www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami - nyhetsarkiv 2004
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside 2004.. Møtes med respekt.. , skriver Dagsavisen.. Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon Anders Drøpping har kartlagt frivillige organisasjoners nødhjelp til fattige i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, 9.. mai 2005.. Flere lokkes til jul på kreditt.. , skriver Aftenposten, og intervjuer blant andre Tone Fløtten, 7.. desember 2004.. Flere fattige venneløse.. , skriver Aftenposten, se referanse til.. artikkelen.. i Tidsskrift for ungdomsforskning, 15.. oktober 2004.. Den vanskelige fortsettelsen.. En kartlegging av tjenester til  ...   media i mai-juni 2004, se.. Den skjulte fattigdommen.. Fredrikstad Blad.. Innsats mot fattigdom.. Lågendalsposten.. Redd Barna ber kommunene ta fattigdom på alvor.. Østlandets Blad.. 1300 fattige barn.. Stavanger Aftenblad.. Kamp mot fattigdom nytter.. Dagsavisen.. 515 Follo-barn lever i fattigdom.. Mange fattige barn i Norge.. P4.. Intervju med Gro Brækken.. Få fattige barn i Akershus.. , NRK distriktsnyheter.. Social Inclusion Towards a European Best Practice?.. See presentations and introductions from the February conference, 2004.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til nyhetsarkiv..

  Original link path: /nyheter2004.htm
  Open archive

 • Title: Kommunale tiltak mot barnefattigdom
  Descriptive info: Kommunale tiltak mot barnefattigdom.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og velferdsdirektoratet har fra hhv 2005 og 2006 bevilget penger til kommunale tiltak mot barnefattigdom.. BLD har ansvar for å følge opp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).. Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV følger opp med bistand fra fylkesmennene.. Bufdir gir tilskudd til tiltak forankret i barnevernet mens NAV gir tilskudd til tiltak forankret i sosialtjenesten.. Nå skal Fafo i samarbeid med NOVA evaluere satsingen.. F.. v.. forskningssjef i Fafo Tone Fløtten, Fafo-forsker Bjørn Nuland, NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen og forskningsassistent ved NOVA Jens Lunnan Hjort.. Om satsingen og evalueringen:.. Siden 2005 har Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) bevilget stimuleringsmidler til et utvalg kommuner som enten har høye barnefattigdomsrater, eller som har stort sosialhjelpsmottak i barnefamilier.. Midlene har gått til relativt små kommuner som ble invitert med fordi departementet ønsket å ta tak i de mer regionale utfordringene.. BLD i samarbeid med Bufdir startet satsingen i 2004 med regionale konferanser om fattigdom.. Midlene kanaliseres via barnevernstjenesten i kommunene.. Ansvaret for innsatsen har senere blitt overført til Bufdir.. Fra 2006 har også Arbeids- og velferdsdirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) bevilget midler til enkelte kommuner med samme hensikt, kanalisert gjennom sosialtjenesten.. I 2007 var det totalt 55 kommuner/bydeler som rapporterte for midler tildelt via ordningene.. I 2008 har dette vokst til 59 kommuner (26 fra BLD, 59 AVDir der 15 får av begge).. I løpet av perioden 2005-2008 har til sammen 70 kommuner/bydeler fått stimuleringsmidler fra departementet og/eller direktoratet.. Kommunene har fått midler for å utarbeide tiltak som kan bidra til å imøtekomme de nasjonale målsettingene i fattigdomsbekjempelsen.. Den enkelte kommune har stått relativt fritt til selv å velge hvordan det er  ...   gir generell informasjon om fattigdom og hvilke tiltak som kan gjøres mot fattigdom.. Nettsiden.. Innsats mot fattigdom blant barn i Norge.. omtaler barnefattigdom i norske kommuner og viser et bredt spekter av de tiltak som gjøres for å hjelpe de som er rammet.. Før lanseringen har nettsiden gjennomgått en omfattende oppgradering når det gjelder både innhold og utseende.. Dette for å nå nettsidens hovedmål om å være til hjelp for de kommeunene som er med i prosjektet.. Samtidig har nettsiden et mål om å være en informasjonsside om barnefattigdom i Norge.. I 2002 startet Bondevik 2-regjeringen en satsning mot fattigdom som ble videreført av regjeringen Stoltenberg.. Som en del av denne satsingen startet Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i 2004 et prosjekt som jobber mot barnefattigdom i utvalgte kommuner.. På oppdrag fra BLD har Bufetat nå overtatt avsvaret for nettsiden som er en del av denne satsingen.. Nettsiden er en informasjonsside og et arbeidsverktøy for de 29.. kommunene/bydelene som deltar i satsingen Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier innenfor barnevernet.. Prosjektet er initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og tildeler tilskudd til tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge.. Nettsiden skal også være en kilde til ideer, motivasjon og gi inspirasjon til nye tiltak i de involverte og andre kommuner.. (Fami/Bufetat, 10.. 02.. 09).. NAV: Utlysing av midler for kommunale tiltak 2009.. Tiltak mot barnefattigdom skal videreføres i 2009.. Hovedmålet med tiltaket er å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand fra sosialtjenesten.. Fristen for å søke er satt til 20.. februar 2009.. (Fylkesmannen, 06.. Les mer om tiltak og søknad.. Se også.. Tiltak mot barnefattigdom.. (NAV, 01.. 07.. 08)..

  Original link path: /komm_tiltak_barnefattigdom.html
  Open archive

 • Title: Fami - publications in English
  Descriptive info: Fami-publications in English.. Backe-Hansen, E.. (2005).. Indicators of children and young people's well-being in the Nordic countries.. I C.. Klöckner U.. Paetzel (eds.. ).. Kindheitsforschung und kommunale Praxis.. Praxisnahe Erkenntnisse aus der aktuelle Kindheitsforschung.. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.. Bay, Ann-Helén and Axel West Pedersen (2006), The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica, 49(4):419-436.. Bay, Ann-Helén and Axel West Pedersen (2003), The limits of social solidarity: Popular attitudes towards basic income in a Nordic welfare state.. Paper prepared for the Annual Conference of The Network for European Social Policy Analysis.. Changing European Societies: The Role for Social Policy.. Copenhagen November 14-15.. Cork, J.. Hammer, T.. (2005), Youth unemployment within different European welfare communities.. I Bradley, H.. Hoof, J.. (red.. ): Young People in Europe.. Bristol: Policy Press 2005.. Dahl, Espen and Thomas Lorentzen (2003), Dynamics of Social Assistance: the Norwegian Experience in Comparative Perspective.. International Journal of Social Welfare, 12:4.. Dahl, Espen and Thomas Lorentzen (2003) Explaining transition to work among social assistance recipients: heterogeneity or time dependency? European Sociological Review, Vol.. 19, No.. 5: 519-536.. Dahl, Espen and Thomas Lorentzen (2003), How long do social assistance beneficiaries receive aid? A descriptive analysis of a Norwegian cohort of recipients 1992-1999.. International Journal of Social Welfare.. Drøpping, Jon Anders, B.. Hvinden and K.. Vik (1999), Activation Policies in the Nordic Countries.. I: Kautto, M.. et al.. , red.. , Nordic Social Policy.. London/New York: Routledge.. Hvinden and W.. van Oorschot (2000), Reconstruction and Reorientation.. Changing Disability Policies in the Netherlands and Norway.. European Journal of Social Security, 2/1.. Drøpping, Jon Anders and Espen Dahl (2001), The Norwegian Work Approach in the 1990s: Rhetoric and Reform.. I: Gilbert, N.. og R.. Van Voorhis, (eds).. , Activating the Unemployed.. A Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies.. New Jersey: Transaction Publishers.. Drøpping, Jon Anders, Espen Dahl and Ivar Lødemel (2001), Norway: Relevance of the Social Development Model for Post-war Welfare Policy International Journal of Social Welfare, 10/4.. Fløtten, Tone (2006),.. Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin? A Comparative Study of Norway and Estonia.. Doctoral Dissertation.. Fafo-report 487.. Web edition.. (pd 1.. 01.. Mb).. Fløtten, Tone (1996), Economic resources in Jens Grøgaard (red): Estonia in the Grip of Change Fafo-report no 190.. Oslo: Fafo.. Fløtten, Tone and Aadne Aasland (2001), Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia.. Europe-Asia studies, Vol.. 53, No.. 7:1023-1049.. Fløtten, Tone (2002), Poverty and social exclusion in a comparative perspective.. Paper presented at RC19s session at the XV World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7.. - 13.. of July.. Fløtten, Tone (2003), The relationship between poverty and social exclusion - a conceptual discussion i:  ...   European Sociological Association Ageing Societies.. New Sociology September 23th - 26th, Murcia.. Lorentzen, Thomas (2006),.. Social assistance dynamics in Norway.. Doctoral dissertation.. Doctoral thesis.. Fafo-report 546.. Nettutgave.. (pdf 1,23MB).. Lorentzen, Thomas (2003), Active Labour Market Programmes in Norway: Are they helpful for the disadvantaged? Paper presented at Workshop on Social Work with Long-term Recipients of Social Assistance, Stockholm, Sweden, February 2.. Pedersen, Axel West (2006), Who says they are poor? A study of subjective poverty among non-Western immigrants.. Paper presented at the ESPanet Conference: `Migrations and social policies in Europe`.. Pamplona.. 08.. -10.. juni.. Pedersen, Axel West (2004), Inequality as relative deprivation.. A sociological approach to inequality measurement.. Acta Sociologica vol 47(1):31-49.. Pedersen, Axel West (2002), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presented at RC19 session in New trends in the study of poverty: definition, measurement, empirical results at XV World Congress in Sociology, Brisbane 7-13 juli.. Pedersen, Axel West (1999), The taming of inequality in retirement: A comparative study of pension policy outcomes.. Fafo-report 317.. Sandbæk, Mona (1998), Competence and Risk factors in Norwegian client and non-client children.. Childhood, 5(4), 421-436.. Sinfield, Adrian Sinfield og Pedersen, Axel West (2006), Child poverty - A persisting challenge.. European Journal of Social Security, 8(3):229-234.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004), Poverty and social exclusion among young Norwegians - the role of consumption.. Paper presented at Inequality Summer Institute, Harvard University, June 17-18, 2004.. Other publications in English.. Blau, M.. D.. (1999).. The Effect of Income on Child Development.. The review of Economics and Statistics, 81(2): 261-276.. Brooks-Gunn, J.. G.. J.. Duncan (1997).. The Effects of Poverty on Children.. The future of Childeren.. Children and Poverty, 7 (2), 55-71.. Duncan, G mfl.. (1998), How much does childhood poverty affect the life chances of children? American Sociological Review, 63, 406-423.. Mayer, S.. E.. (1997).. What money can't buy.. Family income and children's life chances.. Cambridge: Harvard University Press.. Micklewright, J.. (2002): Social exclusion among children: A European view for a US debate.. CASEpaper 51.. London: LSE.. Ridge, T.. (2002).. Childhood poverty and social exclusion from a child's perspective, Bristol: The Policy Press.. SOU 2001:55: Barn och Ungdomars välfärd, Stochholm: Statens offentliga utredningar.. Shropshire, J.. Middleton, S.. Small expectations.. Learning to be poor? York: Joseph Rowntree Foundation.. Van der Hoek, T.. (2004).. Child Poverty from a Child's Perspective.. Brussels: Paper presented at the EFCW Conference on Eradicating child poverty: Fact of Fiction? European Forum for Child Welfare.. Whitbeck, L.. B.. et.. al (1991): Family economic hardship.. Parental support and adolescent self-esteem , in Social Psychology Quarterly, 54, pp.. 353-363.. Return to main page.. Return to publications - topics..

  Original link path: /eng-pub.htm
  Open archive

 • Title: Fami - Statsbudsjettet 2008
  Descriptive info: Statsbudsjettet 2007.. Samleside for dokumenter, pressemeldinger og nyhetssaker i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2008.. (Fami, 08.. 10.. ).. Last ned Statsbudsjettet her:.. St.. prp.. nr.. 1 (2007 2008).. For budsjettåret 2008 Statsbudsjettet.. Statsministerens kronikk om budsjettet.. - Et fellestrekk preger de store sakene i årets statsbudsjett: Vi har valgt å bruke pengene på det viktigste, skriver statsminister Jens Stoltenberg i en kronikk dagen etter at statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem.. - Det er nettopp innsatsen for å løse de store velferdsoppgavene som får fornyet kraft gjennom forslaget som ble lagt fram i går.. Mer penger til arbeidsmarkedstiltak, kvalifiseringsprogram og språkopplæring gjør at vi får flere mennesker over fra passive stønader til aktiv innsats, skriver Stoltenberg.. (Dagens Næringsliv, 06.. 07).. Les mer.. Finansministerens finanstale.. I sin finanstale til Stortinget i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2008, sa finansminister Kristin Halvorsen blant annet: - Fellesskap, rettferdig fordeling og solidaritet er verdier i seg sjøl, men også viktige for å få oppslutning om å gjøre noe med de globale utfordringene.. Derfor bekjemper vi fattigdom.. Derfor skal de rikeste i Norge betale mer skatt, mens vanlige folk skal få skattelettelser.. (Fædrelandsvennen, 05.. Statsbudsjettet 2008: Barne- og likestillingsdepartementet.. 31,5 mill til bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. Regjeringen vil videreføre satsingen på å bekjempe fattigdom blant barn og unge gjennom den såkalte storbyordningen.. Det er avsatt 31,5 millioner kroner innenfor denne ordningen til bekjempelse av fattigdom blant barn, unge og deres familier.. Resten av storbymidlene er redusert med knapt fem millioner kroner for å sikre finansiering av styrket tilskuddsordning til barne- og ungdomsorganisasjonene.. (BLD, 05.. 200 millioner mer til barnevern.. - Vi viderefører også den spesielle innsatsen gjennom barnevernet mot fattigdom blant barn, unge og deres familier.. Barnevernet får blant annet midler til tiltak for å hindre sosial ekskludering og bidra til bedre levekår for barna, påpeker Karita Bekkemellem.. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet samarbeider om denne innsatsen gjennom barnevernet og sosialtjenesten.. Det er også laget en plan for å styrke kompetansen blant ansatte som arbeider med bekjempelse av barnefattigdom.. Statsbudsjettet 2008: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. Bedre jobbmuligheter for alle.. I statsbudsjettet for 2008 følger regjeringen opp handlingsplanen mot fattigdom med en ytterligere styrking på 336,1 mill.. kroner, samtidig med at tiltakene fra 2007 videreføres.. Med regjeringens forslag til tiltak i statsbudsjettet for 2008 vil de årlige bevilgningene til tiltak mot fattigdom være økt med om lag 3,2 mrd.. kroner siden 2001.. Dette innebærer en økning med om lag 1,6 mrd.. kroner under den nåværende regjeringen.. (AID, 05.. Helhetlig og langsiktig innsats mot fattigdom.. - Fattigdom er uakseptabelt og regjerningen har derfor som mål å avskaffe fattigdom.. Vi er godt i gang, men  ...   statsbudsjett.. I dette vil vi bl.. a foreslå: å satse sterkere på å bekjempe fattigdom og ekskludering fra arbeidslivet, både gjennom flere arbeidsmarkedstiltak for personer med langvarige og sammensatte bistandsbehov, forbedring av bostøtteordningen, bedre utnyttelse av behandlingstilbudet i private rusinstitusjoner, og bevilgninger til inntektsgraderte betalingssatser i barnehagene å styrke utsatte småbarnsfamiliers økonomi.. (KrF, 05.. Venstre: - Ingen fattigdomsavskaffing.. Venstre er tilfreds med tung satsning på global fattigdom, men samtidig skuffet over innsatsen på hjemmebane.. Fattigdommen blir definitivt ikke avskaffet med dette budsjettet heller, mener Venstre, og karakteriserer for øvrig budsjettet som et grått administrasjonsbudsjett med litt miljøprofil.. (Venstre, 05.. FrP: - Dårlig budsjett for de svake.. Ulf Leirstein (FrP) mener landets eldre og fattige går tunge tider i møte med regjeringens forslag til statsbudsjett.. - Jeg er redd flere pensjonister vil havne i fattigdomsfella.. Det er et kraftig paradoks når staten vil gå med 344 milliarder i overskudd, mener Leirstein, som er FrPs finanspolitiske talsmann.. Han sier det er bra at regjeringen satser på å få ungdom ut i arbeid, men at arbeidslivet ikke er noen løsning for minstepensjonister som sliter i hverdagen.. (FrP, 05.. ','MyWindow','toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'); return false;">Les mer.. Høyre: - En kald skulder til de svakeste.. Det er trist å se at regjeringens innsats i fattigdomsarbeidet legges på is, uttaler Høyres sosialpolitiske talsmann Martin Engeset.. - Det er tydelig at fattigdomsbekjempelse er årets hvileskjær, sier han.. (Høyre, 05.. Fagforbundet: - Arbeidsmarkdstiltak alene er ikke nok.. - Det er gledelig at ledigheten er blitt voldsomt redusert under regjeringen Stoltenberg.. Å komme i arbeid er det viktigste tiltaket mot fattigdom.. Det er også positivt at arbeidsmarkedstiltakene ikke reduseres.. Men arbeidsmarkedstiltak alene bekjemper ikke fattigdom.. Vi kunne ønske oss en ny ungdomsgaranti, en økning av sosialhjelpssatsene og et arbeid med å utjevne forskjellene i sosialhjelpssatsene, sier nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen i en pressemelding.. (Fagforbundet, 05.. Andre nyhetssaker:.. Høyre slakter Regjeringens fattigsatsing.. (Ukeavisen Ledelse, 08.. 07).. Leieboerforeningen: - Pinlig boligbudsjett.. (Nationen, 08.. Bergo (SV) slakter regjeringens fattigdomskamp.. (Drammens Tidende, 07.. Ikke én budsjettkrone til fattige eldre kvinner.. (Bergens Tidende, 06.. Fattigdomsbekjempelsen er glemt.. (Drammens Tidende, 06.. Andersen (SV) : - Regjeringen svikter de aller fattigste.. (Ringerikes Blad/ANB, 06.. Misfornøyd med rusomsorgen.. (NRK Nordland, 06.. Siv Jensen: - De fattige er taperne.. (TV2, 05.. - Det som sto i VG er blank løgn.. SV-Halvorsen avviser at barnehagene vinner over fattige i budsjettet.. (Dagbladet, 05.. Se også:.. Kappet millionløft for de fattigste.. (VG, 04.. SV:- Åslaug Haga gir blaffen i de fattige.. Forholdet mellom Sp og SV er iskaldt etter VGs oppslag i går om bostøtte-økningen som ble avlyst.. Nå sier Heikki Holmås (SV) at Sp og eks-kommunalminister Åslaug Haga aldri prioriterte bostøtte i regjeringens interne budsjettprosess.. (VG, 05..

  Original link path: /statsbudsjett_08.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125