www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Christin Knudsen Sture
  Descriptive info: Phd economics Christin Knudsen Sture.. Present position: Researcher at NOVA (on leave).. Selected relevant publications:.. Sandbæk, Mona og Sture, Christin Knudsen (2003).. Barns levekår.. Teoretiske perspektiver på familieøkonomiens betydning for barns hverdag.. NOVA skriftserie 9/03.. Oslo: Norske Kvinners Sanitetsforening og NOVA.. Tilbake til førstesiden..

  Original link path: /cvsture.htm
  Open archive

 • Title: Siri Ytrehus
  Descriptive info: Dr.. polit.. Siri Ytrehus.. Present position: Researcher at Fafo.. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen (2008),.. På rett vei.. Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter.. Fafo-rapport 2008:06.. Nettutgave.. (pdf 1.. 11mb).. Oslo: Fafo.. Ytrehus Siri, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg (2007),.. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner.. , delevaluering 2, Fafo-rapport 2007:23.. (pdf 721k).. Ytrehus, Siri, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg (2007),.. Fra bostedsløs til egen  ...   Norge.. Hvem er de og hvor bor de?.. Fafo-rapport 445.. (pdf - 1.. 43MB) Se også sammendragsrapporten, Fafo-rapport 442.. Hvem er de og hvor bor de? Sammendragsrapport.. Fafo-rapport 442.. 39MB).. Ytrehus, Siri og Jon Anders Drøpping (2004),.. Den vanskelige fortsettelsen.. En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse.. Fafo-rapport 448.. 25M) Se også kortversjonen, Fafo-rapport 465.. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs.. Fafo-rapport nr.. 465.. Ytrehus, Siri og Drøpping, Jon Anders (2004), Bostedsløshet - Kunnskapsstatus og aktuelle problemstillinger.. Fafo-notat 2004..

  Original link path: /cvytrehus.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner, alle
  Descriptive info: Publikasjoner, alle.. Backe-Hansen, Elisabeth (2004),.. Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår.. Kunnskapsbidrag fra 34 studier av hvordan økonomisk knapphet i hele eller deler av oppveksten innvirker på barn og unge.. Oslo: NOVA-Rapport 12/04.. Backe-Hansen, Elisabeth og Axel West Pedersen (2003), Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak.. Under trykking hos NOVA.. Backe-Hansen, Elisabeth (2002),.. Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak.. Skriftserie 1/02 Oslo: NOVA.. Bay, Ann-Helén and Axel West Pedersen (2006), The limits of social solidarity.. Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state.. Acta Sociologica, 49(4):419-436.. Bay, Ann-Helén og Axel West Pedersen (2003), The limits of social solidarity: Popular attitudes towards basic income in a Nordic welfare state.. Paper prepared for the Annual Conference of The Network for European Social Policy Analysis.. Changing European Societies: The Role for Social Policy.. Copenhagen November 14-15.. Cork, J.. Hammer, T.. (2005), Youth unemployment within different European welfare communities.. I Bradley, H.. Hoof, J.. v.. (red.. ): Young People in Europe.. Bristol: Policy Press 2005.. Christensen, Johan, Tone Fløtten og Christer Hyggen (2008),.. Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillings-departementet.. Fafo-notat 2008:20.. (230KB) Oslo: Fafo.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003),.. Dynamics of Social Assistance: the Norwegian Experience in Comparative Perspective.. International Journal of Social Welfare.. , 12:4.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) Explaining transition to work among social assistance recipients : heterogeneity or time dependency?.. Artikkelen er antatt av.. European Sociological Review.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) How long do social assistance beneficiaries receive aid? A descriptive analysis of a Norwegian cohort of recipients 1992-1999.. Djuve, Anne Britt, Hanne Kavli, Monica Lund og Tina Østberg (2001), Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering.. Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger.. Fafo-rapport 364.. Djuve, Anne Britt og Hanne Kavli (2000), Styring over eget liv.. Fafo-rapport 344.. Djuve, Anne Britt (1999), Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene.. Fafo-rapport 304.. Djuve, Anne Britt og Hanne C.. Pettersen (1997), Virker tvang? Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger.. Fafo-rapport 234.. Oslo: Fafo.. Djuve, Anne Britt og Kåre Hagen (1995), Skaff meg en jobb.. Levekår blant flyktninger i Oslo.. Fafo-rapport 184.. Drøpping, Jon Anders, (2005), Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse.. Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv.. Fafo-notat 2005:19.. (179k).. Drøpping, Jon Anders og Espen Dahl (2001), The Norwegian Work Approach in the 1990s: Rhetoric and Reform.. I: Gilbert, N.. og R.. Van Voorhis, red.. , Activating the Unemployed.. A Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies.. New Jersey: Transaction Publishers.. Drøpping, Jon Anders, Espen Dahl and Ivar Lødemel (2001), Norway: Relevance of the Social Development Model for Post-war Welfare Policy.. , 10/4.. Drøpping, Jon Anders, B.. Hvinden og W.. van Oorschot (2000), Reconstruction and Reorientation.. Changing Disability Policies in the Netherlands and Norway.. European Journal of Social Security.. , 2/1.. Drøpping, Jon Anders og J.. A.. Nervik (1995), Hva skjer med sosialhjelpen? Forskning om sosialhjelp 1989-1994.. INAS-rapport 1.. Oslo: Institutt for sosialforskning.. Dølvik, Tor, Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen (2008),.. Levekår og sosialhjelp.. Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner effekt på sosialhjelpsutgifter.. Fafo-rapport 2008:02.. (pdf 637KB).. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2008),.. Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår.. Kap 2 i:.. Fattigdommens dynamikk: perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet.. Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.. ).. Universitetsforlaget.. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Thomas Lorentzen (2008), Poverty Dynamics and Social Exclusion: An Analysis of Norwegian Panel Data i.. Journal of Social Policy.. 37/02.. Sammendrag.. Fløtten, Tone og Bjørn Nuland (2006),.. Mainstreaming Social Inclusion: National Report Norway.. Report of a research project funded by the European Commission.. Fløtten, Tone (2006),.. Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin? A Comparative Study of Norway and Estonia.. Doctoral Dissertation.. Fafo-report 487.. Web edition.. (pd 1.. 01.. Mb).. Fløtten, Tone and Hanne Kavli (2004), Poverty and social exclusion among children from ethnic minority groups.. Paper presented at Espanet conference in Oxford, September.. Fløtten, Tone (2003),.. Hvordan har de fattige det?.. Samfunnsspeilet.. 6/2003.. Fløtten, Tone (2003), The relationship between poverty and social exclusion - a conceptual discussion i: Heggen m.. fl.. (red): Marginalization and Social Exclusion.. Conference report.. Volda: Møre research and Volda University College.. Fløtten, Tone (2003) Fattigdom i en velferdsstat.. Tidsskrift for velferdsforskning.. 2/2003, pp 71-89.. Fløtten, Tone (2003),.. The relationship between poverty and social exclusion.. Paper presented at the conference Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund, Norway, 22-24 May.. Fløtten, Tone og Axel West Pedersen (2003) Presentasjon av Fami - senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon.. , 6:2.. Fløtten, Tone (2002), Dilemmaer i fattigdomsdebatten.. Kronikk i.. Fontene.. , 1.. Fløtten, Tone (2002), Poverty and social exclusion in a comparative perspective.. Paper presented at RC19s session at the XV World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7.. 13.. of July.. Fløtten, Tone (2001).. Hvem er fattige - og hvordan kan vi hjelpe?.. Horisont,.. Vol.. 2, no 4.. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Arne Grønningsæter (2001),.. Den norske fattigdommen - hvordan arter den seg, hvem rammes og hva kan vi gjøre med det?.. Fafo-notat 2001:16.. (pdf 469k).. Fløtten, Tone og Aadne Aasland (2001), Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia.. Europe-Asia studies.. , Vol.. 53, No.. 7:1023-1049.. Fløtten, Tone (1999), Fattigdom i Norge.. Problem eller bagatell?  ...   Konferanserapport, ANP 2004/706, København: Nordisk Ministerråd.. Kristofersen, Lars B.. og Sten-Erik Clausen (2008),.. Barnevern og sosialhjelp.. NOVA-notat 3/08.. (pdf).. Barnevernsklienter i Norge 1990-2005.. NOVA-rapport 3/08.. Lorentzen, Thomas og Roy A.. Nielsen (2008).. Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp.. Fafo-rapport 2008:14.. (pdf 2.. 85mb) Oslo: Fafo.. Lorentzen, Thomas (2007),.. Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen.. Fafo-rapport 2007:33.. (pdf 441kb).. Lorentzen, Thomas (2006),.. Social assistance dynamics in Norway.. Doctoral dissertation.. Doctoral thesis.. Fafo-report 546.. (pdf 1,23MB).. Lorentzen, T.. and E.. Dahl (2005),.. Active labour market programmes in Norway: are they helpful for social assistance recipients?.. Journal of European Social Policy, 15 (1): 27-45.. Lorentzen, Thomas (2003), Active Labour Market Programmes in Norway: Are they helpful for the disadvantaged? Paper presentert på Workshop on Social Work with Long-term Recipients of Social Assistance, Stockholm, Sweden, February 2.. Lorentzen, Thomas (2003), Active Labour Market Programmes in Norway: Are they helpful for the disadvantaged? Paper presentert på Hawaii International Conference of Social Science, June 12 - 15, 2003.. Lorentzen, Thomas og Jorun Andreassen (2002),.. Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem.. En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT.. Fafo-rapport 384.. Lund, Monica (2006),.. De frivillige og de fattige.. Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige.. Fafo-rapport 528.. Nettversjon.. (pdf 1MB).. Midtsundstad, Tove, Espen Dahl og Anne Britt Djuve (1999), Jakten på storbyfaktoren.. En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge.. Fafo-rapport 319.. Nadim, Marjan (2008).. Levekår i Groruddalen.. Fafo-rapport 2008:27.. (1000kb).. Nuland, Bjørn Richard, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen (2009),.. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge.. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger.. Fami-rapport 2009:50.. (pdf 962kb).. Nuland, Bjørn (2008),.. Når nøden skaper overskrift.. Medienes dekning av frivillige organisasjoners arbeid med fattigdom.. Fafo-rapport 2008:11.. (pdf 817kb).. Nuland, Bjørn Richard (2007),.. Ansikt til ansikt med fattigdommen.. Fafo-rapport 2007:18.. (pdf 716k).. Pedersen, Axel West og Hans Christian Sandlie (2006),.. Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet.. I Gulbrandsen, L.. ):.. Bolig og levekår i Norge 2004.. En artikkelsamling.. Oslo: NOVA, s.. 87-115.. Pedersen, Axel West (2004), Inequality as relative deprivation.. A sociological approach to inequality measurement.. vol 47(1):31-49.. Pedersen, Axel West (2004), Fattigdom i 'verdens rikeste land'.. Plan (3): 24-29.. Pedersen, Axel West (2004), Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere i Trygd Pensjon nr.. 6-2004.. Pedersen, Axel West (2003), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social Exclusion , Ålesund 22-24 mai.. Pedersen, Axel West (2003), La desigualdad como privación relativa: aspectos teóricos y consecuencias para la investigación empirica , pp.. 179-214 in Ana M.. Guillén Rodriguez and Santiago Átvarez Garcia (eds).. Viejas y nuevas desibualtades: retos para la protecion social.. Madrid Thomson Civitas.. Pedersen, Axel West (2002), The consensual approach to poverty revisited: A critical evaluation, a modified procedure, and an application to Norwegian data.. Paper presentert på RC19 session i New trends in the study of poverty: definition, measurement, empirical results på XV World Congress in Sociology, Brisbane 7-13 juli.. Pedersen, Axel West (2002),.. Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Skriftserie 1/02 Oslo: Nova.. Pedersen, Axel West (2002) Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom: Sosialpolitisk kursendring eller mer av det samme?.. Trygd og Pensjon.. 6.. Pedersen, Axel West (2001), Bokanmeldelse av B.. Gustafsson og P.. J.. Pedersen (Eds): Poverty and Low income in the Nordic Countries.. TsF.. , 42:327-337.. Pedersen, Axel West (2001), Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk.. Innspill til Samarbeidsregjeringens idedugnad om fattigdomsbekjempelse.. Pedersen, Axel West (1999), The taming of inequality in retirement: A comparative study of pension policy outcomes.. Fafo-report 317.. Pedersen, Axel West og Jardar E.. Flaa (1999), Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd.. Resultater fra en spørreundersøkelse.. Fafo-rapport 305.. Sandbæk, Mona, red.. (2008).. Familiens inntekt og barns levekår over tid.. NOVA Rapport 7/2008.. Forfattere: Anne Skevik Grødem, Jon Ivar Elstad, Lars B.. Kristofersen, Mona Sandbæk, Sten-Erik Clausen og Anne Brita Thorød.. (2004),.. Hva betyr familiens inntekt?.. NOVA Rapport 11:2004.. Forfattere: Jon Ivar Elstad, Mona Sandbæk, Anne Skevik og Kari Stefansen.. Sandbæk, Mona (2002),.. Barn og unges levekår og velferd.. Kunnskapsbilder og forskningsbehov.. Oslo: NOVA Rapport 1/02.. Skårberg, Anna og Tone Fløtten (2008),.. Et trappetrinn opp i livet , Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Fafo-rapport 2008:28.. (pdf 846kb).. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004), Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption.. Paper presented at Inequality Summer Institute, Harvard University, June 17-18.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken (2004),.. Vennskapets pris - fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida.. Tidsskrift for ungdomsforskning.. , 4(2):55-76.. Stensholt, Ingunn Torgerstuen (red) (2006),.. Fattigdom blant barn, unge og familier et kunnskaps- og erfaringshefte.. Barne- og likestillingsdepartementet.. Thorød, Anne Brita (2006),.. En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt.. , NOVA Rapport 2/06.. Øverås, Siv, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2005),.. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser.. Fafo-rapport 469.. (pdf 253k).. Øverås, Siv (2001), STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter.. Fafo-notat 2001:2.. Tilbake til Publikasjoner.. Temaer:.. Arbeidsintegrasjon.. Barn og unge.. Begrepsdiskusjon og måling.. Bolig og hjemløshet.. Etniske minoriteter.. Frivillige organisasjoner.. Holdninger.. Komparative studier.. Levekår.. Offentlige tjenester/ytelser.. Trender i fattigdom og eksklusjon/dynamiske perspektiver.. År:.. 2008-2009.. *.. 2007.. 2006.. *.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. 2001.. 2000.. 1999 og tidligere.. Engelskspråklige.. Annen relevant litteratur..

  Original link path: /pubAlle.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Publikasjoner om.. Dahl, Espen og Thomas Lorentzen (2003) Explaining transition to work among social assistance recipients: heterogeneity or time dependency?.. Oslo: Statistisk sentralbyrå..

  Original link path: /pubtema_1.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Oslo: Statistisk sentralbyrå.. Paper presentert på konferansen New Challenges to Welfare.. Sletten, Mira (2007), Utsatt familieliv - dårlig råd og problematferd blant ungdom.. Tidsskrift for ungdomsforskning,.. nr 1/2007.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken, Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption.. Sletten, Mira, Tone Fløtten og Anders Bakken,..

  Original link path: /pubtema_2.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Pedersen, Axel West, Tone Fløtten og Gudmund Hernes (2006), Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon.. Kronikk i Velferd 5/2006..

  Original link path: /pubtema_3.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Descriptive info: Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere.. Øverås, Siv, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie (2004),..

  Original link path: /pubtema_4.htm
  Open archive

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Original link path: /pubtema_5.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Original link path: /pubtema_6.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Fami-publikasjoner tema 11)
  Original link path: /pubtema_11.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Fami-publikasjoner tema
  Original link path: /pubtema_8.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 125