av verdens beste land å bo i.. Om noen av disse også vil være aktive i forumet ville det være svært gledelig og prisverdig, skriver foreningen i en pressemelding.. (Fami, 07.. www.. fattignorge.. Mainstreaming Social Inclusion.. Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har siden 2004 vært partnerorganisasjon i det EU-finansierte prosjektet Mainstreaming Social Inclusion.. Hovedmålet er å styrke forståelsen av hvordan arbeidet for sosial inkludering kan inkluderes i politikk på ulike nivåer, og hvordan dette arbeidet kan vurderes og evalueres.. Fami/Fafo er utførende forskningsinstitusjon her i landet og er i full gang med den norske delen av evalueringen.. (SHdir, 01.. Prosjektet har opprettet en egen nettside, adresse: www.. europemsi.. org.. Pensjonistenes krav til statsbudsjettet for 2007.. Norsk Pensjonistforbund, som er neste pensjonistorganisasjon i landet som har direkte forhandlingsrett med regjeringen om stats- og trygdebudsjettet, krever at minstepensjonen trappes opp.. - Norge kan ikke være bekjent av at minstepensjonen ligger godt under EUs fattigdomsgrense.. Minstepensjonene må derfor heves så mye at en ikke uten videre kan regne minstepensjonistene som fattige, sier generalsekretær Harald Norman i Norsk Pensjonistforbund (Akers Avis Groruddalen, 01.. - Skatt på fattigdom.. Statens gebyr for avholdt utleggsforretning har økt med 250 prosent på tre år.. - Dette er en saldering av statsbudsjettet som står i grell kontrast til Regjeringens arbeid for de fattige, sier Baard Sig.. Bratsberg i Norske Inkassobyråers Forening (NIF).. (forbruker.. no, 31.. 05.. Se også nyhetsakene:.. Gjelden blir mangedoblet.. no, 01.. Staten skor seg på gjelden din.. (Stavanger Aftenblad, 31.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til nyhetsarkiv..

  Original link path: /nyheter2006juni.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mai 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mai 2006.. Kommentar: - Studielånsordningen for voksne må forandres.. - Lånekassen har alltid hatt som mål å gi personer økt kompetanse uavhengig av inntekt.. I dag lever mange studenter under fattigdomsgrensen.. Og begrepet livslang læring, har spilt fallitt på grunn av et regelverk fra Lånekassen som stort sett motarbeider denne målsettingen, skriver Hildur Larsen, nestleder i Kystpartiet (Nordlys, 31.. Drammen ruster seg til kamp mot barns fattigdom.. 1000 barn i Drammen lever i fattigdom, de har aldri ferie, de gruer seg til å gå på skolen, de har ikke råd til å delta i fritidsaktiviteter og føler seg ofte mobbet.. Nå setter Drammen kommune barnefattigdom på dagsorden i en uke.. - Hjelpeapparatet skal drilles til å utvikle gode, forebyggende tiltak, slik at barnefattigdommen går ned, sier oppvekstsjef Liv Gjønnes og Ranveig van Meij, som leder seminaret.. (Drammens Tidende, 30.. Se også nyhetssaken:.. Drammen har flest fattige barn.. (NRK Buskerud, 30.. Avhandling: Egenorganisering blant fattige.. Fattighuset, en organisasjon for fattige og klienter i Oslo, startet for 12 år sidan.. Deretter har fattigdommen i det norske velferdssamfunnet blitt synlig som et sosialt problem.. Å avskaffe fattigdomen er satt på den politiske agendaen.. Dette viser Sissel Seim i sin avhandling, Egenorganisering blant fattige , som hun forsvarer ved Göteborg universitet 9.. juni 2006.. (Pressemelding fra Göteborgs universitet, 29.. Sverige: Antall fattige studenter øker.. Til tross for at BNP vokser, så øker de økonomiske forskjellene i Sverige.. Mest øker fattigdommen blant gruppen unge voksne.. Årsaken er høyere arbeidsledighet, att flere studerer og at studielån og -stipend ikke høynes i samme takt som reallønningene.. (Sveriges Radio, 29.. Kommentar: - Reviderte løfter.. - Vi har fått en regjering som sier én ting og gjør noe annet, nå også i det reviderte nasjonalbudsjettet, skriver Dagfinn Høibråten (KrF) i en kommentar.. - Regjeringen kutter her 172 millioner kroner fra pengene som skulle gått til attføringstiltak til psykisk syke, rusmisbrukere og funksjonshemmete.. Disse arbeidsmarkedstiltakene er viktige i det målrettete arbeidet vi må ha mot fattigdommen i Norge, og pengene burde derfor vært brukt til alle dem som venter på hjelp til å komme i jobb.. (Moss Avis, 22.. Kutt som rammer de mest sårbare.. (Rana Blad, 29.. Leder: Politikk for økte forskjeller.. Fremskrittspartiet vil flytte lønnsforhandlingene fra Oslo-gryta og ut til arbeidsplassene.. Det er en politikk for økte lønnsforskjeller, skriver Haugesunds Avis i lederspalten.. Hvis vi legger om våre lønnsforhandlinger til et desentralisert system som i Storbritannia, vil lønnsforskjellene øke med anslagsvis 25 prosent, sier Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.. Han støttes av forskningssjef Jon Erik Dølvik i Fafo, som minner om at Frps forslag i stor grad ble gjennomført under Thatchers regjeringstid på 1980-tallet.. Fattigdommen økte dramatisk.. (Haugesunds Avis, 27.. Betaler for sertifikatet.. Ved hjelp av statlig tilskudd betaler Vestvågøy kommune sertifikat for ungdom fra familier med dårlig økonomi.. - Vi gjør det for å inkludere ungdom sosialt, sier leder for Barnevernstjenesten i Vestvågøy kommune, Greta Klevstad.. Vestvågøy er en av fem kommuner i Nord-Norge som deltar i et statlig prosjekt som skal styrke innsatsen mot fattigdom blant barn, unge og familier.. I år fikk kommunen 150.. 000 kroner i tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet.. - Vi har valgt å bruke pengene på barn og unge som er i kontakt med barnevernet, sier Klevstad.. (Lofotposten, 23.. Kommentar: - En stor sosialpolitisk reform!.. - Den nye regjeringen må arbeide fram en omfattende og stor sosialpolitisk reform, skriver Fredrik Mellem, styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn.. - Sosialpolitikken har vært forsømt i svært lang tid, og resultatet er blitt et samfunn med helt uakseptable skjevheter, skriver Mellom.. Han minner om at solidaritetsbegrepet er meningsløst hvis ikke det omfatter de aller svakeste.. (Dagsavisen, 23.. Ny studie: Færre fattige i Europa.. Fattigdommen minsker i Europa, men med ulik fart i ulike land, viser en studie gjennomført av økonomene Sarah Bouquerel og Pierre-Alain de Mallerey, ved Instituttet for politiske studium i Paris.. - Fattigdommen er både objektiv, knyttet til inntekt, og samtidig subjektiv, knyttet til hvordan man fremstår sosialt.. Og det varierer med sammenheng og land.. Å ikke eie en bil er ikke det samme i Portugal som i Danmark, slår de to økonomene fast.. (Dag og Tid, 20.. Les sammendrag, bestill notatet her.. 72 miljoner fattiga i EU.. (Brysselkontorets nyhetsbrev, 23.. Maktesløs mot tiggerne.. Fra 1.. juli oppheves forbudet i løsgjengerloven mot tigging eller betleri.. Utenlandske tiggere invaderer Trondheim, og i Oslo fortrenger godt organiserte tiggere fra Romania de norske rusmisbrukerne, som har tigget i en årrekke.. Oslos byrådsleder Erling Lae (H) krever en ny vurdering av opphevelsen av tiggerforbudet.. Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke gjeninnføre tiggerforbudet, men foreslår i stedet å gjøre det straffbart å utnytte eller forlede noen til å tigge.. (Adresseavisen, 22.. Ny rapport om barnefattigdom.. En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt er tittelen på en ny rapport fra NOVA.. Rapporten baserer seg på kvalitative intervjuer med foreldre og barn fra 26 familier med lav husholdningsinntekt.. Det er NOVA- og Fami-forsker Anne Brita Thorød som har forfattet rapporten, som er en delrapport fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. Prosjektet utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.. K.. S.. og NOVA.. Les mer om prosjektet og rapporten.. Rapportsammendrag.. 1000 nye tiltaksplasser.. Regjeringen foreslår en opptrapping av arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede med 1000 plasser for andre halvår 2006.. -  ...   at det gis de nødvendige bevilgningene for å oppnå det, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Sturla Stålsett.. (Vårt Land, 12.. Revidert budsjett: -1 000 nye tiltaksplasser for yrkeshemmede.. - Jeg er svært tilfreds med Regjeringens forslag om å økning med 1000 plasser for yrkeshemmede andre halvår.. Dette vil styrke arbeidet med å få flere yrkeshemmede i jobb, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.. (Aetat, 12.. Revidert budsjett: Venstre kritisk.. - Oppsiktsvekkende langt fra løftene i valgkampen, sier Venstre-leder Lars Sponheim om revidert budsjett.. Han etterlyser blant annet en aktiv næringspolitikk, satsing på skole og utdanning, satsing på fornybar og alternativ energi og regjeringens historiske fattigdomssatsing.. (TV2-Nettavisen, 12.. Revidert statsbudsjett.. - Med dagens framlegging av Revidert Nasjonalbudsjett tar regjeringen nye skritt for å iverksette Soria Moria-erklæringen.. Linjene fra statsbudsjettet i fjor høst følges opp med hovedfokus på å bedre fellesskapsordningene og å bidra til mer rettferdig fordeling, sier finanskomiteens leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.. (Ap, 12.. Se også Finansdepartementets Budsjettportal:.. Revidert Budsjett 2006.. Egenandelen på fysioterapi for kronisk syke fjernes.. Frem til januar i år var fysioterapi for kronisk syke gratis.. Fra nyttår fikk kronikere egenandel på 50 kroner pr.. behandling.. Forslaget ble opprinnelig fremmet av Bondevik-regjeringen.. Den rødgrønne regjeringen, som i valgkampen lovet lavere egenandeler og ekstra innsats mot økt fattigdom, prioriterte andre områder fremfor å fjerne 50-lappen i det budsjettforslaget den la frem.. Nå snur regjeringen og fjerner egenandelen.. (Aftenposten, 09.. Fjerner egenandel for kronisk syke.. Kronikk: Bostedsløshet skal avskaffes.. - Det var 5.. 200 bostedsløse i Norge i 2003.. Dette kan vi ikke være bekjent av i et av verdens rikeste land, skriver kommunal- og regionalminister Åslaug Haga i en kronikk i Dagsavisen.. - Det er med stor glede jeg leste byråd Grete Horntvedts innlegg i Dagsavisen (25.. 4) der hun skrev at alle som trenger det skal få bolig i Oslo.. Ingen som selv ikke ønsker det skal bo på gata eller på hospits.. Dette viser at Oslo kommune har ambisjoner og ønsker om å gjøre noe for de 1.. 300 bostedsløse i kommunen, skriver Haga (Dagsavisen, 11.. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix.. Ny rapport: Barne- og ungdomskriminalitet.. En ny rapport om barne- og ungdomskriminalitet utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune viser at ungdomskriminalitet er på vei nedover.. - Men vi har to store utfordringer å ta tak i, sier byrådsleder Erling Lae.. For rapporten viser også økende rusmisbruk blant ungdom, og at 66,7 prosent av lovbruddene begås av ungdom med minoritetsbakgrunn.. - Overrepresentasjonen av ungdom med minoritetsbakgrunn henger sammen med en ny fattigdomsproblematikk, sier Line Dahl som har vært med på å utarbeide rapporten.. Vi snakker om ungdom som faller utenfor, og som ikke har råd til å kjøpe I-pod og andre kostbare statussymboler.. Problemene øker når alderen går opp, sier Dahl.. (Østkantavisa, 09.. Er unge innvandrere mer kriminelle?.. Forskjellen blir mindre hvis man tar høyde for levekår (SSB, 08.. Kronikk: Den svenska fattigdom syns i din hudfärg, ditt språk, var du bor.. Inntektsforskjellene i Sverige har økt med 15 prosent siden 1991 og med 50 prosent siden 1981.. Alla ska med! er sosialdemokretenas hovedbudskap i årets valkamp.. Slagordet Alla ska med burde handle om et samfunn der alle har tilgang til en bra og generell velferd, alle får del av velstandsøkningene og der forskjellene minsker.. Men hva vi i stedet ser er at visse grupper henger etter og støtes ut av den velferd som det er sagt skal være generell.. Ungdom er en gruppe som tydlig får det dårligere, det samme gjelder mennesker med utenlandsk bakgrunn, skriver Christin Johansson og Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR.. (Dagens Nyheter, 08.. Må oppgi lønna.. Nannestad kommune mente Foreningen Fattignorge ikke hadde rett til å få vite hvor mye ordføreren tjener.. Fylkesmannen i Akershus mener noe annet.. (Fri Fagbevegelse, 08.. Klarer ikke mette fattige.. Bragernes Blå Kors må sende minstepensjonister, barnefamilier og rusmisbrukere hjem uten mat.. Situasjonen har aldri vært så ille som i dag.. De får flere henvendelser enn noensinne, men matlageret er tomt.. Organisasjonen som skal hjelpe de vanskeligstilte - er kommet i en situasjon der de selv må trygle om hjelp.. De ber nå det lokale næringslivet om å sponse dem med mat.. (Drammens Tidende, 05.. Se oppfølgingssaker i Drammens Tidende:.. Flere sosialhjelpsmottakere.. (05.. Pakker mat til nyfattige.. -Uverdig.. (06.. Blå Kors fylte opp fryseren.. Trangt for mange.. Sverige: Svenske studenter demonstrerer.. Leder for Sveriges Forenade Studentkårer, den svenske studentorganisasjonen SFS, sier til Nova Nyheter at demonstrasjonene bunner i at studentene i Sverige lever under fattigdomsgrensen (Nova Nyheter, 04.. Politiker fick nudlar till lunch av studenter.. (Tidningen Folket, 05.. En av fem studenter lever i fattigdom.. (Norrköpings Tidning, 06.. Fattigdom i Norge tema i en rekke 1.. maitaler.. - Og så skal jeg snakke om fattigdommen i Norge.. Vi er et rikt samfunn, men et land som ikke sørger for at alle har en lønn å leve av, sa Eli Ljunggren til en avis før hun holdt sin 1.. mai tale.. Forbundslederen for Hotell- og restaurantarbeiderforbundet var blant mange av årets 1.. maitalere som hadde fattigdommen i Norge som et tema i sin tale.. (Fami, 02.. Se nyhetssaker fra 1.. maitalene i:.. Prøysenhuset:.. Fattigdommen må bort.. (Ringsaker Blad, 02.. Horten:.. Regjeringen må bekjempe barnefattigdom.. (Gjengangeren, 02.. Youngstorget:.. Krafttak mot fattigdommen!.. (Dagbladet, 01.. Lørenskog:.. Lover mer penger til kommunene.. (Romerikes Blad, 01.. Elverum:.. Krever løft for de fattigste.. (Østlendingen, 01.. Tønsberg:.. Fagbevegelsen vil ha krafttak mot fattigdommen.. (Tønsbergs Blad, 01.. Moss:.. - Fattigdommen i Norge.. (NA24, 01..

  Original link path: /nyheter2006mai.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter april 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside april 2006.. 25 prosent større lønnsforskjell med Frp.. Fremskrittspartiet vil ta makta fra LO-pampene, og ha lønnsoppgjør på hver enkelt arbeidsplass.. Nye beregninger viser at det vil øke lønnsforskjellene med 25 prosent.. Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan lønnsforskjellene vil slå ut i Norge, men forskningssjef Jon Erik Dølvik i Fafo trekker parallellen til Storbritannia.. Her ble Frps forslag i stor grad gjennomført under Thatchers regjeringer i 1980-årene.. (Dagsavisen, 30.. 04.. Tunge tider for tiggere.. Pågangen av organisert østeuropeisk tigging skviser gamle tiggere ut av markedet.. Bymisjonen har startet prosjektet Rett i koppen for å kartlegge tiggerens situasjon.. - Det er klart at det oppleves som problematisk for dem som har tigget i mange år.. Det er blitt såpass mange flere tiggere de siste to åra.. Men uansett om det tiggere fra Norge eller fra utlandet, så dreier dette seg om fattigdom og skjev fordeling, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon Johannes Heggland.. (Dagbladet 30.. Venstre varsler fattigdomsløft.. Landsmøtet i Venstre åpner i dag.. Partiet vil fokusere på to hovedsaker; borgerlønn på 121.. 000 kroner og sabbatsår for lærerne.. - Venstre vil jobbe for innføring av borgerlønn, som vil kunne bli et løft for en rekke mennesker med dårlig råd her i landet.. Vi tar fattigdomsproblematikken på alvor og gjør noe med den, sier stortingsrepresentant Andre N.. (Trønder-Avisa, 29.. Kronikk: Når fattige barn faller utenfor.. Å gi barn fra de vanskeligstilte familiene en god bolig bør være overkommelig i Norge, skriver NOVA-forsker Kari Stefansen og NOVA- og Famiforsker Anne Skevik (bildet) i en kronikk i Klassekampen.. - Hvordan fungerer den norske velferdspolitikken, sett fra et barneperspektiv? Nettopp dette spørsmålet har stått sentralt i prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag , som forskningsinstituttet Nova har gjennomført i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.. (Klassekampen, 25.. Se også nyhetssakene:.. Gi barn like muligheter.. (Kvinneguiden, 27.. Barn vokser opp i dårlige kommunale boliger.. (NOVA, 24.. 03.. Rapport: Bolig og levekår i Norge.. NOVA har på oppdrag fra Husbanken analysert data fra SSBs levekårsundersøkelse fra høsten 2004, og nylig kom NOVA-rapporten Bolig og levekår i Norge.. Rapporten gir en tilstandsrapport om boforholdene i Norge, og inneholder artikler om boligstandard, boligenes tilgjengelighet, boligøkonomi, bostøtte, boligetablering og leiemarked.. Artikkelen Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet er skrevet av NOVA- og Famiforskerne Axel West Pedersen og Hans Christian Sandlie.. (Fami, 27.. Artikkeloversikt og link til nedlasting av rapporten finner du her.. - Fattigdom er ikke god sosialhjelp.. Fattigdom finnes, også på Tynset.. Den synes bare ikke så godt som før, sier ordfører Borgar Valle.. Derfor foreslå han at sosialhjelpssatsene i Tynset i hvertfall skal økes til statlige veiledende normer, og justeres i takt med disse hvert årsskifte.. I forkant kommer også sosialkontorets saksutredning med klar tale: Fattigdom er ikke god sosialhjelp.. (Østlendingen, 25.. Trangere for sosialklienter.. Flertallet av landets kommuner senket eller gjorde ingenting med sosialhjelpssatsene i fjor.. Folk som er avhengige av sosialhjelp kan få det vanskeligere økonomisk fremover.. Barn av foreldre med bare en inntekt er blant taperne.. - Uverdig, mener Aleneforeldreforeningen.. (NRK Hordaland, 24.. 39,3 millioner til tiltak for barn og unge i bysamfunn.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har bevilget 39,3 millioner kroner i tilskudd til barne- og ungdomstiltak i 23 bykommuner over hele landet.. 21,5 millioner er øremerket spesielle tiltak for unge som er berørt av fattigdomsproblemer.. - Vi må forhindre at fattigdomsproblemer som berører barn og unge i dag produserer ny fattigdom i morgen, understreker barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem i en pressemelding (BLD, 21.. Bergen får vel 4,1 millioner kroner.. (Bergensavisen, 21.. Nye ungdomsmidler til Larvik.. (Østlands-posten, 21.. 600.. 000 til Haugesund.. (Haugesunds Avis, 21.. Oslo får mer enn halvparten.. (Kommunal Rapport, 24.. 605.. 000 kroner i storbymidler.. (Sarpsborg Arbeiderblad, 27.. Sverige: Inntektsforskjellene øker, flere fattige.. Ti år med sosialdemokratisk regjering i Sverige har ført til økede inntektsforskjeller.. Det gjelder blant annet forskjellen mellom de rikeste og de fattige, og andelen svensker som befinner seg lengst nede på inntektsskalaen.. - Vi tar vår del av ansvaret, sier finansiminister Per Nüder (Sveriges Radio, 24.. - Glem økt studiestøtte.. Kunnskapsdepartementet har ingen ambisjoner for studiestøtten utover fortsatt indeksregulering.. Det gjorde statssekretær Åge R.. Rosnes klart da han besøkte UiS i forrige uke.. Påtroppende leder i Norsk Studentunion (NSU), Jens Maseng er skuffet.. Ifølge NSU sitt eget regnestykke lever studentene under fattigdomsgrensen.. (Studentavisa Hugin, 23.. Avskaff fattigdomen - hovedparole i Moss 1.. mai.. 1.. mai komiteen i Moss har valgt fattigdomsbekjempelsen som en av to hovedparoler i årets 1.. mai tog.. Fokus settes på fattige barn, og fattigdomsparolen vil inneholde det nøyaktige antall barn som lever under fattigdomsgrensen her i landet, i dag omlag  ...   dem som defineres som fattige, skriver Anne Lise Ryel.. Litauen rikere - litauere fattigere.. Samtidig som det nye EU-landet Litauen har en sterk økonomisk vekst, øker andelen fattige innbyggere.. Ny statistikk viser at 30 prosent av befolkningen på landsbygda lever under fattigdomsgrensen, i byene i gjennomsnitt 15 prosent.. (Göteborgs-posten, 14.. Ny svensk studie: Harde krav ga ikke raskere jobb.. Sosialklienter bør stå opp om morgenen, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen før jul.. En ny svensk studie av Mia Hilton ved Uppsala universitet viser at harde krav til sosialklienter ikke førte til at flere kom i arbeid.. Snarere tvert i mot, sosialklientene ble mer utstøtt.. Den avgjørende faktoren er forholdene på arbeidsmarkedet (Dagbladet, 12.. Tuffa krav på socialbidragstagare gav inte jobb snabbare.. (Uppsala universitet, 04.. Arbete i stället för bidrag?.. (Mia Hilton, abstract).. Ulikhetsskolen.. De to viktigste menneskene i klasserommet ser du ikke: mamma og pappa.. Siden 1992 har betydningen av etnisk og sosioøkonomisk bakgrunn økt i norsk skole.. Det bekymrer kunnskapsministeren.. Vi vet at utdannelse er den viktigste faktoren for å lykkes i arbeidslivet.. Det hindrer fattigdom, kriminalitet og påvirker helsen også, sier utdanningsminister Øystein Djupedal.. Løsningen er historiens første stortingsmelding om hvordan utdannelse kan styrke sosial utjevning.. Den lanseres til høsten, men Morgenbladet stiller spørsmålet på forskudd: Hvordan hadde norsk skole sett ut om sosial utjevning var det viktigste? (Morgenbladet, 07.. Innlegg: - Bostøtten skal bli bedre for fattige barnefamilier.. I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at bostøtten skal bli bedre for fattige barnefamilier, skriver Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp).. - Jeg har satt i gang arbeidet for å se om støtten når de som trenger det mest.. Forslag til endringer i bostøtten vil bli vurdert som ledd i regjeringens samlede innsats for å bekjempe fattigdom, skriver Haga.. (Senterpartiet på nett, 07.. Les hele innlegget her.. Vil ha sosialklienter over på velferdskontrakter.. Sosialklienter som vil kvalifisere seg for arbeidslivet, skal få høyere ytelser, fastsatt og delvis finansiert av staten.. De andre må klare seg på lavere satser, fastsatt og betalt av kommunen.. Slik ser Aps stortingsrepresentant Lise Christoffersen for seg det nye systemet for sosialhjelp i NAV.. Det er neppe særlig forskjellig fra det opplegget arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) spikrer på til sin handlingsplan mot fattigdom.. (Kommunal Rapport, 05.. Ny studie om langtidsmottakere av sosialhjelp.. En ny studie av funksjonsevnen blant langtidsmottakere av sosialhjelp tegner et bilde av individer med svært ulike forutsetninger.. Likevel er langtidsmottakerne som gruppe overrepresentert med livsbetingelser som begrenser deres generelle muligheter på arbeidsmarkedet.. - Funnene vil bli sentrale i det framtidige arbeidet med å bekjempe fattigdommen.. Studien avdekker nødvendigheten av en individuell og helhetlig tilrettelegging av tiltakene, sier avdelingsdirektør Øystein Olsen i Avdeling for kommunale velferdstjenester.. Studien er utført av Høgskolen i Oslo på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) (SHdir, 05.. Rapporten:.. Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp.. (pdf).. Ny bok: Inkluderende arbeidsliv?.. Boken Inkluderende arbeidsliv.. Erfaringer og strategier.. kom nylig ut på Gyldendahl Akademisk.. Dette er et bokprosjekt der NOVA-forskere skriver artikler om temaet inkluderende arbeidsliv.. Boken formidler forskningsbasert kunnskap om erfaringer med integrering, attføring og forebygging av utstøting på arbeidsmarkedet.. Den redegjør for ulike strategier for å hindre utestenging, og tar også opp spørsmålet om det har skjedd en brutalisering av arbeidslivet eller om vi har fått et mer fleksibelt arbeidsliv.. Redaktører er Torild Hammer og Einar Øverbye.. Og blant de øvrige bidragsyterne er Fami-forskerne Christer Hyggen og Axel West Pedersen.. (Fami, 05.. Les mer om prosjektet.. Bokflyer fra Gyldendahl.. Kronikk: IA-avtalen når ikke de svakeste.. Det er de mest ressurssvake som marginaliseres i arbeidslivet.. Unge sosialklienter, langtidssykemeldte og uførepensjonister har klart dårligere helse, lavere utdanning, lavere inntekt og dårligere arbeidsforhold enn andre arbeidstakere.. Disse gruppene har også lavere sannsynlighet for å vende tilbake i arbeid, konstaterer dr.. philos Torild Hammer, forsker ved NOVA og Fami i en kronikk i LO-Aktuelt 28.. februar.. - Arbeid nøkkelen til integrering.. - Familier som faller ned i fattigdomsgrøften med dårlig økonomi og helse.. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (a) frykter alvorlige sosiale problemer hvis ikke flere nordmenn med minoritetsbakgrunn får innpass på arbeidsmarkedet.. (Aftenposten, 03.. - Ungdoms helse må tas på alvor.. Lege Ole Rikard Haavet vil tilby alle landets femtenåringer depresjonstest.. - Vi vet at ungdommer opplever sterkt forventningspress i dagens samfunn.. Økende sosiale forskjeller spiller inn i forhold til barn og unges helse, og kravene til vellykkethet gjør at barn rammes ekstra hardt av fattigdom, sier Haavet.. - Nøkkelen til et godt voksenliv ligger i en god barndom.. Derfor er viktig at det jobbes med å redusere sosiale forskjeller, bedre helsetjenesten for barn og ungdom og sørge for at unge har gode fritidstilbud.. (Romerikes Blad, 03..

  Original link path: /nyheter2006apr.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mars 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mars 2006.. Rødgrønn strid om sosialhjelp.. Alle som sier at vi kan avhjelpe fattigdom med å heve sosialhjelpssatsene, tar feil, sier arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.. SV og Arbeiderpartiet er uenige om sosialhjelpssatsene bør økes eller ikke.. (Trønder-Avisa, 31.. Intern strid om fattighjelp.. Regjeringsstrid om sosialhjelp.. (Kommunal Rapport, 31.. Fullt mulig å avskaffe fattigdommen.. To av Norges fremste fattigdomsforskere er intervjuet i papirutgaven av Kommunalrapport.. - Teknisk sett er det mulig å avskaffe fattigdommen i Norge.. Men jeg tror ikke det er politisk mulig, sier professor Ivar Lødemel ved Høgskolen i Oslo.. - Arbeid er det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom, fastslår Tone Fløtten, prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo.. Les intervjuene - og flere artikler om fattigdom- i:.. Tema fattigdom.. (Bilag til Kommunal Rapport nr 12/2006).. Utestengt fra arbeidslivet.. Jobbtorget i Kristansund skulle hjelpe sosialklienter ut i arbeid.. Men bare fire av 68 fikk seg jobb før Aetat ga opp.. Jobbtorget var et tiltak Aetat og sosialkontoret drev sammen, men ble nedlagt da Aetat trakk seg ut.. Etatens fattigdomsmidler skal i år bare brukes på NAV.. Dermed står sosialkontoret igjen med en hard kjerne langtidsklienter, som de ikke riktig vet hva de skal gjøre med.. De er for friske for uføretrygd og for syke og ustabile for jobb eller arbeidsmarkedstiltak.. (Kommunal Rapport, 29.. Pensjonen under fattigdomsgrensen.. I Norge får en enslig minstepensjonist årlig utbetalt 108.. 000 kroner, og gruppen består av 180.. 000 personer.. OECD har et fattigdomsgrense på 115.. 000 kroner, mens EUs grense ligger 10.. 000 kroner høyere på 125.. 000 kroner.. Vi ligger 7.. 000 kroner under OECD-grensen, og for oss er det et absolutt krav i forbindelse med neste års statsbudsjettet at vi når OECDs tall, sier Inge Steffensen i Norsk Pensjonistforbund.. Sverige: Færre fattige - økt segregering.. Fattigdommen har minsket i Sverige, men den etniske segregeringen fortsetter å øke.. Det skriver den svenske Socialstyrelsen i en 346-siders rapport om den sosiale velferdsutviklingen i perioden 1990-2003.. (SVT, 28.. Last ned rapporten her:.. Social rapport 2006.. Fattigdomen jämnt fördelad.. (Nytt från Socialstyrelsen, 29.. Segregationen har ökat.. (Pressemelding, Socialstyrelsen, 28.. Gräsliga siffror i rapport från Soc.. ialstyrelsen.. (Dagens Nyheter, 28.. Var femte student är fattig i Sverige.. Hver femte student fattig.. (Aftonbladet, 28.. Kommentar: Gå løs på fattigdommen!.. - Det er lett å se hva regjeringen bør gjøre for å avskaffe fattigdom her i landet.. Men kommunene har også nok å ta fatt i, skriver Marte Danbolt (Kommunal Rapport, 28.. Les kommentaren her.. Kronikk: Løfte om en god fellesskole.. - Gjennom å stanse det borgerlige frislippet av privatskoler tar regjeringen grep for å styrke den offentlige fellesskolen, skriver Lena Jensen, utdanningspolitisk talskvinne i SV.. - Kunnskapsdepartementet har i tillegg til privatskolestansen også varslet en stortingsmelding til høsten om utdanning som virkemiddel til sosial utjevning.. Det er to offensive grep som skal bidra til å nå tre viktige mål: Norge som kunnskapsnasjon, avvikling av fattigdom og bedre integrering.. (Dagsavisen, 28.. Finland: Fattige familiers barn slås lett ut.. Barn og unge inndeles stadig tydligere i dem har velbergede og dem som har fattige foreldre, sier professor Veli-Matti Ritakallio ved Åbo universitet i Finland.. Omkring 100 000 finske barn lever under fattigdomsgrensen.. (YLE Internytt, 28.. Økende fattigdom blant svenske innvandrerbarn.. Dagens klasseskiller i Sverige sammenfaller til stor del med etnisk bakgrunn.. Mennesker med utenlandske røtter har ofte de laveste inntektene og de dårligste arbeidsmiljøene.. Barn med utenlandsk bakgrunn har fire ganger så stor risiko for å vokse opp i fattigdom enn barn med helsvensk bakgrunn.. Det viser en ny rapport fra svensk Redd Barna.. Segregationen skapar permanent underklass.. (Svenska Dagbladet, 29.. (Webfinanser, 28.. Ny rapport: Sosiale ulikheter i helse i Norge.. En ny rapport fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) gir oversikt over de siste 20 års forskning på sosiale ulikheter i helse i Norge, herunder status og utvikling, årsaker til sosiale helseulikheter og effekten av tiltak mot slike forskjeller.. Rapporten er skrevet av stipendiat Erik R.. Sund ved NTNU og Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenter (SHdir, 13.. Sosiale ulikheter i helse i Norge en kunnskapsoversikt.. 800 000 utenfor arbeidslivet.. Tallene kom fram under Arbeiderpartiets landsstyremøte fredag.. Der uttalte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ifølge NTB at kampen mot fattigdom er en av Regjeringens viktigste oppgaver, og at oppskriften er å få folk i arbeid.. Fattigdom har ulike årsaker og konsekvenser, men det er én fellesnevner: Svak eller manglende tilknytning til arbeidslivet, sa han.. (Magasinet Aktuelt, 27.. Sverige: Fattige barn blir fattigere.. Fattigdommen blant barn i Sverige med enslige foreldre og barn med utenlandsk bakgrunn øker.. I Malmö er fire av ti barn med enslige foreldre fattige.. Tallene kommer fra Rädda  ...   sosialhjelp.. (Svenska Dagbladet, 20.. Nasjonale standarder for sosialhjelpen.. - Det kommunale selvstyret fungerer ikke når det gjelder å sikre de fattigste.. Dermed må det innføres nasjonale standarder for sosialhjelpen, skriver LO-Aktuelt.. (LO-Aktuelt, 20.. Budsjettkonferanse.. Regjeringen er samlet til budsjettkonferanse, og etter det ANB kjenner til er økt innsats mot fattigdom, i og utenfor Norge, blant hovedtrekkene i statsbudsjettet for 2007.. (Østlands-Posten, 20.. De fattigste ble fattigere i fjor.. Åtte av ti norske kommuner lot satsene for sosialhjelp stå på stedet hvil i fjor.. Dermed økte forskjellene mellom de aller fattigste og resten av befolkningen.. Det kommunale selvstyret fungerer ikke når det gjelder å sikre inntektsutviklingen til de aller dårligst stilte, fastslår Stig Rusten i Velferdsalliansen.. (Dagsavisen, 20.. 105 krav til regjeringen.. Når regjeringen skal legge grunnsteinene i sitt første statsbudsjett søndag, ligger det 105 krav på bordet fra syke, trygdede og fattige.. Forventningene er skyhøye.. (ANB, 19.. Demonstrerte mot Jens.. Foran TV-duellen Jens vs Jensen, møtte Jens Stoltenberg harde krav fra en sint aksjonist.. Statsministeren ble møtt av en ivrig, men enslig demonstrant da han gikk inn i TV 2-huset onsdag.. Foreningen Fellesaksjonen mot Fattigdom hadde hengt opp plakater ved inngangen med påskriften: Ap-SV-Sp.. Nå må varene leveres og Forskjellene øker! Nå kreves raske tiltak.. (TV2 Nettavisen, 15.. Fattigdom, en farlig trussel.. - Vi trodde den norske fattigdommen ville forsvinne med etterkrigstidens utvikling av velferdsstaten, trygdeordningene og sosiale stønader.. Det er slett ikke tilfellet.. Dersom det ikke gjøres noe med den norske fattigdommen, kan den bli like eksplosiv farlig som den var på 1920- og 1930-tallet.. Dette har ikke minst sammenheng med innvandrerbefolkningens kår.. (Drammens Tidende, leder, 14.. Les lederen her.. Rammer de fattigste.. (Drammens Tidende, 14.. -Den beste løsningen.. Krever stans i boligsalg.. Leieboerforeningen fortviler etter at bystyret har vedtatt at kommunale eiendommer for 625 millioner kroner skal selges i 2006.. Foreningen frykter konsekvensene for et slikt salg, og de mener at et salg av kommunale boliger samsvarer dårlig med myndighetenes ønske om å bekjempe fattigdom og sosial nød.. (NRK, 14.. Pensjonistene krever økt minstepensjon.. I dag er minstepensjonen på omkring 109 000 kroner.. Dette er 9 000 kroner under EUs fattigdomsgrense, og kravet fra Norsk Pensjonistforbund er at minstepensjonen økes til 2G, altså 121 000 kroner.. Ny rapport: Rustet for fritid.. Kristiansand kommune har i flere prosjekter gjennomført et kontinuerlig utviklingsarbeid basert på en ny arbeidsmetode.. Metoden Fritid med bistand benyttes som et alternativ til bruk av tradisjonelle støttekontakter hvor målsetningen er å bistå enkeltpersoner i deres inkluderingsprosess frem til deltakelse i selvvalgte aktiviteter på fritidsarenaen.. Sluttrapporten til prosjektet Rustet for fritid ble sendt Sosial- og helsedirektoratet 6.. mars.. Rapporten finner du her.. Les mer om metoden her.. Minileder: Det norske klassesamfunnet.. - Bildet av Norge som et land uten klasseskiller slår nå store sprekker.. Mye tyder på at de med svakest økonomi, lavest sosial status og manglende sosialt nettverk - nettopp dem velferdsstaten skulle ivareta - er de som får det dårligste tilbudet fra det offentlige.. (Tidsskrift for Den norske Lægeforening, 09.. Menneskerettighetene og sosialhjelp.. Det er betimelig å trekke frem menneskerettserklæringen når vi snakker om sosialt arbeid.. Våre brukere er avhengige av en godhet fra velferdsstaten, sa FO-leder Randi Reese til deltakerne på Velferdskonferansen 2006.. (EmblaFontene, 08.. Kvinner bidrar til konfliktløsning.. - All statistikk og all erfaring viser det samme; kvinner rammes hardest av fattigdom.. Og om ikke kvinner er i flertall blant de stridende i krig og konflikt, er det kvinner som må ta de største lidelsene i konfliktenes kjølvann, skriver ministrene Karita Bekkemellem, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Knut Storberget og Jonas Gahr Støre.. (Aftenposten, 08.. Velstand er vår tids helsetrussel.. Ved forrige århundreskifte var de store folkesykdommene infeksjoner, epidemier, sult og fattigdom.. Med velstanden kom sykdommer som hjerte- og karlidelser, kreft og diabetes.. Kronikk: Planteforskning mot sult?.. - Skal alle få nok mat, må de fattigste sikres kjøpekraft, sier Fred Håkon Johnsen, førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), Universitetet for miljø- og biovitenskap, i denne kronikken (Nationen, 07.. Disputas: Poverty and social exclusion - two sides of the same coin?.. Tone Fløtten - prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo - disputerte for dr.. polit.. -graden over avhandlingen Poverty and social exclusion - two sides of the same coin? A comparative study of Norway and Estonia , fredag 3.. mars, ved Universitetet i Oslo.. Formålet med studien er å klargjøre forholdet mellom fattigdom og sosial eksklusjon.. Ved å anlegge et komparativt perspektiv, blir det diskutert hvilke konsekvenser det har for knapphet på andre levekårsressurser å være fattig i samfunn med ulikt velstandsnivå, ulik velferdspolitikk og ulik makroøkonomisk struktur.. Studien baserer seg på levekårsdata fra Norge og Estland (Fami, 06..

  Original link path: /nyheter2006mars.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter februar 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside februar 2006.. Fattige legges inn med tvang.. En undersøkelse gjennomført av Sintef Helse i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag fra Statens helsetilsyn viser blant annet at én av fire psykisk syke som er innlagt er tvangsinnlagt.. Mer enn 40 prosent av dem er uten egen fast bolig.. - Det er en veldig sterk sammenheng mellom fattigdom og tvangsinnleggelse.. Om det er fattigdom som fører til psykisk sykdom eller omvendt er vanskelig å si.. Men dette er, uansett årsak, et kraftig signal om konsekvensene av fattigdom, sier helsedirektør Lars E.. Hanssen.. 02.. Aller nederst.. (Dagbladet, 28.. Tvangsinnleggelser varierer geografisk.. (Dagbladet, 27.. Kommunene må ta ansvar.. Forskjeller bekymrer.. Hvem blir utsatt for tvang i psykisk helsevern?.. (Pressemelding Helsetilsynet, 25.. Last ned rapporten fra SINTEF Helse:.. Analyse av tvang i psykisk helsevern.. Årsmelding for 2005 fra Sosial- og helsedirektoratet.. Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har ansvar for en rekke områder, og årsmeldingen for 2005 omhandler både pandemiforberedelser og behandling av hjerneskadde til røykfrie serveringssteder og kamp mot fattigdom.. SHdir har sosial inkludering som målsetting i arbeidet med.. fattigdomsproblem, og har ikke bare som mål å nedkjempe inntektsfattigdom.. (Fami, 28.. Last ned årsmeldingen.. Romerike: 4.. 000 i forskjell på sosialsatser.. Det er store forskjeller i sosialhjelpen på Romerike.. Aleneforeldre med ett barn har 4.. 000 kroner mer å rutte med i Nittedal enn i Fet kommune.. Det viser tall Romerikes Blad har hentet inn.. Yngve Jahrø, enhetsleder for sosial- og psykiatritjenestene i Fet, understreker at satsene bare er veiledende.. Det skal uansett brukes skjønn.. Og når satsene ligger så lavt hos oss, betyr dette at vi må ha en mer offensiv holdning til sakene, sier Jahrø (Romerikes Blad, 28.. Kronikk: Fattig midt i rikdommen.. - Å bekjempe fattigdom er ikke et spørsmål om bøyningsformer av ordet fattigdom.. Det handler om å skape et samfunn med mindre forskjeller, skriver Karin Andersen (sv), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité i en kronikk i Aftenposten.. - Og det handler om å gi dem som faller utenfor arbeidslivet nok å leve av og gi flere en reell mulighet til å komme i jobb.. Alle som trenger hjelp skal møtes med respekt.. Foreslår plan mot fattigdom i Skedsmo.. Skedsmo bør utarbeide sin egen tiltaksplan mot fattigdom, mener KrF-politiker og tidligere statssekretær i Bondevik-regjeringen, Helge Eide.. Eide viser til at Trondheim nylig bestemte seg for å lage en slik lokal plan, og at Skedsmo nå bør følge etter.. Han poengterer at nivået og innretningen på den økonomiske sosialhjelpen bør være en del av planen.. (Romerikes Blad, 27.. - Smør på flesk?.. Mange havner utenfor i Perssons Folkhem.. Den svenske økonomien er god, statsfinansene er sterke.. Samtidig har en gruppe svensker permanent havnet i fattigdomsfellen.. Begge deler er arven etter Göran Perssons ti år ved makten, skriver Svenska Dagbladet.. I et bilag til det svenske statsbudsjettet slås det fast at de som er avhengig av sosialhjelp, lever under sterkt økonomisk press.. Anne-Marie Lindgren, sjef for sosialdemokratenes tankesmie Idé Tendens, mener at statistikken over langtidssykmeldte, langtidsarbeidsløse og sosialhjelpsmottakere er urovekkende.. (Svenska Dagbladet, 26.. Myten om de fattige.. Selv om du er fattig, trenger du ikke være ekskludert fra samfunnet.. Men det betyr ikke at det ikke er grunn til bekymring, mener Tone Fløtten, prosjektleder i Fami og forskningssjef ved Fafo.. Fattigdomsdebatten i Europa, også i Norge, dreier seg i stor grad om fattigdommens sosiale konsekvenser.. Ifølge Fløtten har det gått så langt at begrepet sosial eksklusjon har tatt over for fattigdomsbegrepet i flere sammenhenger.. Dette gir et galt bilde av fattigdommen i Norge, hevder hun.. Ny rapport: Ungdomsgaranti hjelper.. En ny forskningsrapport viser at ungdomsgarantien på midten av 1990-tallet bidro til å redusere arbeidsledigheten blant ungdom.. - Unge har ofte liten arbeidserfaring, noe som gjør det ekstra uheldig å gå ledig lenge, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.. For å bidra til høy yrkesdeltakelse, lavere ledighet og redusert fattigdom er det nødvendig med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk.. Rapporten styrker grunnlaget for forslaget i Soria Moria-erklæringen om å innføre en ungdomsgaranti, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).. ( AID, 22.. Rapport fra Institutt for samfunnsforskning og Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning:.. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?.. Flere fattige finner.. En ny finsk rapport viser at en økende velstandskløft i Finland.. Over en halv million finner lever nå under EUs grense for såkalt fattigdomsrisiko.. Enslige forsørgere, flerbarnsfamilier og ungdommer er mest utsatt.. Og om den nåværende politisk linjen fortsetter, kommer fattigdommen til å øke (Norrbottens-Kuriren, 21.. Økonomisk støtte til Primærmedisinsk verksted.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gir 1,5 millioner kroner til Primærmedisinsk verksted (PMV).. Midlene blir gitt over en støtteordning til innsats for særlig utsatte innvandrergrupper.. Formålet med ordningen er å bekjempe fattigdom gjennom selvorganisering.. (Utrop, 20.. Et nytt forsøksprosjekt: Ny sjanse.. Ny sjanse vil i løpet av dette året gi 500 innvandrere en ny sjanse på arbeidsmarkedet.. Prosjektet er innvilget 18,4 millioner kroner for 2006, og  ...   er meget gledelig, og er uten tvil en av våre viktigste saker i denne perioden, sier kommunalråd Odd Anders With (KrF).. - Generelle nasjonale tiltak ikke alltid er like treffsikre, vi trenger også lokale, forpliktende planer, sier With (KrF, 06.. Familie og venner viktigere enn materielle ting.. - Hvis en ellers er fattig på venner, gode relasjoner eller akseptert væremåte, kan kostbare, materielle goder være verdiløse, sier UiS-forsker Wenche Hovland.. Det viser en analyse av 170 elevtekster, hvor temaet er 14-åringers egen oppfatning av fattigdom i Norge.. Elevtekst-analysen er del av en ny rapport, som er en bearbeidelse av NTNU-rapporten Fattig eller rik? Slik ungdom ser det.. (Aftenposten, 06.. Fattig eller rik? Slik ungdom ser det.. (E.. Marthinsen og M.. Røe (red) 2004).. Slik ungdom ser det.. (Nyhetssak i UiS Nettavis, 25.. - Ny arbeidsmiljølov gir bedre rammer.. - Hvis arbeid er så sunt, så gi det til de syke, sier Grace Beathe Mathisen i Arbeidslivstelefonen.. Mange mennesker står utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske problemer.. Isolasjon, fattigdom og diskriminering fører ofte til at det blir vanskeligere for dem står utenfor.. Mathisen er positiv til endringene i arbeidsmiljøloven, og tror det vil bli enklere å skape et inkluderende arbeidsliv.. (Absentia, 06.. Gir feriepenger til fattige barn.. Penger til foreldrene er ikke nok, nå skal fattige barn få fritidsopplevelser.. Det skal bøte på barnefattigdommen.. Å satse på fritid, ferie og arbeidsliv er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom blant barn og ungdom i Norge, ifølge barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.. Dette er med på å viske ut skillene mellom barn, mener hun.. (Dagsavisen, 03.. Karita gir feriepenger til Fredrikstad-barn.. (Demokraten, 06.. Feriepenger til fattige barn.. (TV2 Nettavisen, 04.. Tiltak for fattige barn.. Gratis ski og skøyter til alle.. SV vil avskaffe fattigdom.. men.. Finansiminister Krisitn Hlavorsen besøkte fylkesårsmøtet i Akershus SV.. Et av temaene som ble tatt opp på årsmøtet var ordlyden rundt fattigdomsbekjempelsen.. Statsminister Jens Stoltenberg sier konsekvent fattigdom , men i går var Regjeringens nestkommanderende klar på at de rødgrønne skal avskaffe av fattigdommen.. (Aftenposten, 05.. Ny rapport: Fattigdom blant barn, unge og famillier.. Fattigdom blant barn, unge og famillier - et kunnskaps og erfaringshefte ble lansert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i dag.. Heftet retter seg mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer.. Blant forskerbidragene finner vi artikler av Fami-forskerne Tone Fløtten, Elisabeth Backe-Hansen og Christer Hyggen.. Pressemelding.. (BLD, 02.. Fattigdom blant barn, unge og familier et kunnskaps- og erfaringshefte.. - Ikke svikt de fattige!.. - De fattige har ikke råd til å vente på lange utredninger, fastslår LOs 1.. sekretær Ellen Stensrud.. Hun krever at regjeringen nå gir klare meldinger om forbedringer og refser samtidig arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.. Det er i neste ukes utgave av LO-Aktuelt at Stensrud ber om fortgang i regjeringens arbeid mot fattigdom.. (LO-Aktuelt, 03.. Fattigdommen privatisert.. - Nyfattigdommen er individualisert og privatisert.. Det fører til at folk føler skam.. De forsøker å kamuflere fattigdommen, sier daglig leder ved Robin Hood-huset i Bergen, Bjørn Simonsen.. Det å være fattig i et høykostland som Norge beskriver Simonsen som knapphetens tyranni.. (Bergens Tidende, 03.. Ny rapport: Utsatthet og forbruk i de nordiske velferdsstater.. Utsatte familier er de som beveger seg på marginene.. De er ikke fattige, men lever så strengt at de tåler få kritiske hendelser før de lett kan ende opp som fattige, advarer forskerne bak den nordiske rapporten Udsatthet og Forbrug i de nordiske velfærdsstater.. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har stått for den norske delen av undersøkelsen (SIFO, 23.. Gir barna mobil- dropper medisin.. Utsatte familier flinke til å klare seg.. (SIFO, 23.. I fattigdommens grenseland.. (Norges forskningsråd, 23.. Kronikk: Hvordan sy puter under armene.. - Debatten om hvordan utrydde fattigdommen, går høylytt.. Putesying er blitt et tema.. Når ble det umoralsk å ta imot hjelp? Når ble det umoralsk å sy? spør forbundsleder for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Randi Reese i en kronikk i Dagsavisen.. Hun mener vi skal sy så mye at folk kan stå oppreist og etter hvert stå og gå uten putene.. (Dagsavisen, 02.. Se også.. FO-leder ut mot Hanssen.. (Fri Fagbevegelse, 02.. - Arbeidsministeren på sporet av Venstres borgerlønn.. I et intervju i dagens Aftenposten lanserer arbeids- og inkluderingsministeren radikale endringer i velferdssystemet.. Bjarne Håkon Hanssens politiske vyer er på sporet av Venstres Borgerlønn, og Venstre håper ministeren får gjennomslag for sin politikk blant egne rekker, sier Andre N.. (Venstre, 02.. Ber statsråden få fram fakta om sosialhjelp i kommunene.. - NRK og andre medier har presentert undersøkelser som viser at 90% av kommunene vil redusere sosialhjelpsatsene i 2006.. Mye tyder på at dette er feil.. Dagfinn Sundsbø, Senterpartiets medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite, har i spørsmål til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen bedt om at de reelle fakta nå kommer fram.. - Kan Statsråden avkrefte at et flertall av kommunene reduserer nivået på sosialhjelp dette året?, spør Sundsbø (Senterpartiet, 01..

  Original link path: /nyheter2006feb.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter januar 2006
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside januar 2006.. Regjeringen går bredt ut for å bekjempe fattigdom.. Kunnskapsminister Øystein Djupedal (sv) vil bruke utdanningssystemet som verktøy i kampen mot sosiale ulikheter.. - Utdanning er nøkkelen til bedre inntekt, bedre helse, lavere kriminalitet og et lengre liv, sier han til Aftenposten.. Kunnskapsministerens stortingsmelding om sosial utjevning i skolen er ett av flere tiltak for å bekjempe fattigdom.. I tillegg fremmer arbeids-og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (a) en handlingsplan mot fattigdom og en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering.. Disse meldingene skal utfylle hverandre.. Og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (a) jobber for å minske sosial ulikhet i forhold til helse.. (Fami, 31.. Se også pressemelding:.. Utdanning styrker sosial utjevning.. (Kunnskapsdepartementet, 31.. Stadig flere boløse i Sverige.. Antall hjemløse i Sverige har økt de siste årene.. Det viser en kartlegging fra Soscialstyrelsen som ble overlevert til den svenske regjeringen i dag.. Man regner med at det finnes minst 17 800 hjemløse.. Det er en sammenheng mellom fattigdom og hjemløshet som vi ser tydligere idag , sier Anna Qvarlander som har ledet kartleggingen.. (Sveriges Radio, 31.. Socialstyrelsens rapport.. Flere hjemløse i Stockholm.. - En løser ikke problemene med å heve sosialstønaden.. - Det er viktig å få så mange som mulig ut i arbeid slik at de kan forsørge seg selv, sier Britt Løwe, attføringssjef i Fretex Øst-Norge.. Sosialtjenesten og Aetat i Drammen har samarbeidet med Fretex for å få folk fra sosialstøtte over i arbeid.. Prosjektet har vært vellykket, men fikk likevel ikke midler til å fortsette.. (Drammens Tidende, 31.. Jubler over jobb.. Kronikk: - 135 kr.. dagen frister ikke.. - For de fattige ser det ut som om fremtiden vil bringe tøffere tak.. For der borgelig juling gjorde de fattige sengeliggende, kommer nå Bjarne Håkon Hanssen og vil sparke dem opp igjen, skriver Lars-Kristian Bjørnstad i en kommentar.. - For en sosialklient frister det nok ikke å stå opp for 135 kroner dagen, ei heller å bli presset inn i tiltak som til sist kanskje fører til arbeidsledighet, skriver Bjørnstad.. (Moss Avis, 30.. Fattigdom kan hindre suksess.. - Fattigdom går ut over barns selvtillit.. Og dårlig selvtillit virker som en bremsekloss på suksess.. Mange tyr til uønsket adferd for å hevde seg, sier rådgiver Are Antonsen, tidligere barnevernssjef i Drammen.. Han førte kommunens fattigdomsmelding i pennen vinteren 2005.. Temameldingen, som nå er til behandling i bystyrekomiteen, vil angivelig bli behandlet i bystyret om to-tre måneder.. Tiltakene kan først innlemmes i økonomiplanen for 2007-2010.. Nå kommer innvandrergründerne.. Mange innvandrere kommer ikke inn på det norske arbeidsmarkedet, og går på stønad eller trygd, til tross for at de har både kompetanse og utdanning.. Nettverks kreditt BA jobber med næringsetablering hos innvandrere.. - Vi holder etablererkurs, og innvilger små lån slik at folk kan opparbeide seg kredittverdighet.. Norge kunne bekjempet mye fattigdom dersom lånekriteriene hadde vært gjort om på, sier Unni Sekkesæter i Nettverks kreditt BA.. Fattig blant de rike.. Det er vanskelig å være fattig på rikmannsskolen Bragernes i Drammen, mye verre enn i fattigbydelen Fjell.. -I vårt bomiljø er det viktig å holde fasaden.. På denne skolen er du fattig om du ikke har datamaskin, eller har vært hjemme hele ferien, sier Elen Sørensen, rektor på Bragernes, og forteller om foreldre som prioriterer fasaden fremfor familiens basisbehov.. (Drammens Tidende, 29.. Stadig flere svenske barn lever i fattigdom.. - Kløften mellom rike og fattige vokser og en kvart million svenske barn lever under økonomiske knappe forhold.. Det sier professor Tapio Salonen i Växjö som forsker på barns økonomiske vilkår.. (Västerbottens-Kuriren, 27.. Flest fattiga barn finns i Dorotea.. (Västerbottens-Kuriren, 28.. Kronikk: 100 dager - mye har skjedd.. - Når det gjelder kampen mot fattigdommen, må det nok noe mer til enn å be folk stå opp om morran.. Det handler om tung fordeling.. Den rød-grønne regjeringen er nødt til å avvike fra det som har vært vanlig i norsk politikk, nemlig å fordele mesteparten av ressursene til dem som har mest, skriver stortingspresident Thorbjørn Jagland i en kronikk.. Fattigdomsprosjekt i Sund: Hjelper fattige familier.. 12 familier i Sund skal få penger for at barna skal komme seg i aktivitet.. - De kan i alle fall få oppleve et bedre liv i tre år, sier barnevernsleder Mariann Kjelby.. Sund er en av 34 kommuner i landet som har fått midler til et såkalt fattigdomsprosjekt.. Pengene blir fordelt på to skoler og 12 familier i kommunen.. (Vestnytt, 26.. Bremser bruken av oljepenger.. Å følge handlingsregelen på fire prosent av avkastningen av Statens pensjonsfond vil være uansvarlig når økonomien koker, mener finansminister Kristin Halvorsen.. På Samfunnsøkonomenes valutaseminar i går varslet hun at hvis det koker, vil hun bruke mindre enn det regelen gir henne lov til.. Det til tross for at regjeringen har lovt å avskaffe fattigdommen, og å satse massivt på utdanning, barnehager og eldreomsorg.. Finansministers foredrag.. (Finansdepartementet, 25.. Jo fattigere, desto sykere.. - Forskningsrapport etter forskningsrapport, både i Norge og i utlandet, viser sammenheng mellom fattigdom og dårlig helse.. Kort fortalt: Jo lavere ned i det sosiale hierarkiet, desto høyere dødelighet og mer sykdom, skriver Nina Kraft i en artikkel på Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL, 26.. Les artikkelen her.. Se også rapporter om forskning om helse og sosial ulikhet på.. Sosial og Helsedirektoratets nettside.. Kommentar: Er øst øst og vest vest i Stavanger?.. - Stavanger har færre levekårsproblemer enn andre norske storbyer.. Dette kommer fram i en levekårsundersøkelse som vi i kommunalstyret for levekår behandlet i går, skriver Christine Sagen Helgø (H).. - Levekårsrapporten viser at Stavanger er en god by å bo i.. Den største utfordringen er at forskjellen mellom fattig og rik øker.. (Rogaland Avis, 25.. Kultur mot fattigdom.. Nå begynner arbeidet med en ny kulturlov.. - Kultur er viktig for helse, for næringsutvikling, for integrering av innvandrere og for bekjempelse av fattigdom, sier kulturminister Trond Giske.. Han er opptatt av at vi har et stort kulturelt klasseskille her i landet, og at den norske fattigdommen ofte betyr ikke å ha råd til å delta på kulturelle og idrettslige arrangementer.. (Kommunal Rapport, 25.. Kronikk: De neste 100 dagene.. - Gjennom innsats for å få flere i arbeid håper vi å nå to mål.. For det første er arbeidsplassen vår viktigste arena for inkludering.. For det andre er arbeid til alle vårt viktigste redskap i kampen mot fattigdom, skriver Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga.. De har styrt landet i 100 dager, og i dagens kronikk i Dagbladet oppsummerer de - og ser framover.. (Dagbladet, 25.. Trondheim tar krafttak mot fattigdommen.. - Hva kan gjøres lokalt for å bekjempe fattigdom?, spurte kommunalråd Odd Anders With (KrF) i formannskapet i Trondheim kommune.. With viste til at Regjeringen i Soria Moria-erklæringen lover å avskaffe fattigdommen , og mente det ikke var nok med nasjonale ambisjoner og planer.. Nå skal rådmannen utarbeide en tiltaksplan mot fattigdom.. (Adresseavisen, 25.. Se også saken:.. Kamp mot fattigdom.. (Adresseavisen, 26.. Kampen om fattigdommen.. - Man vet at man bor i verdens rikeste land når de fattige drar på hytta i helgen, skriver Anders Hæger i en kommentar i dagens VG.. - Det kreves etter hvert betydelig politisk mot å skille mellom det å være fattig og det å ha dårlig råd.. (VG, 25.. Fattigdom hjertesak for KrF frem mot neste valg.. KrFs sentralstyre og 400 lokal- og regionalpolitikere samles i Stavanger til helgen for å stake ut kursen mot kommune- og fylkestingsvalget neste år.. I følge KrF-leder Dagfinn Høybråten skal KrF fortsatt ha kamp mot fattigdom både ute og hjemme som hjertesak.. (Stavanger Aftenblad, 24.. Hundre dager med rødgrønn regjering.. I hundre dager har Regjeringen Stoltenberg brukt rødgrønn malerkost på Norge.. Tabbene kom fort, og nye krangler står i kø.. Fattigdomsbekjempelse er et av Regjeringens statsingsområder, men Ap.. og SV er uenige om alt fra størrelsen på sosialhjelpssatser, definisjon av fattigdom og hvorvidt fattigdom skal avskaffes via økte krav til mottakere av ulike ytelser eller i form av økte utbetalinger.. (Aftenposten, 24.. Ny rapport: Hver fjerde brite er fattig.. I dag presenteres resultater fra en undersøkelse om fattigdom og sosial eksklusjon i Storbritannia.. Undersøkelsen viser at fattigdom er et økende problem blant den britiske befolkningen.. - Den politikk som er blitt ført siden 1979 har resultert i en enorm redistribuering av ressurser, fra de fattige til de rike.. Og ulikhetene i inntekt og helse har økt, heter det i en pressemelding fra The Policy Press (Fami, 24.. Mer informasjon om rapportering fra undersøkelsen, finner du i.. Pressemelding fra The Policy Press, University of Bristol.. Krever at sosialklienter jobber.. Bente Lindstad, leder for sosialtjenesten i Hamar kommune, mener det er riktig å kreve at arbeidsføre sosialklienter jobber.. Dette er ikke tvang.. Sosialtjenesten har mulighet til å benytte vilkår, og de skal tilpasses hver enkelt og knyttes opp mot utbetalinger, sier Lindstad.. Hamar kommune samarbeider med Aetat om et fattigdomsprosjekt, og i fjor kom flere langtidssosialklienter ut i arbeid.. (Hamar Dagblad, 24.. Ny rapport: De voksnes levestandard er lavere enn barnas.. Barn i økonomisk utsatte familier  ...   Kjos mener at regjeringen velter fattigdomsproblematikken over på kommunene og lar det være opp til kommunene om noe blir gjort.. (Østlandets Blad, 13.. Fattigdommen øker i Luleå.. Sosialtjenesten i Luleå har måttet leie 340 leiligheter for mennesker som mottar sosialhjelp eller som har for lave inntekter eller som skylder husleie.. Antallet såkalte overgangsleieligheter har økt kraftig.. For ti år siden hadde sosialtjenesten kun ti slike leileigheter.. (Norrländska Socialdemokraten, 13.. - Tror ikke på løftene om fattigdomsbekjempelse.. - Tomme løfter gjør ingen mett.. Regjeringen ser ut til å ha all verdens tid, mens de fattige ikke har det, skriver Georg Rønning fra Forumet Fattignorge i ett innlegg i Dagsavisen.. Han etterlyser strakstiltak.. (Dagsavisen, 12.. Det godes fiende.. - Store ord er farlige i politikken, skriver Aftenposten leder.. - Som forsker Tone Fløtten påpekte på fattigdomshøringen, skaffer Regjeringen i dette tilfellet ris til egen bak fordi det blir så sterk konsentrasjon omkring løftet om å avskaffe fattigdom, at de resultater som tross alt blir oppnådd, ikke får den oppmerksomhet de kanskje fortjener.. Det beste blir det godes fiende.. Det må ikke bli noen sovepute at de fattige utgjør et lite mindretall i vårt velstandssamfunn.. (Aftenposten, 11.. Arbeidslinja under lupen.. (Dagbladet, leder, 11.. - Nytt klassesamfunn med ny underklasse.. Leiv Mørkved, leder i Velferdsalliansen, synes det er ille at den avgåtte regjeringen benytter seg av etterlønn når de selv kuttet ut ferietillegget til arbeidsledige.. - De utenfor får sine rettigheter redusert, mens de innenfor får stadig bedre goder, sier han.. Og han har liten tiltro til den nye regjeringen: - De har verbale uttrykk om hvordan man skal avskaffe fattigdom, men når det kommer til handling ser man få tiltak, sier Mørkved.. (TV2 Nettavisen, 11.. Prosjektstøtte til fattigdomstiltak i Kongsberg.. Arbeids- og velferdskontoret i Kongsberg har fått 1,3 mill.. statlige kroner å sette inn i kampen mot fattigdommen.. Vi starter nå tre prøveprosjekt for blant annet å hjelpe mangeårige mottakere av sosialstøtte ut i arbeidslivet, sier sosialleder Wivi-Ann Bamrudi Kongsberg kommune.. (Laagendalsposten, 11.. Ski kommune kutter i sosialhjelpen.. NRK meldte nylig at to av tre kommuner kutter sosialhjelpen.. Ski er en av kommunene som velger å kutte i sosialhjelpen.. Kommunen har tidligere ligget over de anbefalte statlige minimumssatsene.. Dette vil de fortsatt gjøre etter kuttet.. (Østlandets Blad, 11.. Tilskudd for risikabel arbeidskraft.. - Arbeidsgivere trenger en gulrot for å ansette folk som de ikke ser på som fullproduktive fra dag én, mener Tone Fløtten, Fafo-forsker og prosjektleder i Fami.. Statsråd Hanssen støtter tankegangen.. Fløtten mener politikerne må tørre å gå nye veier for å bekjempe fattigdom.. På gårsdagens fattig-konferanse i Oslo lanserte hun ideen om en ny kontrakt mellom myndighetene og arbeidsgivere.. (Aftenposten, 10.. Fattige tror ikke på Regjeringens løfter.. Det er dyrt å være fattig.. - Å være fattig defineres først og fremst i penger, med sosial fattigdom som følgesvenn.. Mange er der allerede, og flere kommer etter.. Men har fattigdommen noen ende? spør Odd Arne Olafsen i en kommentar i LO-Aktuelt.. - Det vil alltid være noen som faller utenfor mønstret og enten føler seg, eller faktisk er, fattige ut fra de målestokker vi måtte velge for sånt, skriver han videre.. Sosial inkludering som mål i fattigdomsbekjempelse.. - Vårt oppdrag i fattigdomsarbeidet er å se ting i sammenheng, bidra til å framskaffe ny kunnskap og bidra til at eksisterende kunnskap legges til grunn for arbeidet, sa Anne Lieungh, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) på fattigdomshøringen til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i går.. (Sosial- og helsedirektoratet, 10.. Les innspillet fra SHdir her.. Angriper de svakeste.. Frps Robert Eriksson reagerer kraftig på at regjeringen strammer grepet om trygdemottakerne.. Bjarne Håkon Hanssen gjør de fattigste fattigere, mener han, og viser til flere forskningsrapporter.. (Trønder-Avisa, 10.. Høring om fattigdom mandag 9.. januar.. Som et ledd i regjeringens arbeid med å legge frem en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom, inviterte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen frivillige organisasjoner, kunnskapsmiljøer og etater til en høring i dag.. Høringen var åpen for pressen.. (Fami, 09.. Program for høringen.. Intervju med en av innlederne på høringen, Tone Fløtten, prosjektleder i Fami, på TV2 nyhetene mandag morgen kl 07.. Se nyhetssaken her:.. - Fattigdom vil finnes.. (TV2, 09.. Skarp kritikk mot Hanssens arbeidslinje.. (Bergensavisa, 09.. - Fattige for syke til å jobbe.. Professor Ivar Lødemel ved Høgskolen i Oslo mener det er vanskeleg å få sosialklienter i arbeid med de tiltakene som i dag blir brukt i Norge.. Lødemel står bak en undersøkelse som viser at svært mange fattige sliter med helsen.. - Faktisk flere enn man tidligere har trodd, sier han.. (NRK, 09.. - Sysselsetting ikke nok for å bekjempe fattigdom.. - Det er ikke nødvendigvis korrelasjon mellom sysselsettingsrate og fattigdom.. Alle kombinasjoner er mulig.. Det fremholdt Bea Cantillon, professor ved Universitetet i Antwerpen, på Trygdeforskningsseminaret 2005.. Les mer om seminaret på Forskningsrådets nettsider (Fami, 09.. Fattige unge får krisehjelp.. Eldre har fått bedre levestandard, mens de unge har fått det dårligere.. Nå gir regjeringen krisehjelp til fattige ungdommer.. Regjeringen gir 11.. 4 millioner kroner i nødhjelp til fattige barn og unge.. Kommunene skal bruke pengene til blant annet selvhjelpsgrupper for ungdom, og på ungdom som avbryter skolegang.. (Dagbladet, 09.. Kutt i sosialhjelpen.. To av tre kommuner kutter i sosialhjelpen i år, viser en undersøkelse som NRK har gjort.. Dermed brytes løftene fra den nye regjeringen om at sosialhjelpsatsene skal økes.. - Ingen av de 5,7 ekstramilliardene kommunene fikk i år går til de aller svakeste, sier Stig Rusten i Velferdsalliansen.. (NRK, 06.. Fra Soria Moria til virkeligheten.. (Bergensavisen, leder, 09.. Ei fattig trøyst.. (Firda, leder, 09.. 10.. Kampen mot fattigdom.. (Oppland Arbeiderblad, leder, 09.. Å avskaffe fattigdom.. (Dagbladet, leder, 08.. De fattige.. Ingen trøst for de aller fattigste.. (Namdalsavisa, leder, 06.. - Vet kommunene best?.. (LO-Aktuelt, 06.. Lover kamp mot fattigdom.. (DNA, 06.. - Rødgrønt løftebrudd.. (Fremskrittpartiet, 06.. Smalhans.. - Enhver kan kjenne på at det er smalhans nå i januar.. Den som i dag skal overleve et år i Norge på 108.. 852 kroner, som er dagens minstepensjon, har smalhans hver eneste dag, skriver Marianne Mowinckel i en lederartikkel i Vi over 60 nr.. 1-06.. - Den sittende regjering har sagt at de vil avskaffe fattigdom i Norge.. La oss håpe at de da setter den enslige minstepensjonisten i i høysetet; hun har kortest tid på seg til å få nyte av velstanden.. (Vi over 60, 06.. Les lederartikkelen her.. Kronikk: Høyre før og nå.. Det er ikke forskjells-Norge som er problemet, men fattig-Norge, skriver tidligere sosialminister, Ingjerd Schou (h) i en kronikk.. - En viktig utfordring i dag er å forhindre at flere mennesker kommer i en situasjon der ulikhet reproduserer seg.. Det gjøres ikke gjennom ett eller flere enkle tiltak, men innenfor en helhet av tiltak innenfor; skole, integrering, rusomsorg, psykiatri og motivasjon til å komme ut i jobb.. (Dagsavisen, 05.. Ikke færre fattige i verden.. Antallet personer som lever i absolutt fattigdom har ikke minsket i løpet av de siste tolv årene.. Det viser en studie fra ILO, International Labour Office.. (Internationalen, 04.. Til kamp mot at fattige dør først.. Helseminister Sylvia Brustad vil starte et målrettet arbeid for å utjevne de store forskjellene i levealder mellom fattig og rik.. - Skal vi unngå store forskjeller i helse og levealder må oppvekstvilkårene være mest mulig likeverdige, sier Brustad.. Hun tror det kreves mange og omfattende samfunnsgrep, blant annet ved å ha sterke offentlige institusjoner som omfatter alle.. (Dagbladet, 04.. Flere innvandrere skal få jobb.. Det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil samarbeide med kommunene, aetat og organisasjonene i arbeidslivet for å få bukt med den høye arbeidsledigheten blant innvandrere.. - Fattigdom blant innvandrere har stått for lite i fokus.. Vi må unngå at flere havner i fattigdomsfellen, sa arbeids- og integrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen (a) da han i går foretok den offisielle åpningen av IMDi.. Ambisiøse mål.. (Aftenposten, 02.. Arbeids- og integrasjonsministerens tale.. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.. Kronikk: Fattigdom i flere perspektiv.. - Det er viktig å få folk til å forstå at fattigdom ofte har sammenheng med livskriser og sykdom som fratar mennesker arbeidsevnen, skriver Terje Johannessen, lærebokforfatter og tidligere stipendiat og amanuensis ved Norges idrettshøgskole.. (Tønsberg Blad, 03.. Hjelper medmennesker.. De ansatte ved Bergen Trafikkstasjon kan mer enn å avsløre feil og mangler på biler.. Hvert år kjører de ved og gaver til noen av byens fattigste.. Glede og omsorg kaller de seg, gruppen ved Trafikkstasjonen som for seks år siden tok initiativ til denne spesielle tjenesten.. Tror ikke på Stoltenbergs løfter.. I nyttårstalen lovet statsministeren varme til dem som er i samfunnets kalde skygge.. Men fattige vil ikke ha løfter og fagre ord.. De vil ha tak over hodet og penger til mat.. Organisasjonene Fellesaksjonen mot fattigdom og Forumet Fattig-Norge har gitt opp troen på regjeringens løfter.. Heller ikke bostedsløse Bente Østensen finner trøst i fagre ord.. Jeg håper Jens får rett i at vi får det bedre, men det skal mer til enn søte drømmer.. Les også:.. Statsministerens nyttårstale 2006.. (Statsministerens kontor, 01..

  Original link path: /nyheter2006jan.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter desember 2005
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside desember 2005.. Ni av ti mener Norge er et klassedelt samfunn.. På 1980-tallet mente samfunnsvitere at klassesamfunnet var på hell.. Men det motsatte har skjedd.. Ifølge en undersøkelse MMI har gjort for Magasinet, svarer 91 prosent bekreftende på spørsmål om de mener det finnes klasseforskjeller i Norge.. Hva har skjedd? (Dagbladet Magasinet, 31.. - Greier vi å avskaffe fattigdom?.. - Er bedret sosialhjelp og lave trygder nok til å utrydde fattigdom?, spør Bjørgulf Claussen, professor i Trygdemedisin i en kronikk i Dagsavisen på nyttårsaften.. - Det vet vi ikke før vi prøver, mener Claussen.. Noen vil fortsatt ikke søke sosialhjelp, noen vil bruke alt på rusmidler og framstå som fattige, og noen er arbeidende fattige som ikke vil søke hjelp.. Den siste gruppen er særlig barnefamilier med liten inntekt.. (Dagsavisen, 31.. Fellesaksjonen krever suspensjoner i Horten.. - Fellesaksjonen mot Fattigdom (FaF) godtar ikke at kommunal fattigdom skal kunne være en gyldig begrunnelse for at omsorgen er så dårlig at den truer liv og helse, skriver Ben Borgen og Bjønnulv Evenrud i FaF.. Bakgrunnen er medieoppslag om sviktende og mangelfull eldreomsorg i Horten.. (Gjengangeren, 30.. - Vi vil avskaffe bostedsløsheten og fattigdommen.. - Husbankrammene og ekstra midler til bostøtte signaliserer regjeringens forsterkede satsing på en mer sosial boligpolitikk, sier Guri Størvold, statssekretær i Kommunal- og Regionaldepartementet.. (Boligsamvirket, 29.. Refser fattige og uføretrygdede.. Ap-politiker og innvandrertalsmann Aslam Ahsan flesker til mot nordmenn som lever på trygd og sosialhjelp.. De har et sugerør ned i statskassa, og skriker opp om at de er fattige.. Men de yter ikke noe tilbake, til tross for at de har to friske armer og to friske ben.. Det er uforståelig for meg, sier Ahsan.. (Dagsavisen, 29.. Lønner seg å gå på trygd.. (Romerikes Blad, 29.. Tidenes julefest.. Nordmenn bruker i gjennomsnitt 8,355 kroner på å feire jul i år.. Talspersonen for Fellesaksjonen mot fattigdom, Bjønnulf Evenrud, er sjokkert.. - For det første så har jo forskjellen blitt større i år også, så dette er kanskje et uttrykk for at de rike feirer det store utbyttet sitt, sier Evenrud.. Han forteller at mange fattige får 3,500 kroner i måneden i støtte av sosialen, men kan søke om å få 500 kroner ekstra til jul.. (TV2Nettavisen, 28.. Ga en halv million til FrP til fordeling blant fattige.. En mann som reagerte kraftig på at Stortinget stemte ned et forslag om å gi de fattige litt ekstra i desember, ga Fremskrittspartiet en halv million til fordeling.. Partiet gav pengene til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.. (StavangerAvisen, 27.. Fattige kan få hjelp - senere.. Det er 2000 fattige familier i Drammen.. Byens folkevalgte er alle svært opptatt av å hjelpe dem, men det skjer ikke fort.. En temamelding om fattigdom ble behandlet i Drammen bystyre tirsdag.. Alle partiene støttet forslagene til tiltak, men av formelle grunner ble saken utsatt og sendt tilbake til bystyrekomiteen som har brukt halvannet år på å utarbeide meldingen.. Dermed vil det gå flere måneder før det blir gjort noe vedtak som kan hjelpe de fattige i Drammen.. (Drammens Tidende, 24.. Gratismat borte på 40 minutter.. Gratismat som fattighuset i Oslo tilbyr, ble revet vekk på 40 minutter i går.. Omtrent hundre mennesker fikk en liten matbit av første matforsyning, og da flere strømmet til, måtte de få beskjed om å vente på neste matbil.. (P4, 24.. - Prostituerer seg på grunn av fattigdom.. Kirkens Bymisjons TaVare-prosjektet i Bergen er nå avsluttet.. Et av prosjektets mål har vært å møte de prostituerte med omsorg og aksept.. Et annen å forebygge helseskader.. Åsta Åren har vært prosjektleder for feltarbeidet.. En av erfaringene hennes er at kvinner i hvert fall ikke prostituerer seg fordi de er pengegriske.. Derimot gjør mange det fordi de har et rusproblem.. Men like ofte kan det være på grunn av fattigdom.. Med litt mer bistand kunne slike kvinner kommet seg over i en bedre livssituasjon, mener Åren.. (Bergens Tidende, 24.. Lamslått over lønnsøkning og gullkantet pensjonsavtale.. Leder i LHL i Akershus, Tom Paulsen, reagerer på lønns- og pensjonsavtalen til toppsjefen i NHL.. - Dette er jo helt i strid med våre egne prioriterte programposter.. Der heter det at LHL skal arbeide for inntektsutjevning i samfunnet for å bekjempe fattigdom og sykdom.. Da kan ikke vår organisasjon, som er avhengig av masse frivillig arbeid, gå inn for en slik lønns- og pensjonsavtale, sier han.. (Romerikes Blad, 23.. Grasrota skuffet over LHL-topper.. (Romerikes Blad, 24.. Rekordmange ber om pengehjelp.. Aldri før har så mange personer søkt Kirkens Bymisjon om økonomisk hjelp i julen som i år.. - Størrelsen på søknadsbunken i år tyder på at vanlige sosiale stønader for mange ikke er nok for å det til å gå rundt økonomisk, og særlig ille er det i julen, sier konstituert generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon.. - Folk som opplever fattigdom og står uten midler, griper ofte til dyre lån og blir dermed låst fast i økonomisk nød.. (NRK, 22.. Julematen reddet likevel.. Hver eneste onsdag i hele høst har hundrevis av Oslos fattigste fått to bæreposer med gratis mat.. Men i går, tre dager før julaften, kom ikke matposene som de pleier, og 400 måtte gå tomhendte hjem.. Gatebarnas far Arne Skarpsno har masse mat å dele ut, men manglet folk til å stå for utdelingen.. - Møt opp på Jacobskirken klokken 17 i dag (torsdag), så skal vi gi beskjed om hvor det er mulig å få mat, sier Ben Borgen, leder av Fellesaksjonen mot fattigdom.. (VG, 22.. - Værre å være fattig på bygda.. - I byen er du mer skjult.. Du er en i mengden, mens alle vet hvem du er på små plasser.. Veldig mange velger da å skjule at de er fattige, sier Georg Rønning, initiativtaker til aksjonen Fattigopprøret.. Det er knyttet så mye skam til fattigdom at mange skjuler det selv for sine nærmeste.. Han får støtte av Kim Petter Blakstad, leder for Frelsesarmeen i Måløy.. - Folk kommer kanskje i en sen nattetime og ringer på.. Og mange av disse personene har ikke en gang oppsøkt sosialkontoret, forteller Blakstad.. Kvinnehelse og integrering av innvandrerkvinner.. - Vi inviterer den nye regjeringen til å ta oss i bruk! skriver Lillian Vilnes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.. ) i en kronikk i Gjengangeren i dag.. N.. har 95 000 damer og 1500 lokalforeninger over hele landet som arrangerer kulturkvelder, tur- og bakedager og andre aktiviteter som bidrar til sosial inklusjon.. (Gjengangeren, 22.. er også finansiør av en rekke forskningsprosjekter, deriblant en omfattende fattigdomsundersøkelse der Mona Sandbæk, NOVA og Fami, blant annet ser på forholdet mellom livsstil og helse.. Her er innvandrerne en av de gruppene som kommer dårligst ut.. Levekårsundersøkelsen er landsdekkene, og har tre datainnsamlinger, den første i 2002 og den siste i 2012.. Første rapport kom i 2004.. Mer informasjon om Levekårsundersøkelsen.. finner du her.. Nyhetssak:.. - Foreldrene strekker seg langt.. (N.. , 22.. 09.. 04).. Rapport:.. Barns levekår.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA rapport 11:2004.. Egen kommuneplan for barn.. Mandal kommune har, i samarbeid med Redd Barna og Stiftelsen Arkivet, laget en egen barnekonvensjon i kommuneplanen.. 50 unge og 250 barn har fått være med å si sin mening om kommuneplanen for de neste 12 årene.. Blant barnas ønsker er at kommunen skal ha en strategi for å bedre den økonomiske situasjonen for barnefamilier under den økonomiske fattigdomsgrensen.. (Lindesnes Avis, 22.. Ikke ekstra utbetaling til fattige.. Stortinget tok juleferie med å avvise et forslag fra Fremskrittspartiet om å pålegge kommunene å bevilge sosialhjelpsmottakere 25 prosent ekstra utbetaling før jul.. (Aftenposten/NTB, 20.. - Hjerterått av Hanssen.. (Trønder-Avisa, 22.. Flere ber om hjelp.. Flere fattige enn noen gang før ber om økonomisk hjelp eller mat for å komme seg gjennom jula.. Det blir stadig flere forsørgere med barn  ...   næringslivet.. I går åpnet Velferdsalliansens kontor, KREM i Skien.. - Det er en rådende oppfatning om at bare du blir fattig nok, så får du jobb.. Det er misvisende.. De som blir sendt nederst i systemet, blir ofte for skadet til å komme opp igjen.. Derfor må vi sy pakker til den enkelte, sier Velferdsalliansens leder Leiv Mørkved.. (Varden, 13.. KREM - nytt medlem i Velferdsalliansen.. (Telemarksavisa, 13.. 05).. Informasjon om Velferdsalliansen finner du.. AI gir et viktig tilbud.. Arbeidsinstituttene (AI) i Buskerud fyller viktige oppgaver for ungdommer.. Et stort antall yngre mennesker er uten arbeid.. Det er tre ganger større ledighet blant innvandrerungdom og betydelig fattigdom blant mange unge.. Derfor er Arbeidsinstituttene så viktige.. (Laagendalsposten, 13.. Statssekretær Laila Gustavsens innlegg på Arbeidsinstituttet i Buskerud:.. Samspill mellom arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikken for ungdom.. Fattigmanns røst.. I hele høst har Ben Borgen (53) jobbet for at de fattige skal gå en varm jul i møte.. - Vårt mål er å gjøre oss selv overflødige i løpet av denne stortingsperioden.. Da bør regjeringen ha avskaffet all fattigdom, sier lederen i fellesaksjonen mot fattigdom.. Han snakker ikke bare på vegne av andre.. (Dagbladet, 12.. Mange fattige barn i Eskilstuna.. Eskilstuna er blant svenske kommuner med størst andel barn som vokser opp i en økonomisk fattig familie.. - Fattigdom er i stor grad knyttet til bostedssegregering, sier Växjöprofessor Tapio Salonen.. Han er en av Sveriges ledende fattigdomsforskere.. (Sveriges Radio, 12.. Flere saker fra serien SR gransker fattigdommen finner du her:.. Fakta om fattigdomen i Sörmland.. Punktdemonstrasjon.. - De rødgrønne vant folks tillit ved å love ny kurs.. Til alles store.. skuffelse er endringene fra Bondevik II små.. Budsjettforslagene er ingen ny kurs, sier Fellesaksjonen mot fattigdom (FaF).. Onsdag kl 09.. 00 arrangerer FaF en punktmarkering ved Oslo Rådhus.. På denne dagen behandler Stortinget Regjeringens forslag til statsbudsjett og Bystyret behandler Byrådets budsjettforslag for Oslo.. (Fami, 12.. Feirer jul for 25 kr.. dagen.. Statens institutt for forbruksforskning Sifo, mener en enslig person må ha minst 64 kroner dagen.. De laveste satsene for sosialhjelp gir 25 kroner dagen til mat og drikke, også i julen.. - Dette er en fornektelse av sosialtjenesteloven, der det blant annet forutsettes at folk skal kunne leve normalt og ha et sosialt liv, sier Tore Lende fra Sandnes, som representerer Forumet Fattignorge.. (Stavanger Aftenblad, 12.. Informasjon om Forumet Fattignorge finner du.. Aksjon for fattige barn i Bodø.. Lucia-feiringen på Leines i Steigen har de siste årene blitt brukt til å samle inn penger til gode formål rundt om i verden.. I år går inntektene til fattige småbarnsfamilier i Bodø.. (Avisa Nordland, 11.. Ser fattigdommen øke.. Fattigdommen øker i velferds-Norge; også i Kongsvinger.. Hos Frelsesarmeen har de hatt en betydelig økning i antall søknader for å få matposer til jul.. (Glåmdalen, 09.. Julens gode hjelpere.. Mens de fleste står på hodet for å få julen i boks for seg selv og familien, kaster et knippe Oslo-folk seg rundt for andre.. De jobber for en bedre jul for ensomme, fattige og narkomane.. - Vanskelig for barna.. - Mange fattige har det svært vanskelig nå i desember.. Særlig barn som har foreldre med dårlig råd, har det vanskelig, mener generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne.. Han krever at alle landets kommuner gir 6000 kroner ekstra til alle som lever på sosialstøtte.. Lys i julemørket over Oslo S.. I den søte juletid er faktisk vår nestekjærlighet/frivillighet så stor at den må begrenses.. Per Frogner i Kirkens Bymisjon setter stor pris på all støtten de får i juletiden, men understreker at det er mange som trenger hjelp også resten av året.. Flott at folk ønsker å stille opp i jula, men rusmisbrukere, hjemløse og andre ville hatt stor nytte av et slikt engasjement også ellers.. (Dagsavisen, 09.. Julepakke fra Kirkens Bymisjon.. I løpet av Lys i Mørket-aksjonen deler Kirkens Bymisjon ut 1.. 200 matesker til trengende husstander.. Matesken er den viktigste julepakken for mange.. Flere tusen mennesker i Oslo ville ikke hatt den samme julen om det ikke hadde vært for giverglede og frivillighet.. Antall bostedsløse i Haugesund øker.. Haugesund kommune sliter tungt med å følge opp et økende antall mennesker som har problemer på boligmarkedet.. Antall bostedsløse øker, men det finnes verken penger eller vilje til å trø kraftigere til.. (Karmsund, 08.. Pris for velferd og gatemagasin.. Kirkens Bymisjon i Oslo har gitt prisen Årets Brosteinspriser til grunnleggeren av Velferdsalliansen og til redaksjonen i gatemagasinet =Oslo.. I anledning Kirkens Bymisjons 150-årsjubileum kåres det to prisvinnere.. Den ene, grunnlegger og styreleder av Velferdsalliansen, Leiv Mørkved, har de siste seks-sju årene bidratt sterkt til å sette temaet fattigdom på dagsorden.. (Sogn Avis, 08.. Halvorsen varsler økt skatt.. Det blir en ny justering av skatten i 2007.. Da skal vi dra inn de siste 2 milliardene som gjenstår før vi er tilbake på skattenivået fra 2004, sa finansminister Kristin Halvorsen da hun åpnet Unio-konferansen.. Deretter skal skattenivået ligge i ro de siste to årene i regjeringsperioden.. Da skal vi konsentrere oss om å videreutvikle den offentlige velferden.. Det handler for eksempel om at vi ikke skal begrense fattigdommen, men avskaffe den, sa Halvorsen.. (Aftenposten forbruker.. no, 08.. Finansministerens tale finner du her.. Uføre må vente på økt barnetillegg.. Fra nyttår får syke og uføre som går på rehabiliteringspenger og attføringspenger 10 kroner mer om dagen pr.. barn i såkalt barnetillegg.. Dette fattigdomstiltaket gjelder fra 1.. januar 2006.. Men uføre som mottar tidsbegrenset stønad får ikke se noe til denne tikroningen før 1.. juni 2006.. - Urimelig, mener FFO.. Fattigdom eller etnisitet som årsak?.. Fattige begår mest kriminalitet - hva er den viktigste paramteren - sosioøkonomiske forutsetninger, etnisitet eller kombinasjon av disse to? Avisen Stockholm City har gjennom artikkelserien Riv grensene forsøkt å besvare disse ladede spørsmålene, skriver Helena Klingspor i en kronikk i Sydöstran i dag.. - Det er flere feller å gå i på dette området, skriver hun.. Fattige begår mest kriminalitet.. (Stockholm City, 22.. 11.. Størst økonomiske problemer, minst sjanse for å få jobb.. Ungdom som verdsetter lønnsarbeid høyt har størst sannsynlighet for å komme i arbeid etter arbeidsledighet.. - De som hadde flest økonomiske problemer og opplevde situasjonen som arbeidsledig tyngst, hadde de dårligste jobbsjansene, sier NOVA og Fami forsker Christer Hyggen, aktuell med artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning nr.. 2 - 2005.. (Nyheter fra Velferdsforskning - uke 48).. Les artikkelen her.. 71.. 000 har spilleproblemer.. En ny undersøkelse fra MMI og Østnorsk Kompetansesenter for rus og avhengighet, viser at folk med lav inntekt og mye ledig tid i større grad er disponible for å bli spilleavhengige enn andre.. - Mange av de spilleavhengige lever under fattigdomsgrensen.. Det er et stort paradoks at humanitære organisasjoner som driver hjelpearbeid skal leve på andres fattigdom, mener Turid Susegg ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger.. (Adresseavisen, 05.. Hå kommune setter søkelys på fattigdom.. Hvordan er fattigdomssituasjonen i Hå? spør lokalpolitiker Elin Hetland Mong (H).. Vet vi om alle i Hå har et sted å bo? Har organisasjonene i Hå fokus på at det i lokalmiljøet kan være folk som er fattige? spør hun videre.. Hetland Mong har fått med seg levekårsutvalget på å kartlegge fattidomssituasjonen i kommunen.. (Jærbladet, 05.. 20 millioner kroner til Ny sjanse i 2006.. Som en del av regjeringens satsing i arbeidet mot fattigdom, vil Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2006 gi prosjektstøtte med 20 millioner kroner til Ny sjanse.. Ny sjanse er kommunale prosjekter der innvandrere som har gått lenge på sosialhjelp, kan få hjelp til å kvalifisere seg til å komme i arbeid.. (Utrop, 02.. Når ikke de fattige med sosialhjelp.. - Et fåtall av de fattige går på sosialhjelp.. Økt sosialhjelp er derfor lite effektivt i kampen for å avskaffe fattigdommen i Norge, mener forskningsleder Aksel Hatland ved NOVA.. Gir matposer før pengene kommer..

  Original link path: /nyheter2005des.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter november 2005
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside november 2005.. Garanterer tak over hodet allerede i natt.. - Ingen skal måtte sove ute i Oslos vinterkulde, bedyrer byrådsleder Erling Lae.. Søndag meldte kommunalminister Åslaug Haga at bostedsløsheten skal avskaffes , og i går hadde Haga et flere timer langt møte med Lae.. Sammen skal de sikre at alle hjemløse i Oslo by får mer enn et akutt sted å bo.. Utenfor Kommunaldepartementet ventet aktivister fra Fattigaksjonen.. Etter møtet fikk de komme inn for å møte Lae og Haga.. SV-nestleder vil fjerne børsen.. - Jeg mener at kapitalismen som system står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe, sier Audun Lysbakken, nyvalgt nestleder i SV.. (VG, 29.. Stadig flere fattige nederlendere.. 100.. 000 nye hustander har falt under fattigdomsgrensen i Nederland siden 2001.. Nå er hele 680.. 000, eller 10,5 prosent, under grensen.. Den økende fattigdommen går særlig ut over familier med barn, viser undersøkelsen.. (LOnytt, 29.. Mange fattige i Drammen.. En ny rapport avdekker store fattigdomsproblemer i Drammen.. Rapporten er laget av Helse- og sosialdirektoratet og Statistisk sentralbyrå og viser at det er store forskjeller fra bydel til bydel.. (NRK Buskerud, 28.. Les også nyhetssakene:.. Vellykkede Konnerud - fattige Fjell.. (Drammens Tidende, 28.. Vil viske vekk klasseskillene.. Farlig for byen.. Alltid vært en klassedelt by.. (Drammens Tidende, 27.. Vil gi hjemløse tak over hodet til jul.. Regjeringen legger friske penger på bordet for å skaffe husly til Oslos bostedsløse.. Vi har satt oss en skyhøy ambisjon: Bostedsløsheten skal avskaffes.. Vi begynner med å ta et krafttak i Oslo, sier kommunalminister Åslaug Haga.. Fellesaksjonen mot fattigdom jubler over pengene til bostedsløse.. Fattige gruer seg til jula.. I skyggen av den veldig synlige velstandsøkningen i Sandefjord, øker fattigdommen.. Helse- og sosialdirektoratet har fått skriftlig anmodning om krisehjelp og de har innvilget 400.. 000 kroner i støtte.. Både den synlige og den skjulte fattigdommen øker.. Diakonmedarbeider Heidi Bakke i Frelsesarmeen sier at det blir stadig flere sulte munner å mette.. Vi deler ut mer enn vi noen gang har gjort.. Flere og flere trenger hjelp, sier Bakke.. En sosial boligpolitikk bekjemper fattigdom.. - Regjeringen vil avskaffe fattigdom i Norge.. For å nå målet vil regjeringen føre en sosial boligpolitikk, skriver kommunalminister Åslaug Haga i en kronikk.. - Regjeringen vil avskaffe bostedsløshet.. Bostøtte, boligtilskudd og startlå er viktige virkemidler for å skaffe vanskeligstilte en bolig.. Bostøtten er sentral i arbeidet med å avskaffe fattigdom, og regjeringen vil forbedre ordningen ytterligere i tida framover, skrive Hage videre.. (Varden, 26.. Les også foredrag av statssekretær Guri Størvold:.. By- og boligpolitikk i en storbyregion.. (Kommunal- og regionaldepartementet, 24.. Elle, melle, fattigfelle.. Hvem er fattig i landet her? spør A-magasinet i en stor artikkel om fattigdom 25.. november.. Det finnes flere definisjoner på fattigdom, og mange forskjellige fattige.. - Det finnes ikke noe samfunn uten fattigdom, sier Tone Fløtten og Axel West Pedersen, prosjektledere i Fami.. De mener Regjeringen har mange gode tiltak, men at det er naivt å ha som mål å avskaffe fattigdom.. Fløtten og Pedersen oppfordrer politkerne til å vedta et sett indikatorer på fattigdom, slik at man får en målestokk for hvor vellykket politikken er.. Utdrag av artikkelen i A-magasinet er lagt ut på Aftenpostens nettutgave (25.. Vil fjerne velferdsordninger.. Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen vil fjerne velferdsordninger for å få penger å bekjempe fattigdom og arbeidsledighet.. Syke og funksjonshemmete kan bli hardest rammet av velferdskuttene, skriver Dagens Næringsliv.. (P4, 25.. Les også nyhetssaken:.. - Ikke rør velferdsordningene!.. (Stavanger Aftenblad, 26.. Klasseskiller og utfordringer.. - Innvandring fører til nye økonomiske, men også helserelaterte klasseskiller i Europa.. Det trengs både fag- og tverrpolitisk nytenkning for å sikre den nordiske velferdsmodellen, skriver Nora Ahlberg, leder av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), og professor ved UiO i en kronikk i Dagsavisen (Fami, 23.. Fattigdomsavskaffelse virker kriminalitetsforebyggende.. - Ikke bare jeg som justisminister, men hver og en av regjeringens medlemmer legger biter på plass i det som til sammen blir en målrettet forebygging og bekjempelse av kriminelle handlinger; ved å avskaffe fattigdommen, videreutvikle velferdsstaten og utjevne forskjellene, skriver justisminister Knut Storberget (Ap) i en kronikk i avisen Østlendingen (Fami, 23.. I Stockholm er det enorme forskjeller mellom de som lykkes og de som mislykkes..  ...   voksende forskjellene.. Kanskje er det tidsånden som gjør at de fattige krever mer oppmerksomhet? spør Bjørgulf Claussen i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening, 22/2005.. (Fami, 17.. Andre artikler i Tidsskrift for Den norske lægeforening, 22/2005:.. Er ulikhet skadelig for folkehelsen?.. Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet.. Eksplosive forskjeller.. Kronikk: Ein realistisk fattigdomspolitikk.. - Ei realistisk målsetting om å redusere fattigdommen stiller regjeringa framfor store utfordringar.. Dei må definere kven som er målgruppa, tilpasse virkemidla og sørgje for at effektane av satsinga blir dokumentert, skriver Ivar Lødemel, professor ved Høgskolen i Oslo.. Tettere oppfølging av arbeidsledige.. Vel 20 millioner er nå fordelt til kommuner som satser på tettere individuell oppfølging av personer som trenger særlig bistand fra kommunene for å nyttiggjøre seg målrettede arbeidsmarkedstiltak.. Tilskudden for å igangsette lokale prosjekter i i oktober er en del av tiltaksplan mot fattigdom.. (Sosial- og helsedirektoratet, 16.. Fauske fikk 1 mill.. kr til fattigdomssatsing.. (Saltenposten, 19.. Aktive tiltak mot barnefattigdom.. 34 kommuner og bydeler mottar til sammen 11,4 millioner kroner til aktive tiltak mot barnefattigdom.. Bevilgningen er et ledd i gjennomføringen av statens Tiltaksplan mot fattigdom.. Barn sliter med fattigdom.. (Sandefjords Blad, 18.. Vil hjelpe de fattige barna.. (Smaalenenes Avis, 17.. Fredrikstad får mest mot barnefattigdom.. (NRK Vestfold, 16.. Fattig-Norge takker Bjarne Håkon Hanssen.. Tross utspill om at sosialklienter må stå opp om morran , sender fattig-Norge en takk til arbeids- og inkluderingsministeren Bjarne Håkon Hanssen (Ap).. Fellesaksjonen mot fattigdom takker statsråden for at han har lovet støtte til en landsomfattende fattigdomskonferanse på nyåret.. Dårligere tannhelse i sosioøkonomisk svake områder.. I Norge har tannlege og professor Magne Raadal slått alarm om barns dårlige tenner.. I Sverige er tannhelsen dårligst hos barn i innvandrertette og fattigere bostedsområder, sier Monica Barr Agholme, spesialist på barns tannhelse på Karolinska institutet.. (Aftonbladet, 14.. - Krenker fattigfolk.. Sosionomforbundet, Velferdsalliansen og fattige krever at Bjarne Håkon Hanssen ber om unnskyldning for uttalelsen om at sosialklienter skal stå opp om morran.. (Dagbladet, 13.. - Jeg vil være nådeløs.. Mange finner lever i fattigdom.. - Skammelig, sier Veli-Matti Ritakallio, professor i sosialpolitikk ved Åbo universitetet.. - De rike i vårt land blir rikere og de fattige fattigere.. Inntektskløften øker, og de fattige i Finland er ingen marginal gruppe, sier Ritakallio.. (Åbo Underrättelser 12.. Den komplekse fattigdommen.. - Tiltak for å bedre menneskers levekår har vært på sanitetskvinnenes dagsorden siden organisasjonen startet opp for over hundre år siden.. Det har oppstått en diskusjon om antall fattige barn i Norge.. En talldiskusjon tar fokus bort fra poenget, nemlig at fattigdom er uakseptabelt, skriver Lillian Vilnes, Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening i en kronikk i Tønsberg Blad, 11.. Gratis mat til fattige i Verdal.. I Verdal finnes hverken Frelsesarmeen, Bymisjonen og frivillighetssentralen.. - Fattigdom er ikke bare et storbyproblem, sier uføretrygdede Berit Anne Wigen.. Hun har tatt initiativ til matutdeling i Verdal.. (NRK, 11.. Statsbudsjettet 2006.. - Regjeringen foreslår flere nye tiltak for å styrke innsatsen mot fattigdom.. Disse tiltakene omfatter flere departementers ansvarsområder og utgjør samlet om lag 500 millioner kroner.. Blant annet øker barnetillegget for mottakere av attføringspenger og rehabiliteringspenger med forsørgeransvar.. (Finansdepartementet, 10.. Les hele pressemeldingen her.. Finansdepartementets nettside om statsbudsjettet.. Regjeringen viderefører og forsterker innsatsen mot fattigdom.. (Pressemelding, ASD, 10.. Ønsker et mer sosialt budsjett.. FO har gått ut med klare krav om at den nye regjeringen tar tak i sosiale problemer på en bedre måte.. Bekjempelse av fattigdom og mer ressurser og kompetanse til kommunene står sentralt i forbundets utspill til den nye regjeringens budsjett.. (Embla-Fontene, 08.. - En stor del av innvandrerne er en del av fattigdomsproblemet.. Det er ikke bare i Paris' forsteder det finnes rotløs innvandrerungdom, sier Abdelmajid Jerad, medlem av Arbeiderpartiets bystyregruppe i Bergen.. Han mener at norske politikere både på kommunalt og statlig nivå må erkjenne at en stor del av innvandrerne som har fått norsk pass og er norske statsborgere, er en del av fattigdomsproblemet.. (Bergens Tidende, 08.. Fattigdom i Sverige og Danmark, et innvandrerproblem.. - Fattigdom i de to landene har mer og mer blitt et innvandrerproblem, skriver professorene Björn Gustafsson og Peder J Pedersen i det siste nummeret av Ekonomisk Debatt (7/2005).. Dårligst økonomi har innvandrere fra mindre utviklede land som Turkia, Irak, Somalia og Iran.. - Hovedårsaken er mangelfull integrasjon , skriver forskerne.. (Sydsvenskan, 01..

  Original link path: /nyheter2005nov.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter oktober 2005
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside oktober 2005.. Krafttak for å få yrkeshemmede i jobb.. Tall fra Aetat viser at det er flere yrkeshemmede enn ordinære arbeidssøkere.. En stor andel av de 91.. 000 yrkeshemmede i Norge, har så lav inntekt at de regnes med blant landets fattige.. Å hjelpe denne gruppen tilbake til yrkeslivet er derfor også viktig i bekjempelsen av fattigdom,sier direktør Johan Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene.. (ANB, 31.. Den vanskelige fattigdommen.. - Vi blir ikke kvitt fattigdommen uten å synliggjøre pengeflyten i samfunnet og lage en plan for generell utjevning, skriver Kari Gåsvatn i Nationen.. (Nationen, 31,10.. Norsk fattigdom.. Fattigdom handler om å bli stilt utenfor.. Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom, er å ville bekjempe den, sa stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) på møtet Fattigdom i overflod, arrangert av Det Norske Studentersamfund.. (Embla-Fontene, 27.. - Bedre å være fattig i gamle dager.. - I dag er fattigdommen en ensom ting, som rammer enkeltmennesker, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin.. (NRK, 27.. Diagnose: Fattig.. Sykmeldt fordi hun er fattig var førstesideoppslaget til Dagbladet 26.. Fastlegen ga diagnosen fattig.. - Hvem er de fattige og hvordan kan samfunnet hjelpe dem? Burde de klare seg selv? Det var tema i NRKs Redaksjon EN samme dag.. NRK inviterer til nettdebatt: Når er man fattig?.. Les debattinnleggene her.. Diagnose fattigdom.. - Føler at jeg har gjort et riktig valg.. (Halden Arbeiderblad, 27.. Fattigdom på dagsordenen i Nordland.. - Både forrige regjering og den nye regjeringen har satt fattigdom på dagsordenen.. Det er viktig at temaet fattigdomblir fokusert også i vårt fylke, sier fylkesmann i Nordland, Åshild Hauan.. Sju kommuner i Nordland er invitert til å søke midler til kompetanse og utviklingstiltak i forhold til problemer med fattigdom i barnefamilier.. (Fylkesmannen i Nordland, 25.. Debatt om barnefattigdom i Norge.. - Skal vi stå sammen om fattigdom? Hvordan bekjempe barnefattigdom i Norge, et av verdens desidert rikeste land? spør Studentersamfundet i Oslo og inviterer til debatt 25.. oktober i Storsalen, Chateau Neuf.. I debattpanelet deltar blant annet Margareth Eckbo, byråd for velferd og sosiale tjenester (FrP) og stortingsrepresentantene Heikki Holmås (SV) og Saera Khan (AP).. (Det Norske Studentersamfun, 25.. 400 stykker på Storsaldebatt om fattigdom.. (Nova Nyheter, 26.. Til kamp mot fattigdom.. Vestby kommune ønsker å redusere fattigdom blant barn og unge.. Nå har de søkt sosial- og helsedirektoratet om 300.. - Vi ønsker å gi de som trenger det gode opplevelser.. Dette er ikke tiltak som skal betale regningene deres, sier Bernt Hovdin, helse- og barnevernsjef i Vestby kommune.. (Østlandets Blad, 24.. Viktige grep mot fattigedom.. Øke sosial- og trygdesatsene, velferdskontrakter, en sosial boligpoltikk og arbeidsmarkedstiltak.. Dette er de viktigste grepene mot fattigdom, svarte finansminister Kristin Halvorsen da hun møtte folket på aftenposten.. - Særlig viktig er det å sikre at barn ikke vokser opp i fattigdom, da må barnetillegg opp og det må være gratis skole, skriver finansministeren.. (Aftenposten, 21.. Spiser på Blå Kors fordi jeg må.. Gunnar fra Hausmania er ikke rusmisbruker, likevel hender det at han blir så blakk og sulten at han må ty til Blå Kors' frokostservering.. Han støtter forslaget om at det bør finnes et tilbud for matservering også for fattige personer som ikke er rusmisbrukere.. Byrådet sier nei til suppekjøkken.. Økt pågang ved matutdelingestasjoner fra personer utenfor rusmiljøet.. Dette skylde økt fattigdom, mener både Frelsesarmeen og Blå Kors.. De frivillige organisasjonene ba gjennom Dagsavisen mandag om et eget matsenter for personer som ikke er i rusmiljøet.. Men byrådet sier nei.. Rift om gratis mat.. Flere ble fattige med Bondevik.. Fattigdommen er fortsatt i vekst, fremgår det av nye tall fra Statistisk sentralbyrå.. Økningen er særlig merkbar blant barnerike innvandrerfamilier og  ...   Statsbudsjettet 2006: 327 mill.. mer til de fattige.. Innsatsen mot fattigdom og rusmiddelproblemer foreslås styrket med 326,6 millioner kroner for 2006.. - Arbeid er den beste veien ut av fattigdom, for den enkelte, så vel som for familien.. Ved å rette så stor del av innsatsen inn mot landsomfattende arbeidsmarkedstiltak (135 millioner), satser vi på velferd som virker, sier arbeids-og sosialminister Dagfinn Høybråten.. Odins statsbudsjettside.. Og nyhetssakene:.. Økt innsats mot fattigdom og rus i Norge.. (VG, 14.. Avskjedsgave til verdens fattigste.. Husbank-sjefen er fornøyd.. (Byggeindustrien, 14.. Flere barnerike familier med lavinntekt.. Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at til tross for at de fleste barnefamiliene har opplevd en betydelig inntektsvekst siden midten av 1990-tallet, er det fremdeles en stor gruppe barn som bor i familier med svært lave inntekter.. De siste årene har det i tillegg skjedd en økning i andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt.. De rødgrønne varsler plan for avskaffelse av fattigdom.. Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom.. I forbindelse med Regjeringens arbeid med en slik plan skal det arrangeres en høring med representanter fra de fattiges egne organisasjoner og relevante fagmiljøer heter det i regjeringserklæringen som de rødgrønne la frem i dag.. Les hele regjeringserklæringen her.. - Ingen fattige - en utopi.. (Aftenposten, 14.. Slik blir den rødgrønne hverdagen.. : (Dagsavisen, 14.. Mer til barn og fattige.. (Aftenposten, 13.. - Skulle gjerne videreført kampen mot fattigdom.. sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at Kongen hadde lest hans regjerings siste trontale ved den høytidelige åpningen av Stortinget.. (VG, 11.. Økt sosialhjelp i statsbudsjettet.. Regjeringen vil heve satsene for sosialhjelp i statsbudsjettet som kommer fredag.. Men sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) mener SVs kraftige heving av satsene vil føre til mer fattigdom.. (Dagsavisen, 11.. Okkuperte Vaske-Bakkes villa.. Under mottoet: De rødgrønne åpnet opp, de fattige følger opp , flyttet søndag kveld en gruppe boligløse inn i Svein Erik Bakkes hus på Huk i Oslo.. De boligløse ble raskt kastet ut av politiet.. Den nye regjeringen må gjøre sitt ytterste for å rette opp den borgerlige regjeringens feilslåtte politikk, hvor fattigdommen i Norge har økt med 25 prosent de siste to årene, lyder kravet fra Fellesaksjonen mot fattigdom.. (NRK, 10.. SVs sosialhjelp gir 300.. 000 i årslønn.. SVs fattigdomspolitikk gjør det mer lønnsomt å få sosialhjelp enn å jobbe.. Partiet vil ha sosialhjelpssatser som tilsvarer 300.. 000 kroner i årslønn, viser Dagsavisens beregninger.. Fattigdomspolitikken er et av stridsspørsmålene som må løses i regjeringsforhandlingene på Soria Moria denne uken.. 20.. 000 i måneden.. Handler om mer enn penger.. FN har kåret Norge til verdens beste land å bo i for femte år på rad.. Likevel har vi mange fattige.. Det er nødvendig med en forsvarlig og relativ fattigdomsgrense, skriver Atle Julius Fosse i en artikkel i Fædrelandsvennen i dag.. (Fami, 04.. Bondevik lover mer til fattige.. Den avtroppende regjeringens siste statsbudsjett vil inneholde en ny økning i tiltakene for de fattigste, lovet statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) i møte med representanter for fattig-Norge i dag.. (NRK, 04.. De rødgrønne krangler om fattige.. Det er steile fronter mellom de rødgrønne partiene i fattigdomssaken.. I sentrum for striden står de omstridte sosialhjelpssatsene.. Fattigdomsbekjempelse er et av de vanskelige uenighetspunktene for de 3 partilederene i regjeringsforhandlingene på Soria Moria.. (Dagsavisen, 04.. - Norge trenger ny resept mot fattigdom.. - Velferds-Norge må innse at ikke alle egner seg til å jobbe, sier professor Ivar Lødemel.. Kartlegging av fattige, viser blant annet at sosialhjelpmottakere er mye sykere og mindre utrustet enn man har trodd til nå.. - Sosialklientene må flyttes ut av fattigdom, sier Lødemel.. Og velferdssystemet må endres og forbedres.. (NRK, 03..

  Original link path: /nyheter2005okt.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter september 2005
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside september 2005.. Konferanse om fattigdom blant barn, unge og familier.. Fattigdom blant barn, unge og familier - barnevernet og familievernets rolle i fattigdomsbekjmepelsen.. var tittelen på en konferanse i Bergen 27.. september 2005.. Arrangør var Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og familiedepartementet.. (BFD, 26.. Les konferanseprogrammet.. Les åpningsinnlegget.. til statssekretær Hans Olav Syversen, Barne- og familiedepartementet.. Krav om fattigdomskommisjon.. Fattig-Norge stiller fem strakskrav til de rødgrønne før regjeringsforhandlingene på Soria Moria.. Ett av dem er: Den nye regjeringen må straks nedsette en bredt sammensatt fattigdomskommisjon (Vårt Land, 26.. Karl Evang seminar om fattigdom og helse.. Helsetilsynet inviterer til Karl Evang-seminar og utdeling av Karl Evangs pris for 2005.. Arrangementet er åpent for alle og holdes 19.. oktober 2005 kl.. 1200-1530.. (Helsetilsynet, 13.. Seminarprogram finner du her.. Fattigdom - sentralt tema i valgkampsammenheng.. Den sittende regjering har enten skapt optimisme, eller skapt flere fattige, avhengig av øynene som ser.. Fattigdom i Norge slo an tonen i den siste partilederdebatten før valget.. 8,3 mill.. til barn i fattige familier.. Fattigdom blant norske barnefamilier skal bekjempes.. Regjeringen bevilger 8,3 millioner kroner til prosjekter i 43 kommuner og 7 bydeler i Oslo.. Brevet fra Sosial- og helsedirektoratet.. til kommunene (09.. 08.. Økt kompetanse  ...   kom boken Fattig talt , en samling med intervjuer med folk som ikke har penger nok til å klare utgiftene sine.. Oppfølgeren Fattig talt - fra den andre siden omhandler de som jobber på sosialkontorene.. 13 sosialarbeidere forteller om hvordan de jobber og hva de tenker om jobben sin.. (Embla- Fontene, 08.. Mener NAV-reformen skaper fattigdom.. Velferdsalliansen mener flere hundre tusen nordmenn står i fare for å ende opp som fattige som følge av Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-reformen).. (Helserevyen, 08.. 80.. 000 fattige barn i Norge.. Boken Har vi råd, mamma? kommer med løsninger på barnefattigdommen i Norge.. Utgangspunktet for boken er at 80.. 000 norske barn lever i familier med inntekt.. - Ved å avvikle ordningen med økonomisk sosialhjelp, erstatte den med trygd og øke nivået på trygdeytelsene, kan fattigdommen i Norge i dag fjernes, sier forfatterne Karin Gustavsen Tvetene og Per-Arne Stolanowski.. (TV2-nettavisen, 08.. Se også kommentarer:.. Fra sosialhjelp til arbeid.. (Fredrikstad Blad, 30.. Hvordan bekjempe barnefattigdom?.. (Redd Barna, 08.. Vil fjerne sosialhjelpen.. (Avisen Fremover, 08.. Støtter begravelse av sosialhjelpen.. Nekter å snakke om ny fattigbok.. RV's 10 punkts plan mot fattigdom.. Med den ukentlige matutdelingen til Oslos fattigste som bakgrunn, lanserte RV i går en tiltakspakke mot fattigdom for neste stortingsperiode..

  Original link path: /nyheter2005sep.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mai-aug 2005
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mai-august 2005.. - Lite fattigdom i Norden.. Forskningssjef Tone Fløtten i Fafo opplyser at de nordiske landene, med Norge i spissen, har desidert færrest fattige i verden.. (Bergensavisen, 30.. Seminar 3.. juni 2005.. NOVA, Fafo og Sosialforsk inviterer til sommerseminar: A critical assessment of Francis G.. Castles new book: The future of the welfare state: Crisis myths and crisis realities (Oxford 2004).. A joint summer seminar by NOVA, Fafo and Sosialforsk, at NOVA, Munthes gate 31, Friday 3 June, 13.. 30 - 14..  ...   generasjon til neste? Dette er ett av spørsmålene forskere fra NOVA og Fafo ønsker å finne svar på gjennom samarbeidsprosjektet Fami.. Jeg regner med at slike mekanismer finnes, og at de vil være størst for personer som opplever langvarig fattigdom, sier Fafo-forsker og doktorgradstipendiat Thomas Lorentzen.. (Embla-Fontene/Fri Fagbevegelse, 26.. Fafo-prosjekter om sosialpolitikk og velferdsproduksjon.. Ny rapport: Frivillige organisasjoners fattigdomsinnsats.. I den nye rapporten Når nøden er størst har Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten kartlagt de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige.. 2005).. Når nøden er størst..

  Original link path: /nyheter2005mai_aug.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125